یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک دوازدهم تجربی

سلام همراهان عزیز، یاش‌گین ولی‌پور هستم از سایت بخون. امروز تصمیم دارم با مقاله جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک دوازدهم به صورت کامل در کنارتان باشم. دوستان خوبم، مقاله پاسخ پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک دوازدهم مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی سال 1402 تجربی طراحی شده است. در نظر داشته باشید که مقاله حل پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک دوازدهم 3 تجربی همراه با pdf کاملاً رایگان در متن قرار داده شده است. پس با من همراه باشید و هر جا سوالی داشتید از طریق بخش نظرات با ما در میان بگذارید. در پایان مقاله می‌توانید فایل PDF حل پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک دوازدهم تجربی را کاملا رایگان دانلود کنید.

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب مسئله 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم:
ب) سرعت متوسط یک کمیت برداری می‌باشد و تابع حرکت نیست ولی تندی متوسط یک کمیت نرده‌ای است و به مسیر طی شده توسط متحرک بستگی دارد.
پ) اندازه سرعت متوسط و تندی متوسط با هم برابر است که اندازه چابجایی تقریباً با مسافت طی شده برابر باشد اگر در شکل مسیر طی شده قوس کمتری داشته باشد، تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط تقریباً با هم برابر هستند.

جواب پرسش و مسئله 2 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 3 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 3 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 4 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب صفحه 22 فیزیک دوازدهم رشته تجربی

جواب پرسش و مسئله 5 صفحه 22 فیزیک دوازدهم تجربی

پرسش و مسئله پنجم صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب پرسش و مسئله 6 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 6 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 7 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 7 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 8 صفحه 23 فیزیک 3دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 9 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 9 صفحه 23 فیزیک دوازدهم تجربی

راه حل پرسش و مسئله 9 صفحه 23 فیزیک 3:
الف) در لحظه t1 و t6 از کنار یکدیگر می‌گذرند.
ب) در لحظه t4 که شیب برابر دارند تندی دو خودرو یکسان است.
پ) در لحظه t1 و t6 سرعت متوسط دو خودرو بعلت داشتن شیب برابر، مساویند.

جواب پرسش و مسئله 10 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 10 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی
answer questions and issues physics12 013 min scaled
پاسخ پرسش و مسئله 10 صفحه 24 فیزیک 3 تجربی

راه حل پرسش و مسئله شماره 10 فیزیک 3 فصل 1:
برای اینکه متحرک با سرعت اولیه در جهت محور x حرکت کند باید شیب خط مماس بر نمودار x-t مثبت باشد و برای اینکه شتاب در خلاف جهت محور x باشد می‌بایست شیب مماس در هر لحظه در حال کاهش یا شیب خط مماس بر نمودار x-t منفی و در حال افزایش باشد. گزینه الف درست است.
الف) شیب خط مماس بر نمودار الف در لحظه t=0 مثبت است لذا دارای سرعت اولیه در جهت محور x است. سرعت آن افزایش می‌یابد. شیب خط ابتدا مثبت و با گذشت زمان در جهت مثبت محور x در حال کاهش می‌باشد. در این بازه شتاب در خلاف جهت محور x است. سپس شیب خط منفی و در حال افزایش می‌باشد به عبارتی سرعت آن با گذشت زمان در جهت منفی محور x افزایش می‌یابد. در این بازه شتاب در خلاف جهت محور x می‌باشد.
ب) شیب خط مماس بر نمودار ب در لحظه t=0 با محور زمان موازی است و سرعت اولیه صفر می‌باشد. سپس شیب خط مماس بر نمودار x-t و در حال افزایش می‌باشد، در این بازه شتاب در خلاف جهت محور x می‌باشد.
پ) شیب خط در نمودار پ ثابت و منفی است. در نتیجه سرعت ثابت و شتاب صفر است.
ت) شیب خط مماس بر نمودار ت در لحظه t=0 با محور زمان موازی است و مقدار سرعت صفر می‌باشد که با گذشت زمان شیب خط مثبت و افزایش مییابد. در نتیجه متحرک از حال سکون حرکت کرده و سرعت آن با گذشت زمان در جهت مثبت محور x افزایش می‌یابد و شتاب در جهت محور x خواهد بود.

جواب پرسش و مسئله 11 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 11 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 11 فصل 1 فیزیک 3:
الف) سرعت اولیه خودروی A بیشتر است. در بازه زمانی برابر، جابجایی بیشتری را متحرک A طی کرده است.
ب) سرعت نهایی خودروی B بیشتر است. جابجایی متحرک B در زمان برابر بیشتر از متحرک A می‌باشد. از آنجائیکه سرعت متحرک B در لحظه T3 کمتر از متحرک A در این لحظه است، در نتیجه متحرک B سرعت نهایی بیشتری دارد.
پ) شتاب خودروی B بیشتر از شتاب خودرو A است. تغییرات سرعت متحرک B در بازه T4 بیشتر از تغییرات سرعت متحرک A در این بازه زمانی است در نتیجه شتاب متحرک B بیشتر از A است.

جواب پرسش و مسئله 12 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 12 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 13 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 13 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

راه حل مسئله 13 فیزیک 3 صفحه 24:
در بازه زمانی (0 تا t1) و (t3 تا t4) شیب خط d1 و d4 نمودار v-t مثبت است در نتیجه بردار شتاب در جهت محور x است. و در بازه زمانی (t1 تا t2) و (t1 تا t2) شیب d2 و d3 نمودار v-t، منفی است در نتیجه بردار شتاب در خلاف جهت محور x است.

جواب پرسش و مسئله 14 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 14 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 15 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 15 صفحه 24 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 16 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 16 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 17 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 17 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 18 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 18 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 19 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 19 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 20 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 20 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 21 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 21 صفحه 25 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 22 صفحه 26 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 22 صفحه 26 فیزیک دوازدهم تجربی

دوستان عزیز دوازدهمی به شما پیشنهاد میکنم حتما از سایر محتواهای مربوط به درس فیزیک دوازدهم به‌منظور کسب نمرات عالی در این درس دیدن فرمائید؛ هم می‌توانید از دسته بندی زیر استفاده کنید و هم اینکه از جدولی که در ادامه قرار داده شده است استفاده نمایید:

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فصل دوم فیزیک دوازدهم

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 1 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 2 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 2 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 3 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 3 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 4 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 4 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 5 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 50 فیزیک 3دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 50 فیزیک 3 تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 57 فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و مسئله 6 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 6 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 7 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 7 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 7 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش 7 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 8 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 8 صفحه 50 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 9 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 9 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 10 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 10 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 11 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 11 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 12 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 12 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 13 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 13 صفحه 51 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 14 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 14 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 15 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 15 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

راه حل فصل 2 فیزیک 3 پرسش و مسئله 15 قانون دوم نیوتون:
الف) بر طبق قانون اول نیوتن (لختی) جسم تمایل دارد در حالت سکون و یا حرکت یکنواخت خود را بر روی خط راست حفظ کند. در حالتی که خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، خودرو به سمت جلو رفته و اجسام داخل خودرو تمایل دارند حالت خود را حفظ کنند به همین دلیل شخص به صندلی فشرده می‌شود. در حالتی که خودرو ناگهان توقف میکند، اجسام داخل خودرو تمایل دارند حالت رو به جلوی خود را حفظ کنند در نتیجه اجسام به سمت جلو پرت می‌شوند.
ب) در هنگام توقف یا ترمز ناگهانی اتومبیل، سرنشین بنا بر خاصیت لختی در مسیر حرکت به راه خود ادامه می‌دهد و بسمت شیشه جلو پرتاب می‌شود. کمربند ایمنی و یا کیسه‌ی هوا، سرنشین را با خودرو یک پارچه می‌کند و شتاب حرکت سرنشین در رخدادهای ناگهانی شتاب خودرو می‌شود.

جواب پرسش و مسئله 16 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 16 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 17 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 17 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 18 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 18 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 19 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 19 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 20 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 20 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 21 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 21 صفحه 52 فیزیک دوازدهم تجربی
جواب پرسش و مسئله 21 صفحه 52 فیزیک 3 تجربی و

دوازدهمی‌های پرتلاش سری کاملی از نمونه سوالات این پایه در دروس مختلف برای شما آماده کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنم از طریق لینک‌های زیر از آنها دیدن فرمائید:

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فصل سوم فیزیک دوازدهم

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 1 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 2 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 2 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 3 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 3 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 4 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 4 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 5 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 6 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 6 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 7 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 7 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 8 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 8 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 9 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 9 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 10 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 10 صفحه 89 فیزیک دوازدهم تجربی

راه حل مسئله 10 فصل سوم تشدید فیزیک یازدهم تجربی صفحه 89:
یقیناً بسامد ناشی از چرخش بدن هر فرد تقریباً برابر بسامدی بود که پل با آن می‌توانست به چپ و راست تاب بخورد و همین باعث پدیده تشدید پل شد. ولی تا هنگامی که راه رفتن عابران به طور منظم رخ نداده بود، لرزش پل آنقدر شدید نبود که به حادثه‌ای بیانجامد. این نوسان‌ها سبب شد که عابران برای حفظ تعادل خود گام‌های خود را با نوسان‌های پل هم گام کنند که این موجب شدید تر شدن لرزش پل و وقوع این حادثه شد.

جواب پرسش و مسئله 11 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 11 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

راه حل پرسش و مسئله 11 فیزیک دوازدهم تجربی فصل 3 صفحه 90:
با به نوسان درآمدن آونگ X، آونگ B با دامنه بزرگی به نوسان در می‌آید. البته سایر آونگ‌ها نیز ممکن است به نوسان درآیند اما دامنه نوسان آنها کوچک است. در حالی که آونگ B که دوره نوسان آن با آونگ X یکسان است، با دامنه بزرگی به نوسان ادامه می‌دهد. به عبارتی به آونگ‌های هم انرژی منتقل می‌شود ولی بیشترین انرژی در حالت تشدید به نوسانگر B انتقال می‌یابد.

جواب پرسش و مسئله 12 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 12 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 13 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 13 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 14 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 14 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 15 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 15 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

راه حل پرسش 15 صفحه 90 فیزیک 3:
این دو تندی متفاوتند. تندی موج v همان تندی انتشار موج است که با مشخصه‌های ریسمان تعیین می‌شود و همیشه مقدار ثابتی در هر جای ریسمان دارد. ولی هر ذره روی ریسمان به طور هماهنگ ساده‌ای با نوسان چشمه حرکت می‌کند. بنابراین هر ذره ریسمان تندی ذره v را دارد که با زمان تغییر می‌کند. تندی ذره وقتی از موضع تعادل می‌گذرد، بیشینه و در نقطه‌های اوج و حضیض صفر است در حالی که تندی موج همواره مقدار ثابتی دارد که از مشخصه‌های ریسمان تعیین می‌شود.

جواب پرسش و مسئله 16 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 16 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 17 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 17 صفحه 90 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 18 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 18 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 19 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 19 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 20 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 20 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 21 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 21 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 22 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 22 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 23 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 23 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 23 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی و صفحه 87 فیزیک دوازدهم ریاضی:
در حالت کلی عوامل موثر بر تندی صوت، تراکم پذیری و چگالی محیط است که این برای گازهای کامل که هوا نیز با تقریب خوبی چنین است، متناسب با جذر دمای گاز در مقیاس کلوین می‌شود.
از گزینه‌های داده شده تنها دمای هوا بر تندی صوت تاثیر می‌گذارد.

جواب پرسش و مسئله 24 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 24 صفحه 91 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 25 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 25 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 26 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 26 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 27 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 27 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 28 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 28 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 29 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 29 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 30 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 30 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 31 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 31 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 32 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 32 صفحه 92 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 33 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 33 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 34 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 34 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 34 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 2 صفحه 111 فیزیک دوازدهم ریاضی:
اگر فاصله از پلکان به حد کافی زیاد باشد، به طوری که بتوان مانند شکل زیر مسیر تپ‌های متوالی را تقریباً موازی در نظر گرفت، تقریباً بسامد ثابتی برای رشته تپ‌های متوالی درکی می‌کنید. F=1/Δt=v/2w
این صدا به صورت رشته‌ای دوره‌ای از تپ‌ها باز می‌گردد و مانند یک نت نواخته شده درک می‌شود. بدیهی است اگر پهنای پله‌ها کوچک‌تر باشد، با توجه به اینکه Fα)1/w) است، بسامد ادراک شده بیشتر میشود.
مسیر تپ‌های متوالی که هر کدام از یک پله نشات گرفته‌اند، موازی نیست و بسامد ثابتی را برای رشته تپ‌های متوالی درک نمی‌کنید، بلکه گستره‌ای از بسامدها را درک می‌کنید که به تدریج کم می‌شوند. به طوری که بسامد دریافتی از پله‌های پایینی (که تپ‌های بازتابیده از آنها را زودتر می‌شنویم) بیشتر از بسامد دریافتی از پله‌های بالایی است که تپ‌های بازتابیده از آنها را دیرتر می‌شنویم) و بدین ترتیب صدا را بصورت رشته‌ای دوره‌ای از تپ‌ها می‌شنوید.

جواب پرسش و مسئله 35 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 35 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 35 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 3 صفحه 111 فیزیک دوازدهم ریاضی:
ناشی از بازتاب بخشنده است.

جواب پرسش و مسئله 36 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 36 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 37 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 37 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 37 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 5 صفحه 111 فیزیک دوازدهم ریاضی:
با نزدیک شدن امواج به یک ساحل شیبدار و رسیدن جبهه‌های موج به ساحل که در آنجا عمق آب کم می‌شود، جهت انتشار موج تغییر می‌کند. به عبارتی، با ورود امواج از ناحیه عمیق به ناحیه کم عمق، تندی آنها کم می‌شود.

جواب پرسش و مسئله 38 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 38 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 38 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 6 صفحه 111 فیزیک دوازدهم ریاضی:
شیشه ضریب شکست بزرگ تری نسبت به هوا دارد. پرتو شکسته شده در شیشه به خط عمود نزدیک میشود. بنابراین پرتوی A، نمی تواند درست باشد، زیرا پرتو از خط عمود دور شده است. اگر نور از شیشه وارد هوا می‌شد. این پرتو صحیح بود.
پرتو B در امتداد پرتو فرودی است.
پرتو C پاسخ درستی است زیرا به سمت خط عمود کج شده است.
پرتو D نادرست است. توجه کنید که برای این پرتو، زاویه شکست Θr=0 است.

جواب پرسش و مسئله 39 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 39 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 39 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 7 صفحه 111 فیزیک دوازدهم ریاضی:
مطابق شکل مقابل خواهیم داشت (البته در این شکل فاصله بین جبهه‌های موج در دو محیط به یک مقیاس نیست، ولی در هر حال شیشهλ <آبλ است.)

جواب پرسش و مسئله 40 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 40 صفحه 93 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 41 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 41 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 41 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 9 صفحه 112 فیزیک دوازدهم ریاضی:
الف) برای موج شکسته، به جز بسامد سایر مشخصه ها با موج فرودی متفاوت است. چرا که تندی و طول موج تغییر می‌کنند و این دو به ضریب شکست بستگی دارند. در حالی که برای موج بازتابیده، بسامد، طول موج و تندی با موج فرودی برابر است.
ب) امتداد پرتوها بر اثر شکست تفاوت پیدا می‌کند. پرتو شکسته شده باید به خط عمود نزدیک شود. ابتدا پرتو موج را رسم کرده و سپس جبهه‌های موج را به گونه ای رسم می‌کنیم که این پرتو عمود بر آنها باشد، در مورد جبهه‌های موچ بازتابیده، چون در خود محیط بازتابیده می‌شوند، فاصله خطوط تغییر نمی‌کند و بنابراین برای موج بازتابیده شکلی مانند زیر خواهیم داشت. برای جبهه‌های موج شکست یافته نیز نخست یک پرتو شکست یافته را رسم می‌کنیم و سپس جبهه‌های موج مربوط به آن را نشان می‌دهیم که فاصله جبهه‌های موج در شیشه، کوتاه‌تر است.

جواب پرسش و مسئله 42 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 42 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 43 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 43 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 43 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 11 صفحه 112 فیزیک دوازدهم ریاضی:
اگر بصورت قائم از بالا نگاه کنیم پرتویی که از نقطه ای از سکه رسم نمائیم در زاویه کوچکی از خط عمود از سطح آب قرار میگیرد. به دلیل شکسته شدن پرتوها و ورود آنها از محیطی با ضریب شکست بیشتر به محیطی به ضریب شکست کمتر، پرتوها در محل خروج از سطح آب، از خط عمود دور می‌شوند و بنظر می‌آید که امتداد آنها در نقطه ای بالاتر از کف فنجان همدیگر را قطع می‌کنند که با رسم خط چین‌هایی نشان داده شده است و هین باعث می‌شود عمق فنجان را کمتر ببینیم.
در نگاه مایل یک جابجایی افقی نیز وجود دارد و همان طور که در شکل زیر برای داده‌هایی خاص نشان داده شده است. تصویر در هر دو امتداد قائم و افقی به ناظر نزدیک می شود. البته محل این تصویر یکتا نیست و هر چه پرتوهایی که به چشم ناظر می رسند افقی تر گردند، تصویر به ناظر نزدیکتر می گردد بیشترین آن برای پرتوهایی است که نزدیک به زاویه حد به سطح جدایی می تابند.

جواب پرسش و مسئله 44 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 44 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 45 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 45 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 46 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 46 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 46 صفحه 94 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 14 صفحه 112 فیزیک دوازدهم ریاضی:
با استفاده از یک منشور به سادگی می توانیم بین این دو نظر، یکی را انتخاب کنیم. اگر نور زرد، ترکیبی باشد در منشور تجزیه می‌شود و می‌توانیم نورهای قرمز و سبز را مشاهده کنیم.

دوستان کنکوری عزیز حتماً از مطالب مرتبط با کنکور که با دقت زیاد برای شما تدارک دیده شده اند از طریق لینک های زیر دیدن فرمائید:

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 1 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 2 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 2 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 3 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 3 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 4 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 4 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 5 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 5 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 5 صفحه 134 فیزیک دوازدهم ریاضی:
الف) بر اساس این آزمایش وقتی نوری با بسامد مانند نور فرابنفش به سطحی فلزی بتابد الکترون‌هایی از آن گسیل می‌شوند که این پدیده اثر فتوالکتریک است.
ب) بر اساس نظر انیشتین، وقتی نوری تکفام بر سطح فلزی می‌تابدف هر فوتون صرفاً با یکی از الکترون‌های فلز بر هم کنش می‌کند. اگر فوتون انرژی کافی داشته باشد تا فرآیند خارج کردن الکترون از فلز را انجام دهد، الکترون بطور آنی از آن گسیل می‌شود. در این صورت بخشی از انرژی فوتون صرف جدا کردن الکترون از فلز می‌شود و مابقی آن به انرژی جنبشی الکترون خارج شده تبدیل می‌شود. اگر بسامد نور تابیده شده بر سطح فلز از بسامدی موسوم آستانه کمتر باشد، فوتون‌ها، حداقل انرژی لازم برای خارج کردن الکترون از فلز را ندارند و پدیده فوتوالکتریک رخ نمی‌دهد. برای نوری که فوتون‌ها آن دارای حداقل انرژی لازم برای وقوع پدیده فوتوالکتریک هستند، افزایش شدت نور فقط سبب افزایش تعداد فوتون‌ها و در نتیجه افزایش تعداد فوتوالکترون‌ها می شود، در حالی که انرژی جنبشی فوتوالکترون‌ها می‌شود، در حالی که انرژی جنبشی فوتوالکترون‌ها بدون تغییر می‌ماند.

جواب پرسش و مسئله 6 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 6 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 6 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی:
الف) اگر بسامد نور فرودی بیشتر از بسامد آستانه باشد پدیده فوتوالکتریک رخ می‌دهد. اگر بسامد نور فرودی کمتر از بسامد آستانه باشد پدیده فوتوالکتریک رخ می‌دهد.
ب) افزایش شدت نور فرودی در بسامد کمتر از آستانه تاثیری در پدیده فوتوالکتریک ندارد.
پ) در بسامدهای بزرگتر از بسامد آستانه، پدیده فوتوالکتریک رخ می‌دهد که با کاهش شدت نور فرودی تعداد الکترون‌های کمتری از سطح جدا می‌شوند و جریان کمتری به وجود می‌آید.

جواب پرسش و مسئله 7 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 7 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 7 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی:
الف) برای یک جسم جامد، نظیر رشته داغ یک لامپ روشن، این امواج شامل گستره پیوسته‌ای از طول موج‌هاست. تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد، ناشی از برهم کنش قوی بین اتم‌های سازنده آن است. حال آنکه گازهای کم فشار و رقیق، که اتمهای منفرد آنها از برهم کنش های قوی موجود در جسم جامد آزادند به جای طیف پیوسته، طیفی گسسته را گسیل می‌کنند که شامل طول موج‌های معینی است. این طیف گسسته را معمولا طیف گسیلی خطی یا به اختصار طیف خطی می‌نامند و طول موج های ایجاد شده در آن، برای اتم های هر گاز منحصربفرد هستند.
ب) برای تشکیل طیف گسیلی خطی اتم های هر گاز نظیر هیدروژن، هلیم، جیوه، سدیم و نئون معمولاً از یک لامپ باریک و بلند شیشه‌ای که حاوی مقداری گاز رقیق و کم فشار است استفاده می‌شود. دو الکترود به نام‌های آندو کاتد در دو طرف این لامپ قرار دارد که به ترتیب به پایانه‌های مثبت و منفی یک منبع تغذیه با ولتاژ بالا وصل اند. این ولتاژ بالا سبب تخلیه الکتریکی در گاز می شود و اتم های گاز درون لامپ شروع به گسیل نور می‌کنند. آزمایش نشان می‌دهد که طیف خطی ایجاد شده همچنین رنگ نور گسیل شده به نوع گاز درون لامپ بستگی دارد.

جواب پرسش و مسئله 8 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 8 صفحه 122 فیزیک 3 تجربی

حل پرسش و مسئله 8 صفحه 122 فیزیک دوازدهم تجربی:
الف) nعدد کوانتومی است که نشان دهنده شماره مدار مجاز الکترون به دور هسته است و n=1 پایین ترین تراز انرژی است که مربوط به مدار اول است که به آن حالت پایه گفته می‌شود. انرژی هر تراز به معنای مقدار انرژی است که الکترون با آن مقدار انرژی به هسته مقید است و برای جدا کردن الکترون باید به اندازه انرژی آن تراز به الکترون انرژی بدهیم تا از قید هسته رها شود و علامت منفی هم به همین دلیل است.
13/6- eV انرژی الکترون در حالت پایه است که کمترین انرژی مجاز الکترون است. در مقابل بالاترین n=∞ تراز است. که انرژی الکترون در این تراز صفر است اگر الکترون در حالت سکون باشد.
ب) مدارها و انرژی های الکترون در هر اتم کوانتیده اند. وقتی یک الکترون در یکی از مدارهای مجاز است، هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی گسیل نمی‌شود. الکترون زمانی که از یک حالت مانا با انرژی بیشتر به حالت مانا با انرژی کمتر برود فوتون تابش می‌کند که انرژی فوتون تابشی برابر با اختلاف انرژی دو تراز است و چون ترازهای انرژی گسسته و دارای مقادیر معینی هستند لذا طیف خطی است.

پاسخ پرسش و مسئله 8 صفحه 122 فیزیک 3 تجربی

جواب پرسش و مسئله 9 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 9 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 9 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی:
الف) الکترون های که از ترازهای انرژی پایین تر با جذب فوتون به انرژی های انرژی بالاتر می‌روند. در این حالت، اتم، فوتونی را که دقیقاً انرژی لازم برای گذار را دارد جذب می‌کند.
ب) وقتی نور سفیدی را به گاز هیدروژن رقیق می‌تابانیم الکترون‌های گاز بعضی از فوتون‌های نور فرودی را جذب کرده و به ترازهای بالاتر می‌روند. اگر نور خروجی از گاز را از منشور عبور دهیم یک دسته خط های جذبی تاریک در طیف پیوسته مشاهده می کنید.
پ) برای برانگیخته شدن اتم های بسیاری از مواد که به آن، نور فرابنفش بتابانیم. هنگام بازگشت به حالت پایه، نور مرئی گسیل می‌کنند. در این نوع مواد فوتون فرابنفش اتم را برانگیخته می‌سازد و الکترون به چند تراز انرژی بالاتر می‌رود و در برگشت با پرش های کوتاه تر و پله پله به تراز پایین تر می‌رود و فوتون های کم انرژی تری گسیل می‌کند که بعضی از آنها در ناحیه مرئی است.

جواب پرسش و مسئله 10 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 10 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 10 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 13 صفحه 135 فیزیک دوازدهم ریاضی:
الف) ذرات آلفا دارای بار مثبت اند. که تعداد زیادی از این ذرات از فضای خالی اتم عبور می کنند و یا در انحراف بسیار کمی در اثر نیروی دافعه از کنار هسته ی اتم می گذرند. که نشان می دهد بیشتر حجم ماده از فضای خالی تشکیل شده است.
ب) تعداد بسیار کمی از ذرات آلفا به مرکز اتم برخورد می‌نمایند و به سمت عقب باز می‌گردند. که نشان می دهد که توسط یک مرکز بسیار چگال و دارای بار مثبت منحرف شده باشند که حجم آن در مقایسه با حجم اتم بسیار کم است.
پ) رادفورد به دنبال ورقه نازک و فلزی سنگین بود.
1) ورق طلا را می توان براحتی به ورقه بسیار نازکی تبدیل کرد. شکل دادن و نازک کردن طلا از همه فلزات آسانتر می‌باشد در نتیجه رادفورد ورقه طلا را برای آزمایش خود برگزید.
2) رادفورد بدنبال یک فلز سنگین بود که تعداد الکترون های زیادی داشته باشد میخواست میزان پراکندگی ذرات آلفا را در اتم سنگین با تعداد الکترون های زیاد بررسی نماید.
دلیل انتخاب پرتو آلفا هم باردار بودن و سنگین بودن ذره آلفا بود. سنگین بودن پرتو باعث می شد تا به آسانی از مسیر خود منحرف نشود.

حل پرسش و مسئله 10 صفحه 123 فیزیک 3 تجربی

اگر فرض کنیم الکترون به دور هسته در گردش باشد، حرکت مداری الکترون به دور هسته، شتابدار است و سبب تابش امواج الکترومغناطیسی می‌شود که بسامد آن، با بسامد حرکت مداری الکترون برابر است. با تابش موج الکترومغناطیسی توسط الکترون، از انرژی آن کاسته می‌شود. این کاهش انرژی باعث می‌شود که شعاع مدار الکترون به دور هسته به تدریج کوچک تر و بسامد حرکت آن به تدریج بیشتر شود. به این ترتیب باید طیف امواج الکترومغناطیسی گسیل شده از اتم، پیوسته باشد و الکترون پس از گسیل پی در پی امواج الکترومغناطیسی روی هسته فروافتد و تنها طیف گسیلی پیوسته خواهیم داشت و این در شرایطی است که طیف خطی گسیل شده توسط اتم ها نیز جور در نمی‌آید.
در مدل بور که برای اتم هیدروژن ارائه شد. الکترون در حین حرکت روی یک مدار مانا بر خلاف نظریه الکترومغناطیسی کلاسیک تابشی نمی کند و همچنین از یک حد معین با شعاع مشخص به هسته نزدیک تر نمی شود.

جواب پرسش و مسئله 11 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 11 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 12 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 12 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 13 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 13 صفحه 123 فیزیک دوازدهم تجربی
پاسخ پرسش و مسئله 13 صفحه 123 فیزیک 3 تجربی و پرسش و مسئله 16 صفحه 136 فیزیک 3 ریاضی

جواب پرسش و مسئله 14 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 14 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 14 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی و پرسش و مسئله 17 صفحه 136 فیزیک دوازدهم ریاضی:
الف) فوتون های خروجی از یک لامپ رشته‌ای در تمام جهت ها گسیل و پراکنده می شوند و برای ایجاد فوتون های لامپ رشته ای و چراغ قوه به فرایند گسیل القایی نیازی نیست بلکه گسیل خود به خود رخ می دهد و فوتون های گسیل شده موازی، هم فاز و هم بسامد نیستند. با قرار دادن یک عدسی در جلوی لامپ چراغ قوه از پراکنده فوتون ها جلوگیری می کنند. فوتون های خروجی نسبت به لامپ در جهت های محدودتر گسیل می شوند. فوتون های گسیل شده، موازی، غیر هم فاز و با بسامدهای مختلف گسیل می کنند. در لیزر فوتون ها در فرآیند گسیل القایی ایجاد شده و باریکه ای از لیزر را داریم که این باریکه از فوتون هایی که همگی هم جهات، هم فاز و هم انرژی اند ایجاد می شود.
ب) نور لیزر دارای تعداد زیادی فوتون های هم فاز، هم بسامد و هم جهت می باشند لذا دارای انرژی بسیار زیاد و قدرت نفوذپذیری بالایی دارند. اگر وارد چشم شوند می توانند باعث صدمه زدن به چشم شوند.

جواب پرسش و مسئله 15 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 15 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 16 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 16 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 17 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 17 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 18 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 18 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 19 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 18 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 20 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 20 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 21 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 21 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 22 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 22 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 23 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 23 صفحه 124 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 24 صفحه 125 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 24 صفحه 125 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 25 صفحه 125 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 24 صفحه 125 فیزیک دوازدهم تجربی

به پایان مقاله جواب پرسش ها و مسئله های فیزیک دوازدهم تجربی رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات (انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی ما را خوشحال و دلگرم کنید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

5/5 - (1 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا