آموزش درس اول عربی نهم

در دو سال گذشته با بخش زیادی از زبان عربی آشنا شده‌اید، اما ممکن است بیشتر شما بیش از نصف مطالب را فراموش کرده‌ باشید؛ اما هیچ نگران نباشید. من پوریا فانی هستم و امروز در بخون آموزش درس اول عربی نهم را برای شما آورده‌ام. اگر نیم‌نگاهی به کتاب درسی کرده باشید متوجه خواهید شد که درس اول عربی نهم، خلاصه ای از آموزش عربی هفتم و آموزش عربی هشتم را برایتان یادآوری می‌کند. خب این آموزش از دو بخش آموزش لغات و آموزش قواعد که شامل (حروف در عربی، اسامی مذکّر و مؤنّث، اسامی اشاره، اسامی از نظر تعداد، کلمات پرسشی، ضمایر و صرف افعال ماضی و مضارع) می‌باشد، تشکیل شده است. بعد از مطالعه این تدریس می‌توانید با مراجعه به بخش گام به گام عربی نهم درس اول، پاسخ تمارین این درس را مشاهده کنید. هم‌چنین می‌توانید با مراجعه به بخش آموزش عربی نهم، آموزش درس‌های دیگر عربی پایه نهم را حتما مطالعه کنید.

الفبای عربی

حروف یکی از اجزای سازنده هر کلمه است. شما قبلا با حروف زبان فارسی در اول ابتدایی آشنا شده‌اید. همان‌طور که می‌دانید حروف اساسی ترین رکن هر زبان است. در زبان عربی هم ۲۸ حرف وجود دارد. اما چهار حرف (گ، چ، پ، ژ) در زبان عربی بر خلاف زبان فارسی نوشتاری فصیح ندارند. برای آموزش کامل حروف می‌توانید به آموزش درس اول عربی هفتم بخش حروف در عربی مراجعه کنید.

یادآوری کلمات مذکّر و مؤنّث در درس اول عربی نهم

همانطور که در سال‌های گذشته خوانده‌اید، هر اسمی در عربی از دو جنس مذکّر و مؤنّث ساخته شده‌ است. تفاوت این دو جنس در مخاطب ما است. اگر مخاطب ما یک فرد یا شیء مؤنّث باشد، اسم مؤنّث و اگر مخاطب ما یک فرد یا شیء مذکّر باشد، اسم مذکّر به کار برده می‌شود. هر یک از اسم‌های مذکّر و مؤنّث، راهکارهایی برای تشخیص دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

اسم مذکّر نشانه‌ای ندارد.
مانند: جبل، صفّ

اما اسم مؤنّث را با (ة) می‌شناسیم.
مانند: شجرة، وردة

نکته: کلمات (زینب، بِنت)، (ة) ندارند ولی مؤنّث‌اند.

یادآوری اسامی اشاره عربی در درس اول عربی سال نهم

اسم اشاره، به اسامی گفته می‌شود که به وسیله آن به کسی یا چیزی اشاره می‌کنیم.

اسم اشاره به نزدیک: هذا، هذه (این). مانند: هذا قلمٌ. هذه نافذةٌ.

اسم اشاره به دور: ذلِک، تِلک (آن). مانند: ذلک طالبٌ. تِلک جمیلة.

اسم‌های اشاره به جمع: هولاء، اولئک

هولاء معلمون، هولاء معلمات: اینان معلم‌اند.

اولئک معلمون، اولئک معلمات: آنان معلم‌اند.

هولاء شهداء، اولئک شهداء: اینان شهیداند.

اسم از نظر تعداد در عربی

اسامی از نظر تعداد، به سه دسته مفرد، جمع و مثنّی دسته‌بندی می‌شوند.

جمع

اسامی جمع بر دو یا بیش از دو دلالت می‌کند. اسامی جمع بر ۳ نوع هستند:

۱. جمع مذکر سالم: با اضافه کردن (ون، ین) به آخر کلمه مفرد ساخته می‌شود.

معلم: معلمون (معلم‌ها)، معلم: معلمین (معلم‌ها).

۲. جمع مونث سالم: با اضافه کردن (ات) به آخر کلمه مفرد ساخته می‌شود.

طالبة: طالبات (دانش‌آموزان دختر).

۳. جمع مکسر: در کل قاعده خاصی برای ساخت این جمع وجود ندارد و فقط شکل مفرد کلمه در این جمع تغییر می‌کند.

مسجد: مَساجد.
رجل: رِجال.

مثنی

اسامی جمع بر دو چیز یا دو فرد دلالت می‌کند.

برای ساخت مثنی به آخر کلمه مفرد (انِ، یْنِ) اضافه می کنیم تا مثنی ساخته شود.
اسامی اشاره به مثنی : هذانِ (مذکّر) هاتانِ (مونّث)

مانند: هذانِ کتابانِ: این دو دو کتاب است (اینها کتاب هستند).
هاتانِ بِنتانِ: این دو دو دختر است (اینها دختر هستند).

یادآوری کلمات پرسشی عربی درس یک عربی هفتم

همواره در زندگی روزمره برای پرسش از کلامتی استفاده می‌کنیم. در زبان فارسی کلماتی مانند: چه، کجا، چه‌وقت، چرا، چه‌چیزی و … وجود دارند. و اما در زبان عربی کلمات پرسشی، به کلماتی گفته می‌شود که در اول جمله برای ایجاد سوال استفاده می‌شوند. در ادامه این کلمات را به صورت کامل برای شما توضیح داده‌ایم.

کلمات پرسشی در زبان عربی

هَل، أَ (آیا)

در جواب (هلْ، أ) از نعم (بله)، لا (نه) استفاده می‌کنیم.

هل هذا معلمٌ؟
أ هِی فی المدرسةِ؟
نعم هذا معلمٌ.
نعم هِی فی المدرسةِ.
لا هذا طالبٌ.
لا هِی فی البیتِ.

مَن (چه کسی، کیست)

برای سوال درباره انسان بکار می‌رود.

اگر بپرسیم او کیست؟
می‌گوییم: منْ هُو؟ هُو طالبٌ یا منْ هِی؟ هِی معلمة.

لِمَنْ (مال چه کسی، مال چه کسانی)

درباره مالکیت سوال می‌کند.
در جواب لِمَنْ از لِ استفاده می‌کنیم.

لِمَنْ هذا القلمُ؟ لِعَلیًّ

ما (چه‌چیزی، چیست)

برای سوال در مورد غیر انسان بکار می‌رود.
ما بصورت ماذا، ما هُو، ما هِی ؟ نیز بکار می‌رود.

ماذا فی الصُّورةِ؟
ما هُو؟
ما هِی؟
ما هی الحقیقــة؟
ما هو الموضوع؟
نکته: اگر بعد از (هُو، هِی) کلمه یا عبارتی بیاید، (هُو، هِی) بعد از ما معنی نمی‌شود.

أیْن (کجا، کجاست)

کلمه أیْن برای پرسش در مورد مکان به کار می‌رود.
در جواب أیْن از:
فوق: بالا، عِند: نزد، علی: برروی، وراء: پشت سر، تحت: پایین، حول: پیرامون، هُنا:این جا، علی الی سارِ:در چپ، أمام: مقابل، بین: میان، هُناک: آنجا، علی الی یمینِ: در راست، جنب: کنار، فی: در، خلف :پشت سر استفاده می‌کنیم.
برای اینکه بپرسیم اهل کجایی؟ از (مِنْ أیْن) استفاده می‌کنیم و به دو شکل جواب می‌دهیم.
أنا مِنْ تبریز.
أنا تبریزیٌّ.
اصطلاح علیک بِالصّبرِ: به دو صورت (بر تو لازم است، تو باید صبر کنی) معنی می‌شود.

کَمْ (چند)

درجواب کَمْ عدد می‌آید.

کَمْ کتاباً فِی الْمحفظةِ؟ أربعةُ کُتُبٍ.
کَمْ معلمةً فِی المدرسة؟ ثالثُ معلماتٍ.

لِماذا (برای چه، چرا)

درجواب لِماذا از لِأن یا لِ استفاده می‌کنیم.

لِماذا یَسْجُدُ الله ؟ لِلشُّکر.
لِماذا تنظرون إلی السّماء؟ لِأننا نَبْحثُ عن الشّمس.

مَتی (کی، چه‌وقت، چه‌زمانی)

درجواب کلمه پرسشی مَتی همیشه از زمان استفاده می‌کنیم.

مَتی نَصرُاللِه؟ قریباً
مَتی ذَهَبتَ إلی المَدرسة؟ أمسِ

کیف (چگونه، چطور)

در جواب کَیف حالت می‌آید.
کَیف تَذهبُ إلی المدرسةِ؟ بِالسیارةِ مسروراً بِسرعةٍ ضاحِکاً و…
برای کلمه (عِنْدَ، لِ، لَ) می‌توان از معنی دارد استفاده کرد.
عِنْدی: دارم.
لَکم: دارید.
لِلّهِ صبرٌ کثیرٌ: خدا صبر بسیاری دارد.

ما (چیست)

برای پرسش در مورد ماهیت یک چیز استفاده می‌شود.

ما هذا؟ هذا کتابٌ.

اعداد اصلی در عربی نهم درس اول

مذکرمؤنثمعنی
واحدواحدةیک
إثنانإثنتاندو
ثَلاثثَلاثةسه
أربعأربعةچهار
خَمسخَمسةپنج
سِتَّسِتّةشش
سَبعسَبعةهفت
ثَمانیثَمانیةهشت
تِسعتِسعةنه
عشْرعشَرةده
أحد عشَرإحدی عشرةیازده
إثنا عشَرإثنتا عشرةدوازده

اعداد ترتیبی در عربی نهم درس یک

مذکرمؤنث
الأوّلالأولی
الثّانیالثّانیة
الثّالثالثّالثة
الرّابعالرّابعة
الخامسالخامسة
السّادسالسّادسة
السّابعالسّابعة
الثّامنالثّامنة
التّاسعالتّاسعة
العاشرالعاشرة
الحادی عَشَرالحادیةَ عَشَرةَ
الثّانی عَشَرالثّانیةَ عَشَرةَ

یادآوری ضمایر در عربی پایه نهم درس اول

گاهی پیش می‌آید تکرار یک اسم چند بار آزار دهنده است و ما را عاجز می‌کند. متخصصان زبان برای این مشکل راه حلی یافته‌اند که به آن ضمیر می‌گویند. ضمایر به کلماتی گفته می‌شود که به جای اسم می‌نشینند تا از تکرار اسم جلوگیری کنند. به مثال‌های زیر دقت کنید.
حسینٌ معلمٌ. هُو فِی البیت

انواع ضمیر در زبان عربی

ضمایرمعنی
أنامن
أنتَ، أنتِتو
هُوَ، هِیَاو
نَحنُما
أنتُما، أنتُما(مثنی)، أنتُم، أنتُنَّشما
هُما، هُما(مثنی)، هُم، هُنَّایشان

افعال ماضی قواعد درس اول عربی نهم

افعال ماضی را به سه صورت مفرد، جمع و مثنی می‌توان صرف کرد که به صورت مفرد در افعال ماضی، جمع در افعال ماضی و مثنی در افعال ماضی دسته بندی می‌شوند. هم‌چنین یکی از بخش‌های مهم در قواعد درس اول عربی نهم مربوط به اعمال و تغییراتی است که می‌توان برروی افعال ماضی پیاده سازی کرد که در ادامه به صورت کامل و به ساده‌ترین زبان ممکن بررسی خواهیم کرد.

مفرد در افعال ماضی

اول شخص مفرد ماضی: أنا ذَهبْتُ: رفتم.
دوم شخص مفرد ماضی: أنْتَ ذهبْتَ، أنْتِ ذَهبْتِ: رفتی.
سوم شخص مفرد ماضی: هُوَ ذَهَبَ، هِیَ ذَهَبتْ: رفت.

جمع افعال ماضی

اول شخص جمع ماضی: نَحْنُ ذَهَبْنا: رفتیم.
دوم شخص جمع ماضی: أنتُما ذَهَبْتُما، أنتَم ذَهَبْتُم، أنتُنَّ ذهبتُنَّ: رفتید.
سوم شخص جمع ماضی: هُما ذَهَبا، هُم ذَهَبُوا، هُنَّ ذَهَبْنَ: رفتند.

قواعد مثنی ماضی

دوم شخص جمع ماضی: أنتُما ذَهَبْتُما (مثنی): رفتید.
سوم شخص جمع ماضی: هُما ذَهَبتا (مثنی): رفتند.

منفی کردن فعل ماضی

منفی کردن افعال ماضی با اضافه کردن کلمه ما به ابتدای فعل انجام می‌شود.
ما + فعل ماضی:  ماضی منفی
مثال: ما ذَهَبَ: نرفت

افعال مضارع

برای ساخت فعل مضارع به ابتدای فعل سوم شخص ماضی حروف (ا، ت، ی، ن) اضافه می‌کنیم. افعال مضارع هم مانند افعال ماضی که در بخش قبل بررسی کردیم، دارای انواع مختلفی مانند، مفرد، جمع و مثنی است که در قالب آموزش زیر به ساده‌ترین شکل ممکن یاد خواهیم گرفت. توصیه می‌کنم قواعد مربوط به آموزش درس یک عربی نهم را حتما درجایی یادداشت کنید تا همیشه در دسترس باشد.

 انواع فعل مضارع

مفرد

اول شخص مفرد مضارع: أنا أذهَبُ: می‌روم.
دوم شخص مفرد مضارع: أنتَ تَذهَبُ، أنتِ تَذهَبین: می‌روی.
سوم شخص مفرد مضارع: هُوَ یَذهَبُ، هِیَ تَذهَبُ: می‌ر‌ود.

جمع

اول شخص جمع مضارع: نَحنُ نَذهَبُ: می‌رویم.
دوم شخص جمع مضارع: أنْتُما (شما دو) تَذهَبانِ، أنْتُما (شما دو) تَذهَبانِ (مثنی)، أنتُمْ تَذهَبونَ، أنتُنَّ تَذهَبْنَ: می‌روید.
سوم شخص جمع مضارع: هُما یَذهَبانِ، هُما تَذهَبانِ (مثنی)، هُم یَذهَبونَ، هُنَّ یَذهَبْنَ: می‌روند.

مثنی

دوم شخص جمع مضارع: أنْتُما (شما دو) تَذهَبانِ (مثنی): می‌روید.
سوم شخص جمع مضارع: هُما تَذهَبانِ (مثنی): می‌روند.

افعال مستقبل (آینده) در عربی

برای ساخت فعل مستقبل به ابتدای فعل مضارع حروف (س، سوف) اضافه می‌کنیم.

نکته: در ترجمه فارسی فعل مستقبل (آینده) از خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند استفاده می‌کنیم.

سَ + فعل مضارع: سأخْرُجُ: خارج خواهم شد.
سوف + فعل مضارع: سوف أخْرُجُ: خارج خواهم شد.

جدول روز ها، فصل ها، رنگ ها در زبان عربی

الأیامالفصولالألوان (مذکر)الألوان (مؤنث)
السّبت: شنبهالربیع: بهارأسود: سیاه سوداء: سیاه
الأحَد: یکشنبهالصیف: تابستانأبیض: سفیدبیضاء: سفید
الإثْنَینِ: دوشنبه الخریف: پاییزأخضر: سبزخضراء: سبز
الثُلاثاء: سه شنبهالشتاء: زمستانأحمر: سرخحمراء: سرخ
الأربعاء: چهارشنبهأزرق: آبیزرقاء: آبی
الخمیس: پنجشنبهأصفر: زردصفراء: زرد
الجُمُعة: جمعه

نکات مهم | آموزش درس اول عربی نهم

 • هرگاه با سوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع در زبان عربی از ما سوال کنند با همان سوم شخص مفرد و
  سوم شخص جمع جواب می‌دهیم.
 • هرگاه با دوم شخص مفرد در زبان عربی ازما سوال کنند با اول شخص مفرد جواب می‌دهیم.
 • هرگاه با دوم شخص جمع در زبان عربی از ما سوال کنند با اول شخص جمع جواب می‌دهیم.

معنی درس اول عربی نهم صفحه 2

معنی درس اول عربی نهم صفحه 2

معنی درس اول عربی پایه نهم صفحه ۳

معنی درس اول عربی نهم صفحه ۳

واژگان درس عربی نهم درس اول

خب بچه های عزیز خسته نباشید. در بخش قبل ترجمه درس اول عربی نهم برایتان آوردیم و اما الان داریم به پایان آموزشمون نزدیک می‌شویم. در آخرین قسمت تدریس درس اول عربی نهم، می‌خواهیم واژگان درس اول عربی نهم را به شما آموزش دهیم که در فهم هرچه دقیق‌تر این درس کمک خوبی به شما می‌کند.

واژگان درس اول عربی نهم

 

خب عزیزان آموزش درس اول عربی نهم در اینجا تموم میشه امیدوارم براتون مفید باشه. شما می‌تونید با مراجعه به گام به گام درس اول عربی نهم جواب تمارین این درس را ببینید و هم‌چنین برای مسلط شدن بر این درس می‌توانید به نمونه سوال های عربی نهم درس اول مراجعه کنید. نظرتون را در مورد آموزش فصل اول عربی نهم و یا اگر به آموزش دیگری نیاز دارید در بخش نظرات برامون بنویسید.

درضمن دو محتوای به شدت پراهمیت برای شما آماده کرده ایم و با مشاهده آنها به سادگی می‌توانید بهترین نتیجه ممکن را در این درس کسب کنید. برای دسترسی کافیست روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

سوالات متداول

 • آیا این آموزش کامل هست؟
  بله این آموزش کامل و دقیق به همراه تصاویر و جداول می‌باشد و درس اول عربی نهم را به صورت کامل توضیح داده است.
 • چند نوع اعداد داریم؟
  دو نوع اعداد. اعداد اصلی و اعداد ترتیبی.
 • مثنی چیست؟
  مثنی یک واحد شمارش برای فعل است که فقط بر دو چیز یا دو شخص دلالت می‌کند.
 • جمع مکسر چیست؟
  در کل قاعده خاصی برای ساخت جمع مکسر وجود ندارد و فقط شکل مفرد کلمه در این جمع تغییر می‌کند.
 • کلمات پرسشی چیست؟
  کلمات پرسشی به کلماتی گفته می‌شود که برای پرسش در مورد زمان، مکان، یک شیء، یک فرد، یک حالت و… به کار برده می‌شوند.
4.7/5 - (15 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
15 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا