یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم

با سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم. امروز در بخون با جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم، مطالب آموزنده‌ای برای شما خواهیم داشت. در این مقاله کامل‌ترین جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم برای تمامی رشته‌ها همراه با PDF رایگان برای دانلود، در اختیار شما عزیزان خواهم گذاشت. من یاش‌گین ولی‌پور هستم و همراه همکارانم با جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم و همچنین مقالات مرتبط دیگر، شما را از هر منبع دیگری بی نیاز خواهیم کرد. هر جا سوال داشتید از بخش نظرات بپرستید تا پاسخگو باشم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 15 فارسی دوازدهم

1- جواب در تصویر
2- (قربت: نزدیکی / غربت: دوری) / (حیات: زندگی / حیاط: محوطه) / (منسوب: نسبت داده شده / منصوب: گماشته)
3- جواب در تصویر

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 15 درس اول فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
4- بوی گل مرا (مفعول) / دامن از دستِ من (مضاف الیه)
5- حذف لفظی: طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت {است}
حذف معنوی: بنده همان به ز تقصیر خویش … {همان بهتر است}
حذف متمم: دامنی پر {از گل} کنم …
قلمرو ادبی:
1- مرغ سحر: کسانی که فقط ادّعای عشق می‌کنند / پروانه: عاشق حقیقی
2- الف) سجع: کشیده، رسیده- بگسترد، بپرورد
تشبیه: باران رحمت- خوان نعمت- فرّاش باد صبا- دایه ابر بهاری- بنات نبات

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازدهم

ب) استعاره (گل ها و سبزه ها مانند فرش زمرّدین هستند.)
قلمرو فکری:
1- گوشه نشینان برای عبادت در بارگاه خداوند، به کوتاهی خود در عبارت اعتراف می کنند و می گویند: «تو را آنگونه پرستش نکردیم.»/
یکی از عارفان در حالت تفکر عارفانه فرورفته و سخت مشغول کشف حقایق عرفانی بود.
2- همه برای زندگی تو تلاش می کنند تا تو در غفلت و بی خبری نمانی/
وقتی تو پشتیبان امّت هستی، پس غمی نیست./
انسان عاشق وقتی به مرحله فنا فی الله می رسد دهانش دوخته می شود.

کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم صفحه 15

3- گویند که یطّی در آب روشنایی می دید. پنداشت که ماهی است. قصدی می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. چون بارها بیاموزد و حاصلی ندید. فروگذاشت. دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود. / حد: مجازات شرعی
تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن.
2- برویم / وجود نداشتن
آگاه نمی باشد / اکراهی وجود ندارد
می گردیم
قلمرو ادبی:
هر دو گفتگو و سوال و جواب است. دومی محتوای عاشقانه دارد و متن درس محتوای اجتماعی دارد. – مناظره

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 20 درس اول فارسی دوازدهم

2- هر دو یک موضوع اجتماعی را بیان می کنند و از طریق مناظره سعی می کنند به زبان ساده مطلب را تفهیم کنند.
قلمرو فکری:
1- رشوه خواری / اوضاع نامساعد جامعه
2- بیت هشتم: عدم توجه به ظاهر / بیت نهم: مهم خود عمل است که نباید انجام بگیرد.
3- الف) گفت: «نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم»
گفت: «والی از کجا در خانه خمّار نیست»
همه نیرنگ باز هستید و من فریب نیرنگ های شما را نمی خورم.

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازدهم

3- ب) گفت: «از بهر غرامت، جامه ات بیرون کنم»
گفت: «پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست»
از افراد فقیر جامعه نمی توان رشوه گرفت چرا که دیگر برای آنها چیزی نمانده است.

جواب کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 28 فارسی دوازدهم

answer text study workshop farsi12 8

قلمرو زبانی:
1- الف) عزم ، اراده
ب) اصطلاح عرفانی ، دعا ، آرزو
2-
1) فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش / بنمایید که هر کس نکند مثل من است (فکری) حذف به قرینه لفظی
2) خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است (حذف تو در جمله ویران کنش) حذف به قرینه لفظی
3) جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است (که آن جامه) حذف به قرینه لفظی
قلمرو ادبی:
1- الف)مرغ اسیر: مجاز و استعاره از شاعر / مرغ گرفتار: معنای واقعی
ب) بیت الحزن: مجاز وطن و زادگاه شاعر
پ) بیت الاحزان: حقیقت

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازدهم

2- الف) جمشید، نام پادشاه معروف و بزرگ است. مدت سلطنت وی حدود هفت صد سال بود. نخستین کسی است که جاده ها در کوه ها و صحراها ساخت. در اواخر سلطنت ادعای خدایی کرد و ضحاک بر او چیره شد و با ارّه او را به دو نیم کرد. جمشید جامی داشت منسوب به «جام جم» که با نگاه کردن به آن نادیده ها را می دید.
ب) با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است: کنایه از فقیر بودن و خوشی نداشتن در دفتر زمانه فتد نامش از قلم: روزگار نامش را از یاد خواهد برد و به فراموشی خواهد سپرد.
قلمرو فکری:
1- به پادشاهی رساندن محمدعلی شاه یک اشتباه بود. (محمد علی شاه پادشاهی ستمگر و فاسد است.)

کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم صفحه 28

استقلال، پایداری و وابسته نبودن به بیگانگان، نفی سلطه بیگانگان، اشاره به وابستگی شاه به بیگانگان.
2- الف) کسانی که در آزادی روزگار را سپری می کنند به فکر جامعه خود نیستند.
ب) انسان های صاحب اندیشه و هنر
3- شعر، به موضوعاتی چون آزادی، بیگانگی ستیزی، وجود حاکمان ستم گر و زورگو می پردازد و مردم را به تلاش بیشتر برای پیشرفت جامعه تشویق می کند.
4- ثابت قدم بودن برای به دست آوردن انصاف و عدل و آزادی خواه و متعهد
5- برای آبادانی و استقلال وطن باید از جان و تن گذشت. جامعه برای پیشرفت نیاز به انسان های از خود گذشته دارد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 36 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم صفحه 36

1- سریر: اورن / فرومایه: سفله
2- بی خردان سفله – این اساس – مردم نحس – قلب فسرده
3- مشت روزگار – گردش قرن ها – دادِ دل – دلِ مردم
قلمرو ادبی:
1- بیت های سوم – پنجم – هفتم
در بیت سوم شاعر دلیل پشت ابر ماندن دماوند را دوری از چشم مردم دانسته، بیت پنجم دلیل ارتفاع گرفتن دماوندرا پیمان بستن با خورشید و ستاره پنداشته و در بیت هفتم دلیل بوجود آمدن دماوند مشت زدن زمان به آسمان ذکر شده است (هر سه دلیل غیر واقعی اما ادبی و هنری می باشد.)

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 36 درس سوم فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
2- سیم: برف / آهن: سنگ ها و صخره ها / آتش: خشم
3- شعر «دماوندیه» در قالب قصیده سروده شده است و شعر «مست و هشیار» در قالب قطعه. هر دو شعر، نمادین است و محتوای آنها، ترسیم و به تصویر کشیدن وضع موجود و فساد و تزویر در عصر شاعر است.
قلمرو فکری:
1- الف) دماوند: جامعه و سرزمین ایران / سوخته جان: خود شاعر
ب) تو قلب غمگین ایران زمین هستی که از غم و غصّه این مردم، ورم کرده ای
2- معنی: پایه و شالوده این همه فریب و دورویی و نژاد ستمگران را از ریشه برکن.
مفهوم: آرزوی نابودی حکمت تزویرگر و ستمگر

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی دوازدهم

قلمرو فکری: 3- قیام کن و سکوت را کنار گذاشتن

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 48 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم صفحه 48

قلمرو زبانی: 1- وزیر / فرمان، اجاره
2- بله، زیرا دیر شدن روز به معنی «گذشتن زمان» است و «بی گاه شدن» به معنای «شب شدن و گذشتن زمان» است.
3- یار من: مسند / مفعول: مفعول

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 48 درس پنجم فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
1- الف) نیست: در مصراع اول فعل اسنادی است ولی در مصراع دوم از نظر دستوری اسم و در معنای نابود است.
باد: در مصراع اول فعل دعایی است و در معنای دوم اسم است. (باد- بادِ هوا)
ب) پرده اول آواز و نغمه و پرده دوم حجاب و اسرار است.
2- بیت 14- چون مصراع دوم یک مثال عینی است برای مصراع اول که یک موضوع ذهنی را بیان می کند.
قلمرو فکری:
1- نی: انسان آگاه به حقایق عالم معنا، خود مولانا / نیستان: عالم معنا
2- هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
3- الف) هر کسی که ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس پنجم فارسی دوازدهم

ب) روزها گر رفت، گو رو، باک نیست تو بمان، ای آن که جز تو پاک نیست
4- جواب در تصویر بالا.

دوستان بخونی عزیز، در این قسمت از شما همراهان پرتلاشم دعوت می‌کنم تا برای دسترسی به سایر مقالات پر مخاطب دروس پایه دوازدهم از لینک‌های زیر استفاده کنید که محتواهای مفیدی انتظار شما عزیزان را می‌کشند:

جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 54 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1-شیدایی: دیوانگی / ناگزیر: لابد
2- طالب، واسطه، مأوا، غایت، خاص تر، معرفت، فرض، دیوانگی، از بهر
3- الف: عشق آتش است / ب: همه آن را عشق خوانند
قلمرو ادبی:
1- در هر دو، پروانه در میان آتش می سوزد. در تمام موارد «پروانه نماد عاشق است.» در متن درس پروانه خودش را به آتش می زند چون به آن نیاز دارد. در شعر عطار، ابتدا شمع نوری نشان می دهد بعد پروانه خودش را به آتش می زند.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 54 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
2- کنایه: هر جا که رسد و به رنگ خود گرداند. / جز او رخت دیگری ننهند.
تشبیه: عشق آتش است.
سجع: از جمله نام های حسن یکی «جمال» است و یکی «کمال».
قلمرو فکری:
1- انسان پایدار معرفت و محبت دو پایه نردبان بسازد.
2- الف: برتری عشق بر عقل / ارزشمندی دیوانگی عاشق بر عاقل / ب: رسیدن به خدا واجب است./ عشق انسان را به خدا می رساند.
3- الف: پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان بازگرداند که همه جهان آتش بیند.
ب: در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.
پ: وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و مَمات بی عشق می یاب.
ت: همه طالب حسن اند و در آن می کوشند که خود را به حسن رسانند و به حسن – که مطلوب همه اوست-

جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 65 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- الف: تک و تنها، یکتا و بی نظیر / ب: ایوان، عمارت /پ: آنچه خمیده باشد از بناها مجازاً خمیدگی ابرو، کمان ابرو
2- دولت مستعجل، سوء هاضمه، مار غاشیه، طاق ضربی، غایت القصوای مقصود
3- ممیز: ده فرسنگ راه / مضاف الیهِ مضاف الیه: غایت القصوای مقصود تو / صفتِ مضاف الیه: اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر
قلمرو ادبی:
1- الف: مجاز: «دنیا» مجاز از مردم دنیا / کنایه: «چشم داشتن» انتظار داشتن / «چشم زدن»: می ترسید
ب: تلمیح: پادشاهی کاووس / کنایه: کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند: کنایه از به سرعت سپری شدن ایام عمر / کی (پادشاه) – کی(چه وقت) جناس تام / واج آرایی صامت «ک-ن» / بود: تکرار / مراعات نظیر

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 65 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
1- پ: تضاد: دل گرمی، دم سردی / مرداد ماه، دی ماه / کنایه: دل گرم بودن، دم سرد بودن / مراعات نظیر حسن تعلیل: ماه مرداد، گرمی اش را از دل گرمی ما گرفته است – دی ماه، سردی خودش را از دل سردی ما گرفته است.
2- از عقرب جرّار به مار غاشیه پناه بردن: ضرب المثل است. بدتر شدن پیوسته اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن. «از چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قصّاب افتادن»: از چاله به چاه افتادن
قلمرو فکری:
1- حرص و طمع زیاد (زیاده خواهی)

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس هشتم صفحه 65 فارسی دوازدهم

فلمرو فکری:
2- جواب در شکل
3- راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 74 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- باد گرم مهلک: سَموم / تماشا: نظاره / آویزان: معلّق/ نگرش: تلقّی
2-معلق – اهورا – تلألو – ماوراء طبیعت
3- جواب در شکل
4- الف: آن شب (گروه قیدی) نیز (قید) خود را (گروه مفعولی )
بر روی بام خانه (گروه متممی) گذاشته بودم (گروه فعلی)
نظاره آسمان (گروه متممی) آسمان (مضاف الیه متمم) رفته بودم (گروه فعلی)

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 74 فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
4- ب: آن شب: ترکیب وصفی / نظاره آسمان: ترکیب اضافی
قلمرو ادبی:
1- تلمیح (ناله های گریه آلود حضرت علی بر سر چاه) – تشبیه (آسمان کویر به نخلستان خامو ش) – اضافه تشبیهی (مشت خونین و بی تاب قلب / باران سکوت) – مجاز (مدینه پلید مجاز از مردم کوفه) – تشخیص (قلب کویر بی فریاد ) / تشخیص(مشت بی تاب )
2- گریستن شبانۀ حضرت علی (ع) بر سر چاه جها مردم و اشاره دارد به تنهایی و غربت امام علی (ع) / تلمیح به آیات قرآنی: یسبح لله ما فی سماوات و ما فی الارض
3- حسب حال است؛ زیرا نویسنده به شرح و احوال زندگی خود می پردازد و گزارشی از خاطرات دوران کودکی خود را بیان می کند.

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس نهم صفحه 74 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
1- شاگردان مدرسه؛ زیرا نه به زور «حاضر و غائب» بلکه به خاطر نیروی ارادت و ایمان سر کلاس درس حاضر می شدند و کاملاً شیفته علم بودند.
2- اینکه دیدگاه مردم شهر یک دید مادی گرایانه به دنیاست؛ اما مردم روستا نگرشی کاملاً معنوی و عاطفی دارند.
3- الف: پیام : دانایی سبب هجرت است.
ارتباط با: امّا در آستانه میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی اش فرا رسیده بود. ناگهان منقلب شد. شهر را و گیر و دار شهر را رها کرد و چشمها را منتظر گزاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود.
ب: پیام : ستایش همه پدیده های طبیعی خداوند.
ارتباط با: و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخره سنگش و سنگریز هاش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می شود.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 86 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- غربت: دوری، قربت: نزدیکی
2- برگ و بار (عطف) / دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ (حرف ربط) / بی تابیم و بی قرار واو ربط / فصل من و تو: واو عطف
3- برگ و بار: دیروز سوخت اگر سوخت، برگ بار من تو
«چه» در مصراع: غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟
بهار من و تو: برخیز با گل بخوابیم اینک بهار من و تو
قلمرو ادبی:
1- تشخیص: غربت باغ – نسیم سحرخیز / تشبیه: چون رود امیدوارم – خورشید به آیینه دار
2- برزخ سرد: نماد ایران استبدادزده قبل از انقلاب / شب: نماد ظلم و ستم و خفقان
قلمرو فکری:
1- اتحاد و همبستگی در راه مبارزه با استبداد / پیوستن به جریان انقلاب / وصال به مبدأ / انقلاب اسلامی باعث آرامش مردم شد.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 86 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
2- این بیت بی پناهی و گرفتاری جوانان انقلابی در راه مبارزه با ظلم و ستم رژیم طاغوت و ترسیم افق مقاومت و پیروزی را ترسیم کرده است که با محتوای ادبیات انقلاب اسلامی در یک راستا است.
3- الف: مفهوم: هیچ چیز نمی تواند نام و گفتار پاک را تباه سازد.
پاسخ: این بیت با بیت ششم (با این نسیم… ) قرابت دارد و بیان می کند که نتایج اعمال و رفتار نیک آدمی و تلاشهای او در راه آرمانهای والا از بین نمی رود.
ب: تحلیل: مرغ غمین: پرنده غمگین، استعاره از مبارزان خسته و ناامید / گل، آب و دانه: نماد امید / گل نقش امید کاشتن و باران خورشید
باریدن: کنایه از امیدوار ساختن / تشبیه: گل نقش امید و باران خورشید / مفهوم: امیدواری بخشیدن به انسانهای خسته و ناامید
پاسخ: این بیت با بیت پنجم (این فصل، فصل من و توست …) قرابت دارد و از امید و آینده ای روشن و شادی بخش سخن می گوید.

جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 94 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس یازدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- معبر: محل عبور / ذلّه: خسته شدن
2- معبر – شبح – ذله – تعلل – بی حفاظ – مهیب
3- شد: سوم شخص مفرد ماضی ساده/ فرو نشست: سوم شخص مفرد ماضی ساده /آمدید: سوم شخص جمع ماضی ساده/ شناخته باشید: سوم شخص جمع ماضی التزامی/ کرد: سوم شخص مفرد ماضی ساده / کنده شدم / دویدم / بگویم / گشودید / زدید / گفتیم / تعجب کرد/ از یاد نبرده اید / فشردیم / بوسیدیم
4- ضمیر پیوسته: سرتان (شما) را روی زمین بگذارم (من) / ضمیر گسسته: من می خواستم دستورتان را اطاعت کنم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 94 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
1- الف: بال درآوردم: کنایه از نهایت شادی / خاموش شدن: کنایه از درگذشتن و مردن
ب: صدای خشک: حس آمیزی
2- در بند اول درس که در آن شخصیت های داستان نوع روابط را مشخص می کنند.
قلمرو فکری:
1- الف: بی ارزش شمردن مرگ، عشق به شهادت. رزمندگانی که شجاعانه به جنگ رفتند و با فداکاری از خاک وطن دفاع کردند.
ب: شور و هیجان رزمندگان و جوانان برای شهادت و دفاع عاشقانه. آمادگی همیشگی برای دفاع از وطن.

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس یازدهم صفحه 94 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
2- با عبارت پاراگراف آخر درس صفحه 93 « افتخارم این است که خودم با پای لنگ شما را به خط برسانم و بیهوش شدم و حالا دلخوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم و…»

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 105 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- الف: تحلیل: شبیخون: حملۀ ناگهانی دشمن در شب / پاسخ: توجه به روابط معنایی واژگان: اندیشه و ترس (ترادف) – اندیشه، ترس و شبیخون (تناسب)
ب: تحلیل: غلام عشق شو: عاشق شو (کنایه) / صاحبدل: عارف، دل آگاه / پیشه: کار، شغل / نوع فک اضافه (پیشه همه صاحبدلان این است)
مفهوم: توصیه به عشق ورزی و اطاعت
پاسخ: قرار گرفتن واژه در جمله (« اندیشه » به معنای فکر و تدبیر)
پ: تحلیل: روانش ز اندیشه آزاد گشت : کنایه از آرامش خاطر یافت.
پاسخ: توجه به روابط معنایی واژگان: اندیشه (اندوه و نگرانی) و شاد، «تضاد» دارند.
2- سرانجام (کاووس) گفت که دل (خاطر) من از هر دوان ایمن نگردد و روانم (از هر دوان) روشن نمیگردد.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 105 فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
3-
-علی از رودخانه گذشت (عبور کرد) / او از حقّ خود گذشت (صرفنظر کرد) / روزگار او به ناکامی گذشت (سپری شد)
-دلم از او گرفت/ او دست علی را گرفت/ قلبم گرفت/ لوله آب گرفت/ خورشید در آسمان گرفت/ رستم انتقام سختی از تورانیان گرفت
قلمرو ادبی:
1- الف: سنگ را بر سبو زدن :کنایه از آزمایش و امتحان کردن.
ب: تنگدل نشدن :کنایه از غمگین نشدن / جنگ آتش ساختن: آماده شدن برای عبور از آتش
2- الف) یکی دشت با دیدگان پر زخون / که تا او کی آید ز آتش برون: ………………………………….. دشت: مجاز از مردم
ب) سر پر ز شرم و بهایی مراست / اگر بیگناهم رهایی مراست: …………………………………………. سر مجاز از وجود

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم صفحه 105 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
3- قهرمانی: یکی تازی ای بر نشسته سیاه / همی خاک نعلش برآمد به ماه
خرق عادت: چو از کوه آتش به هامون گذشت / خروشیدن آمد زشهر و ز دشت (خرق: پاره کردن، شکافتن / خَرق عادت: انجام دادن کارهایی که در عادت امکان ندارد، معجزه)
ملّی: مگر کآتش تیز پیدا کند / گنه کرده را زود رسوا کند
قلمرو فکری:
1- وقتی مردم سیاوش را دیدند، به نشانه اینکه او سالم از آتش بیرون آمده بود، فریاد شادی سر دادند. ( اثبات بیگناهی سیاوش)
2- تحلیل: نمرودی است: مشرک و گناهکار است(کنایه) / تضاد: ابراهیم و نمرود / تناسب: آتش، ابراهیم، نمرود / مفهوم مشترک: انسانهای پاک از مجازات شدن هراسی ندارند. (آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است) (سیاوش چون خود را بیگناه میدانست و به عقیدۀ ایرانیان آن روزگار که آتش نمیتواند آسیبی به فرد بیگناه برساند، سیاوش با خاطر آسوده به درون آتش رفت. حضرت ابراهیم( ع )نیز چون به خداوند متعال اعتماد و اطمینان داشت هراسی از آتش نداشت.)

پاسخ کامل کارگاه متن پژوهی صفحه 105 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
3- جواب در شکل

عزیران همراه، در این بخش از شما دعوت می‌کنم برای دسترسی به محتواهای کنکوری و مشاوره سایت بخون از لینک‌های کاملاً رایگان زیر استفاده کنید:

جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 115 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- صلح: ناورد – جنگ – کین
یکرنگی: تزویر- غدر
2- الف: -واژه های زبان کهن: سورت – هریوه – پور – تگ – گُرد – همگنان – سجستانی – اِستاد – فراز آمد
–ترکیبها و ساختارهای نحوی زبان کهن: زادسرو مرو – ناوردهای هول –کمند شصت خم – بر آن بر تکیه داده بود –خواه روز صلح و بسته مهر را پیوند …
ب: – واژههای نوساخته: بادبرف – مردستان – ماث –
– ترکیبهای نوساخته: آتشین پیغام – پاک آیین – کوه کوهان – چاهسارگوش – سورت سرمای دی – عیار مهر و کین – کلید گنج مروارید –گلیم تیره بختی
3- رخش زیبا (هسته + وابسته پسین، صفت بیانی) / رخش غیرتمند(هسته + وابسته پسین، صفت بیانی) / رخش بی مانند (هسته + وابسته پسین، صفت بیانی) / هزارش یادبود خوب (هزار: وابسته پیشین، صفت شمارشی +« َش»: وابسته پسین مقلوب، مضاف الیه + هسته + وابسته پسین، صفت بیانی)

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 115 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
1- ترکیبی از لحن داستانی-روایی و حماسی؛ چون شاعر در این شعر از زبان نقال، یکی از قصه های شاهنامه را روایت میکند، بنابراین علاوه بر لحن حماسی، از لحن داستانی-روایی نیز باید استفاده شود.
2- رستم نماد انسانهای پهلوان و جوانمرد و نیکوکار و راستکردار – شغاد نماد انسانهای ریاکار و خائن و ناجوانمرد و پست
3- الف: کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند / گنج: استعاره از دهان / مروارید: استعاره از دندان / گم شدن کلید گنج مروارید: کنایه از غصه و ناراحتی
ب: تشبیه مرکب:«همگنان گرد برگردش» به«صدف بر گرد مروارید» تشبیه شده است/ تناسب: صدف و مروارید / واج آرایی: تکرار صامت «ر» و «د»
پ: پهلوان هفت خوان: کنایه از رستم / تشخیص و استعاره: دهان خوان هشتم /تناسب: طعمه و دام / کنایه: طعمه دام بودن: کنایه از گرفتاری و اسارت / خوان هشتم: استعاره از چاهی که شغاد رستم را در آن انداخت / تشبیه: پهلوان هفت خوان به طعمه – خوان به دام

جواب کارگاه متن پژوهی درس 13 صفحه 115 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
1- ماجرای کشته شدن جوانمردانی مثل رستم به دست حیله گران ناجوانمردی مثل شغاد .
2- معنی: ای یوسف به این رهایی از چاه امیدوار و خوشحال نباش؛ چون این بار می برند که تو را زندانی کنند (تلمیح به داستان حضرت یوسف) / مفهوم: گاهی رهایی ظاهری مقدمه گرفتاری بزرگتر است / پاسخ سوال: شاعر در این شعر میگوید که به این رهایی ظاهری دلخوش نباش؛ زیرا هدف از این رهایی این است که تو را زندانی کنند. در شعر خوان هشتم نیز رستم را فریب دادند و به میهمانی شغاد دعوتش کردند. اما در اصل این مهمانی نقشه ای برای کشتن رستم بود.
3- نمایش زشتی سیمای ناجوانمردی و تزویر؛ قربانی شدن پهلوانان و قهرمانان در طول تاریخ در راه آزادی (مرگ مظلومان)؛ ستایش پهلوانانی که در راه وطن همیشه امید و تکیه گاه ملت بوده اند.
4- پاسخ آزاد

جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 126 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- قبا: پوشش ، جامه و لباس باز مردانه و در بیت مطلق لباس است .
تعب: رنج و سختی
تجرید: تنهایی گزیدن ترک گناهان و قرب به حق (در لغت) / در اصطلاح صوفیه: تهی شدن قلب سالک از آنچه غیر خداست
2- بعد از این برایت وادی حیرت می آید و کار تو دایم درد و حسرت است .
بعد از این : قید/ برایت: ت متمم ، برای تو/وادی حیرت: نهاد/ آیدت: ت : متمم ، برای تو/کارت : کار: نهاد و ” ت” مضاف الیه/دایم: قید/ درد: هسته و مسند/ حسرت: معطوف به مسند/آید: فعل اسنادی
3- پرندگان: بدل برای ما/بلندترین کوه روی زمین: بدل برای کوه قاف/ شهریاری : معطوف

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 126 فارسی دوازدهم

قمرو ادبی:
1- بلبل: عاشق مجازی و کسانی که به زیبایی ظاهری وابسته اند.
باز:نماد افراد جاه طلب و کسانی که نمی توانند از مقام خود بگذرند .
2- وجه شبه: گرم رو ، سوزنده و سرکس/ مراعات نظیربین واژه های گرم رو، سوزنده و سرکش که از عوامل زیبایی شعر است /تشخیص/ ایهام در کلمه سرکش: 1 – مهار نشدنی و تسلیم نشدنی 2 – صعود کردن
3- تلمیح به رانده شدن طاووس و شیطان از بهشت
قلمرو فکری:
1- گل هر چند که بسیار زیبا است ولی زیبایی اش زود از بین می رود مفهوم: ناپایداری عشق دنیوی

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 14 صفحه 126 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
2- بیت هفدهم درس ششم:
*هر که جز ماهی زآبش سیر شد هر که بی روزی است روزش دیر شد
3- الف: وادی هفتم وادی فقر و فنا
ب: وادی اول وادی طلب
پ: وادی پنجم وادی توحید (وحدت وجود)
4- هم آیه و هم شعر در وادی پنجم در درس اشاره دارند به اینکه با شناخت خدا و خالی کردن قلب از هر چه غیر خداست ؛ می توانیم به توحید برسیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 141 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- معهود: عهد شده ، وعده داد شده ، شناخته شده، معمول
بحبوحه: میان، وسط
وجنات: رخساره ها ، چهره ها
2- معهود، عیال، اعلا، مخلفات، طبیب، قدغن، استیصال
3- مسند: نمودار مفعول: فعل گفت
4- پیوند همپایه ساز : فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد
پیوند همپایه ساز : از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار
پیوند وابسته ساز : خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد
پیوند وابسته ساز : اگر سرم را از تنم جدا کنید، یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 141 فارسی دوازدهم

قلمرو ادبی:
1- پشت دست داغ کردن: پشیمان شدن
سماق مکیدن: انتظار بیهوده کشیدن
چند مرده حلّاج بودن: استفاده از طنز، کنایات بی شمار، ضرب المثل ها، اصطلاحات و تعابیر عامیانه
2- استفاده از طنز، کنایات بی شمار، ضرب المثل ها، اصطلاحات و تعابیر عامیانه
قلمرو فکری:
1- ریاکاری، تظاهر، چشم هم چشمی ، کنترل نکردن رفتار و زبان و اعتماد به دیگران بدون بررسی
2- الف: به منی که چون تویی را صندوقچه‌ی سرّ خود داده بودم، خیانت ورزیدی (ازماست که برماست)
مفهوم:هر بدی و شری که به ما می رسد از سوی خود و کارهای خودمان است .
ب: تیری که از شست رفته باز نمی گردد
مفهوم: از دست رفتن فرصت

جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 152 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس هفدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- بیرون کشیده ، برکشیده، آهیخته، بیرون آمده، از نیام بیرون کشیده شده
2- بهاران: هنگام بهار
خاوران: «محل و سرزمین خاور، مشرق» (مکان)
بابکان: نسبی
خندان: فاعلی ، حالت
قلمرو ادبی:
1- نان، هوا : نماد زندگی مادی/ گل سرخ : نماد عشق
2- تشخیص : خنده کسی را بجوید/ تناسب : رها ، پرواز ، آسمان / در گشودن: کنایه از گره گشایی/ درهای زندگی: استعاره پنهان زندگی مانند خانه ای است که درهای پنهان دارد.
قلمرو فکری:
1- خنده معشوق زندگی بخش است . نیرو بخشی عشق

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 152 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
مفهوم هر دو بر ارزشمند بودن شادی و لبخند اشاره دارد و اینکه لبخند زدن و شادی به انسان نیرو و امید می بخشد.

دوازدهمی‌های عزیز پیشنهاد می کنم از سایر دروس پایه دوازدهم از طریق لینک‌های استفاده کنید:

جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 156 فارسی دوازدهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس هجدهم فارسی دوازدهم

قلمرو زبانی:
1- صحیفه در اصل یعنی: نامه، کتاب و ورق؛ و اینجا با توجه به واژه «شعر» در معنای کتاب، دیوان و دفتر شعر آمده است.
2- چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟ یا چه چیز تازه ای برای نوشتن (مانده است) (حذف فعل به قرینه لفظی) – تو از آن منی و من از آن تو (هستم)(حذف فعل به قرینه معنوی)
قلمرو ادبی:
1- دست زمان / عشق جاودانی همیشه معشوق را جوان میبیند.
2-
– آیا چیزی در مخیّلۀ آدمی میگنجد که قلم بتواند آن را بنگارد، / امّا جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟
– چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن / که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟
قلمرو فکری:
1- عشق جاودانی، کهنه و قدیمی نمی شود/ همواره معشوق را جوان می بیند./ همیشه معشوق را موضوع شعر خود می گرداند./ گذشت زمان و تغییر چهره معشوق در میزان عشق تأثیری ندارد.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 156 فارسی دوازدهم

قلمرو فکری:
2- قابل توصیف نبودن عشق و زیبایی معشوق؛ عاشق هر آنچه را که لازم بوده درباره معشوق گفته و نوشته و سخن دیگری باقی نمانده است.
نیز به این موضوع اشاره دارد که عشق عاشق و خصلتهای نیکوی معشوق قابل توصیف نیستند.
3- هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم / و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: «که تو از آن منی، و من از آن»
مفهوم مشترک: عشق همواره تازه است و تکراری نمی شود. / سخن عشق واحد اما غیرتکراری است.

به پایان مقاله جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات (انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی ما را خوشحال و دلگرم کنید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

امتیاز بدهید!
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا