گام به گام قرآن نهمقرآن نهمنهم

جواب انس با قرآن در خانه نهم

دوستان خوبم سلام. من بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در بخون با شما هستم تا مقاله جواب انس با قرآن در خانه نهم را به‌صورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار دهم. در این مقاله به‌صورت کامل به بررسی جواب انس با قرآن در خانه پایه نهم خواهیم پرداخت و تمامی جواب‌ها را بررسی خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله با من باشید و هر سوالی که برایتان ایجاد شد از بخش نظرات مطرح کنید.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 1

بخش انس با قرآن در خانه، آیات و عبارات به نحوی آمده تا معنای روشن و کاملی را بیان کند. از این رو ممکن است برخی از ترکیب ها یا عبارات، فراتر از آموخته های دانش آموزان باشد. این موارد در کتاب ترجمه شده و آموختن آن اختیاری است و نباید در ارزشیابی از آن‌ها پرسش شود. در قسمت زیر شما دانش‌آموزان عزیز جواب انس با قرآن در خانه مربوط به درس 1 را مشاهده خواهید کرد.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 15 قرآن نهم

جواب صفحه 15 قرآن نهم

 1. تشریع کرد برای شما از دین.
 2. آنچه را که وصیت کرد به وسیله ی آن نوح را.
 3. و آنچه وحی کردیم به تو.
 4. و آنچه را که وصیت کردیم به وسیله ی آن، ابراهیم و موسی و عیسی را.
 5. که بر پا دارید دین را و متفرق نشوید در آن.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 19 قرآن نهم

جواب صفحه 19 قرآن نهم

 1. و قطعا اگر بپرسی از آن‌ها چه کسی خلق کرد آسمان‌ها و زمین را.
 2. حتما می‌گویند خلق کرد آن‌ها را خداوند شکست ناپذیر و دانا.
 3. کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش.
 4. و قرار داد برای شما در آن راه هایی تا شما هدایت شوید.
 5. و کسی که نازل کرد از آسمان آب را به اندازه.
 6. پس زنده کردیم به وسیله آن سرزمین مرده را.
 7. این چنین شما را (در روز قیامت از قبرها) بیرون آوردده می‌شوید.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 2

در قسمت زیر جواب انس با قرآن در خانه پایه نهم که در درس دوم وجود دارد به صورت کامل  رایگان در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 24 قرآن نهم

جواب صفحه 24 قرآن نهم

 1. سوگند به کتاب روشن.
 2. قطعاً ما نازل کردیم آن را در شبی مبارک.
 3. قطعاً ما بودیم (هستیم) هشداردهنده.
 4. در آن (شب) هر کار مهمی از (سایر کارها) جدا و تعیین تکلیف می‌شود.
 5. فرمانی از نزد ما، قطعاً ما بودیم فرستنده.
 6. رحمتی از پروردگارت، قطعا او شنوای داناست.
 7. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 29 قرآن نهم

جواب صفحه 29 قرآن نهم

 1. این (کتاب مایه ی) بینش ها برای مردم است و هدایت و رحمتی است.
 2. برای گروهی که یقین دارند.
 3. آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کارهای بد را.
 4. که قرار می‌دهیم آن‌ها را مانند کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای شایسته.
 5. یکسان است زندگی‌شان و مرگشان، چه بد است آنچه حکم می‌کنند.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 3

در قسمت زیر جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس سوم وجود دارد به صورت کامل رایگان در اختیار شما دوستان گذاشته شده است.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 34 قرآن نهم

جواب صفحه 34 قرآن نهم

نوشته های مشابه
 1. خلق نکردیم آسمان ها و زمین را و آنچه میان آن دو است مگر به حق و مدتی معین.
 2. و کسانی که نسبت به هشداری که داده شده اند، بی توجهی کردند.
 3. قطعا کسانی که گفتند پروردگار ما الله است.
 4. سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند.
 5. پس نه ترسی بر آن‌ها است و نه آن‌ها غمگین می‌شوند.
 6. آن‌ها اهل بهشتند و جاودان هستند در آن.
 7. پاداشی است به خاطر آنچه انجام می‌دادند.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 39 قرآن نهم

جواب صفحه 39 قرآن نهم

 1. و کسانی که کافر شدند و مانع شدند از راه خدا، نابود کرد اعمالشان را.
 2. و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای شایسته.
 3. و ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمد (ص).
 4. و آن حق از سوی پروردگارشان است.
 5. پوشاند از آن ها گناهانشان را.
 6. و حال و روزشان را بهبود بخشید.
 7. زیرا کسانی که کفر ورزیدند، پیروی کردند باطل را.
 8. و قطعا کسانی که ایمان آوردند، پیروی کردند ازحق (که) از سوی پروردگارشان است.
 9. این چنین خدا برای مردم حال و وضعشان را بیان می‌کند.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 4

در ادامه مطلب زیر جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس چهار قرآن پایه نهم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 44 قرآن نهم

پاسخ انس با قرآن در خانه صفحه 44 قرآن پایه نهم

 1. او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب‌های مؤمنان.
 2. تا بیفزاید ایمان را بر ایمانشان.
 3. و برای خداست لشکریان آسمان‌ها و زمین.
 4. و خداوند دانایی با حکمت است.
 5. تا داخل کند مردان و زنان مؤمن را به بهشت‌هایی.
 6. روان است از زیر آن رودهایی که جاودانند در آن.
 7. و بپوشاند از آن‌ها بدی‌هایشان را.
 8. و هست این نزد خدا رستگاری بزرگ.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 48 قرآن نهم

جواب صفحه 48 قرآن نهم

 1. مؤمنان فقط با هم برادرند.
 2. پس اصلاح کنید میان دو برادرتان.
 3. و تقوای خدا را پیشه کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید.
 4. ای مؤمنان نباید مسخره کند قومی، قوم (دیگر) را.
 5. شاید که باشند بهتر از آن‌ها.
 6. و نه زنانی، زنان (دیگر) را شاید که باشند بهتر از آن‌ها.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 5

در ادامه مقاله زیر جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس پنج قرآن پایه نهم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 53 قرآن نهم

جواب صفحه 53 قرآن نهم

 1. قطعاً افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.
 2. آنچه پروردگارشان به آن‌ها می‌دهد، می‌گیرند.
 3. قطعا آن‌ها بودند قبل از این نیکوکار.
 4. آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند (و بیشتر شب را در دعا و نماز بودند).
 5. و در سحرگاهان آن‌ها استغفار می‌کنند.
 6. و در اموالشان سهمی است برای درخواست کننده و نیازمند.
 7. و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین است.
 8. و در خودتان، پس آیا نمی‌بینید؟

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 57 قرآن نهم

جواب صفحه 57 قرآن نهم

 1. و قطعا آسان کردیم قرآن را برای پند.
 2. پس آیا هیچ پند گیرنده ای هست؟
 3. و قطعا آمد برای خاندان فرعون هشدارها.
 4. تکذیب کردند همه نشانه‌های ما را.
 5. پس مجازات کردیم آن‌ها را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدر مجازات می‌کند.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 6

در ادامه مقاله زیر جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس ششم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید جواب مربوط به هر قسمت را مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 62 قرآن نهم

جواب صفحه 62 قرآن نهم

 1. خدای مهربان آموخت قرآن را  خلق کرد انسان را آموخت به او سخن گفتن را.
 2. خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.
 3. و گیاه و درخت سجده می‌کنند.
 4. و آسمان را بر افراشت و قرار داد معیار را.
 5. که از حد نگذرید در معیار.
 6. و برپا دارید ترازو را به عدالت.
 7. و در معیار (وزن کردن و سنجیدن) کم وکاست نگذازید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 66 قرآن نهم

جواب صفحه 66 قرآن نهم

 1. پس آیا دقت کردید به آنچه می‌کارید؟
 2. آیا شما می‌رویانید آن را یا ما می‌رویانیم؟
 3. اگر بخواهیم قرار می‌دهیم آن را هیزم خرد و خشک شده و شما ناراحت و متعجب می‌شوید.
 4. و (می‌گفتید): واقعاً ما زیان کردیم.
 5. بلکه ما نیازمندیم.
 6. پس آیا دقت کردید به آبی که می‌نوشید؟
 7. آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که آن را فرو می‌فرستیم؟
 8. اگر بخواهیم قرار می‌دهیم آن را تلخ و شور پس چرا شکر نمی‌کنید؟

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 7

در ادامه مقاله زیر جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس هفتم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید جواب مربوط به هر قسمت را مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 71 قرآن نهم

جواب صفحه 71 قرآن نهم

 1. قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن.
 2. و نازل کردیم همراه آنها کتاب و معیار (وسیله سنجش) را.
 3. تا به پا دارند مردم عدالت را.
 4. و نازل کردیم آهن را که در آن سختی بسیار و فایده‌هایی است برای مردم.
 5. و تا مشخص کند خدا، کسی را که یاری می‌کند او را و پیامبرانش را در حالی که (خدا از دید او) نهان است.
 6. قطعاً خداوند قدرتمند و عزتمند است.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 75 قرآن نهم

جواب صفحه 75 قرآن نهم

 1. ای کسانی که ایمان آوردید تقوی خدا را پیشه کنید.
 2. و باید دقت کند هر انسانی آنچه را که از پیش می‌فرستد برای فردا.
 3. و تقوای خدا را پیشه کنید.
 4. قطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام می‌دهید.
 5. و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا را پس خدا خود آن ها را از یاد خودشان برد.
 6. آن‌ها همان گناهکاران هستند.
 7. مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت.
 8. اهل بهشت همان رستگاران هستند.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 8

در این قسمت جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس هشتم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید جواب مربوط به هر قسمت را مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 80 قرآن نهم

جواب صفحه 80 قرآن نهم

 1. ای کسانی که ایمان آوردید.
 2. آیا راهنمایی کنم شما را به تجارتی که؛
 3. نجات می‌دهد شما را از عذابی دردناك.
 4. ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش و جهاد کنید در راه خدا با مال هایتان و جان هایتان.
 5. این بهتر است برای شما اگر می‌دانستید.
 6. می‌آمرزد برای شما گناهانتان را و داخل می‌کند شما را به بهشت‌هایی.
 7. جاری است از زیر آن رودهایی.
 8. و خانه های پاك در بهشت‌هایی جاودان.
 9. این رستگاری بزرگی است.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 84 قرآن نهم

جواب صفحه 84 قرآن نهم

 1. ای کسانی که ایمان آوردید.
 2. هنگامی که ندا داده شد برای نماز در روز جمعه.
 3. پس بشتابید به سوی یاد خدا.
 4. و رها کنید خرید و فروش را.
 5. این بهتر است برای شما اگر می‌دانستید.
 6. پس هنگامی که تمام شد نماز پس پراکنده شوید در زمین.
 7. و بجویید از فضل خدا و یاد کنید خدا را بسیار.
 8. تا شما رستگار شوید.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 9

در این قسمت جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس نهم قرآن نهم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید جواب مربوط به هر قسمت را مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 89 قرآن نهم

جواب صفحه 89 قران نهم

 1. و هر کس تقوای خدا را پیشه کند، قرار دهد برای او راه نجاتی.
 2. و روزی دهد او را از جایی که گمان نمی‌کند.
 3. و هرکس توکل کند بر خدا، پس او کافی است وی را.
 4. کار و خواست خود را به انجام می‌رساند.
 5. قطعاً قرار داد خدا برای هر چیزی اندازه‌ای.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 92 قرآن نهم

جواب صفحه 92 قرآن نهم

 1. پر خیر و برکت است کسی که به دست اوست فرمانروایی.
 2. و او بر هر چیزی تواناست.
 3. کسی که آفرید مرگ و زندگی را.
 4. تا بیازماید کدام یک از شما عمل بهتری دارد.
 5. و او شکست‌ناپذیر و بسیار آمرزنده است.
 6. گفتند اگر می‌شنیدیم یا اندیشه و درك می‌کردیم.
 7. نبودیم در (میان) اهل دوزخ.

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 10

در این بخش از مقاله جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس ده قرآن نهم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید جواب مربوط به هر قسمت را مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 98 قرآن نهم

جواب صفحه 98 قرآن نهم

 1. قطعاً ما فرستادیم نوح را به سوی قومش.
 2. که هشدار ده قومت را.
 3. قبل از اینکه بیاید برایشان عذابی دردناك.
 4. گفت ای قوم من قطعاً من برای شما هشداردهنده ای آشکار هستم.
 5. که عبادت کنید خدا را و تقوای خدا را پیشه کنید و پیروی کنید مرا.
 6. می‌آمرزد برای شما گناهانتان را.
 7. و مهلت می‌دهد به شما تا مدتی معین.
 8. قطعاً مهلت خداوند هنگامی که بیاید تأخیر نمی‌افتد اگر می‌دانستید.
 9. پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را.
 10. و کسی که داخل شد به خانه‌ام با ایمان و مردان و زنان مؤمن را.
 11. و نیفزای ستمگران را مگر هلاکت و نابودی.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 102 قرآن نهم

جواب صفحه 102 قرآن نهم

 1. ای جامه به خود پیچیده برخیز در شب مگر اندکی.
 2. نصفی از آن را یا اندکی از آن کم کن.
 3. یا بر آن بیفزای و کاملاً قرآن را آرام و با دقت بخوان.
 4. قطعاً ما نازل خواهیم کرد بر تو سخن ار‌زشمندی را.
 5. قطعاً عبادت در شب استوارتر، خالصانه‌تر و از لغزش دورتر است.
 6. قطعاً برای تو در روز کار و تلاش بسیار است.
 7. و یاد کن نام پروردگارت را و تنها به او دل ببند.
 8. پروردگار مشرق و مغرب که نیست معبودی جز او.
 9. پس قرار بده او را مدافع (پشتیبان).

جواب انس با قرآن در خانه نهم درس 11

در این بخش از مقاله مربوط به جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم که در درس یازدهم قرآن پایه نهم وجود دارد به صورت کامل و بی نیاز از کمک گرفتن از هیچ منبع دیگری در اختیار شما دوستان گذاشته شده است و می‌توانید جواب مربوط به هر قسمت را مشاهده بفرمایید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 107 قرآن نهم

جواب صفحه 107 قرآن نهم

 1. از چه از یکدیگر می‌پرسند؟
 2. از خبری بزرگ.
 3. که آن‌ها در آن اختلاف دارند.
 4. سپس هرگز چنین نیست، خواهند دانست.
 5. آیا قرار ندادیم زمین را محل آرامش و استراحت.
 6. و کوه ها را وسیله استقرار و پابرجایی (زمین).
 7. و آفریدیم شما را به گونه ها و شکل ها.
 8. و قرار دادیم خوابتان را برای آسایش و آرامش.
 9. و قرار دادیم شب را پوششی.
 10. و قرار دادیم روز را برای کسب و کار.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 110 قرآن نهم

جواب صفحه 110 قران نهم

 1. پس آیا دقت نمی‌کنند به شتر که چگونه خلق شد؟
 2. و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟
 3. و به کوه ها که چگونه برپا شد؟
 4. و به زمین که چگونه گسترده شد؟

دوستان و همراهان عزیز سایت بخون، به پایان مقاله جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم رسیدیم. امیدوارم توانسته باشم بهترین‌ درمان‌ها را برای دردهای بی‌جوابی شما از خوانش پاسخ انس با قرآن در خانه پایه نهم به کمک یکدیگر به عمل آوریم. اما برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتما در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. درضمن از لینک‌های زیر هم می‌توانید به سایر مباحث دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم

 1. آیا مقاله جواب انس با قرآن در خانه قرآن نهم شامل جواب سایر سوالات داخل کتاب نیز می‌باشد؟
  خیر، این مقاله فقط به بررسی پاسخ انس با قرآن در خانه پایه نهم پرداخته‌ایم.
 2. آیا مقاله جواب انس با قرآن در خانه، متناسب با آپدیت کتاب درسی چاپ 1400 نوشته شده است؟
  بله، جواب هر یک از انس با قرآن در خانه درس اول تا درس یازده، مطابق تغییرات کتاب درسی 1400 می‌باشد.
 3. چگونه می‌توانیم جزوه مقاله جواب انس با قرآن در خانه قرآن پایه نهم را دریافت کنیم؟
  شما مخاطبین عزیز، با مراجعه به قسمت چاپ مقاله و دانلود pdf، می‌توانید جزوه این مقاله را در دسترس خود داشته باشید.
امتیاز بدهید!

بی‌نظیر عزیزی دهبکری

دوست خوبم سلام. من بی‌نظیر عزیزی هستم؛ دانشجوی رشته دام‌پزشکی و حدود 2 سال است که شروع به فعالیت در زمینه مشاوره کرده‌ام. افتخار این را دارم که در سایت بخون و در قالب مقالات آموزشی کمکی هرچه‌قدر ناچیز در راستای موفقیت شما عزیزان کرده باشم.
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا