دوستان عزیز سلام. امروز در سایت بخون قصد داریم مهمترین بخش فیزیک دوازدهم یعنی، جواب تمرین های فیزیک دوازدهم را با هم بررسی کنیم. در این مقاله قصد داریم پاسخ همه تمرین‌های فیزیک دوازدهم تجربی را بررسی کنیم. پاسخ همه سوالات بصورت تصویری و کامل می‌باشد. همچنین تمام جواب تمرین های فیزیک دوازدهم تجربی، مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد. پس تا آخر این مقاله با من ناصر گاگمی همراه باشید.

جواب تمرین های فصل 1 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 5 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1-1 فیزیک دوازدهم تجربی

دواردهمی‌های عزیز، اگر در پیدا کردن پرسش‌های فیزیک خود مشکل دارید، ما برای شما جواب تمامی پرسش‌های فیزیک دوازدهم تجربی را در لینک جواب پرسش های فیزیک دوازدهم قرار داده‌ایم.

جواب تمرین صفحه 9 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1-2 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-2 فیزیک دوازدهم:

الف: 8s

ب:

  • از 0s تا 4s
  • از 6s تا 8s

پ: از 8s تا 14s

ت: از 4s تا 6s

جواب تمرین صفحه 10 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 1-3 فیزیک دوازدهم تجربی:

شیب خط مماس بر نمودار در لحظه 4s که سرعت لحظه‌ای را نشان می‌دهد، با شیب خط سبز رنگ برابر است. بنابراین:

پاسخ تمرین صفحه 10 فیزیک دوازدهم

همچنین اگر می‌خواهید پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل یک فیزیک دوازدهم تجربی را بطور کامل در اختیار داشته باشید، حتما مقاله‌ی گام به گام فصل یک فیزیک دوازدهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب تمرین صفحه 12 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1-4 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 1-4 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 12 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 13 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 1-5 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-5 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 13 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 14 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 1-6 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-6 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 14 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 14 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1-7 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 1-7 فیزیک دوازدهم تجربی:

الف: 5m و 3/5m

ب: پاسخ را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ تمرین صفحه 14 فیزیک دوازدهم تجربی

دوستان کلاس دوازدهمی‌ بخون، اگر دوست دارید تمام عربی خود را در 20 دقیقه یاد بگیرید، پس حتما دو مقاله‌ی زیر را به خوبی مطالعه کنید:

جواب تمرین صفحه 16 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 1-8 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 1-8 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 16 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 18 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1-9 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-9 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 18 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 21 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1-10 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 1-10 فیزیک دوازدهم تجربی:

جواب تمرین صفحه 21 فیزیک دوازدهم تجربی

همراهان گرامی، شما برای موفقیت در کنکور تجربی باید درس زیست را خیلی خوب بلد باشید، به همین دلیل ما برای شما پاسخ تمامی فعالیت‌های زیست دوازدهم را در لینک جواب فعالیت‌های زیست دوازدهم قرار داده‌ایم.

جواب تمرین های فیزیک دوازدهم تجربی فصل دوم

جواب تمرین صفحه 34 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 2-1 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 2-1 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 34 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 35 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 2-2 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 2-2 فیزیک دوازدهم تجربی:

با صرف‌نظر از مقاومت هوا، سرعت برخورد گلوله‌ها با زمین به جرم گلوگه ها وابسته نیست، پس برابر هستند.

جواب تمرین صفحه 36 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 2-3 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 2-3 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 36 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 39 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 2-4 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 2-4 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 39 فیزیک دوازدهم تجربی

کلاس دوازدهمی‌های عزیز، اگر وقت کافی برای پیدا کردن سوالات هویت اجتماعی خود ندارید، می‌توانید از طریق عناوین زیر به بخش‌های مختلف هویت دوازدهم دسترسی داشته باشید:

جواب تمرین صفحه 41 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 2-5 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 2-5 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 41 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 43 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 2-6 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 2-6 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 43 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 45 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 2-7 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 2-7 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 45 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 49 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 2-8 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 2-8 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 49 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 49 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 2-9 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 2-9 فیزیک دوازدهم تجربی:

جواب تمرین صفحه 49 فیزیک دوازدهم

اگر هنوز هم فصل یک فیزیک خود را به خوبی یاد نگرفته‌اید، پس حتما به شما پیشنهاد می‌کنم، مقاله‌ی آموزش فصل اول فیزیک دوازدهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب تمرین های فصل سوم فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 56 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3-1 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 3-1 فیزیک دوازدهم تجربی:

الف: در t=2/00T، ذره در x=+A قرار دارد.

ب: در t=3/50T، ذره در x=-A قرار دارد.

پ: در t=5/25T، ذره در x=0 قرار دارد.

جواب تمرین صفحه 56 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 3-2 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 3-2 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 56 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 61 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3-3 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 3-3 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 61 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 66 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 3-4 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 3-4 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 66 فیزیک دوازدهم

دوازدهمی‌های عزیز، اگر دوست دارید بخش مثلثات ریاضی خود را به خوبی یاد بگیرید، حتما مقاله‌ی آموزش فصل دو ریاضی دوازدهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب تمرین صفحه 68 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 3-5 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 3-5 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 68 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 72 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3-6 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 3-6 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 72 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 73 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3-7 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 3-7 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 73 فیزیک دوازدهم تجربی

از آنجایی که درس شیمی برای شما بسیار حائز اهمیت است، حتما آموزش فصل اول و دوم شیمی دوازدهم را از طریق لینک‌های زیر مطالعه کنید:

جواب تمرین صفحه 79 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3-8 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 3-8 فیزیک دوازدهم:

تاخیر زمانی صورت بازتابیده و صوت اولیه کمتر از 0/1 ثانیه باشد، گوش انسان قادر به تمیز پژواک از صوت اولیه نخواهد بود. از اینجا می‌توان فاصله کمینه لازم بین چشمه صوت و سطح باز تاباننده را برای تمیز یک پژواک از صوت اولیه محاسبه کنیم.

پاسخ تمرین صفحه 79 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 83 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 3-9 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 3-9 فیزیک دوازدهم تجربی:

وقتی جبهه‌های موج به مرز می‌رسند، بسامد موج تغییری پیدا نمی‌کند.

پاسخ تمرین صفحه 83 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 84 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 3-10 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 3-10 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 84 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 88 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 3-11 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 3-11 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 88 فیزیک دوازدهم

برای اینکه فیزیک یازدهم خود را بهتر یاد بگیرید، حتما آموزش فصل دو فیزیک دوازدهم را از طریق لینک آموزش فصل دوم فیزیک یازدهم مطالعه کنید.

جواب تمرین های فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 99 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 4-1 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 4-1 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 99 فیزیک دوازدهم

پ: با کاهش توان و شدت نور، انرژی نصف می‌شود. در نتیجه شمار فوتون کاهش می‌یابد.

جواب تمرین صفحه 102 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 4-2 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 4-2 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 102 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 106 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 4-3 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 4-3 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 106 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 113 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین 4-4 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 4-4 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 113 فیزیک دوازدهم تجربی

دوستان عزیز برای یادآوری فصل اول فیزیک یازدهم، حتما مقاله‌ی گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب تمرین صفحه 118 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 4-5 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 4-5 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 118 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 119 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 4-6 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 4-6 فیزیک دوازدهم:

پاسخ تمرین صفحه 119 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین صفحه 121 فیزیک دوازدهم

پاسخ تمرین 4-7 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب تمرین 4-7 فیزیک دوازدهم تجربی:

پاسخ تمرین صفحه 121 فیزیک دوازدهم

به پایان مقاله‌ی جواب تمرین های فیزیک دوازدهم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به تما مقالات مربوط به پایه خود به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ارسال پیشنهادات و نظرات خود در قسمت نظرات باعث پیشرفت مقالات ما خواهید شد. برای دسترسی به سایر مباحث مربوط به پایه درسی خود می‌توانید بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

سوالات متداول جواب تمرین های فیزیک دوازدهم

  • آیا PDF مقاله جواب تمرین های فیزیک دوازدهم را می‌توانم دانلود کنم؟
    بله، در قسمت پایین مقاله می‌توانید آن را به صورت PDF دانلود کنید.
  • آیا مقاله جواب تمرین های فیزیک دوازدهم، متناسب با آخرین آپدیت کتاب درسی نوشته شده است؟
    بله، پاسخ تمرین های فیزیک دوازدهم مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
3.4/5 - (5 امتیاز)