یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب فعالیت‌های فیزیک دوازدهم

دوستان و همراهان گرامی سلام. یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز در سایت بخون با هم به کلاس دوازدهم خواهیم رفت تا جواب فعالیت‌های فیزیک دوازدهم را با هم بررسی کنیم. در این مقاله پاسخ همه فصل‌های مربوط به فعالیت‌های فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی را برای شما بصورت رایگان و کامل، مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی سال 1401 قرار داده‌ایم. پس تا انتهای مقاله حل فعالیت‌های فیزیک دوازدهم با من همراه باشید و هرجا سوالی داشتید از بخش نظرات بپرسید تا پاسخگو باشم.

جواب فعالیت‌های فیزیک دوازدهم فصل اول

جواب فعالیت 1-1 صفحه 3 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 1-1 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 1-2 صفحه 16 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت دوم فصل 1 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

حل فعالیت دوم فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی:

هر گاه شتاب و سرعت هم علامت(هم جهت)باشند حرکت تند شونده(av>0) و هرگاه مختلف العلامت (در خلاف جهت هم) باشند کند شونده است (av<0)، بنابراین حرکت خودرو در شکل‌های (ب) و (پ) تند شونده و در شکل‌های (الف) و (ت) کندشونده است.

همراهان همیشگی سایت بخون، در پایان جواب فعالیت‌های فصل 1 فیزیک دوازدهم از شما دعوت می‌کنم برای تسلط کافی بر فیزیک پایه دوازدهم وارد لینک‌های زیر شوید:

جواب فعالیت‌های فصل 2 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

جواب فعالیت 2-1 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 29| جواب فعالیت 2-1 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 31

پاسخ فعالیت اول فصل 2 فیزیک دوازدهم

حل فعالیت 1 فصل 2 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی:

گالیله با بیان اینکه «اگر در حرکت جسم تداخلی به وجود نیاید، جسم به حرکت خود در خط راست تا ابد ادامه می‌دهد» با ارسطو مخالفت کرد. گالیله فرضیه خود را با حرکت اجسام روی سطح شیبدار، با زاویه‌های شیب مختلف آزمود. او طی آزمایش‌هایش با سطوح شیب‌دار مختلف متوجه شد اگر دو سطح شیب‌دار روبه‌روی هم قرار داشته باشند و از روی یکی از سطوح و در ارتفاع معینی از آن، گلوله‌ای را رها کند، گلوله روی سطح شیب‌دار دوم دقیقاً به همان ارتفاع بالا می‌رود و این نتیجه مستقل از زاویه سطح شیب‌دار است. بر این اساس او آزمایشی ذهنی را ترتیب داد و فرض کرد زاویه سطح شیب‌دار دوم برابر با صفر باشد و در این صورت با توجه به مشاهدات خود در مورد سطوح شیب‌دار مختلف نتیجه گرفت که حرکت گلوله روی سطح افقی باید تا ابد ادامه داشته باشد.

به بیان دیگر او متوجه شد سرعت گلوله هنگامی که روی سطح شیب‌دار به پایین می‌غلتد، افزایش و هنگام بالا رفتن از سطح شیب‌دار، کاهش می‌یابد و نتیجه گرفت سرعت گلوله‌ای که روی سطح افق می‌غلتد نه افزایش می‌یابد و نه کاهش.

پاسخ فعالیت 2-2 فیزیک 2 تجربی صفحه 40| جواب فعالیت 2-2 فیزیک 2 ریاضی صفحه 42

پاسخ فعالیت 2 فصل 2 فیزیک 3

جواب فعالیت 2-3 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 40| جواب فعالیت 2-3 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 42

پاسخ فعالیت سوم فصل دوم فیزیک 2

جواب فعالیت 2-4 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 41| پاسخ فعالیت 2-4 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 43

پاسخ فعالیت 4 فصل 2 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

جواب فعالیت 2-5 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 47| جواب فعالیت 2-5 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 54

پاسخ فعالیت 2-5 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

دوازدهمی‌های پرتلاش، تا اینجا دو فصل از پاسخ فعالیت‌های فیزیک 2 را برای شما قرار دادم و امید است بهره کافی را از آنها برده باشید. اما در ادامه مقاله حل فعالیت‌های فیزیک دوازدهم، به شما پیشنهاد می‌کنم از یک بانک کامل از نمونه سوال‌های مربوط به پایه دوازدهم دیدن فرمائید و مطمئن باشید در کسب نمره عالی در امتحانات به شما کمک می‌کند:

نمونه سوالات نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی با جواب

نمونه سوالات نهایی فیزیک دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در خدمت تندرستی

نمونه سوال فصل اول ریاضی دوازدهم | تابع

نمونه سوال فصل اول زیست دوازدهم | مولکول‌های اطلاعاتی

نمونه سوالات نهایی جغرافیا دوازدهم با جواب

نمونه سوالات نهایی ریاضیات گسسته دوازدهم با جواب

دانلود سوالات امتحان نهایی زبان دوازدهم با جواب

نمونه سوالات نهایی فارسی دوازدهم با جواب

سوالات امتحان نهایی هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوالات نهایی علوم و فنون دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی ریاضی دوازدهم انسانی با جواب

پاسخ فعالیت‌های فصل سوم فیزیک دوازدهم 1401

جواب فعالیت 3-1 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 56| جواب فعالیت 3-1 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 64

پاسخ فعالیت 3-1 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

جواب فعالیت 3-2 فیزیک 3 تجربی صفحه 57| جواب فعالیت 2-3 فیزیک 3 ریاضی صفحه 65

پاسخ فعالیت دوم فصل 3 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-3 فیزیک 3 تجربی صفحه 60| جواب فعالیت 3-3 فیزیک 3 ریاضی صفحه 68

پاسخ فعالیت 3-3 فیزیک دوازدهم

حل فعالیت سوم فصل 3 فیزیک دوازدهم:

آونگی که طول آن هم‌طول آونگ وادارنده است، با بیشترین دامنه نسبت به دیگر آونگ‌ها به تشدید (نوسان) در می‌آید. زیرا بسامد طبیعی این آونگ و آونگ وادارنده با هم برابر است و درنتیجه پدیده تشدید رخ می‌دهد و با دامنه بیشتری نوسان می‌کند.

جواب فعالیت 3-4 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 68| جواب فعالیت 3-4 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 76

پاسخ فعالیت 3-4 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

جواب فعالیت 4 فصل 3 فیزیک دوازدهم:

نتیجه می‌گیریم که صوت (که یک موج مکانیکی است) برای انتشار نیاز به محیط مادی مانند هوا دارد، به همین علت با از بین رفتن محیط مادی منتشر نمی‌شوند. اما امواج رادیویی (که جزء امواج الکترومغناطیسی است) برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارد.

جواب فعالیت 3-5 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 69| جواب فعالیت 3-5 فیزیک 3 ریاضی صفحه 77

پاسخ فعالیت پنجم فصل 3 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 3-6 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 71| پاسخ فعالیت 3-6 فیزیک 3 ریاضی صفحه 79

پاسخ فعالیت 3-6 فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی

حل فعالیت ششم فصل سوم فیزیک دوازدهم:

چطور تندی/سرعت صدا در هوا را اندازه‌گیری می‌کنند؟

یک نفر تفنگ خود را آتش می‌کند. شخص دیگری که در سمت دیگر و در 1600 متری او ایستاده است، 5 ثانیه بعد صدای تیر را می‌شنود. بنابراین، موج صدا در هر 5 ثانیه، 1600 متر راه می‌پیماید. پس: سرعت صوت در هر ثانیه، 330 متر بر ثانیه است.

چطور تندی/سرعت صدا را در آب اندازه‌گیری می‌کنند؟

سرعت صوت در زیر آب، با فرستادن موج‌های صوتی از یک قایق به قایق دیگر اندازه می‌گیرند. سرعت صوت در آب، حدود 1460 متر بر ثانیه است.

پاسخ فعالیت 3-7 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 78| پاسخ فعالیت 4-1 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 91

پاسخ فعالیت 3-7 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 78 فیزیک 3 تجربی و فعالیت 91 فیزیک 3 ریاضی:

این دستگاه شامل دو لوله متصل به دو دهانه است، که یکی نقش دهانه ورودی صدا و دیگری نقش گوشی را بازی می‌کند. با ایجاد صدا در دهانه ورودی، صوت پس از عبور از لوله اول، و بازتاب از یک دیواره سخت، با عبور از لوله دوم، وارد دهانه گوشی می‌شود و ما آنرا می‌شنویم. برای جلوگیری از انتشار مستقیم صوت از منبع به سمت شنونده، مانعی بر روی گیره‌های شکل نصب می‌شود. شنونده با حرکت لوله دوم، در زاویه مشخصی در می‌یابد که صدا با بیشترین بلندی به گوش او می‌رسد. اکنون اگر مکان لوله دوم ثابت شود، با وارسی زاویه لوله اول یا مانع و زاویه لوله دوم با مانع، در می‌یابیم که بیشترین بلندی دریافتی به ازای برابر بودن زاویه تابش و زاویه بازتابش حاصل می‌شود.

پاسخ فعالیت 3-8 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 78| پاسخ فعالیت 4-2 فیزیک 3 ریاضی صفحه 92

پاسخ فعالیت هشتم فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 3-8 فیزیک دوازدهم تجربی و فعالیت 4-2 ریاضی:

یکی از ویژگی‌های مهم سطوح سهموی این است که اگر یک چشمه موج در کانون آن قرار داشته باشد، امواج تولید شده پس از بازتاب از سطح داخل سهمی به صورت موازی با هم در فضا منتشر می‌شوند. همچنین اگر امواج به صورت موازی به سطح داخلی سهمی برخورد کنند، در کانون سهمی متمرکز می‌شوند. بر این اساس می‌توان برای دریافت امواجی که چشمه تولید آنها در فاصله دوری قرار دارد و امواج تولید شده توسط آنها تقریباً به صورت موازی با هم منتشر می‌شوند و همچنین امواجی که شدت آنها کم است از بازتابنده‌های سهموی استفاده کرد. در این بازتابنده‌ها، گیرنده موج را در کانون سهمی قرار می‌دهند تا شدت موجی که به آن می‌رسد تقویت شود. نوعی از این بازتابنده‌ها که در صدابرداری‌های خاص از آن استفاده می‌شود میکروفون سهموی است. این نوع میکروفون معمولاً برای ضیط صدای طبیعت، صدای میدان برای گزارشات ورزشی، استراق صمع، جاسوسی و … استفاده می‌شود. نوع دیگری از بازتاب‌دهنده‌ها، بازتاب‌دهنده‌ها‌ی بیضوی هستند که بر اساس ویژگی‌های بازتابی سطوح بیضوی می‌توانند امواجی را که در یکی از کانون‌های بیضوی تولید شده‌اند، در کانون دیگر بیضی متمرکز کنند. از این بازتاب‌دهنده‌ها در درمان سنگ کلیه توسط تکنولوژی ESWH به عنوان روش سنگ‌شکنی برون اندامی موثر و نسبتاً بی‌خطر استفاده می‌شود. در دستگاه لیتوتریپسی امواج شوک توسط منبع انرژی به سه طریق مختلف انرژی الکتروهیدرولیک، پیزوالکتریک یا الکترومغناطیسی تولید می‌شوند. امواج شوک تولیدی در نقطه کانون اول بازتابنده بیضوی در خارج از بدن ایجاد می‌شوند و سپس به کانون دوم بیضی که در داخل بدن بیمار است و بر روی سنگ کلیه تنظیم شده است هدایت می‌شوند. موج شوک در این ناحیه کانونی متمرکز شده، بر سطح سنگ ضربه زده و آن را می‌شکاند.

حل فعالیت 3-9 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 79

جواب فعالیت 9 فصل 3 فیزیک 3

جواب فعالیت 9 فصل 3 فیزیک دوازدهم:

در اندازه‌گیری تندی شارش خون، امواج فراصوت (با بسامدی عموما بین 2 تا 10 مگاهرتز) به سمت یک رگ خونی گسیل می‌شود و با استفاده از تغییر بسامد باریکه موج فراصوتی بازتابیده از گویچه سرخ، که ناشی از اثر دوپلر است، تندی به دست می‌آید.

حل فعالیت 3-10 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 80| پاسخ فعالیت 4-3 فیزیک 3 ریاضی صفحه 93

پاسخ فعالیت فصل 3 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-10 فیزیک دوازدهم:

حسن استفاده از امواج الکترومغناطیسی آن است که این امواج جهت انتشار به محیط مادی نیاز ندارند و برخلاف امواج صوتی که اثر کلی آنها به حرکت منبع، ماده و ناظر بستگی دارد، در امواج الکترومغناطیسی تنها تفاوت سرعت بین ناظر و منبع حایز اهمیت است.

رادارها سیستم‌هایی هستند که از فرستنده‌‌ها برای تولید امواج الکترومغناطیسی از جمله امواج مایکروویو یا رادیویی استفاده می‌کنند.

رادار دوپلری وسیله‌ای است که با استفاده از اثر دوپلر سرعت اجسام در فواصل دور را مشخص می‌کند. درواقع رادار با ارسال سیگنال‌هایی رادیویی به سمت هدف موردنظر و دریافت انعکاس آن این کار را انجام می‌دهد. رادار دوپلری تغییرات فرکانس سیگنال منعکس‌کننده را نسبت به سیگنال اصلی آنالیز می‌کند و به این ترتیب اندازه دقیق تندی متحرک موردنظر را نسبت به منبع رادار مشخص می‌کند.

حل فعالیت 3-11 فیزیک دوازدهم تجربی صفحه 80| پاسخ فعالیت 4-4 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 99

جواب فعالیت 3-11 فیزیک دوازدهم تجربی

همراهان عزیز، من و همکارانم به منظور تسلط شما در پایه دوازدهم و کسب بهترین معدل از تمامی دروس این پایه، محتواهای مفیدی از پایه دوازدهم برای شما آماده کرده‌ایم. پس با یک کلیک ساده وارد شوید:

جواب با هم بیندیشیم شیمی دوازدهم

جواب فعالیت‌های زیست دوازدهم

آموزش فصل دو ریاضی دوازدهم | مثلثات

جواب اندیشه و تحقیق دینی دوازدهم

جواب تمرینات عربی دوازدهم

آموزش گرامر زبان دوازدهم

فصل آخر فیزیک دوازدهم تجربی، در مورد فیزیک اتمی و هسته‌ای می‌باشد. این مبحث برای شما جدید است و قبلا با آن آشنا نشده‌اید. البته فصل چهارم هیچ فعالیتی را در خود جای نداده است. اما از اینجا به بعد جواب فعالیت‌های فیزیک دوازدهم رشته ریاضی فیزیک برای شما قرار داده شده است، امیدوارم دانش‌آموزان گروه ریاضی هم از مقاله حل فعالیت‌های فیزیک 3 بهره کافی را برده باشند.

جواب فعالیت‌های فصل 4 فیزیک دوازدهم ریاضی 1401

پاسخ فعالیت 4-5 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 105

پاسخ فعالیت پنجم فصل 4 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 105

حل فعالیت 4-6 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 109

جواب فعالیت ششم فصل چهارم فیزیک 3 ریاضی

جواب فعالیت ششم فصل چهارم فیزیک دوازدهم ریاضی:

یک تشدیدگر هلمهولتز بسامدهایی تشدیدی دارد و اگر بسامد صوت ایجاد شده توسط بلندگو با یکی از این بسامدهای تشدیدی منطبق شود موجب نوسانات هوای درون بطری (تشدیدگر) می‌شود که این مسئله به انحراف شعله شمع با چرخاندن فرفره می‌انجامد. توجه کنید سوراخ انتهای تشدیدگر هلمهولتز گذرگاهی برای انتقال تلاطم ایجاد شده در درون تشدیدگر به فضای بیرون است.

در قسمت مقابل یک دیاپازون، تشدیدگر هلمهولتز قرار دارد. تشدیدگر یک کره تو خالی فلزی یا شیشه‌ای است با یک روزنه عریض در یک طرف و یک روزنه‌ی باریک در طرف دیگر، موج فشار از سوی دیاپازون مرتعش بر روی پره‌ای که بر روی یک میله‌ی نازک (پایه) قرار دارد متمرکز می‌شوند و باعث چرخش پره‌ها می‌گردد. بیشترین اثر (چرخش) زمانی حاصل می‌گردد که بسامد تشدیدکننده با فرکانس تشدید برابر شود.

حل فعالیت 4-7 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 110

حل فعالیت هفتم فصل 4 فیزیک دوازدهم ریاضی صفحه 110

فعالیت 7 فصل 4 فیزیک 3 ریاضی

همراهان گرامی به پایان مقاله جواب فعالیت های فیزیک دوازدهم رسیدیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. تمام سعی من در این بود که بتوانم ساده‌ترین پاسخ‌ها را برای شما قرار دهم. اگر از این مقاله راضی بودید، می‌توانید لینک این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. همچنین با ثبت نظرات خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

4/5 - (4 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
3 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا