جواب خود را بیازماییدهای علوم نهم

در مقالات قبلی به بررسی جواب فعالیت‌های علوم نهم و جواب فکر کنیدهای علوم نهم پرداختیم که با مراجعه به لینک قرار داده شده، می‌توانید مطالعه کنید. اما امروز نیز در این مقاله از سری مقالات سایت بخون، به سراغ جواب خود را بیازماییدهای علوم نهم خواهیم رفت و از فصل اول تا فصل پانزدهم، پاسخ‌ها را بررسی خواهیم نمود.

اکثر خود را بیازماییدهای علوم کلاس نهم بر عهده خود دانش آموزان است و اغلب دانش آموزان به دنبال جواب می‌گردند؛ اما مشکل اساسی اینجا است که اغلب منابع، کامل نیستند. اما دیگر جای نگرانی نیست! چرا که ما در این مقاله، به صورت کاملأ رایگان و کامل جواب‌ها را برای شما تهیه کرده‌ایم. اما اگر چنان چه به دنبال جواب‌های فصل به فصل هستید، لینک گام به گام علوم نهم را دنبال کنید. برای دسترسی آسان به سایر مطالب ما، لینک‌های زیر را دنبال کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 3 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 3 علوم نهم

پاسخ سوال 1: منیزیم _ طلا

پاسخ سوال 2: آهن و مس. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به لینک علوم نهم، سایر مقالات آموزشی ما را مطالعه کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 19 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم نهم

جواب سوال 1 قسمت الف: 

جواب سوال 1 قسمت الف خود را بیازمایید صفحه 19 علوم نهم

جواب قسمت ب: سدیم 

جواب قسمت پ: فلوئور

جواب قسمت ت: سدیم = 1 و فلوئورید = 1

جواب قسمت ث: بله؛ زیرا مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی در آن صفر (خنثی) است. Na + و F _

جواب سوال 2: 

جواب سوال 2 خود را بیازمایید صفحه 19 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم

جواب قسمت الف: 1 الکترون 

جواب قسمت ب: 2 الکترون

تبلیغ تاملند

جواب قسمت پ: 2 الکترون 

جواب قسمت ت: 8 الکترون. همراهان عزیز، اگر برای دروس ریاضی پایه نهم به دنبال یک منبع مطمئن و رایگان هستید، لینک ریاضی نهم را دنبال نمایید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 24 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 24 علوم نهم

جواب قسمت الف: 

جواب قسمت الف خود را بیازمایید صفحه 24 علوم نهم

جواب قسمت ب: 

جواب قسمت ب خود را بیازمایید صفحه 24 علوم نهم

جواب قسمت پ: 4 پیوند اشتراکی 

جواب قسمت ت: 1 پیوند اشتراکی. در زبان انگلیسی مشکل دارید؟ با مراجعه به لینک زبان نهم، این مشکل را با مقالات آموزشی ما برای همیشه به پایان برسانید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 30 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 30 علوم نهم

جواب قسمت الف: 1955 – 1965

جواب قسمت ب: 2020 – 2030 

جواب قسمت پ: 1980

جواب قسمت ت: 1980 به بعد. از بین دروس کلاس نهم، مشکل‌ترین درس عربی است! اما ما برای شما آسان می‌کنیم؛ فقط کافی است لینک عربی نهم را دنبال کنید و به دریایی از آموزش‌های رایگان دسترسی داشته باشید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 41 علوم نهم

جواب: خط قرمز رنگ نشان دهنده مسافت طی شده و خط آبی رنگ نشان دهنده بردار جا به جایی است. به هر یک از دروس پایه نهم نیاز داشتید، فقط کافی است با کلیک بر روی لینک نهم، به اقیانوسی از آموزش‌های کاملأ رایگان دسترسی یابید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 42،43 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 42،43 علوم نهم

جواب سوال 1: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 42 علوم نهم

مفهوم فیزیکی: یعنی این دونده در هر ثانیه مسافتی کمی بیش از ده متر دویده است؛ یا این دونده در هر ثانیه مسافتی معادل 10.4 متر پیموده است.

جواب سوال 2: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 43 علوم نهم

جواب سوال 3: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 42،43 علوم نهم

جواب سوال 4: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 43 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 46،47 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 46،47 علوم نهم

جواب: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 46،47 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم

جواب قسمت الف: 33/33 = 3/6 ÷ 120 متر بر ثانیه

جواب قسمت ب: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم

جواب سوال 1: 

ابتدا سرعت داده شده را به s/m تبدیل می‌کنیم .   15 =  6/3 ÷ 5

جواب خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم

جواب سوال 2: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 54 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 54 علوم نهم

جواب قسمت الف:  به آن جسم نیرو وارد می‌کنیم.

جواب قسمت ب: در خالف جهت حرکت خودرو. شب امتحان به دنبال نمونه سوالات علوم نهم می‌گردید! اما همه پولی و یا بدون جواب هستند؟ دیگه نگرانی ندارید! با مراجعه به لینک نمونه سوال علوم نهم، سوالات دبیر را پیش‌بینی کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 58 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 58 علوم نهم

جواب: W = mg = 50 × 9/8 = 488 N

جواب خود را بیازمایید صفحه 60 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 60 علوم نهم

جواب: W = mg = 10 × 10 = 100 N
N = W = mg = 10 × 10 = 100 N 

جواب خود را بیازمایید صفحه 65 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 65 علوم نهم

جواب: گندوانا شامل سرزمین‌های امروزی: استرالیا – قطب جنوب – هندوستان – جنوب آسیا – آمریکا جنوبی
و آفریقا می‌باشد. لورازیا شامل سرزمین‌های امروزی: اروپا – شمال آسیا – گریلند – کانادا – سیبری (قطب شمال) و
آمریکا شمالی می‌باشد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 70 علوم نهم

جواب: ورقه  آمریکا شمالی. شما هم از آموزش مجازی به ستوه آمده‌اید؟ پس تبریک می‌گوییم.. این جا همان جایی است که باید باشید! کلی آموزش رایگان در انتظار شما است؛ فقط روی لینک آموزش علوم نهم کلیک کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 75 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 75 علوم نهم

جواب: تصویر الف؛ زیرا به دلیل لایه لایه بودن رسوبی است و سنگ‌های رسوبی محل تشکیل فسیل می‌باشند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 86 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 86 علوم نهم

جواب قسمت الف: با توجه به این که در پایه نواری همه فشار بر پایه‌ها وارد می‌شودظف فشار بر پایه نواری بیشتر است؛ اما در پایه یک پارچه فشار کل سطح تقسیم می‌شود که از مقدار فشار می‌کاهد. (با توجه به یکی بودن ساختمان‌ها از نظر وزن F1 = F2 است؛ در نتیجه، F1 = F2 ← P1A1 = P2A2 و A2 = 2A1 درنتیجه P1 = 2P2

جواب قسمت ب: با توجه به روابط بالا، مشاهده می‌شود که فشار در پایه یک پارچه نصف پایه نواری است؛ بنابراین، برای ساختن بنا در زمین‌های نرم بهتر است از پایه یکپارچه استفاده شود؛ زیرا فشار کمتری ایجاد می‌کند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 99 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 99 علوم نهم

جواب: چون فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش زیادتر شده و باعث افزایش گشتاور نیرو وارد بر آچار می‌شود.

جواب خود را بیازمایید صفحه 103 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 103 علوم نهم

جواب: 

جواب خود را بیازمایید صفحه 103 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 123 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 123 علوم نهم

جواب: مولکول DNA و مولکول پروتئین

جواب خود را بیازمایید صفحه 126 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 126 علوم نهم

جواب قسمت الف: پروکاریوت

جواب قسمت ب: گیاهان، قارچ‌ها و بعضی از آغازیان 

جواب خود را بیازمایید صفحه 129 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 129 علوم نهم

جواب: زیرا قارچ‌ها جزو گروه گیاهان نیستند و سبزینه ندارند. سبزی‌ها بیشتر از نوع کربوهیدرات  – سلولز هستند در صورتی که قارچ‌ها اغلب پروتئینی هستند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

جواب: 1. تک لپه – یک قسمتی – چند حلقه – رگبرگ‌های موازی – تعداد گلبرگ‌ها 3 و مضرب‌های 3

2. دو لپه – دو قسمتی – یک حلقه – رگبرگ‌های غیر موازی – تعداد گلبرگ‌ها 2 یا 5 و مضرب‌های آن

خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

جواب الف: در کاکتوس برگ وجود ندارد و در سیب زمینی قسمت خوراکی آن ساقه زیر زمینی است. 

جواب ب: در سیب زمینی در ساقه زیر زمینی – در هویج ریشه – در شلغم یا ترب در ریشه و در
کاکتوس در ساقه مواد مغذی ذخیره می‌شوند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 165 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 165 علوم نهم

جواب: پاسخ هر دانش آموز می‌تواند متفاوت باشد؛ اما برای مثال می‌توان گفت: 

گیاه ⇐ موش ⇐ روباه               گیاه ⇐  پروانه ⇐  عنکبوت

جواب خود را بیازمایید صفحه 167 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 167 علوم نهم

جواب الف: همیاری

جواب ب: هم‌سفرگی

جواب پ: انگلی

ایستگاه پایانی

دوستان و همراهان عزیز و همیشگی سایت بخون، به پایان مقاله جواب خود را بیازماییدهای علوم نهم رسیدیم. امیدوارم توانسته باشیم بهترین‌ها را برای شما به ارمغان آوریم. اما برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین در صورت تمایل و رضایت خاطر، جهت ارتقا سطح کیفیت مقالات، با رنگی کردن ستاره‌ها، به ما امتیاز داده و موجب قوت قلب و دل‌گرمی ما بخونی‌ها باشید.

سوالات متداول

  1. آیا در مقاله جواب خود را بیازماییدهای علوم نهم، به آزمایش کنیدها و فعالیت‌ها هم پرداخته‌اید؟
    خیر، در این مقاله فقط پاسخ خود را بیازماییدها قرار گرفته است؛ برای مطالعه آزمایش کنیدها و فعالیت‌ها، به لینک قرار داده شده در متن مقاله مراجعه فرمایید.
  2. چگونه می‌توانیم جزوه این مقاله را تهیه کنیم؟
    شما مخاطبین عزیز می‌توانید با مراجعه به انتها مقاله، از قسمت چاپ مقاله، pdf مطلب را دانلود نمایید.
5/5 - (1 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:

درباره نویسنده

عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا