یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

نمونه سوال فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در خدمت تندرستی

در مقاله قبل آموزش فصل اول شیمی دوازدهم مولکول‌ها در خدمت تندرستی به صورت کامل همراه با تصاویر آموزشی بررسی شد. امروز سراغ قسمت مهمی از روند آموزش فصل اسید و بازها خواهیم رفت.نمونه سوال فصل اول شیمی دوازدهم مولکول‌ها در خدمت تندرستی عنوانی است که امروز در این مقاله در سایت بخون به آن خواهیم پرداخت.
فصل اول شیمی سال دوازدهم یکی از مهم ترین فصل‌های شیمی دوازدهم است و یکی از منابع اصی سوالات امتحانی می‌باشد و قسمت قابل توجه‌ای از بارم بندی امتحانات را شامل ‌می‌شود. مبحث اسید و باز‌ها مبحثی است که در فصل اول شیمی دوازدهم به آن پرداخته شده است و یکی از فصل‌های مورد علاقه طراحان سوالات امتحانی است و برای تسلط و درک کامل مباحث اسید و بازها حل و بررسی نمونه سوالات واجب است. حل نمونه سوال برای مرور و یادگیری مفاهیم درسی بسیار کار‌آمد است و به شما کمک قابل توجه‌ای خواهد کرد.
من سالار احمدی در این مقاله به بررسی نمونه سوالات شیمی دوازدهم فصل اول خواهم پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پس برای درک بهتر مبحث مهم اسید و بازها و مرور فصل اول شمی دوازدهم با من تا آخر این مقاله همراه باشید.

نمونه سوال فصل اول شیمی دوازدهم مولکول‌ها در خدمت تندرستی

در ادامه به بررسی ۲۰ سوال مهم و کاربردی از فصل اول شیمی دوازدهم خواهیم پرداخت و پس از ذکر سوالات به پاسخ تمامی سوالات به صورت کامل می‌پردازیم. سوالات ذکر شده به شما برای مرور فصل بسیار کمک خواهد کرد و این سوالات جزو سوالات پرتکرار چندین سال اخیر مبحث اسید و باز‌ها است پس سوالات ذکر شده را با دقت بررسی کنید. برای دسترسی به نمونه سوالات فصل‌های دیگر شیمی دوازدهم نیز می‌توانید از بخش نمونه سوال شیمی دوازدهم اقدام کنید.

سوال ۱ـ جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
الف) عسل حاوی مولکولهای ……………………………… است که در ساختار خود شمار زیادی گروه …………………………. دارند.
ب) درنیم سلول استانداردهیدروژن که به عنوان مبنا است پتانسیل آن برابر با ………است . این اندازه گیری ها در فشار……….. و غلظت ………………… برای محلول الکترولیت ها انجام شده است.
ج) آمونیاک به دلیل تشکیل …………………………….. در آب به طور عمده به شکل ……………………….. حل میشود.
د) سلول سوختی نوعی سلول………….. است

سوال ۲ـ گزینه مناسب را انتخاب کنید.
1) برای از بین بردن جوش صورت و افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به ترتیب از چه افزودنی هایی استفاده میکنند؟
الف)  گوگرد – کلر      ب)   فسفات – کلر ج)    گوگرد – فسفات د)     کلر – فسفات
2) سدیم هیدروکسید جامد یک …………….. آرینوس به شمار میرود زیرا در آب سبب افزایش غلظت ………………….. میشود.
الف) باز – هیدرونیم ب) اسید- هیدروکسید ج) اسید- هیدرونیم د) باز – هیدروکسید
3) کاتیون های ………………..موجود در آب سخت با صابون رسوب میدهند.
Na _ Ca )د K)_ Mg )ج Mg _ Ca )ب Na_ Mg )الف
4) ماده ای که الکترون میگیرد………………………..جرم تیغه فلزی و غلظت الکترولیت آن نیم سلول به ترتیب …………..و
………………….. می یابد.
الف)   اکسنده – افزایش – کاهش  ب)   کاهنده – کاهش – افزایش ج)   کاهنده – افزایش – کاهش  د)   اکسنده – کاهش – افزایش

سوال ۳ـ با نوشتن دلیل مشخص کنید .
-آلومنیم اکسید AL2O3   -نیتروژن مونوکسید No  -دی نیتروژن پنتا اکسید N2O5 4  -کلسیم اکسید Cao

الف) هر یک از مواد (1 و 2) را به آب اضافه کنیم محلول چه خاصیتی پیدا میکند. (اسیدی – بازی – خنثی)
ب) از انحالل یک مول N2O5 در آب چند مول یون تولید میشود.

سوال ۴ـ غلظت یون هیدرونیم در محلول 0.1 مول بر لیتر یک اسید ضعیف که درصد یونش آن ۲/۴ درصد است را به دست آورید.

سوال ۵ـ در محلول هیدروفلوئوریک اسید (HF) از هر 500 مولکول آن 488 مولکول به صورت یونیده نشده در آب حل می شود،درصد یونش این اسید چند است؟

سوال ۶ـ اگر در محلول 1/0 مولار اسید ضعیف HA ، در دمای معین 098/0 مول اسید به صورت مولکولی وجود داشته باشد ، درجه یونش آن در این دما کدام است؟

سوال ۷ـ در 200 میلی لیتر از محلول 0/2 مولار نیترو اسید، 0.092 گرم یون نیتریت وجود دارد، درصد یونش این اسید را به دست آورید.

سوال ۸ـ در شرایط STP 24/2 لیتر گاز هیدروژن کلرید در یک لیتر آب حل شده است، غلظت یون هیدرونیم را در محلول به دست آورید.

سوال ۹ـ انحلال پذیری اتانول درآب بیشتر است یا انحلال پذیری هگزان در آب؟ چرا؟

سوال ۱۰ـ تاثیر فراورده‌های پاک کننده بر شاخص امید زندگی چگونه است؟

سوال ۱۱ـ یک نقاش ساختمان از دو رنگ متفاوت (پلاستیکی و روغنی)برای رنگ‌ کاری استفاده کرده است. با توجه به اطلاعات زیر، کدام حلال را برای پاک کردن لکه‌های رنگ باقی مانده بر بدن و لباس نقاش انتخاب می‌کنید؟ 

سوال ۱۲ـ آلاینده‌ها چه موادی هستند؟

سوال ۱۳ـ چگونه با افزودن صابون، لکّه چربی از روی لباس زدوده می شود؟

سوال ۱۴ـ عوامل مؤثر در قدرت پاک کنندگی صابون را نام ببرید.

سوال ۱۵ـ «تعادل پویا است» به چه معناست؟

سوال ۱۶ـ معادله یونش سولفوریک اسید را در آب طی هر دو مرحله بنویسید.

سوال ۱۷ـ اسیدها ضمن حل شدن در آب، میزان یون ………. را افزایش می دهند. 

سوال ۱۸ـ بر اثر حل شدن چند مول از یک اسید یک ظرفیتی با ثابت یونش برابر یک در 100 میلی لیتر آب 1 = pH خواهد شد؟

سوال ۱۹ـ چرا فراورده ناشی از واکنش های اضافه کردن محلول غلیظ سدیم هیدروکسید به مسیر لوله‌های که با مخلوطی از اسید های چرب مسدود شده است خود نوعی پاک کننده است؟

سوال ۲۰ـ pH محلولی برابر 2 و pH محلول دیگر برابر 6 می باشد غلظت +H در اولی چند برابر دومی است؟

پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دوازدهم مولکول‌ها درخدمت تندرستی

در ادامه به بررسی پاسخ سواللات ذکر شده می‌پردازیم لذا پاسخ سوالات را با دقت بیشتری بررسی کنید. پاسخ نمونه سوالات فصل اول شامل نکات مهم امتحانی می‌باشد و شما دوستان می‌توانید از سری پاسخ‌های سوالات برای مرور فصل بهره بگیرید. برای یادگیری کامل تمرینات کتاب درسی نیز می‌توانید از گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم بهره بگیرید

پاسخ سوال ۱)

الف) مولکول های قطبی – هیدروکسید(OH)
ب) صفر – larm – یک مولار
ج) پیوند هیدروزنی- مولکولی
د) گالوانی

پاسخ سوال ۲)
A) گزینه ج
B ) گزینه د
C ) گزینه ب
D) گزینه الف

پاسخ سوال ۳)
الف)
Al2O3(خنثی) NO(خنثی)
ب)
N2O5+H20=[2H+]+2NO3  چهار مول یون

پاسخ سوال ۴)
جواب سوال ۴ نمونه سال شیمی فصل اول
پاسخ سوال ۵)
پاسخ سوال ۵ نمونه سوالات شیمی دوازدهم فصل اول
پاسخ سوال ۶)
جواب سوال ۶ نمونه سوال شیمی دوازدهم فصل اسید و بازها
پاسخ سوال ۷)
پاسخ سوال ۷ نمونه سوالا شیمی فصل اول دوازدهم
پاسخ سوال ۸)
پاسخ سوال ۸ نمونه سوالات فصل اول شیمی دوازدهم
پاسخ سوال ۹)
اتانول در آب چون نیروی بین مولکولی هر دو پیوند هیدروژنی است.

پاسخ سوال ۱۰)
با از بین رفتن میکروب ها، آلودگی ها و عوامل بیماری زا و افزایش سطح بهداشت جامعه باعث افزایش سلامتی و تندرستی مردم و در نهایت افزایش امید به زندگی می‌شود.

پاسخ سوال ۱۱)
رنگ پلاستیکی با آب و رنگ روغنی با تینر یا هگزان مایع پاک می‌شود.

پاسخ سوال ۱۲)
آلاینده‌‌‌ها  موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط، ماده یا یک جسم وجود دارند.

پاسخ سوال ۱۳)
با افزودن صابون به آب مولکول‌های صابون در آب حل می شوند و هنگامی که در مجاورت لکه چربی قرار می گیرند، از بخش ناقطبی خود با مولکول های چربی جاذبه برقرار می‌کنند و تعدادی از آنها را درآب حل می‌کنند. با ادامه این عمل همه لکه چربی از روی لباس زدوده می‌شود.

پاسخ سوال ۱۴)
نوع پارچه – دمای آب- مقدار صابون- نوع آب- افزودن آنزیم

پاسخ سوال ۱۵)
یعنی مولکول‌های واکنش دهنده همچنان به فراورده و واکنش برعکس در حال انجام است و فقط سرعت واکنش رفت و برگشت برابر است.

پاسخ سوال ۱۶)

پاسخ سوال ۱۶ نمونه سوال شیمی سال دوازدهم اسید و باز

پاسخ سوال ۱۷)
هیدرونیوم 

پاسخ سوال ۱۸)
پاسخ سوال ۱۸نمونه سوال شیمی دوازدهم فصل اول

 

پاسخ سوال ۱۹)
مطابق واکنش زیر فراورده ناشی از این واکنش تولید صابون می‌کند.
R-COOH(s) + H2O(l)=R-COO-Na+(aq) +H20

 

پاسخ سوال ۲۰)
پاسخ سوال بیست نمونه سوالات شیمی دوازدهم فصل اول

همراهران گرامی سایت بخون به انتها مقاله نمونه سوالات فصل اول شیمی دوازدهم رسیدیم و امیدوارم با بررسی این سری نمونه سوالات درک مبحث اسید و بازها برای شما عزیزان آسان‌ شود.همچنین می‌توایند از قسمت شیمی دوازدهم به تمامی بخش‌های نمونه سوال-آموزش و گام به گام دسترسی پیدا کنید. دوستان گرامی سایت بخون می‌توانید سوالات خود را در قالب کامنت بپرسید تا در اسرع وقت پاسخگو باشم. در ضمن از طریق هرکدام از بخش های زیر می‌توانید به آموزش و مخلفات کل مطالب مربوط به شیمی دوازدهم به صورت فصل به فصل دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول

  • نمونه سوالات ذکر شده همراه با پاسخ تشریحی است؟
    بله نمونه سوالات فصل اول شیمی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی ‌می‌باشد.
  • مباحث فصل اول شیمی دوازدهم کامل بررسی شده است؟
    بله تمامی مباحث اسید وبازها شیمی دوازدهم بررسی شده است.
  • برای بخش مسائل اسید و بازها نمونه سوال ذکر شده است؟
    بله برای تثبیت بخش مسائل اسید و بازها نیز نمونه سوال همراه با پاسخ تشریحی ذکر شده است.
4.6/5 - (7 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
10 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا