جواب تمرینات عربی دوازدهم

سلام همراهان همیشگی. من بی‌نظیر عزیزی هستم. در سایت بخون جواب تمرینات عربی دوازدهم را به صورت کامل نوشته‌ام. پاسخ همه تمرین‌ها، کامل و مختص به هر دو گروه تجربی و ریاضی می‌باشد. برای اینکه نیاز به منبع دیگری پیدا نکنید، صورت عربی تمرینات هم معنی شده است و مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی است.

حل تمرین های درس اول عربی دوازدهم تجربی 1400

جواب تمرین اول صفحه 10 عربی دوازدهم تجربی

کدام کلمه از فرهنگ لغت درس با توضیحات زیر مطابقت دارد؟

جواب تمرین اول عربی دوازدهم صفحه 10

1- وسیله‌ای که دسته‌ای از چوب و دندانی عریض از آهن دارد که از آن برای قطع کردن استفاده می‌کنند. (تبر)
2- مجسمه‌ای از چوب یا آهن به غیر از خدا که پرستیده می‌شود. (بت)
3- عضوی از اعضای بدن که بالای تنه قرار می‌گیرد. (شانه)
4- ترک کننده باطل و روی آورنده به دین حق. (یکتاپرست)
5- آن‌ها شروع به سخن گفتن نهانی کردند. (شروع به پچ پچ کردند)

حل تمرین دوم صفحه 10 عربی دوازدهم درس اول

عبارات زیر را ترجمه کنید، سپس حرفی را که شبیه فعل است و نه جنسیت را مشخص کنید.

جواب تمرین دوم درس اول عربی دوازدهم صفحه 10

1- به او گفته شد: وارد بهشت شو، گفت ای کاش قم من می‌دانستند آنچه را که پروردگارم برای من آمرزیده و مرا از گرامی شدگان قرار داده است.
لَيتَ = از حروف مشبّهة بالفعل
2- ناراحت نباش همانا خدا با ماست.
حرف «لا» در «لا تَحْزَنْ» لای نهی است.
3- هیچ خدایی به غیر از الله نیست.
حرف «لا» در اين آيه لای نفی جنس است.
4- هیچ دینی ندارد کسی که تعهد به عهدش ندارد.
حرف «لا» در این آیه لای نفی جنس است.
5- همانا در سنت و آیین است که مرد با مهمان خود تا در خانه برود.
إنَّ در این آینه حرف مشبهه است.

جواب تمرین سوم درس اول عربی دوازدهم تجربی صفحه 11

شعر منسوب به امام علی را بخوانید سپس ترجمه کلمات خط کشیده شده را مشخص کنید.

جواب تمرین سوم درس اول عربی دوازدهم صفحه 11

ب- اسْمَ الْفاعِلِ: الْفاخِرُ
وَ الْفِعلَ الْمَجهولَ: خُلِقوا
وَ الْجارَّ وَ الْمَجرورَ: بِالنَّسَبِ ، لِأُمٍّ، لِأَبٍ، مِن فِضَّةٍ، مِن طينَةٍ، لِعَقلٍ
وَ الصِّفَةَ وَ الْمَوصوفَ: عَقلٍ ثابِتٍ.

جواب تمرین چهارم درس اول عربی دوازدهم صفحه 12

احادیث را ترجمه کنید، سپس مشخص کنید چه چیزی از شما خواسته شده است.

حل تمرین چهارم عربی دوازدهم درس اول صفحه 12

1- هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشده باشد، هیچ برکتی در آن نیست.
فعل مجهول: لا يُذْكَرُ / نوع لا: در لا يُذْكَرُ لای نفی و در لا بَرَكَةَ لای نفی جنس

2- خشمگین نشو، همانا خشم مایه تباهی است.
نوع فعل لا تَغْضَبْ: مضارع مجزوم يا فعل نهی

3- هیچ فقری بدتر از نادانی و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست.
مضافٌ اليه: التَّفَکُّرِ و نوع لا در لا فَقْرَ و لا عِبادَة لای نفی جنس است.

4- نیازمندان را از آنچه نمی‌خورید طعام نکنید.
نوَعَ لا: در لا تُطْعِمُوا، لالی نهی و در لا تأْکُلونَ لای نفی است. مُفرَدَ الْمَساکينَ، مِسکین است.

5- به مردم ناسزا نگویید، که با این کار با آنها دشمنی پیدا می‌کنید.
فِعلَ النَّهيِ: لا تَسُبُّوا / مُضادَّ عَداوَة: الصَّداقَة

6- حق را از اهل باطل بگیرید ولی باطل را از اهل حق نپذیرید سخن سنج نباشید.
الْباطِلِ: مضاف الیه / الْباطِلَ: مفعول / أَهْلِ: مجرور به حرف جر

پاسخ تمرین پنجم درس اول عربی دوازدهم صفحه 13

برای ترجمه

جواب تمرین پنج درس اول عربی دوازدهم صفحه 13

جواب تمرین پنجم درس یک عربی دوازدهم صفحه 13

پاسخ تمرین ششم درس یک عربی دوازدهم صفحه 14

این شعر را بخوانید؛ سپس آن را به فارسی ترجمه کنید.

جواب تمرین ششم درس اول عربی دوازدهم صفحه 14

1- ای خدا ای خدا، ای اجابت کننده دعاها
2- این روز را خوش و، پر برکت قرار بده
3- سینه‌ام را از دلخوشی پر کن، و دهانم را از لبخند
4- و در درس‌هایم کمکم کن، و در انجام تکالیفم
5- و عقل و قلبم را، با دانش سودمند روشن کن
6- و موفقیت را بهره و بخت من در زندگی قرار بده
7- و دنیا را از صلحی جهان شامل از همه جهت پر کن
8- از من و از کشورم، در برابر حوادث بد محافظت کن

جواب تمرین هفتم عربی دوازدهم درس اول صفحه 15

در جای خالی یک کلمه مناسب قرار دهید.

جواب تمرین هفتم عربی دوازدهم صفحه 14 درس اول

پاسخ تمرین هشتم درس اول عربی دوازدهم صفحه 15

ترجمه این متن را کامل کنید. سپس جای عطف کلمات خط کشیده شده را بنویسید.

جواب تمرین هشتم درس اول عربی هشتم صفحه 15

الطاّئرُِ:‌ فاعل
حَيوَاناً: مفعول
مُفْتَرِساً: صفت
عُشِّهِ: مضاف الیه
الْحَيَوانُ: فاعل
الْمُفْتَرِسُ: صفت
عَنِ الْعُشِّ: جار و مجرور
خِداعِ: مجرور به حرف جر
حَياةِ: مضاف الیه

جواب بحث علمی درس اول عربی دوازدهم

دنبال فرمایشی از شهدای جنگ تحمیلی یا خاطرات یا سخنان یا آثارش بگردید و سپس در روزنامه دیواری بنویسید یا در وبلاگ یا وبلاگ مدرسه خود قرار دهید.

برای آن دسته از دوستانی که در ترجمه متن درس عربی مشکل دارند، و شرایط اینکه معلم خصوصی داشته باشند را ندارند، این امکان را فراهم کردیم که بتوانید با کلیک بر روی لینک زیر ترجمه درس‌های عربی پایه دوازدهم را مشاهده کنید.

معنی درس‌های عربی دوازدهم

اما قبل از ادامه دادن مطالعه این مقاله یک فرصت عالی برای دوستان هفتمی و هشتمی در نظر گرفته‌ایم که به صورت رایگان بتوانند جواب تمرین‌های عربی خود را بدون صرف هزینه از همین جا؛ تنها با  کلیک بر روی لینک گذاشته ببینید.

آموزش قواعد عربی هفتم
تمرینات عربی هفتم با جواب

آموزش قواعد عربی هشتم
جواب تمرینات عربی هشتم

جواب تمرینات درس دوم عربی دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین اول درس دوم عربی دوازدهم صفحه 26

نوع کلمات خط دار را مشخص کنید. (نوع کلمات: اسم، مضارع، مضارع، اسم، مضارع، مضارع، زمان حال، جمع و مصدر)

مُزارِعٌ: اسم فاعل
يَسْکُنُ: فعل مضارع
صادِقٌ: اسم فاعل
صَبّارٌ: اسم مبالغه
مُحتَرَمٌ: اسم مفعول
مِنَ: حرف جر
الْمُسافِرينَ: اسم فاعل
واقِفينَ: اسم فاعل
مَسْجِدِ: اسم مکان
فَذَهَبَ: فعل ماضی
عَنْ: حررف جر
مُعَطَّلَةٌ: اسم مفعول
مُصَلِّحِ: اسم فاعل
يُصَلِّحَ: فعل مضارع
مَوْقِفِ: اسم مکان
تَصْليحِ: مصدر

جواب تمرین اول درس دوم عربی دوازدهم صفحه 26

ب- شغل دوست سید مسلمی چیست؟
إنَّهُ مُصَلِّحُ السَّيّاراتِ. / هوَ مُصَلِّحُ السَّيّاراتِ. صَديقِ السَّيِّدِ مُسلِميٍّ مُصَلِّحٌ.

ج- تِسْعَة: في قَريَةِ / بِمُحافَظَةِ / في يَوْمٍ / مِنَ الْأَيّامِ / مِنَ الْمُسافِرينَ / بِالْجَرّارَةِ / بِصَديقِ / إلیٰ مَوْقِفِ / عَنْ سَبَبِ

د- آقای مسلم کجا زندگی می‌کند؟
يَعيشُ السَّيدُ مُسلِميٌّ في قَريَةِ بِطْرود بِمُحافَظَةِ مازَندَران. / يَعيشُ في قَريَةِ بِطْرود بِمُحافَظَةِ مازَندَران. / يَعيشُ في مُحافَظَةِ مازَندَران

ه- سادَة: سَيِّد
قُریٰ: قَرْيَة
رِجال: رَجُل
أيَّام: يَوْم
سَيّارات: سَيّارَة
مُصَلِّحونَ: مُصَلِّح
أَصْدِقاء: صَديق
مَواقفِ: مَوقِف
جَرّارات: جَرّارَة
جَماعات: جَماعَة

پاسخ تمرین دوم درس دوم عربی دوازده صفحه 26

کلمه عجیب را در هر گروه با ذکر دلیل مشخص کنید.

جواب تمرین دوم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 26

1- دوستان، دوستان، نزدیکان، چهارشنبه
2- گل، خاک، سنگ، پرونده
3- چشم‌ها، شانه‌ها، دندان‌ها، تبر
4- کلاغ، گنجشک، کبوتر، سفره طعام
5- استخوان، گوشت، خون، سال
6- چادرها، دیروز، فردا، امروز

جواب تمرین سوم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 27

نقش کلمه عربی را برای کلمات خط کشیده شده بنویسید.

جواب تمرین سوم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 27

پاسخ تمرین چهارم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 27

برای توضیحات زیر از کلمات درس و تمرین ها کلمه مناسب بنویسید.

پاسخ تمرین چهارم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 27

1- پسر کوچکم (پسرکم)
2- دختر کوچکم (دخترکم)
3- بالاترین قسمت کوه و سر آن (قله)
4- جای ایستادن ماشین‌ها و اتوبوس‌ها (ایستگاه)
5- خودرویی که آن را برای کار در مزرعه به کار می‌بریم. (تراکتور)
6- (خراب شده)

حل تمرین پنجم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 28 و 29

برای ترجمه

جواب تمرین پنجم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 28

جواب تمرین پنجم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 29

پاسخ تمرین ششم درس دوم عربی دوازدهم صفجه 30

متن زیر را ترجمه کنید، سپس نقش عربی را برای متن خط دار مشخص کنید.
پاسخ تمرین ششم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 30

ماهی تیرانداز از شگفت‌انگیزترین ماهی‌ها در شکار است. آن با نیرویی شبیه پرتاب تیر قطره‌های آب را پی در پی از دهانش به طرف هوا رها می‌کند. و این تیر آبی در جهت حشرات بالای آب رها می‌شود. .قتی حشره بر سطح آب می‌افتد، آن را زنده می‌بلعد.
علاقه‌مندان ماهی‌های زیبا از این ماهی به شگفت می‌آیند، ولی غذا دادن آن برای علاقه‌مندان سخت است، زیرا آن‌ ماهیان دوست دارد شکارهای زنده را بخورد.

جواب تمرین ششم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 30

ماهی تیلاپیا
ماهی تیلاپیا از ناشناخته‌ترین ماهی‌هاست. از بچه‌هایش دفاع می‌کند در حالی که با آن‌ها حرکت می‌کند. در شمال آفریقا زندگی می‌کند و این ماهی هنگام خطر بچه‌هایش را می‌بلعد و پس از رفع خطر آن‌ها را خارج می‌کند.

حل تمرین هفتم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 31

«حال» را در عبارات زیر مشخص کنید.

جواب تمرین هشتم عربی دوازدهم درس اول صفحه 32

مفرد و جمع صحیح را مشخص کنید.

جواب تمرین هشتم درس دوم عربی دوازدهم صفحه 32

1- جمع مکسر سمک، أسماک است.
5- أخطاء جمع مکسر خطاء است.
6- مطاعِم جمع مکسر مَطعَم است. جمع طعام، أطعمة است.
9- شُعَب جمع مکسر شعبة است. جمع شَعب، شعوب است.
10- أعاظم جمع مکسر أعظم است.
11- أمثلة جمع مکسر مثال است. جمع تمثال، تماثیل است.
12- سنوات جمع سَنَة است.
16- جمع‌های مکسر دَمع، دُموع و أدمُع است.
18- أبناء جمع مکسر ابن است. جمع بِنت، بَنات است.

در شرایطی که به علت بیماری کرونا به وجود آمده است؛ رفتن به مدرسه بسیار دشوار شده است و همین دلیل اصلی ضعف دانش‌آموزان در درس‌هایی تخصصی مثل شیمی و ریاضی است. در ادامه مطلب لینک مطالبی که مربوط به شیمی دوازدهم و ریاضی دوازدهم می‌باشد به صورت رایگان در اختیارتان گذاشته شده است و دیگر نیازی به تهیه کتاب‌های آموزشی و معلم خصوصی در خانه خود ندارید و تنها کافی است بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

آموزش درس اول شیمی دوازدهم
آموزش فصل اول ریاضی دوازدهم

جواب تمرین های درس ۳ عربی دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین اول درس سوم عربی دوازدهم صفحه 42

برای توضیحات زیر از لغات فرهنگ لغت مناسب بنویسید.

جواب تمرین اول درس سوم عربی دوازدهم صفحه 42

1- او را بی نیاز گردانید به گونه‌ای که هیچ نیازی نداشته باشد.
2- کسی که مقالاتی در روزنامه‌ها می‌نویسد. (نویسنده)
3- مرحله تحصیلی بعد از ابتدایی. (متوسطه، دبیرستان)
4- دانشمندی که افکاری ژرف و مدرن دارد. (اندیشمند)
5- حالات و شرایطی که اطرافمان می‌بینیمش. (شرایط)

حل تمرین دوم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 42

در جاهای خالی یک کلمه مناسب از کلمات زیر قرار دهید.

جواب تمرین دوم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 42

1- قیمت انگور در انتهای تابستان به دلیل زیاد شدن آن در بازار ارزان می‌شود.
2- مدیر مسئولیت کتابخانه را به همکلاسی‌ام داد و او شایسته آن بود.
3- به باغ رفتیم و سیب‌ها و انارها خوردیم.
4- از پوست درخت گردو ظرف زیبایی ساختم.
5- نگهبان هتل تمام شب را همراه همکارش بیدار می‌ماند.

پاسخ تمرین سوم درس 3 عربی دوازدهم صفحه 43

جدول را با کلمات مناسب پر کنید.

جواب تمرین سوم درس سوم عربی دوازدهم

 

وَ عِبادُ الرَّحْمٰنِ الَّذينَ يَمْشونَ عَلَی الْأَرضِ هَوْناً وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلونَ قالوا سَلاماً

و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند.

جواب تمرین چهارم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 44

در تحلیل ریخت شناسی و محل نفوذ آنچه به صورت نوشتاری نوشته شده است را مشخص کنید.

حل تمرین چهارم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 44

{کارگران زحمتکش در کارخانه کار می کنند.} {دانش آموزان دختر امتحان را پس دادند.}

جواب تمرین پنجم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 45

در ترجمه متن زیر جاهای خالی را پر کنید.

جواب تمرین پنجم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 45

ب) نقش کلماتی که زیرشان زیر خط کشیده شده را بنویسید.
عُشَّهُ: مفعول
مُرتَفَعِةٍ: صفت
فِراخُهُ: مضاف الیه
الفْرِاخُ: فاعل
أَلْفِ: مجرور به حرف جر
الصُّخورِ: مجرور به حرف جر
الْوالِدانِ: فاعل
الْجَبَلِ: مضاف الیه
فِراخَ: مفعول
سُقوطُ: مبتدا
الْفِراخِ: مضاف الیه
مَشْهَدٌ: خبر
مُرْعِبٌ: صفت
حَياتِ: مجرور به حرف جر
الْقاسيَةِ:صفت

ج) نوع ” لا‌ ” را در ” ارَ مِنْهُ ” مشخص کنید.

از نوع لای نفی جنس است.

د) متضاد کلمات زیر را در متن بیابید:

«تَحْت و بَعيد و تَصغُرُ و قَصير و أَقَلّ و أَسفَل.»

پاسخ: تَحْت ≠ فوقَ
بَعید ≠ قَریب
تَصغُرُ ≠ تَکبُرُ
قَصير ≠ مُرتَفِع
أَقَلّ ≠ اکثَر
أَسفَل ≠ ارتِفاع

ه) مفرد کلمات زیر را بنویسید:

«جِبال وَ مُفتَرِسينَ وَ فِراخ وَ صُخور وَ مَرّات».

پاسخ: جِبال: جَبَل
مُفتَرِسينَ: مُفتَرِس
فِراخ: فَرخَة
صُخور: صَخرة
مَرّات: مرَّة

پاسخ تمرین ششم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 46

برای ترجمه

حل تمرین ششم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 46

پاسخ تمرین هفتم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 47

نقش کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را مشخص کنید.

1- مُداراةُ: مبتدا
النّاسِ: مضاف الیه
نِصفُ: خبر
الْإيمانِ: مضاف الیه

2- عَدوٌّ: مبتدا
عاقِلٌ: صفت
خَيرٌ: خبر
صَديقٍ: مجرور به حرف جر
جاهِلٍ: صفت

3- کَلاماً: مفعول
الْحَقَّ: مستثنی

4- کَالنَّقشِ: جار و مجرور
الْحَجَرِ: مجرور به حرف جَر

5- أَضعَفُ: مبتدا
النّاسِ: مضاف الیه
کِتمانِ: مجرور به حرف جر
سِرِّهِ: مضاف الیه

یک سری از دوستان تقاضای این را داشتند که علاوه بر عربی سال دوازدهم، جواب و ترجمه سایر عربی‌های پایه‌های دیگر را نیز در اختیارشان بگذاریم. در قسمت زیر به راحتی و کاملا رایگان می‌توانید بر روی لینک عربی پایه مورد نظر خود کلیک بفرمایید.

جواب تمرینات عربی هفتم
حل تمرینات عربی هشتم
جواب تمرین‌های عربی نهم

جواب تمرین‌های عربی دهم
معنی درس‌های عربی دهم

جواب تمرین هشتم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 48

نام های زیر را بیابید.

(اسِمِ الفْاعِلِ وَ اسْمِ الْمَفعولِ وَ اسْمِ الْمُبالَغَةِ وَ اسْمِ التَّفضيلِ وَ اسْمِ الْمَکانِ)

جواب تمرین هشتم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 48

1- لَأَمّارَةٌ: اسْمِ الْمُبالَغَةِ
2- خَیْرَ: اسْمِ التَّفضيلِ
3- أکْبَرُ: اسْمِ التَّفضيلِ
4- أَشَدُّ: اسْمِ التَّفضيلِ
5- مَجلِسِكَ: اسْمِ الْمَکانِ /مُعَلِّمِكَ: اسِمِ الفْاعِلِ
6- الظّالِمِ: اسِمِ الفْاعِلِ/ أَشَدُّ: اسْمِ التَّفضيلِ/ الْمَظلومِ: اسْمِ الْمَفعولِ

حل تمرین درس چهارم عربی دوازدهم تجربی

حل تمرین اول درس چهارم عربی دوازدهم تجربی صفحه 58

عبارت فارسی را نزدیک به عبارت عربی در معنی پیدا کنید.

جواب تمرین اول درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 58حل تمرین دوم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 59

در دو جمله زیر اسْمَ الْفاعِلِ، اسْمَ الْمُبالَغَةِ و اسْمَ التَّفضيلِ را مشخص کنید.

جواب تمرین دوم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 59

ب- اکُْتبُِ المَْحلََّ الْعرابيَّ لِما تحَتَْهُ خَطٌّ.

الْمُتَواضِعِ: اسم فاعل
الْمُتَکَبِّرِ: اسم فاعل
الْجَبّارِ: اسم مبالغه
مُعَلِّمُ: اسم فاعل
مُؤَدِّبُها: اسم فاعل
أَحَقُّ: اسم تفضیل
مُعَلِّمِ: اسم فاعل
مُؤَدِّبِهِم: اسم فاعل

پاسخ تمرین سوم درس سوم عربی دوازدهم صفحه 60

پاسخ صحیح را مشخص کنید؛ سپس آن را ترجمه کنید.

حل تمرین سوم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 60

جواب تمرین چهارم صفحه 60 عربی دوازدهم درس چهارم

یک کلمه مناسب برای جای خالی انتخاب کنید.

پاسخ تمرین چهارم عربی دوازدهم صفحه 60 درس چهارم

1- حجاج بارها برای اجرای اعمال حج دور خانه خدا طواف می‌کنند.
2- اگر پلیس نبود جلوی استادیوم ورزشی شلوغی بیشتر می‌شد.
3- در حالی که راه می‌رفتم، پیشامدی در میدان پهر دیدم.
4- فائزه پرچم ایران را در مسابقات در مقام اول بالا برد.
5- حاجی حجرالاسود را در کعبه گرامی مسح کرد.

پاسخ تمرین پنجم صفحه 61 عربی دوازدهم درس یک

برای ترجمه (آیا می‌دانید که …؟)

جواب تمرین پنجم عربی دوازدهم صفحه 61

1-مغول‌ها توانستند به چین حمله‌ای قاطعانه بکنند، علی رغم ساخت دیواری بزرگ دور آن؟
2-  تلفظ حروف “گ”، “چ” و “ژ” در لهجه‌های مختلف عربی عامیانه بسیار موجود است؟
3- نهنگ برای بیرون آوردن روغن جهت ساخت مواد آرایشی، شکار می‌شود؟
4- خفاش‌ها تنها حیوان پستاندار است که می‌تواند پرواز کند؟

حل تمرین پنجم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 62

5- تعداد مورچه‌ها در دنیا حدودا بیش از یک میلیون برابر اعداد انسان‌هاست؟
6- تیسفون واقع در نزدیکی بغداد، پایتخت ساسانیان بود؟
7- اندازه خرس پاندا در زمان به دنیا آمدن، کوچکتر از موش است؟
8- زرافه لالی است که تارهای صوتی ندارد؟
9- برگ زیتون نماد صلح است؟

جواب تمرین ششم عربی دوازدهم درس 4 صفحه 63

متن زیر را ترجمه کنید سپس نقش دستوری را برای چیزی که زیر آن خط کشیده شده مشخص کنید.

جواب تمرین ششم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 63

نوعی ماهی در آفریقا وجود دارد که خودش را در هنگام خشکی، در پوششی از مواد لزج که از دهانش خارج می‌شود، پنهان می‌کند و خودش را زیر گِل دفن می‌کند، سپس به خواب عمیقی که بیش از یک سال است فرو می‌رود و مانند زنده‌ها نیاز به آب و غذا و هوا ندارد؛ و داخل گودالی کوچک در انتظار بارش باران زندگی می‌کند تا اینکه به طرزی عجیب از پوشش خود بیرون می‌آید. شکارچیان آفریقایی قبل از بارش باران به محل پنهان شدن آن‌ها می‌روند و خاک خشک را برای شکار آن (ماهی‌ها) می‌کَنند.

پاسخ تمرین هفتم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 64

نقش دستوری کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را مشخص کنید.

جواب تمرین هفتم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 64

پاسخ تمرین هشتم عربی دوازدهم درس چهار صفحه 64

مترادف و متضاد را مشخص کنید.

جواب تمرین هشتم درس چهارم عربی دوازدهم صفحه 64

به پایان مقاله جواب تمرین های عربی دوازدهم تجربی که مختص به رشته های تجربی و ریاضی است رسیدیم. امیدوارم برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش دیدگاه برای من بنویسید.

سوالات متداول جواب تمرینات عربی دوازدهم تجربی

این مقاله جواب تمرینات عربی دوازدهم برای سایر رشته‌ها هم قابل استفاده است؟
این مقاله برای رشته تجربی و ریاضی مشترک است ولی برای رشته انسانی توصیه می‌شود که از مقاله مربوط به عربی دوازدهم انسانی استفاده شود.
آیا در مقاله پاسخ تمرین‌های عربی پایه دوازدهم تجربی معنی مربوط به متن هر درس کتاب موجود است؟
خیر، در این مقاله فقط جواب تمرین‌های موجود در چهار درس عربی دوازدهم نوشته شده است.
آیا مقاله مربوط به پاسخ تمرینات عربی دوازدهم با توجه به آخرین تغییرات کتاب درسی 1400 نوشته شده است؟
بله، تک به تک پاسخ تمرین‌های موجود در این مقاله با توجه به آخرین آپدیت کتاب درسی عربی دوازدهم نوشته شده است.

3.6/5 - (16 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:

درباره نویسنده

عضویت
اطلاع از
11 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا