یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم |الکتریسیته ساکن

در مقاله قبلی به صورت مفصل آموزش فصل اول فیزیک یازدهم را بررسی کردیم و تمامی نکات این فصل را در قالب آموزش رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. امروز در دومین مرحله به سراغ جواب پرسش‌ها و تمرینات فصل اول فیزیک یازدهم در قالب گام به گام فیزیک یازدهم تجربی فصل اول خواهیم رفت و تمامی سوالات این فصل را به صورت کامل پاسخ خواهیم داد. در ضمن با توجه به اینکه الکتریسیته ساکن مابین رشته ریاضی و تجربی مشترک است، داوطلبان رشته ریاضی هم می‌توانند از این مقاله یعنی گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم استفاده کنند.

نکته مهم این است که این مقاله براساس آخرین تغیرات کتاب درسی نگارش شده است و با خیال راحت می‌توانید از مطالب آن استفاده کنید. درضمن در انتهای همین مقاله می‌توانید پاسخ پرسش های اخر فصل فیزیک یازدهم تجربی فصل اول و یازدهم ریاضی را به صورت پی دی اف از سایت بخون دانلود کنید و از محتویات آن استفاده کنید. من بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز قول کامل‌ترین مقاله ممکن درباره تمرینات فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی فصل اول را به شما می‌دهم پس انتهای این مقاله با من همراه باشید.

برای مشاهده آموزش رایگان تمامی فصل‌ها می‌توانید از طریق بخش آموزش فیزیک یازدهم و برای مشاهده کل محتواهای مربوط به تمامی دروس کافیست از طریق بخش یازدهم اقدام کنید.

جواب پرسش 1-1 صفحه 3 فیزیک یازدهم

چرا وقتی روکش پلاستیکی را روی یک ظرف غذا می‌کشید و آن را در لبه‌های ظرف فشار می‌دهید، روکش در جای خود ثابت باقی می‌ماند؟
پاسخ
(به هنگام جدا کردن روکش پلاستیکی از لوله پیچیده شده آن (به روش مالش) قسمت‌هایی از آن باردار می‌شود. روکش باردار شده می‌تواند لبه‌های ظرف پلاستیکی را قطبیده کند و نیروی جاذبه بین آن‌ها باعث ثابت باقی ماندن روکش شود.

جواب تمرین 1-1 صفحه 3 فیزیک یازدهم

عدد اتمی اورانیوم 92 = Z است. بار الکتریکی هستهٔ اتم اورانیم چقدر است؟ مجموع بار الکتریکی الکترون های اتم اورانیم (خنثی) چه مقدار است؟ بار الکتریکی اتم اورانیم (خنثی) چقدر است؟

پاسخ

(هسته اورانیوم 92 پروتون دارد و بار الکتریکی هسته برابر است با:

جواب تمرین 1-1 صفحه 3 فیزیک یازدهم

اتم اورانیوم در حالت عادی 92 الکترون نیز دارد بار الکتریکی منفی‌اش برابر است با:
Answer to Exercise 1 1 Physics 11

بنابراین بار الکتریکی اتم اورانیوم در حالت عادی صفر است. و اتم اورانیوم در حالت عادی خنثی است.

جواب فعالیت 1-1 (کار در کلاس) صفحه 5 فیزیک یازدهم

مطابق شکل، دو نیِ پلاستیکی را از نزدیکی یک انتهای آنها خم کنید و پس از مالش دادن با پارچه ای پشمی نزدیک یکدیگر قرار دهید. اگر نی‌ها به خوبی باردار شده باشند، نیروی دافعهٔ آنها را می‌توانید به وضوح بر روی انگشتان خود حس کنید.

جواب فعالیتد 1-1 صفحه 5 فیزیک یازدهم

پاسخ
(نی‌های پلاستیکی در اثر مالش با پارچه پشمی هر دو دارای بار منفی می‌شوند و همچنین دو جسم 
باردار همنام بر یکدیگر نیروی الکتریکی وارد کرده و یکدیگر را می‌رانند.)

پاسخ پرسش 1-2 صفحه 8 فیزیک یازدهم

سه ذرّه باردار مانند شکل روبه رو، روی یک خط راست قرار دارند و فاصلهٔ بارهای سمت راست و چپ از بار میانی برابر است.
الف) جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار الکتریکی میانی را تعیین کنید.
ب) اگر ذرّهٔ سمت چپ پایینی به جای q، بار q- داشته باشد، جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی چگونه خواهد بود؟

پاسخ پرسش 1-2 صفحه 8 فیزیک یازدهم

پاسخ تمرین 1-2 صفحه 9 فیزیک یازدهم

در مثال 1-3 نیروی خالص وارد بر بار q2 را به دست آورید.

پاسخ تمرین 2-1 صفحه 9 فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش 1-3 فیزیک یازدهم| صفحه 9

سه ذرّهٔ باردار مطابق شکل روبه رو، در سه گوشهٔ یک مربع قرار دارند.
الف)جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی را تعیین کنید.
ب) اگر ذرّهٔ سمت چپ پایینی به جای q، بار q- داشته باشد، جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی چگونه خواهد بود؟

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 9

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم| صفحه 10

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

الف)پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

ب)پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

پ) با توجه به این که اندازه بارها و فاصله آن‌ها تغییر نکردهئو اندازه هر یک از نیروها و اندازه نیروی برایند وارد بر q1 نیز تغییر نمی‌کند.

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 10

پاسخ تمرین 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 13

پاسخ تمرین 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 13

الف)پپاسخ تمرین 4-1 فیزیک یازدهم صفحه 13

ب)

پاسخ تمرین 4-1 فیزیک یازدهم صفحه 13

پاسخ تمرین 1-5 صفحه 15 فیزیک یازدهم

پاسخ تمرین 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 15

پاسخ تمرین 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 15

پاسخ تمرین 1-5 صفحه 15 فیزیک یازدهم

جواب پرسش 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 15

جواب پرسش 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 15

پاسخ:
وقتی میله باردار منفی را به خرده‌های کاغذ بدون بار نزدیک کنیم، مرکز بارهای مثبت و منفی اتم‌ها و مولکول‌های خرده‌های کاغذ از هم جدا شده و اتم یا مولکول قطبیده می‌شود.
بخش مثبت اتم قطبیده شده به طرف میله کشیده و بخش منفی از میله دور می‌شود و چون نیروی جاذبه کولنی به علت فاصله کمتر قوی‌تر از نیروی دافعه کولنی است، پس این خرده کاغذها جذب میله باردار می‌شود.

جواب تمرین 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 16

جواب تمرین 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 16

پاسخ:

جواب تمرین 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 16

جواب تمرین 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 16

پاسخ فعالیت 1-2 فیزیک یازدهم صفحه 16

پاسخ فعالیت 1-2 فیزیک یازدهم صفحه 16

پاسخ:
خط‌ های میدان الکتریکی  ناشی از دو بار نقطه‌ای مساوی. این نقش توسط دانه‌های بذر چمن شناور روی مایع در بالای دو سیم باردار تشکیل شده است. در شکل میدان الکتریکی باعث قطبی شدن دانه‌های بذر می‌شود که به نوبه خود موجب می‌شود که دانه‌ها با میدان هم خط شوند.

پاسخ پرسش 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 18

پاسخ تمرین 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 18

فرض می‌کنیم که خطوط میدان در یک نقطه همدیگر را قطع می‌کنند، یعنی در آن نقطه دو جهت برای میدان وجود دارد به طوری که اگر بار آزمونی را در آن نقطه قرار دهیم، هم‌زمان در دو جهت شروع به حرکت می‌کند که اگر این امکان پذیر نیست پس خطوط میدان همدیگر را قطع نمی‌کنند.

جواب پرسش 1-6 صفحه 19 فیزیک یازدهم

جواب پرسش 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 19

پاسخ:
نیرویی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان الکتریکی که در هر نقطه مماس بر خطوط میدان الکتریکب است.

جواب پرسش 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 19

پاسخ فعالیت 1-3 صفحه 19 فیزیک یازدهم

پاسخ فعالیت 1-3 صفحه 19 فیزیک یازدهم

پاسخ:
زنبورهای عسل معمولا در حین پرواز دارای بار الکتریکی مثبت می‌شوند و وقتی به گرده بدون بار روی بساک یک گل می‌رسند میدان الکتریکی آ‌ن‌ها روی گرده بارهای مثبت و منفی القا می‌کند به طوری که آن سمت گرده که به طرف زنبور است دارای بار منفی می‌شود و گرده به زنبور کشیده شده و گرده‌ها روی مویژه‌های ریز  زنبور قرار می‌گیرند.

وقتی زنبور در اطراف گل دیگری پرواز می‌کند بارهای منفی روی کلاله القا می‌کند و اگر نیروی وارد از کلاله بزرگ‌تر از نیروی وارد از زنبور برگرده باشد گرده به سمت کلاله کشیده و گرده افشانی صورت می‌گیرد.

پاسخ تمرین 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 19

پاسخ تمرین 1-7 فیزیک یازدهم

پاسخ:
با توجه به این که بادکنک تحت اثر نیروهای وزن و الکتریکی در حالت تعادل قرار می‌گیرد و می‌دانیم که نیروهای وزن در امتداد قائم رو به پایین است، نیروی الکتریکی در امتداد قائم رو به بالا و هم‌اندازه با وزن بادکنک است پس داریم:

پاسخ تمرین 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 19

از طرفی اطلاع داریم که نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است، پس راستای میدان قائم  و جهت آن رو به پایین است.

جواب فعالیت 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 19

جواب فعالیت 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 19

پاسخ: 
رسوب دهنده الکترواستاتیکی با ایجاد یک میدان الکتریکی، ذرات موجود در گاز (عموما هوا) را از آن جدا می‌سازد. این فیلتر در طی دو مرحله عمل جداسازی ذرات را انجام که در مرحله اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از ناحیه کوچکی در فیلتر به نام کرونای تخلیه است و با نور بنفش مشخص شده باردار می‌شوند.
در مرحله دوم این ذرات که به بار اشباع خود رسیده‌اند، توسط یک میدان الکتریکی قوی از جریان هوا جدا شده و به سوی یک الکترود که جهت خنثی سازی بار این ذرات بکار می‌رود حرکت کرده و در آن‌جا با از دست دادن بار خود بر روی یک بستر مناسب ته‌نشین می‌شوند.
تیغه‌ها را هر چند روز یک بار با ضربه زدن به وسیله چکش بزرگ و مخصوص که جزء فیلتر است، تمیز می‌کنند تا  دوباره آماده به کار کردن شود.

در شکل دوم چگونگی کار یک رسوب دهنده الکتروستاتیکی را نشان می‌دهد. توری سیمی که به میزان زیادی بار مثبت دارد. بین تیغه‌های فلزی متصل به زمین قرار دارد. به گونه‌ای که تخلیه الکتریکی مداومی بین توری و این تیغه‌ها رخ می‌دهد. این تخلیه، جریان پیوسته‌ای از یون‌ها را به همراه دارد که خود را به ذره‌های غبار در گازی که از دودکش بالا می‌رود متصل می‌کنند.

ذره‌های باردار عبوری به سوی تیغه‌های متصل به زمین رانده می‌شوند و در آنجا رسوب می‌کنند. پس از مدتی این تیغه‌ها را با زدن ضربه تمیز کرده و ذره‌ها را جدا می‌کنند.

جواب پرسش 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 21

جواب پرسش 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 21

جواب هر یک از شکل‌ها به ترتیب در قسمت زیر نوشته شده است.

پاسخ:

جواب پرسش 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 21

حل تمرین 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 21

حل تمرین 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 21

پاسخ:

پاسخ تمرین 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 21

پاسخ تمرین 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 23

پاسخ تمرین 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 23

پاسخ:
اگر بار مثبت q را از نقطه A تا نقطه B جابه‌جا کنیم، با توجه به این که نیروی الکتریکی وارد بر بار مثبت هم جهت با میدان است. کار میدان الکتریکی برابر است با:

پاسخ تمرین 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 23

اگر بار منفی q را از نقطه A تا نقطه B جابه‌جا کنیم، با توجه به این که نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است. کار میدان الکتریکی برابر است با:پاسخ تمرین 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 23

در نتیجه داریم: در هر دو حالت پتانسیل الکتریکی در جهت میدان الکتریکی کاهش می‌یابد و به علامت بار منتقل شده بستگی ندارد.

جواب تمرین 1-10 فیزیک یازدهم صفحه 24

جواب تمرین 1-10 فیزیک یازدهم صفحه 24

پاسخ: اگر پتانسیل پایانه مثبت را با V+ و پتانسیل منفی را با V- نشان دهیم. در این حالت داریم:

پاسخ تمرین 1-10 فیزیک یازدهم صفحه 24

پاسخ فعالیت 1-5 صفحه 24 فیزیک یازدهم

 

پاسخ فعالیت 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 24

پاسخ:
نورون یک سلول قابل تحرک است که اطلاعات را با ارسال سیگنال الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می‌کند. هر نورون دارای یک جسم سلولی، دندریت‌ها و یک آکسون و پایانه‌های سیناپسی است. از لحاظ عملکردی یک نورون شامل بخش گیرنده (دندریت‌ها)، بخش ادغام (جسم سلولی) و بخش انتقال دهنده پیام عصبی (آکسون) می‌باشد. در هر نورون همه اطلاعات پردازش شده در یک جهت حرکت می‌کند. به این اصطلاح قطبیدگی می‌گویند.

همه نورون‌ها فعالیتشان هم شیمیایی و هم الکتریکی است. ارسال سینگال شیمیایی از طریق سیناپس‌ها روی می‌دهد. نورون‌ها اجزای اصلی سیستم عصبی می‌باشند.

نورون‌ها دو نوع هستند: حسی و حرکتی.

نورون حرکتی:
سیگنال‌ها را از مغز و نخاع دریافت کرده و به اندام‌های مختلف منتقل می‌کنند. انقباضات عصله را به وجود آورده و بر روی غده‌ها تاثیر می‌گذارند.

نورون‌های حسی:

به لامسه، صدا و نور و بسیاری از محرک‌های دیگر که بر روی سلول‌های اندام‌های حسی تاثیر می‌گذارند، پاسخ داده و سیگنال‌ها را به نخاع و مغز ارسال می‌کنند. پیام‌های عصبی شیمیایی پس از اینکه از آکسون‌ها به دندریت‌ها منتقل می‌شوند به پیام ‌های الکتریکی تبدیل و به سایر پیام‌های الکتریکی دریافت شده از سیناپس‌های دیگر اضافه یا کم می‌گردند ودر آخر بر اساس برایند این پیام‌های الکتریکی در مورد اینکه پیام عصبی به محل دیگری منتقل گردد یا نه تصمیم گیری می‌شود.

دوستان عزیز یازدهمی اگر هر گونه ضعفی در درس‌های پایه یازدهم تجربی دارید و نیاز به یک منبع کامل برای حل این ضعف خود دارید کافیست بر روی لینک درس مورد نظر خود کلیک بفرمایید.

جواب فعالیت‌های انسان و محیط زیست یازدهم
جواب تمرینات عربی یازدهم
جواب تکمیل کنیدهای دینی یازدهم
جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی یازدهم
جواب فعالیت‌های زیست یازدهم

جواب فعالیت 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 26

جواب فعالیت 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 26

پاسخ:
قفس فاراده یک قفس یا یک فضای بسته است که از فلز یا رسانای الکتریکی ساخته شده است. مایکل فارادی در یک آزمایش، فردی رت در یک قفس رسانای بزرگ قرار داد و آن را توسط مولد واندوگراف تا حدی باردار کرد که بارهای الکتریکی به صورت جرقه از گوشه‌های آن جریان پیدا کردند و با وجود جرقه‌هایی که بین قفس و مولد زده می‌شود. فرد درون قفس هیچ آسیبی نمی‌بیند.

این ازمایش نشان داده که بار الکتریکی یک رسانای بسته روی سطح خارجی آن قرار می‌گیرد و بار خالصی در رسانا قرار نمی‌گیرد.

قفس فاراده علاوه بر اینکه محافظی در برابر امواج بیرونی است به امواج درون خود نیز اجازه خروج نمی‌دهد. قفس فاراده در برابر نفوذ امواج رادیویی و تابش الکترومغناطیس نیز مقاوم است و این امواج نمی‌توانند به داخل ان نفوذ کنند.

پاسخ فعالیت 1-7 صفحه 27 فیزیک یازدهم

پاسخ فعالیت 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 27

پاسخ:
در هنگام برخورد آذرخش به اتومبیل یا هواپیما بدنه فلزی آن به صورت یک قفس فاراده (مثل رسانای خنثای منزوی را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار دهیم. الکترون‌های آزاد رسانا طوری روی سطح خارجی آن توضیع می‌شوند که اثر میدان خارجی درون رسانا را خنثی و میدان خالص درون رسانا را صفر کنند) عمل می‌کند و مانع رسیدن امواج الکتریکی به سرنشینان درون اتومبیل یا مسافران هواپیما می‌شود.

جواب پرسش 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 31

پاسخ پرسش 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 31

پاسخ:
با توجه به قانون پایستگی بار الکتریکی، بار خازن ثابت ولی با ورود دی‌الکتریک میدان الکتریکی کاهش و چون اختلاف پتانسیل با میدان الکتریکی رابطه مستقیم دارد در نتیجه اختلاف پتانسیل بین دو صفحه نیز کاهش می‌یابد.

جواب فعالیت 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 32

پاسخ فعالیت 1-8 فیزیک یازدهم صصفحه 32

پاسخ:
داخل کیسه‌های هوا، خازنی است که از دو صفحه فلزی کوچک و نزدیک به هم ساخته شده است که بارهای مثبت و منفی دارند. وقتی اتومبیل ناگهان متوقف می‌شود، صفحه عقبی که سبک‌تر است به سمت صفحه سنگین‌تر جلویی حرکت می‌کند. این حرکت موجب تغییر ظرفیت خازن (نسبت Q به اختلاف پتانسیل الکتریکی V بین صفحه‌ها) می‌شود و یک مدار الکتریکی این تغییر را آشکارسازی کرده و کیسه‌های هوا را به کار می‌اندازد.

پاسخ تمرین 1-11 صفحه 33 فیزیک یازدهم

پاسخ تمرین 1-11 صفحه 33 فیزیک یازدهم

پاسخ:
ظرفیت سلول عصبی، بار سلول عصبی و تعداد یون‌های سلول عصبی:

پاسخ تمرین 1-11 فیزیک یازدهم صفحه 33

جواب فعالیت 1-9 صفحه 33 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت 1-9 فیزیک یازدهم صفحه 33خازن سرامیکی:
دی الکتریک این خازن‌ها سرامیک است که با استفاده از انواع سیلیکات‌ها در دمای بالا تهیه می‌شود. ثابت دی الکتریک این خازن‌ها زیاد و در حدود 1000 است. خازن‌های سرامیکی به شکل عدس تهیه می‌شوند و حجم آن‌ها کم است. صفحه‌های رسانای آن‌ها نیز با ذوب نقره در دو طرف سرامیک تهیه می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها حدود ده‌ها نانوفاراد است.

خازن میکا:
بین ورقه‌های فلزی نازک قلعی، ورقه‌های نازک میکا قرار می‌دهند و ورقه‌های قلع را یک در میان به یکدیگر وصل می‌کنند. ظرفیت این خازن‌ها حدود 50 تا 500 پیکوفاراد است.

خازن ورقه‌ای:
این خازن‌ها از دو ورقه قلع یا آلومینیوم تشکیل شده‌اند که که بین آن‌ها دو ورقه دی الکتریک مانند کاغذ یا پلاستیک جا داده می‌شود این ورق‌ها را لوله می‌کنند و به صورت یک استوانه درمی‌آورند و در محفظه‌ای پلاستیکی قرار می‌دهند و ظرفیت این نوع خازن از 1 نانوفاراد تا 1 میکرو فاراد است.

خازن الکترولیتی:
این خازن از یک صفحه فلزی اندود شده با اکسید آلومینیوم به طوری که صفحه فلزی قطب مثبت خازن و لایه اکسید، دی الکتریک آن باشد، تشکیل شده است. الکترولیت جامد یا مایعذ که غالبا کاغذی آغشته به مایع الکترولیت است ( به عنوان قطبی منفی خازن عمل می‌کند. ظرفیت این خازن‌ها بالاست و تا حدود 0/1 F است.

خازن متغییر:
دی الکتریک این خازن معمولا هواست. در ساختمان آن‌ها دو نوع صفحه فلزی، یک دسته ثابت و دسته دیگر متحرک به کار رفته است. که هر دو دسته، روی یک محور قرار گرفته‌اند. ولی صفحه‌های متحرک روی این محور می‌چرخند. صفحه‌ها به شکل نیم دایره ‌اند و با چرخیدن صفحه‌های متحرک، مساحت خازن کم و زیاد می‌شود. این نوع خازن‌ها در گیرندعه‌های رادیویی به کار می‌رفته است.

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

در این قسمت برای شما دانش‌آموزان عزیز به طور کامل جواب پرسش‌‌ها و مسئله‌های فصل اول فیزیک یازدهم تجربی بررسی شده است و در زیر هر سوال پاسخ پرسش‌های فیزیک و مسئله‌ها در اختیارتان گذاشته شده است.

جواب پرسش اول فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش‌های فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ:
الف) بار الکتریکی پارچه پشمی  12/8+ nC خواهد بود.

ب)جواب پرسش اول فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش 2 فیزیک یازدهم فصل 1

جواب پرسش 2 فیزیک یازدهم فصل یک

پاسخ:
الف) هسته اتم کربن 6 پروتون دار. بار الکتریکی هسته برابر است همچنین اتم کربن در حالت عادی 6 الکترون نیز دارد با الکتریکی منفی آن در رابطه زیر نوشته شده است:
جواب پرسش 2 فیزیک یازدهم فصل یک

ب) اتم کربن دارای 5 الکترون ولی داخل هسته آن 6 پروتون وجود دارد.

جواب پرسش 2 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش 3 فیزیک یازدهم فصل یک

جواب پرسش 3 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ: بعد از اتصال دو کره رسانا نیرو رانشی است.

جواب پرسش 3 فیزیک یازدهم فصل یک

پاسخ پرسش 4 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش 4 فصل یک فیزیک یازدهم

جواب پرسش 4 فصل یک فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش 5 فیزیک یازدهم فصل یک

پاسخ پرسش 5 فیزیک یازدهم فصل یک

پاسخ:
نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q2: 

پاسخ پرسش 5 فصل یک فیزیک یازدهم

نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q3:

پاسخ پرسش 5 فصل یک فیزیک یازدهم

جواب پرسش 6 فصل یک فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش 6 فصل یک فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ:جواب پرسش 6 فصل یک فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ پرسش 7 فیزیک یازدهم فصل یک

پاسخ پرسش 7 فیزیک یازدهم فصل یک

پاسخ:
چون میدان الکتریکی یکنواخت و ثابت است در نتیجه نیروی وارد بر ذره باردار در تمام نقاط واقع در این میدان یکسان است. همچنین q0 یک ذره باردار در دو نقطه قرار گرفته است.

پاسخ پرسش 7 فیزیک یازدهم فصل یک

جواب پرسش 8 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش 8 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ: جواب پرسش 8 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش 9 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ پرسش 9 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ:
شرط صفر شدن میدان الکتریکی برآیند:

پاسخ پرسش 9 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش 9 فیزیک اول فصل 11

پاسخ پرسش 9 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 10 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ پرسش و مسئله 10 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ:

پاسخ پرسش و مسئله 10 فیزیک یازدهم فصل اول

نیروی وزن و نیرویی که از طرف میدان الکتریکی بر ذره وارد می‌شود باید مساوی و در خلاف جهت یکدیگر باشند. و چون نیرو و میدان الکتریکی خلاف جهت هم هستند. پس بار الکتریکی ذره منفی است.

جواب پرسش و مسئله 11 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش و مسئله 11 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ:
چون تراکم خطوط میدان الکتریکی اطراف بار q1 بیشتر از بار q2 است پس اندازه بار الکتریکی برابر است با:

پاسخ پرسش و مسئله فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 12 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 12 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ:
الف) نادرست _ زیرا خطوط میدان الکتریکی دوبار نا همنام ربایشی است، نه رانشی.

ب) نادرست _ خطوط میدان اطراف دو قطبی الکتریکی باید انحنای معین داشته باشد.

پ) نادرست _ جهت خطوط میدان برای بارها مثبت و منفی برعکس رسم شده است.

ت) درست _ جهت و انحنای خطوط میدان، صحیح رسم شده است.

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل ول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ: میدان الکتریکی در نقطه O:

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل اول فیزیک یازدهم

میدان الکتریکی در نقطه A:پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ رسش و مسئله 13 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش و مسئله 14 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 14 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ:
وقتی بادکنک باردار منفی را به یک باریکه آب نزدیک کنیم چون مولکول‌های آب قطبی هستند. اتم‌ها و مولکول‌های آن در میدان الکتریکی بادکنک آرایش جدیدی می‌گیرند به طوری که بخش مثبت مولکول‌های آب به طرف بادکنک کشیده و بخش منفی مولکول‌های آب دور می‌شود و چون نیروی اذبه کولنی به علت فاصله کمتر بیشتر از نیروی دافعه است. در نتیجه مسیر باریکه آب منحرف می‌شود.

جواب پرسش و مسئله 15 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 15 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ:

پاسخ پرسش 5 فصل یک فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 16 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ پرسش و مسئله 16 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ:
الف) منفی
ب) مثبت
پ) انرژی پتانسیل زیاد می‌شود.
ت) پتانسیل B از A بیشتر است.

نکته مهم: اگر ذره باردار را از نقطه A در مسیرهای متفاوتی به نقطه B نزدیک کنیم کار ما و کار میدان الکتریکی در تمام مسیرها یکسان خواهد بود.

پاسخ پرسش و مسئله 17 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 17 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ:
در شکل الف در کل مسیر میدان یکنواخت بوده و تعداد خطوط میدان بیشتر و به یکدیگر نزدیک‌تر هستند. پس همواره بزرگی نیرو ثابت بیشتری به ذره باردار وارد می‌شود.

در شکل ب، میدان غیر یکنواخت بوده و در ابتدای مسیر نیروی بزرگ ولی در طی مسیر نیروی کوچکی به ذره باردار وارد می‌شود.

تندی نهایی پروتون در شکل الف بیشتر از شکل‌های دیگر است.

جواب پرسش و مسئله 18 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 18 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ: جواب پرسش و مسئله 18 فصل اول فیزیک یازدهم

صفحه متصل به پایانه مثبت پتانسیل بیشتری نسبت به صفحه متصل به پایانه منفی دارد.

پاسخ پرسش و مسئله 19 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 19 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ:پاسخ پرسش و مسئله 19 فصل اول فیزیک یازدهم

انرژی پتانسیل الکتریکی بار کاهش می‌یابد.

ب) کاهش انرژی پتانسیل الکتریکی ذره در این جا به‌جایی باعث افزایش انرژی جنبشی آن خواهد شد.

جواب پرسش و مسئله 20 فیزیک یازدهم فصل اول

یک کره فلزی بدون بار الکتریکی را که روی پایه نارسانایی قرار دارد، به آونگ الکتریکی بارداری نزدیک می‌کنیم. با ذکر دلیل توضیح دهید که چه اتفاقی می‌افتد.

 

پاسخ:
آونگ باردار در کره رسانا بار القا می‌کند با توجه به این که بارهای ناهمنام نزدیک‌تر قرار دارند نیروی جاذبه از دافعه قوی‌تر است و سبب جذب اونگ می‌شود و اونگ به طرف کره رسانا منحرف می‌شود. در صورت تماس با کره قسمتی از بارهای آونگ به طرف کره منتقل شده و به علت همنام شدن بار آونگ و کره، آونگ از کره دور می‌شود.

پاسخ پرسش و مسئله 21 فیزیک یازدهم فصل اول

اگر ساختمان یک خازن را تغییر ندهیم، در هر یک از شرایط زیر ظرفیت خان چگونه تغییر می‌کند؟

 • الف) بار آن دو برابر شود.
 • ب) اختلاف پتانسیل میان صفحه‌های آن سه برابر شود.

 

پاسخ:
الف) ظرفیت خازن به ساختمان خازن بستگی دارد. با دو برابر کردن بار الکتریکی خازن، ولتاژ دو سر خازن نیز دو برابر شده و چون ظرفیت خازن برابر تقسیم مقدار بار به اختلاف پتانسیل است، و این نسبت ثابت است در نتیجه، ظرفیت خازن ثابت می‌ماند.

ب) مثل قسمت الف با سه برابر کردن اختلاف پتانسیل میان صفحه‌ها، بار الکتریکی خازن نیز سه برابر می‌شود.

جواب پرسش و مسئله 22 فصل اول فیزیک یازدهم

اختلاف پتانسىل بىن دو صفحهٔ ىک خازن را از 28 ولت به 40 ولت افزاىش مى دهىم. اگر با اىن کار 15 مىکروکولن بر بار ذخىره شده در خازن افزوده شود، ظرفىت خازن را حساب کنید.

پاسخ:جواب پرسش و مسئله 22 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ پرسش و مسئله 23 فیزیک یازدهم فصل اول

ظرفیت یک خازن تخت با فاصله صفحات 1/0 mm که بین صفحه‌های آن هوا قرار دارد، برابر  f1/0 است. مساحت F بین صفحه های آن هوا قرار دارد، برابر
صفحه های این خازن چقدر است؟ از این مسئله چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ:
نتیجه می‌گیریم که ظرفیت 1 فاراد برای خازن بسیار زیاد است و ساخت چنین خازنی نیاز به مساحت بسیار بزرگی داریک که عملا امکان پذیر نمی‌باشد.

جواب پرسش و مسئله 23 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش و مسئله 24 فیزیک یازدهم فصل اول

یک خازن تخت به یک باتری بسته شده است تا باردار شود. پس از مدتی، درحالی که باتری همچنان به خازن متصل است، فاصلهٔ بین صفحه های خازن را دو برابر می کنیم.
کدامی ک از موارد زیر درست است؟
الف( میدان الکتریکی میان صفحه ها نصف می شود.
ب( اختلاف پتانسیل میان صفحه ها نصف می شود.
پ( ظرفیت خازن دو برابر می شود.
ت( بار روی صفحه ها تغ ییر نمی کند.

پاسخ:

 • الف) درست_ با توجه به ثابت بودن V و دو برابر شدن d میدان الکتریکی نصف می‌شود.
 • ب) نادرست_ چون ولتاژ مولد تغییر نکرده پس اختلاف پتانسیل دو سر خازن ثابت می‌ماند.
 • پ) نادرست_ با دو برابر شدن فاصله خازن، ظرفیت خازن نصف می‌شود.
 • ت) نادرست_ با توجه به ثابت بودن v و نصف شدن ظرفیت، بار روی صفحات نیز نصف می‌شود.

پاسخ پرسش و مسئله 25 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 25 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ: پاسخ پرسش و مسئله 25 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 26 فصل اول فیزیک یازدهم

دو صفحهٔ خازن تخت بارداری را به هم وصل می کنیم. در نتیجه جرقه ای زده می شود. حال اگر دوباره صفحات را به همان اندازه باردار کنیم ولی فاصلهٔ آنها را دو برابر کنیم و سپس دو صفحه را به هم وصل کنیم، آیا جرقهٔ حاصل بزرگ تر از قبل می‌شود، یا کوچک‌تر و یا تغییری نمی‌کند؟ توضیح دهید.

پاسخ:
جرقه با انرژی خازن متناسب است. در اینجا مقدار بار الکتریکی ذخیره شده روی صفحات خازن ثابت است و با دو برابر شدن فاصله صفحات، ظرفیت خازن نصف و طبق رابطه زیر انرژی ذخیره شده در خازن، دو برابر شده و جرقه شدیدتر می‌شود.

 

جواب پرسش و مسئله 26 فصل اول فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 27 فصل اول فیزیک یازدهم

ظرفىت خازن تختى 20 nF و بار الکتریکی آن 180nC است..

الف) انرژی ذخیره شده در این خازن چقدر است؟
ب) بین صفحات خازن هواست. خازن را از باتری جدا و فاصلهٔ بین صفحه های آن را دو برابر می کنیم. انرژی ذخیره شده در خازن چقدر افزایش می‌یابد؟

پاسخ: جواب پرسش و مسئله 27 فصل اول فیزیک یازدهم

خب دوستان خوبم به انتهای مقاله جواب پرسش ها و مسئله های فیزیک یازدهم فصل اول رسیدیم. همان‌طور که قول دادیم، در این مقاله به صورت کامل جواب پرسش های اخر فصل یک فیزیک یازدهم و هم‌چنین حل تمرینات فیزیک یازدهم تجربی فصل اول و رشته ریاضی را به صورت کامل در اختیار شما قرار دادیم که پی دی اف مقاله را هم در انتها می‌توانید دانلود کنید.

در هر بخش از مقاله اگر دچار ابهام یا سوالی شده اید می‌توانید از بخش نظرات سوال خود را مطرح کنید، هم‌چنین می‌توانید از طریق بخش‌های زیر به سایر محتواهای مربوط به فیزیک یازدهم هم دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم

 • فصل اول فیزیک یازدهم مربوط به چیست؟
  فصل اول فیزیک یازدهم مربوط به الکتریسیته ساکن می‌باشد.
 • آیا گام به گام فصل یک فیزیک یازدهم به همه تمارین پاسخ داده است؟
  بله گام به گام فصل یک فیزیک یازدهم به همه تمرینات مربوط به فصل الکتریسته ساکن پاسخ کامل داده است.
 • چگونه می‌توان آموزش مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم را دید؟
  با مراجعه به مقاله و کلیک بر روی لینک مربوطه به آموزش فصل یک فیزیک یازدهم می‌توانید آن را مشاهده کنید.
 • چطور می‌توان آموزش و گام به گام مربوط به سایر درس‌های فیزیک یازدهم را ببینیم؟
  می‌توانید به داخل مقاله مراجعه بفرمایید و هر آنچه لازم است در مورد آموزش و گام به گام‌های فیزیک یازدهم را ببینید.

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغات کنکور دیدن کنید.

4/5 - (40 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
24 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا