همراهان همیشگی سلام. بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در این سری از مقالات سایت بخون جواب تمرین‌های فیزیک یازدهم را به صورت کامل و بی نیاز از هر منبع کمک آموزشی دیگری، کاملا رایگان در اختیارتان گذاشته‌ام. تا انتهای مطلب با من همراه باشید.

جواب تمرین های فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

حل تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1

حل تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب تمرین 1_1 فیزیک یازدهم فصل اول:

هسته اورانیوم 92 پروتون دارد و بار الکتریکی هسته برابر است با:

جواب تمرین 1-1 صفحه 3 فیزیک یازدهم تجربی

اتم اورانیوم در حالت عادی 92 الکترون نیز دارد بار الکتریکی منفی‌اش برابر است با:

Answer to Exercise 1 1 Physics 11

بنابراین بار الکتریکی اتم اورانیوم در حالت عادی صفر است. و اتم اورانیوم در حالت عادی خنثی است.

جواب تمرین صفحه 8 فیزیک یازدهم تجربی فصل یک

پاسخ تمرین صفحه 8 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین 1_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

پاسخ تمرین 2-1 صفحه 9 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ تمرین 1_3 فیزیک یازدهم فصل اول:

الف)

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

ب) پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

پ) با توجه به این که اندازه بارها و فاصله آن‌ها تغییر نکرده و اندازه هر یک از نیروها و اندازه نیروی برایند وارد بر q1 نیز تغییر نمی‌کند.

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

حل تمرین صفحه 13 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب تمرین صفحه 13 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب تمرین 1_4 فیزیک یازدهم فصل اول:

الف) پپاسخ تمرین 4-1 فیزیک یازدهم صفحه 13

ب) پاسخ تمرین 4-1 فیزیک یازدهم صفحه 13

حل تمرین صفحه 15 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1

پاسخ تمرین صفحه 15 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ تمرین 1_5 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

پاسخ تمرین 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 15

پاسخ تمرین 1-5 صفحه 15 فیزیک یازدهم

حل تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ تمرین 1_6 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

جواب تمرین 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 16

جواب تمرین 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 16

جواب تمرین صفحه 19 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 19 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب تمرین 1_7 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

با توجه به این که بادکنک تحت اثر نیروهای وزن و الکتریکی در حالت تعادل قرار می‌گیرد و می‌دانیم که نیروهای وزن در امتداد قائم رو به پایین است، نیروی الکتریکی در امتداد قائم رو به بالا و هم‌اندازه با وزن بادکنک است پس داریم:

پاسخ تمرین 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 19

از طرفی اطلاع داریم که نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است، پس راستای میدان قائم  و جهت آن رو به پایین است.

حل تمرین صفحه 21 فصل 1 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 21 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ تمرین 1_8 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

پاسخ تمرین 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 21

جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

حل تمرین 1_9 فیزیک یازدهم تجربی فصل یک:


اگر بار مثبت q را از نقطه A تا نقطه B جابه‌جا کنیم، با توجه به این که نیروی الکتریکی وارد بر بار مثبت هم جهت با میدان است. کار میدان الکتریکی برابر است با:

پاسخ تمرین 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 23

اگر بار منفی q را از نقطه A تا نقطه B جابه‌جا کنیم، با توجه به این که نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است. کار میدان الکتریکی برابر است با:

پاسخ تمرین 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 23

در نتیجه داریم: در هر دو حالت پتانسیل الکتریکی در جهت میدان الکتریکی کاهش می‌یابد و به علامت بار منتقل شده بستگی ندارد.

جواب تمرین صفحه 24 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 24 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ تمرین 1_10 فیزیک یازدهم فصل اول:

اگر پتانسیل پایانه مثبت را با V+ و پتانسیل منفی را با V- نشان دهیم. در این حالت داریم:

پاسخ تمرین 1-10 فیزیک یازدهم صفحه 24

جواب تمرین صفحه 33 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ تمرین صفحه 33 فیزیک یازدهم فصل اول

حل تمرین 1_11 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

ظرفیت سلول عصبی، بار سلول عصبی و تعداد یون‌های سلول عصبی:

پاسخ تمرین 1-11 فیزیک یازدهم صفحه 33

یک پیشنهاد فوق‌العاده برای آن دسته از دوستانی که با من همراه هستند، اگر هنوز در فیزیک یازدهم خود مشکل دارید و چاره‌ای نیافته‌اید، کافیست با کلیک بر روی لینک‌های زیر مشکل خود را به راحتی و کاملا رایگان برطرف کنید.

آموزش فصل اول فیزیک یازدهم تجربی 
آموزش فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

اگر مشکل شما در درس فیزیک از پایه دهم شروع می‌شود و امکان رفتن به کلاس‌های خصوصی را ندارید، جای نگرانی نیست چون از همین جا می‌توانید به مطالب سال دهم دست پیدا کنید.

جواب پرسش‌های فیزیک دهم
جواب فعالیت های فیزیک دهم
آموزش فصل اول فیزیک دهم

جواب پیوند با ریاضی های شیمی دهم
جواب پرسش های آزمایشگاه علوم تجربی دهم
معنی درس های عربی دهم

جواب تمرین های فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

حل تمرین صفحه 42 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 42 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

حل تمرین 2_1 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم:

پاسخ قسمت الف و ب در قسمت زیر به ترتیب از بالا به پایین نوشته شده است.

پاسخ تمرین فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم صفحه 42

جواب تمرین صفحه 46 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

حل تمرین صفحه 46 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین 2_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم:

پاسخ تمرین صفحه 46 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 56 فیزیک یازدهم تجربی فصل 2

حل تمرین صفحه 56 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین 2_3 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم:

الف)حل تمرین صفحه 56 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

ب) جواب تمرین صفحه 56 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پ) جواب تمرین صفحه 56 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 59 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 59 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

حل تمرین 2_4 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم:

الف) جواب تمرین صفحه 59 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

ب) جواب تمرین صفحه 59 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پ) جواب تمرین صفحه 59 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین‌های فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 73 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

حل تمرین صفحه 73 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3_1 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

1- حل تمرین صفحه 73 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

2- جواب تمرین صفحه 73 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

3-جواب تمرین صفحه 73 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

جهت میدان مغناطیسی در جهت غرب است.

جواب تمرین صفحه 75 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

جواب تمرین صفحه 75 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین 3_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3:

پاسخ تمرین صفحه 73 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3

جهت نیروی مغناطیسی وارد بر سیم به طرف غرب و رو به پایین است.

جواب تمرین صفحه 82 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 82 فصل سوم فیزیک یازدهم فصل سه

پاسخ تمرین 3_3 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3:

جواب تمرین صفحه 82 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 88 فصل 3 فیزیک 2 تجربی

حل تمرین صفحه 88 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین 3_4 فیزیک یازدهم تجربی فصل سه:

الف)

جواب تمرین صفحه 88 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

ب) پاسخ تمرین صفحه 88 فیزیک یازدهم فصل سوم

پ) جواب تمرین صفحه 88 فصل سوم فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 90 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3

پاسخ تمرین صفحه 90 فصل 3 فیزیک 2 تجربی

حل تمرین 3_5 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3:

1- الف) و ب)حل تمرین صفحه 90 فیزیک یازدهم تجربی قصل سوم

2- پاسخ تمرین صفحه 90 فصل سوم فیزیک 2 تجربی

پاسخ تمرین صفحه 99 فصل سوم فیزیک 2 تجربی

پاسخ تمرین صفحه 99 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

حل تمرین 3_6 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

الف) پاسخ تمرین صفحه 99 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

ب) پاسخ تمرین صفحه 99 فصل سه فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 99 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

دوستان عزیز به پایان پاسخ تمرین‌های فیزیک یازدهم تجربی رسیدیم. امید است به جواب تمرین‌های فیزیک یازدهم خود رسیده باشید و این مطلب برای شما مفید واقع شود. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با این مقاله می‌توانید در قسمت کامنت برای من یادداشت بفرمایید.

شما دوستان می‌توانید از همین جا جواب پرسش‌های فیزیک یازدهم تجربی و جواب فعالیت‌های فیزیک یازدهم خود را با کلیک بر روی لینک‌های گذاشته شده مشاهده کنید.

سوالات متداول جواب تمرین های فیزیک یازدهم

 • آیا این مقاله پاسخ تمرین‌های فیزیک یازدهم برای رشته‌ ریاضی قابل استفاده است؟
  بله، شما می‌توانید از این مقاله برای پاسخ به تمرین‌های فیزیک یازدهم ریاضی نیز استفاده کنید.
 • آیا امکان دانلود این مقاله جواب تمرین‌های فیزیک یازدهم وجود دارد؟
  بله، کافی است بر روی PDF موجود در زیر مطلب کلیک بفرمایید.
 • آیا این مقاله جواب تمرین‌های فیزیک یازدهم مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
  بله، جواب همه تمرین‌های فیزیک یازدهم مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
 • آیا در این مقاله جواب فعالیت‌ها و پرسش‌های فیزیک یازدهم تجربی وجود دارد؟
  شما دوستان می‌توانید با مراجعه به سایت بر روی لینک قسمت مورد نظر خود کلیک کرده و به جواب برسید.
4.7/5 - (4 امتیاز)