جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

دوستان خوبم سلام. من میلاد خالدیان هستم و امروز در یک مقاله جذاب دیگر از بخون، با شما هستم تا جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم را به‌صورت کامل برای شما عزیزان بررسی کنیم. در این مقاله پاسخ تمام برایم بگو هدیه‌های آسمانی چهارم را به‌صورت صفحه به صفحه بررسی خواهیم کرد؛ در هر بخش از مقاله دچار سوال یا ابهامی شدید حتما از بخش نظرات با ما مطرح کنید تا پاسخ‌گو باشم.

جواب برایم بگو درس اول هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

درس اول کتاب هدیه‌های آسمان در مورد رشد دانه و نیازهای انسان است. در این درس یک سوال با عنوان برایم بگو در کتاب درسی طراحی شده است. مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم را با پاسخ به این سوال آغاز می‌کنیم.

جواب برایم بگو صفحه 10 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 10 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: آب، نور، هوا، خاک

جواب برایم بگو درس دوم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

در درس دوم کتاب هدیه‌های آسمان با داستان حضرت موسی(ع) و سرنوشت ایشان آشنا می‌شویم. در این درس یک سوال برایم بگو وجود دارد. همانطور که به شما قول دادیم در مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم به تمامی سوالات ریز و درشت کتاب پاسخ خواهیم داد.

جواب برایم بگو صفحه 18 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 18 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: فرعون پادشاه مصر در خواب دید که حکومتش توسط یک نوزاد تازه به دنیا آمده نابود خواهد شد. پس تصمیم گرفت که هر کودکی که به دنیا می‌آید را بکشد. برادر من موسی نیز در همین هنگام به دنیا آمده بود و مادرم برای نجات موسی، او را داخل صندوقی گذاشت و به دست آب سپرد. من نیز با چشم‌های گریان در ساحل به دنبال صندوق می‌رفتم. صندوق در ساحل نیل توسط عرفون و همسرش از آب گرفته شد. همسر فرعون از او خواست که کودک را نکشند و او را به فرزندی قبول کنند. سپس به خواست خداوند، مادرم دایه کودک شد و برادر من موسی که همان کودک بود، نجات یافت.

جواب برایم بگو درس سوم هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

در ادامه مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم به جواب سوالات درس سوم خواهیم پرداخت. در درس سوم با کارهایی که در مسجد انجام می‌دهیم، آشنا خواهیم شد. در این درس یک سوال برایم بگو طرح شده است.

جواب برایم بگو صفحه 24 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ برایم بگو صفحه 24 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ: جواب این سوال بر عهده خودتان است.

جواب برایم بگو درس پنجم هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

تا اینجا که از مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم خسته نشدید؟!! در ادامه این مقاله به بررسی سوالات درس پنجم خواهیم پرداخت. در درس هفتم با همسایه‌داری آشنا می‌شوید و در این درس یک سوال برایم بگو در کتاب درسی وجود دارد. در ضمن شما می‌توانید با کلیک بر روی لینک‌های جواب ببین و بگوهای هدیه‌های آسمان چهارم و جواب گفت‌وگو کنیدهای هدیه‌های آسمان چهارم پاسخ تمامی ببین و بگوها و گفت‌وگو کنیدهای کتاب درسی به صورت رایگان مشاهده کنید.

جواب برایم بگو صفحه 41 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ برایم بگو صفحه 41 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ: با همسایه خود مهربان باشیم و موجب آزار و اذیت همسایه‌ها نشویم. در هنگام بیماری به عیادت همسایه خود برویم. هنگامی که همسایه به کمک نیاز داشت، به او کمک کنیم.

جواب برایم بگو درس ششم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

جواب برایم بگو صفحه 46 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 46 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: ایشان امام هفتم هستند و فرزند امام حعفر صادق(ع) می‌باشند. چون خشم خود را فرو می‌بردند به ایشان لقب کاظم دادند. ایشان در زمان هارون‌الرشید یکی از خلفای عباسی زندگی می‌کردند و به راهنمایی مردم می‌پرداختند. با وجود این که 14 سال به دستور حاکم در زندان بودند، باز هم دست از راهنمایی مردم برنداشتند.

جواب برایم بگو درس هفتم هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

در ادامه این مقاله به بررسی سوالات درس هفتم خواهیم پرداخت. در درس هفتم با تیمم آشنا می‌شوید و در این درس یک سوال ببین و بگو در کتاب درسی وجود دارد. در ضمن جواب ایستگاه فکر هدیه‌های آسمان چهارم و جواب بررسی کنید‌های هدیه‌های آسمان چهارم را می‌توانید از طریق لینک‌های قبلی مشاهده کنید.

جواب برایم بگو صفحه 52 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ جواب برایم بگو صفحه 52 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ: آب وجود نداشته باشد.

جواب برایم بگو درس دهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

درس دهم درباره مبعوث شدن پیامبر(ص) به پیامبری است. در درس دهم یک سوال با عنوان برایم بگو وجود دارد. جای هیچ نگرانی نیست، ما در مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم به تمامی سوالات پاسخ خواهیم داد.

جواب برایم بگو صفحه 71 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 71 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: چون حضرت محمد(ص) در شب بعثت به پیامبری برگزیده شد، تا با نور قرآن دنیا را روشن کند.

جواب برایم بگو درس یازدهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

در درس یازدهم با یکی از مباحث مهم یعنی دوستی آشنا خواهیم شد. درس یازدهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی دارای یک سوال برایم بگو می‌باشد. در ادامه مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم به حل این سوال خواهیم پرداخت.  در ضمن برای یافتن پاسخ کامل کنیدها و تدبر کنیم‌های کتاب درسی، کافیست بر روی لینک جواب کامل کنیدهای هدیه‌های آسمان چهارم و جواب تدبر کنیم‌های هدیه‌های آسمان چهارم کلیک کنید.

جواب برایم بگو صفحه 78 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 78 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: دوستی صمیمانه و خالصانه و ایثار و از خودگذشتگی

جواب برایم بگو درس دوازدهم هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

جواب برایم بگو صفحه 85 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ برایم بگو صفحه 85 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب برایم بگو درس چهاردهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

جواب برایم بگو صفحه 94 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 94 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: خداوند به حضرت خدیجه، نعمت‌های زیادی داده بود. از جمله: داشتن همسری خوب و مهربان، ثروت زیاد، فرزندش فاطمه(س).

بهترین این نعمت‌ها، فرزندش فاطمه(س) بود.

جواب برایم بگو درس پانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

جواب برایم بگو صفحه 99 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 99 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب برایم بگو صفحه 103 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 103 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب برایم بگو درس شانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

جواب برایم بگو صفحه 106 هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

پاسخ برایم بگو صفحه 103 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: به این فکر می‌کرد که دوچرخه را تمیز کند و امانت را صحیح و سالم به صاحبش احسان برگرداند.

جواب برایم بگو درس هفدهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

درس هفدهم در مورد معلم و احترام به این شخصیت مهم است. در این درس یک سوال برایم بگو در کتاب درسی وجود دارد. در مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم حتی یک سوال را بدون جواب نخواهیم گذاشت. در ضمن جواب ایستگاه فکر هدیه‌های آسمان چهارم را می‌توانید از طریق لینک قبلی مشاهده کنید. شما عزیزان می‌توانید جواب درک متن نگارش چهارم و جواب هنر و سرگرمی نگارش چهارم را از طریق لینک‌های قبلی به صورت کاملا رایگان مشاهده کنید.

جواب برایم بگو صفحه 111 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 111 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: بهترین راه تشکر از معلم، احترام گذاشتن به او می‌باشد.

جواب برایم بگو درس هجدهم هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

در آخرین قدم از مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم به سوالات درس هجدهم خواهیم پرداخت. در درس هجدهم خواهید خواند که خداوند در همه حال ما را می‌بیند و بر اعمال ما نظارت دارد. در این درس یک سوال برایم بگو طراحی شده است.

جواب برایم بگو صفحه 119 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ برایم بگو صفحه 119 هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

پاسخ: منظور فرشتگانی است که خداوند برای ثبت اعمال ما قرار داده است. خداوند همواره ما را می‌بیند و بر اعمال و رفتار ما آگاه است.

به پایان مقاله جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات(انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی ما را خوشحال و دلگرم کنید.  در ضمن از طریق لینک‌های زیر به سایر محتواهای هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی که به صورت کاملا رایگان در سایت بخون قرار دارد، دسترسی خواهید داشت:

سوالات متداول جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی

  • آیا در این مقاله به تمامی سوالات برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی پاسخ داده‌اید؟
    بله، جواب برایم بگو هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی کامل و جامع می‌باشد.
  • آیا فایل pdf مقاله جواب برای بگو هدیه‌های آسمان چهارم ابتدایی نیز در سایت بخون وجود دارد؟
    بله، در پایان همین متن فایل pdf قابل دانلود است.
4.5/5 - (2 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا