یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

گام به گام فصل اول زیست یازدهم | تنظیم عصبی

در این مقاله که از سری مقالات سایت بخون در خصوص گام به گام فصل اول زیست یازدهم نوشته شده است، شامل پاسخ دقیق و کامل تمام فعالیت‌های فصل اول زیست پایه یازدهم می‌باشد. در این مطلب که پیش روی شما است، تمام جواب‌ها به صورت متن، همراه با تصاویر کتاب درسی قرار داده شده‌اند.

چنان‌چه هنوز مقاله مربوط به آموزش فصل اول زیست یازدهم را مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنم از طریق لینک قرار داده شده ابتدا به مطالعه و یادگیری این درس بپردازید. سپس با ذهنی آماده به سراغ این مقاله باز گردید. همچنین برای مطالعه سایر مقالات مربوط به گام به گام زیست یازدهم، از طریق لینک قرار داده شده، اقدام نمایید. لطفأ قلم و کاغذ به دست، تا انتها مطلب، همراه ما بمانید ..

جواب فعالیت 1 فصل 1 صفحه 3 | زیست یازدهم

فعالیت 1 صفحه 3 فصل 1-زیست یازدهم

پاسخ فعالیت 1: دندریت نورون حسی بلندتر از آکسون آن است. اما هر دو از یک نقطه شروع شده‌اند و هر دو دارای میلین هستند. جسم یاخته‌ای نورون‌های حسی در دستگاه عصبی محیطی قرار دارد و وظیفه‌شان انتقال پیام است.

نورون رابط بدون میلین است. رابط بین نورون‌های حسی و حرکتی هستند. در مغز و نخاع قرار دارند. سرعت هدایت پیام عصبی این نورون‌ها به علت نداشتن میلین، کم است. کوتاه‌تر از دو نوع دیگر سلول‌های عصبی هستند.

آکسون نورون‌های حرکتی میلین‌دار، زیاد و بلند است ولی دندریت‌هایش بدون میلین‌اند. جسم یاخته‌ای نورون‌های حرکتی در دستگاه عصبی مرکزی دیده می‌شود.

راستی اگر درباره زمانی نزدیک به امتحانات ترم دوم خود هستید از همینجا از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا مقاله نمونه سوال نوبت دوم زیست یازدهم با جواب را هم از سایت بخون مطالعه کنید که بهترین نمونه سوالات جهت آمادگی برای امتحان پایان ترم شما در آن به صورت رایگان قرار داده شده است.

گام به گام فصل اول زیست یازدهم | فعالیت 2 صفحه 5

فعالیت 2 صفحه 5 فصل 1 زیست پایه یازدهم

پاسخ فعالیت 2:

 1.  پمپ سدیم – پتاسیم یون پتاسیم را وارد و یون سدیم را خارج می‌کند ولی کانال‌های نشتی یون پتاسیم دقیقا در خلاف جهت کار می‌کنند؛ یعنی یون پتاسیم را به خارج از نورون هدایت می‌کنند و یون سدیم را وارد می‌کنند. پمپ سدیم – پتاسیم برای کار خود، ATP مصرف می‌کند اما کانال‌های نشتی چون در جهت شیب غلظت فعالیت می‌کنند به مصرف ATP نیاز ندارند.
 2. چون یون سدیم بیشتری در خارج سلول وجود دارد و یون‌های پتاسیم داخل سلول کم‌اند چون از طریق کانال‌های نشتی سلول خارج می‌شوند.

جواب فعالیت 3 صفحه 6 فصل یک | زیست یازدهم

فعالیت 3 صفحه 6 فصل یک زیست یازدهم

پاسخ فعالیت 3: در وضعیت آرامش کانال های دریچه‌دار بسته هستند و پتانسیل 70- را مشاهده می‌کنیم در این حالت کانال‌های نشتی و پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت‌اند. هنگامی که کانال‌های دریچه دار سدیمی باز می‌شوند نمودار شروع به صعود می‌کند و پتانسیل 70- به 30+ می‌رسد. در این حالت همچنان کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی فعال نیستند.

در قسمت سوم، کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی شروع به فعالیت می‌کنند و کانال‌های دریچه‌دار سدیمی بسته می‌شوند و این باعث می‌شود منحنی پایین‌رو شود و پتانسیل از 30+ دوباره به 70- برسد. در مرحله آخر دوباره تمام کانال‌های دریچه‌دار بسته می‌شوند و پتانسیل در 70- ثابت می‌ماند و پتانسیل عمل پایان می‌پذیرد.

گام به گام فصل اول زیست یازدهم | فعالیت 4 صفحه 7

جواب فعالیت 4 صفحه 7 فصل اول زیست یازدهم

پاسخ فعالیت 4: زمانی که یک نورون میلین‌دار داریم، هدایت به صورت جهشی بین گره‌های رانویه انجام می‌شود. پس فقط در این گره‌ها پتانسیل عمل به وجود می‌آید. پس نیازی نیست در محلی به جز گره‌ها کانال داشته باشیم.

پاسخ فعالیت 5 صفحه 11 | فصل یک زیست یازدهم

پاسخ فعالیت 5 صفحه 11 فصل یک زیست یازدهم

پاسخ فعالیت 5:

 1.  هنگام ورزش، چشم‌ها و گوش‌ها به صورت پی در پی در حال ارسال اطلاعات مختلف به مخچه هستند. مخچه نسبت به پیام هایی که دریافت می‌کند، دستورات حرکتی به ماهیچه‌ها می‌فرستد تا بتواند تعادل بدن را حفظ کند.
 2. چون در این وضعیت، اطلاعات بینایی به مخچه فرستاده نمی‌شود، راه رفتن با خطا و عدم تعادل همراه خواهد بود.
 3.  امکان آسیب دیدگی در قسمتی از مغز که محل پردازش و تفسیر اطلاعات بینایی است یا در مسیر منتهی به آن، وجود دارد.

گام به گام فعالیت 6 صفحه 13 | زیست یازدهم

گام به گام فعالیت 6 صفحه 13 زیست یازدهم

پاسخ فعالیت 6: 

 • نادرست است چون در هر صورت نیکوتین که سمی است وارد خون می‌شود.
 • نادرست است چون در هر صورت وابستگی روانی در فرد ایجاد می‌شود.
 • درست است چون همراه با دود تنباکو، مواد سمی و جهش‌زا از طریق دهان وارد دستگاه تنفسی و قسمت‌هایی مثل شش و حنجره می‌شوند و با از بین بردن مژه بافت های مختلف زمینه را برای ایجاد سرطان ایجاد می‌کند.
 • نادرست است چون همه انواع مواد اعتیادآور، حتی اگر گیاهی باشند باعث ایجاد اعتیاد، و به دنبال مصرف ایجاد بیماری‌های مختلف مثل سرطان می‌شوند.

فعالیت 7 صفحه 14 زیست پایه 11

فعالیت 7 صفحه 14 زیست پایه 11

پاسخ فعالیت 7: این فعالیت به صورت یک کار عملی در نظر گرفته شده است که باید توسط خود دانش آموز انجام شود.

 • الف) مخچه – لوب‌های بویایی – قشر مخ – شیار بین دو نیمکره – نیمکره‌های چپ و راست
 • ب) کیاسمای بینایی – لوب‌های بویایی – مغز میانی – بصل النخاع – پل مغزی – مخچه

جواب فعالیت 8 صفحه 17 از گام به گام فصل اول زیست یازدهم

جواب فعالیت 8 صفحه 17 از زیست یازدهم فصل اول

پاسخ فعالیت 8:

 • 1) گیرنده حسی پوست تحریک می‌شود. این تحریک از طریق ریشه پشتی به صورت یک پیام به نخاع منتقل می‌شود و دو مسیر زیر را فعال می‌کند:
 • یک نورون رابط تحریک می‌شود، عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی تحریک می‌شود، ماهیچه دو سر بازو منقبض می‌شود و دست عقب کشیده می‌شود.
 • یک نورون رابط تحریک می‌شود، عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی مهار می‌شود، ماهیچه سه سر بازو در وضعیت استراحت قرار می‌گیرد و دست عقب کشیده می‌شود.
 • 2) در قسمت اول توضیحات بالا سیناپس تحریکی داریم و در قسمت دوم، سیناپس ما مهاری می‌باشد.

پاسخ فعالیت 9 صفحه 18 زیست یازدهم درس 1

پاسخ فعالیت 9 صفحه 18 زیست یازدهم درس 1

پاسخ فعالیت 9: 

پاسخ فعالیت 9 صفحه 18 زیست یازدهم درس 1

سخن پایانی 

خب همراهان گرامی، مطلب گام به گام فصل اول زیست یازدهم به پایان رسید. اما شما عزیزان میتوانید برای مطالعه سایر مقالات آموزشی مرتبط با زیست یازدهم، از طریق لینک قرار داده شده اقدام نمایید. همچنین برای مطالعه مقاله سایر دروس پایه یازدهم، لینک یازدهم را دنبال کنید.

اما برای اطلاع از آخرین مقالات و داغ‌ترین آموزش‌های ما، در قسمت خبرنامه سایت بخون ثبت نام کنید. همچنین از قسمت ارسال دیدگاه سایت، منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات احتمالی شما عزیزان هستیم و برای ارتقا سطح کیفیت کار ما، انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل، از انتها مقاله، با امتیاز به ما موجب قوت قلب ما خواهید شد.

سوالات متداول

 • جواب سوالات به چه صورتی جمع آوری شده است؟ آیا جواب‌ها کامل هستند؟
  پاسخ تمام فعالیت‌ها از بررسی تمام منابع موجود از جمله کتب مختلف و تدریس معلمان باسابقه برگزیده شده است و همه آن‌ها کاملترین و بهترین جواب ممکن برای سوالات کتاب درسی هستند.
 • به نظر من قسمت اول فعالیت 6 درست است و قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست. چرا نوشته‌اید نادرست است؟
  چون هر دو آن‌ها یک ماده مخدر و اعتیادآور را وارد بدن می‌کنند و به یک میزان مضر و خطرنام هستند.
2.5/5 - (2 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا