سلام دوستان یازدهمی عزیز. بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در سایت بخون، کامل‌ترین جواب فعالیت‌های فیزیک یازدهم تجربی را بدون نیاز به هیچ منبع کمک آموزشی دیگری در اختیارتان گذاشته‌ام. با من همراه باشید و پاسخ همه فعالیت‌های فیزیک یازدهم خود را به صورت کامل مشاهده کرده و از دیگر خدمات ما بهره‌مند شوید.

جواب فعالیت های فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب فعالیت صفحه 5 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1

پاسخ فعالیت صفحه 5 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب کار در کلاس صفحه 5 فیزیک یازدهم تجربی:

نی‌های پلاستیکی در اثر مالش با پارچه پشمی هر دو دارای بار منفی می‌شوند و همچنین دو جسم باردار همنام بر یکدیگر نیروی الکتریکی وارد کرده و یکدیگر را می‌رانند.

جواب فعالیت صفحه 16 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب فعالیت فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 16

پاسخ فعالیت 1_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1:

خط‌ های میدان الکتریکی ناشی از دو بار نقطه‌ای مساوی. این نقش توسط دانه‌های بذر چمن شناور روی مایع در بالای دو سیم باردار تشکیل شده است. در شکل میدان الکتریکی باعث قطبی شدن دانه‌های بذر می‌شود که به نوبه خود موجب می‌شود که دانه‌ها با میدان هم خط شوند.

پاسخ فعالیت صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی فصل یک

حل فعالیت صفحه 19 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت 1_3 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

زنبورهای عسل معمولا در حین پرواز دارای بار الکتریکی مثبت می‌شوند و وقتی به گرده بدون بار روی بساک یک گل می‌رسند میدان الکتریکی آ‌ن‌ها روی گرده بارهای مثبت و منفی القا می‌کند به طوری که آن سمت گرده که به طرف زنبور است دارای بار منفی می‌شود و گرده به زنبور کشیده شده و گرده‌ها روی مویژه‌های ریز  زنبور قرار می‌گیرند.

وقتی زنبور در اطراف گل دیگری پرواز می‌کند بارهای منفی روی کلاله القا می‌کند و اگر نیروی وارد از کلاله بزرگ‌تر از نیروی وارد از زنبور برگرده باشد گرده به سمت کلاله کشیده و گرده افشانی صورت می‌گیرد.

پاسخ فعالیت فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 19

جواب فعالیت صفحه 19 فصل 1 فیزیک 2 تجربی

حل فعالیت 1_4 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

رسوب دهنده الکترواستاتیکی با ایجاد یک میدان الکتریکی، ذرات موجود در گاز (عموما هوا) را از آن جدا می‌سازد. این فیلتر در طی دو مرحله عمل جداسازی ذرات را انجام که در مرحله اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از ناحیه کوچکی در فیلتر به نام کرونای تخلیه است و با نور بنفش مشخص شده باردار می‌شوند.
در مرحله دوم این ذرات که به بار اشباع خود رسیده‌اند، توسط یک میدان الکتریکی قوی از جریان هوا جدا شده و به سوی یک الکترود که جهت خنثی سازی بار این ذرات بکار می‌رود حرکت کرده و در آن‌جا با از دست دادن بار خود بر روی یک بستر مناسب ته‌نشین می‌شوند.
تیغه‌ها را هر چند روز یک بار با ضربه زدن به وسیله چکش بزرگ و مخصوص که جزء فیلتر است، تمیز می‌کنند تا  دوباره آماده به کار کردن شود.

در شکل دوم چگونگی کار یک رسوب دهنده الکتروستاتیکی را نشان می‌دهد. توری سیمی که به میزان زیادی بار مثبت دارد. بین تیغه‌های فلزی متصل به زمین قرار دارد. به گونه‌ای که تخلیه الکتریکی مداومی بین توری و این تیغه‌ها رخ می‌دهد. این تخلیه، جریان پیوسته‌ای از یون‌ها را به همراه دارد که خود را به ذره‌های غبار در گازی که از دودکش بالا می‌رود متصل می‌کنند.

ذره‌های باردار عبوری به سوی تیغه‌های متصل به زمین رانده می‌شوند و در آنجا رسوب می‌کنند. پس از مدتی این تیغه‌ها را با زدن ضربه تمیز کرده و ذره‌ها را جدا می‌کنند.

جواب فعالیت صفحه 24 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

حل فعالیت صفحه 24 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1

پاسخ فعالیت 1_5 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی:

نورون یک سلول قابل تحرک است که اطلاعات را با ارسال سیگنال الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می‌کند. هر نورون دارای یک جسم سلولی، دندریت‌ها و یک آکسون و پایانه‌های سیناپسی است. از لحاظ عملکردی یک نورون شامل بخش گیرنده (دندریت‌ها)، بخش ادغام (جسم سلولی) و بخش انتقال دهنده پیام عصبی (آکسون) می‌باشد. در هر نورون همه اطلاعات پردازش شده در یک جهت حرکت می‌کند. به این اصطلاح قطبیدگی می‌گویند.

همه نورون‌ها فعالیتشان هم شیمیایی و هم الکتریکی است. ارسال سینگال شیمیایی از طریق سیناپس‌ها روی می‌دهد. نورون‌ها اجزای اصلی سیستم عصبی می‌باشند.

نورون‌ها دو نوع هستند: حسی و حرکتی.

نورون حرکتی:
سیگنال‌ها را از مغز و نخاع دریافت کرده و به اندام‌های مختلف منتقل می‌کنند. انقباضات عصله را به وجود آورده و بر روی غده‌ها تاثیر می‌گذارند.

نورون‌های حسی:
به لامسه، صدا و نور و بسیاری از محرک‌های دیگر که بر روی سلول‌های اندام‌های حسی تاثیر می‌گذارند، پاسخ داده و سیگنال‌ها را به نخاع و مغز ارسال می‌کنند. پیام‌های عصبی شیمیایی پس از اینکه از آکسون‌ها به دندریت‌ها منتقل می‌شوند به پیام ‌های الکتریکی تبدیل و به سایر پیام‌های الکتریکی دریافت شده از سیناپس‌های دیگر اضافه یا کم می‌گردند ودر آخر بر اساس برایند این پیام‌های الکتریکی در مورد اینکه پیام عصبی به محل دیگری منتقل گردد یا نه تصمیم گیری می‌شود.

حل فعالیت فیزیک یازدهم تجربی فصل اول صفحه 26

پاسخ فعالیت صفحه 26 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 1_6 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

قفس فاراده یک قفس یا یک فضای بسته است که از فلز یا رسانای الکتریکی ساخته شده است. مایکل فارادی در یک آزمایش، فردی رت در یک قفس رسانای بزرگ قرار داد و آن را توسط مولد واندوگراف تا حدی باردار کرد که بارهای الکتریکی به صورت جرقه از گوشه‌های آن جریان پیدا کردند و با وجود جرقه‌هایی که بین قفس و مولد زده می‌شود. فرد درون قفس هیچ آسیبی نمی‌بیند.

این ازمایش نشان داده که بار الکتریکی یک رسانای بسته روی سطح خارجی آن قرار می‌گیرد و بار خالصی در رسانا قرار نمی‌گیرد.

قفس فاراده علاوه بر اینکه محافظی در برابر امواج بیرونی است به امواج درون خود نیز اجازه خروج نمی‌دهد. قفس فاراده در برابر نفوذ امواج رادیویی و تابش الکترومغناطیس نیز مقاوم است و این امواج نمی‌توانند به داخل ان نفوذ کنند.

جواب فعالیت صفحه 27 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ فعالیت صفحه 27 فصل 1 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 1_7 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1:

در هنگام برخورد آذرخش به اتومبیل یا هواپیما بدنه فلزی آن به صورت یک قفس فاراده (مثل رسانای خنثای منزوی را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار دهیم. الکترون‌های آزاد رسانا طوری روی سطح خارجی آن توضیع می‌شوند که اثر میدان خارجی درون رسانا را خنثی و میدان خالص درون رسانا را صفر کنند) عمل می‌کند و مانع رسیدن امواج الکتریکی به سرنشینان درون اتومبیل یا مسافران هواپیما می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 32 فیزیک 2 تجربی فصل 1

حل فعالیت صفحه 32 فصل 1 فیزیک 2 تجربی

حل فعالیت 1_8 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی:

داخل کیسه‌های هوا، خازنی است که از دو صفحه فلزی کوچک و نزدیک به هم ساخته شده است که بارهای مثبت و منفی دارند. وقتی اتومبیل ناگهان متوقف می‌شود، صفحه عقبی که سبک‌تر است به سمت صفحه سنگین‌تر جلویی حرکت می‌کند. این حرکت موجب تغییر ظرفیت خازن (نسبت Q به اختلاف پتانسیل الکتریکی V بین صفحه‌ها) می‌شود و یک مدار الکتریکی این تغییر را آشکارسازی کرده و کیسه‌های هوا را به کار می‌اندازد.

جواب فعالیت صفحه 33 فصل یک فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 33 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ فعالیت 1_9 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

خازن سرامیکی:
دی الکتریک این خازن‌ها سرامیک است که با استفاده از انواع سیلیکات‌ها در دمای بالا تهیه می‌شود. ثابت دی الکتریک این خازن‌ها زیاد و در حدود 1000 است. خازن‌های سرامیکی به شکل عدس تهیه می‌شوند و حجم آن‌ها کم است. صفحه‌های رسانای آن‌ها نیز با ذوب نقره در دو طرف سرامیک تهیه می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها حدود ده‌ها نانوفاراد است.

خازن میکا:
بین ورقه‌های فلزی نازک قلعی، ورقه‌های نازک میکا قرار می‌دهند و ورقه‌های قلع را یک در میان به یکدیگر وصل می‌کنند. ظرفیت این خازن‌ها حدود 50 تا 500 پیکوفاراد است.

خازن ورقه‌ای:
این خازن‌ها از دو ورقه قلع یا آلومینیوم تشکیل شده‌اند که که بین آن‌ها دو ورقه دی الکتریک مانند کاغذ یا پلاستیک جا داده می‌شود این ورق‌ها را لوله می‌کنند و به صورت یک استوانه درمی‌آورند و در محفظه‌ای پلاستیکی قرار می‌دهند و ظرفیت این نوع خازن از 1 نانوفاراد تا 1 میکرو فاراد است.

خازن الکترولیتی:
این خازن از یک صفحه فلزی اندود شده با اکسید آلومینیوم به طوری که صفحه فلزی قطب مثبت خازن و لایه اکسید، دی الکتریک آن باشد، تشکیل شده است. الکترولیت جامد یا مایعذ که غالبا کاغذی آغشته به مایع الکترولیت است ( به عنوان قطبی منفی خازن عمل می‌کند. ظرفیت این خازن‌ها بالاست و تا حدود 0/1 F است.

خازن متغییر:
دی الکتریک این خازن معمولا هواست. در ساختمان آن‌ها دو نوع صفحه فلزی، یک دسته ثابت و دسته دیگر متحرک به کار رفته است. که هر دو دسته، روی یک محور قرار گرفته‌اند. ولی صفحه‌های متحرک روی این محور می‌چرخند. صفحه‌ها به شکل نیم دایره ‌اند و با چرخیدن صفحه‌های متحرک، مساحت خازن کم و زیاد می‌شود. این نوع خازن‌ها در گیرندعه‌های رادیویی به کار می‌رفته است.

جواب فعالیت های فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

پاسخ فعالیت صفحه 41 فیزیک یازدهم فصل دوم

حل فعالیت صفحه 41 فصل 2 فیزیک 2 تجربی

حل فعالیت 2_1 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم:

با توجه به این سیم رسانا مجموعه‌ای از اتم‌های دارای الکترون‌های آزاد است. مثل شیلنگ پر از آب به محض برقراری اختلاف پتانسیل در دو سر سیم میدان الکتریکی در کل طول سیم ایجاد شده و الکترون‌های آزاد، من جمله نزدیک‌ترین الکترون‌ها به چراغ، شروع به حرکت می‌کنند و جریان در لامپ و در کل سیم هم برقرار شده و لامپ روشن می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 51 فیزیک 2 تجربی فصل 2

پاسخ تمرین صفحه 51 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت 2_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم:

قبل از بستن کلید، ولت سنج، نیرو محرکه مولد را نشان می‌دهد و بعد از بستن ولت سنج عدد کمتری از حالت قبل نشان می‌دهد. چون در حالتی که کلید باز است جریان در مدار وجود ندارد و افت پتانسیل صفر خواهد شد.
اگر کلید را ببندیم لامپ روشن می‌شود و جریان صفر نیست.

جواب فعالیت صفحه 51 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

جواب فعالیت فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم صفحه 53

پاسخ فعالیت صفحه 53 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

پاسخ فعالیت 2_3 فصل دوم فیزیک 2 فصل دوم:

مداری مثل شکل زیر می‌بندیم و هنگامی که کلید قطع است ولتاژ دو سر باتری را اندازه می‌گیریم، چون مقاومت درونی ولت سنج ایده‌آل بینهایت است و جریان صفر است. ولتاژ اندازه‌گیری شده برابر ε و حال کلید را بسته و دوباره مقدار ولتاژ و جریان را از روی ولت سنج و آمپرسنج می‌خوانیم و با توجه به این که V ولتاژ اندازه گرفته توسط ولت سنج است. مقاومت درونی باتری را حساب می‌کنیم و می‌توانیم با مقاومت‌های مختلف این آزمایش را مجددا تکرار کنیم و برای به دست آوردن مقدار دقیق‌تر از نتایج حاصل میانگین بگیریم.

حل فعالیت صفحه 54 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

جواب فعالیت صفحه 54 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت 2_4 فصل دوم فیزیک 2 تجربی:

مقاومت رسانا را با اهم سنج اندازه گرفته و آن را در یک ظرف محتوی آب قرار می‌دهیم. شدت جریان را توسط آمپرسنج اندازه گرفته و انرژی مصرفی را برای مدت زمانی معین از فرمول زیر می‌یابیم. در این زمان با اندازه گیری دمای آب و با استفاده از فرمول زیر گرما را به دست می‌آوریم. و می‌بینیم که تقریبا U با Q برابر است.

پاسخ فعالیت صفحه 54 فیزیک 2 تجربی فصل دوم

جواب فعالیت صفحه 55 فیزیک یازدهم فصل دوم

پاسخ فعالیت فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم صفحه 55

حل فعالیت 2_5 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 55:

مقاومت رشته سیم داخل یک لامپ 100 واتی را با اهم سنج اندازه می‌گیریم. مقاومت لامپ را به دست آورده و این عدد بیشتر از مقاومت لامپ در حالت خاموش است. چون با اتصال لامپ به ولتاژی باعث افزایش دما در لامپ شده با افزایش دما ارتعاشات اتم‌ها نیز افزایش یافته در نتیجه برخورد الکترون‌ها با شبکه اتمی رسانای فلزی زیادتر شده و مقاومت رسانا نیز در برابر عبور جریان زیاد می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 55 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

حل فعالیت صفحه 58 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 55 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت 2_6 فیزیک یازدهم فصل 2 صفحه 58:

جواب فعالیت صفحه 58دفصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 58 فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

یک پیشنهاد فوق‌العاده برای آن دسته از دوستانی که با من همراه هستند، شما می‌توانید جواب تمرین‌های فیزیک یازدهم و جواب پرسش‌های فیزیک یازدهم را به صورت کاملا رایگان تنها با کلیک کردن روی لینک‌های گذاشته شده به راحتی ببینید.

جواب پرسش های فیزیک یازدهم
جواب تمرین های فیزیک یازدهم

اگر مشکل شما در درس فیزیک از پایه دهم شروع می‌شود و امکان رفتن به کلاس‌های خصوصی را ندارید، جای نگرانی نیست چون از همین جا می‌توانید به مطالب سال دهم دست پیدا کنید.

جواب پرسش‌های فیزیک دهم
جواب فعالیت های فیزیک دهم
آموزش فصل اول فیزیک دهم

جواب پیوند با ریاضی های شیمی دهم
جواب پرسش های آزمایشگاه علوم تجربی دهم
معنی درس های عربی دهم

پاسخ فعالیت های فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3

حل فعالیت صفحه 67 فصل سه فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت 3_1 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

با نزدیک کردن آهن‌ربا به عقربه مغناطیسی می‌چرخد و پس از دور کردن در جهت شمال مغناطیسی زمین قرار می‌گیرد. آهن‌ربا و قطب‌نما با قطب‌های مشخص شده با نزدیک شدن به یکدیگر قطب‌های ناهمنام همدیگر را می‌ربایند در نتیجه با نزدیک کردن قطب N آهن‌ربا قطب S قطب‌نما به سمت آن می‌چرخد و با دور کردن آهن‌ربا عقربه قطب‌نما هم تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین در راستای تقریبی شمال-جنوب قرار می‌گیرد.

پاسخ فعالیت صفحه 68 فصل 3 فیزیک 2 تجربی

حل فعالیت صفحه 68 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3

جواب فعالیت 3_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

هر ربع دایره عقربه 180 درجه می‌چرخد و برای یک حرکت کامل دور دایره، عقربه 720 درجه می‌چرخد.
4×180= 720

جواب فعالیت صفحه 76 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت فیزیک یازدهم تجربی صفحه 76 فصل سوم

حل فعالیت 3_4 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 76 فصل 3:

سیمی را در دهانه یک آهن‌ربای نعلی شکل قرار می‌دهیم و عددی که نیروسنج نشان می‌دهد برابر وزن آهن‌ربا است. پس از وصل کردن کلید عددی که نیروسنج نشان‌ می‌دهد تغییر کرده و افزایش می‌یابد. مقدار تغییر عدد ترازو نشان‌دهنده نیرویی است که میدان و سیم به هم وارد می‌کنند.

پاسخ فعالیت صفحه 82 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

حل فعالیت فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم صفحه 82

جواب فعالیت 3_5 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

تعدادی عقربه مغناطیسی یا براده آهن در اطراف سیم راست حامل جریان الکتریکی قرار دهیم. دیده می‌شود که عقربه مغناطیسی یا براده آهن در اطراف سیم، روی مسیرهای دایره‌ای جهت‌گیری می‌کنند.
یک مقوا را وسط یک حلقه دایره‌ای حامل جریان عبور می‌دهیم و سپس تعدادی عقربه مغناطیسی در اطراف حلقه قرار می‌دهیم و می‌بینیم جهت عقربه در داخل و خارج حلقه مخالف هم خواهند بود.
در داخل سیم لوله براده‌ای آهن هم ردیف شده و خطوط موازی تشکیل داده‌اند که نشان دهنده میدان یکنواخت در درون سیم لوله دور از لبه‌ها است و تجمع براده‌ها در داخل سیم لوله بیشتر از خارج آن است که نشان دهنده میدان مغناطیسی قوی در داخل سیم لوله است.

جواب فعالیت صفحه 83 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ فعالیت فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم صفحه 83

پاسخ فعالیت 3_6 فصل سوم فیزیک 2 تجربی:

الف) اگر جریان عبوری از سیملوله زیاد باشد، چون میدان مغناطیسی ایجاد شده در میخ آهنی افزایش می‌یابد. در نتیجه تعداد گیره‌های بیشتری جذب می‌کند و با کاهش جریان هم میدان مغناطیسی کاهش یافته و گیره‌های کمتری جذب می‌کند.
ب) چون میدان مغناطیسی با تعداد دورها متناسب است پس با افزایش تعداد دورها، میدان مغناطیسی نیز افزایش یافته و تعداد گیره‌های بیشتری جذب خواهد کرد.

پاسخ فعالیت فیزیک یازدهم تجربی صفحه 83 فصل سوم

جواب فعالیت فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 83

جواب فعالیت 3_7 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

در این آزمایش الکل دیامغناطیس توسط آهنربا رانده می‌شود و این رانده شدن باعث جذب حباب درون الکل به آهن‌ربا خواهد شد.

دوستان عزیز به پایان جواب فعالیت‌های فیزیک یازدهم رسیدیم. امید است به پاسخ فعالیت‌های فیزیک یازدهم خود رسیده باشید و این مطلب برای شما مفید واقع شود. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با این مقاله می‌توانید در قسمت کامنت برای من یادداشت بفرمایید.

سوالات متداول جواب فعالیت‌های فیزیک یازدهم

 • آیا این مقاله پاسخ فعالیت‌های فیزیک یازدهم برای رشته‌ ریاضی قابل استفاده است؟
  بله، شما می‌توانید از این مقاله برای پاسخ به فعالیت‌های فیزیک یازدهم ریاضی نیز استفاده کنید.
 • آیا امکان دانلود این مقاله جواب فعالیت‌های فیزیک یازدهم وجود دارد؟
  بله، کافی است بر روی PDF موجود در زیر مطلب کلیک بفرمایید.
 • آیا این مقاله جواب فعالیت‌های فیزیک یازدهم مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
  بله، جواب همه فعالیت‌های فیزیک یازدهم مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
 • آیا در این مقاله جواب تمرین‌ها و پرسش‌های فیزیک یازدهم تجربی وجود دارد؟
  شما دوستان می‌توانید با مراجعه به سایت بر روی لینک قسمت مورد نظر خود کلیک کرده و به جواب برسید.
3/5 - (5 امتیاز)