جواب تمرین های عربی یازدهم

سلام همراهان همیشگی یازدهمی. من بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در سایت بخون جواب تمرین‌های عربی یازدهم را به صورت کامل بررسی و به صورت رایگان در اختیارتان گذاشتم. جواب همه تمرینات، کامل و مختص به هر دو رشته تجربی و ریاضی می‌باشد. برای اینکه نیاز به منبع دیگری پیدا نکنید، صورت عربی تمرینات هم معنی شده است. در نوشتن پاسخ همه سوال‌های عربی پایه یازدهم از تصاویر کتاب درسی نیز بهره گرفته‌ام.

حل تمرین های درس اول عربی یازدهم تجربی 1400

پاسخ تمرین اول درس یک عربی یازدهم صفحه 11

کدام کلمه از کلمه‌های واژه‌نامه درس مناسب توضیحات است؟

جواب تمرین اول صفحه 11 درس اول عربی دهم1- آن را حرام گردانید.
2- کسی که زنده نیست.
3- گناهان بزرگ.
4- کسی که توبه را از بندگانش می‌پذیرد.
5- نامیدن دیگران با نام‌های بد.
6- آن‌چه را که دیگران در نبودشان به آن راضی نیستند بیان کرد = غیبت کرد.

جواب صفحه 11 عربی یازدهم تجربی تمرین دوم

این احادیث نبوی را ترجمه کن سپس آنچه از تو خواسته شده را مشخص کن.

جواب تمرین دوم صفحه 11 عربی یازدهم

1- خوش اخلاقی نصف دین است.
حُسْنُ: مبتدا
نصفُ: خبر

2- هر کس اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می‌دهد.
خُلُقُ: فاعل
نَفْسَ: مفعول

3- من مبعوث شده‌ام تا نیکی‌ها اخلاق را کامل کنم.
بُعُثْتُ: فعل ماضی مجهول
مَکارمَ: مفعول

4- خدوندا، همانطور که آفرینش مرا نیکو گردانیدی، پس اخلاقم را [ نیز] نیکو گردان.
حَسَّنْتَ: فعل ماضی
حَسُنْ: فعل امر

5- در ترازوی اعمال چیزی سنگین‌تر از خوی نیک (خوش اخلاقی) نیست.
أَثقَلَ: اسمم تفضیل
مِنَ الْخُلُق: جار و مجرور

جواب تمرین سوم درس یک عربی یازدهم صفحه 12

فعل‌ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن.

جواب تمرین سوم صفحه 12 عربی یازدهم درس اول

حل تمرین چهارم درس یک عربی یازدهم صفحه 13

عملیات ریاضی زیر را مانند مثال بنویس.

حل تمرین چهارم درس اول عربی یازدهم صفحه 13

2- ۵۰ = ۲ ÷ ۱۰۰
3- ۲۴ = ۳ × ۸
4- ۶۵ = ۱۱ − ۷۶

پاسخ تمرین پنجم درس یک عربی یازدهم صفحه 13

نقش کلمه‌های رنگی را مشخص کن.

جواب تمرین پنجم درس اول عربی یازدهم صفحه 13

1- پس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مومنان فرود آورد.
اللهُ: فاعل
سکینةٌ: مفعول
رسولِ: مجرور به حرف جر

2- خداوند هر کس را فقط به اندازه توانایی اش به سختی می اندازد. (تکلیف می کند)
اللهُ: فاعل
نفساً: مفعول

3- سکوت طلاست و سخن گفتن نقره است.
السّکوتُ: مبتدا
ذَهَبٌ: خبر
الکَلامٌ: مبتدا
فِضَّةٌ: خبر

4- محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن‌ها نسبت به بندگانش است.
أَحَبُّ: مبتدا
عِبادِ: مضاف الیه
اللهِ: مجرور به حرف جر
أَنْفَعُ: خبر
لِعِبادِ: جار و مجرور

5- دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است.
عَداوَة: مبتدا
خَیْرٌ: خبر
صَداقَةِ: مجرو به حرف جر
الْجاهِلِ: مضاف‌الیه

جواب تمرین ششم درس یک عربی یازدهم صفحه 14

ترکیب‌ها و جمله‌های زیر را ترجمه کن سپس اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان و اسم تفضیل را مشخص کن.

پاسخ تمرین ششم درس اول صفحه 14 عربی یازدهم

1- پروردگار مشرق و مغرب
الْمَشْرِقِ: اسم مکان
الْمَغْرِبِ: اسم مکان

2- بی گمان فقط تو بسیار دانای غیب هایی.
عَلامُ: اسم مبالغه

3- چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟! اين چیزی است که خداوند رحمان وعده داده، و فرستادگان راست گفتند.
مَرقَد: اسم مکان / المُرسَلونَ: اسم مفعول

4- ای که نیکوکاران را دوست دارد. (ای کسی که نیکوکاران را دوست داری)
المُحسنینَ: اسم مفعول

پاسخ تمرین ششم صفحه 14

5- ای بخشاینده ترین بخشایندگان
أَرْحَمَ: اسم تفضیل / الرَّاحمینَ: اسم فاعل

6- ای پوشاننده هر عیبی
ساتِرَ: اسم فاعل / مَعیوب: اسم مفعول

7- ای بسیار آمرزنده گناهان
غَفّارَ: اسم مبالغه

حل تمرین صفحه 15 عربی یازدهم تجربی درس یک

کلمه ناهماهنگ را در هر مجموعه مشخص کن.

پاسخ تمرین هفتم صفحه 15 عربی یازدهم

1- صبح_ غروب_ شب_ مرده
2- خودپسندی_ گوشت_ آلوده شدن به گناه_ گناه
3- گناهان بزرگ_ زنان_ مردان_ فرزندان
4- مسخره کرد_ عیب‌جویی کرد_ کمک کرد_ عیب گرفت
5- سرخ_ بهتر_ زیباتر_ شایسته‌تر
6- زرد_ آبی_ سفید_ بیشتر

جواب صفحه 15 درس یک عربی یازدهم تجربی 1400

در جای خالی کلمه‌ای مناسب بگذار.

جواب تمرین هشتم عربی یازدهم صفحه 15

1- شلوارها و پیراهن‌های زنانه‌ای را با قیمت‌هایی ارزان در مغازه خریدیم.
شلوارها_ ماه‌ها_ ایستگاه‌ها

2- هر کس غیبت مومنان را کند باید که از آن‌ها معذرت بخواهد.
غیبت کرد_ پروا کرد_ مدح کرد

3- شصت و پنج منهای بیست و سه مساوی است با….
چهل و دو_ هفتاد و دو_ بیست و چهار

4- مشتری (خریدار) در قیمت تخفیف خواست. (خواستار کاهش قیمت شد.)
جنس_ مغازه_ تخفیف دادن

جواب تمرینات درس دوم عربی پایه یازدهم تجربی

در این قسمت به سراغ جواب تمرینات درس دوم عربی یازدهم خواهیم رفت اما؛ قبل ادامه مطالعه مقاله یک فرصت فوق‌العاده برای دوستانی که در درس عربی مشکل دارند و ترجمه متون را از پایه دهم ضعف دارند و به دقیقی نمی‌توانند انجام دهند، بدون نیازی به کتاب کمک آموزشی از همین جا هم ترجمه دروس و هم حل تمرینات را به صورت کامل و رایگان گذاشته شده است و فقط کافی است بر روی لینک کلیک بفرمایید.

معنی درس‌های عربی دهم
جواب تمرینات عربی دهم

پاسخ تمرین اول درس دوم عربی یازدهم صفحه 24

جمله درست و نادرست را بر اساس حقیقت مشخص کن.

حل تمرین اول صفحه 24 عربی یازدهم درس دوم

1- مچ‌گیری، طرح سوالی سخت با هدف ایجاد رنج و سختی برای پرسش شونده است.
2- زیست‌شناسی، علم مطالعه ویژگی‌های عناصر است.
3- روی برگرداندن همان سخن پنهانی بین دو نفر است.
4- تخته سیاه، تابلویی است در مقابل دانش‌آموزان که روی آن نوشته می‌شود.

حل تمرین صفحه 24 عربی یازدهم تجربی درس دوم

آیه و احادیث را ترجمه کن سپس آنچه را از تو خواسته شده، مشخص کن.

حل تمرین دوم صفحه 24 عربی یازدهم درس دوم

1- و هر آنچه از خیر و خوبی انفاق کنید قطعا خداوند نسبت به آن آگاه است.
اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: مِنْ خَيْرٍ، بِهِ

2- هر کس علمی را یاد بدهد، پس پاداش کسی را دارد که به آن عمل کند، از پاداش عمل کننده کاسته‌ نمی‌شود.
اِسْمَ الْفاعِلِ: الْعامِلِ

3- مردم دشمنان چیزی هستند که نمی‌دانند.
اَلْجَمْعَ الْمُکَسَّرَ وَ مُفرَدَهُ: أعداء، جمعه «عدوّ»

4- هرگاه عقل کامل شود، سخن کم می‌شود.
اَلْفاعِلَ: العقل، الكلام

5- دانشمند زنده است اگر چه مرده باشد.
المبتدأ: العالم / الخبر: حيٌّ

6- برای احترام به پدر و معلمت از جایت برخیز، اگر چه فرمانده باشی.
اِسْمَ الْمَکانِ: مَجْلِسِ
اسْمَ الْفاعِلِ: مُعَلِّمِ

جواب تمرین سوم صفحه 25 عربی یازدهم تجربی درس دو

فعل‌ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن.

جواب تمرین سوم صفحه 25 عربی یازدهم درس دوم

پاسخ تمرین صفحه 26 عربی یازدهم تجربی درس دوم

این جمله‌ها و ترکیب‌ها را در جای مناسب‌ بگذار.
جواب تمرین چهارم صفحه 26 درس دوم عربی یازدهم

پاسخ تمرین پنجم صفحه 26 عربی یازدهم تجربی درس دوم

مترادف‌ها و متضادها را در جای مناسب آن‌ها بگذار.

جواب تمرین پنجم صفحه 26 عربی یازدهم درس دوم

1- گناه/ (بزرگداشت، احترام)/ یک بار/ دوست داشتن
2- فرار کرد/ (مردگان، زندگان)/ (نزدیک شد، دور شد)/ (برخیز، بنشین)
3- (زیان رساند، سود رساند)/ (شروع، پایان)/ (ساکت شد، صحبت کرد)/ (دوستی، دشمنی)

قبل از ادامه دادن مطالعه این مقاله یک سوپرایز برای شما دوستان یازدهمی در نظر دارم. از آن جایی که به علت کرونا رفتن به مدرسه دشوار شده است، و گرفتن معلم خصوصی برای هر کسی امکان پذیر نیست؛ این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم برای درس‌های سال یازدهم که نیاز به آموزش و حل تمرینات دارید، کافی است بر روی لینک درس مورد نظر کلیک کرده و مقاله مربوط به آن را مشاهده کنید.

ریاضی یازدهم
آموزش ریاضی یازدهم

فیزیک یازدهم
آموزش فیزیک یازدهم

زیست یازدهم
آموزش زیست یازدهم

پاسخ تمرین ششم درس دوم عربی یازدهم صفحه 27

ترجمه آیات و حدیث را کامل را کامل کنید سپس اداتشرط و فعل شرط و جواب آن را مشخص کن.

پاسخ تمرین ششم صفحه 27 عربی یازدهم

1- و هرچه را از کار نيک انجام می‌دهید، خدا آن را می‌داند. (از آن آگاه است.)
أَداةَ الشَّرطِ: ما
فِعلَ الشَّرطِ: تَفْعَلوا
جوابَ الشَّرطِ: يَعْلَمْ

2- اگر نيکی کنيد، به خودتان نیکی کرده‌اید.
أَداة الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم
جوابَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم

3- اگر از خدا پروا کنيد، برايتان نيروی تشخيص حق از باطل قرار می‌دهد.
أَداة الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: تَتَّقُوا
جوابَ الشَّرطِ: يَجْعَلْ

4- هرکس در خردسالی‌اش بپرسد، در بزرگسالی‌اش پاسخ می‌دهد.
أَداة الشَّرطِ: مَنْ
فِعلَ الشَّرطِ: سَأَلَ
جوابَ الشَّرطِ: أَجابَ

پاسخ تمرین هفتم درس دوم عربی یازدهم صفحه 27

در دایره عدد مناسب را بگذار. (یک کلمه اضافه است.)

جواب تمرین هفتم صفحه 27 عربی یازدهم تجربی

جواب تمرین های درس سوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

حل تمرین اول عربی یازدهم درس سوم صفحه 36

کدام کلمه از کلمه‌های واژه‌نامه درس مناسب توضیحات زیر است؟

حل تمرین اول درس سوم عربی یازدهم صفحه 36

1- دریایی که تقریبا معادل یک سوم زمین است. (اقیانوس آرام)
2- جمع شدن و چرخیدن (پیچیدن) دور چیزی. (در هم پیچیدن)
3- کسی که خداوند به او عمر طولانی می‌دهد. (کهن سال)
4- کسی که در مزرعه کار می‌کند. (کشاورز)
5- ویژگی‌های کسی یا چیزی. (ویژگی‌ها)

پاسخ تمرین دوم درس سوم عربی یازدهم صفحه 36

احادیث نبوی را ترجمه کن سپس آنچه از تو خواسته شده را مشخص کن.

جواب تمرین دوم درس سوم عربی یازدهم صفحه 36

هیچ مسلمانی نیست که کشتی یا نهالی بکارد و پرنده‌ای یا انسانی یا حیوانی از آن بخورد، مگر اینکه به واسطه آن برایش صدقه‌ای باشد.
اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ: مِن مُسلِمٍ، مِنهُ، لَهُ
وَ اسْمَ الْفاعِلِ: مُسلِمٍ

هیچ مردی نیست که نهالی بکارد مگر اینکه خدا به اندازه آن چه از میوه نهال بیرون می‌آید، برای او پاداش بنویسد.
اَلْفِعْلَ الْماضيَ: كَتَبَ
وَ الْمَفعولَ: غَرْساً، قَدْرَ

از پیامبر پرسیده شد: کدام مال بهتر است؟ فرمود: کشتی که صاحبش آن را کاشته است.
اَلْفِعْلَ الْمَجهولَ: سُئِلَ
وَ الْفاعِلَ: صاحِبُ

جواب تمرین سوم درس سوم عربی یازدهم صفحه 37

بر اساس تصاویر به سوال‌های زیر پاسخ بده.

پاسخ تمرین سوم درس سوم عربی یازدهم صفحه 37

با چه چیزی دانش‌آموزان به مدرسه می‌روند؟ (با اتوبوس مدرسه.)
در کدام کشور این اهرام واقع شده است؟ (در مصر)
هوا در اردبیل در زمستان چگونه است؟ (بسیار سرد)
این مجسمه مال چه کسی است؟ (برای سیبویه.)
آیا صورتی (چهره‌ای) در عکس می‌بینی؟ (بله.)
چه چیزی بالای رودخانه می‌بینی؟ (یک پل و خانه.)

حل تمرین چهارم درس سوم صفحه 38 عربی یازدهم تجربی

الف) ترجمه درست را با توجه به قواعد معرفه و نکره مشخص کن.
پاسخ تمرین چهارم عربی یازدهم صفحه 38 درس سومب) جمله‌های زیر را با توجه به قواعد معرفه و نکره ترجمه کن سپس معرفه و نکره را در آنچه که زیر آن‌ها خط کشیده  شده، کشخص کن.
حل تمرین چهارم صفحه 38 عربی یازدهم درس سه

1- سازمان یونیسکو مسجد امام و گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد.
2- عمارت خسرو آباد سنندج گردشگرانی را از شهرهای ایران جذب می‌کند.
3- باغ شاهزاده در نزدیکی کرمان، بهشتی در بیابان است.
4- معبد کردکلا در استان مازندران یکی از آثار قدیمی است.

جواب تمرین پنج درس سوم عربی یازدهم صفحه 40

کلمه درست را با توجه به فعل ماضی، مشخص کن.
جواب تمرین پنجم صفحه 40 عربی یازدهم درس سوم

1- موافقت کرد (موافقت می‌کند، موافقت کن، سازش، موافق، موافق می‌کند، موافق کن، موافقت، موافق کننده)
2- نزدیک شد (نزدیک می‌کند، نزدیک کن، نزدیک شدن، نزدیک کننده، نزدیک می‌شود، نزدیک بشو، نزدیک کردن، نزدیک شونده)
3- آشنا شد (آشنا می‌شود، آشنا بشو، آشنایی، آشنا شونده، آشنا می‌شود، بشناس، آشنا شدن، آشنا کننده)
4- کار کرد (مشغول می‌باشد، کار بکن، مشغول بودن، کارکننده، کار می‌کند، مشغول باش، کارکردن، مشغول)
5- باز شد ( افتتاح می‌کند، بازشو، آغاز کردن، بازشونده، باز می‌شود، بازشو، باز شدن، بازشونده)
6- پس گرفت (پس می‌گیرد، پس بگیر، بازگشتن، پس‌گیرنده، برمی‌گردد، مراجعه کن، پس گرفتن، پس فرستنده)
7- فرود آورد (نازل می‌کند، پایین بیا، پایین آمدن، فرودآورنده، فرود می‌آورد، فرودآور، فرودآوردن، مقیم)
8- گرامی داشت (گرامی می‌دارد، گرامی بدار، گرامی داشتن، گرامی‌تر، گرامی می‌دارد، گرامی بدار، گرامی داشتن، گرامی دارنده)

جواب تمرین ششم درس سوم عربی یازدهم تجربی صفحه 41

در جای خالی کلمه‌ای مناسب بگذار.

حل تمرین ششم درس سه عربی یازدهم صفحه 41

1- تماشاچیان تیمشان را در ورزشگاه تشویق می‌کنند. (ویژگی‌ها، مغازه‌ها، تماشاچیان)
2- پلیس راهنمایی و رانندگی سوت می‌زند تا خودروها بایستند. (سوت می‌زند، برابر می‌شود، پر می‌شود)
3- چراغ را در چراغدان خانه گذاشتم. (تخفیف دادن، کلید، چراغدان)
4- پدربزرگم برخی خاطراتش را به یاد نمی‌آورد. (می‌کارد، به یاد می‌آورد، می‌روید)
5- هم‌شاگردی‌هایمان، در یک مسابقه علمی شرکت کردند. (مسابقه، روی برگرداندن، دانه‌ها)
6- بازیکن ما، یک گل خوبی را زد. (تنه، گل، جنس)

جواب تمرین هفتم درس سوم عربی یازدهم تجربی صفحه 41

جمع این اسم‌ها را بنویس.

جواب تمرین هفتم درس سوم عربی یازدهم صفحه 41

1- گردشگران_ اثرها_ تاریخ‌ها
2- روستاها_ بندگان_ کشورها
3- چارپایان_ ورزشگاه‌ها_ فرستادگان
4- شلوارها_ شاخه‌ها_ درختان
5- روغن‌ها_ زندگان_ قبرها

پاسخ تمرینات درس چهارم عربی یازدهم

جواب تمرین اول درس چهارم عربی یازدهم تجربی

جاهای خالی در آیات متن درس و احادیثش را با کلمه درست پر کنید.

پاسخ تمرین اول درس چهارم عربی یازدهم صفحه 49

1- با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به [شيوه اى] كه نيكوتر است مجادله نماى.
2- و از چيزى كه بدان علمی ندارى پیروی نكن.
3-  چرا چيزى را مى‌گوييد كه آن را انجام نمی‌دهيد؟
4- با مردم به اندازه عقل‌هایشان سخن بگو
5- سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا [شخصیت] انسان زیر زبانش نهان است.
6- هر کس مردم از زبانش بترسند، از اهل آتش (دوزخیان) است.

جواب تمرین دوم درس چهارم عربی یازدهم تجربی

احادیث را ترجمه کن سپس آنچه را از تو خواسته شده را مشخص کن.

جواب تمرین دوم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 50

1- قطعا از بدترین بندگان خدا کسی است که به خاطر گفتار و کردار زشتش همنشینی با او ناپسند شمرده می‌شود.
اَلْفِعلَ الْمَجهولَ: تُكْرَهُ
الْجارَّ وَالْمَجرورَ: مِنْ شَرَّ، لِفُحْشِ

2- پرهیزکارترین مردم کسی است که حق را بگوید در آنچه که به سود او یا به زیان اوست.
اِسمَ التَّفضيلِ: أَتقَی
الْمُضافَ إلَيهِ: النَّاسِ

3- علم روشنایی و نوری است که خدا آن را در دل های دوستانش می‌اندازد.
اَلْمُبتَدَأَ: اَلْعِلْمُ
الْفاعِلَ: اللهُ

4- حق را بگو اگرچه تلخ باشد.
فِعلَ الْأَمرِ: قُلِ
الْمَفعولَ: الْحَقَّ

5- آنچه نمی‌دانی نگو، البته هر آنچه [هم] می‌دانی نگو.
اَلْمُضارِعَ الْمَنفيَّ: لا تَعْلَمُ
فِعْلَ النَّهْيِ: لا تَقُلْ

پاسخ تمرین سوم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 51

کلمه‌های جدول را ترجمه کن سپس رمز آن را بنویس.

حل تمرین سوم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 51

1) گرامی داشتن = تَبْجيل

2) کهنسال = مُعَمَّرَة

3) ستيز می‌کند = يُجادِلُ

4) ياد دادن = تَعْليم

5) کشاورز = مُزارعِ

6) جشن‌ها = حَفَلات

7) دانش آموز = تِلْميذ

8) زن = اِمْرَأَة

9) بو = رائِحَة

10) دو هزار = أَلْفانِ

11‌) گردباد = إعْصار

12) گناهان بزرگ = کَبائِر

13) ميدان‌ها = ساحات

14) دويست = مِئَتانِ

15) فيلم‌ها = أَفْلام

16) رايانه = حاسوب

17) دستبندها = أَساوِر

18) فرزندان = أَبْناء

19) شکوفه‌ها = أَزْهار

جمال المرء فصاحت اللسانه.

پیامبر می‌فرمایند: زیبایی انسان به شیوایی زبانش است.

حل تمرین چهارم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 52

کلمه ناهماهنگ را در هر مجموعه مشخص کن.

جواب تمرین چهارم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 52

1- پوست_ مغز میوه_ هسته_ گاز
2- دست_ سر_ پا_ پرچین
3- گناه_ گناه_ زنگ درسی_ خطا
4- روباه_ سگ_ نرم_ گرگ
5- روغن‌ها_ کشاورز_ کارگر_ کارمند
6- شلوار_ پیراهن_ پیراهن زنانه_ ماهی

جواب تمرین پنجم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 52

جمله‌های زیر را ترجمه کن سپس آنچه را از تو خواسته شده، مشخص کن.

جواب تمرین پنجم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 52

1- به روستایی سفر کردم که عکسش را در ایام کودکی ام دیده بودم.
اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: قَريَةٍ
الْمَفعولَ: صورَةَ

2- بادهای شدیدی وزید که خانه ای را کنار ساحل دریا ویران کرد.
اَلْمَفعولَ: شَديدَةٌ
الْمُضافَ إلَيهِ: شاطِئِ الْبَحرِ

3- برنامه ای پیدا کردم که مرا در یادگیری عربی کمک می کرد.
اَلْمَفعولَ: يُساعِدُني
الْمُضافَ إلَيهِ: الْعَرَبيَّةِ

4- کتاب دوستی است که تو را از گرفتاری جهل و نادانی نجات می دهد.
اَلْمُبتَدَأَ: اَلْکِتابُ
الْخَبَرَ: صَديقٌ

5- از عیدی خوشم می آید که در آن بینوایان خوشحال شوند.
اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ: الْفُقَراءُ مفرد آن فقیر
نونَ الْوِقايَةِ: يُعْجِبُني، يُعْجِبُ (فعل) + ن (وقایه) + ي (مفعول)

پاسخ تمرین ششم درس چهارم عربی یازدهم تجربی صفحه 53

بیت فارسی را که با آیه یا حدیث در معنا ارتباط دارد، مشخص کن.

پاسخ تمرین ششم درس چهارم عربی یازدهم صفحه 53

1- و به یکدیگر لقب‌های زشت ندهید.
2- زبانت را به نرمی سخن عادت بده.
3- بیندیش سپس سخن بگو تا از لغزش سالم بمانی.
4- بزرگ‌ترین عیب آن است که عیب بجویی که مانند آن در خودت باشد.
5- سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا که انسان در زیر زبانش پنهان است.

جواب بحث علمی درس 4 عربی یازدهم تجربی

پنج عبارت به زبان عربی در مورد آداب گفتار بنویسید.

۱- اَلْکَلامُ يَجُرُّ الْکَلامَ (حرف حرف می‌آورد.)

۲- إذا الکَلامُ مِن فِضَّة فَالسُّکوتُ من ذَهَب. (اگر سخن گفتن از نقره است، سکوت از طلاست)

۳- الکَلامُ کَالدَّواء أن أقلَلتَ مِنهُ نَفَعَ، وَ أن أکثَرتَ مِنهُ صَدَع. (صحبت کردن دارو است. اگر کم بخوری مفید است و اگر زیاد بخوری سردرد می‌گیری)

۴- خيرُ الكَلامِ ما قَلَّ و دَلَّ (بهترین سخن آن است که کم باشد و راهنما باشد)

۵- لَیسَتِ الثَّرثَرة عَیباً، إنَّها مَرَض. (پر حرفی عیب نیست، یک بیماری است)

۶- مَن عَذٌبَ لِسانُهُ كَثُرَ إخوانُهُ (هر که زبانش خوش و شیرین باشد دوستانش زیاد می‌شود)

جواب تمرین های عربی یازدهم تجربی درس پنجم

پاسخ تمرین اول عربی یازدهم درس 5 صفحه 61

کدام فعل از فعل‌های واژه‌نامه درس، مناسب توضیحات زیر است؟

جواب تمرین اول درس پنجم عربی یازدهم صفحه 61

1- چهره به چهره دید.
2- آشکار و واضح (روشن) شد.
3- موفق نشد بلکه زیان دید.
4- به او پیمان و قولی را داد که چیزی را انجام دهد.
5- قرار گذاشت که کاری را که تصمیم داشت، با تاخیر انجام دهد.

جواب تمرین دوم درس پنجم عربی یازدهم صفحه 61

احادیث را ترجمه کن سپس آنچه از تو خواسته شده مشخص کن.

پاسخ تمرین دوم درس پنج عربی یازدهم تجربی صفحه 62

1- فریب نماز و روزه آن‌ها (مردم) را نخورید… بلکه آن‌ها را هنگام راستگویی و امانتداری بیازمایید.
فِعلَ الْأَمرِ: اخْتَبِروا
فِعلَ النَّهيِ: لا تَغْتَرّوا

2- با شخص دروغگو مشورت نکن، زیرا که او مانند سراب است، دور را بر تو نزدیک و نزدیک را بر تو دور میسازد.
اِسْمَ الْمُبالَغَةِ: الْكَذّابَ

3- راستگو با راستگویی خود می‌رسد به آنچه که دروغگو با فریب کاری‌اش به آن نمی‌رسد.
اَلْفاعِلَ: الصّادِقُ، الْكاذِبُ

4- هر آنچه را که شنیدی‌اش به مردم بازگو نکن.
فِعلَ النَّهيِ: لا تُحَدَّثِ

پاسخ تمرین سوم درس پنجم عربی یازدهم صفحه 62

کلمه‌ای را که با کلمه‌های دیگر متناسب نیست، با بیان دلیل مشخص کن.

پاسخ تمرین سوم درس پنجم عربی یازدهم صفحه 63

1- گفتار_ سخن_ گفتار_ تایر
2- سخن گفت_ سخن گفت_ کامل کرد_ صحبت کرد
3- تنه‌ها_ تاخیر انداختن_ میوه‌ها_ شاخه‌ها
4- می‌کارد_ می‌روید_ می‌کارد_ خفه می‌کند
5- قرمز_ سیاه_ سبز_ گرامی‌تر

حل تمرین چهارم درس پنجم عربی یازدهم تجربی

آیات را ترجمه کن سپس آنچه از تو خواسته شده را مشخص کن.

حل تمرین چهارم درس پنجم عربی یازدهم صفحه 62

1- صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند. (حکم کند)
فِعلَ الْأَمرِ: اصْبِروا


2- می‌خواهند که کلام خداوند را عوض کنند.
اَلْمُضافَ إلَيهِ: اللّهِ

3- خداوند نمی‌خواهد (تا) شما را در حالت بحرانی (سختی) قرار دهد.
اَلْفاعِلَ: اللهُ

4-تا بر آنچه که از دست داده اید، اندوهگین نشوید.
اَلْفِعلَ الْماضيَ: فاتَ

5- به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید.
اَلْفِعلَ الْمُضارِعَ: لَنْ تَنالُوا، حَتَّى تُنْفِقُوا، تُحِبُّونَ

جواب تمرین ششم عربی یازدهم تجربی درس پنجم

جملات زیر را ترجمه کنید.

پاسخ تمرین پنجم درس پنج عربی یازدهم صفحه 63

1- روی صندلی بنشین.
2- با همکارت می‌نشینی.
3- صبر کن تا بنشیند.
4- با بهترین مردم همنشینی کن.
5- آنجا ننشینید.
6- اینجا نباید بنشینند / اینجا نمی‌نشینند.
7- می‌خواهم بنشینم.
8- برگشتیم تا بنشینیم.

جواب تمرین ششم عربی یازدهم درس پنجم صفحه 63

مفرد جمع‌های زیر را بنویس.

جواب تمرین ششم درس پنجم عربی یازدهم صفحه 63

دَواء= دارو
خُطَّة= نقشه، برنامه
أفضَل= برتر
حَیّ= زنده
صُعوبة= سختی
صَدیق= دوست
أستاذ= استاد
عَیب= عیب
أخ= برادر
عَمَل= کار
سؤال= سوال
أسبوع= هفته
إجابة= جواب
طالب= دانش‌آموز، دانشجو
خُلق= خلق

جواب تمرین های درس 6 عربی 2

جواب تمرین 1 درس ششم عربی یازدهم تجربی

در جای خالی کلمه مناسبی از کلمه‌های واژه‌نامه درس بگذار.

پاسخ تمرین اول صفحه 72 درس ششم عربی یازدهم

1- شیمل از هنگام کودکی‌اش مشتاق به هر چیزی بود که به شرق ارتباط داشت و شیفته ایران بود.
2- دکترای افتخاری همان مدرکی است که به شخصی برای تقدیر از تلاش‌های او در زمینه‌ای مشخص شده، داده می‌شود.
3- آنکارا بعد از استانبول، دومین شهر بزرگ در ترکیه است.
4- مردم پاکستان به زبان اردو صحبت می‌کنند.
5- زبان رسمی در بریتانیا، انگلیسی است.

جواب تمرین 2 درس ششم عربی یازدهم

کلمه‌ای را که با کلمه‌های دیگر متناسب نیست، مشخص کن.

پاسخ تمرین دوم درس ششم عربی یازدهم صفحه 72

1- هفته_ ماه_ فرهنگ_ سال
2- اردو_ انگلیسی_ فرانسوی_ افتخاری
3- هم‌شاگردی_ پیراهن_ دوست_ دوست
4- روستا_ شهر_ کشور_ خفتگان
5- مدرک_ کودکی_ جوانی_ بزرگسالی_
6- گربه_ انار_ سیب_ انگور

پاسخ تمرین 3 درس ششم عربی یازدهم

آیات زیر را بخوان سپس ترجمه درست را انتخاب کن.

پاسخ تمرین 3 درس ششم عربی یازدهم صفحه 73

پاسخ تمرین 3 درس ششم عربی یازدهم صفحه 74

جواب تمرین چهارم درس 6 عربی یازدهم صفحه 75

یک کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید.

جواب تمرین چهار درس 6 عربی یازدهم صفحه 75

1- نشانه‌های پیشرفت در زمینه‌های علم و صنعت و ادبیات، تمدن نامیده می‌‌شود.
2-استاد دانشگاه در سخنش به فضایل آنه ماری شیمل اشاره کرد.
3- فرهتگ همان ارزش‌های مشترک میان گروهی از مردم است.
4- استاد دانشگاه درباره شیمل سخنرانی کرد.
5- همکار همان کسی است که با تو کار می‌کند.

جواب تمرین 5 درس ششم عربی یازدهم صفحه 75

جواب درست را انتخاب کن.

پاسخ تمرین پنجم درس ششم عربی یازدهم صفحه 75

1- تو باید تلاش کنی و در زندگی‌ات ناامید نشو.
2- من در دو سال گذشته سفر نکرده‌ام.
3- می‌خواهم که به بازار کیف‌ها بروم.
4- او فردا به ورزشگاه برنخواهد گشت.
5- هر کس تلاش کند در کارهایش موفق می‌شود.

پاسخ تمرین ششم درس 6 عربی یازدهم

بیت فارسی را که در معنا با حدیث مرتبط است، مشخص کن.

حل تمرین ششم درس ششم عربی یازدهم صفحه 76

1- مومن کم سخن و پرکار است.
2- دانشمند بی عمل مانند درخت بدون میوه است.
3- پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم فرمان داه همان گونه که مرا به انجام واجبات دینی دستور داده است.
4- دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.
5- روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زیان توست.
6- بهترین کارها میانه‌ترین آن‌ها است.

جواب تمرین هفتم درس 6 عربی یازدهم صفحه 77

در جای خالی کلمه مناسبی از کلمه‌های زیر بگذار. دو کلمه اضافه است.

پاسخ تمرین هفتم درس ششم عربی یازدهم صفحه 77

(آنکارا/ انگلیسی/ تمدن/ افتخاری/ از هنگام/ خاورشناس/ سخنرانی/ مدرک‌ها)

1- همسایه‌هایم را از روز پنجشنبه ندیدم.
2- زبان انگلیسی را از کلاس هفتم یاد می‌گیریم.
3- استاد مقابل دانشجویان سخنرایی فرهنگی کرد.
4- تمدن سومری در جنوب عراق بود.
5- دکترا از بالاترین مدرک‌های تخصص در دانشگاه‌هاست.
6- خاورشناس دانشمندی از کشورهای غربی و آشنا به فرهنگ شرق است.

جواب بحث علمی عربی یازدهم تجربی درس ششم

درباره یکی از خاورشناسان که به زبان فارسی یا عربی خدمت کرده‌‌اند، بنویس.

جواب بحث علمی صفحه 78 درس ششم عربی یازدهم

یوهان گوته یکی از مشهورترین ادیبان آلمانی است و کسی است که ارث ادبی و فرهنگی عظیمی برای کتابخانه جهانی به جا گذاشت.
رینولد نیکلسون خاور شناس انگلیسی است. در تصوف و ادبیات فارسی کارشناس است و از بهترین مترجمان اشعار جلال‌الدین رومی به شمار می‌رود.
هنری کوربین فیلسوف و خاورشناس فرانسوی است که به پژوهش درباره اسلام پرداخت. گروه تاریخ ایران را در فرانسه تاسس کرد.
ادوارد براون، خاورشناس انگلیسی که به شهرت گسترده‌ای در پژوهش‌های شرقی رسید و زبان فارسی و عربی را به خوبی می‌شناسد.

جواب تمرین های عربی یازدهم تجربی درس هفتم

پاسخ تمرین اول درس هفتم عربی یازدهم صفحه 86

جمله درست و نادرست را با توجه به واقعیت مشخص کن.

پاسخ تمرین اول درس هفتم صفحه 86 عربی یازدهم تجربی

1- مشک، عطری است که از نوعی از آهوان گرفته می‌شود.
2- ملافه تکه پارچه‌ای است که روی تخت قرار داده می‌شود. (انداخته می‌شود).
3- عرب‌ها کلمه‌های وارد شده را طبق اصل (ریشه) آن بر زبان می‌آورند.
4- در زبان عربی صدها کلمه عربی شده دارای اصل‌های (ریشه‌های) فارسی وجود دارد.
5- دکتر تونجی کتابی را نگاشت که کلمه‌های ترکی عربی شده را در زبان عربی دربر می‌گرفت.

جواب تمرین دوم درس هفتم عربی یازدهم صفحه 86

عبارت فارسی مناسب را برای عبارت عربی، مشخص کن.

پاسخ تمرین دوم درس هفتم عربی یازدهم صفحه 86

1- بادها به سمتی که کشتی‌ها تمایل ندارند، در جریانند.
2- دور از چشم، از قلب دور است.
3- خرمایم را خوردید و از فرمانم سرپیچی کردید.
4- بهترین سخن آن است که کم و راهنما باشد.
5- صبر کلید گشایش است.
6- خیر در همان چیزی است که واقع شده رخ داده است.

پاسخ تمرین سوم درس 7 عربی یازدهم صفحه 87

جمله‌های زیر را ترجمه کن.

جواب تمرین سوم درس 7 عربی یازدهم صفحه 87

1- روی درخت ننویس.
2- نامه‌هایی می‌نوشتند.
3- در آن چیزی را ننوشت.
4- هر کس بنویسد، موفق می‌شود.
5- ضرب المثلی روی دیوار نوشته می‌شود.
6- جواب‌هایم را می‌نوشتم.
7- با خطی واضح بنویس.
8- برایت جواب را خواهم نوشت.
9- جمله‌ای را نخواهم نوشت.
10- روی تخته نوشته شده است.
11- کتابی را که دیده بودم گرفتم.

حل تمرین چهارم درس هفتم عربی یازدهم صفحه 87

اسم‌های زیر را در جمله‌ها جست‌وجو کن.

پاسخ تمرین چهار درس هفتم عربی یازدهم صفحه 87

در سراهایشان راه میروند.
مجرمان با چهره‌شان شناخته می‌شوند.
حقیقتا شما مسئول هستید، حتی درباره قطعه‌های زمین و چارپایان.
همانا بهترین نیکی اخلاق نیکوست.
ای روزی دهنده هر روزی گیرنده‌ای.

جواب تمرین 5 درس 7 عربی یازدهم صفحه 88

ترجمه صحیح را انتخاب کن و آنچه از تو خواسته شده را مشخص کن.

پاسخ تمرین پنجم عربی یازدهم درس هفتم صفحه 88

1- عِلم، لَیسَ
2- شَيْءٍ / علیماََ، کانَ

جواب تمرین پنجم درس هفتم عربی یازدهم صفحه 88

3- يَنْظُرُ/ يَقولُ، کُنتُ
4- کُرَةِ/ شّاطِئِ، اللَّعِبِژ

حل تمرین پنجم درس هفتم عربی یازدهم صفحه 89

5- کَلِمَةً/ شَيْئاً، عَنِ الْمَوضوعِ

حل بحث علمی صفحه 89 عربی یازدهم تجربی درس 7

بیست کلمه عربی شده که ریشه آن‌ها فارسی است از یکی از این کتاب‌ها بنویس.

سابور: شاپور
خنجر: خون‌گر
دهقان: دهگان
صهر: شوهر
اصبهبذ: سپهبد

شطرنج: شتررنگ
برزین: نوعی ظرف
زنجبیل: زنجفیل
بردیج: پرده
بادزهر: پادرزهر

بارجاه: بارگاه
جُربُز: مرد حیله‌گر
قرطاس: کرباس
عسکر: لشکر
بخت: بخت

خور: خلیج
شماق: سماک
طربوش: سرپوش
ضنک: تنگ
جِرم: گرم

دوستان بخونی، به پایان مقاله جواب تمرین های عربی یازدهم رسیدیم. امیدوارم نهایت استفاده را از آن برده باشید. هر سوالی راجب مقاله پاسخ تمرین‌های عربی دهم تجربی و ریاضی برایتان پیش آمد، در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

در ضمن برای مشاهده مقاله مربوط به عربی پایه هفتم و هشتم و نهم می‌توانید به آسانی در همین مقاله لینک‌های مربوطه را گذاشته‌ایم و فقط کافیست بر روی لینک مورد نظر کلیک بفرمایید.

آموزش درس اول عربی هفتم
تمرینات عربی هفتم با جواب
آموزش درس اول عربی هشتم
آموزش درس اول عربی نهم

سوالات متداول جواب تمرین های عربی یازدهم

این مقاله جواب تمرینات عربی یازدهم برای سایر رشته‌ها قابل استفاده است؟
برای رشته تجربی، ریاضی مشترک است ولی برای رشته انسانی توصیه می‌شود که از مقاله مربوط به عربی یازدهم انسانی استفاده شود.
آیا در مقاله پاسخ تمرین‌های عربی پایه یازدهم تجربی معنی مربوط به متن هر درس کتاب موجود است؟
خیر، در این مقاله فقط جواب تمرین‌های موجود در هفت درس عربی یازدهم نوشته شده است.
آیا مقاله مربوط به پاسخ تمرینات عربی یازدهم با توجه به آخرین تغییرات کتاب درسی 1400 نوشته شده است؟
بله، تک به تک پاسخ تمرین‌های موجود در این مقاله با توجه به آخرین آپدیت کتاب درسی عربی یازدهم نوشته شده است.
آیا در این مقاله از ویدیو برای حل تمرینات استفاده شده است؟
بله، در این مقاله جواب تمرینات عربی یازدهم ویدیو برای حل سوالات هم موجود است.

3.7/5 - (3 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:

درباره نویسنده

عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا