یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

در دو مقاله قبلی به  درباره آموزش فصل اول فیزیک یازدهم و گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم، مطالب را به صورت کامل و مفصل تقدیم شما عزیزان کردیم. امروز در سومین مقاله مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم، به سراغ نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم می‌رویم. حتما در جریان هستید که اهمیت حل نمونه سوال برای رسیدن به تسلط کامل چه‌قدر اهمیت دارد. اما نگران نباشید، من بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در سایت بخون و مقاله نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم درس دوم، نمونه سوالات مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم یعنی الکتریسیته ساکن را در اختیارتان گذاشته‌ام.

این مقاله براساس آخرین تغیرات کتاب درسی نگارش شده است و با خیال راحت می‌توانید از مطالب آن استفاده کنید. برای مشاهده آموزش رایگان تمامی فصل‌ها می‌توانید از طریق بخش آموزش فیزیک یازدهم و برای مشاهده کل محتواهای مربوط به تمامی دروس کافیست از طریق بخش یازدهم اقدام کنید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی فصل اول با جواب

در این قسمت از مقاله برای شما دوستان عزیز سوالات الکتریسیته ساکن را که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم می‌باشد را نوشته‌ام و پاسخ مربوط به هر سوال در آخر متن نوشته شده است.

سوال 1) بار الکتریکی یک کره فلزی 8- میکرو کولن است. اگر این کره فلزی ….الکترون ….بار آن خنثی می‌شود؟

سوال 2) عدد اتمی آهن برابر 26 است. بار الکتریکی هسته اتم آهن و اتم آهن به ترتیب چند کولن است؟

سوال 3) اگر یک خط کش چوبی را با پارچه ابریشمی و یک میله شیشه‌ای را با پارچه کتان مالش دهیم ، بار کدام اجسام مثبت می‌شود؟

سوال 4) یک میله شیشه‌ای را با پارچه ابریشمی مالش می‌دهیم و آن را به یک کره فلزی خنثی که روی پایه عایق قرار دارد، نزدیک می‌کنیم. در این وضعیت دست خود را روی کره می‌گذاریم و بر می‌داریم و سپس میله را از کره دور می‌کنیم. کره از نظر بار الکتریکی چه وضعیتی خواهد داشت؟

سوال 5) یک میله باردار منفی را آهسته به کلاهک یک الکتروسکوپ بدون بار نزدیک می‌کنیم. هنگامی که این میله در نزدیکی کلاهک الکتروسکوپ قرار می‌گیرد، بار الکتریکی القا شده در کلاهک و ورقه ها به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟

سوال 6) یک میله را به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری تماس می‌دهیم و مشاهده می‌کنیم که ورقه های الکتروسکوپ باز می‌شوند. در مورد بار این میله چه می‌توان گفت‌؟

سوال 7) دو بار الکتریکی ذره ای q1= 4 میکرو کولن و q2= -2 میکرو کولن در فاصله 3cm از یکدیگر ثابت شده اند. اندازه نیرویی که دو ذره بر یکدیگر وارد می‌کنند‌، چند نیوتون و از چه نوعی است؟

سوال 8) بار الکتریکی 5 میکروکولنی را در چند سانتی متری از بار 4 میکروکولنی قرار دهیم تا بر آن نیروی 18 نیوتونی وارد کند؟

سوال 9) دو بار نقطه‌ای از فاصله ی 30 سانتی متری با نیروی 8 / 0 نیوتون یکدیگر را دفع می‌کنند. اگر بار یکی از آن ها 4 + میکروکولن باشد ، بار الکتریکی نقطه دیگر چند میکروکولن است؟

سوال 10) در اتم گوگرد (با عدد اتمی 16 ) الکترون در مسیر دایره‌ای به شعاع متوسط 48 پیکو متر به دور هسته می‌چرخد. نیروی الکتریکی وارد بر این الکترون تقریبا چند نیوتون است؟

سوال 11) مطابق شکل، یک میله شیشه‌ای با بار الکتریکی مثبت را به جسم رسانای A نزدیک می‌کنیم. سپس بدون دور کردن میله، جسم A را به وسیله سیمی، برای چند لحظه به زمین وصل می‌کنیم. در این حالت جسم A…

سوال 12) دو ذره با بارهای الکتریکی هم نام و برابر در فاصله 4 سانتی متری از یکدیگر قرار دارند و نیرویی برابر 90 نیوتون بر هم وارد می‌کنند. مقدار هر بار چند میکروکولن است ؟

سوال 13) دو ذره A و B در مجاورت هم قرار دارند و تحت تاثیر نیروی الکتریکی متقابلی که بینشان ایجاد می‌شود ، شتاب می‌گیرند. اگر شتاب ذره A دو برابر ذره B و بار الکتریکی آن نصف ذره B باشد، جرم جسم A چند برابر جرم جسم B است؟

سوال 14) دو بار الکتریکی به فاصله r از هم قرار دارند و نیروی F را بر هم وارد می‌کنند. اگر اندازه هر یک از بارها و همچنین فاصله ی بین آن ها دو برابر شود، نیروی الکتریکی‌ که بر هم وارد می‌کنند، چند برابر می‌شود؟

سوال 15) دو بار نقطه‌ای از فاصله r بر هم نیروی N 4 وارد می‌کنند. فاصله این دو بار را چند r بیشتر کنیم تا به هم نیروی 2N را وارد کنند؟

سوال 16)  دو بار نقطه‌ای از فاصله ی r بر هم نیروی 90N وارد می‌کنند. اگر اندازه هر یک از بارها را %50 کاهش و فاصله ی بین دو بار را %50 افزایش دهیم، نیرویی که دو بار بر هم وارد می‌کنند ، چند نیوتون خواهد شد؟

سوال 17) دو کره فلزی مشابه دارای بارهای الکتریکی q1= 5 میکرو کولن و q2= 15 میکرو کولن در فاصله r نیروی F بر یکدیگر وارد می‌کنند. اگر این دو کره را در یک لحظه با یکدیگر تماس دهیم، به طوری که فقط بین دو کره مبادله ی بار صورت گیرد و مجددا به همان فاصله قبلی برگردانیم نیروی دافعه  بین دو کره چگونه تغییر می‌کند؟

سوال 18)  در شکل زیر نیروی خالص وارد بر ذره باردار q= 2 میکرو کولن بر حسب نیوتن چند است؟

نمونه سوال فصل 1 فیزیک یازدهم

سوال 19) سه بار الکتریکی نقطه ای در سه راس مثلث قائم الزاویه مقابل ثابت شده اند. برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر بار q3 چندنیوتون کدام است ؟

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل یک

سوال 20) چهار ذره باردار مطابق شکل در نقاط مشخص شده قرار دارند. برآیند نیروهای وارد بر بار q2 در SI چقدر است؟

نمون سوال فصل یک فیزیک یازدهم

سوال 21) دو بار الکتریکی نقطه ای q در فاصله d از هم قرار دارند و به یکدیگر نیروی F وارد می‌کنند. اگر فاصله بین دو بار را به اندازه 20 درصد مقدار اولیه کاهش دهیم، نیروی بین دو بار چند برابر می‌شود ؟

سوال 22) نیرویی که دو بار نقطه ای +q در فاصله r به یکدیگر وارد می‌کنند برابر N 640 است. اگر بار 2 میکرو کولن را از یکی کم کرده و همان مقدار را به دیگری اضافه کنیم، نیروی جدید 𝐹́ در همان فاصله N 600 می‌شود. بار q چند میکرو کولن است؟

سوال 23) دو کره کوچک فلزی به شعاع یکسان در فاصله d از هم ثابت شده اند و نیروی F بر هم وارد می‌کنند. توسط یک سیم رسانا دو کره را به هم مرتبط می‌کنیم و پس از چند لحظه سیم را برمی‌داریم. در این حالت چه نیرویی بر هم وارد می‌کنند؟

سوال 24) میدان حاصل از بارهای q1 و q2 در نقطه M به صورت زیر می‌باشد. علامت بارها و اندازه آن ها در مقایسه با هم چگونه است ؟

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل یک سوال 32

سوال 25) بار الکتریکی 10- میکرو کولن را به اندازه 20 cm در جهت خطوط میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی زیر جا به جا می‌کنیم. کار انجام شده توسط میدان چند ژول است؟

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل یک

سوال 26) ذره‌ای با بار q در یک میدان الکتریکی یک نواخت بین دو نقطه جا به جا می‌شود. اگر کار میدان الکتریکی در طی این جابه جایی 8+ mj و اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این دو نقطه 4000 ولت باشد، بار q چند میکرو کولن است؟

سوال 27) اگر پایانه مثبت یک باتری اتومبیل را به زمین وصل کنیم، پتانسیل پایانه منفی آن چند ولت می‌شود؟

سوال 28) دو سر یک چراغ را به یک باتری وصل می‌کنیم. اگر در مدت 20 ثانیه بار الکتریکی 5cm از پایانه مثبت باتری به پایانه منفی آن برود. انرژی پتانسیل الکتریکی 60 mj کاهش می‌یابد. VN-VM چند ولت است؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 36

سوال 29) اختالف پتانسیل دو صفحه رسانای موازی با هم 200 ولت و بزرگی میدان الکتریکی ایجاد شده بین دوصفحه 50000 ولت بر متر است . فاصله میان دو صفحه چند میلی متر است؟

سوال 30) بین دو صفحه موازی رسانا که به فاصله 2cm از هم قرار دارند، اختالف پتانسیل 500 V ایجاد کرده ایم . اگر یک ذره آلفا بین دو صفحه قرار گیرد، نیروی الکتریکی وارد بر آن چند نیوتون خواهد شد؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

سوال 31) با توجه به شکل های مقابل، کدام گزینه درست است؟

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول سوال 39

سوال 32) مطابق شکل، ذره بار مثبت را از نقطه M تا N نسبت به کره رسانا و باردار دور می‌کنیم. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول سوال 40

سوال 33) در شکل مقابل باتری (1) 6 ولتی و باتری (2) 9 ولتی است. به ترتیب از راست به چپ پتانسیل نقاط A و B بر حسب ولت چند است؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 41

سوال 34) در شکل زیر cm 5 = AB و cm 10 = BC است. اگر اندازه اختالف پتانسیل بین دو نقطه A و C برابر 30 ولت باشد VA-AB چند است؟

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول سوال 42

سوال  35) اندازه نیروی وارد بر بار نقطه ای q واقع در بین دو صفحه رسانای موازی که مساحت هر یک A و اختالف پتانسیل بین آن ها V است و به فاصله کوچک d از هم واقع اند ، چقدر است؟

یک فرصت عالی برای دوستانی که در حل سوالات فیزیک یازدهم به مشکل برخورده‌اند، با کلیک بر روی لین‌های زیر می‌توانید با مراجعه به قسمت آموزش فصل اول فیزیک یازدهم مباحث ذکر شده را مشاهده کرده و در حل این سوالات به کار بگیرید.

سوال 36) میدان الکتریکی در نقطه A بین دو صفحه موازی شکل زیر چند نیوتون است؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 44

سوال 37) مطابق شکل یک کره رسانا توسط نخ نارسانا، داخل استوانه رسانای خنثی با پایه عایق، آویزان شده است. بار سطح داخلی و خارجی استوانه را تعیین کنید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول سوال 45

سوال 38) در سوال قبل اگر نخ پاره شود و کره رسانا روی کف استوانه سقوط کند، بار کره، سطح داخلی و سطح خارجی استوانه به چه صورت می‌شود ؟

سوال 39) اگر یک رسانای دوکی شکل مطابق شکل باردار باشد، به ترتیب چگالی سطحی بار در نقاط مختلف آن در مقایسه با هم و هم چنین پتانسیل الکتریکی آن نقاط در مقایسه با هم چگونه‌اند ؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 47

سوال 40) صفحه های خازنی را به یک باتری 22 ولتی متصل می‌کنیم و بار 110 میکرو کولن در آن ذخیره می‌شود‌. اگر این خازن را به باتری 30 v متصل کنیم، ظرفیت خازن چند میکرو فاراد است و بار ذخیره شده در خازن چند میکرو کولن تغییر می‌کند ؟

سوال 41) نمودار بار ذخیره شده بر حسب اختالف پتانسیل بین صفحات یک خازن کدام است؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 49
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 49-

سوال 42) دو خازن خالی مطابق شکل به باتری‌های مشابه بسته شده‌اند. با بستن کلیدها و پر شدن خازن‌ها، V1 و V2 و بار نهایی آن‌ها q1 و q2 است به ترتیب از راست به چپ موارد خواسته شده را به دست آورید.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 50
نمونه سوال فصل یک فیزیک یازدهم سوال 50-

سوال 43)  می‌خواهیم خازن تختی به ظرفیت F 1 بسازیم. فاصله بین صفحات را بسیار کم و برابر یک میلی متر در نظر گرفته و بین صفحات را با شیشه پیرکس با ثابت دی الکتریک 5 پر می‌کنیم. مساحت هر صفحه تقریبا چند سانتی متر مربع باید باشد؟

سوال 44)  اگر فاصله بین صفحات خازن تختی را نصف کنیم و بین صفحات را با کاغذ ( 5.3 = k ) پر کنیم ، ظرفیت خازن چند برابر می‌شود؟

سوال 45) اگر فاصله دو صفحه خازن در یک مدار را فزایش دهیم، ظرفیت آن کاهش می‌یابد یا افزایش؟

سوال 46) بیشینه میدان الکتریکی را که دی الکتریک در یک خازن می‌تواند بدون فروریزش تحمل کند، چه می‌گویند؟

سوال 47) با توجه به شکل زیر، اگر بار ذخیره شده در خازن C1 برابر 360 میکرو کولن باشد، انرژی ذخیره شده در مجموعه خازن‌ها چند میکرو ژول است؟

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم سوال 55
نمونه سوال فصل یک فیزیک یازدهم سوال 55

سوال 48) به لحاظ میکروسکوپی، فروریزش الکتریکی ماده دی الکتریک یک خازن ناشی از چیست؟

سوال 49) قدرت دی الکتریک در خازن‌ها را تعریف کنید.

سوال 50) اتم قطبیده چیست؟

سوال 51) در محیط اطراف ما، جاذبه‌های الکتریکی بیش‌تر از دافعه‌های الکتریکی دیده می‌شود، با ذکر یک مثال علت را توضیح دهید.

سوال 52) ظرفیت خازن به کدام یک از عمل‌ها بستگی دارد و به کدام عوامل بستگی ندارد؟

سوال 53) با یک پارچه خشک صفحه تلویزیون را تمیز کنید. چرا پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می‌چسبند؟

سوال 54) غالبا خازن‌ها را بر اساس جنس (دی الکتریک – صفحه‌های) آن نام گذاری می‌کنند.

سوال 55) با تخلیه ي قسمتی از بار الکتریکی یک خازن پر شده، اختلاف پتانسیل دو سر آن 80 درصد کاهش می یابد. انرژي این خازن چند درصد کاهش می یابد؟

سوال 56) کدام یک از جملات زیر صحیح نمی‌باشد؟

 • میدان الکتریکی خالص در داخل یک رساناي منزوي باردار برابر با صفر است.
 • میدان الکتریکی داخل یک جسم رساناي منزوي بدون بار که در داخل یک میدان الکتریکی خارجی قرار گرفته، صفر می‌باشد.
 • خطوط میدان الکتریکی یک رساناي باردار، عمود بر سطح این رسانا است.
 • میدان الکتریکی درون یک رساناي باردار منزوي که داخل میدان الکتریکی قرار گرفته، مخالف صفر است.

سوال 57) بین دو صفحه خازن مسطحی هوا است و دو سر آن به یک اختلاف پتانسیل الکتریکی ثابتی وصل است. اگر با ثابت ماندن فاصله بین صفحات یک تیغه شیشه‌ای بین صفحات قرار دهیم، بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می‌کند؟

سوال 58) دو سر خازن مسطحی که بین صفحات آن هوا است به دو سر یک باتري بسته شده است. اگر در این شرایط یک تیغۀ شیشه‌اي بین صفحات آن قرار دهیم، ظرفیت، انرژي الکتریکی و میدان الکتریکی درون آن به ترتیب از راست به چپ چه تغییري می‌کند؟

دوستان خوبم قبل از ادامه مطلب و مشاهده پاسخ نمونه سوالات فصل اول فیزیک یازدهم تجربی با جواب، از شما عزیزان دعوت می‌کنم از طریق لینک‌های زیر به مطالب مربوط به فیزیک یازدهم دسترسی رایگان داشته باشید:

پاسخ نمونه سوالات الکتریسته ساکن

در این قسمت شما پاسخ نمونه سوالات الکتریسته ساکن که در قسمت بالا نوشته شده است را مشاهده می‌کنید.

پاسخ 1) اول اینکه بار کره منفی است پس کره برای خنثی شدن باید الکترون از دست بدهد. دوم اینکه تعداد الکترون های لازم برای خنثی شدن از رابطه زیر به دست می‌آید:

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول پاسخ سوال 1

پاسخ 2) عدد اتمی نشان دهنده تعداد پروتون ها است. و در یک اتم خنثی تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر است. می‌دانید که هسته اتم شامل پروتون با بار مثبت و نوترون بدون بار است . پس بار الکتریکی هسته اتم آهن برابر با مجموع بار پروتون‌های آن:

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 3) با توجه به جدول سری الکتریسیته مالشی می‌توان گفت: پارچه ابریشمی + و خط کش چوبی – است و میله شیشه ای + و پارچه کتان – است.

پاسخ 4) با توجه به جدول سری الکتریسیته مالشی یا تریبوالکتریک می‌توان گفت میله دارای بار + می‌شود. اگر میله را از کره دور کنیم بار کره منفی می‌شود.

پاسخ 5) با نزدیک کردن میله باردار منفی به کلاهک الکتروسکوپ، بارهای هم نام با میله، یعنی الکترون ها، از کلاهک به سمت تیغه ها می‌روند. پس کلاهک دارای بار مثبت و تیغه ها دارای بار منفی می‌شوند.

پاسخ 6) چون در ابتدا الکتروسکوپ بی بار است و با تماس میله با کلاهک ورقه ها از هم دور شده اند پس حتما میله بار دار است. اما در مورد بار میله در این حالت نمی‌توان اظهار نظر کرد. ( قبلا گفتیم برای تشخیص بار میله باید الکتروسکوپ را از قبل باردار کرده باشیم و نوع بار الکتروسکوپ را بدانیم)

پاسخ 7) چون دو بار نا هم نام هستند پس نیروی بین آن ها ربایشی است.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم پاسخ سوال 7
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم پاسخ سوال 8

پاسخ 8)

پاسخ 9) چون در صورت سوال ذکر شده دوبار نیروی دافعه بر هم وارد می‌کنند یعنی هم نام هستند پس q2 مثبت است.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم پاسخ سوال 9
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 10)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 11) جسم A بار الکتریکی منفی پیدا می‌کند.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 12)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 13) طبق قانون سوم نیوتون داریم:

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 14)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 15)

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ 16)

پاسخ 17) چون تغییرات مثبت شده است پس نیرو افزایش یافته است.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 18)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 19)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 20)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 21)

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ 22)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 23)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 24)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 25)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 26)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 27)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 28)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 29)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 30)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 31)

پاسخ 32) کار میدان روی بار، مثبت است.

نمونه سوال فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ 33)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 34)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 35)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 36)

پاسخ 37) در اثر القای الکتریکی، بار سطح داخلی منفی و بار سطح خارجی مثبت می‌شود.

پاسخ 38) در اثر تماس کره رسانا با کف استوانه، کره مانند قسمتی از داخل استوانه می‌شود، بنابراین بار کره و سطح داخلی استوانه صفر و تمام بار به سطح خارجی منتقل می‌شود پس سطح خارجی دارای بار مثبت می‌شود.

پاسخ 39) تراکم بار (چگالی سطحی بار ) در نقاط نوک تیز بیشتر از سایر نقاط است پس چگالی نقاط مختلف روی این شکل نا برابر است ولی پتانسیل الکتریکی تمام نقاط رسانا یکسان (برابر ) است.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 40)

پاسخ 41) هر چه اختلاف پتانسیل دو سر خازن بیشتر شود، بار ذخیره شده نیز بیشتر می‌شود، پس نسبت بار ذخیره شده به اختلاف پتانسیل نسبتی ثابت است که همان شیب نمودار بیانگر ظرفیت خازن می‌باشد.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم
نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 42)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 43)

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 44)

پاسخ 45) اگر فاصله دو صفحه خازن در یک مدار را افزایش دهیم، ظرفیت ان کاهش می‌یابد.

پاسخ 46) بیشینه میدان الکتریکی را که دی الکتریک در یک خازن می‌تواند بدون فروریزش تحمل کند، را دی الکتریک می‌گویند.

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 47)

پاسخ 48) به لحاظ میکروسکوپی، فرو ریزش الکتریکی ناشی از کنده شدن الکترون‌های اتم‌های ماده دی الکتریک توسط میدان الکتریکی و سپس رانده شدن این الکترون‌ها توسط میدان الکتریکی و ایجاد یک مسیر رسانایی بین دو صفحه خازن است.

پاسخ 49) مقدار بیشینه میدان الکتریکی که دی الکتریک می‌تواند بدون فرو ریزش تحمل کند را قدرت دی الکتریک می‌گویند.

پاسخ 50) اتمی که مرکز موثر بارهای مثبت و منفی آن از هم جدا شده‌اند.

پاسخ 51) دلیل اول، اجسام باردار، اجسام بدون بار را جذب می‌کنند. دلیل دوم، بارهای الکتریکی محیط اطراف ما، اکثرا با روش مالش تولید شده‌اند. یعنی بارهای ناهمنام هستند، پس یکدیگر را جذب می‌کنند.

پاسخ 52) ظرفیت خازن تخت به مساحت سطح مشترک صفحه‌های خازن بستگی دارد و به فاصله دو صفحه خازن از یکدیگر بستگی دارد و به اختلاف پتانسیل دو سر خازن بستگی ندارد.

پاسخ 53) در اثر مالش، صفحه تلویزیون باردار شده و ذرات ریز غبار و پرز را به خود جذب می‌کند.

پاسخ 54) غالبا خازن‌ها را بر اساس جنس دی الکتریک آن نام گذاری می‌کنند.

پاسخ 55) پس از کاهش درصدي، اختلاف پتانسیل دو سر خازن برابر است با:

نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ 56) گزینه 4 میدان الکتریکی همواره درون یک رساناي منزوي (باردار و یا بدون بار) و چه در یک میدان الکتریکی قرار داشته باشد یا نداشته باشد، برابر صفر است.

پاسخ 57) هرگاه دو سر خازنی به اختلاف پتانسیل ثابتی وصل باشد ( v ثابت) تغییر در ظرفیت خازن باعث ایجاد تغییري به همان نسبت در بار خازن می‌شود. وارد کردن تیغه ي شیشه‌اي بین صفحات یک خازن باعث افزایش k و در نتیجه افزایش ظرفیت می‌شود از طرفی چون خازن به باتري متصل است، V ثابت است.

پاسخ 58) چون خازن به مولد متصل است، پس اختلاف پتانسیل دو سر آن ثابت است. با قرار دادن دي الکتریک بین صفحات خازن، ظرفیت آن افزایش می‌یابد، در نتیجه بار و انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن هر دو افزایش می‌یابد. از طرفی چون فاصلۀ دو صفحۀ خازن ثابت است، اندازه میدان الکتریکی بین صفحات خازن ثابت می‌ماند. (افزایش – افزایش – ثابت)

خب دوستان خوبم به انتهای مقاله نمونه سوال فصل یک فیزیک یازدهم رسیدیم. امیدوارم که از این نمونه سوالات بهره کامل را برده باشید.  با امتیاز دادن به این نوشته به شدت باعث خوشحالی ما خواهید شد و با عضویت در خبرنامه سایت از بهترین امکانات سایت به صورت رایگان می‌توانید بهره‌مند شوید. در ضمن با کلیک برروی هریک از عناوین زیر می‌توانید از محتواهای هر بخش به صورت کاملا رایگان بهره‌مند شوید.

سوالات متداول نمونه سوال فصل اول فیزیک یازدهم

 • آیا در این مقاله تمرینات کتاب فیزیک یازدهم فصل دوم بررسی شده است؟
  خیر، این مقاله فقط به بررسی نمونهد سوالات فصل اول فیزیک یازدهم همراه با جواب آماده شده است.
 • نمونه سوالات فصل یک فیزیک یازدهم مربوط به چه مطالبی است؟
  برای اطلاع از این موضوع پیشنهاد می‌کنم به داخل مقاله مراجعه بفرمایید.
 • هر کدام از بخش‌های فصل یک فیزیک یازدهم جداگانه نمونه سوال دارند؟ 
  بله، کافی است به مطالعه داخل مقاله مراجعه بفرمایید.
4/5 - (15 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
16 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا