در این مطلب از سایت بخون تلاش کرده‌ایم با نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم شما را با انواع مختلف سوالاتی که می‌توان از فصل یک زیست پایه یازدهم طرح کرد آشنا کنیم. این مطلب شامل سوالات چهارگزینه‌ای، جای خالی، تشریحی و درست نادرست است که اگر بتوانید به همه آن‌ها پاسخ صحیح دهید، از نمره 20 در امتحانات مرتبط با این فصل مطمئن باشید.

اگر هنوز مطلب آموزش فصل اول زیست یازدهم را مطالعه نکرده‌اید، برای یادگیری بهتر اول به سراغ آن بروید و بعد برای سنجش میزان یادگیری خود، به این مطلب بازگردید تا اشکال خود را در مباحث درسی پیدا کنید. همچنین برای دسترسی به دیگر مطالبی که برای نمونه سوال زیست یازدهم بر روی آن کلیک کنید.

نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم

 • درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

1) نورون‌های رابط هیچ وقت میلین ندارند.

(غ) در نورون‌های رابط نیز میلین دیده شده است.

2) بعد از اتمام پتانسیل عمل، افزایش پمپ سدیم – پتاسیم را شاهد هستیم. (ص)

3) چند گره بهم تنیده مغز حشرات مختلف را ایجاد کرده است. (ص)

4) هنگام تغییر پتانسیل از 70- به 30+ کامال دیچه‌دار پتاسیمی بسته است. (ص)

5) در فعالیت تشریح مغز، بطن سوم را در عقب تالاموس ها می بینیم و اپی فیز در لبه بالا بطن سوم قرار دارد.

(غ) محل بطن سوم را اشتباه گفته است.

 • عبارات نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

1) —————– مرکز اصلی پردازش و تقویت اطلاعات حسی می باشد. (تالاموس)

2) کمترین حجم مغز در انسان مربوط به —————- است. (ساقه مغز)

3) پشت ساقه مغز، ————— قرار دارد. (مخچه)

4) هر عصب نخاعی دارای —————— ریشه است. (دو)

5) ساده ترین ساختار عصبی، مختص ——————- می باشد. (هیدر)

 • گزینه صحیح را در نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم زیر مشخص کنید.

1) مصرف طولانی مدت الکل سبب کدام یک از موارد زیر نمی شود؟

 1. مشکلات کبدی
 2. تنگی نفس
 3. سرطان معده
 4. سکته قلبی

گزینه 2 صحیح است. سه گزینه دیگر در کتاب آمده‌اند اما گزینه 2 ذکر نشده است.

2) کدام مورد در ماده خاکستری نخاع قرار ندارد؟

 1. جسم یاخته ای عصب حرکتی
 2. جسم یاخته ای عصب حسی
 3. دندریت عصب حرکتی
 4. نورون رابط

گزینه 2 صحیح است. در هیچ کجای ماده خاکستری نخاع، جسم یاخته ای عصب حسی دیده نمی‌شود چون جسم یاخته ای عصب حسی در بیرون ماده خاکستری نخاع قرار دارد که در شکل کتاب هم مشخص است.

3) در انعکاس عقب کشیدن بی اختیار دست چند سیناپس داریم؟

 1. 4 سیناپس
 2. 5 سیناپس
 3. 3 سیناپس
 4. 6 سیناپس

گزینه 4 صحیح است. در انعکاس عقب کشیدن بی اختیار دست 6 سیناپس داریم که 5 تا فعال هستند و یکی غیرفعال است. از 5 تا سیناپس فعال، یکی مهاری است و 4 تای دیگر تحریکی هستند. سیناپس مهاری بین نورون رابط و ماهیچه پشت بازو یا همان سه‌سر است.

4) کدام قسمت بیتشر تحت تاثیر مواد مخدر قرار می گیرد؟

 1. لب پیشانی
 2. لب پس سری
 3. لب آهیانه
 4. لب گیجگاهی

گزینه 1 صحیح است. چون بیشتر گیرنده‌ها در این قسمت قرار گرفته‌اند و بیشتر از بقیه جاها متاثر می‌شود. و سامانه لیمبیک نیز از مواد مخدر و الکل تاثیر می‌پذیرد.

5) کدام عبارت درست است؟

 1. ممکن است در طول یک نورون حرکتی کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی به صورت همزمان باز باشند.
 2. کانال های دریچه دار سدیمی پس از انجام فعالیت خود، در بخش داخلی غشای نورون مسیر منفذ خود را می بندد.
 3. با هر بار ورود یون های سدیم به درون سیتوپلاسم نورون، نمودار اختلاف پتانسیل دو سمت غشای سلول بالا می رود.
 4. در پایان پتانسیل عمل یون پتاسیم بیش از یون سدیم در خلاف جهت شیب غلظت خود جابه‌جا می شود.

گزینه 1 صحیح است. در قله نمودار این اتفاق می‌افتد. یعنی برای لحظه کوتاهی شاهد باز بودن همزمان کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در طول یک نورون حرکتی می‌باشیم.

نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم با پاسخ تشریحی

 • به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

1) اجزای بخش خود مختار را نام ببرید.

بخش پاد هم حس – بخش هم حس

2) یک پیام عصبی چگونه به وجود می آید؟

تغییر مقدار و غلظت یون ها در دو طرف غشای نورون ها باعث ایجاد یک پیام عصبی می شود.

3) چه بخشی از مغز در احساس خشم و عصبانیت نقش دارد؟

دستگاه لیمبیک

4) انعکاس را توضیح دهید.

به پاسخ غیر ارادی و سریع ماهیچه ها در پاسخ به محرک های مختلف، انعکاس گفته می شود.

5) چه چیزی باعث مثبت شدن درون نورون نسبت به بیرون آن هنگام پتانسیل آرامش می شود؟

در هنگام پتانسیل آرامش پمپ های سدیم – پتاسیم کار می کنند – کانال های نشتی پتاسیمی نفوذپذیرتر می شوند.

6) بیماری خود ایمنی MS به چه قسمتی آسیب وارد می کند؟

قسمت های سفید در دستگاه عصبی مرکزی

7) چه ناقلی توسط مواد اعتیادآور ترشح می شوند؟

دوپامین

8) بصل‌النخاع مرکز کدام انعکاس هاست و چه عملکردهایی را تنظیم می کند؟

بلع – سرفه – تپش قلب – فشار خون

9) مولکول هایی که می توانند از سد خونی – مغزی عبور کنند کدامند؟

برخی داروها – گلوکز – اکسیژن – آمینواسیدها

10) جنس پرده مننژ از چه بافتی است؟

بافت پیوندی

11) نوار مغزی چیست؟ از کاربردهای نوار مغزی بنویسید.

به جریان ثبت شده نورون‌های مغز، نوار مغزی گفته می‌شود که برای بررسی فعالیت‌های مختلفی که در مغز رخ می‌دهد ثبت می‌کند.

12) بخش‌های اصلی مغز را نام ببرید. و بگویید بیشترین حجم متعلق به کدام بخش است؟

مخچه، ساقه مغز و مخ سه بخش اصلی مغز هستند. و مخ بیشترین حجم از مغز انسان را از آن خود کرده است.

13) بخش‌های تشکیل دهنده ساقه مغز کدامند و پایین‌ترین بخش آن چه وظیفه‌ای دارد؟

به ترتیب از بالا به پایین مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع اجزای تشکیل دهنده ساقه مغز هستند که بصل النخاع به عنوان پایین‌ترین بخش آن وظیفه تنظیم اعمالی مثل تنفس، تپش قلب و فشار خون را بر عهده دارد. همچنین بصل النخاع مرکز انعکاس‌هایی مثل بلع، عطسه و سرفه می‌باشد.

14) چه قسمت‌هایی با سامانه لیمبیک در ارتباط است؟ و سامانه لیمبیک چه وظایفی دارد؟

سامانه لیمبیک با هیپوتالاموس، تالاموس و قشر مخ در ازتباط مستقیم است و در احساسات مختلف مثل لذت، خشم، ترس و حافظه نقش دارد.

15) کدام رده از مهره‌داران دارای اندازه مغز بزرگتری نسبت به بقیه هستند؟

مغز پستانداران و پرندگان به نسبت وزنشان بیشتر است.

16) نقش پاراسمپاتیک در بدن چیست؟

این بخش باعث ایجاد حالت آرامش در فرد می‌شود و باعث کاهش ضربان قلب و به تبع آن، کاهش فشار خون می‌شود.

17) دستگاه عصبی محیطی را تعریف کرده و اجزای تشکیل دهنده آن را بنویسید.

قسمتی از دستگاه عصبی انسان را که بخش مرکزی یعنی مغز و نخاع را به بخش‌های دیگر آن مرتبط می‌کند؛ دستگاه عصبی محیطی می‌نامند. دستگاه عصبی محیطی 31 جفت عصب نخاعی و 12 جفت عصب مغزی دارد که دستگاه عصبی مرکزی را به جاهای مختلف بدن وصل می‌کند.

18) نخاع کجا قرار دارد و چه وظایفی دارد؟

نخاع از بصل‌النخاع تا مهره دوم کمری در داخل ستون مهره‌ها قرار گرفته است. نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی مرتبط می‌کند. همچنین مرکز بخشی از انعکاس‌های بدن است. برای ارسال پیام از مغز به اندام، نخاع به عنوان مسیر عبور نقش دارد.

19) تعدادی ماده اعتیادآور نام ببرید.

الکل، کافئین، نیکوتین، مورفین و غیره از مواد اعتیادآور قوی هستند.

20) نقش‌های مهم تالاموس کدامند؟

تالاموس در تقویت اطلاعات حسی و پردازش اطلاعات آن‌ها نقش دارد.

سخن پایانی

این هم از مطلب نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم که به پایان رسید. اگر در جواب دادن به سوالات اشکالی داشتید حتما در قسمت نظرات برای ما بنویسید تا در اولین فرصت اشکالتان را رفع نماییم. همچنین اگر از مطلب نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم خوشتان آمد، حتما به آن امتیاز بدهید. همچنین حتما در خبرنامه بخون عضو شوید.

برای دسترسی به کل مطالب نوشته شده مرتبط با پایه یازدهم بر روی لینک آن کلیک نمایید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید. همچنین می‌توانید با کلیک بر روی زیست یازدهم تمام مطالب مرتبط با آن از جمله نمونه سوالات فصول مختلف، گام به گام‌ها و آموزش‌ها را در اختیار داشته باشید.

راستی اگر درباره زمانی نزدیک به امتحانات ترم دوم خود هستید از همینجا از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا مقاله نمونه سوال نوبت دوم زیست یازدهم با جواب را هم از سایت بخون مطالعه کنید که بهترین نمونه سوالات جهت آمادگی برای امتحان پایان ترم شما در آن به صورت رایگان قرار داده شده است.

سوالات متداول

 • آیا می‌توان نمونه سوالات فصل اول زیست یازدهم را به صورت pdf در اختیار داشت؟
  بله، ما این امکان را در سایت بخون فراهم کرده‌ایم که شما بتوانید هر مطلبی که دوست داشتید را به صورت pdf دانلود کرده و در دستگاه خود ذخیره کنید و هر زمان که خواستید به آن باز گردید.
 • چه نوع سوالاتی را در مطلب نمونه سوال فصل اول زیست یازدهم آورده‌اید؟
  تمرکز ما در این مطلب روی این موضوع بوده است که شما بتوانید در امتحانات کلاسی خود نمره خوبی بگیرید. پس هدف این بوده است که در این مطلب شما با انواع نمونه سوالات آشنا شوید. پس منتظر همه نوع سوالی باشید.
 • آیا این مطلب آموزش هم دارد؟
  ما در یک مطلب جداگانه به آموزش فصل اول زیست پایه یازدهم پرداخته‌ایم. اما از همین مطلب نیز می‌توان نکات زیادی یاد گرفت.
امتیاز بدهید!