کارنامه‌های کنکور

برای قبولی در رشته مد نظر خود بدون شک نیاز به بررسی و مشاهده کارنامه کنکور سال‌های قبل دارید و این بخش از بخون مخصوص بررسی کارنامه‌های قبولی کنکور است؛ تمامی کارنامه‌ها آپدیت و معتبر هستند. فقط کافیست با صبر و حوصله کارنامه‌ها را بر اساس رشته مد نظر خود مشاهده کنید.

کارنامه‌های بررسی شده در این بخش شامل کارنامه کنکور تجربی، ریاضی و انسانی می‌باشد.

Copy of عکس شاخص کارنامه تجربی 500 × 282 px

کارنامه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصد

سلام دوستان خوبم؛ من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصد در بخون با شما همراه خواهم بود. توجه داشته باشید که در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه پزشکی […]

کارنامه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصد مشاهده مطلب

کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3

کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3

سلام دوستان خوبم؛ من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3 در بخون با شما همراه خواهم بود. توچه داشته باشید که در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه پزشکی منطقه سه در اختیار

کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3 مشاهده مطلب

medical-report-card-region1

کارنامه قبولی پزشکی منطقه یک

سلام دوستان عزیز؛ من یاش‌گین ولی‌پور، امروز با مقاله کارنامه قبولی پزشکی منطقه یک در سایت بخون همراه شما خواهم بود. در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه پزشکی منطقه 1 از سال 1398 تا 1402 در اختیار شما

کارنامه قبولی پزشکی منطقه یک مشاهده مطلب

کارنامه قبولی پزشکی منطقه 2

کارنامه قبولی پزشکی منطقه 2

سلام دوستان خوبم؛ من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی پزشکی منطقه 2 در بخون با شما همراه خواهم بود. توچه داشته باشید که در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه پزشکی منطقه دو از سال

کارنامه قبولی پزشکی منطقه 2 مشاهده مطلب

کارنامه قبولی فرهنگیان 1402

کارنامه قبولی فرهنگیان 1402

دوستان خوبم سلام؛ من شایان مامندی هستم و در ادامه مقالات کنکور فرهنگیان در سایت بخون، کنار شما عزیزان هستم با مقاله بررسی کارنامه قبولی فرهنگیان 1402، در ابتدا به بررسی کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی خواهیم پرداخت سپس

کارنامه قبولی فرهنگیان 1402 مشاهده مطلب

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 3

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 3

سلام همراهان خوب ما؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 3 در سایت بخون در کنار شما هستم. در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه گفتار درمانی منطقه 3 از سال 1398 تا

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 3 مشاهده مطلب

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 2

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 2

سلام همراهان همیشگی؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 2 در سایت بخون در کنار شما هستم. در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه گفتار درمانی منطقه 2 از سال 1398 تا 1401

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه 2 مشاهده مطلب

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه یک

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه یک

سلام بخونی عزیز؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه یک در سایت بخون همراه شما خواهم بود. در این مقاله یک مجموعه کامل از کارنامه گفتار درمانی منطقه 1 از سال 1398 تا کنون

کارنامه قبولی گفتار درمانی منطقه یک مشاهده مطلب

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه 5 و 25 درصد

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه 5 و 25 درصد

سلام همراهان عزیز؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه 5 و 25 درصد در سایت بخون در کنار شما هستم. در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه علوم آزمایشگاهی سهمیه 5 و 25

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه 5 و 25 درصد مشاهده مطلب

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1

سلام بخونی عزیز؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1 در سایت بخون همراه شما خواهم بود. در این مقاله یک مجموعه کامل از کارنامه علوم آزمایشگاهی منطقه یک از سال 1398 تا کنون

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1 مشاهده مطلب

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2

سلام همراهان همیشگی؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2 در سایت بخون در کنار شما هستم. در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه علوم آزمایشگاهی منطقه 2 از سال 1398 تا 1401

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2 مشاهده مطلب

Laboratory-sciences-report-card-region3

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3

سلام همراهان خوب ما؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با مقاله کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3 در سایت بخون در کنار شما هستم. در این مقاله یک بانک کامل از کارنامه علوم آزمایشگاهی منطقه 3 از سال 1398 تا

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3 مشاهده مطلب

پیمایش به بالا