جواب تمرین های عربی یازدهم

سلام همراهان همیشگی یازدهمی. من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز در سایت بخون جواب تمرین های عربی یازدهم را به صورت کامل و رایگان در اختیارتان گذاشتم. جواب همه تمرینات، کامل و مختص به هر دو رشته تجربی و ریاضی می‌باشد. برای اینکه نیاز به منبع دیگری پیدا نکنید، pdf تمرینات عربی یازدهم بصورت رایگان برای شما قرار داده ایم. پس با خیال راحت مطالعه کنید و هر جا سوال داشتید از بخش نظرات بپرسید تا پاسخ دهیم.

جواب تمرین‌های درس اول عربی یازدهم

جواب تمرین اول و دوم صفحه 12 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول و دوم صفحه 12 عربی یازدهم

تمرین اول:
1- حرَّمَ
2- مَیْت
3- کَبائِر
4- تَوّابٌ
5- التَنابُز بالألقاب
6- اغتابَ
تمرین دوم:
1- معنی: خوش اخلاقی، نیمی از دین است. / پاسخ: المبتدأ: حُسنُ / الخبر: نصف
2- معنی: هرکس اخلاقش بد باشد بد شود، خودش را عذاب می دهد. / پاسخ: المفعول: نفس
3- معنی: فقط به خاطر مکارم اخلاق بزرگواریهای اخلاق برانگیخته شدم. / پاسخ: الفعل الماضی المجهول: بُعثتُ / المفعول: مکارم
4- معنی: در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی نیست. /  اسم التفضیل: أثقل / الجار و المجرور: من الخُلق

جواب تمرین سوم صفحه 13 عربی یازدهم

پاسخ تمرین سوم صفحه 13 عربی یازدهم

جواب تمرین چهارم و پنجم صفحه 14 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم و پنجم صفحه 14 عربی یازدهم

تمرین پنجم:
1- سَکِینَه: مفعول به / رَسُولِ: مجرور به حرف جر
2- اللَّهُ: فاعل / نَفْساً: مفعول به
3- الکلامُ: مبتدا / فضهٌ: خبر مفرد
4- أحبُّ: مبتدا/ عباد: مضاف الیه/ الله: مجرور به حرف جر/ أنفع: خبر مفرد
5- عداوهُ: مبتدا / خیرٌ: خبر / صداقهُ: مجرور به حرف جر

جواب تمرین ششم صفحه 15 عربی یازدهم

پاسخ تمرین ششم صفحه 15 عربی یازدهم

1- معنی: پروردگار مشرق و مغرب (خدای شرق و غرب). / الْمَشْرِقِ: اسم مکان / الْمَغْرِبِ: اسم مکان
2- معنی: قطعاً تو بسیار دانای غیب‌ها هستی./ علّام: اسم مبالغه
3- معنی: چه کسی ما را از آرامگاهمان برخیزاند این چیزی است که خداوند وعده داد و پیامبران راست گفتند./ مرقد: اسم مکان ، المرسلون: اسم مفعول
4- معنی: ای آنکه نیکوکاران را دوست دارد./ المحسنین: اسم فاعل
5- معنی: ای مهربانترین مهربانان / أَرْحَمَ: اسم تفضیل
6- معنی: ای پوشاننده هر عیبی. / اسْمَ الْفاعِلِ: ساتِرَ
7- معنی: ای بسیار آمرزنده گناهان. / اسْمَ الْمُبالَغَهِ: غَفّارَ

جواب تمرین هفتم و هشتم صفحه 16 عربی یازدهم

پاسخ تمرین هفتم و هشتم صفحه 16 عربی یازدهم

دوستان عزیز حتماً از سایر مطالب مرتبط با عربی یازدهم که به تلاش من و همکارانم برای شما تنظیم شده اند بهره ببرید:

جواب تمرین‌های درس دوم عربی یازدهم

جواب تمرین اول و دوم صفحه 27 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول و دوم صفحه 27 عربی یازدهم

تمرین دوم:
1- معنی: آنچه را از نیکی انفاق می‌کنید همانا خدا به آن آگاه است. / اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: مِنْ خَیْرٍ، بِهِ
2- معنی: هر کس دانشی را بیاموزد پس پاداشش مانند کسی است که به آن عمل کرده است. از پاداش عمل کننده هیچ کم نمی‌شود. / اِسْمَ الْفاعِلِ: الْعامِلِ
3- معنی: مردم دشمن آن چیزیند که نمی‌دانند. / اَلْجَمْعَ الْمُکَسَّرَ وَ مُفرَدَهُ: أعداء، جمعه «عدوّ»

جواب تمرین دوم صفحه 27

4- معنی: هر گاه خرد کامل شود سخن کاهش می‌پذیرد. / اَلْفاعِلَ: العقل، الکلام
5- معنی: دانا و دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد. . المبتدأ: العالم / الخبر: حیٌّ
6- معنی: از نشستگاهت برای پدرت و آموزگارت برخیز؛ اگرچه فرمانده باشی. / اِسْمَ الْمَکانِ: مَجْلِسِ / اسْمَ الْفاعِلِ: مُعَلِّمِ

جواب تمرین سوم صفحه 28 عربی یازدهم

پاسخ تمرین سوم صفحه 28 عربی یازدهم

جواب تمرین چهارم و پنجم صفحه 29 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم و پنجم صفحه 29 عربی یازدهم

جواب تمرین ششم صفحه 30 عربی یازدهم

پاسخ تمرین ششم صفحه 30 عربی یازدهم

1- انجام دهید / أَداهَ الشَّرطِ: ما / فِعلَ الشَّرطِ: تَفْعَلوا / جوابَ الشَّرطِ: یَعْلَمْ
2- می‌کنید. / أَداه الشَّرطِ: إنْ / فِعلَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم /جوابَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم
3- قرار می‌دهد. / أَداه الشَّرطِ: إنْ / فِعلَ الشَّرطِ: تَتَّقُوا / جوابَ الشَّرطِ: یَجْعَلْ
4- خاموش باش / أَداه الشَّرطِ: إذا / فِعلَ الشَّرطِ: غَضِبتَْ / جوابَ الشَّرطِ: فَاسْکُت
5- پاسخ می‌دهد. / أَداه الشَّرطِ: مَنْ / فِعلَ الشَّرطِ: سَأَلَ / جوابَ الشَّرطِ: أَجابَ

جواب تمرین هفتم صفحه 30 عربی یازدهم

پاسخ تمرین هفتم صفحه 30 عربی یازدهم

جواب تمرین هشتم صفحه 31 عربی یازدهم

پاسخ تمرین هشتم صفحه 31 عربی یازدهم

همراهان همیشگی، از همینجا به شما پیشنهاد می‌کنم از سایر مطالب مربوط به پایه یازدهم که به کسب بهترین نمرات برای شما کمک می کنند استفاده کنید:

جواب تمرین‌های درس سوم عربی یازدهم

جواب تمرین اول صفحه 41 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول صفحه 41 عربی یازدهم

1- المُحیطُ الهادئُ / دریایی که کمابیش برابر یک سوم زمین است = اقیانوس آرام.
2- الاِلتِفاف / گردآمدن و پیچیدن پیرامون چیزی = در هم پیچیدن.
3- المُعَمَّرُ / کسی که خداوند به او عمری دراز داده است = سالمند.
4- المُزارِعُ / کسی که در کشتزار کار می‌کند = برزگر.
5- المُواصَفاتُ / صفت‌های فردی یا چیزی = ویژگی‌ها.

جواب تمرین دوم صفحه 41 عربی یازدهم

پاسخ تمرین دوم صفحه 41 عربی یازدهم

1- معنی: هیچ مسلمانی نیست که درختى بنشاسد ، یا زراعتی بکارد و انسانی یا پرنده اى یا انسانی یا چرنده اى از (محصول) آن بخورد ، مگر آنکه برای وی صدقه ای محسوب شود. / اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ: مِن مُسلِمٍ، مِنهُ، لَهُ / وَ اسْمَ الْفاعِلِ: مُسلِمٍ
2- معنی: هیچ مردی نیست که درختی بکارد ، مگر اینکه خدا به اندازه میوه‌ای که از آن درخت برون می‌آید پاداش برای وی ثبت می‌کند. / اَلْفِعْلَ الْماضیَ: کَتَبَ / وَ الْمَفعولَ: غَرْساً، قَدْرَ
3- معنی: از پیامبر پرسیده شد: کدام دارایی بهتر است؟ گفت: بذری که صاحبش آن را کاشته است. / اَلْفِعْلَ الْمَجهولَ: سُئِلَ / وَ الْفاعِلَ: صاحِبُ

جواب تمرین سوم صفحه 42 عربی یازدهم

پاسخ تمرین دوم صفحه 41 عربی یازدهم

جواب تمرین چهارم صفحه 43 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم صفحه 43 عربی یازدهم
حل تمرین چهارم صفحه 43 عربی یازدهم

جواب تمرین پنجم صفحه 45 عربی یازدهم

پاسخ تمرین پنجم صفحه 45 عربی یازدهم

جواب تمرین ششم و هفتم صفحه 46 عربی یازدهم

پاسخ تمرین ششم و هفتم صفحه 46 عربی یازدهم

جواب تمرین هشتم صفحه 47 عربی یازدهم

پاسخ تمرین هشتم صفحه 47 عربی یازدهم

جواب تمرین‌های درس چهارم عربی یازدهم

جواب تمرین اول صفحه 55 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول صفحه 55 عربی یازدهم

1- الْحَسَنَهِ / أَحْسَنُ / با دانش و اندرز نیکو به سوی راہ پروردگارت فرا بخوان و با آنان به شیوہ‌ای که نیکوتر است بستیز!
2- بِهِ عِلْمٌ / و از آن چیزی که آگاهی به آن نداری پیروی نکن.
3- تَفْعَلونَ / چرا چیزی را می گویید که انجام نمیدهید ؟!
4- عُقولِهِم / با مردم به اندازه خردشان سخن بگو.
5- لِسانِهِ / سخن بگویید تا شناخته شوید. زیرا انسان زیر زبانش پنهان است.
6- النّارِ / هر کس مردم از زبانش بهراسند او از دوزخیان است.

جواب تمرین دوم صفحه 56 عربی یازدهم

پاسخ تمرین دوم صفحه 56 عربی یازدهم

1- معنی: قطعا از بدترین بندگان خدا کسی است که به خاطر گفتار و کردار زشتش، همنشینی‌ با او ناپسند شمرده می‌شود. / اَلْفِعلَ الْمَجهولَ: تُکْرَهُ / الْجارَّ وَالْمَجرورَ: مِنْ شَرَّ /الْجارَّ وَالْمَجرورَ: لِفُحْشِ
2- معنی: پرهیزگارترین مردم کسی است که سخن حق را می‌گوید چه به سود او باشد چه به زیانش. / اِسمَ التَّفضیلِ: أَتقَی / الْمُضافَ إلَیهِ: النَّاسِ
3- معنی: علم نور و روشنایی‌ای است که خداوند آن را در قلب‌های بندگان برگزیده‌اش می‌اندازد. / اَلْمُبتَدَأَ: اَلْعِلْمُ / الْفاعِلَ: اللهُ
4- معنی: حق را بگو اگرچه تلخ باشد. / فِعلَ الْأَمرِ: قُلِ / الْمَفعولَ: الْحَقَّ
5- معنی: آن چه را نمی‌دانی نگو؛ بلکه هر آن چه را می‌دانی نیز نگو. / اَلْمُضارِعَ الْمَنفیَّ: لا تَعْلَمُ / فِعْلَ النَّهْیِ: لا تَقُلْ

جواب تمرین سوم صفحه 57 عربی یازدهم

پاسخ تمرین سوم صفحه 57 عربی یازدهم

جواب تمرین چهارم صفحه 58 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم صفحه 58 عربی یازدهم

جواب تمرین پنجم صفحه 58 عربی یازدهم

پاسخ تمرین پنجم صفحه 58 عربی یازدهم

1- معنی: به روستایی مسافرت کردم که عکسش (تصویرش) را در ایام کودکی‌ام (روزگار بچگی‌ام) دیده بودم. / اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: قَریَهٍ / الْمَفعولَ: صورَهَ
2- معنی: باد شدیدی وزید که یک خانه را در کنار ساحل دریا ویران کرد. / اَلْمَفعولَ: شَدیدَهٌ / الْمُضافَ إلَیهِ: شاطِئِ الْبَحرِ
3- معنی: برنامه‌ای را پیدا کردم که مرا در یادگیری عربی کمک می‌کرد. / اَلْمَفعولَ: یُساعِدُنی / الْمُضافَ إلَیهِ: الْعَرَبیَّهِ
4- معنی: کتاب دوستی است که تو را از گرفتاری جهل و نادانی نجات می‌دهد. / اَلْمُبتَدَأَ: اَلْکِتابُ / الْخَبَرَ: صَدیقٌ
5- معنی: از عیدی خوشم می‌آید (عیدی مرا شگفت زده می‌کند) که در آن نیازمندان خوشحالی میکنند. / اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ: الْفُقَراءُ مفرد آن فقیر / نونَ الْوِقایَهِ: یُعْجِبُنی، یُعْجِبُ (فعل) + ن (وقایه) + ی (مفعول)

جواب تمرین ششم صفحه 59 عربی یازدهم

پاسخ تمرین ششم صفحه 59 عربی یازدهم

1- معنی: به یکدیگر لقب‌های زشت ندهید. (د)
2- معنی: زبانت را به نرم‌سخنی عادت بده. (ج)
3- معنی: فکر کن، سپس سخن بگو، تا از لغزش در امان بمانی. (ب)
4- معنی: بالاترین عیب ها آن است که چیزی را که مثلش را در خود داری برای دیگران عیب بدانی. (ه)
5- معنی: سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که مرد زیر زبانش نهفته است. (الف)

جواب تمرین هفتم و هشتم صفحه 60 عربی یازدهم

پاسخ تمرین هفتم و هشتم صفحه 60 عربی یازدهم

یازدهمی های پرتلاش؛ حتماً شما هم برای کسب بهترین نمرات نیازمند نمونه سوالات از دروس پایه خود هستید. پس با یک کلیلک ساده وارد شوید:

جواب تمرین‌های درس پنجم عربی یازدهم

جواب تمرین اول صفحه 71 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول صفحه 71 عربی یازدهم

1- معنی: رو در رو شد. پاسخ: واجَهَ
2- معنی: آشکار شد و هویدا گشت. پاسخ: تَبَیَّنَ
3- معنی: موفق نشد بلکه زیان دید. پاسخ: فَشِلَ
4- معنی: موفق نشد بلکه زیان دید. پاسخ: عاهَدَ
5- معنی: قرار گذاشت که آنچه را قصد کرده، با تاخیر انجام دهد. پاسخ: أَجَّلَ

جواب تمرین دوم صفحه 71 عربی یازدهم

پاسخ تمرین دوم صفحه 71 عربی یازدهم

1- معنی: با نماز و روزه آنها (مردم) فریب نخورید … بلکه آنها را هنگام راست گویی و امانتداری بیازمایید. / فِعلَ الْأَمرِ: اخْتَبِروا / فِعلَ النَّهیِ: لا تَغْتَرّوا
2- معنی: با شخص دروغگو مشورت نکن، زیرا که او مانند سراب است، دور را بر تو نزدیک و نزدیک را بر تو دور میسازد. / اِسْمَ الْمُبالَغَهِ: الْکَذّابَ
3- معنی: انسان راستگو به وسیلۀ راستگویی به جایی می‌رسد که دروغگو با فریبکاری‌اش بدان نمی‌رسد. / اَلْفاعِلَ: الصّادِقُ، الْکاذِبُ
4- معنی: درباره هر چه شنیدی با مردم سخن مگو. / فِعلَ النَّهیِ: لا تُحَدَّثِ

جواب تمرین سوم و چهارم صفحه 72 عربی یازدهم

پاشخ تمرین سوم و چهارم صفحه 72 عربی یازدهم

تمرین چهارم:
1- معنی: صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند. / فِعلَ الْأَمرِ: اصْبِروا
2- معنی: می‌خواهند که کلام خداوند را عروض کنند. / اَلْمُضافَ إلَیهِ: اللّهِ
3- معنی: او همان کسی است که همراه با فرشتگانش بر شما رحمت می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سمت نور بیرون ببرد. / علیکم، من الظلمات، الی نور: جار و مجرور
4- معنی: برای اینکه به آنچه از دستتان رفته، ناراحت نشوید. / اَلْفِعلَ الْماضیَ: فاتَ
5- معنی: به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا زمانی که از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید. / اَلْفِعلَ الْمُضارِعَ: لَنْ تَنالُوا، حَتَّی تُنْفِقُوا، تُحِبُّونَ

جواب تمرین پنجم صفحه 73 عربی یازدهم

پاسخ تمرین پنجم صفحه 73 عربی یازدهم

1- روی صندلی بنشین.
2- با همکارت می‌نشینی.
3- صبر کن تا بنشیند.
4- به بهترین مردم همنشینی کن.
5- آنجا ننشینید.
6- اینجا نخواهند نشست.
7- میخواهم که بنشینم.
8- بازگشتیم تا بنشینیم.

جواب تمرین ششم صفحه 73 عربی یازدهم

پاسخ تمرین ششم صفحه 73 عربی یازدهم

جواب تمرین‌های درس ششم عربی یازدهم

جواب تمرین اول و دوم صفحه 82 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول دوم صفحه 82 عربی یازدهم

تمرین اول:
1- مُعجبه / شیمل از هنگام کودکی اش علاقه‌مند به هر چیزی بود که به شرق ارتباط داشت و شیفته ایران بود.
2- الفَخریّه / دکترای افتخاری مدرکی است که به خاطر کوشش[ش] در زمینه‌ای مشخص به فردی داده می‌شود.
3- أنقرَه / همانا آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه پس از استانبول است.
4- الأُردیّه / ملت پاکستان به زبان اردو سخن می‌گویند.
5- الإنجِلیزیّه / زبان رسمی در انگلستان انگلیسی است.

جواب تمرین سوم صفحه 83 عربی یازدهم

پاسخ تمرین سوم صفحه 83 عربی یازدهم

جواب تمرین چهارم و پنجم صفحه 85 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم و پنجم صفحه 85 عربی یازدهم

جواب تمرین ششم صفحه 86 عربی یازدهم

پاسخ تمرین ششم صفحه 86 عربی یازدهم

1- معنی: مؤمن کم حرف و پر کار است. الف
2- معنی: دانشمند بی‌عمل مانند درخت بی‌ثمر است. ب
3- معنی: پروردگارم مرا به مهربانی کردن با مردم دستور داد همان طوری که مرا به انجام واجبات دستور داد. ه
4- معنی: دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است. و
5- معنی: روزگار دو روز است روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو. د
6- معنی: بهترین امور میانه‌ترینشان است. ج

جواب تمرین هفتم صفحه 87 عربی یازدهم

پاسخ تمرین هفتم صفحه 87 عربی یازدهم

1- مُنْذُ / معنی: من همسایگانم را از روز پنجشنبه ندیدم.
2- الْإنجِلیزیَّهَ / معنی: زبان انگلیسی را از کلاس هفتم می‌آموزیم.
3- مُحاضَرَهً / معنی: استاد پیشاروی دانشجویان سخنرانی فرهنگی کرد.
4- الْحَضارَهُ / معنی: تمدن سومری در جنوب عراق بود.
5- شَهاداتِ / معنی: دکترای او از بالاترین مدارک تخصصی در دانشگاه‌ها‌ست.
6- الْمُستَشرِقَ / معنی: همانا خاورشناس، دانشمندی است از دولت‌های باختری که آشنا با فرهنگ خاورزمین است.

جواب تمرین‌های درس هفتم عربی یازدهم

جواب تمرین اول صفحه 96 عربی یازدهم

پاسخ تمرین اول صفحه 96 عربی یازدهم

جواب تمرین دوم صفحه 96 عربی یازدهم

پاسخ تمرین دوم صفحه 96 عربی یازدهم

جواب تمرین سوم صفحه 97 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم صفحه 97 عربی یازدهم

1- روی درخت ننویس.
2- نامه‌هایی می‌نوشتند.
3- در آن چیزی ننوشت.
4- هر کس می‌نویسد کامیاب می‌شود.
5- مثلی روی دیوار نوشته می‌شود.
6- پاسخ‌هایم را نوشته بودم.
7- با خط آشکار بنویس.
8- پاسخی به تو خواهم نوشت.
9- جمله‌ای نخواهم نوشت.
10- بر تخته نوشته شده است.
11- کتابی را گرفتم که دیده بودمش.

جواب تمرین چهارم صفحه 97 عربی یازدهم

پاسخ تمرین چهارم صفحه 97 عربی یازدهم

1- معنی: در خانه‌هایشان راه می‌روند. / اِسْمِ الْمَکانِ: مَساکِنِ
2- معنی: از پروردگارتان آمرزش بخواهید. همانا او بسیار آمرزنده است. / اِسمِ المُبالَغَهِ: غَفّاراً
3- معنی: گنهکاران با چهره‌شان شناخته می‌شوند. / اِسمِ المَفعولِ: المُجرِمونَ
4- معنی: شما بازخواست می‌شوید حتی از [قطعه] زمین‌ها و چهارپایان. / اِسمِ المَفعولِ: مَسؤولونَ
5- معنی: همانا بهترین خوبی خوش خویی است. / اِسمِ التَّفضیلِ: أحسَنَ
6- معنی: ای روزی دهنده هر روزی خوار. / اِسمِ الفاعِلِ: رازِقَ / اِسمِ المَفعولِ: مَرزوقٍ

جواب تمرین پنجم صفحه 98 عربی یازدهم

پاسخ تمرین پنجم صفحه 98 عربی یازدهم
پاسخ تمرین پنجم صفحه 98 عربی یازدهم

خب یازدهمی های عزیز به پایان مقاله جواب تمرین‌های عربی یازدهم رسیدیم؛ سعی کردم پاسخ تمرینات را بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار دهم. اگر مقاله مورد پسندتون قرار گرفت برای اطلاع از مقالاتی از این دست حتماً در خبرنامه سایت عضو شوید و اگر در هر بخش از مقاله سوالی یا ابهامی داشتید حتما در بخش نظرات مطرح کنید. برای دسترسی به مطالب و محتواهای بیشتر درباره عربی انسانی می‌توانید از طریق لینک‌های پایین به سایر بخش‌های سایت به صورت کاملاً رایگان دسترسی پیدا کنید.

3/5 - (5 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا