نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم | مجموعه‌ها

برای کسب تسلط برروی یک فصل به خصوص در درس ریاضی نیاز به حل نمونه سوال‌های استاندارد و متنوع است. در مقاله نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم، با سوالات مجموعه‌ها روبرو خواهیم شد. شما در این مقاله با انواع تیپ و مدل سوالات مختلف آشنا می‌شوید تا برای امتحان خود هیچ گونه مشکلی نداشته باشید. من ناصر گاگمی هستم امروز قرار است نمونه سوال فصل یک ریاضی نهم را همراه با شما حل کنم تا برای امتحان خود آماده باشید و بتوانید بهترین نمره ممکن را در این درس کسب کنید.

دوستان عزیر مطمئن هستم که آموزش فصل اول ریاضی نهم که به صورت کامل کل مفاهیم را به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح داده ام را مطالعه کرده‌اید، سپس به سراغ نمونه سوال درس اول ریاضی نهم خواهیم رفت. اما اگر آموزش این فصل را مطالعه نکرده‌اید و یا قسمت‌هایی از آن رافراموش کرده‌اید، حتما به شما پیشنهاد می‌کنم ابتدا آموزش را مطالعه کنید، سپس نمونه سوال درس 1 ریاضی نهم را حل کنید.

در فصل اول ریاضی نهم چه چیزی را یاد گرفتیم؟

قبل شروع به حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی، یادآوری کوچکی داشته باشیم بر مباحث اصلی این فصل. در فصل اول ریاضی نهم با مجموعه‌ها، مفهوم مجموعه‌ها، عضویت و چگونگی نمایش مجموعه‌ها و اشتراک، اجتماع و تفاضل مجموعه‌ها و احتمال آشنا شدیم. اگر این یادآوری کافی نبود باز هم به شما پیشنهاد می‌کنم آموزش فصل اول ریاضی نهم را به خوبی مطالعه کنید.

نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم | معرفی مجموعه‌ها

1- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) مجموعه تهی فقط یک زیر مجموعه دارد.

ب) مجموعه اعداد طبیعی، زیر مجموعه‌ی مجموعه اعداد صحیح است.

پ) مجموعه تهی دارای یک عضو می‌باشد.

ت) بعضی از اعداد گویا، اعداد صحیح هم هستند.

2_ جملات زیر را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.

الف) مجموعه اعدادی که نه مثبت هستند و نه منفی …………. . می‌باشد.

ب) در ریاضی برای بیان و نمایش دسته‌ای از اشیا ………. . و …………. . از مجموعه استفاده می‌کنیم.

پ) مجموعه { (1-)-، {1،1،1}، {1}، 1 } دارای …………. عضو می‌باشد.

3_ برای هر سوال گزینه درست را انتخاب کنید.

الف) کدام عبارت یک مجموعه را مشخص می‌کند؟

 1. سه نوع ماهی
 2. 10 عدد زوج
 3. سه عدد زوج متوالی با شروع از 20
 4. 120 عدد بزرگتر از 1000

دوستان کلاس نهمی، اگر نیاز داشتید که سوالات داخل کتاب خود را نیز حل کنید، حتما مقاله‌ی گام به گام فصل اول ریاضی نهم | مجموعه‌ها، را مطالعه و دانلود کنید.

پاسخ نمونه سوال ریاضی نهم فصل اول با جواب | نمایش مجموعه‌ها

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: درست
 • ب: درست
 • پ: درست
 • ت: درست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: تهی
 • ب: مشخص و متمایز
 • پ: 2

پاسخ سوال شماره 3: گزینه شماره 3 صحیح می باشد.

نمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم با جواب | نمایش مجموعه‌ها

1- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) عبارت 6 عدد طبیعی متوالی، یک مجموعه را نشان می‌دهد.

ب) هر مجموعه حداقل، دو زیر مجموعه دارد.

پ) مجموعه اعداد اول، زیر مجموعه اعداد طبیعی است.

2_ جملات زیر را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.

الف) مجموعه A={x∈N | 3x=2x+2} دارای ……………. . زیر مجموعه است.

ب) A-B={x|x∈A، x∉B}.

3_ برای هر سوال گزینه درست را انتخاب کنید.

الف) اگر B={5،∅} باشد کدام عبارت زیر مجموعه B نیست؟

 1. 5
 2. {∅}
 3. B

ب) کدام یک از عبارات زیر یک مجموعه تهی می‌باشد؟

 1. عدد‌های صحیح بین 4 و 4-
 2. شمارنده‌های اول عدد 17
 3. مجموعه اعداد صحیحی که معکوسشان بیشتر از خودشان است.
 4. مجموعه اعداد اولی که بر 4 بخش پذیرند.

پ) مجموعه Z-N دارای چند عضو می‌باشد؟

 1. صفر
 2. بی‌شمار
 3. 1
 4. 2

4_ سه مجموعه زیر را با نمودار ون نشان دهید.

الف) C∪(A∩B)

ب) (A∩B)-C

پ) (A-B)-C

5_ با توجه به مجموعه A={-1, 2,3} و B={x∈N | -4≤x≤5} نمودار ون رسم کنید.

6_ مجموعه های زیر را بصورت اعضا بنویسید.

الف) A={2x|x∈W, x<20}

ب) B={1-x2|x∈N, x≤5}

پ) C={x|x∈Z, 5/Z}

ت) D={yx|x∈N, 2x=y, x<4}

ث) E={3k-2|k∈Z, -2<k<3}

ج) F={x|x∈Z, -2<x2}

چ) G={3x-1|x∈N, x<4}

7_ مجموعه های زیر را با نماد ریاضی نشان دهید.

الف) A={5, -8, 11, -14, …}

ب) B={4, 10, 18, 28, …, 130}

پ) C={0, 7, 26, 63, …}

ت) D={-5, -4, -3, -2, -1, 0}

ث) E={4, 8, 12, 16, …}

ج) F={2, 4, 6}

چ) G={-1, 0, 1}

کلاس نهمی‌های عزیز، یک مقاله‌ی ویژه و عالی برای مطالعات نهم شما در نظر گرفته‌ایم. ما در مقاله‌ی جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم، پاسخ تمامی کاربرگه‌های نهم را بصورت تصویری قرار داده‌ایم.

پاسخ نمونه سوال فصل یک ریاضی نهم | نمایش مجموعه‌ها

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: نادرست
 • ب: نادرست
 • پ: درست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: 2
 • ب: نادرست

پاسخ سوال شماره 3: 

 • الف: گزینه شماره 1 صحیح است.
 • ب: گزینه شماره 4 صحیح است.
 • پ: گزینه شماره 2 صحیح است.

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال فصل 1 ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 6:

 • الف: A= {-80, -79, -78, …, 0, 1}
 • ب: B= {0, -3, -8, -15, -24}
 • پ: C= {±1, ±5}
 • ت: D= {21, 42,63}
 • ث: E= {-5, -2 , 1, 4}
 • ج: F= {-1, 0, 1, 2}
 • چ: G= {2, 5, 8}

پاسخ سوال شماره 7:

 • الف: A= {-(-1)x(3x+2)|x∈N}={(-1)x+1(3x+2)|x∈N}
 • ب: B= {x(x+3)|x∈N,x≤10}
 • پ: C= {x3-1|x∈N}
 • ت: D= {x|x∈Z, -5≤x≤0}
 • ث: E= {4x|x∈N}
 • ج: F= {2x|x∈N}
 • چ: G= {x|x∈Z, -2<x<2}

شما کلاس نهمی‌های عزیز، اگر برای انتخاب رشته خود در پایان سوال دچار مشکل شده‌اید. اصلا لازم نیست که نگران باشید، پاسخ تمامی سوالات شما در مقاله‌ی مشاوره انتخاب رشته نهم به دهم، بصورت کامل پاسخ داده شده است. با مقاله این مقاله، تمامی سوالات و ابهامات شما برطرف می‌شود.

نمونه سوال اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها | درس سوم اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

1- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) اگر A⊆B آن گاه A∩B=B است.

ب) یک مجموعه سه عضوی، 8 زیر مجموعه دارد.

پ) اجتماع دو زیر مجموعه A و B همواره زیر مجموعه هر یک از آن‌ها است.

2_ جملات زیر را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.

الف) یک مجموعه …………. . عضوی دارای 64 زیر مجموعه است.

ب) اگر A=Ø آن گاه A∪B برابر است با …………. .

پ) اگر A⊆B و B⊆A باشد، نتیجه می‌گیریم که ……………. .

3_ برای هر سوال گزینه درست را انتخاب کنید.

الف) اگر A⊆B باشد، حاصل (B-A)∪A کدام است؟

 1. A
 2. B
 3. Ø
 4. M

ب) اگر n(A∪B)=9 و n(A∩B)=4 و n(A-B)=2، حاصل n(B-A) کدام گزینه است؟

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

پ) همه عدد‌هایی که حداقل، در یکی از مجموعه‌های A و B هستند کدام مورد را مشخص می‌کند؟

 1. A-B
 2. A∩B
 3. B-A
 4. A∪B

4_ در نمودار زیر (A∩B)∪(B∩C) را هاشور بزنید.

5_ سارا دو مجموعه A و B را در اختیار دارد، بطوری که ∅=A-B برای این مجموعه ها نمودار ون مناسب را رسم کنید.

6_ اگر A={3, 4, 5, 6,7} و B={x∈N|4<x<9} مجموعه های زیر را بصورت اعضا بنویسید.

ابتدا مجموعه B را با اعضا نشان می دهیم که برابر می شود با B={5, 6, 7, 8}

الف) (A∩B)

ب) (A∪B)

پ) A-B

ت) A-(A∩B)

7_ اگر C={7 9 11} و B={7 9} و A={3 5 7} باشد، حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.

الف) (A∪B)

ب) A-(B∩C)

8- اگر A و B دو مجموعه مساوی باشند و A={6-4x, 7, 4} و B={y-1, 5, 5, 4} حاصل x-y چقدر است؟

9_ اگر در مجموعه A و B مساوی باشند، حاصل x+y+z را بدست آورید.

10_ اگر مجموعه A دارای هر سه شرط موجود در عکس زیر باشد اعضای آن را مشخص کنید.

نهمی‌های عزیز، اگر با قواعد عربی نهم خود مشکل دارید، و نمی‌توانید به خوبی مفوم آنها را به خوبی متوجه شوید، با مطالعه مقاله‌ی آموزش قواعد عربی نهم، تمامی قواعد عربی نهم را می‌توانید به خوبی یاد بگیرید.

پاسخ نمونه سوال درس اول ریاضی نهم | درس سوم اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: نادرست
 • ب: درست
 • پ: نادرست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: 6
 • ب: 8
 • پ: A=B

پاسخ سوال شماره 3:

 • الف: گزینه شماره 2 صحیح است.
 • ب: گزینه شماره 2 صحیح است.
 • پ: گزینه شماره 4 صحیح است.

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم با پاسخ

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم

 

پاسخ سوال شماره 6: ابتدا مجموعه B را با اعضا نشان می دهیم که برابر می شود با B={5, 6, 7, 8}

 • الف: {5,6 ,7} =(A∩B)
 • ب: {8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3} =(A∪B)
 • پ: A-B= {3, 4, 5, 6, 7} – {5, 6, 7, 8}={3, 4}
 • ت: A-(A∩B)= {3, 4, 5, 6, 7} – {5, 6, 7}={3, 4}

پاسخ سوال شماره 7:

 • الف: {3, 5, 7, 9} =(A∪B)
 • ب: A-(B∩C)={3, 5, 7} – {7, 9}={3, 5}

پاسخ سوال شماره 8: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

مثال امتحانی فصل اول ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 9: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوال امتحان ریاضی نهم فصل اول

پاسخ سوال شماره 10: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوال امتحان فصل اول ریاضی نهم

اگر در پیدا کردن پاسخ فکر کنیدهای هنر خود مشکل دارید و نمی‌توانید آنها را پیدا کنید، دیگر لازم نیست که نگران باشید. ما برای شما پاسخ تمامی فکر کنیدها را در مقاله‌ی جواب فکر کنیدهای فرهنگ و هنر نهم، گنجانده‌ایم.

نمونه سوال درس 1 ریاضی نهم | مجموعه‌ها و احتمال آنها

1_ جملات زیر را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.

الف) فضای نمونه پرتاب دو سکه و یک تاس بطور همزمان دارای ……………. پیشامد است.

ب) اگر خانواده‌ای دارای 3 فرزند باشد، احتمال اینکه هر سه دختر باشند …………. . می‌باشد.

2_ در پرتاب دو تاس چقدر احتمال دارد:

الف) هر دو عدد ظاهر شده اول باشد.

ب) جمع دو عدد ظاهر شده کمتر از 5 باشد.

3_ مجموعه A={1, 3, 5, 7, 9, 11, 13} چند زیر مجموعه دارد که مجموع بزرگترین و کوچک ترین عضو آنها 42 باشد؟

4_ یک تاس و یک سکه را باهم پرتاب می‌کنیم، احتمال آنکه سکه رو بیاید و تاس عدد اول فرد باشد، چقدر است؟

پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

5_ اگر سه سکه را پرتاب کنیم، احتمال های زیر را محاسبه کنید.

الف) هر سه سکه مثل هم ظاهر شوند.

ب) دو سکه رو بیایند.

پ) سکه دوم رو بیاید.

پاسخ سوالات امتحان فصل اول ریاضی نهم | مجموعه‌ها و احتمال آنها

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: 224
 • ب: یک هشتم

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

math9 season1

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوال امتحانی فصل اول ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوالات با جواب فضل اول ریاضی نهم

خب به پایان حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم رسیدیم. شما دانش‌آموزان عزیز با مطالعه کامل آموزش‌ها و حل کردن سوالات، به راحتی می‌توانید در امتحان خود 20 بگیرید. امیدوارم این مقاله از سایت بخون برای شما مفید باشد، با نظر دادن در مورد این نمونه سوالات من را خوشحال می‌کنید. همچنین با کلیک بر روی عناوین زیر، می‌توانید به سایر مباحث پایه درسی خود دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول

   • آیا در مقاله نمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم، سوالات با کتاب درسی منطبق است؟
    بله، همه سوالات با توجه به آموزش‌ها و کتاب می‌باشد.
   • آیا حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم برای 20 گرفتن کافی است؟
    بله شما با مطالعه و حل این سوالات به راحتی می‌توانید در امتحان 20 بگیرید.
   • آیا نمونه سوالات سایر درس‌های پایه نهم در سایت قرار دارد؟
    بله نمونه سوالات همه پایه‌ها و همه دروس در سایت بخون قرار دارد.
   • فصل اول ریاضی نهم، شامل چه مباحثی می‌باشد؟
    مجموعه ها، نحوه نمایش و اشتراک و اجتماع و تفاضل آنها و احتمالات
3.9/5 - (12 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا