جواب نوشتن‌های فارسی نهم

سلام خدمت شما نهمی‌های عزیز. امروز در خدمت شما همراه‌های همیشگی بخون هستیم که به جواب نوشتن‌های فارسی نهم بپردازیم. در ادامه با من همراه باشید تا کامل‌ترین جواب نوشتن‌های فارسی نهم را به صورت رایگان در اختیار داشته باشید. اگر دچار ابهام یا سؤالی شدید می‌توانید در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید.

جواب نوشتن درس اول فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 15 فارسی نهم

 1. شگفت=عجب
  آگاهی=تنبیه
  ستایش خداوند=تسبیح
  شنونده=مستمع
  نادانی=جهالت
  انگور=عنب
  رام=مسخر
  روز=نهار
  مقصد=منزل
  خوشبختی=سعادت
 2.  بیت اول: تشخیص (جان بخشی به اشیا): حرف زدن مرغ سحر
   بیت دوم: تشبیه: انسان،
  مخاطب: (در این مصراع غایب است) مشبه،
  چو: ادات تشبیه،
  بنفشه: مشبه به،
  سر غفلت در پیش داشتن: وجه شبه
  آرایه تضاد هم در خواب و بیدار
 3. آفریده‌های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند. این آفریده‌ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده‌اند. انسان‌های عاقل با دیدن زیبایی‌های طبیعت و آفریده‌های خدا، به وجود خالق بی‌همتا پی می‌برند. یعنی آفریده‌های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل می‌شوند. کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی‌کند اصلاً دل ندارد.

جواب نوشتن درس دوم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 21 فارسی نهم

 1. سرگشته=حیران
  رنگین کمان=قوس قزح
  آفرینش=صنع
  تخت=سریر
  ابر=میغ
  فرش=بساط
  شناخت=معرفت
 2. الف) سنگ (هسته)، سخت (وابسته پسین – صفت بیانی)، آب (هسته)، لطیف (وابسته پسین – صفت بیانی)
  ب) این (وابسته پیشین – صفت اشاره)، همه (وابسته پیشین – صفت مبهم)، آیات (هسته)
  ج) چه (وابسته پیشین – صفت تعجبی)، خلقت (هسته)، شگفت انگیزی! (وابسته پسین – صفت بیانی)
  د) کدام (وابسته پیشین – صفت پرسشی)، مستمع (هسته) آگاه است؟
 3. شناخت خدا و تلاش برای شناخت از طریق دیدن آفریده‌های خدا

برای مشاهده جواب سایر مباحث مربوط به فارسی نهم کافی است روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

جواب نوشتن درس سوم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 28 فارسی نهم

 1. غنی=غنیمت
  حجّت= *
  یوم=ایام
  مغتنم=غنیمت
  مبصر=بصیرت
  احتیاج=محتاج
  صبور= *
  دوام= *
  مساعی=سعی
  سعید= *
 2. از راه راست پیچیدن، کنایه از منحرف شدن.
  به راه کج رفتن، کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.
 3. که تواند که دهد میوهٔ الوان از چوب؟ * یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟
  مصراع اول: پرسش انکاری، مصراع دوم: پرسش انکاری
  شاعر تاکید بر سوال دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوه‌های رنگارنگ خلق کند. در مصرع دوم هم شاعر بر نکته‌ای دیگر تاکید می‌کند و می‌گوید به جز خدا کسی توانایی خلق گل‌های رنگارنگ را از بین خارها ندارد.خار بر پشت زنی زین سان گام * عزّتت چیست؟ عزیزیت کدام؟
  پرسش معمولی: قهرمانان داستان از هم دیگر پرسشی می‌پرسند که نیاز به پاسخ دارد.هر شب که روی به جامهٔ خواب * کن نیک تأمل اندر این باب
  کان روز، به علم تو چه افزود؟ * وز کردهٔ خود، چه برده‌ای سود؟
  مصراع اول: پرسش معمولی، مصراع دوم: پرسش معمولی چون سوال‌ها برای پاسخ دادن پرسیده شده‌اند.

جواب نوشتن درس چهارم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 35 فارسی نهم

 1. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 2. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 3. دیدار یار غایب، دانی چه ذوقی دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
  چو بفورختی از که خواهی خرید؟ متاع جوانی به بازار نیست
 4. دربارهٔ دیگران زود قضاوت نکنیم، حرف‌های دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب‌های دیگران تکیه نکنیم و…

 

جواب نوشتن درس ششم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 52 فارسی نهم

 1. اتّهام=تهمت
  اقناع=قانع
  طعنه=طعن
  مقدّم=متقدم
  استماع=سمع
  مقطوع=قطع
  مطلب=طالب
  مقتدر=قادر
  مجتهد=جهد
  اصیل=اصل
 2. اینک دارم (مضارع مستمر) برای شما می‌نویسم (مضارع مستمر)، شاید بخوانید (مضارع التزامی) و به کار بندید (مضارع التزامی)؛ هرگاه ذهن‌تان را از کژاندیشی بپیرایید (مضارع التزامی)، دلتان را از احساس ناروا بشویید (مضارع التزامی) و از بی رسمی‌ها بپرهیزید (مضارع التزامی)، خداوند با شما همراه می‌شود (مضارع اخباری)؛ پست و بلند آوای درونتان را می‌شنود (مضارع اخباری) و رفتار شما را به سامان می‌آورد (مضارع اخباری).
 3.  داشتن اصل و نسب، پدر و مادر باسواد، خاندان اصیل و… خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است.

جواب نوشتن درس هفتم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 57 فارسی نهم

 1. کنعان= *
  گلستان= *
  دودمان= *
  احزان=حزن
  پیروان=پیرو
  کشتیبان= *
  پایان= *
  آزادگان=آزاده
 2. قافیه‌ها: دام و مقام
  واژه‌های هم قافیه: رام، جام، خام، رهام، پدرام، زمام، نمام، شام، بام، گام، وام، نام، مشام و…
 3. دور گــــــردون، گــر دو روزی بر مــراد ما نرفـــت * دائمــــاً یکسان نباشــــد حال دوران، غـم مخور
  حال دنیا یکسان نیست. گاهی به انسان نعمت می‌دهد، گاهی از انسان نعمت را می‌گیرد. هیچ کار خدا بدون حکمت و فلسفه نیست. حال و زندگی حضرت یوسف (ع) هم یکسان نبود. یکبار اسیر چاه شد، سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت، دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.

جواب نوشتن درس هشتم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 63 فارسی نهم

 1. جلوه‌های مهربانی، شوق انگیز، نظام اسلامی، لهجه و گویش و آیین، آبشخور، روی و رخساره، گزند اهرمن خویان، اقوام یک صدا، دریغ
 2.  الف) فرزندان در پرتوِ (هسته) گرم و گوارای (وابسته پسین (صفت)) مادر (وابسته پسین (مضاف الیه))، جان می‌گیرند.
  ب) در همین (وابسته پیشین (صفت اشاره)) دوران (هسته) دفاع (وابسته پسین (مضاف الیه)) مقدّس (وابسته پسین (صفت))، ایرانیان همه برای وطن، تن را سپر کرده‌اند.
 3. انسان‌های آزاده با تمام وجود در دامان سرزمین عزیزمان رشد می‌کنند و حس انسان دوستی، وطن دوستی و غیرت را از پدران سرزمینشان به ارث می‌برند.
 4. تا کی آخِر چوب نفشه، سَرِ غفلت در پیش * حیــف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار
  خواب / بیدارگر تکبّر می‌کنی، با خواجـــگان سِفله کن * وَر تــــواضع می‌کنی با مردم درویش کن
  تکبر / تواضع – خواجگان / درویشبه نزد مِـــهان و به نــــــــــزد کــِهان * به آزار مــــوری، نیــــــرزد جــــــهان
  مهان / کهان… با آرامش آن آرمیده‌اند و در آشوبش بی قراری کرده‌اند.
  آرامش / آشوب – آرمیده‌اند / بی‌قراری کرده‌اند.

جواب نوشتن درس نهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 73 فارسی نهم

 1. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 2. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 3. هرچه بیشتر می‌آموخت عشق و علاقه‌اش به دانش اندوزی بیشتر می‌شد. به تشنه‌ای می‌مانست که ساعت‌ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فرزوان مانده است و سپس به آب می‌رسد ولی هرچه از آن می‌نوشد گویی تشنه‌تر می‌شود.
 4. الف) تشبیه: درخت وجود
  ب) کنایه: بر زبان راندن کنایه از مشهور شدن

 

جواب نوشتن درس دهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 80 فارسی نهم

 1. الف) غوغا
  ب) سلاح
  پ) هجوم
 2. الف) تلمیح به داستان اصحاب کهف که وقتی می‌خواستند وارد غار شوند، سر راه سگی را دیدند و آن سگ با آن‌ها همراه شد، سیصد سال خوابید و سپس بیدار شد.
  ب) اشاره به نبرد اسفندیار و رستم دارد.
  تلمیح به داستان نبرد رستم و اسفندیار، اسفندیار رویین تن بود و به جز چشمانش، کل بدنش آسیب‌ناپذیر بود. اما رستم که نقطه ضعف او را میدانست، تیر را به سمت چشمان او پرتاب کرد و او را کشت.
 3.  شهر و آسمان خرمشهر شادی می‌کردند و پرچم خود را به نشانهٔ پیروزی بالای گنبدی نصب شده بود، تماشا می‌کردند.

جواب نوشتن درس یازدهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 87 فارسی نهم

 1. جواب این قسمت را در تصویر بالا ماهده می‌کنید.
 2. دوست اول: بنده خدا (رابعه)
  دوست دوم: معشوق ازلی (خداوند)
 3. 2- او شعر را می‌سرود.
  3- تو داشتی شعری را می‌سرودی.
  4- تو داشتی شعر می‌خواندی.

 

جواب نوشتن درس دوازدهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 96 فارسی نهم

 1. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 2. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 3.  به تأثیر دوست و هم‌نشین بد اشاره دارد که اگر انسان هم‌نشین خوب داشته باشد از تنهایی بهتر است و اگر هم‌نشین بد داشته باشد تنهایی از آن هم‌نشین، بهتر است. پس اگر انسان هم‌نشین بدی داشته باشد، تنها باشد بهتر است.

 

جواب نوشتن درس سیزدهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 101 فارسی نهم

 1. ترخیص=رخصت
  ولادت=میلاد
  اعیاد=عید
  معیشت=عیش
  غربت=غریب
  تسلط=سلطان، مسلط
  معابر=عبور
  نجات=منجی
 2. هی بیـــا با مـــن، بـران این خرس را /  خرس را مـــگزین، مـــَهِل هم‌جنس را
  خرس و هم‌جنس: قافیه
  را: ردیف
  نوع ردیف: حرفشـــد نَفَــــسِ آن دو سه هم‌سال او / تنــــگ‌‌تر از حـــادثـــه حـــــــال او
  هم‌سال و حال: قافیه
  او: ردیف
  نوع ردیف: ضمیر
 3. هر دو به ظهور امام زمان (عج) و آمدن منجی عالم بشریت اشاره دارند.
 4. 1) دروازه آن در روان خوانی فصل چهارم آمده است. (آسمان)
  2) یکی از پیشوندها (با)
  3) مشق میان تهی (مق)
  4) نشانه مفعول (را)
  5) بخشی از نام فصل پنجم کتاب‌های فارسی (انقلاب اسلامی)
  6) اگر برعکس بخوانید، کتابتان با آن آغاز می‌شود. (شیاتس)
  7) مخالف آشنایی (دشمنی)
  8) دوستان (یاران)
  9) جهت (سو)
  10) نام یکی از سوره‌های قرآن که از آن به نام «قلب قرآن» یاد شده است. (یس)
  11) یکی از ضمایر (او)
  12)……. گوش کن جانا که از جان دوست ‌تر دارند
  جوانان سعادتمند، پند پیر دانا را (نصیحت)

جواب نوشتن درس چهاردهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 109 فارسی نهم

 1. فروغ، در ضمن، مفضل، صلاح، شأن، تأمل، تضرغ، معرفت، خضوع، تواضع، معاصی، جراحت و…
 2. الف) شایسته
  ب) فعلا
  پ) دیروز
  ت) دوباره
 3. جهان نیز مثل اعضای بدن انسان است و اگر در آفرینش خود دقت کنیم، هر چیزی در جای خودش خوب است. مثلاً اگر چشم‌ها بالای سر قرار می‌گرفت و دهان روی شکم یا موارد دیگر چه اتفاقی می‌افتاد پس قطعاً خداوند به هر چیزی علیم و حکیم است.

جواب نوشتن درس شانزدهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 122 فارسی نهم

 1. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.
 2. همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی نه با کسانی که اشتباهات کوچک می‌کنند که این کار ساده‌ای است بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ می‌کنند.
  دلیل انتخاب: به خاطر اینکه به شخصیت انسان شکل دیگری می‌دهد و روحیه گذشت را تقویت می‌کند.
 3. جواب این قسمت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید.

جواب نوشتن درس هفدهم فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه 133 فارسی نهم

 1. هضم غذا، حدس و گمان، وداع و خداحافظی،عظیمت به سیارهٔ زمین، مالک ستارگان
 2. وقتی، روزی، در کتابی
 3. الف) من شاهکار خود را به آدم‌های بزرگ نشان داده بودم.
  ب) این هواپیما، با سرعت فوق‌العاده‌ای داشت پرواز می‌کرد.
  پ) کاش راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش بشود.
 4. 1.قالب
  2.قید
  3.بیت
  4.درون مایه
  5.ادبیات پایداری
  6.یرما
  7.ادبی
  8.ادیپ
  9.مسند
  10.بن
  11.استمراری
  12.مثنوی
  13.یولداش
  14.پرورش
  15.و

بخونی‌های عزیز به پایان مقالهٔ جواب نوشتن‌های فارسی نهم رسیدیم. تمام سعی من بر آن بود که کامل‌ترین پاسخ‌ها را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهم. برای اطلاع از آخرین مقاله‌های منتشره شدهٔ مربوط به پایهٔ خود در قسمت خبرنامهٔ سایت ثبت‌نام کید. همچنین با ارسال نظرات و انتقادات خود در پیشرفت مقاله‌ها به ما کمکی شایانی خواهید کرد.

برای مشاهدهٔ سایر مطالب مرتبطی به پایهٔ نهم روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

سؤالات متداول جواب نوشتن‌های فارسی نهم

 • آیا مقالهٔ جواب نوشتن‌های فارسی نهم منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
  بله، مقاله جواب نوشتن‌های فارسی نهم بر اساس چاپ جدید می‌باشد.
 • آیا مقالهٔ جواب نوشتن‌های فارسی نهم را می‌توان به‌صورت PDF دانلود کرد؟
  بله، در انتهای این مقاله می‌توانید آن را به صورت PDF داشته باشید.
4.8/5 - (5 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا