گام به گام عربی نهمعربی نهمنهم

گام به گام درس اول عربی نهم

باز هم با چالش همیشگی یعنی جواب تمارین درس اول عربی نهم رو به رو هستیم. اما مثل همیشه هیچ جای نگرانی نیست. من پوریا فانی و امروز در بخون با گام به گام درس اول عربی نهم پیش شما هستم. اما همین ابتدای کار اگر آموزش درس اول عربی نهم را مطالعه نکرده‌اید دست نگه دارید. آموزش عربی نهم درس اول را مطالعه، و سپس به درس اول گام به گام عربی نهم برگشته و ادامه مسیر را طی کنید. در نهایت نیز با مطالعه نمونه سوال عربی نهم درس اول پرونده این درس را به صورت کامل ببندید.

این گام به گام شامل هفده تمرین با پاسخ کامل تمارین به همراه تصویر می‌باشد. شما پس از مطالعه گام به گام درس اول عربی نهم دیگر در حل نمونه سوالات درس اول عربی نهم هیچ مشکلی نخواهید داشت.

گام به گام درس اول عربی نهم | تمرین اول صفحه 4

گام به گام درس اول عربی نهم صفحه 4

 1. بهترین مردم، کسی است که به مردم سود برساند.
 2. خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.
 3. هر کس دانشی را پنهان کند؛ پس مثل اینکه او نادان است.
 4. هیچ خیری در سخنی نیست، مگر با عمل.
 5. بیشتر گناهان آدمیزاد، در زبان اوست.

جواب تمرین دوم صفحه 4 درس اول عربی نهم

تمرین دوم صفحه 4 عربی نهم

 1. جواب صحیح: الف) به راستی که حسادت نیکی را از بین می‌برد؛ مانند آتش که محصول را از بین می‌برد.
 2. جواب صحیح: الف) داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را به دانش خودش بیفزاید.
 3. جواب صحیح: ب) سخن مانند داروست؛ اندکش سود می‌رساند و بسیارش کشنده است.
 4. جواب صحیح: الف) قطعا نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است.
 5. جواب صحیح: الف) غریب کسی است که دوستی ندارد.

جواب تمرین سوم صفحه 5 عربی نهم

تمرین سوم عربی نهم

 1. آنچه در آسمان‌ها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‎‌ها و درختان است، برای او سجده می‌کنند.
 2. من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم. آنها را در حالی دیدم که برای من سجده می‌کنند.
 3. همانا خداوند به مردم چیزی را ظلم نمی‌کند، و اما مردم خودشان ظلم می‌کنند.
 4. دانش بهتر از ثروت است. دانش از تو محافظت می‌کند ولی تو از ثروت محافظت می‌کنی.
 5. برای هر چیزی راهی است و راه بهشت، دانش است.

پاسخ تمرین چهارم صفحه 6 درس اول عربی نهم

تمرین چهارم صفحه 6 عربی نهم درس اول

 1. ماضی: ندارد.
  مضارع: یَغْفِرُ.
 2. ماضی: ظَلَمْنا، ظَلَموا.
  مضارع: ندارد.
 3. ماضی: ضَرَبْنا.
  مضارع: ندارد.
 4. ماضی: ندارد.
  مضارع: یَعْلَمونَ.
 5. ماضی: ندارد.
  مضارع: یَعْلَمُ

تمرین پنجم صفحه 7 عربی پایه نهم

تمرین پنجم صفحه 7 عربی نهم

 1. برای شما در آن (بهشت) میوه‌های بسیاری هست و از آن می‌خورید.
 2. خداوند برای مردم مثل‌ها می‌زند و خداوند به هرچیزی دانا است.
 3. هان، قطعاً دوستان خدا نه ترسی بر ایشان هست و نه اندوهگین می‌شوند.
 4. کسانی که همراه خدا خدایی دیگر قرار می‌دهند، پس به زودی خواهند فهمید.

جواب تمرین ششم صفحه 7 عربی نهم درس اول

تمرین ششم صفحه 7 عربی نهم

 1. جَعَلَتا
 2. أَسْمَعُ
 3. یَجْمَعُ
 4. حَصَدْتِ
 5. تَطْرُقْنَ

پاسخ تمرین هفتم صفحه 8 عربی نهم

تمرین هفتم صفحه 8 درس اول عربی نهم

 1. عَرَفوا
 2. تَظْلِمونَ
 3. نَغْسِلُ
 4. فَعَلَتا
 5. تَقْذِفُ

پاسخ تمرین هشتم صفحه 8 عربی نهم

تمرین هشتم صفحه 8 عربی نهم درس اول

نوشته های مشابه

تمرین نهم صفحه 9 عربی کلاس نهم

تمرین نهم صفحه 9 درس اول عربی نهم

 1. چه چیزی روی درخت است؟ حَمامَتان (دو کبوتر).
 2. آیا این هم‌کلاسی تو است؟ نَعَم، هذا زَمیلی (بله، این هم‌کلاسی من است).
 3. چه چیزی در این میدان است؟ السیارة و البیت (ماشین و خانه).
 4. آن مرد کجاست؟ فی الغابة (در جنگل).
 5. این مرقد کیست؟ لِسعدی الشیرازی. (برای سعدی شیرازی است).
 6. حالتان چطور است ای دانش‌آموزان؟ نَحنُ بِخیرٍ (ما خوبیم).
 7. این دانشمند در چه علمی مشهور است؟ علم الکیمیاء (علم شیمی).
 8. چند صندلی اطراف میز است؟ أربعۀ (چهار)
 9. چه موقع تنیس روی میز بازی می‌کنید؟ نَحْنُ نَعلَبُ بَعْدَ الدَّرس (ما بعد از درس بازی می‌کنیم).
 10. حاجیان با چه چیزی به مکه مکرمه سفر می‌کنند؟ بالطّائِرةٌ (با هواپیما).

تمرین دهم صفحه 10 عربی نهم

تمرین دهم صفحه 10 عربی نهم

 1. ثلاثة، خمسة، سبعة،تسعة، أحد عشرة.
 2. أَلثّانی، ألرابِع، ألسادِس، ألثّامن، الحادی عَشَر.
 3. الأَثنَین، الأَربَعاء، الْخَمیسْ.
 4. الصَّیف، الشِّتاء.
 5. العِشاء.

تمرین یازدهم صفحه 11 عربی نهم

تمرین یازدهم صفحه 11 عربی نهم

 1. أَنا مُدَرِّسُ.
 2. أَنا بَخیرُ.
 3. أَنا مِن ایران.
 4. أَنا فی الصَّف التاسِع.
 5. فی فصلِ الخَریف.

تمرین دوازدهم صفحه 11 عربی نهم

تمرین دوازدهم صفحه 11 عربی نهم

 1. نَحنُ، ما پیروز شدیم.
 2. هُم، آنها یاری می‌کنند.
 3. أنتَ، تو دروغ نمی‌گویی.
 4. أَنتُم، شما رسیدید.
 5. هُنَّ، آن‌ها می‌توانند.
 6. هیَ، او نزدیک شد.

تمرین سیزدهم صفحه 12 | جواب عربی نهم درس اول

تمرین سیزدهم صفحه 12 عربی نهم

 1. حَقیبة (کیف).
 2. عامِل (کارگر).
 3. لَون (رنگ).
 4. قَول (سخن).
 5. جَنَّة (بهشت).
 6. أُسْرَة (خانواده).
 7. ذَهَب (طلا).
 8. سَحاب (ابر).

تمرین چهاردهم صفحه 12 | گام به گام عربی نهم درس اول

تمرین چهاردهم صفحه 12 عربی نهم

 1. کُرَةُ الْقَدَمِ: ریاضَةٌ یَلْعَبُ فیها أَحَدَعَشَرَ لاعِباً.
 2. اَلْمُحافَظَةُ: مَکانٌ یَأْکُلُ فیهِ النّاسُ الْفَطورَ وَ الْغَداءَ وَ الْعَشاءَ.
 3. اَلْمَطْعَمُ: کلمه اضافی
 4. اَلْمَساءُ: وَقْتُ نِهایَةِ النَّهارِ وَ بِدایَةِ اللَّیلِ.
 5. اَلْغابَةُ: أَرضٌ واسِعَةٌ فیها أَشجارٌ کَثیرَةٌ.
 6. اَلْغُرابُ: طائِرٌ أَسوَدُ اللَّونِ.
 7. الضَّیْفُ: هوَ الَّذی یَدْخُلُ الْبَیتَ بِدَعوَةٍ ءَو بِغَیرِ دَعوَةٍ.

تمرین پانزدهم صفحه 13 عربی 9

تمرین پانزدهم صفحه 13 عربی نهم

 1. ذَهَبِهِ.
 2. الْحَجَرِ.
 3. الْأَمانُ.
 4. عَلَیکَ.
 5. الْجاهِلِ.
  کلمات زائد: الصِّعاب، الْجُلوس

تمرین شانزدهم صفحه 13 عربی پایه 9

تمرین شانزدهم صفحه 13 عربی نهم

 1. رَخیصَة: غالیَة.
 2. بَیْع: شِراء.
 3. حَزِنَ: فَرِحَ.
 4. قَلیل: کَثیر.
 5. بَعید: قَریب.
 6. بِدایَة: نِهایَة.
 7. قَبیح: جَمیل.
 8. عَداوَة: صَداقَة.
 9. یَسار: یَمین.
 10. بارِد: حارٌ.
 11. صَدَقَ:کَذَبَ.
 12. نَهار: لَیْل.

تمرین هفدهم صفحه 14 عربی پایه 9 درس اول

تمرین هفدهم صفحه 14 عربی نهم

 1. مفرد مؤنّث: شَجَرَة.
 2. مثنّای مذکّر: فَلّاحانِ.
 3. مثنّای مؤنّث: مُدَرِّسَتانِ.
 4. جمع مذکّر سالم: ریاضیّونَ.
 5. جمع مؤنث سالم: سَیِّدات.
 6. جمع مکسّر: أَوراق.

خب خسته نباشید دانش‌آموزای عزیز امیدوارم عربی نهم درس اول با جواب برای شما مفید بوده باشد. توجه کنید جواب سوالات عربی نهم درس اول به تنهایی تضمین 20 گرفتن در امتحان نیست، شما باید اول آموزش عربی نهم درس اول را به صورت کامل مطالعه کرده، سپس گام به گام درس اول عربی نهم و سپس در مرحله بعد از آن نمونه سوال‌های عربی نهم درس اول را به خوبی مطالعه کنید تا بتوانید در امتحان، نمره کامل را کسب کنید.

اگر سوالی دارید و یا آموزش دیگه‌ای نیاز دارید خوشحال می‌شویم در بخش نظرات بنویسید تا شاید بتوانیم در این راه شما را به خوبی همراهی کنیم. درضمن دو محتوای به شدت پراهمیت برای شما آماده کرده ایم و با مشاهده آنها به سادگی می‌توانید بهترین نتیجه ممکن را در این درس کسب کنید. برای دسترسی کافیست روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

سوالات متداول

 • آیا این گام به گام کامل هست و نیاز به گام به گام‌های دیگه نخواهم داشت؟
  بله این گام به گام تمامی تمارین درس یک را در خود دارد و دیگر نیازی به گام به گام‌های دیگر ندارد.
 • من سوالاتی هم در مورد عربی و هم در مورد دیگر درس‌ها دارم می‌توانم از شما بپرسم؟
  بله دوست عزیز، تیم ما به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان و همراهی شماست.
 • آیا نمونه سوال هم برای انواع درس‌ها دارید؟
  بله دوست من، ما برای هر درسی از هر پایه‌ای آموزش، گام به گام و نمونه سوال داریم.

 

5/5 - (1 امتیاز)

پوریا فانی

سلام پوریا فانی هستم رتبه 1221 کنکور انسانی و در حال حاضر دانشجوی دبیری زبان و ادبیات فارسی و مدرس عربی هستم و اکنون در سایت بخون در کنار شما عزیزان می‌باشم.
5 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
جواد ایزدی
23 شهریور 1400 13:25

سلام و سخته نباشید ممنون از آموزش خوبتون دوست عزیز لطفا در آموزش های بعدی درس را هم توضیح دهید خیلی خوب میشود

فرهاد محمودی
23 شهریور 1400 13:26

سلام اقای فانی من تازه با سایت بخون آشنا شدم میتونید کمکم کنید چه آموزش هایی میتونم اینجا پیدا کنم؟

علیرضا
26 آبان 1400 00:04

عالی

دکمه بازگشت به بالا