جواب املا نگارش چهارم ابتدایی

سلام دوستان. امروز می‌خواهیم به سراغ جواب املا نگارش چهارم در سایت بخون برویم. بدون شک املا واژگان برای دانش‌آموزان ابتدایی اهمیت زیادی دارد و این قسمت از کتاب نگارش چهارم ابتدایی به املا کلمات اختصاص یافته است. همچنین یافتن پاسخ املا نگارش به صورت صحیح و درست برای دانش‌آموزان مهم و کار سختی می‌باشد. اما نگران نباشید چرا که در مقاله جواب املا نگارش چهارم ابتدایی پاسخ صحیح تمام این تمرین‌ها را از درس 1 تا درس 7 کتاب نگارش چهارم در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهیم.

جواب املا صفحه 10 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 10 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

آنها تصمیم گرفتند خورشید جهان‌افروز را به داوری انتخاب کنند.

نخست دستی به شاخه‌های درختان هلو، بادام، سیب و درختان دیگر برد.

تابستان با رنگ سبز تیره، سراسر جنگل را رنگ آمیزی کرد.

بر شاخه‌های درختان میوه، آن قدر سیب گلگون و گلابی و میوه‌های دیگر آویخت که شاخه‌ها تاب نیاوردند و به سوی زمین خم شدند.

بعضی از درختان را با رنگ زرد لیمویی پوشانید. برخی را به رنگ ارغوانی و بعضی دیگر را به رنگ قرمز روشن در آورد.

پاسخ سوال 2:

قطره – صنوبر – مزارع

اگر می‌خواهید در درس فارسی که مکمل درس نگارش می‌باشد هیچ مشکلی نداشته باشید، در آموزش فارسی چهارم ابتدایی مقالات رایگان و آپدیت ما را حتما مشاهده کنید.

جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 15 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

برمی‌خیزیم: یک روز صبح که از خواب برمی‌خیزیم، از پرستوها نشانی نمی‌بینیم.

اشتباه: آنها با چه قدرتی این راه طولانی را بدون اشتباه می‌پیمایند.

مهمی: به نظر می‌آید (پرستوها) به گفت‌وگوی مهمی مشغول هستند.

راه‌یابی: چه کسی قدرت راه‌یابی و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است؟

 می‌گذارند: وقتی کار ساختن لانه به پایان رسید، پرستوها تخم می‌گذارند.

شگفتی: این همه شگفتی، زیبایی و دانایی را چه کسی در پرستوهای کوچک نهاده است؟

جواب املا صفحه 21 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 21 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

آسیاب – جاده – سمت – چطور – خواست

آسیاب: او گندم‌ها را از آسیاب گرفت و برای پختن نان به نانوایی داد.

جاده: برای رسیدن به قله، باید از جاده‌ای کوهستانی عبور کرد.

سمت: هنگام رانندگی، از سمت راست حرکت کنید.

چطور: چطور این نقاشی زیبا را کشیدی؟

خواست: مریم از دوستش خواست که او را برای خریدن روسری همراهی کند.

پاسخ سوال 2:

ح: درحالی – خوشحال – حاکم

س: آسیاب – کیسه – پسر

جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 27 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

توفان – پس از دیگری – امواج – مسافران – هوش – ساحلی

پاسخ سوال 2:

باغ – عبا – عاج – نبض – اجاق – قوت

شاید به دنبال جواب هنر و سرگرمی نگارش چهارم باشید، با کلیک روی لینک پاسخ قسمت هنر و سرگرمی نگارش چهارم را به صورت کامل و بدون نیاز به منابع دیگر مشاهده کنید.

جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 33 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

خوش + حال = خوشحال

شکر + سخن = شکرسخن

شاد + کام = شادکام

دل + تنگ = دلتنگ

شیرین + زبان = شیرین‌زبان

شگفت + زده = شگفت‌زده

جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 40 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

ایران:

تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند.

هر جا که تیر فرو آید آن جا مرز ایران و توران باشد.

آرش کمان‌گیر، تیرانداز ماهر ایرانی، خود را برای پرتاب این تیر آماده کرد.

من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد.

مرا یاری کن تا یرزمین ایران را از ست دشمنان رها کنم.

آن جا مرز ایران و توران شد.

ایرانیان:

ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می‌کردند.

ایرانیان از پیروز ناامید و از ننگ شکست، اندوهگین شده بودند.

پاسخ سوال 2:

تیرانداز – اندوهگین – نیرومند – سرزمین – نیم‌روز – تیزبال

جواب املا صفحه 45 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 45 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

حضور

جمعیت

پاسخ سوال 2:

استقبال

هجوم

مشتاقانه

جواب املا صفحه 59 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 59 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

ق‍ ق : نقّاشی – وقتی – منقل – اتاقی – طاق – قفقاز – قنّادی – رونقی – شوق – اقامت – ذوق – قریحه – قبول – سرمشق

ع‍ ‍ع‍ ‍ع ع : فعّال – شعر – عشق – قطعه – تعطیل – طبع – اجتماع – فعّالیت – معلّمی – شعله – عاجز – استعداد – اختراع – اعتماد –

پاسخ سوال 2:

1- روزی که این کودکان در تبریز امتحان می‌دادند، حیاط و بام مدرسه لبریز از مردمی بود که به تماشای آنان آمده بودند؛ زیرا برای مردم باور نکردنی بود که کودکان کم‌شنوا هم بتواند بخواند و بنویسند و حرف بزنند.

2- نزد پدر، حرفه‌ی بنایی و قنادی را یاد گرفتم، ولی هیچ یک از این کارها طبع پرشور و ذهن جویای مرا راضی نمی‌کرد.

3- من در یکی از این مدرسه ها به آموزگاری برگزیده شدم. در این کار شور و شوق فراوان از خود نشان دادم و دریافت که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کرد.

4- من که در شعلی فروزان خدمت به مردم و مین می‌سوختم و می‌خواستم از هر راه که ممکن است باری از دوش مردم بردارم.

5- او راست می‌گفت، زیرا آنها نه تنها نمی‌توانستند به کودکش خواندن و نوشتن بیاموزند بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند.

املا و دانش زبانی یکی دیگر از قسمت‌های مهم کتاب نگارش چهارم می‌باشد، در جواب املا و دانش زبانی نگارش چهارم کامل‌ترین جواب را به صورت رایگان مشاهده کنید.

جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 65 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

روز – از – مرز – مظلوم – آزادی – متجاوزان – آرزو – ضربه – آماده‌سازی – تسخیرناپذیر – رزمندگان – فضا – نبض

ز: روز – از – مرز – آزادی – متجاوزان – آرزو – آماده‌سازی – رزمندگان

ذ: تسخیرناپذیر

ظ: مظلوم

ض: فضا – نبض – ضربه

پاسخ سوال 2:

مرخصی

تصرّف

مقابله

عملیات

فرصت

فتح

ناب

مظلوم

جواب املا صفحه 71 نگارش چهارم

جواب املا صفحه 71 نگارش چهارم

پاسخ سوال 2:

نمونک – بودجه – كالا – خویشاوند –  استان – جهت‌های جغرافیایی شمال –  جنوب – مشرق – مغرب – قطب شمال – قطب‌نما – پیدایش تمدن – بین‌النهرین

کامل‌ترین جواب پیش‌بینی کنید علوم چهارم را بدون نیاز به منابع دیگر و به صورت رایگان مشاهده کنید.

جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 77 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

ربّ جلیل – اندوه – عدل – طغیان –

جواب املا صفحه 82 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 82 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

بلندآواز – میان‌تهی – هنرنمای

پاسخ سوال 2:

سعی – غاری – لقمان

جواب املا صفحه 89 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 89 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

کلمه‌هایی که ح‍ ح دارند:

وحوش – رحم -حاصل

کلمه‌هایی که ف‍ ف دارند:

خفته – آشفته – رفتار

کلمه‌هایی که س‍ س دارند:

لوس – هراس – التماس

کلمه‌هایی که غ‍ ‍غ غ دارند:

نتغیّر – غازی مغفرت

کلمه‌هایی که ص‍ ص دارند:

حاصل – صید – صیّاد

کلمه‌هایی که ر دارند:

شیر – رها – هراس

پاسخ سوال 2:

خلاص

مغفرت

حول

جواب کامل کنیدهای هدیه‌های آسمان چهارم را به صورت تشریحی و کامل در لینک داده شده مشاهده کنید.

جواب املا صفحه 97 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 97 نگارش چهارم

پاسخ سوال 2:

ریاضی‌دانان – راه گسترش علم – اتّفاقات – عشق

کامل‌ترین جواب درست و نادرست‌های فارسی چهارم را در این لینک به صورت تشریحی و بدون نیاز به منابع دیگر یکجا مطالعه کنید.

جواب املا صفحه 104 نگارش چهارم

پاسخ املا صفحه 104 نگارش چهارم

پاسخ سوال 1:

کارت اعتباری

هوشمند

پاسخ سوال 2:

1- نفس عمیقی کشید و از هوای دلنشین بهاری لذت برد.

2- رایانه‌ای روی میز معلم بود و چیزی هم از سقف به تخته‌ی سفید جلوی کلاس، نور می‌تاباند.

3- بنفشه با انگشت خود، روی تخته‌ی هوشمند، پیامی را برای خوشامدگویی به مهتاب نوشت.

4- با پرگار هوشمند، می‌توانی دایره رسم کنی یا با نقاله‌ی هوشمند، زاویه‌ها را اندازه‌گیری کنی؛ درست مثل پرگار و نقاله و خط کش واقعی.

5- شب که خانواده دور هم، سرگرم گفت‌وگو بودند، مهتاب از اولّین روز مدرسه گفت و نشانی پایگاه رایانه‎‌ای را به پدر و مادرش داد.

کامل‌ترین جواب فعالیت‌های علوم چهارم ابتدایی را در لینک داده شده به صورت کاملاً تشریحی و رایگان مشاهده کنید.

دوستان خوبم به پایان مقاله جواب املا نگارش چهارم رسیدیم. امیدوارم نهایت استفاده را از پاسخ املا نگارش چهارم ابتدایی برده باشید و برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. برای اطلاع از آخرین مقالات آموزشی و بروز ما پیشنهاد می‌کنم حتما در خبرنامه سایت بخون عضو شوید. هر سوالی که راجب به مقاله جواب املا نگارش چهارم داشتید، می‌توانید از طریق بخش نظرات با ما درمیان بگذارید تا سریعا پاسخگو باشیم.

در ضمن برای مشاهده سایر مطالب مربوط به پایه چهارم  لینک‌های زیر را دنبال کنید:

دانلود PDF جواب املا نگارش چهارم

سوالات متداول

  • آیا مقاله جواب املا نگارش چهارم شامل جواب املا و دانش زبانی می‌باشد؟
    خیر. مقاله جواب املا نگارش چهارم شامل پاسخ املا فصل 1 تا 7 کتاب نگارش چهارم می‌باشد.
  • آیا مقاله جواب املا نگارش چهارم شامل جواب املا و واژه‌آموزی می‌باشد؟

    .خیر. در لینک جواب املا و واژه‌آموزی نگارش چهارم می‌توانید پاسخ تمام املا و واژه‌آموزی فصل 1 تا 7 نگارش چهارم را مشاهده کنید

4.1/5 - (7 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا