یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب فعالیت‌های زیست یازدهم

سلام به دوستان خوبم. امروز می‌خواهیم به سراغ مقاله جواب فعالیت‌های زیست یازدهم در سایت بخون برویم. در مقاله جواب فعالیت‌های زیست یازدهم، قرار است پاسخ همه فعالیت‌های کتاب درسی زیست یازدهم از فصل 1 تا 9 را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. فعالیت‌های کتاب زیست یازدهم یکی از بخش‌های قابل توجه طراحان سوال آزمون‌های سراسری می‌باشد و مطمئناً نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. پس پیدا کردن جواب درست و دقیق برای فعالیت‌های هر فصل شاید کمی برایتان مشکل باشد. اما نگران نباشید شما سایت بخون را انتخاب کرده‌اید و در این جا ما قرار است کامل‌ترین جواب فعالیت‌های زیست یازدهم از فصل اول تا آخر را در اختیار شما قرار دهیم. پس با ما همراه باشید.

اگر به دنبال منبعی مناسب برای ترجمه درس های عربی یازدهم و همچنین حل تمرین های عربی یازدهم هستید، حتما لینک معنی درس های عربی یازدهم و معنی درس های عربی یازدهم را باز کنید تا کامل‌ترین ترجمه را از درس های عربی یازدهم و پاسخ تمرینات این پایه داشته باشید.

در آموزش فصل اول زیست یازدهم | تنظیم عصبی کامل‌ترین آموزش این فصل را همراه با نکات کنکوری را مطالعه کنید.

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل اول

همانطور که می‌دانید فصل اول زیست یازدهم شامل عنوان‌های یاخته‌های بافت عصبی و ساختار دستگاه عصبی می‌باشد. در بخش اول فصل 1 شیمی یازدهم درباره انواع مختلف سلول‌های عصبی و نحوه کار آن‌ها با هم، بحث شده است. و همچنین قسمت دوم شامل عملکرد مغز و نخاع و اجزای مختلف آن‌ها می‌شود. جواب فعالیت‌های زیست یازدهم از این رو اهمیت دارد که قسمت فعالیت شامل سوال‌های مفهومی است و پاسخ آن‌ها در درک درست درس به دانش‌آموز کمک زیادی می‌کند.

جواب فعالیت 1 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 3 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 3 زیست یازدهم

پاسخ:

نورون حسی دندریتی بلندتر و آکسون کوتاهتری دارد که هر دو از یک جسم سلولی خارج شده‌اند. و هردو میلین دارند.

نورون رابط میلین ندارد و چندین دندریت و یک آکسون دارد و همه بدون میلین هستند.

نورون حرکتی دندریت‌های کوتاه فراوان و یک آکسون بلند دارد. آکسون میلین‌دار و دندریت‌ها بدون میلین هستند.

جواب فعالیت 1 صفحه 3 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 5 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 5 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

کانال‌های نشتی یون پتاسیم را از نورون خارج و یون سدیم را وارد می‌کنند اما پمپ سدیم- پتاسیم این یون‌ها را در خالف جهت کانال‌های نشتی جابجا می‌کند. یعنی وارد کردن پتاسیم و خارج کردن سدیم.

کانال‌های نشتی در جهت شیب غلظت و بدون صرف انرژی عمل می‌کنند اما پمپ سدیم-پتاسیم در خالف جهت شیب غلظت و با صرف انرژی یون‌ها را جابجا می‌کند.

پاسخ سوال 2:

به دلیل وجود یون‌های سدیم بیشتر در بیرون سلول و یون‌های پتاسیم کمتر درون سلول عصبی.

جواب فعالیت 3 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 6 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 6 زیست یازدهم

پاسخ:

الف) در حالت آرامش هر دو نوع کانال دریچه‌دار بسته و اختالف پتانسیل حدود 70- است.

ب) در بخش بالارو منحنی، کانال‌های دریچه‌دار سدیمی باز و پتاسیمی‌ها بسته‌اند. منحنی از 70- به 30+ می‌رسد.

پ) دربخش پایین‌رو منحنی، کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی باز و سدیمی‌ها بسته‌اند. منحنی از 30+ به 70- بر می‌گردد.

ت) درپایان پتانسیل عمل نیز هر دو نوع کانال دریچه‌دار بسته و اختالف پتانسیل دوباره حدود 70- است.

جواب فعالیت 4 زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 7 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 7 زیست یازدهم

پاسخ:

در هدایت جهشی پتانسیل عمل فقط در‌گره‌های رانویه ایجاد می‌شود و در بخش‌های دیگر رشته که دارای میلین هستند این جریان ایجاد نمی‌شود. بنابراین فقط در‌گره‌ها، وجود کانال‌ها لازم است.

جواب فعالیت 5 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 11 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 11 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

با اطلاعاتی که از چشم‌ها، گوش‌ها و ماهیچه‌های بدن به مخچه ارسال می‌شود، این تعادل حفظ می‌شود.

پاسخ سوال 2:

از آن جایی که از چشم‌ها اطلاعاتی به مخچه ارسال نمی‌شود راه رفتن با عدم توازن و دقت انجام می‌شود.

پاسخ سوال 3:

ممکن است بخش مربوط به تفسیر و پردازش اطالعات بینایی در مغز، آسیب دیده باشد.

با باز کردن لینک آموزش فصل اول شیمی یازدهم، به مباحث درسی این فصل به صورت رایگان تسلط بیشتری پیدا خواهید کرد.

جواب فعالیت 6 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 13 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 13 زیست یازدهم

پاسخ:

الف) نادرست – نیکوتین ماده‌ای اعتیاد‌آور است که در برگ‌های گیاه تنباکو یافت می‌شود. این ماده بسیار سمی است و سریعا وارد جریان خون می‌شود.

ب) درست – اما مصرف یک بار از ماده اعتیاد‌آور باعث وابستگی روانی مصرف‌کننده شده و تمایل به مصرف دوباره و نهایتا اعتیاد را ایجاد می‌کند.

پ) درست – مواد سمی و جهش زای شیمیایی با دود تنباکو وارد دهان شده درگلو و شش‌ها جمع شده، مژه‌های دستگاه تنفسی را ازکار انداخته و زمینه برای ابتال به سرطان را فراهم می‌کن

ت) نادرست – ترکیبات اعتیادآوری که درگیاهان ساخته می‌شود درمقادیر متفاوت ممکن است سرطان‌زا، مسموم‌کننده یا حتی کشنده باشند.

جواب فعالیت 7 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 14 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 14 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

الف) از سطح پشتی می‌توانیم لوب‌های بویایی، نیمکره‌های چپ و راست، قشر مخ، شیار بین دو نیمکره، مخچه و کرمینه آن را مشاهده کنیم.

ب) از سطح شکمی لوب‌های بویایی، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل، مخچه، بصل النخاع را مشاهده می‌کنیم.

پاسخ سوال 2:

در مشاهده بخش‌های درونی مغز به نکات زیر توجه داشته باشیم:

 • در سطح پشتی، با ایجاد فاصله درشیاربین دو نیمکره با انگشتان، رابط پینه‌ای دیده می‌شود.
 • رابط سه گوش در زیر رابط پینه‌ای (با ایجاد برش کم عمق) دیده می‌شود.
 • دو طرف رابط پینه‌ای و سه گوش، بطن 1 و 2 مغز و داخل آن‌ها اجسام مخطط قرار دارند.
 • شبکه‌های مویرگی‌ترشح‌کننده مایع مغزی – نخاعی درون بطن 1 و 2 دیده می‌شوند.
 • با برش طولی دررابط سه گوش، دوتاالموس که بایک رابط به هم متصلنددیده می‌شوندکه باکمترین فشاجدا می‌شوند.
 • در عقب تاالموس‌ها بطن 3 و در لبه پایین آن‌ها اپی فیز (رومغزی) دیده می‌شود.
 • در عقب اپی فیز، برجستگی‌های چهارگانه قرار دارند.
 • با برش کرمینه، درخت زندگی (ماده سفید شبیه به درخت درون ماده خاکستری مخچه) و بطن 4 دیده می‌شود.

راستی اگر درباره زمانی نزدیک به امتحانات ترم دوم خود هستید از همینجا از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا مقاله نمونه سوال نوبت دوم زیست یازدهم با جواب را هم از سایت بخون مطالعه کنید که بهترین نمونه سوالات جهت آمادگی برای امتحان پایان ترم شما در آن به صورت رایگان قرار داده شده است.

جواب فعالیت 8 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 17 زیست یازدهم

جواب فعالیت 8 صفحه 17 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1: 

تحریک گیرنده حسی پوست ← ارسال پیام به نخاع از طریق ریشه پشتی ← فعالسازی دو مسیر:

تحریک نورون رابط (1) ← تحریک عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی ← انقباض ماهیچه دوسر(جلو) بازو ← عقب کشیدن دست

تحریک نورون رابط (2) ← مهار نورون حرکتی از مسیر ریشه شکمی ← به استراحت بردن ماهیچه (عقب) سه سربازو ← عقب کشیدن دست

پاسخ سوال 2:

سیناپس‌های تحریکی: سیناپس نورون حسی به نورون‌های رابط (1) و (2) ← رابط (1) به نورون حرکتی دوسربازو← نورون حرکتی بازو به ماهیچه دوسر

سیناپس‌های مهاری: سیناپس رابط (2) به نورون حرکتی سه سر ← نورون حرکتی به ماهیچه سه سر

در مقاله آموزش فصل دوم شیمی یازدهم که توسط خودم نوشته شده است، تمام نکات مربوط به فصل دوم شیمی یازدهم را به صورت رایگان مطالعه کنید.

جواب فعالیت 9 فصل اول زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 18 زیست یازدهم

جواب فعالیت 9 صفحه 18 زیست یازدهم

پاسخ:

جواب فعالیت 9 صفحه 18 زیست یازدهم

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل دوم

فصل دوم زیست یازدهم، شامل موضوعات گیرنده‌های حسی، حواس ویژه و گیرنده‌های حسی جانوران می‌باشد. و فعالیت‌هایی که کتاب درسی در این فصل از دانش‌آموز می‌خواهد حول وحوش همین موضوعات می‌باشد.

جواب فعالیت 1 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 21 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 21 زیست یازدهم

پاسخ:

جواب فعالیت 1 صفحه 21 زیست یازدهم

در مقاله جواب تکمیل کنید دینی یازدهم پاسخ کامل این قسمت از کتاب دینی یازدهم را بدون نیاز به منابع دیگر مشاهده کنید.

جواب فعالیت 2 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 25 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 25 زیست یازدهم

پاسخ:

جواب فعالیت 2 صفحه 25 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 26 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 26 زیست یازدهم

پاسخ:

نزدیک بینی با عدسی کاو(مقعر) و دوربینی با عدسی کوژ(محدب) درمان می‌شود.

در نزدیک بینی هنگام نگاه کردن به اشیای دور، به علت تحدب زیاد عدسی تصویر در جلوی شبکیه می‌افتد. در دوربینی هنگام نگاه کردن به اشیای نزدیک، به علت تحدب کم عدسی، تصویر در پشت شبکیه می‌افتد.

جواب فعالیت 4 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 27 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 27 زیست یازدهم

پاسخ:

در تشریح چشم گاو باید به نکات زیر توجه کنید:

تشخیص بالا و پایین چشم: فاصله عصب بینایی تا قرنیه را در نظر گرفته، سطحی که فاصله‌ی عصب تا قرنیه بیشتر است باالی چشم است.

تشخیص چپ یا راست بودن چشم:

 الف) چشم را طوری در دست گرفته که سطح باالیی رو به باال باشد. قرنیه که حالت تخم مرغی دارد، بخش پهن‌تر آن به سمت بینی و بخش باریک‌تر آن به سمت گوش قرار می‌گیرد.

 ب) عصب بینایی را در نظر گرفته که پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم می‌شود.

3) جسم مژگانی به شکل حلقه‌ای دور محل استقرار عدسی قرار دارد.

4) عنبیه درون حلقه ماهیچه‌های مژگانی دیده می‌شود که نازک ترست و شامل ماهیچه‌های صاف حلقوی (تنگ‌کننده مردمک) و شعاعی (گشادکننده مردمک) است. سوراخ وسط مردمک است.

5) جسم مژگانی و عنبیه به آسانی جدا می‌شوند. زیر آن‌ها قرنیه شفاف و برآمده دیده می‌شود.

آموزش فصل اول شیمی یازدهم | قدر هدایای زمینی را بدانیم را همراه با نکات کنکوری و بدون نیاز به مطالعه منابع دیگر به صورت کاملاً رایگان مطالعه کنید.

الف)

جواب فعالیت 3 صفحه 26 زیست یازدهم

ب) زلالیه بخش جلوی عدسی را پر می‌کند و مایع رقیقی است که هنگام تشریح کاملاً شفاف نیست و دانه‌های رنگی از بخش‌های دیگر چشم در آن دیده می‌شوند.

زجاجیه مقدار و حجم بیشتری دارد و فضای کروی چشم را پر کرده و حالت غلیظ، کامال شفاف و ژله‌ای دارد.

جواب فعالیت 5 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 29 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 29 زیست یازدهم

پاسخ:

پرده صماخ

گوش میانی

گوش درونی

جواب فعالیت 6 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 30 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 30 زیست یازدهم

پاسخ:

درمجرای شنوایی غدد عرق تغییریافته‌ای وجود دارد که ماده‌ای مومی و چسبنده‌ترشح می‌کنند. این ماده و مو‌های ریز درون مجرا مانع از ورود گرد وغبار و حشرات به درون گوش می‌شوند.

جواب فعالیت 7 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 31 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 31 زیست یازدهمپاسخ:

بینایی سنجی: علم مراقبت از بینایی است. بررسی چشم وساختار‌های مربوط به آن برای تشخیص اختالالت بینایی و تجویز عدسی مناسب یا وسایل دیگر کمک‌کننده به بینایی و نیز تمرین‌های چشمی برای جبران اختلالات.

شنوایی سنجی: رشته شنوایی سنجی یا ادیومتری رشته‌ای نوظهور است که در آن به دانشجویان شنوایی سنجی آموخته می‌شود وظایف ادیومتریست را به خوبی انجام دهد. شنوایی سنجی زیر مجموعه علوم پزشکی است و وظیفه آن مراقبت از شنوایی و سلامت گوش و کشف و درمان اختلالات شنوایی است.

جواب فعالیت 8 فصل دوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 35 زیست یازدهم

جواب فعالیت 8 صفحه 35 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

در ماهی حس بویایی نسبت به انسان قوی‌تر است و اهمیت بیشتری دارد. ماهی‌ها برای یافتن غذا و جفت، فرار از دشمن و در بعضی، برای یافتن محل زادگاه جهت تخم‌ریزی به حس بویایی خود وابسته‌اند.

پاسخ سوال 2:

در چشم انسان یک عدسی تصویری کامل از میدان دید را بروی شبکیه تشکیل می‌دهد اما در چشم مرکب تعدادی واحد بینایی وجود دارد که هرکدام واحد‌ها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می‌کند. دستگاه عصبی جامور این اطالعات را یکپارچه و تصویری موزاییکی ایجاد می‌کند.

پاسخ سوال 3:

سلول‌های مژک دار درون بخش حلزونی و مجاری نیم دایره.

در لینک آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم، مقالاتی وجود دارد که شامل پاسخ به همه تمرینات کتاب آزمایشگاه یازدهم می‌باشد، پس حتما آن را دنبال کنید.

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل سوم

در فصل سوم کتاب شیمی یازدهم شما مباحث ماهیچه و حرکت را خواهید آموخت که با انواع استخوان، وظیفه و ساختار آن‌ها آشنا خواهید شد. همچنین در بخش ماهیچه و حرکت با انواع ماهیچه، ساختار آن و نحوه انقباض آن را می‌آموزیم. پس بهتر است به جواب فعالیت‌های یازدهم این فصل دقت کنید تا مباحث برای شما بهتر جا بیفتد.

جواب فعالیت 1 فصل سوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 40 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 40 زیست یازدهمپاسخ:

الف) سلول‌ها، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای

ب) سلول‌های بافت

جواب فعالیت 2 فصل سوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 42 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 42 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

جواب فعالیت 2 صفحه 42 زیست یازدهم

اگر به دنبال منبعی خوب برای آموزش فیزیک هستید، مقاله آموزش فصل اول فیزیک یازدهم | الکتریسیته ساکن را مطالعه کنید تا کلی نکات کلیدی در رابطه با این فصل نصیبتان شود.

پاسخ سوال 2:

در مردان بالاتر است.

پاسخ سوال 3:

در مردان بیشتر است.

جواب فعالیت 3 فصل سوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 44 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 44 زیست یازدهم

پاسخ: 

پاسخ این سوال می‌تواند با توجه به مشاهده دانش‌آموزان متفاوت باشد.

جواب فعالیت 4 فصل سوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 51 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 51 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) دونده دوی صدمتر (سرعتی) دارای تار‌های ماهیچه‌ای تند یا سفید با سرعت انقباض زیاد بیشتری هستند اما دونده ماراتن(استقامتی) دارای تار‌های ماهیچه‌ای کند بیشتری هستند.

ب) دونده ماراتن که در زمان طولانی‌تر اما به آرامی به اکسیژن بیشتری نیاز دارد.

پ) در دونده ماراتن، تار‌های ماهیچه‌ای کند با میوگلوبین بیشترو ذخیره اکسیژن، نیاز طوالنی مدت سلول‌ها به اکسیژن را فراهم می‌کنند.

جواب فعالیت 5 فصل سوم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 52 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 52 زیست یازدهم

پاسخ: 

جواب فعالیت 5 صفحه 52 زیست یازدهم

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | در پی غذای سالم را باز کنید تا کامل‌ترین و استانداردترین نمونه سوالات این فصل را به صورت رایگان و همراه با پاسخ کاملا تشزحی مشاهده بفرمایید.

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل چهارم

در اول دیدیم که سلول‌های عصبی ارتباط بین نقاط مختلف بدن را برقرار می‌کنند. در این فصل قرار است درباره مطالبی درباره غدد درون‌ریز و هورمون‌های آن‌ها در بدن انسان یاد بگیریم. پس خوب به جواب فعالیت‌های زیست یازدهم فصل چهارم دقت کنید تا مطالب این فصل را به خوبی درک کنید.

جواب فعالیت 1 فصل چهارم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 58 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 58 زیست یازدهم

پاسخ: 

برای حفظ ید در نمک ید دار باید نمک را در مدت زمان کمتر از یک سال مصرف کرد، دور از نور و رطوبت و در ظرف‌های غیر فلزی تیره نگهداری کرد. و نیز هنگام پخت، نمک در مرحله آخر اضافه شود تا ید آن حفظ شود.

ترکیبات تیوسیانین از عواملی هستند که مانع از جذب ید می‌شوند و بیشتر در گیاهان خانواده کلم یافت می‌شود. سویا، ذرت و ارزن نیز مانع از جذب ید می‌شوند.

جواب فعالیت 2 فصل چهارم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 61 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 61 زیست یازدهم

پاسخ: 

داشتن رژیم غذایی مناسب و استفاده بیشتر از سبزیجات، ورزش و فعالیت بدنی، پیش‌گیری از افزایش وزن زیاد و کنترل دائمی قند خون

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل پنجم

فصل پنجم کتاب زیست یازدهم درباره انواع دفاع سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری‌ها و ورود میکروب‌ها به بدن می‌باشد. پس با ما همراه باشید تا با جواب فعالیت‌های زیست یازدهم فصل نمره کامل را از سوالات امتحانی دریافت کنید.

جواب فعالیت 1 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 64 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 64 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) علاوه بر اسیدی کردن پوست و ازبین بردن میکروب‌ها، در حفظ شادابی و سلامت پوست، جلوگیری از پیر شدن بافت پوست، نقش حفاظتی در برابرآلودگی و آسیب‌های محیطی نقش دارد.

ب) بیشتر جوش‌های پوستی به علت تجمع باکتری‌ها در محل غده چربی پوست ایجاد می‌شوند. نوع تغذیه، بهداشت پوست و عوامل هورمونی در بروز آن نقش دارند. شوره سر در اثر خشکی زیاده از حد پوست یا چربی زیاد آن ایجاد می‌شود بنابراین میزان چربی پوست باید در حد متعادل باشد.

جواب فعالیت 2 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 65 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 65 زیست یازدهم

پاسخ: 

ماده مخاطی که از این لایه‌ها‌ ترشح می‌شود، علاوه برآن که لیزوزیم دارد، میکروب‌ها را به دام می‌اندازد و به کمک مژک‌های این سلول‌ها به سمت حلق رانده شده و خارج می‌شوند و یا به معده منتقل و تخریب می‌شوند.

آلودگی زیاد از حد هوای تنفسی، مصرف سیگار و استفاده از قلیان

جواب فعالیت 3 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 68 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 68 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) و ب) جواب فعالیت 3 صفحه 68 زیست یازدهم

پ) دانه‌ها انواع مختلف دارند و بیشتر حاوی آنزیم‌های تجزیه‌کننده و مواد دیگرند.

جواب فعالیت 4 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 69 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 69 زیست یازدهم

پاسخ: پاسخ این سوال با توجه به مشاهدات دانش‌آموزان متفاوت می‌باشد.

جواب فعالیت 5 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 71 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 71 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) ّ جریان خون بیشتر سبب قرمزی، خروج پلاسما سبب تورم و سوخت و ساز بالای سلول‌ها سبب گرمی بافت می‌شود.

ب) سبب حرکت آسان‌تر سلول‌ها و پروتئین‌هایی می‌شود که در دفاع نقش دارند.

چرک شامل گلبول‌های سفید، ‌ترشحات آن‌ها، سلول‌ها و میکروب‌های کشته می‌باشد.

جواب فعالیت 6 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 71 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 71 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) ّ به طور عمده از طریق غیرفعال‌سازی آنزیم‌ها و سایر پروتئین‌هایی که در میکروب‌ها نقش دارند مانع از متابولیسم و رشد آن‌ها می‌شوند.

ب) در دمای بیش از 41 درجه فعالیت آنزیم‌های بدن کاهش یافته یا متوقف می‌شود، نرسیدن اکسیژن کافی به سلول‌ها، تغییر نفوذپذیری غشای سلول‌ها و برهم خوردن هومئوستازی نیز از پیامد‌های آن است.

جواب فعالیت 7 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 74 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 74 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) این ویروس ایجاد اختلالات حاد تنفسی کرده وبیشتر عفونت‌های بعدی، سبب مرگ فرد می‌شوند.

ب) رعایت اصول بهداشتی، دفن پرندگان بیمار مرده، پخت کامل فرآورده‌های به دست آمده از پرندگان، استفاده از دست کش و ماسک برای افرادی که با پرندگان برخورد دارند و واکسیناسیون آن‌ها.

جواب تمرین‌های آخر فصل کل کتاب شیمی یازدهم را می‌توانید در لینک جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی یازدهم از فصل 1 تا 3 مشاهده کنید.

جواب فعالیت 8 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 75 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 75 زیست یازدهم

پاسخ: 

به علت وجود تعداد زیادتری سلول خاطره در خون، تشخیص آنتی ژن سریع‌تر و شدیدتر صورت می‌گیرد.

جواب فعالیت 9 فصل پنجم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 76 زیست یازدهم

جواب فعالیت 9 صفحه 76 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) کودکان در ایران برای بیماری‌های سل، هپاتیت B، فلج اطفال، دفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک و اوریون از زمان تولد به بعد واکسینه می‌شوند.

ب) تا سلول‌های خاطره و پادتن بیشتری تولید شود. علاوه بر این طول عمر سلول‌های خاطره متفاوت است و ممکن است ازبین بروند و باید تولید مداوم آن‌ها صورت گیرد.

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل ششم

در فصل ششم زیست یازدهم درباره تقسیم یاخته‌ها مطالبی را یاد خواهید گرفت. در این فصل درباره دو نوع تقسیم مهم سلولی به نام می‌توز و میوز آشنا خواهید شد. در مقاله جواب فعالیت‌های زیست یازدهم به پاسخ فعالیت‌های فصل 6 زیست یازدهم به خوبی دقت کنید تا نکات آموزشی برای شما بهتر جا بیفتد.

جواب فعالیت 1 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 86 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 86 زیست یازدهم

پاسخ: 

نمونه این سلول‌ها، سلول ماهیچه مخطط است که از به هم پیوستن چند سلول در دوران جنینی ایجاد می‌شود. بعضی از سلول‌های چندهسته‌ای هم از تقسیم هسته بدون تقسیم سیتوپلاسم حاصل می‌شوند، مانند بعضی قارچ‌ها و آغازیان.

جواب فعالیت 2 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 87 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 87 زیست یازدهم

پاسخ: 

به ترتیب و از راست به چپ: تلوفاز، پر وفاز، متافاز، اینتر فاز، آنافاز

جواب فعالیت 3 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 90 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 90 زیست یازدهم

پاسخ: 

نگاهی به آخرین گزارش ثبت سرطان نشان می‌دهد که تعداد کل موارد جدید سرطان در هر سال در ایران ۱۲۵ هزار نفر است که ۵۳ درصد در مردان و ۴۷ درصد در زنان است و پر بروزترین سرطان‌ها در مردان؛  معده، پوست، پروستات، روده بزرگ و مثانه و در زنان؛  پستان، روده بزرگ، تیروئید، پوست و معده بوده و در هر دو جنس نیز شامل پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست و معده ثبت شده است.

جواب فعالیت 4 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 91 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 91 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) به صورت مستقل و جداگانه

ب) تعداد کروموزوم‌ها و کروماتید‌ها بعد از می‌توز با هم برابرند ولی قبل از می‌توز تعداد کروماتید‌ها، دو برابر تعداد کروموزوم‌ها است.

جواب فعالیت 5 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 94 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 94 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:  کروموزوم‌های همتا در میوز ۱ تشکیل تتراد می‌دهند، ولی در می‌توز خیر.

کروموزوم‌های همتا در میوز ۱ روی یک رشته دوک قرار می‌گیرند ولی در می‌توز روی رشته‌های جداگانه دوک قرار می‌گیرند.

در آنافاز ۱ میوز کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند، ولی در آنافاز می‌توز کروماتید‌های خواهری از هم جدا می‌شوند. در پایان تقسیم میوز 1، عدد کروموزومی نصف می‌شود، ولی در می‌توز عدد کروموزومی ثابت می‌ماند.

پاسخ سوال 2: 

 این دو فرایند از نظر نحوه آرایش کروموزوم‌ها در مراحل مختلف مشابه‌اند، ولی عدد کروموزومی سلول‌های میوز ۲ نصف تعداد کروموزوم‌های سلول‌های مادری قبل از میوز است.

جواب فعالیت 6 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 95 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 95 زیست یازدهم

پاسخ:

سندرم آنجلمن – اسپوندیلیت‌ آنکیلوزان یا التهاب ستون مهره – سندرم آپرت (Apert) – بیماری شارکوت‌ماری‌توث (Charcot-Marie-Tooth) – هایپرپلازی مادرزادی آدرنال یا سی. اِی. اچ (CAH) – سندرم داون – هموفیلی – تالاسمی

جواب فعالیت 7 فصل ششم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 96 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 96 زیست یازدهم

پاسخ:

با افزایش سن مادر هنگام بارداری یا تولد، احتمال تولد فرزند مبتلا به داون بیشتر می‌شود. این افزایش احتمال در سنین بالای ۴۰ سال بسیار بیشتر خواهد بود.

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل هفتم

در این فصل از کتاب زیست یازدهم تجربی درباره مباحث تولید مثل و همچنین دستگاه تولید مثل در مرد و زن آشنا خواهید شد. جواب فعالیت‌های فصل هفتم زیست یازدهم نسبت به فصل‌های قبلی بیشتر و از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این قسمت از مقاله، جواب فعالیت‌های زیست یازدهم فصل 7 به طور کامل داده شده است. اما اگر فرصت کافی برای مطالعه متن ندارید می‌توانید ویدیو زیر را ببینید که در آن نیز پاسخ فعالیت‌های فصل 7 زیست یازدهم به طور کامل بررسی شده است.

لینک ریاضی یازدهم را دنبال کنید تا آموزش، گام به گام و نمونه سوال همه فصل‌ها را به طور رایگان و بدون نیاز به منابع دیگر مشاهده کنید.

جواب فعالیت 1 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 98 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 98 زیست یازدهم

پاسخ:

الف) هدف از میتوز، افزایش تعداد یاخته‌ها در لایه زاینده است. با توجه به اینکه یاخته‌های این لایه مرتبا به اسپرم تبدیل می‌شوند، برای پابر جاماندن لایه زاینده و حفظ آن، ابتدا یاخته‌ها با می‌توز زیاد می‌شوند و سپس در بعضی از آن‌ها میوز رخ می‌دهد.

ب) اسپرماتوسیت اولیه، حاصل می‌توز است. بنابراین، تعداد کروموزوم‌های آن با اسپرماتو گونی برابر است؛ یعنی، هردو دیپلوئید هستند و ۴۶ کروموزوم دارند. اسپرماتوسیت ثانویه حاصل میوز ۱ است، پس هاپلوئید هستند ولی کروموزوم‌های آن دو کروماتیدی هستند؛ یعنی، ۲۳ کروموزوم دو کروماتیدی دارند. اسپرماتید‌ها حاصل میوز ۲ هستند این‌ها هم هاپلوئید هستند؛ یعنی، ۲۳ کروموزوم دارند ولی کروموزوم‌های آن، تک کروماتیدی هستند.

پ) اسپرماتید و اسپرم از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند، ولی اسپرم‌ها سیتوپلاسم کمتری دارند و دم دار شده‌اند.

جواب فعالیت 2 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 101 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 101 زیست یازدهم

پاسخ:

الف) جواب فعالیت 2 صفحه 101 زیست یازدهم

ب) رعایت بهداشت فردی در همه مواقع، از جمله حمام کردن و تعویض لباسهای زیر به صورت یک روز در میان، شست و شوی دقیق بعد از دفع ادرار و مدفوع.

 با توجه به اینکه مایع میز، میکروب پذیر است و میکروب ها به ویژه میکروب های دستگاه گوارش ممكن است در آن تكثير و ایجاد عفونت کنند، در مواقع پس از خروج مایع منی، رعایت بهداشت فردی با دقت بیشتری باید انجام شود.

جواب با هم بیندیشیم‌های شیمی یازدهم را به صورت کاملاً تشریحی و بدون نیاز به منابع دیگر مطالعه کنید تا در حل این تمرینات مشکلی نداشته باشید.

جواب فعالیت 3 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 103 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 103زیست یازدهم

پاسخ:

علائم یائسگی:

اضافه وزن –‌گر گرفتگی – پوکی استخوان – کاهش تمایلات جنسی – تغیرات ظاهری – بی‌اختیاری ادرار – بیماری‌های قلبی عروقی

درمان یا جلوگیری از عوارض آن:

مصرف ترکیبی از هورمون‌های استروژن و پروژسترون – مصرف دارو

جواب فعالیت 4 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 104 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 104 زیست یازدهم

پاسخ:

در انسان اووسیت اولیه دیپلوئید و 46 کروکوزومی است، ولی اووسیت ثانویه هاپلوئید (23 کروموزومی) است که کروموزوم‌های آن دو کروماتیدی هستند. اووم هاپلوئید است ولی کروموزوم‌های آن تک کروماتیدی هستند.

در تخمک‌زایی، میوز با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم صورت می‌گیرد ولی در اسپرم‌زایی، میوز عادی صورت می‌گیرد.

در تخمک‌زایی حاصل میوز 1، یک عدد اووسیت ثانویه و یک عدد جسم قطبی است، ولی در اسپرم‌زایی حاصل میوز 1، دو اسپرماتوسیت ثانویه است. در تخمک‌زایی حاصل میوز 2، یک عدد تخمک است که با اسپرم لقاح یافته است، ولی در اسپرم‌زایی حاصل میوز 2 دو اسپرماتوئید است در تخمک‌زایی میوز 2 در صورتی رخ می‌دهد که اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد کرده باشد. در اسپرم‌زایی میوز 2 مرتب رخ می‌دهد و نیازی به محرک ندارد.

تفاوت‌ها:

در اسپرم زایی، مرحله تمایز و تغییر شکل را داریم ولی در تخمک‌زایی نداریم. حاصل تخمک‌زایی یک عدد تخمک و 3 عدد جسم قطبی است ولی حاصل اسپرم‌زایی 4 عدد اسپرم است.

شباهت‌ها:

در هر دو ابتدا می‌توز و سپس میوز رخ می‌دهد.

در هر دو، دو مرحله میوز انجام می‌شود.

سلول‌های حاصل از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند.

جواب فعالیت 5 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 107 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 107 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

مرحله فولیکولی: مربوط به نیمه ابتدایی دوره است که در آن فولیکول رشد می‌کند و درون آن اووسیت رشد می‌کند و در آن تغییراتی رخ می‌دهد. مرحله جسم زردی – مربوط به نیمه دوم دوره است که با تشکیل جسم زرد آغاز می‌شود و تشکیل جسم سفید تمام می‌شود.

پاسخ سوال 2:

در مرحله فولیکولی: در ابتدای مرحله FSH – در انتهای مرحله LH. در مرحله جسم زردی: در ابتدای مرحله LH و در انتهای مرحله FSH.

پاسخ سوال 3:

در مرحله فولیکولی: بیشترین استروژن‌ترشح می‌شود، ابتدا کم است و شروع به زیادشدن می‌کند و در انتهای مرحله فولیکولی مقدار آن کاهش می‌یابد. در مرحله جسم زردی در ابتدا پروژسترون زیاد می‌شود و مقدار آن خیلی زیاد می‌شود و در انتها کاهش می‌یابد. استروژن هم مقداری بالا می‌رود و در انتها کاهش می‌یابد.

پاسخ سوال 4:

مرحله تخم‌ریزی: جداکننده این دو بخش، مرحله تخمک‌ریزی است که در آن فولیکول به جسم زرد تبدیل می‌شود.

در لینک آموزش فیزیک یازدهم کامل‌ترین آموزش فیزیک پایه یازدهم را همراه با نکات کنکوری مطالعه کنید تا هیچ مشکلی در دک این درس نداشته باشید.

جواب فعالیت 6 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 111 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 111 زیست یازدهم

پاسخ سوال 1:

 دوقلو‌های ناهمسان چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند، تخم‌های حاصل از هر کدام و در نتیجه جنین‌ها می‌توانند متفاوت یا مشابه باشند؛ یعنی، هردو دختر یا هردو پسر یا یکی دختر و یکی پسر باشند.

پاسخ سوال 2:

دوقلو‌های به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا

نشده‌اند؛ بنابراین، با توجه به یکسان بودن کروموزوم‌های آن‌ها از لحاظ جنسیت و صفات ظاهری شبیه به هم هستند.

پاسخ سوال 3: دوقلو‌های همسان، اثرانگشت یکسانی ندارند؛ چون در بروز خطوط ظریف اثر انگشت، فقط ژن‌ها دخالت ندارند و در دوران جنینی، شرایط محیطی و حتی استرس هم روی جنین اثر می‌گذارد و می‌تواند اثر انگشت را تغییر دهد.  همچنین فشار روحی- روانی وارد بر مادر، فشار به نوزاد هنگام تولد، و تفاوت در درازی‌بند ناف، می‌تواند روی اثر انگشت اثر بگذارد.

جواب فعالیت 7 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 112 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 112 زیست یازدهم

پاسخ:

اگر تخمک‌گذاری روز چهاردهم دوره اتفاق افتاده باشد و بلافاصله در رحم لقاح رخ داده باشد، پایان هفته چهارم بعد از لقاح، یعنی از اتمام دوره قبل، ۱۴ روز گذشته است. پس قاعدگی در فرد اتفاق نیفتاده است و از زمان معمول قاعدگی این شخص، ۱۴ روز گذشته است؛ یعنی، ۱۴ روز تأخیر داشته است. البته این تأخیر برای اکثر مادران و پزشکان معنی دار است.

جواب فعالیت 8 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 113 زیست یازدهم

جواب فعالیت 8 صفحه 113 زیست یازدهم

پاسخ:

– وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ ندهد، علامت بارداری است.

– چون تخمک‌گذاری و لقاح، علامت مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعدگی برای شخص کاملا مشخص است و معمولا در نیمه دوره جنسی شخص، تخمک‌گذاری انجام می‌شود و لقاح بعد از تخمک‌گذاری رخ می‌دهد. بنابراین، محاسبات آن دقیق‌تر انجام می‌شود.

– ۱۴ روز ابتدای دوره که هنوز تخمک‌گذاری انجام نشده است را به آن اضافه می‌کنند؛ یعنی، اگر دوران بارداری را همان ۹ ماه حساب کنیم و ۱۴ روز را به آن اضافه کنیم، می‌شود ۲۸۴ روز. البته مدت زمان بارداری پس از لقاح همان ۳۸ هفته یا ۲۶۶ روز است.

جواب فعالیت 9 فصل هفتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 113 زیست یازدهم

جواب فعالیت 9 صفحه 113 زیست یازدهم

پاسخ:

جنبه‌های منفی سزارین

 • دوره ریکاوری پس از عمل سزارین، طولانی‌تر است.
 • دوره نقاهت عمل سزارین، بسیار دشوار است.
 • درد بعد از زایمان در سزارین، بیشتر است.
 • در آغوش گرفتن نوزاد برای مادر، دشوار است.
 • رفتن به سرویس بهداشتی برای او تا چندین روز، مشکل است.
 • ماندن جای زخم و بخیه روی شکم و احساس خارش در آن.
 • احتمال عفونت بعد از عمل سزارین، بیشتر است.
 • نیاز به خارج کردن رحم، چسبندگی پس از سزارین، عفونت مثانه یا رحم، انسداد روده، ناباروری یا سقط جنین در آینده و احتمال آسیب به جنین در سزارین بیشتر است.
 • سزارین ممکن است در بارداری‌های بعدی اشکال ایجاد کند، مثل جفت سرراهی، رشد جفت در عضله رحم

جنبه‌های مثبت سزارین

 •  برنامه‌ریزی برای زمان سزارین
 •  نیازی به تحمل درد در زمان طولانی نیست.
 •  به نوزاد فشار زیادی وارد نمی‌شود؛ یعنی، احتمال آسیب آن کمتر است.
 •  به دلیل بی‌هوشی مادر از اشک، عرق و … خبری نیست و مادر خروج خون و مایعات را مشاهده نمی‌کند.
 •  نیازی به معاینات مکرر توسط پزشک یا پزشکیار در حین زایمان نیست.

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل هشتم

در این فصل از کتاب زیست یازدهم درباره تولید مثل جنسی و تولید مثل غیرجنسی گیاهان بحث شده است. با حل فعالیت‌های فصل هشتم زیست یازدهم و جواب درست به آن‌ها مباحث فصل هشتم زیست یازدهم برای شما بهتر جا می‌افتد.

جواب فعالیت 1 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 121 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 121 زیست یازدهم

پاسخ:

به منظور جمع‌بندی آموخته‌ها و نیز گسترش یادگیری و برقراری ارتباط با زندگی طراحی شده است. دانش‌آموزان در چنین فعالیت‌هایی این فرصت را دارند تا از نزدیک با مشاغل و تجارب صاحبان مشاغل و نیز انواعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با موضوع مورد مطالعه آشنا شوند فعالیت ۲ برای قسمت “الف” می‌توانید پیاز گل‌ها، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس ببرید. در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید. در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری، ذخیره‌ای یا ذخیره‌ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید.

جواب فعالیت 2 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 122 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 122 زیست یازدهم

پاسخ:

برای قسمت “الف” می‌توانید پیاز گل‌ها، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس ببرید. در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید. در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری، ذخیره‌ای یا ذخیره‌ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید.

جواب فعالیت 3 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 123 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 123 زیست یازدهم

پاسخ:

پاسخ این سوال به عهده دانش‌آموز می‌باشد.

کامل‌ترین جواب پرسش‌های کتاب آزمایشگاه یازدهم را در لینک‌های جواب پرسش و فعالیت‌های تکمیلی آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم  و جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم مشاهده کنید.

جواب فعالیت 4 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 124 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 124 زیست یازدهم

پاسخ:

طبق دستورالعمل اجرا می‌شود. منظور از گزارش ساختار گل، توصیف گل از جنبه تعداد، شکل، رنگ و … و به عبارتی همه صفاتی است که گل دارد.

جواب فعالیت 5 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 129 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 129 زیست یازدهم

پاسخ:

رنگ برای گرده افشان‌هایی که در شب فعال‌اند، معنی دار نیست. این گل‌ها سفید رنگ و دارای بو‌های قوی هستند. در انجام قسمت “ب” فعالیت دانش‌آموزان با توجه به رنگی بودن یا نبودن گلبرگ‌ها، وجود شهد یا بو در باره نوع گرده افشانی گیاهان پیرامون خود قضاوت می‌کنند.

جواب فعالیت 6 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 131 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 131 زیست یازدهم

پاسخ:

الف)انتظار می­رود که دانش‌آموزان بدانند که برای رویاندن دانه‌ها باید آن‌ها را ابتدا یک یا دو روز در آب بخیسانند سپس مرطوب نگه دارند تا رشد کنند.

ب) انتظار داریم که دانش‌آموزان با مشاهده رویش انواع دانه‌ها پی ببرند که ابتدا ریشه خارج می‌شود و نتایج مشاهده‌های خود را با چنین گزاره‌ای ارائه دهند: هنگام رویش دانه، ریشه اولین اندامی است که خارج می‌شود.

جواب فعالیت 7 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 133 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 133 زیست یازدهم

پاسخ:

این فعالیت برای مشاهده برچه در میوه طراحی شده است. هر یک از پره‌های پرتقال یک برچه را نشان می‌دهد. همچنین در فلفل دلمه‌ای و خیار می‌توانیم مرز برچه‌ها را مشاهده کنیم. دانش‌آموزان با ایجاد برش عرضی در میوه‌ها مفهوم بر چه را که در گفتار ۲ آمده است، بهتر درک می‌کنند. ممکن است در فلفل دلمه‌ای بر چه‌ها کاملا از هم جدا نشده باشند.

جواب فعالیت 8 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 134 زیست یازدهم

جواب فعالیت 8 صفحه 134 زیست یازدهم

پاسخ:

پاسخ دانش‌آموزان مبتنی بر ویژگی‌های ظاهری این میوه‌ها خواهد بود. میوه‌هایی که دارای بال یا کرک هستند، با باد و میوه‌هایی که دارای زوائد خار مانند هستند با چسبیدن به پشم یا موی جانوران در محیط جابه جا می‌شوند.

جواب فعالیت 9 فصل هشتم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 136 زیست یازدهم

جواب فعالیت 9 صفحه 136 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) در این قسمت تحقیق دانش‌آموزان باید شامل اثرات سوء به کار‌گیری حشره کش‌ها و سموم دفع آفات بر حشراتی باشد که آفت گیلهل کثه لوری وحصولات باغی به شمار نمی‌روند و در عوض برای آن‌ها مفیدند. از تهدید‌های دیگر می‌توان به امواج رادیویی که مثلا شامل امواج تلفن‌های همراه می‌شود، اشاره کرد.

ب)

جواب فعالیت 9 صفحه 136 زیست یازدهم

جواب فعالیت های زیست یازدهم فصل نهم

آخرین فصل از کتاب زیست یازدهم، فصل نهم می‌باشد که درباره رفتار گیاهان و پاسخ آن‌ها به محیط اطراف می‌باشد. پس تا آخر مقاله فعالیت‌های زیست یازدهم فصل نهم با ما همراه باشید تا جواب‌های کاملی را از ما دریافت کنید.

جواب فعالیت 1 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 142 زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 142 زیست یازدهم

پاسخ: 

نتیجه‌ این است که سیتوکینین در ریشه زایی، به معنی ایجاد ریشه‌های فرعی، نقش بازدارنده یا منفی دارد.

جواب فعالیت 2 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 145 زیست یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 145 زیست یازدهم

پاسخ: 

انتظار می‌رود دانش‌آموزان در پاسخ به این پرسش بگویند که چنین ایده‌ای برای درختان میوه و به طور کلی گیاهانی که از میوه آن‌ها استفاده می‌شود، مناسب نیست. در صورتی که با تغییر ژن بتوان یاخته‌های گیاه را نسبت به اتیلن غیر حساس کرد به این معنی است که در فرایند رسیدگی میوه اختلال ایجاد کرده‌ایم.

جواب فعالیت 3 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 145 زیست یازدهم

جواب فعالیت 3 صفحه 145 زیست یازدهم

پاسخ: 

این ترکیبات می‌توانند به علت شباهت‌های ساختاری که ممکن است با بعضی ترکیبات در پیکر انسان و جانداران دیگر داشته باشند، در فرایند‌های زمینی وارد و اثر‌های نامطلوبی بر سلامت محیط زیست و انسان بگذارند. مثلا سیتوکینین‌ها باعث تحریک تقسیم یاخته می‌شوند، حال اگر سیتوکینینی که به طور مصنوعی ساخته شده وارد پیکر جانداران شود، ممکن است، سرعت تکثیر یاخته‌ها را افزایش دهد. توجه داشته باشید که این ترکیبات در گیاهان در حجم عظیم وجود ندارند در حالیکه ترکیبات مصنوعی معمولا همراه با مواد دیگر که نقش حجم‌دهنده یا پایدار‌کننده دارند و در مقادیر فراوان و گاه بدون رعایت استاندارد‌های لازم به کار می‌رود.

جواب فعالیت 4 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 146 زیست یازدهم

جواب فعالیت 4 صفحه 146 زیست یازدهم

پاسخ: 

در طراحی آزمایش باید متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را مشخص کنند. متغیر مستقل در اینجا نور و متغیر وابسته پاسخ ریشه است. بنابراین پاسخ ریشه به متغیر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می شود. در این آزمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشه اولیه به نور یک جانبه بررسی شود. نتایج این آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می شود: گرایش مثبت به سمت نور، گرایش منفی به سمت نور، بی تفاوت (منظور از بی تفاوت در اینجا این است که ریشه خم نشود).

جواب فعالیت 5 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 147 زیست یازدهم

جواب فعالیت 5 صفحه 147 زیست یازدهم

پاسخ: 

تصاویر نشان می‌دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می‌شود که گیاه روز کوتاه داوودی گل ندهد.

جواب فعالیت 6 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 150 زیست یازدهم

جواب فعالیت 6 صفحه 150 زیست یازدهم

پاسخ: 

می‌دانیم که رقابت بین همه جانداران بر سر دست‌یابی به منابعی مانند مواد مغذی و جا وجود دارد. بنابراین گیاهی که بتواند مانع از رشد گیاه دیگر در طرف خود شود، و به منابع بیشتری دست می‌یابد و حتما در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری، موفق‌تر عمل می‌کند. این پدیده آللوپاتی(Allelopathy) نامیده می‌شود.

جواب فعالیت 7 فصل نهم زیست یازدهم | جواب فعالیت صفحه 152 زیست یازدهم

جواب فعالیت 7 صفحه 152 زیست یازدهم

پاسخ: 

الف) طرح آموزش باید دارای فرضیه، مشخص کردن متغیر‌ها و نیز روش کار باشد. چنین آزامایشی می‌تواند بین دانش زیستی و فیزیک دانش‌آموزان ارتباط برقرار کند. مثبت یا منفی بودن پاسخ دانش‌آموزان به این پرسش، تاثیر چندانی در طرح آزمایش ندارد. زیرا این طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه آزمودنی باشد. گروه تیمار باید در محیطی بدون صدا و گروه آزمودنی باید در محیطی با صدایی با ویژگی‌های مشخص و کنترل شده قرار داشته باشد. سایر عوامل نیز باید برای گروه تیمار و آزمودنی یکسان باشد. می‌توان اثر صوت را مثلا روی رویش دانه بررسی کرد.

ب) این بخش از فعالیت از فعالیت‌هایی است که باید قبل از شروع آموزش فصل از دانش‌آموزان بخواهید تا آن را انجام دهند و سپس با استفاده از ارائه دانش‌آموزان به مبحث سازو کار‌های دفاعی در گیاهان بپردازید. دانش‌آموزان با توجه به فصل ایمنی در جانوران و تجارب خود می‌توانند ارائه ساده‌ای از این مفهوم در گیاهان داشته باشند.

دوستان خوبم به انتهای مقاله پاسخ فعالیت‌ها زیست یازدهم رسیدیم. امیدروارم نهایت استفاده را از آن برده باشید برای شما مفید وافع شده باشد. همان‌طور که به شما قول داده بودم کامل‌ترین جواب فعالیت‌های زیست یازدهم را در اختیار شما عزیزان قرار دادم. هر سوالی راجب به مقاله جواب فعالیت‌های زیست یازدهم داشته باشید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا پاسخ‌گو باشیم. پیشنهاد می‌کنم با عضویت در خبرنامه سایت بخون از آخرین مقالات آموزشی ما به طور رایگان بهر‌مند شوید. هم‌چنین برای مشاهده سایر مقالات می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید:

سوالات متداول جواب فعالیت‌های زیست یازدهم

 • مقاله جواب جواب فعالیت‌های زیست یازدهم، شامل پاسخ به سوالات متن درسی می‌باشد؟
  خیر. مقاله جواب فعالیت‌های زیست یازدهم فقط شامل پاسخ به فعالیت‌های کتاب زیست یازهم می‌باشد.
 • مقاله حل فعالیت‌های زیست یازدهم شامل حل کل فعالیت‌های زیست یازدهم می‌باشد؟
  بله. مقاله جواب فعالیت‌های زیست یازدهم شامل پاسح به فعالیت‌های فصل 1 تا 9 کتاب درسی می‌باشد.

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغات همایش کنکور دیدن کنید.

3.6/5 - (10 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا