دوستان و همراهان گرامی سلام. امروز در سایت بخون با هم به کلاس دوازدهم خواهیم رفت تا جواب فعالیت های فیزیک دوازدهم را با هم بررسی کنیم. در این مقاله پاسخ هر 4 فصل فعالیت های فیزیک دوازدهم تجربی  را برای شما بصورت رایگان و کامل، مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی قرار داده‌ایم.

جواب فعالیت های فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول

جواب فعالیت صفحه 3 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 1-1 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 1-1 فیزیک دوازدهم تجربی:

در این فعالیت دانش‌آموز به کمک فناوری و نرم‌افزارهای کاربردی به اهمیت استفاده علم در زندگی پی می‌برد.

دوستان عزیز رشته تجربی، می‌توانید مقاله‌ی عالی جواب فعالیت‌های زیست دوازدهم را برای آمادگی بیشتر در امتحانات مطالعه کنید. شما در این مقاله می‌توانید پاسخ تمامی فعالیت‌های زیست دوازدهم را بصورت یکجا در اختیار داشته باشید.

جواب فعالیت صفحه 16 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 1-2 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل 2 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت صفحه 29 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 2-1 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 2-1 فیزیک دوازدهم تجربی:

گالیله در سال 1589 دستگاهی ساخت که ثابت می‌کرد که وقتی دو جسم با اندازه و وزن‌های مختلف از یک ارتفاع رها می‌شوند. زمان رسیدن هر دو جسم به زمین یکسان است. این گفته با آنچه که انسان‌ها باور داشته‌اند و در آن زمان درس گرفته بودند، مغایرت داشت. ارسطو کسی بود که این نظریه را ارائه داده بود که اجسامی با وزن بیشتر سریع‌تر از اجسام سبک‌تر به زمین می‌رسند. گالیله برای اثبات حرف خود یک توپ 453 گرمی و یک توپ 4530 گرمی را از بالای برج پیزا رها کرد. جمعیت کثیری از انسان‌ها وجود داشتند که آزمایش گالیله و در نتیجه رسیدن همزمان این دو جسم در یک زمان را به چشم خود دیدند و شهادت دادند. با این آزمایش نظریه قبلی ارسطو رد شد.
نمونه‌هایی از آزمایش‌های ذهنی گالیله که بهتر است در این زمینه تحقیق کنید: قانون آونگ گالیله، قاصد آسمان، نظریه خورشید محور و زمین محور، آزمایش گالیله و سطح شیبدار.

جواب فعالیت صفحه 40 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 2-2 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 2-2 فیزیک دوازدهم:

آزمایشی را مطابق مراحل آزمایش 2-1 طراحی می‌کنیم و چند جسم با جرم‌های مختلف را به نیروسنج متصل می‌کنیم، مشاهده می‌شود که با تغییر جرم هر جسم، مقدار F max نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

ما در بخون برای شما یک مقاله فوق‌العاده در نظر گرفته‌ایم که با مطالعه آن می‌توانید به راحتی بیش از 50 درصد مباحث عربی خود را یاد بگیرید. با کلیک بر لینک جواب تمرینات عربی دوازدهم می‌توانید به پاسخ تمامی تمرینات عربی دوازدهم دسترسی داشته باشید.

جواب فعالیت صفحه 40 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 2-3 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 2-3 فیزیک دوازدهم:

الف: آزمایشی را مطابق مراحل آزمایش 2-1 طراحی می‌کنیم. نیروی وارد بر جسم را طوری تنظیم می‌کنیم که جسم با سرعت ثابت حرکت کند، در این حالت ابتدا fk را و سپس uk را محاسبه می‌کنیم.

جواب فعالیت صفحه 41 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 2-4 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 2-4 فیزیک دوازدهم:

الف: چند فنر را تهیه می‌کنیم و یک جسم را که جرم مشخص دارد به فنرها متصل می‌کنیم، هر فنری که افزایش طول بیشتری داشته باشد، سختی کمتری دارد.

ب: جسمی به جرم معین را به فنری به سختی k وصل می‌کنیم. با محاسبه افزایش طول فنر و با استفاده از رابطه موجود در شکل زیر، ثابت (سختی) فنر را محاسبه می‌کنیم.

پاسخ فعالیت صفحه 41 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 47 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 2-5 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 2-5 فیزیک دوازدهم:

ترازوی کاوندیش وسیله‌ای است که برای بررسی تجربی قانون جهانی گرانش نیوتون به‌کار می‌رود. نیوتون در قانون گرانش خود بیان می‌کند که هرگاه دو ذره با جرم‌های m1 و m2 به فاصله r از یکدیگر قرار گیرند. این دو نیرو جاذبه‌ای بر یکدیگر وارد می‌کنند که این نیرو با حاصل‌ضرب، اندازه دو جرم نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بین آنها نسبت عکس دارد. اما این تناسب را می‌توان تعریف یک ثابت تناسب در تساوی تبدیل نمود. این ثابت را ثابت جهانی گرانش می‌گویند. برای تعیین مقدار ثابت جهانی گرانش که آنرا با G نمایش می‌دهیم، باید نیروی جاذبه میان دو جرم را اندازه‌گیری کنیم.

قسمت‌های مختلف ترازوی کاوندیش:

 • دو گلوله به جرم m: دو گلوله کوچک هر یک به جرم m، به دو انتهای یک میله سبکی متصل می‌شوند. این میله، دمبل صلبی است که محورش افقی است و توسط یک رشته نازک قائم آویزان شده است.
 • دو گلوله بزرگ به جرم M: دو گلوله بزرگ هر کدام به جرم M، که در نزدیک دو سر دمبل و در دو طرف مخالف قرار داده شده‌اند. این دو گلوله نیز بر روی یک میله افقی قرار گرفته‌اند و نقطه وسط این میله بر روی تکیه‌گاهی قرار گرفته است، به گونه‌ای که می‌تواند آزادانه بچرخد. نقطه وسط این میله درست در راستای مرکز دمبل و در زیر آن قرار دارد.
 • آینه کوچک: این آینه کوچک بر روی رشته نازک و کمی بالاتر از دمبل قرار دارد. از طریق یک چشمه نور، برا این آینه نور تابیده می‌شود، نور منعکس شده از آینه بر روی یک مقیاس شیشه‌ای می‌افتد و به این وسیله میزان انحراف آینه آن قابل اندازه گیری است.

اگر زمان کافی برای پیدا کردن مقایسه کنیدهای هویت دوازدهم را ندارید. می‌توانید با مطالعه مقاله‌ی جواب مقایسه کنیدهای هویت اجتماعی دوازدهم پاسخ تمامی مقایسه کنیدهای هویت دوازدهم را در اختیار داشته باشید.

جواب فعالیت های فصل سوم فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 56 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 3-1 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-1 فیزیک دوازدهم: این فعالیت آموزشی می‌باشد، و هیچ جوابی ندارد.

جواب فعالیت صفحه 57 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 3-2 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 3-2 فیزیک دوازدهم تجربی: این فعالیت آموزشی می‌باشد، و هیچ جوابی ندارد.

جواب فعالیت صفحه 60 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 3-3 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-3 فیزیک دوازدهم:

آونگی که طول آن هم‌طول آونگ وادارنده است، با بیشترین دامنه به تشدید در می‌آید. هر چه طول آونگ با مخروط کاغذی کمتر یا بیشتر از طول آونگ وادارنده باشد، دامنه‌ی نوسان آن کمتر خواهد شد. دقت داشته باشید که جرم گلوله یا مخروط کاغذی متصل به نخ تاثیری در تشدید ندارد.

جواب فعالیت صفحه 68 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 3-4 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 3-4 فیزیک دوازدهم تجربی:

نتیجه می‌گیریم که صوت (که یک موج مکانیکی است) برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد، اما امواج رادیویی (که جزء امواج الکترومغناطیسی است) برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارد.

اگر در پاسخ به سوالات درس شیمی خود مشکل دارید، می‌توانید پاسخ تمام سوالات شیمی دوازدهم فصل دوم را در مقاله‌ی گام به گام فصل دوم شیمی دوازدهم | آسایش و رفاه در سایه شیمی مطالعه کنید.

جواب فعالیت صفحه 69 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 3-5 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-5 فیزیک دوازدهم:

پرتو گاما:

 • حدود طول موج: 1pm
 • چشمه: هسته‌ی مواد رادیو اکتیو و پرتوهای کیهانی
 • وسایل آشکارسازی: شمارش‌گر گایگر، فیلم عکاسی
 • ویژگی: فوتون‌های با انرژی بسیار بالا و با قدرت نفوذ بسیار زیاد، خیلی خطرناک.
 • کاربرد: بافت‌های سرطانی را از بین می‌برد، برای پیدا کردن ترک در فلزات و برای ضد‌عفونی کردن تجهیزات و وسایل.

پرتوی ایکس:

 • حدود طول موج: 100pm
 • چشمه: لامپ پرتو x
 • وسایل آشکارسازی: فیلم عکاسی
 • ویژگی: فوتون‌های بسیار پر انرژی و با قدرت نفوذ زیاد، خیلی خطرناک
 • کاربرد: استفاده در پرتونگاری، استفاده در مطالعه ساختار بلورها، معالجه‌ی بیماری‌های پوستی، استفاده در پرتو درمانی.

پرتوی فرا بنفش:

 • حدود طول موج: 10nm
 • چشمه: خورشید، جسم‌های خیلی داغ، جرفه‌ی الکتریکی، لامپ بخار جیوه
 • وسایل آشکارسازی: فیلم عکاسی
 • ویژگی: توسط شیشه جذب می‌شود، سبب بسیاری از واکنش‌های شیمیایی می‌شود، یاخته‌های زنده را از بین می‌برد.
 • کاربرد: لامپ‌های UV در پزشکی.

جواب فعالیت صفحه 71 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 3-6 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-6 فیزیک دوازدهم:

چطور تندی/سرعت صدا در هوا را اندازه‌گیری می‌کنند؟

یک نفر تفنگ خود را آتش می‌کند. شخص دیگری که در سمت دیگر و در 1600 متری او ایستاده است، 5 ثانیه بعد صدای تیر را می‌شنود. بنابراین، موج صدا در هر 5 ثانیه، 1600 متر راه می‌پیماید. پس: سرعت صوت در هر ثانیه، 330 متر بر ثانیه است.

چطور تندی/سرعت صدا را در آب اندازه‌گیری می‌کنند؟

سرعت صوت در زیر آب، با فرستادن موج‌های صوتی از یک قایق به قایق دیگر اندازه می‌گیرند. سرعت صوت در آب، حدود 1460 متر بر ثانیه است.

جواب فعالیت صفحه 78 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 3-7 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 3-7 فیزیک دوازدهم تجربی:

این اسباب شامل دو لوله متصل به دو دهانه است، که یکی نقش دهانه ورودی صدا و دیگری نقش گوشی را بازی می‌کند. با ایجاد صدا در دهانه ورودی، صوت پس از عبور از لوله اول، و بازتاب از یک دیواره سخت، با عبور از لوله دوم، وارد دهانه گوشی می‌شود و ما آنرا می‌شنویم. برای جلوگیری از انتشار مستقیم صوت از منبع به سمت شنونده، مانعی بر روی گیره‌های شکل نصب می‌شود. شنونده با حرکت لوله دوم، در زاویه مشخصی در می‌یابد که صدا با بیشترین بلندی به گوش او می‌رسد. اکنون اگر مکان لوله دوم ثابت شود، با وارسی زاویه لوله اول یا مانع و زاویه لوله دوم با مانع، در می‌یابیم که بیشترین بلندی دریافتی به ازای برابر بودن زاویه تابش و زاویه بازتابش حاصل می‌شود.

کلاس دوازدهمی‌های عزیز اگر نیاز به مرور فعالیت های فیزیک سال دهم خود دارید، به شما پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله‌ی همکار عزیزم آقای شایان مامندی یعنی جواب فعالیت‌های فیزیک دهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب فعالیت صفحه 78 فیزیک دوازدهم

پاسخ فعالیت 3-8 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 3-8 فیزیک دوازدهم تجربی:

در میکروفون سهموی از یک سطح کار سهموی برای جمع و کانونی کردن امواج صوتی در یک گیرنده استفاده می‌شود. این میکروفون‌ها به همین دلیل، حساسیت بسیار زیادی به صداهایی دارند که موازی با محور سطح سهموی به این سزح می‌تابند. استفاده مرسوم از این میکروفون‌ها در ثبت صداهای پرندگای دوردست، و صداهای میادین ورزشی و نیز استراق سمع است.

جواب فعالیت صفحه 79 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 3-9 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-9 فیزیک دوازدهم:

در اندازه‌گیری تندی شارش خون، امواج فراصوت (با بسامدی عموما بین 2 تا 10 مگاهرتز) به سمت یک رگ خونی گسیل می‌شود و با استفاده از تغییر بسامد باریکه موج فراصوتی بازتابیده از گویچه سرخ، که ناشی از اثر دوپلر است، تندی به دست می‌آید.

جواب فعالیت صفحه 80 فیزیک دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 3-10 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-10 فیزیک دوازدهم:

امواج میکروموج یا فروسرخ در محدوده مشخصی گسیل می‌کنند. فاصله خودرو از فرستنده گسیلند، موج با اندازه‌گیری زمان بین گسیل و دریافت موج به دست می‌آید. تندی خودرو نیز از تغییر بسامد موج دریافتی نسبت به موج گسیل شده با استفاه از رابطه دوپلری که برای امواج الکترومغناطیسی به کار می‌آید، تعیین می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 86 فیزیک دوازدهم

جواب فعالیت 3-11 فیزیک دوازدهم تجربی

جواب فعالیت 3-11 فیزیک دوازدهم تجربی:

یک تیغه متوازی‌السطوح را در نظر بگیرید و آنرا روی کاغذ سفیدی قرار دهید، باریکه نوری را به وجهی از تیغه بتابانید، بطوی که از وجه مقابل آن خارج شود. محل تیغه بر کاغذ را با رسم اضلاع آن بر روی کاغذ مشخص کنید. همچنین مسیر بازیکه‌های فرودی و باریکه خروجی از تیغه را روی کاغذ رسم کنید. برای رسم دقیق‌تر مسیر باریکه‌های فرودی و خروجی می‌توانید مطابق شکل الف، کاغذ سفید را روی قطعه یونولیتی قرار دهید و مسیر باریکه‌ها را با فروبردن سوزن‌هایی در آن مشخص کنید. اکنون تیغه را بردارید و با استفاده از یک خط‌کش، مسیر باریکه نور در درون تیغه را رسم کنید. بر روی مسیر باریکه‌های نور، پیکانه‌هایی رسم کنید تا جهت پرتوها مشخص شود. با استفاده از یک نقاله، خطوط عمود بر وجه‌های تیغه در محل ورود و خروج باریکه‌های نور را رسم کنید و زاویه‌های بین باریکه‌ها و خطوط عمود را اندازه بگیرید. اکنون می‌توانیم با استفاده از قانون اسنل برای ورود باریکه از هوا به تیغه، ضریب شکست تیغه را به دست آوریم و یا اینکه ضریب شکست را با استفاده از قانون اسنل برای خروج باریکه از تیغه به هوا بیابیم.

اگر فقط به گام به گام فصل یک فیزیک دوازدهم نیاز دارید، پس مقاله‌ی گام به گام فصل یک فیزیک دوازدهم را مطالعه کنید. در این مقاله پاسخ تمام پرسش‌ها، فعالیت‌ها و تمرینات فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی بصورت کامل قرار گرفته است.

جواب فعالیت های فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فصل آخر فیزیک دوازدهم تجربی، در مورد فیزیک اتمی و هسته‌ای می‌باشد. این مبحث برای شما جدید است و قبلا با آن آشنا نشده‌اید. البته فصل چهارم هیچ فعالیتی را در خود جای نداده است. پس به شما پیشنهاد می‌کنم مقاله جواب پرسش های فیزیک دوازدهم را مطالعه کنید.

همراهان گرامی به پایان مقاله جواب فعالیت های فیزیک دوازدهم رسیدیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. تمام سعی من در این بود که بتوانم ساده‌ترین پاسخ‌ها را برای شما قرار دهم. اگر از این مقاله راضی بودید، می‌توانید لینک این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. همچنین با ثبت نظرات خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

سوالات متداول جواب فعالیت های فیزیک دوازدهم

 • آیا مقاله جواب فعالیت های فیزیک دوازدهم با توجه به آخرین تغییرات کتاب درسی نوشته شده است؟
  بله، همه پاسخ‌های موجود در این مقاله با توجه به آخرین آپدیت کتاب درسی شیمی 1400 نوشته شده است.
 • آیا فایل pdf مقاله جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم نیز در سایت بخون وجود دارد؟
  یله، شما در پایان همین مقاله، می‌توانید فایل pdf را دانلود کنید.
امتیاز بدهید!