جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم

سلام به همه بخونی‌های عزیز. با اولین مقاله جامع مطالعات اجتماعی نهم از سایت بخون با عنوان جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم همراه شما دوستان هستیم. در این مقاله سعی شده است به همگی 18 کاربرگی که در انتهای کتاب مطالعات اجتماعی نهم قرار داده شده است، بطور کامل پاسخ داده شود.

جواب کاربرگه شماره 1 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 1 مطالعات اجتماعی نهم

دوستان عزیز به شما پیشنهاد می‌کنم اگر به دنبال تکمیل یادگیری کتاب مطالعات اجتماعی نهم خود هستید،حتما مقاله جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم را مطالعه کنید.

جواب کاربرگه شماره 2 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 2 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره 3 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 3 مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

جواب کاربرگه شماره 4 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 4 مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 4

جواب سوال 3: بین جنگل‌های استوایی و بیابان.

جواب سوال 4: هرچه به سمت عرض‌های جغرافیایی بالاتر برویم به موازات کاهش باران و قد درختان نیز کاهش می‌یابد.

جواب سوال 5: هرچه میزان بارش بیشتر باشد، پوشش گیاهی بیشتر است.

جواب کاربرگه شماره 5 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 5 مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

دوستان و همراهان عزیز کلاس نهمی بخون، اگر می‌خواهید پاسخ تمامی فکر کنید علوم نهم خود را بطور کامل و درس به درس در اختیار داشته باشید، حتما مقاله جواب فکر کنیدهای علوم نهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب کاربرگه شماره 6 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 6 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 6

از ماتادی تا اسکندریه 3 زیست بوم وجود دارد. در این ناحیه همیشه باران می‌بارد. و رطوبت زیادی دارد. پرنده توکا در این ناحیه زندگی می‌کند. در جنگل‌های این ناحیه مارهای بزرگ و خطرناکی وجود دارد. بعضی از مردمان این ناحیه در مزرعه کار می‌کنند. منطقه ساوان با علفزارهای خود در کنار جنگل‌های استوایی واقعع شده است. در این منطقه هوا گرم و گاهی خشک و گاهی مرطوب است. حیواناتی مانند شیر، کرگدن و گوشت خواران درنده در این ناحیه زندگی می‌کنند. از منطقه ساوان که عبور کنیم به منطقه خشک و بیابانی می‌رسیم. از شگفتی‌های این ناحیه می‌توان روبای صحرای ساهارا را نام برد.

جواب کاربرگه شماره 7 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 7 مطالعات نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 7

جواب سوال 1: 14 حکومت

جواب سوال 2: عثمانی و ازبک‌ها

جواب سوال 3:

 • تهدید‌های داخلی: عدم وجود حکومت واحد قدرتمند، جنگ‌های داخلی، فراوانی قدرت‌های محلی
 • تهدید‌های خارجی: لشکر کشی سپاهیان عثمانی، حملات ازبکان به مرزها
 • پیامدها: عدم یکپارچگی حکومت در ایران، عدم همبستگی و اتحاد، عدم مذهب مستقل، از بین رفتن امنیت و آرامش شهرها

همراهان عزیز، اگر زمان کافی برای پاسخ دادن به پرسش‌های کتاب کار و فناوری خود ندارید، حتما مقاله‌ی جواب پرسش‌های کار و فناوری نهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب کاربرگه شماره 8 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 8 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره 9 مطالعات نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 9 مطالعات نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 9

1: تفلیس و گنجه:

 • کشور استعمارگر: روسیه
 • عنوان عهدنامه و قرارداد: گلستان (فتحعلیشاه)

2: هرات:

 • کشور استعمارگر: انگلیس
 • عنوان عهدنامه و قرارداد: پاریس (ناصر الدین شاه)

3: مرور و خیوه:

 • کشور استعمارگر: روسیه
 • عنوان عهدنامه و قرارداد: آخال (ناصرالدین شاه)

4: ایروان و قره‌باغ:

 • کشور استعمارگر: روسیه
 • عنوان عهدنامه و قرارداد: ترکمن چای (فتحعلیشاه)

5: بلوچستان و سیستان شرقی:

 • کشور استعمارگر: انگلس
 • عنوان عهدنامه و قرارداد: گلد اسمیت (ناصرالدین شاه)

خب دوستان عزیزم، قصد دارم یکی از بهترین مقاله‌های علوم سال نهم را به شما معرفی کنم. مقاله جواب فعالیت‌های علوم نهم یکی از بهترین مقاله‌های سایت بخون در پایه نهم می‌باشد. حتما به شما پیشنهاد می‌کنم این مقاله را به خوبی مطالعه کنید.

جواب کاربرگه شماره 10 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 10 مطالعات نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 10

سیاسی:

 • عقب‌ماندگی کشور
 • بی‌کفایتی حکومت قاجار
 • نفود بیگانگان به ایران

اقتصادی:

 • واگذاری امتیازات بسیار به روسیه و انگلیس
 • سخت گیری و بی‎‌رحمی ماموران مالیاتی
 • بیکاری

فکری و فرهنگی:

 • روشنفکران و تحصیل‌کردگان اروپایی
 • اندیشه آزادی خواه مردم

جواب کاربرگه شماره 11 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 11 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 11

جواب سوال 1: از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان و تامین حقوق ملت در چهارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی

جواب سوال 2: اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، علمای اسلامی باشد، احکام اسلامی باشد، دانشمند باشد، اسرائیل می‌خواهد اقتصاد شنا را قبضه مند و تجارت و زراعت را از بین ببرد.

جواب سوال 3: آمریکا و اسرائیل

جواب سوال 4: شهریور 1320

کلاس نهمی‌های عزیز، ما برای شما گام به گام فصل اول ریاضی نهم را بطور کامل قرار داده‌ایم. شما در لینک گام به گام فصل اول ریاضی نهم | مجموعه‌ها می‌توانید به پاسخ تمامی بخش‌های فصل اول ریاضی نهم دسترسی داشته باشید.

جواب کاربرگه شماره 12 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 12

جواب سوال 1: جمعه سیاه (17 شهریور)

جواب سوال 2: به دلیل محدودیت‌هایی که عراق برای ایشان ایجاد کرده بود.

جواب سوال 3: آزادی زندانیان سیاسی، استفاده مخالفان از رادیو و تلویزیون

جواب سوال 4: دولت بختیار

جواب سوال 5: رژیم پهلوی

جواب سوال 6: تصرف پادگان‌ها و مراکز دولتی توسط مردم

جواب کاربرگه شماره 13 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 13 مطالعات نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 13

نماد‌ها:

 • قلعه قدیمی
 • سنگ نگاره
 • چهار غار

هنجارها:

 • جشن خرمن
 • نوع پوشش زنان
 • تقسیم آش نذری کاریز

ارزش‌ها و عقاید:

 • عزاداری ماه محرم
 • سفره صبحانه در نوروز
 • جشن ناقالی

همراهان بخونی عزیز، اگر می‌خواهید جواب همه‌ی انس با قرآن در خانه های سال نهم خود را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید، حتما مقاله‌ی جواب انس با قرآن در خانه نهم را به خوبی مطالعه کنید.

جواب کاربرگه شماره 14 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 14 مطالعات نهم

دانش‌آموزان عزیز کلاس نهمی، اگر در حل تمرینات عربی خود مشکل دارید، حتما مقاله‌ی تمرینات عربی نهم با جواب را به خوبی مطالعه کنید. مطمئنا با خواندن این مقاله که از یکی از همکاران خوب ماست، می‌توانید نمره کامل درس خود را بدست آورید.

جواب کاربرگه شماره 15 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 15 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی شماره 15

جواب سوال 1:

 • انتظارات والدین از من: لباسی که آنها می‌گویند بپوشم، فرم و مدل موی من به دلخواه آنها باشد، در تمامی مهمانی‌ها همراه آنها شرکت کنم، دوستانم را به آنها معرفی کنم.
 • انتظارات من از والدین: مرا در پوشیدن لباس آزاد بگذارند، در انتخاب مدل مو آزاد باشم، رشته تحصیلی خود را انتخاب کنم، امکاناتی را که می‌خواهم در اختیارم قرار دهند.

جواب سوال 2: آشنایی خانواده با دوستان ایلیا، توضیح در مورد برنامه سفر و مهمانی به خانواده، در اختیار دادن شماره دوستان و اولیا.

جواب کاربرگه شماره 16 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه شماره 16 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره 17 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 17 مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 17

موقعیت 1: با خود کتاب درسی یا مجله می‌برد و در این وقت آن را مطالعه می‌کند.

موقعیت 2: خانم میرزایی مقداری بذر سیزی گرفته و مابقی را سبزی کاری می‌کند تا استفاده کنند.

موقعیت 3: برای انجام این کار یک گروه تشکیل داده سپس وظایف همه اعضای گروه را مشخص کرده. و در زمان‌های مختلف برای هماهنگی بین کار گروه اقدام به برگزاری جلسات می‌نمائیم.

دوستان عزیز اگر تا الان برای حل فعالیت های کلاس درس پیام های آسمانی خود مشکل داشته‌اید، دیگر لازم نیست که نگران باشید، می‌توانید مقاله جواب فعالیت کلاسی پیام‌های آسمانی نهم را مطالعه کنید و تمامی پاسخ‌های فعالیت های کلاس را در 10 دقیقه یاد بگیرید.

جواب کاربرگه شماره 18 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ کاربرگه ی شماره 18 مطالعات نهم

جواب کاربرگه مطالعات اجتماعی نهم شماره 18

جواب سوال 1: می‌توان مقاله‌ها را بصورت اینترنتی از پژوهشگران دریافت کرد. و به استادان نیز بصورت اینترنتی مقاله‌ها را ارسال و نظر آنها را نیز اینگونه دریافت کرد.

جواب سوال 2: 420000 تومان

همراهان عزیز سایت بخون، به پایان مقاله جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم رسیدیم. امیدوارم توانسته باشیم همه پاسخ ها به درستی در اخیار شما عزیزان قرار دهیم اما برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین از طریق عنوان زیر هم می‌توانید به کل مطالب مرتبط به هر دسته به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید.

سوالات متداول جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم

 • آیا مقاله جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم، منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
  بله، همه جواب های مطرح شده در این مقاله، منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی است.
 • آیا مقاله جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم مباحث دیگر کتاب را در بر می‌گیرد؟
  خیر، این مقاله فقط شامل کاربرگه‌های مطالعات اجتماعی نهم می‌باشد.
 • چگونه می‌توانیم جزوه مقاله جواب کاربرگه‌ های مطالعات اجتماعی نهم را تهیه نماییم؟

  شما مخاطبین عزیز، با مراجعه به قسمت چاپ مقاله و دانلود pdf، می‌توانید جزوه این مقاله را در دسترس خود داشته باشید.

 

5/5 - (4 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا