دینی یوسفیان پور
گام به گام فارسی یازدهمفارسی یازدهمیازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

سلام دوستان عزیز. بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در سایت بخون به بررسی جواب کارگاه متن پژوهشی فارسی یازدهم به صورت کامل پرداخته‌ام. پاسخ همه کارگاه متن‌های پژوهشی مربوط به این هفده درس را کاملا رایگان در اختیارتان گذاشته‌ام و دیگر نیاز به هیچ کمک آموزشی دیگری ندارید.

جواب کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس اول

جواب قلمرو زبانی درس اول فارسی یازدهم تجربی

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 14 فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 14 فارسی یازدهم:

پاسخ 1 : دغل: (فرومایه، حیله‌گر)
جیب: (گریبان، یقه)
دون همّتی: (پستی اراده و فرومایگی)

پاسخ ۲: پیوندهای هم پایه ساز (یقین، مرد را دبده، بیننده کرد    شد و تکیه بر آفریننده کرد)
پیوندهای وابسته ساز: (دگر روز باز اتفاق اوفتاد / که روزی رسان قوت  روزش بداد)

بارسا

پاسخ 3: بیت اول (به معنی گشتن به کار رفته است.)
بیت دوم (به معنی رفتن به کار رفته است.)

پاسخ ۴: ب: با هم دست و پنجه نرم می‌کردند: تضمن
گاهی دستش را می‌گیرد گاهی پایش را: تناسب و تضاد
غذا مزه بسیار تندی داست: تضمن
رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود: تضاد
دست و پا =‌ تناسب دست و بدن = تضمن
تند و آرام = تضاد تند و سریع =‌ تراددف تند و شیرین = تناسخ

جواب قلمرو ادبی درس اول فارسی یازدهم

جواب قلمرو ادبی درس اول فارسی یازدهم صفحه 15

پاسخ 1: زنخدان (به جیب فرو بردن)
تکیه بر کسی کردن (از کسی همایت کردن)

پاسخ 2: چنگ (ساز موسیقی)
چنگ (پنجه و انگشتان)

دینی یوسفیان پور

پاسخ 3:  تو (مشبه) مانند (ادات) روباه (مشبه به) وامانده باشی؟ (وجه شبه)

پاسخ 4: شیر قدرتمند و شجاع، روباه ضعیف و محتاج

جواب قلمرو فکری درس اول فارسی یازدهم تجربی

پاسخ قلمرو فکری درس اول فارسی یازدهم صفحه 15

پاسخ 1: انسان‌های عاقل و دانا، بخشنده هستند، زیرا که بی اراده‌ها و راحت طلبان، اهل اندیشه نیستند و تنها پوست و ظاهری از انسان بودن را دارند.

پاسخ 2: یقین باعث می‌شود که انسان پرده گمان و خیال‌ها را کنار بزند و به آگاهی و بصیرت دست یابد.

پاسخ 3: بیت اول و دوم (بیت 11)، بیت سوم (بیت 15)، بیت چهارم (بیت 13)

پاسخ 4: تنبلی نکوهش می‌شود. و خدایی در این نزدیکی است/ لای این شب‌بوها پای آن کاج بلند…

جواب کارگاه متن پژوهی درس 2 فارسی یازدهم تجربی

جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 21

جواب قلمرو زبانی صفحه 21 فارسی یازدهم درس 2

کمک به دانش آموزان

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 21 فارسی یازدهم:

پاسخ 1: خَیلتاش (هم گروه، سواران، ندیمان)
رُقعت (قلم، نامه، مکتوب)

پاسخ 2: فرمان داد (مثال داد)
سوار اسب شد (برنشست)
اجازۀ حضور داده شود (بار داده آید)

پاسخ 3: الف) محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و… . : پنهان، بازداشته شده
ب) مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور: باحیا، با آزرم

پاسخ 4: کشتی غذقه خواست شد: کشتی داشت غرق می‌شد.
نامه ها نبشته آمد : نامه ها نوشته شد.
بار داده آید : اجازه داد.

جواب قلمرو ادبی درس دوم فارسی یازدهم صفحه 22

اسخ قلمرو ادبی درس دوم فارسی یازدهم صفحه 22

پاسخ 1: کوتاهی جمله ها، ضمیر شخصی برای غیر جاندار، زیادی افعال، جابجایی موصوف و صفت، ذکر جزئیات، حذف به قرینه

پاسخ 2: الف) آب مجاز از رود
ب) بتخانه‌ها مجاز از سرزمین، شمشیر مجاز از جنگ

جواب قلمرو فکری صفحه ۲۳ ادبیات یازدهم

جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 23

پاسخ 1: پادشاه از مرگ نجات یافت و به خیمه آمد، و لباس خود را عوض کرد.

پاسخ 2: الف) بونصر مشکان که استاد بیهقی بود.
ب) نویسنده لایق و شایسته

پاسخ 3: دل بند نبودن به مال دنیا، طمع نداشتن، معتقد به حلال بودن مال و قانع به روزی خود

پاسخ 4: قیامت سخت نزدیک است حساب نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دریاییست نیست و چون به آنچه دارم و اندک است قانعم…
در همین دنیا کارهایت را محاسبه کن تا آسوده دل شوی. کار خودت را به روز قیامت واگذار نکن.
مفهوم مشترک این بیت و متن درس این است که آدمی باید به فکر آخرت باشد و رفتارهایش در این جهان به شکلی باشد که در قیامت او را سرزنش نکنند.

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 31 فارسی یازدهم تجربی درس سوم

جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 31 درس سوم

پاسخ 1: اسب (بادپا)، نابودکننده (عافیت سوز)، عمیق (ژرف)

پاسخ 2: بیت نهم: آن دم، بیت دهم: آتش

جواب قلمرو ادبی صفحه 31 فارسی یازدهم تجربی درس 3

پاسخ قلمرو ادبی درس سوم فارسی یازدهم

پاسخ 1: بیت هشتم: کرانه های سرخ رنگ در زمان غروب کردن خورشید، بیت دوازدهم: میدان نبرد

پاسخ 2: تشبیه ها: بنای زندگی، سیماب‌گون امواج
کنایه‌ها: بنای زندگی بر آب دیدن: قطع امید از زندگی.
خیال تازه‌ای در خواب دیدن: فکر تازه‌ای به ذهن خطور کردن.

پاسخ قلمرو فکری صفحه 32 فارسی یازدهم درس سوم

جواب قلمرو فکری صفحه 32 فارسی یازدهم درس سوم

پاسخ 1: نابودی قدرت و بزرگی حکومت خوارزمشاهی

پاسخ 2: از شدت عصبانیت و اندوه و گریستن، خشمگینانه به سپاه دشمن حمله ور شد.

پاسخ 3: در این بیت شاعر به وطن دوستی و جان فشانی اشاره می‌کند، مانند متن درس .

پاسخ 4: این شعر به این مطلب اشاره می‌کند که سپاه مغول بسیار بوده و با مرگ هر چند نفر چندین برابر آن به سپاه اضافه می‌شد.

یک پیشنهاد فوق‌العاده برای دوستان همراه با ما، شما می‌توانید سایر مطالب مربوط به سال یازدهم را از همین جا تنها با کلیک بر روی درس مد نظرتون مشاهده بفرمایید و به صورت کاملا رایگان به جواب سوالات خودتون برسید.

جواب فعالیت‌های انسان و محیط زیست یازدهم
معنی درس های عربی یازدهم
جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی علوم تجربی یازدهم
جواب تمرین های دوره‌ای شیمی یازدهم
آموزش فصل اول فیزیک یازدهم
جواب تکمیل کنید دینی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس آغازگری تنها فارسی یازدهم

جواب قلمرو های درس آغازگری تنها فارسی یازدهم صفحه 43

جواب قلمرو زبانی صفحه 43 فارسی یازدهم درس پنج

پاسخ 1: سفیر: هر دانش آموز سفیر جامعه فرهنگی ایران است.

پاسخ 2: دارالسّلطنه تبریز -خواست او-بزرگان طوایف-حامل زنبورک – لازمه حضور – از دست رفتن محض – صفیر گلوله

پاسخ 3: سرهنگ: شاخص: سرهنگ غلامی به پاسگاه رفت. هسته: من به سرهنگ اردوگاه گزارشی دادم.
سید: شاخص: سید مرتضی آوینی در میدان مین به شهادت رسید. هسته: سید اهل قلم، لقب مرتضی آوینی است.

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 44 فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 44

پاسخ 1: ادب پایداری مبارزه با بیگانگان: در واقع درس در مورد مبارزه با ظلم و سر دادن فریاد عدالت خواهی است و خواننده را دعوت به ایستادگی و مبارزه با ظلم می‌کند.

پاسخ 2: تشبیه: روس‌ها مثل مور و ملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
کنایه: روس‌ها مثل مور و ملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
شوری در جان ها می‌نهاد.
تشخیص: سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله‌های توپ روس باز شد.
شهری داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می‌کرد.

پاسخ 3: واج آرایی: درصامت های ((ر/ز/د))
تکرار: رزم/ بزم/ درباز
تناسب: پدر و پسر
جناس: بزم و رزم
تضاد: بزم و رزم
سجع: بزم و رزم / پدر و پسر

جواب قلمرو فکری درس پنجم فارسی یازدهم صفحه 44

جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 44

پاسخ 1: دیدن صحنه‌های ناب و توفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را به وجد می‌آورد و دلش را برای تحقق آرمان‌های ملی خود استوار می‌کرد.

پاسخ 2: خانه‌های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری. پنجره‌های باز و نورگیر: اندیشه‌ها و افکار نو و ترقی جویانه.

پاسخ 3: با توجه به بیت می‌توان تحلیل کرد که (عباس میرزا) شخصیتی برجسته و شجاع و وطن پرست و بی‌نظیر بوده است.

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو زبانی درس ششم فارسی یازدهم صفحه 54

پاسخ قلمرو زبانی صفحه 54 درس ششم فارسی یازدهم

پاسخ 1: جهد: تلاش و کوشش، در اینجا منظور کار است. توفیق: کمک و مدد رسانی، خنیده: طنین انداز

پاسخ 2: یک سر به اتفاق گفتند این در کز کعبه، گشاده گردد.
معنی: همگی با هم نظر دادند که مشکل مجنون و بیماری عشق او با توسل به کعبه برطرف می‌شود.

پاسخ 3: در «عشقم» در مصراع اول، مخفف فعل هستم و در مصراع دوم، مفعول در واژه‌های «سرشتم» و «سرنوشتم» : مضاف الیه.

جواب قلمرو ادبی درس ششم فارسی یازدهم

1- شاعران در سرودن منظومه‌های داستانی، غالبا از قالب مثنوی بهره می‌گیرند. مهم‌ترین دلیل آن را بنویسید.
پاسخ قلمرو زبانی درس ششم فارسی یازدهم

پاسخ 1: مثنوی به معني دو تايی است زيرا در هر بيت دو قافيه مستقل آمده است يعنی هر دو مصراع قافيه دارد و با بيت بعد فرق دارد. از آنجا که مثنوی به لحاظ قافيه محدوديت ساير قالب ها را ندارد غالبا از این قالب در منظومه های داستانی طولانی استفاده می شود.

پاسخ 2:  بیت اول: جهان گیر، آسمان گیر، قافیه
رایت عشق: اضافه تشبیهی
بیت تشبیه (وجه شبه: آسمان گیر شدن)
آسمان گیر شدن رایت: کنایه از برافراشته شدن رایت
مه: استعاره از چهره زیبای لیلی
مه و آسمان: مراعات النظیر

بیت دوم: بخت و سخت: قافیه
دل برداشتن بخت: استعاره مکنیه و تشخیص
مصراع اول کنایه از خوشبخت نبودن
بخت و سخت: جناس ناهمسان
تکرار واژه‌های او ، کار
واج آرایی « ر »
دل برداشتن معادل دل کندن است.

پاسخ 3: مصراع دوم تشبیه دارد (مجنون از نظر حلقه به گوش بودن به کعبه تشبیه شده است. وجه شبه: حلقه بر گوش)
سینه پرجوش بودن: کنایه از ناراحتی فراوان، اضطراب برای حل مشکل. حلقه در گوش بودن: کنایه از اطاعت کردن، مطیع بودن.

جواب قلمرو فکری صفحه 55 فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو فکری صفحه 55 فارسی یازدهم

پاسخ 1: برآورنده نیاز همه محتاجان کعبه است و قبله گاه همه موجودات.

پاسخ 2: بیت 17 : عشق ذاتی است/ وفاداری در عشق.
بیت 20: پایداری در عشق/ عاشق، سرمست از عشق است و افزونی عشق را می‌خواهد.

پاسخ 3: ظاهرا ابتدا پدر مجنون عشق را باور نداشته و بیهوده می‌دانسته اما با دین، راز و نیاز مجنون به عشق باور پیدا کرده است.

پاسخ 4: درمان درد عاشق با عشق است نه چاره جویی.

جواب کارگاه متن پژوهی درس باران محبت فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو زبانی درس هفتم فارسی یازدهم صفحه 60

جواب قلمرو زبانی صفحه 60 فارسی یازدهم

پاسخ 1: رغبتی: خواسته‌ای، منزلت: مقام، حضرت: درگاه، مذلت: ذلت و خواری

پاسخ 2: (ا) اصناف، اسرافیل، اردک
(ء) شیء، سوء
(آ) آمدن، ماربوآ، مآخذ
(أ) مأخذ، ملجأ
(ؤ) رؤسا، رؤیت
(ئ) عزرئیل، متئانی

پاسخ 3: ابلیس با خود گفت (که) هر چه دیدم سهل بود؛ کار مشکل این جاست./ پیوندهای وابسته ساز: که
اگر ما را وقتی آفتی رسد، ازین شخص ازین موضع تواند بود./ پیوندهای وابسته ساز: اگر
اگر حق تعالی را با این قالب سر و کاری باشد یا تعبیه‌ای دارد درین موضع تواند داشت./ پیوندهای وابسته ساز: اگر
ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند و دست رد به رویش باز نهادند مردود همه جهان گشت./ پیوندهای وابسته ساز: چون

توجه: قبل از اینکه ادامه مطلب را بخوانید، یک پشنهاد فوق‌العاده دیگر برای شما دوستان در نظر گرفته‌ایم. مطالب زیر طبق آخرین تغییرات کتاب درسی است و به صورت رایگان می‌توانید بر روی لینک های گذاشته شده کلیک بفرمایید.

جواب اندیشه و تحقیق های دینی یازدهم
جواب تدبر در قرآن دینی یازدهم
جواب تمرین های فیزیک یازدهم
جواب فعالیت های فیزیک یازدهم

جواب قلمرو ادبی صفحه 61 فارسی یازدهم درس هفتم

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 61 فارسی یازدهم

پاسخ 1: ابر کرم: اضافه تشبیهی/ باران محبّت: اضافه تشبیهی/ خاک آدم: مجاز از کالبد آدم/ دل: مجاز از عشق/ جناس: گل، دل/ مراعات نظیر: خاک، گل، ابر، باریدن

پاسخ 2: رگ روح: اضافه استعاری

پاسخ 3: نپذیرفتن: تن در نمی‌دهد. متوسّل شدن: در دامن کسی آویختن. شتاب داشتن: دو اسبه

پاسخ قلمرو فکری درس هفتم فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم درس هفتم

پاسخ 1:  آینه: استعاره از کالبد آدمی/ گوهر: استعاره از عشق یا علم یا هر چیز ارزشمند/ سر: مجاز از دل

پاسخ قلمرو فکری درس هفتم فارسی یازدهم

پاسخ 2: آیا این چه سرّ است که خاک ذلیل را به حضرت عزّت به چندین اعزاز می‌خوانند و خاک در کمال مذّلت و خواری، … این سرّ با دیگری در میان ننهاد.
شما چه دانید ما را با این مشتی خاک چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟ معذورید که شما را سر و کار با عشق نبوده است.
و در هر ذرّه از آن گل، دلی تعبیه می‌کرد و آن را به نظر عنایت پرورش می‌داد و حکمت با ملایکه می‌گفت: شما در گل منگرید در دل نگرید.

پاسخ 3: الف) آدم به زیر لب آهسته می‌گفت: اگر شما مرا نمی‌شناسید، من شما را می‌شناسم. باشید تا من سر از خواب خوش بردارم، اسامی ‌شما را یک به یک برشمارم.
ب) آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته خزانگی آن را دل آدم لایق بود که به آفتاب نظر پرورده بود و به خزانه داری آن جان آدم شایسته بود.

جواب کارگاه متن پژوهی درس در کوی عاشقان فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی درس هشتم فارسی یازدهم صفحه 72

پاسخ قلمرو زبانی درس هشتم فارسی یازدهم صفحه 72

پاسخ 1: راهنما، رهبر، هدایت کننده (در تصوف و عرفان به کسی می‌گویند که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان را به عهده دارد).

پاسخ 2: تشییع پیکر، مناسک حج، غضب مردم، اصرار مریدان، هیاهوی مردم.

پاسخ 3: تدریس و وعظ را رها کرد. (معطوف)
سلطان ولد، فرزند مولانا، هر دم بی تابانه به بالین پدر می آمد. (بدل)
این جنس گران است گران. (تکرار)

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 72 فارسی یازدهم درس هشتم

جواب قلمرو ادبی درس هشتم فارسی یازدهم صفحه 72

پاسخ 1: واج آرایی: بیت رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن …….واج آرایی صامت «ب» و مصوت« – »
به ترانه های شیرین……واج آرایی مصوت آ
حس آمیزی: ترانه های شیرین و بهانه های زرین:حس آمیزی
تشبیه: دانه انسان:تشبیه فشرده ترکیبی

جواب قلمرو ادبی درس هشتم فارسی یازدهم

پاسخ 2: دارای  تضمین است زیرا شاعر بیتی از مولوی را برای زیبایی شعر خود عیناً تکرار کرده است.

جواب قلمرو فکری درس هشتم فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 73

پاسخ 1: مولانا عارف بزرگی است که از یک طرف خود به عنوان پیرو راهنما به تربیت شاگردان مشتاق معرفت حق می پردازد و ازطرفی خود نیز به دنبال پیر ومرادی بود که با آمدن شمس تبریزی که نشانه های لطف الهی را در او دیده بود زندگیش متحول شد.داشتن پیر ومرادی همچون شمس زندگی او را متاثر ساخته بود.

پاسخ 2: به دام دیو افتادن، برای انسانی که فریب دنیا را می خورد

پاسخ 3:  ما به فلک بوده ایم،یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست (جایگاه اصلی ما این جهان مادی نیست بلکه در جهان معنوی ونزد خداوند است.)

پاسخ 4: زنده شدن وزندگی پس از مرگ

پاسخ 5:  مولانا به خاطر یگانگی با عشق وحقیقت،بردبار واهل صلح وسازش بود به طوری که طعن وناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی داد و به نرمی وحسن خلق آنان را به راه راست می آورد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس ذوق لطیف فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 79 فارسی یازدهم درس نهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 79 فارسی یازدهم

پاسخ 1: مفاتیح: کلیدها
مستقر: ساکن
متمکن: دارا

پاسخ 2: منبع بی شابه، مشیت الهی، پیشامد ناگوار، سخنان جذاب

پاسخ 3: خاله‌ام چند سالی از مادرم بزرگ‌تر بود.

پاسخ 4:   با این حال، او نیز مانند مادرم توکّلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می‌بخشید. از بحران‌های عصبی، که امروز رایج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زمان خبری نبود. هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می‌پذیرفت. به این زندگیِ گذرا آن قدرها دل نمی‌بست که پیشامد ناگوار را فاجعه ای بینگارد و در نظرش اگر یک روی زندگی زشت می‌شد، روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد.

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 79 فارسی یازدهم درس 9

جواب قلمرو ادبی درس نهم فارسی یازدهم

پاسخ 1: این تنها، خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. در زبان فارسی، احدی نتوانسته شبیه او سخن گوید و در عین حال نظیر حرف زدن او را هر روز در کوچه و بازار می شنویم.

پاسخ قلمرو ادبی فارسی یازدهم درس 9

پاسخ 2: الف) متناقض نما: آرامش طوفانی

ب) متناقض نما: حقیقی ترین مجاز

جواب قلمرو فکری صفحه 80 درس نهم فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری درس نهم فارسی یازدهم

پاسخ 1: پر رنگ و نگار، پران و نرم.

پاسخ 2: الف) گنجایش ذهنم بیشتر می‌شد، به معلوماتم اضافه می‌شد.
ب) از شدت هیجان، جست و خیز کنان می دویدم.

پاسخ 3: بیانگر ایمان و توکل زیاد خاله نویسنده است که باعث می‌شود در برابر مشکلات از پای نیفتد و سختی های زندگی را به عنوان خواست خداوند، بپذیرد.

پاسخ 4: حرص و ولع سیری ناپذیر نویسنده، در خواندن آثار سعدی مانند آن تشنه ای است که دچار بیماری استسقا باشد و در بیابان، آب سردی بیابد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی یازدهم بانگ جرس

جواب قلمرو زبانی صفحه 90 فارسی یازدهم درس دهم

پاسخ قلمرو زبانی درس دهم فارسی یازدهم

پاسخ 1: زنگ: جرس  کوچ: رحیل  واجب گردانیدن: فرض

پاسخ 2: تاخت و تاز

پاسخ 3: برادر: منادا / ره: نهاد / چاره ساز: مسند

پاسخ 4: برخاست / قِبطیان / فرض / داغ / عَلم / قدس / مقصد / سفر / سدِّ / رحیل / جرس

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 90 درس دهم فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 90 فارسی یازدهم

پاسخ 1: جناس همسان: جولان (۱- سرزمینی در سوریه، ۲- تاخت و تاز) / جناس ناهمسان: کشت، پشت

پاسخ 2: برگ سفر بر باره بستن: کنایه از آماده سفر شدن / عَلَم بر دوش گرفتن: آماده حرکت شدن

جواب قلمرو فکری صفحه 91 درس 10 فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری صفحه 91 فارسی یازدهم

پاسخ 1:  منظور سراینده اسرائیلیانی است که فلسطین را اشغال کرده اند./ موسی: رهبر انقلاب

پاسخ 2: بازگردانی:زمان سفر رسیده است. باید حرکت کنیم و خودمان را به وادی ایمن که جایی مقدس است برسانیم.

پاسخ 3: حماسه طبیعی نیست؛ زیرا همه ویژگی‌های حماسه طبیعی را ندارد؛ ولی زمینه قهرمانی را دارد.

چهار زمینه حماسه: داستانی و روایی، ملی، قهرمانی، شگفت آوری.

پاسخ 4: آماده حرکت و سفر شدند.

پاسخ 5: فرمانروایی و حکومت اسرائیلیان

جواب کارگاه متن پژوهی درس یاران عاشق فارسی یازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 94 فارسی یازدهم درس یازدهم تجربی

پاسخ قلمرو زبانی صفحه 94 فارسی یازدهم درس یازدهم

پاسخ 1: منکر : انکارکننده، تکذیب کننده.
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور.

پاسخ قلمرو زبانی صفحه 95 فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو ادبی فارسی یازدهم صفحه 95 درس یازدهم

پاسخ قلمرو ادبی درس یازدهم فارسی یازدهم صفحه 95

پاسخ 1: تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به). گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش (عشق همچون بیرق).
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم). مرهم بودن زخم.

پاسخ 2: قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک: روایی، داستانی، تعلیمی. (نفی تقلید کورکورانه)
نوع لحن شعر یاران عاشق: عرفانی. (عاشقی و جانبازی)

پاسخ قلمرو فکری درس یازدهم فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری درس یازدهم فارسی یازدهم صفحه 96

پاسخ 1: شهیدان: با نثار خونشان فریاد آزادی و پیروزی سر دادند. روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری، هدایتگری، امید و میل به پیروزی.

پاسخ 2: بیعت با شهیدان و در مسیر آن‌ها بودن، حمایت از ارزش های انقلاب.

پاسخ 3: الف: ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.
ب: شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید. بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است.

جواب کارگاه متن پژوهی درس کاوه دادخواه

پاسخ قلمرو زبانی درس دوازدهم فارسی یازدهم صفحه 106

جواب قلمرو زبانی درس دوازدهم صفحه 106 فارسی یازدهم

پاسخ 1: هنر (فضیلت) محضر (استشهادنامه) درای (پتک) منزل (توقف گاه)

پاسخ 2: در معنی «یا»

پاسخ 3:  پذیرش: (پ)
سوفار: (الف)
رکاب: (ت)
شوخ: (ب)

پذیرش: (با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه می دهد).

سوفار: (از فهرست واژگان حذف شده است).

رکاب: (هم معنای قدیم خود را حفظ کرده و هم معنای جدید گرفته است).

شوخ: (با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقل شده است).

اگر در دوستان و آشنایان خود دانش‌آموزی دارید که در مقطع ابتدایی مشغول به تدریس است شما به عنوان کمک کننده می‌توانید لینک مطالب زیر را برای راهنمای درسی برای آن‌ها ارسال کنید.

جواب گفت و گو کنیم هدیه های آسمانی سوم ابتدایی
جواب آزمایش های علوم سوم ابتدایی
جواب پیام قرانی قرآن چهارم ابتدایی
جواب درک مطلب های فارسی چهارم ابتدایی
جواب املا و واژه آموزی های نگارش پنجم
جواب بگرد و پیدا کن های هدیه‌های آسمان پنجم ابتدایی
جواب کارگاه نویسندگی نگارش ششم
جواب هنر و سرگرمی نگارش ششم

جواب قلمرو ادبی صفحه 107 فارسی یازدهم درس 12

جواب قلمرو ادبی صفحه 107 فارسی یازدهم درس 12

پاسخ 1:  ز هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست
خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاها منم کاوه دادخواه

پاسخ 2: کنایه : «به نام کسی لب گشادن» کنایه از همیشه به فکر کسی بودن
تضاد: روز و شب
جناس ناهمسان: شب و لب
واج آرایی: تکرار صدای «ب»

پاسخ 3: مجاز از مردم بازار، مجاز از پیشبند چرمی

پاسخ 4: نماد پیروزی، درفش ملیّ ایران در عهد ساسانی، (کاویان یا کاویانی: منسوب به کاوه)

پاسخ قلمرو فکری درس دوازدهم فارسی یازدهم صفحه 107

پاسخ قلمرو فکری درس دوازدهم فارسی یازدهم صفحه 107

 

پاسخ 1: کاوه خروشید و فریاد زد و مردم را به حق و عدالت و اعتراض فراخواند.

پاسخ 2: مار:نمادی است از اهریمن و در این جا نیز بر دوش ضحّاک می‌روید که به خوهای اهریمنی و بیداد و منش پلید ضحّاک می‌توان تجسم کرد.

پاسخ 3: ضحّاک فرزندان کاوه را کشته بود و به مردم بسیار ستم می‌کرد؛ از این رو کاوه مردم را علیه ضحّاک برخاست؛ مردم را برشوراند و به داد و عدالت فراخواند.

پاسخ 4: پایمردان دیو همان دستیاران و دست نشانده‌های ضحّاک هستند. کسانی که از خدا نمی‌هراسند. در برابر ستم خاموش می‌نشینند و به گفته های ستمگری چون ضحّاک دل سپرده‌اند و کارهای ستمگرانه او را نادیده می‌گیرند.

جواب کارگاه متن پژوهی درس حمله حیدری

جواب قلمرو زبانی درس چهاردم صفحه 115 فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو زبانی درس چهاردهم فارسی یازدهم

پاسخ 1: اسب (ابرش)، اجازه (رخصت)، شیر (غضنفر)

پاسخ 2: غضنفر، خصم، دریغ، وصیّ، هوس، طالب رزم، رخصت، سهمگین، علم، تیغ

پاسخ 3:  سر در گریبان : سر (هسته)، در گریبان (وابسته)
هیچ کس: کس (هسته)، هیچ (وابسته)
رزم او: رزم هسته و او وابسته

روی دشمن (هسته): روی
خشم: هسته (خشم)
کارش: هسته (کار)
زهر چشم: هسته (زهر)

جواب قلمرو ادبی درس چهاردهم فارسی یازدهم

پاسخ قلمرو ادبی درس چهاردهم فارسی یازدهم

پاسخ 1: ژنده فیل: استعاره از عمرو / غضنفر: استعاره از حضرت علی

پاسخ 2: دندان به دندان خاییدن: کنایه از خشمگین شدن 
رنگ باختن: کنایه از ترسیدن

پاسخ 3: پرید از رخ کفر در هند رنگ، تپیدند بت خانه‌ها در فرنگ، فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ.

جواب قلمرو فکری صفحه 116 فارسی یازدهم درس چهاردهم

پاسخ قلمرو فکری صفحه 116 فارسی یازدهم درس چهاردهم

پاسخ 1: همه از ترس عمرو سر در یقه فرو برده بودند و هیچ کس میلی به نبرد با عمرو نداشت. (ترسیدن مسلمانان از جنگیدن با عمرو)

پاسخ 2: (پیام:‌ ناامیدی شیطان از پیروزی)، (پیام:‌ شکست و ناامیدی بی دینان)

پاسخ 3: از علی آموز اخلاص عمل / شیر حق را دان منزّه از دغل
شعر حمله حیدری از نوع ادبیات حماسی است و شاعر در آن به قدرت جنگاوری حضرت علی اشاره کرده است اما شعر مولوی از نوع ادبیات عرفانی است و شاعر در آن به قدرت معنوی و اخلاص ایشان نظر دارد و آن را ستایش می‌کند.

جواب کارگاه متن پژوهی درس کبوتر طوقدار

جواب قلمرو زبانی درس پانزدهم فارسی یازدهم صفحه 123

جواب قلمرو زبانی درس پانزدهم صفحه 123 فارسی یازدهم

پاسخ 1: گرازان به تگ ایستاد. (آغازید)، صیّاد در پی ایشان ایستاد. (مبادرت ورزیدن، اقدام کردن، دوید)
در هر دو عبارت به معنی «رفت» است. در جمله اول «با عشوه و ناز به دو رفت» و در جمله دوم صیاد به دنبال آن‌ها رفت.

پاسخ 2: معونت؛ مظاهرت؛ سیادت؛ استخلاص.
متصید: شکارگاه، استخلاص: رهایی، صواب: درست، ثقت: اعتماد کردن

پاسخ 3: کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت. (گرفتند)

پاسخ قلمرو ادبی درس پانزدهم فارسی یازدهم صفحه 123

جواب قلمرو ادبی صفحه 123 فارسی یازدهم درس 15

پاسخ 1: مشبه: لاله؛ مشبه به: چراغ، مشبه: داغ لاله؛ مشبه به: دود
مشبه: شقایق بر یکی پای ایستاده؛ مشبه به: جامِ باده بر شاخِ زمرّد

پاسخ 2: جوی: استعاره از اشک

3- از متن درس ، كنايه های معادلِ مفاهیم زیر را بيابيد.

انسان با تجربه: سرد و گرم روزگار دیده
ناامید شدن: خایب

جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 124 درس پانزدهم

پاسخ قلمرو فکری درس پانزدهم صفحه 124 فارسی یازدهم

پاسخ 1: در وقت آسایش همراهی بهتر است وگرنه سرزنش کنندگان فرصت بدگویی پیدا می‌کنند.

پاسخ 2: الف) حق رهبری را باید به انجام رسانم.
ب) مگر تو در فکر حفظ جانت نیستی؟

پاسخ 3: و من می ترسم که اگر از گشادن عقده‌های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند.
در وقتِ فراغْ موافقت اوَلی تر، و الّا طاعِنان مجالِ وقیعت یابند.

پاسخ 4: زاغ (کسی که بردبار و شکیباست و در پی به دست آوردن تجربه است.)

مُطَوَّقه (رهبری که احساس مسئولیت می‌کند و در اندیشه زیردستان خود است و دوستان دانا و کار آزموده دارد.)

جواب کارگاه متن پژوهی درس قصه عینکم

جواب قلمرو زبانی درس شانزدهم فارسی یازدهم صفحه 132

پاسخ قلمرو زبانی درس شانزدهم فارسی یازدهم صفحه 132

پاسخ 1: خیره: با سرگشتگی، با حیرت، با شگفتی
شیفته: مجذوب

پاسخ 2: لهجه غلیظ شیرازی، صدای مهیب خنده، روشن و پرفروغ، فرنگی مآبی، افسار گسیخته، هپل و هپو، لحظه عجیب و عظیم، زادالمعاد و کتاب دعا، قیافه یغورم.

پاسخ 3: نمی‌دانید چه لذتی («ی» ناشناس) یافتم. از میان تاریکی های (نشانه جمع) حافظه ام. واکس کفش (مضاف الیه). نیمکت ردیف اول (صفت شمارشی). مردان متمدن (صفت بیانی).

پاسخ قلمرو ادبی درس شانزدهم فارسی یازدهم صفحه 132

پاسخ قلمرو ادبی صفحه 132 فارسی یازدهم درس 16

پاسخ 1:  افسار گسیخته بودن (گستاخ و وحشی بودن)
بور شدن (خجالت زده شدن)

پاسخ قلمرو ادبی فارسی یازدهم صفحه 133 درس 16

پاسخ 2: طنز بودن ، صمیمیت نویسنده، ساده و روان

پاسخ 3: زاویه دید: اول شخص مفرد (من)
شخصیت اصلی: راوی رسول پرویزی دانش‌آموز کلاس هشتم
نقطه اوج: وقتی راوی عینک را در کلاس به چشم گذاشت و معلم دید به او پرخاش کرد.
وقتی شورای مدرسه مطمئن می‌شود شخص اول نیمه کور است و از تقصیرش می‌گذرند.

جواب قلمرو فکری درس شانزدهم فارسی یازدهم صفحه 133

پاسخ قلمرو فکری درس 16 فارسی یازدهم صفحه 133

پاسخ 1: کراوات بستن و عینک زدن

پاسخ 2: آن‌ها کمکی به یافتن مشکل او نکردند و در عدم اعتماد به نفس او مقصر بودند بلکه اعتماد به نفس او را خراب کردند.

پاسخ 3: انسانی که اعتماد به نفس نداشته باشد نمی توانید به اهداف خود برسد و در کارهایش به مشکل برمی‌خورد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس خاموشی دریا

جواب قلمرو زبانی درس هفدهم فارسی یازدهم صفحه 144

پاسخ قلمرو زبانی درس 17 فارسی یازدهم صفحه 144

پاسخ 1:  دریا و صدف یا دریا و ماهی ها یا دریا و آب.
فصل و درس یا فصل و ماه.

پاسخ 2: ماهی در آب خاموش است و (حرف ربط) چارپا روی خاک هیاهو می کند و(حرف ربط) پرنده در آسمان آواز می خواند. آدمی خاموشی دریا و(حرف عطف) هیاهوی خاک و(حرف عطف) موسیقی آسمان را در خود دارد.

پاسخ 3: خندان: الف) کودک خندان است. (مسند) ب)استاد خندان وارد کلاس شد. (قید)
چگونه:الف) هوا چگونه است؟ (مسند) ب) نگاه کن چگونه را می‌رود. (قید)

خندان: علی با دیدن مادرش خندان شد. (مسند). او همیشه خندان است. (مسند). او خندان به مدرسه رفت. (قید)
چگونه: حال مادرت چگونه است؟ (مسند). امتحان چگونه بود؟ (مسند). چگونه آمدی؟ (قید). چگونه از دنیا رفت؟ (قید)

جواب قلمرو ادبی صفحه 145 فارسی یازدهم درس 17

پاسخ قلمرو ادبی درس 17 فارسی یازدهم صفحه 145

پاسخ 1: ممکن از ناممکن می‌پرسد خانه ات کجاست؟ پاسخ می‌آید: «در رؤیای یک ناتوان» ممکن و ناممکن: هر دو آرایه تشخیص دارند.
از شعله به خاطر روشنایی‌اش سپاس گذاری کن. اما چراغدان را هم که صبورانه در سایه می‌ایستد از یاد مبر.

پاسخ 2: آفتاب: استعاره از چیزهای با ارزش و دست نیافتنی یا حقیقت کل. ستاره: استعاره از چیزهای کم ارزش و کوچک و دست یافتنی یا حقیقت‌های جزء.

پاسخ قلمرو فکری درس 17 فارسی یازدهم صفحه 145

جواب قلمرو فکری درس هفدهم فارسی یازدهم صفحه 145

پاسخ 1: انسان های بی ادعایی که به چشم نمی‌آیند. افراد فروتن، خرسند و بردبار، افرادی که معمولا به چشم نمی‌آیند.

پاسخ 2: اینکه انسان همه ویژگی های سایر پدیده هارا د رخود دارد یا محور بودن انسان در بین پدیده ها

پاسخ 3: این عبارت و بند سوم تاکید بر تواضع دارند که نتیجه اش به بزرگی رسیدن انسان متواضع است. از آسمان تاج بارد؛ اما بر سر آن کس که سر فرود آرد.
تاج: مجاز از جاه،
سر فروآوردن: کنایه از فروتنی ورزیدن

پاسخ 4 : انسان راستین در کمال ناتوانی، امیدش را از دست نمی‌دهد و از کوشش بازنمی‌ماند؛ چون در ناتوانی باید به دنبال توانایی بود.

جواب کارگاه متن پژوهی درس خوان عدل

جواب قلمرو زبانی درس 18 فارسی یازدهم صفحه 149

جواب قلمرو زبانی درس 18 فارسی یازدهم صفحه 149

پاسخ 1: در اینجا دم به معنی نفس است ولی گاهی مجاز از لحظه و گاهی آواز در ادبیات به کار می‌رود.

پاسخ 2: همین : وابسته پیشین (صفت اشاره)، نام : هسته
اسما: هسته، صدگانه: وابسته پسین (صفت بیانی)، ش: مضاف الیه

پاسخ 3: بن ماضی: رست
بن مضارع: ره

پاسخ 4: مضارع اخباری (است)
ماضی نقلی (تنیده است)
مضارع التزامی (روم)

پاسخ قلمرو ادبی فارسی یازدهم درس هجدهم صفحه 149

جواب قلمرو ادبی درس 18 فارسی یازدهم صفحه 149

پاسخ 1: بند چهارم- چون در بخش آغازین گلستان سعدی چنین مضمونی دیده شود. «هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات پس دو نعمت موجود است وبر هر نعمت شکری واجب» چون در این بند از سعدی چند جمله تضمین شده است.

پاسخ 2: مجاز: شرق و غرب، کل جهان
کنایه: خوان عدل را گستردن، به همه عادلانه رفتار کردن

جواب قلمرو فکری درس هجدهم فارسی یازدهم صفحه 150

پاسخ قلمرو فکری درس هجدهم فارسی یازدهم صفحه 150

پاسخ 1: حاضر و ناظر بودن خدا – قادر بودن خدا (مالک و قادر)

پاسخ 2: الف) بند پایانی (بند 6)
ب) غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را یا صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی شعر حافظ از بر می‌کنند.

پاسخ 3: در همه حالی به یاد خدا باشیم چه در سختی چه در آسایش (یاد خدا آرامش بخش است

پاسخ 4: بند پنجم سروده گوته

دوستان و همراهان عزیز، به پایان مقاله پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم رسیدیم. شما دانش‌آموزان pdf این مطلب را می‌توانید دانلود کنید و برای رشته‌های ریاضی و فیزیک، تجربی و انسانی استفاده کنید. اگر هر سوالی در مورد این درس دارید، در قسمت کامنت یادداشت بفرمایید.

سوالات متداول جواب کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

  1. آیا مقاله جواب کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم، متناسب با آپدیت کتاب درسی چاپ 1400 نوشته شده است؟
    بله، جواب هر یک از کارگاه متن پژوهی‌های هر درس از کتاب فارسی یازدهم، مطابق تغییرات کتاب درسی 1400 می‌باشد.
  2. چگونه می‌توانیم جزوه مقاله جواب کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم را دریافت کنیم؟
    شما مخاطبین عزیز، با مراجعه به قسمت چاپ مقاله و دانلود pdf، می‌توانید جزوه این مقاله را در دسترس خود داشته باشید.
  3. آیا این مقاله جواب کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم تجربی برای رشته انسانی نیز قابل استفاده است؟
    بله، شما می‌توانید از این مقاله برای پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم انسانی نیز استفاده بفرمایید.
3/5 - (4 امتیاز)

کمک به دانش آموز

بی‌نظیر عزیزی دهبکری

دوست خوبم سلام. من بی‌نظیر عزیزی هستم؛ دانشجوی رشته دام‌پزشکی و حدود 2 سال است که شروع به فعالیت در زمینه مشاوره کرده‌ام. افتخار این را دارم که در سایت بخون و در قالب مقالات آموزشی کمکی هرچه‌قدر ناچیز در راستای موفقیت شما عزیزان کرده باشم.
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
مجید
4 اردیبهشت 1401 08:27

خدا خیرتون بده واقعا ممنونم

دکمه بازگشت به بالا