آموزش گرامر زبان نهم

سلام به دوستان خوبم. امروز در این مقاله از سایت بخون می‌خواهم آموزش کامل گرامر زبان نهم را در اختیار شما قرار دهم. این مقاله شامل آموزش همه درس‌های نهم از درس 1 تا 6 به صورت کامل و همچنین نکات مهم درسی می‌باشد. با مطالعه آموزش گرامر زبان نهم، به منابع دیگری احتیاج نخواهید داشت پس تا انتهای مقاله با من همراه باشید.

آموزش گرامر زبان نهم درس اول

در آموزش درس 1 زبان نهم می‌خواهیم به توضیح ساختار حال ساده بپردازیم. وقتی در حالت کلی از چیزی صحبت می‌کنیم از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. برای ساخت حال ساده از افعال   to be استفاده می‌کنیم.

آموزش گرامر زبان نهم درس 1

در آموزش گرامر زبان هشتم گفتیم که وقتی از کسی بخواهیم ویژگی‌های شخصی یا اشیائی را برایمان بگویید، با استفاده از عبارت ?What is …. like سوال می‌پرسیم.

?What’s your sister like

?What is she like

?What’s her dog like

همچنین گفتیم که در پاسخ به این‌گونه سوالات ویژگی‌های شخص یا چیزی را که درباره آن سال پرسیده شده ایت را بیان می‌کنیم.

کلمه there که در کتاب درسی زیاد به کا رفته است، به معنی ((وجود داشتن)) است. وقتی بخواهیم از آن در حالت جمع استفاده کنیم، آن را همراه با فعل are به شکل there are می‌آوریم و همچنین هنگامی که از آن در حالت مفرد استفاده کنیم، there is را به کار می‌بریم.

آموزش گرامر درس 1 زبان نهم

افعال am, is, are شکل کوتاه شده دارند. بعد از فاعل علامت کاما(‘) را قرار می‌دهیم و بعد شکل کوتاه شده افعال to be را می‌نویسیم. به جدول زیر دقت کنید.

گرامر درس 1 زبان نهم

جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم و جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم را در لینک‌های داده شده به صورت کاملاً تشریحی و کامل مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان نهم درس دوم

در این درس با حال استمراری آشنا می‌شویم. هنگام استفاده از حال استمراری، در وسط انجام عملی که هنوز تمام نشده‌ است و ادامه دارد، هستیم. ساختار حال استمراری همانند حال ساده است با این تفاوت که در حال استمراری فعل ingدار می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید:

.He is playing football

.I am speaking English

.They are walking in the street

برای منفی کردن جملات در حال استمراری از not استفاده می‌کنیم. کلمه not را بعد از افعال to be قرار می‌دهیم. در جملات می‌توانیم مانند مثال‌های زیر از شکل کوتاه شده not استفاده کنیم.

گرامر درس دوم زبان نهم

اما حال استمراری را چگونه به شکل سوالی دربیاوریم؟ برای این کار افعال to be یا همان am, is, are را در ابتدا قرار می‌دهیم. بعد از آن فاعل جمله و بعد فعل ingدار قرار می‌گیرد. به مثال‌هایی که در کتاب درسی آورده شده است، دقت کنید.:

آموزش گرامر درس 2 زبان نهم

نکته مهم دیگری که در گرمر درس دوم وجود دارد، Wh Questions هستند؛ کلمات پرسشی‌ که با W یا H شروع می‌شوند. برای اینکه جمله خبری را سوالی کنیم، جای فعل to be و فاعل جمله را عوض می‌کنیم. اما علاوه بر این کار به روش دیگری نیز می‌توانیم این کار را انجام دهیم که آن هم استفاده از کلمات پرسشی در ابتدای سوال است. به مثال‌های زیر که در ابتدای آن‌ها کلمات پرسشی آمده است، دقت کنید.

?Where is your home address

?What are you doing in your free time

?How is she going

?When is her birthday

آموزش گرامر زبان نهم درس دوم

آخرین نکته درس 2 زبان نهم، استفاده از ((s)) و ((of)) برای بیان مالکیت می‌باشد. هنگامی که بخواهیم چیزی را به شخصی یا حیوانی (موجود زنده) مالکیت دهیم، از s مالکیت استفاده می‌کنیم. قبل از s مالکیت از کاما (‘) استفاده می‌کنیم. برای اشیاء و ایده‌ها ترجیحاً از of به جای s استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید:

گرامر درس 2 زبان نهم

اگر دقت کنید در خط سوم می‌بینید که  s قبل از (‘) قرار گرفته است. برای مالکیت در حالت جمع به این شکل آن را می‌نویسیم. در  مثال بالا کلمه Teachers چون به حالت جمع آمده است و خود کلمه s  دارد، پس نمی‌توانیم از دو s پشت سر هم استفاده کنیم. در این حالت اسم را جمع می‌کنیم و بعد از s جمع کاما (‘) قرار می‌دهیم.

جواب خودت را امتحان کن پیام‌های آسمان نهم را به صورت تشریحی و بدون نیاز به منابع دیگر در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب فعالیت کلاسی پیام‌های آسمانی نهم را در لینک داده شده بدون نیاز به منابع دیگر و به صورت تشریحی مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان نهم درس سوم

در آموزش درس اول زبان نهم با حال ساده و کاربردهای آن آشنا شدیم. دانستیم که در حالت‌های کلی و برای کارهایی که عادت و همیشگی‌اند از حال ساده استفاده می‌کنیم. اما نکته مهمی که در این درس وجود دارد این است که هنگام استفاده از حال ساده برای اشخاص سوم شخص، فعل آن‌ها s می‌گیرد که به آن ((s سوم شخص)) می‌گوییم. برای I, you, we, they، فعل را به صورت ساده و برای he, she, it در آخر فعل s سوم شخص قرار می‌دهیم.

آموزش گرامر درس 3 زبان نهم

فعل‌هایی که در آخر آن‌ها حروف (x, s, z, ch, sh, ss) قرار دارد، هنگام جمع بستن به آخر آن‌هل es اضافه می‌کنیم. فعل‌هایی که آخر آن‌ها با y ختم می‌شود، در هنگام جمع بستن y را به ie تغییر می‌دهیم و بعد s را اضافه می‌کنیم، یعنی به شکل ies درمی‌آید. اما برای سایر فعل‌های دیگر از s ساده در انتهای فعل استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

study————-studies

box—————boxes

read————–reads

watch————watches

در زمان حال ساده از do/does برای منفی و سوالی کردن جملات استفاده می‌کنیم. همانطور که قبلا هم گفتیم برای سوم شخص از فعل does استفاده می‌کنیم. یعنی برای فاعل‌های I, you, we, they از do  و برای she, he, it از does استفاده می‌کنیم. شکل منفی does به صورت doesn’t و شکل منفی do به صورت don’t است. به این نکته توجه کنید که اگر جمله شامل does باشد، فعل جمله s نمی‌گیرد.

گرامر درس سوم زبان نهم

برای سوالی کردن حال ساده، do و does را در ابتدای جمله و بعد از آن فاعل جمله و بعد فعل جمله را می‌آوریم.

آموزش گرامر زبان نهم درس 3

نکته مهم دیگری که در این درس وجود دارد، صفات ملکی هستند که در این درس با آن‌ها آشنا می‌شویم. همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست برای نشان دادن مالکیت کسی یا چیزی به‌کار می‌رود. صفات ملکی در انگلیسی مالکیت اسم را نشان می‌دهند و همیشه قبل از اسم می‌آیند. در جدول زیر صفات ملکی در زبان انگلیسی به همراه ضمایر فاعلی آورده شده است.

گرامر درس 3 زبان نهم

در ریاضی نهم هر آنچه مربوط به ریاضی پایه نهم شامل نمونه سوال، آموزش و گام به گام را به صورت کاملاً رایگان و بدون نیاز به منابع دیگر مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان نهم درس چهارم

در درس‌های قبلی با Wh Questions یا همان کلمات پرسشی آشنا شده‌اید. اما در این درس می‌خواهیم به طور کامل آن‌ها را یاد بگیریم. کلمات پرسشی که با wh شروع می‌شوند، در ابتدای جمله می‌آیند و بعد از آن ها یکی از افعال ( to be ) و یا do/does  قرار می‌گیرد.

آموزش گرامر درس 4 زبان نهم

نکته دیگر درس 4 زبان نهم، قیدهای تکرار هستند. با توجه به قیدی که در جمله به کار می‌بریم، احتمال وقوع یا به وقوع پیوستن یک اتفاق را بیان می‌کنیم. قیدهای تکرار می‌توانند بعد از فعل اصلی و افعال to be یعنی am, is, are به کار روند.

گرامر درس 4 زبان نهم.They never come late
.She always studies hard
.I always wake up at 5:30
.He often plays outside

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم و جواب خود را بیازماییدهای علوم نهم را که شامل جواب‌های کامل و تشریحی می‌باشد را در لینک‌های داده شده به صورت رایگان مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان نهم درس پنجم

در این درس از آموزش گرامر زبان نهم با زمان گذشته ساده که با افعال باقاعده درست می‌شود، آشنا می‌شویم. اما در درس بعدی با همین زمان اما با افعال بی‌قاعده آشنا می‌شویم. برای ساخت گذشته ساده از فاعل در ابتدای جمله و بعد از آن فعل باقاعده استفاده می‌کنیم. افعال باقاعده افعالی هستند که اگر بخواهیم آن‌ها را به شکل گذشته در بیاوریم، به انتهای آن‌ها ed اضافه می‌کنیم.

برای منفی کردن زمان گذشته از didi not/ didn’t بعد از فاعل استفاده می‌کنیم. همچنین برای سوالی کردن، did را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 .I didn’t come home yesterday

?Did you go to school

Did را باکلمات پرسشی نیز می‌توانیم به کار ببریم. اگر بعد از کلمه پرسشی فعل قرار بگیرد، آن را به صورت گذشته می‌آوریم.

آموزش گرامر زبان نهم درس 5

گذشته افعال to be یا همان am, is, are به شکل was, were است. برای I/she/he/it از was و برای we/you/they از were استفاده می‌کنیم. به مثال‌های کتاب درسی در این‌باره دقت کنید.

گرامر درس پنجم زبان نهم

جواب نوشتن‌های فارسی نهم و جواب خودارزیابی‌های فارسی نهم را از درس اول تا آخر به صورت یکجا و کاملاً تشریحی در لینک‌های داده شده مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان نهم درس ششم

در درس قبلی با افعال باقاعده آشنا شدیم. در این درس می‌خواهیم با افعال بی‌قاعده آشنا شویم. افعال بی‌قاعده افعالی هستند که گذشته شکل آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و باید شکل گذشته آن‌ها را به همان صورتی که هستند حفظ کنیم. همانطور که در درس قبل گفتیم برای ساخت زمان گذشته از فاعل در ابتدای جمله و بعد از آن از شکل دوم فعل استفاده می‌کنیم. در آخر کتاب درسی افعال بی‌قاعده آورده شده است.

.I went to the gym yesterday

.She didn’t see me at the park

.Mozart wrote a lot of pieces of music

.They spoke English last week

همانطور که در درس قبل نیز گفتم، هنگامی که did/didn’t در جمله می‌آیند، فعل به صورت ساده قرار می‎‌گیرد و نباید از حالت گذشته فعل استفاده کنیم.

در درس‌های قبل با ضمایر ملکی آشنا شده‌اید. در درس ششم زبان نهم با ضمایر مفعولی آشنا می‌شویم. جدول زیر شامل ضمایر مفعولی همراه با مثال است.

آموزش گرامر درس ششم زبان نهم

جواب فکر کنیدهای علوم نهم و جواب فعالیت‌های علوم نهم را به صورت یکجا از درس اول تا آخر در مقاله‌های داده شده که کاملاً تشرحی و رایگان است، مطالعه کنید.

جواب جمع آوری اطلاعات‌ علوم نهم را به صورت یکجا و بدون نیاز به منابع دیگر که شامل جواب‌های تشریحی است را در لینک داده شده مطالعه کنید.

به پایان مقاله آموزش گرامر زبان نهم رسیدیم، امیدورام برای شما مفید واقع شده باشد. برای اطلاع از آخرین مقالات آپدیت و بروز ما در خبرنامه سایت بخون عضو شوید. هر سوالی راجب به آموزش گرامر زبان نهم برایتان پیش آمد، در بخش نظرات از ما بپرسید تا سریعا پاسخگو باشیم.

در ضمن برای اطلاع از آخرین مباحث آموزشی پایه نهم، لینک‌های زیر را دنبال کنید:

سوالات متداول

  • آیا آموزش گرامر زبان نهم شامل آموزش کامل همه درس‌ها می‌باشد؟
    بله.در این مقاله آموزش کامل درس 1 تا 6 گرامر به طور کامل داده شده است.
  • آیا مقاله آموزش گرامر زبان نهم شامل مثال می‌باشد؟
    بله. مقاله آموزش گرامر زبان نهم شامل مثال برای درک بهتر مطالب می‌باشد.
4.5/5 - (17 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
6 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا