گرفتن نمره بالا تو امتحانات نهایی، هدف اصلی هر دانش‌آموزی هست، ولی فقط دانش‌آموزانی که نکات و تکنیک‌های سوالات امتحانی رو بلد بودند نمره بالا گرفتند و به هدفشون رسیدند. طبق گفته‌ی خود این دانش‌آموزان؛ در یک دوره‌ی کوتاه و فقط در یک شب، همه این نکات و تکنیک‌ها رو یاد گرفته بودند. برای دریافت این نکات مخصوص شب امتحان، تو هم میتوانی همین الان مشاوره رایگان بگیری.

جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی

انسانی‌ها عزیز سلام. به سایت بخون خوش آمدید. من مهرداد رسول زاده امروز با یکی از کامل‌ترین مقالات از سری مقالات عربی انسانی با شما هستم تا جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی 1400 را با هم بررسی کنیم. این مقاله شامل مجموعه‌ای از پاسخ تمرینات عربی یازدهم انسانی به صورت درس به درس همراه با pdf است. این مقاله بسیار کامل است و شما را از هر منبع کمک درسی و سایت دیگری بی‌نیاز می‌کند. پس اگر می‌خواهید جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی را ببینید حتماً تا پایان این مقاله با من همراه باشید.

تمرینات عربی یازدهم انسانی درس اول

صفحه ۱۱ عربی یازدهم انسانی

عربی یازدهم انسانی درس اول صفحه ۱۱

1- جبّار

2- مُختال

3- حمار

4- مُنکَر

5- خَدّ

صفحه 11 عربی یازدهم انسانی

۱- اراد قنبرُ … تا لهُ:

قنبر … تا فرمودند:

۲- مهلاً یا قنبرُ… تا عدوَّکَ،…

ای قنبر …  تا داده باشی.

۳- ما اَرضی … تا عَنهُ.

مُومن پروردگارش را … تا کیفر نشد.

رُبَّ سکوت… : چه بسا سکوت کردن رساتر از سخن گفتن است.

اَرادَ: ماضی= خواست  یَسُبّ: مضارع= دشنام دهد.  قالَ: ماضی= گفت(فرمود)

دَع:امر= رها کن  ما ارضَی: ماضی= خشنود نکرد  ما لا اسخَطَ: ماضی= خشمگین نکرد.

جواب صفحه ۱۲ عربی یازدهم انسانی

صفحه ۱۲ عربی یازدهم انسانی

۱- خوش اخلاقی نصف دین است.

حُسنُ: مبتدا  نِصفُ: خبر

۲- هر کس بد اخلاق باشد، خودش را عذاب می‌دهد.

خُلقُ: فاعل  نَفسَ: مفعول

۳- تنها من مبعوث شده‌ام تا مکارم اخلاق را کامل کنم.

بُعِثتُ: فعل ماضی مجهول  مَکارِم: مفعول

۴- خداوندا، همانطور که آفرینش مرا نیکو گردانیدی، پس اخلاقم را نیکو گردان.

حَسنتَ: فعل ماضی  حَسِن: امر

۵- در ترازوی اعمال چیزی سنگین‌تر از خوی نیک نیست.

اثقَل: اسم تفضیل  مِنَ الخُلُقِ: جار و مجرور

گام به گام عربی یازدهم انسانی صفحه ۱۲

۱- پروردگار مشرق و مغرب

المَشرِق: اسم مکان  المَغرِب: اسم مکان

۲- از مسجد الحرام

المَسجِد: اسم مکان

۳- ای شنونده‌ترین شنوندگان

اسمَعَ: اسم تفضیل

۴- ای بهترین آفرنندگان

احسَنَ: اسم تفضیل

۵- ای مهربان‌ترین مهربانان

ارحَمَ: اسم تفضیل

گام به گام عربی یازدهم انسانی صفحه ۱۳

گام به گام عربی یازدهم انسانی صفحه ۱۳

به ترتیب از راست به چپ:

نیکی کرده است ، نیکی می‌کند ، نیکی کن ، نیکی کردن ، نزدیک شد ، نزدیک می‌شوند ، نزدیک نشوید ، نزدیک شدن ، شکسته شد ، شکسته خواهد شد ، شکسته نشو ، شکسته شدن ، آمرزش خواست ، آمرزش می‌خواهد ، آمرزش بخواه ، آمرزش خواستن ، سفر نکردم ، سفر نمی‌کند ، سفر نکن ، سفر کردن ، یاد گرفت ، یاد می‌گیرند ، یاد بگیر ، یاد گرفتن ، عوض کردید ، عوض می‌کنید ، عوض نکنید ، عوض کردن ، آموزش داده است ، آموزش خواهد داد ، آموزش بده ، آموزش دادن

تمرین صفحه ۱۴ عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه ۱۴ عربی یازدهم انسانی

۱- پس خداوند آرامشش را بر پیامبرش نازل کرد.

اللهُ: فاعل  مفعول:   رسول: مجرور به حرف جر

۲- خداوند کسی را جز به اندازه توانش مکلف نمی‌کند.

اللهُ: فاعل  نفساً: مفعول

۳- سکوت کردن طلا هست و سخن گفتن نقره است.

السّکوتُ: مبتدا  ذَهَب: خبر  الکَلامُ: مبتدا  فضَّه: خبر

۴- محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن‌ها به بندگانش است.

احَبّ: مبتدا  عباد: مضاف الیه  الله: مجرور به حرف جر  انفَعُ: خبر  لعباد: جار و مجرور

۵- دشمنی دانا، بهتر از دوست نادان است.

عَداوه: مبتدا  خبر: خبر  صَداقه: جرور به حرف جر  الجاهِل: مضاف الیه

جواب صفحه ۱۵ عربی یازدهم انسانی

حل تمرین های صفحه ۱۵ عربی یازدهم انسانی

۱- نَماذِج

2- صَمْت

3- قَیِّمَه

۴- أَحْمَر

5- أَکْثَر

6- مَرَح

توجه: قبل ازجواب تمرینات عربی یازدهم پیشنهاد می‌کنم این دو مطلب زیر که هر دو مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و توسط خودم نوشته شده است را هم بخوانید. مطمئن باشید شما را از هر منبع دیگری بی‌نیاز می‌کند:

صفحه ۱۵ عربی یازدهم انسانی

1- سَراویل

2- تَمَّمَ

3- أَهْدَیْنا

4- تَرْبَویَّهٍ

5- شاتِمَ

6- میزانَ

تمرینات عربی یازدهم انسانی درس دوم

جواب صفحه 25 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 25 عربی یازدهم انسانی

۱- صحیح

۲- غلط

۳- غلط

۴- صحیح

۵- صحیح

جواب صفحه 25 عربی یازدهم انسانی

جاخالی ۱- (۵)

جاخالی ۲- (۶)

جاخالی ۳- (۲)

جاخالی ۴- (۳)

جاخالی ۵- (۱)

حل صفحه ۲۶ عربی یازدهم انسانی

حل صفحه ۲۶ عربی یازدهم انسانی

۱- از دوستی با نادان بپرهیز زیرا او می‌خواهد به تو سود برساند اما زیان می‌رساند.

الفِعلُ المُضارِع: یُریدُ ، ان یَنفَعَ ، یَضَرُ.

۲- دوست کسی است که بازدارنده از ستم و دشمنی و یاری رساننده بر نیکی و احسان باشد.

الجار و المجرور: عَنِ الظُلمِ ، عَلَی البِر

۳- از دوستی با دروغگو بپرهیز زیرا او مانند سراب است دور را برای او نزدیک می‌کند و نزدیک را برای تو دور می‌سازد.

اِسمَ المُبالَغَه: الکَذّابِ

۴- دوست راستگو کسی است که عیبت تو را پند دهد، و تو را در نبودنت حفظ کند، و تو را بر خودش برگزیند.

اَلمجرورَ بِحَرفِ جَرَ: عَیبِ ، غَیبِ ، نَفسِ

۵- هر کس از برادرانت سه بار از تو خشمگین شود، و درباره تو به بدی سخن نگوید، پس او را برای خودت به دوستی بگیر.

فِعلَ الاَمرِ: اتَّخذ

۶- ای پسرم، هزار دوست بگیر و هزار تا کم است ، و یک دشمن نگیر و یک دشمن زیاد است.

فِعلَ النَّهی: لا تَتَّخِذ

پاسخ صفحه 27 عربی یازدهم انسانی

تمرین صفحه ۲۷ عربی یازدهم انسانی

به ترتیب از راست به چپ: العُداه ، صَدوقٌ ، الغَداه ، قَرُبَ ، الصَحرا ، معین ، الودّ ، اثر ، الحرّب ، مصادَقهً ، ارادَ ، سَل ، الدُّکّان ، سعر ، البُعد ، رَفَعَ ، قَرُبَ ، مُعجِب بِنَفسه

جواب صفحه 28 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 28 عربی یازدهم انسانی

۱- گفت همانا او یاری شده بود.

منصوراً: اسم مفعول

۲- به درستی که تو بسیار دانای نهان‌ها هستی.

عَلام: اسم مبالغه

۳- بگو مشرق و مغرب از آن خداست.

المَشرِق و المَغرِب: اسم مکان

۴- قطعاً خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد.

المُتوکَّینَ: اسم فاعل

۵- خدا به آنچه انجام می‌دهید داناتر است.

اَعلَمُ: اسم تفضیل

6- چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. این همان است که خدای رحمان نویدش را داد و پیامبران راست گفتند.

اسم المَکان: الْمُرْسَلُ ؛ اسم المَفعول: الْمُرْسَلُ

صفحه ی ۲۹ عربی دهم انسانی

صفحه ۲۹ عربی یازدهم انسانی

۱ – در صف صبحگاه سرود خواندیم. / باب: افعال

۲ – سالِ بعد از مدرسه دانش آموخته می‌شوم. / باب: تَفَعّل

۳ – سربازانمان از میهن دفاع می‌کنند. / باب: مُفاعَله

۴ – شکوفه‌ها در بهار می‌گشایند. / باب: انفِعال

۵ – دو شریک سالِ قبل دادوستد کردند. / باب: تَفاعُل

۶ – کارخانه کارگرانی را به کار می‌گمارد. / باب: استِفعال

۷ – لطفاً، به من کشاورزی یاد بده. / باب: تَفعیل

۸ – نزد پدرم کار می کنم. / باب: افتِعال

جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی درس سوم

صفحه ۳۹ عربی دهم انسانی با جواب

صفحه ۳۹ عربی دهم انسانی با جواب

۱- المظله

۲- نقّار الخَشَب

3- رِمال

4- الحَیّه

5- الجَناح

صفحه 39، 40 و 41 عربی دهم انسانی با جواب

صفحه 39، 40 و 41 عربی دهم انسانی با جواب

۱- دندان‌های کوسه ماهی همیشه می‌ریزند و دندان‌های جدیدی به جای آن‌ها رشد می‌کند. در بعضی از انواع کوسه ماهی، هزاران دندان در یک سال رشد می‌کند.

اسنان: فاعل  جَدیده: صفت

۲- نهنگ آبی از بزرگترین موجودات زنده در دنیا به شمار می‌آید. طول  آن سی متر و وزنش تقریباً به ۱۷۰ تن می‌رسد.

الاَزرق: صفت  العالَم: مجرور به حرف جر

۳- تمساح هنگام خوردن طعمه‌اش گریه نمی‌کند بلکه هنگامی که طعمه‌ای بزرگتر از دهانش می‌خورد، چشمانش مایعی ترشح می‌کند که گویی آن اشک است.

فریسه: مفعول  سائلاً: مفعول

۴- لهجه‌های یک نوع از پرندگان از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر اختلاف دارد.

الطُیور: فاعل  العالَم: مضاف الیه

۵- دانشمندان انواع موجودات زنده در دریاهای جهان را ملیون‌ها برآورد می‌کنند.

العُلَما: فاعل  العالَم: مضاف الیه

ب) فعل متعدی را از این افعالی که در جمله‌های سابق آمده مشخص کن.

تَسقُطُ: لازم  یَاکُلُ: متعدی  تَختَلِفُ: لازم  یُقَدِّرُ: متعدی

جواب صفحه 42 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 42 عربی یازدهم انسانی

به ترتیب از راست به چپ: یعلمُ ، یَبتَدِئُ ، یَبکی ، المُباراه ، یَنفَعُ ، تَذکَرُ ، الشُّمال ، الیَمین ، الاحیا ، اَدری ، العداوه ، السَّیئُ ، الاِبتِعاد ، الصدیق ، الاَعلی ، القاعَه ، تَکَلَّمَ ، القیام

حل صفحه ۴۳ عربی یازدهم انسانی

حل صفحه ۴۳ عربی یازدهم انسانی

۱- انجام دهید

اداه الشَّرطِ: ما  فعل الشَّرطِ: تَفعَلوا  جواب الشَّرطِ: یَعلَم

۲- می‌کنید

اداه الشَّرطِ: ان  فعل الشَّرطِ: احسَنتُم  جواب الشَّرطِ: احسَنتُم

۳- قرار می‌دهد

اداه الشَّرطِ: ان  فعل الشَّرطِ: تتَّقوا  جواب الشَّرطِ: یَجعَل

۴- پاسخ می‌دهد.

اداه الشَّرطِ: مَن  فعل الشَّرطِ: سَالَ  جواب الشَّرطِ: اجابَ

5- زیان می درود.

هر کس دشمنی کاشت، زیان درو کرد.

أدَاهَ الشَّرطِ: مَنْ   فعِل الشَّرطِ: زَرَعَ الْعُدْوانَ   جواب الشَّرطِ: حَصَدَ الْخُسْرانَ

جواب صفحه ۴۴ عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه ۴۴ عربی یازدهم انسانی

۱- بر روی اثر تاریخی ننویس.

۲- دو تیم برای بار دوم برابر می‌شوند.

۳- ورزشگاه از تماشاگران پر شد.

۴- لطفاً قبل از کلام فکر کنید.

۵- من دو گل زدم.

۱- لا تَکتُب: نهی، مفرد مذکر مخاطب

۲- یَتَعادلان: مضارع، مثنای مذکر غایب

۳- اِمتَلَاَ: ماضی، مفرد مذکر مخاطب

۴- فکروا: امر، جمع مذکر مخاطب

۵- سَجَّلتُ: ماضی، متکلم وحده.

جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی درس چهارم

جواب صفحه 52 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 52 عربی یازدهم انسانی

۱- صحیح

۲- صحیح

۳- غلط

۴- صحیح

۵- غلط

جواب صفحه 52 عربی یازدهم انسانی

۱- بَرَد کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بر تن دَرَد ناخدای

۲- از دل برود هر آنکه هر آنکه از دیده رود.

۳- نمک خورد و نمکدان شکست.

۴- کم گوی و گزیده گوی چون دُر.

۵- گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

۶- هر چه پیش آید خوش آید.

جواب صفحه 53 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 53 عربی یازدهم انسانی

۱- یَذهَبُ الطُلابّ الی المَدرَسه بِحافله.

۲- تَقَعُ هذِهِ الأهرامُ فی مصر.

۳- الجَوُّ فی اردبیل فی الشِّتا باردُ.

۴- هذا التِّمثالُ لِسیبویه.

۵- نَعَم. اُشاهَدُ وَجهاً فی الصُوره.

۶- اُشاهدُ فَوقَ النَّهرِ بیتاً.

جواب صفحه 54 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 54 عربی یازدهم انسانی

الف)ترجمه صحیح را بر حسب قواعد معرفه و نکره مشخص کن.

۱- صدای عجیبی را شنیدم.

۲- به روستا رسیدم.

۳- نگاهی به گذشته.

۴- بندگان درستکار.

۵- دستبند کهنه.

۶- تاریخ زرین

ب) جمله‌ها را بر حسب قواعد معرفه و نکره ترجمه کن، سپس معرفه و نکره را در آنچه با خط به آن اشاره شد مشخص کن.

۱-سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد.

قابوس: معرفه  التُّراثِ: معرفه

۲- ساختمان خسروآباد گردشگرانی را از شهرهای ایران جذب می‌کند.

سُیاحاً: نکره

۳- باغ شاهزاده نزدیک کرمان بهشتی در صحرا است.

جَنَّهُ: نکره

۴- پرستشگاه کردکلا در استان مازندران یکی از آثار کهن است.

کردکلا: معرفه    مازندران: معرفه

جواب صفحه 55 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 55 عربی یازدهم انسانی

۱- وافَقَ: یوافِقُ ، وافِق ، المُوافِقه ، المُوافِق

۲- تَقَرَّب: یَتَقَرّبُ ، التَّقَرّب ، تَقَرُّب ، اَلمُتَقَرِّب

۳- تعارَفَ: یَتَعارَفُ ، تَعارف ، اَلتَّعارُف ، المُتَعارِف

۴- اشتَغَلَ: یَشتَغِلُ ، اِشتَغِل ، الاِشتغال ، المُشتَغِل

۵- اِنفَتَحَ: یَنفَتِحُ ، اِنفَتِح ، الاِنفِتاح ، اَلمُنفَتِح

۶- اِستَرجَعَ: یَستَرجِعُ ، اِستَرجِع ، الاِسترجاع ، المُستَرجِع

۷- نَزَّلَ: یُنَزِّلُ ، نَزِّل ، التَنزیل ، المُنَزِّل

۸- اَکرَمَ: یُکرِمُ ، اَکرَم ، الاِکرام ، المُکرِم

جواب صفحه 56 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 56 عربی یازدهم انسانی

۱- صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند.

فعلَ الاَمرِ: اصبِروا

۲- می‌خواهند که کلام خدا را عوض کنند.

المضاف الیه: الله

۳- خداوند نمی‌خواد تا برای شما سختی قرار دهد.

الفاعلَ: اللهُ

۴- برای اینکه به آنچه از دستتان رفته، ناراحت نشوید.

الفِعل الماضی: فاتَ

۵- به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا زمانی که از آنچه دوست مب‌دارید انفاق کنید.

الفِعل المُضارِع: لَن تنالُوا ، حتَّی تُنفِقوا ، تُحِبونَ

عربی یازدهم انسانی درس چهارم صفحه ۵۷

عربی یازدهم انسانی درس چهارم صفحه ۵۷

به ترتیب از راست به چپ:  أفراس ، آثار ، تواریخ ، قُری ، عِباد ، دُوَل ، أمثال ، مَلاعِب ، رُسُل ، کتب ، أسنان ، أسماک ، جذوع ، أجنجه ، أفواه

تمرینات عربی یازدهم انسانی درس پنجم

جواب صفحه 68 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 68 عربی یازدهم انسانی

۱- کادَ یَغرِقُ

۲- اضمَرَ

۳- انکَرَ

۴- کَرَّر

۵- کَبُرَ

جواب صفحه 68 عربی یازدهم انسانی

۱- دانش نور و روشنایی است که خدا در دل‌های دوستانش می‌افکند.

اَلْمُبتَدَأَ: اَلْعِلْمُ  الْفاعِلَ: اللهُ

۲- فریب نماز خواندن و روزه گرفتنشان را نخورید،… ولى ایشان را با راستگوئى و امانت داری بیازمایید.

فعلَ الأمر: اختَبِروا   فعلَ النَّهی: لا تَغتَرّوا

۳- با دروغگو مشورت مکن؛ زیرا او همانند سراب است. دور را برای تو نزدیک می سازد و نزدیک را برای تو دور می سازد.

اسمَ المُبالغهِ: الکَذّابَ

۴- انسان راستگو با راستگویى به جایى می رسد که دروغگو با فریبکاری اش بدان نمی رسد.

الفاعِلَ: الصّادِقُ، الکاذِبُ

۵- درباره هر آنچه شنیدى با مردم سخن مگو.

فعلَ النَّهی: لا تُحَدِّثْ

تمرین صفحه ۶۹ عربی یازدهم انسانی

تمرین صفحه ۶۹ عربی یازدهم انسانی

۱- اَلْفُنون(هنرها)

۲- اَلْغاز(گاز)

۳- اَلْمَرَح(با ناز و خودپسندی)

۴- اَلطَّنّان(مرغ مگس)

۵- اَلصَّلاه(نماز)

۶- اَلْإضاعَه(تبان کردن)

تمرین صفحه ۶۹ عربی یازدهم انسانی

۱- به روستایی سفر کردم که تصویرش را در روزگار خردسالی ام دیده بودم.

اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: قَریَهٍ  الْمَفعولَ: صورَتَ

۲- بادهای شدید طوری وزید که خانه ای را کنار ساحل دریا ویران کرد.

اَلْمَفعولَ: بَیتاً  الْمُضافَ إلَیهِ: شاطِئِ، البَحرِ

۳- برنامه ای یافتم که مرا در آموزش زبان عربی یاری می‌کرد. اَلْمَفعولَ: بَرنامَجاً   الْمُضافَ إلَیهِ: العَرَبیَّهِ

۴- کتاب دوستی است که تو را از بلای نادانی می‌رهاند. اَلْمُبتَدَأَ: الکِتابُ   الْخَبَرَ: صَدیقٌ

۵- عیدی به شگفتم می‌آورد که تهیدستان در آن شاد شوند. اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ: الفُقَراءُ  نونَ الْوِقایَهِ: یُعجِبُنی

ب)

سافَرْتُ: لازم / شاهَدْتُ: مُتِعدّ  / عَصَفَتْ: لازم / خَرَّبَتْ: مُتِعدّ

جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی درس ششم

جواب صفحه 78 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 78 عربی یازدهم انسانی

۱- خائِب

۲- إفتَقرَ

۳- مَکروب

۴-  أَهل

۵- أَطعَمَ

جواب صفحه 78 عربی یازدهم انسانی

۱- باید انفاق کند یا ببخشد.

مجرور به حرف جر: مِنَ سَعّه

۲- غمگین یا ناراحت نکند.

الفاعِل: قولُ

۳- ذکر نشده است

نائب فاعِل: اسمُ

المُضاف الیه: اللهِ

۴- نگاه نکردند

الفعل المضارع و صیغتَه: لَم یَنظُروا  لَلغائبین

۵- ندانستند

الجار و المجرور: عَن عِباد

۶- فرق نگذاشتند

المفعول: اَجورَ

جواب صفحه 79 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 79 عربی یازدهم انسانی

۱- الف) مؤمنان تنها باید بر خدا توکّل کنند.

۲- ب) … «ایمان آوردیم.» بگو: ایمان نیاورده‌اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم.

۳- الف) آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می گستراند؟

۴- ب) … نزاده و زاده نشده و کسی برایش همتا نبوده است.

۵- ب) … باید بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم [دشمن] ایمنشان کرد.

جواب صفحه 81 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 81 عربی یازدهم انسانی

۱- لا تَرْجِعْ: للمخاطب؛ مفرد مذکر مخاطب

به خانه ات برنگرد.

۲- لَمْ یَرْجِعْ: للغائب؛ مفرد مذکر غایب

دوستم برنگشت.

۳- لَمْ یَرْجِعْنَ: للغائبات؛ جمع مؤنث غایب

خواهرانم برنگشتند.

۴- لا یَرْجِعْ: للغائب؛ مفرد مذکر غایب

نباید دوستم برگردد.

۵- لا تَرْجِعُ: للغائبه؛ مفرد مؤنث غایب

خواهرم برنمی‌گردد.

جواب صفحه 81 عربی یازدهم انسانی

۱- لم اُسافِر

۲- أنَْ تيَْأسََ

۳- اَن اَذهَبَ

۴- لَن یَرجِع

۵- یَجتَهِد

جواب صفحه 82 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 82 عربی یازدهم انسانی

۱-

کم گوی و گزیده گوی.

تا ز اندک تو جهان شود پر

۲-

علم کز اعمال نشانش نیست.

کالبدی دارد و جانش نیست.

۳-

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است.

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

۴-

دشمن دانا که غم جان بود

بهتر از آن دوست که نادان بود

۵-

روزگارست آن که گه عزت دهد گه خوار دارد.

چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد.

۶-

اندازه نگه دار که اندازه نکوست.

هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

جواب صفحه 83 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 83 عربی یازدهم انسانی

به ترتیب از راست به چپ: فریضه ، محاوله ، قریب ، اجر ، نفس ، أسیر، صفی ، عرض ، مکرمه ، جاهل ، نظر ، صاحب ، صفحه ، خصله ، خلق ، تلمیذه

جواب صفحه 83 عربی یازدهم انسانی

به ترتیب از راست به چپ: مترادف ، متضاد ، مترادف ، مترادف ، متضاد ، مترادف ، متضاد ، مترادف ، مترادف ، متضاد ، متضاد ، متضاد.

حل تمرینات عربی یازدهم انسانی درس هفتم

جواب صفحه 92 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 92 عربی یازدهم انسانی

۱- درست

۲- درست

۳- غلط

۴- درست

۵- غلط

جواب صفحه 92 عربی یازدهم انسانی

۱- پاسخ‌هایم را می‌نوشتم.

۷- مثلی روی دیوار نوشته می‌شود.

۲- هر کس بنویسد کامیاب می‌شود.

۸- بر تخته نوشته شده است.

۳- روی درخت ننویس.

۹- با خط آشکار بنویس.

۴- نامه‌هایی می‌نوشتند.

۱۰- پاسخی به تو خواهم نوشت.

۵- در آن چیزی ننوشت/ ننوشته است.

۱۱- جمله‌ای نخواهم نوشت.

۶- کتابی را گرفتم که دیده بودمش.

جواب صفحه 93 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 93 عربی یازدهم انسانی

۱- از روح خدا ناامید نشوید. همانا کسی از روح خدا ناامید نمی‌شود به جز گروه بی دینان.

اَلْجارَّ وَالْمَجرورَ: مِن رَوْحِ

۲- بردبار کسی نیست که هنگامی که ناتوان است یورش می‌برد و هنگامی که تواناست کین می‌ستاند. [بلکه] بردبار کسی است که چون تواناست درمی‌گذرد و بردباری بر هر کارش چیره است.

اِسْمَ الْفِعْلِ النّاقِصِ: الَحْلیمُ، الحلم  خَبَرَهُ: مَنْ، غالباً

۳- هر کس بخواهد که نیرومندترین مردم باشد، باید کارش را به خدا واگذارد.

اِسْمَ التَّفضیلِ: أقوَی

۴- بزرگترین گرفتاری ناامیدی است.

الَمُبتدَأ: الْأعظم   الَخَبَرَ: انْقِطاعُ

۵- هر کس کارش را به خدا واگذارد، سختی‌ها برای وی خوار می‌گردد.

نَوعَ الْفِعلِ وَ صیغَتَهُ: تَوکَّلَ: ماضی؛ مفرد مذکر غائب ذَلَّتْ: ماضی؛ مفرد مؤنث غائب

جواب صفحه 94 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 94 عربی یازدهم انسانی

۱- می‌خواهم ترجمه متن را با کمک واژنامه بنویسم.

۲- استاد از دانشجویان خواست که با خط خوانا بنویسند.

۳- چیزی روی آثار تاریخی نخواهم نوشت.

۴- خاطرات سفر علمی را خواهم نوشت.

۵- همکارانم نامه‌هایی را می‌نوشتند.

جواب صفحه 94 عربی یازدهم انسانی

۱- اِسْمَ الْفِعْلِ النّاقِصِ: الظُّلْمُ   خبر الْفِعْلِ النّاقِصِ: باقیاً

۲- اِسْمَ الْفِعْلِ النّاقِصِ: الْجَوُّ   خبر الْفِعْلِ النّاقِصِ: حارّاً

۳- اِسْمَ الْفِعْلِ النّاقِصِ: الْجُنودُ   خبر الْفِعْلِ النّاقِصِ: واقِفینَ

۴- اِسْمَ الْفِعْلِ النّاقِصِ: الطّالِبُ   خبر الْفِعْلِ النّاقِصِ: عالِماً

جواب صفحه 95 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 95 عربی یازدهم انسانی

۱-

ب) پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم.

اَلاسمَ النَّکِرَه وَ الفِعلَ النّاقِصَ: عِلمٌ ، لَیسَ

۲-

الف) و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زیرا خدا به هر چیزی داناست.

اَلاسمَ النَّکِرَه وَ الفِعلَ النّاقِصَ: شَیءٍ، عَلیماً ، کانَ

۳-

الف)… آدمی آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می‌نگرد و کافر می‌گوید: کاش من خاک بودم.

الفعل المضارع و الفعل النّاقص: یَنظُرُ، یَقولُ ، کُنتُ

۴-

ب) ساکت بودم و کلمه ای نگفتم؛ زیرا چیزی درباره موضوع نمی‌دانستم.

المفعول و الجارّ و المجرور: کَلِمَهً / عَنِ المَوضوعِ

۵-

الف) کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می‌کردند و پس از بازی با نشاط شدند.

المجرور بحرف الجَرّ و المضاف إلیه: الکُرَهِ، الشّاطِئِ  / اللَّعِبِ

جواب صفحه 96 عربی یازدهم انسانی

جواب صفحه 96 عربی یازدهم انسانی

۱- حِزامُ الأَمانِ(کمربند ایمنی)

۲- اَلرَّسّامُ (نقاش)

۳- اَلْحُمّی (تب)

۴- الَعْامِلُ (کارگر)

۵- اَلَأطْرافُ(دست و پا و سر)

دانلود pdf جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی

خب انسانی‌های عزیز به پایان جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی رسیدیم؛ سعی کردم پاسخ تمرینات را بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار دهم. اگر مقاله مورد پسندتون قرار گرفت برای اطلاع از مقالاتی از این دست حتماً در خبرنامه سایت عضو شوید و اگر در هر بخش از مقاله سوالی یا ابهامی داشتید حتما در بخش نظرات مطرح کنید.

برای دسترسی به مطالب و محتواهای بیشتر درباره عربی انسانی می‌توانید از طریق لینک‌های پایین به سایر بخش‌های سایت به صورت کاملاً رایگان دسترسی پیدا کنید.

سوالات متداول جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی

 • آیا با خواندن جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی نیاز به منبع دیگری هم خواهیم داشت؟
  خير. جواب متن درس‌ها به صورت كامل بررسي شده است.
 • آیا پاسخ تمرینات عربی یازدهم انسانی با آخرین تغییرات 1400 هماهنگ است؟
  بله. در سایت بخون می‌توانید کامل ترین جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی را مشاهده کنید.
 • جواب تمرینات عربی یازدهم انسانی شامل چه مطالبی است؟
  پاسخ تمرینات دروس عربی یازدهم رشته انسانی شامل جواب تمرینات درس‌ها است.
 • در مقاله پاسخ تمرینات عربی یازدهم انسانی، پاسخ درس‌ها هم وجود دارد؟
  بله. ما در این مقاله جواب تمرینات درس‌ها را به صورت کامل قرار داده‌ایم.
3.7/5 - (4 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:

درباره نویسنده

عضویت
اطلاع از
5 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا