یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب تمرینات عربی دوازدهم انسانی

انسانی‌های عزیز سلام، به سایت بخون خوش آمدید. من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با جواب تمرینات عربی دوازدهم انسانی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی 1402 همراه شما هستم. این مقاله شامل پاسخ تمرینات عربی دوازدهم انسانی به صورت درس به درس و دقیق همراه با pdf رایگان برای دانلود است. پس اگر می‌خواهید جواب تمرین‌های عربی دوازدهم انسانی را ببینید در ادامه با من همراه باشید و هرجا سوال داشتید از بخش نظرات بپرسید تا پاسخ دهیم.

جواب تمرینات درس اول عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه 11 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین اول صفحه 11 عربی دوازدهم انسانی
  1. الـنُحاس / عنصری فلزی مانند آهن، رسانای گرما و برق
  2. اللَّحم / ماده ای قرمز از بدن حیوان که غذاهایی از آن ساخته می شود.
  3.  الـعَصَب / نخی سفید در بدن که حس در آن جاری می شود.
  4. العَظم / بخشی قوی از بدن که گوشتی «گوشت» بر آن است.
  5. الـطین / خاکی«خاک» آمیخته به آب

جواب تمرین دوم صفحه 11 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین دوم صفحه 11 عربی دوازدهم انسانی

۱- دواء = مبتدأ/ مبتدا و مرفوع به علامت – ُ  /  داء = مبتدأ/ مبتدا و مرفوع به علامت – ُ / مبتدا: اسمی که در ابتدای جمله اسمیه قرار دارد و اعرابش مرفوع است.
۲- اَلْأکبَر؛ اسم تفضیل و محل اعرابیش : صفت / اسم تفضیل برای مذکّر بر وزنِ«أَفْعَل» و برای مؤنث بر وزنِ«فُعْلَی» می آید.
۳- أَکْفاءُ، آدمُ، حَوّاءُ هرسه خبر و مرفوع به علامتِ -ُ هستند / خبر کلمه ای است که معنای جمله را کامل کند و اعرابش مرفوع است.
۴- اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ: الرِّجال و الْأفعال و أسماء: رجل، فعل، إسم (مفردشان)
۵- فِعلَ النَّهی: لا تَطلُبْ

حل تمرین دوم صفحه 11 عربی دوازدهم انسانی

۶- اِسْمَ الْفاعِلِ: اَلْفاخِر / فاخِر بر وزنِ »فاعِل« است و اسم فاعل محسوب می شود. / اسم فاعل به دو شکل است:الف) یا بر وزنِ«فاعل» می آید یا با حرفِ«مـُ» شروع و دوّمین
۷- اَلْفِعلَ الْمَجهولَ: خُلِقوا/ ماضيِ مجهول: دوّمین حرفِ اصلیش کسره -ِ دارد و حرف یا حروفِ قبل از دوّمین حرفِ اصلی اش ضمه-ُ دارد / مضارع: مجهول: حرفِ اوّلش ضمه-ُ دارد و دوّمین حرفِ اصلیش فتحه-َ دارد. مثال: یُخْلَقُ
۸- اَلْفِعلَ الْمُضارِعَ: تَریٰ
۹- اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ: لِعَقلٍ / حروف جار»جر« معادل حروفِ اضافه ی فارسی هستند. به اسم بعد از حروفِ اضافه در فارسی متمم و به اسم بعد از حروف جار در زبان عربی، مجرور بحرفِ جر گفته می شود. به حرف جر و مجرور بحرف جر باهم جار و مجرور گفته می شود. / حروفِ جار «جر» عبارتند از: في «در» – مِنْ «از» – إلی «به – بسوی» – عَلَی «بر – روی» – عَنْ «از» – لـِ «برای»

جواب تمرین سوم صفحه 12 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین سوم صفحه 12 عربی دوازدهم انسانی

1- لای نهی / دشنام ندهید.
2- لای نهی ، لای نفی جنس / نباید اندوهگین کنند.
3- لای نهی / تحمیل نکن.
4-  لای نفی / لا نفی / رحم نمی کند.
5- لای نفی جنس / هیچ چیزی

جواب تمرین چهارم صفحه ۱۳ عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین چهارم صفحه ۱۳ عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین پنجم صفحه 14 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین پنجم صفحه 14 عربی دوازدهم انسانی

1- بنویسید / 2- بنویسی / 3- بنویسم / 4- نخواهد نوشت / 5- خواهد نوشت / 6- می نوشت / 7- ممکن است بنویسد / 8- ننوشتید؟ / 9- ننویسید / 10- نوشته است / 11- باید بنویسیم / 12- ننوشته ام / 13- ننوشتیم / 14- نوشته شد / 15- می نوشتند / 16- نوشته بودند / 17- نوشته می شود

جواب تمرین ششم صفحه 15 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین ششم صفحه 15 عربی دوازدهم انسانی

1- حرکت داد ، شبانه / المسجد: اسم مکان / الْـأَقْصَی: اسم تفضیل
2- بحث کن ، گم شد / أحسن ، أعلم: اسم تفضیل
3- دهان‌ها ، پنهان می کنند / أعلم: اسم تفضیل
4- بی گناه نمی شمارم ، بسیار دستور دهنده / أمّاره: اسم مبالغه

حل تمرین ششم صفحه 15 عربی دوازدهم انسانی

5- رستگار شده اند، فروتن / الْمُؤمِنونَ و خاشِعونَ اسم فاعل هستند
6- بسیار دانا / عَلّام: اسم مبالغه
7- نیکی کنید. / الْمُحْسِنینَ: اسم فاعل
8- قرار دادیم. / مَحْفوظاً: اسم مفعول

جواب تمرین هفتم صفحه 16 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هفتم صفحه 16 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین هشتم صفحه 17 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هشتم صفحه 17 عربی دوازدهم انسانی

دوستان دوازدهمی؛ مجموعه کاملی از مطالب مرتبط با درس عربی دوازدهم را از طریق لینک‌های زیر برای شما آماده کرده ایم:

جواب تمرینات درس دوم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه 28 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین اول صفحه 28 عربی دوازدهم انسانی

1- التقنیه= فناوری / سبک یا فنی در انجام کاری، یا روشی که به شغلی اختصاص دارد، یا علم صنعت جدید
2- النفق= تونل / گذرگاهی زیر زمین یا در کوه، که طولش از عرضش بیشتر است ورودی و خروجی دارد.
3- التلّ= تپه / منطقه ای بلند بالای سطح زمین کوچکتر از کوه
4- المنجم= معدن / مکان طلا و نقره و مس و مثل آن در زمین
5- الدؤوب= باپشتکار، سخت کوش / کسی که درانـجام یک کار تلاش می کند و احساس خستگی نـمـی کند.
6- الطنّ= تن / وزنِ معادل هزار کیلوگرم

جواب تمرین دوم صفحه 28 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین دوم صفحه 28 عربی دوازدهم انسانی
حل تمرین دوم صفحه 28 عربی دوازدهم انسانی

۱- إعرابَ هذِهِ الکلماتِ؟ (تعداد فعلها در متن) نَملَهٍ: مجرور بحرف جرّ ، جُلبَ: مفعول، العَقلِ: مضاف الیه، جَرادَهٍ: مضاف الیه
۲- نوعَ فعلَ « فَعَلتُ» وَ صیغَتَه(تعداد فعلها در متن)ُ: فعلٌ ماضٍ ، متکلمٌ وحدهُ (اول شخص مفرد)
۳- نوعَ فعلَ « تَقضَمُ» وَ صیغَتَهُ(تعداد فعلها در متن): فعلٌ مضارع ، مفرد مؤنث غائب (سوم شخص مفرد مونث)
۴- جَمعَینِ لِلتَّکسیرِ فِی النَّصِّ(تعداد فعلها در متن): أقالیم (إقلیم) و أفلاک (فلک)
۵- الفعلَ المَجهولَ فِی النَّصِّ(تعداد فعلها در متن): أُعطیتُ
۶- عَدَدَ الأفعالَ فِی النَّصِّ(تعداد فعلها در متن): تسعه

جواب تمرین سوم صفحه 29 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین سوم صفحه 29 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین چهارم صفحه 30 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین چهارم صفحه 30 عربی دوازدهم انسانی

1- تلفظ «گ» و «چ» و «پ» و «ژ» در لهجه‌های عامیانه عربی بسیار زیاد است.
2- قوم مغول توانستند که با وجودِ ساختـن دیوار به چین هجوم ببرند؟
3- نهنگ برای خارج کردنِ روغن از کبدش(جگرش) برای ساختـن موادّ آرایشی شکار می شود؟
4- خفّاش تنها حیوانِ پستانداری است که قادر به پرواز کردن است؟
5- تعداد مورچه ی در جهان تقریباً یک میلیون مرتبه بالاتر از تعداد بشر است؟
6- تیسفون در نزدیکی بغداد پایتخت ساسانیان بود؟
7- حجم خرس پاندا هنگام تولد کوچک تر از موش است؟
8- زرافه لال است و تارهای صوتی ندارد؟
9- برگ درخت زیتون نماد صلح است؟

جواب تمرین پنجم صفحه 32 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین پنجم صفحه 32 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین ششم صفحه 33 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین ششم صفحه 33 عربی دوازدهم انسانی

1- تمرین نوشته شده است. / چرا درست را نمی‌نویسی؟ / چیزی ننوشتی
2- دو دوست نامه نگاری کردند. / ای دو دوست نامه نگاری کنید. / دو همکلاسی نامه نگاری کردند.
3- از مواد قندی بازداشته شدم. / ما را از خارج شدن منع نکن. / مانعی را در راه مشاهده کردیم.
4- نگهبان از خوابیدن خودداری کرده بود. / از مطالعه کردن خودداری نکنید. / از خارج کردن خودداری نخواهیم کرد.

حل تمرین ششم صفحه 33 عربی دوازدهم انسانی

5- چرا به تکالیفتان عمل نکردید؟ / آیا در کارخانه کار می‌کنید؟ / کارگاران مشغول کار هستند.
6- خدایا؛ با بخششت با ما ای خدای من، با کرمت با ما رفتار کن / ای خدای من با عدالتت با ما رفتار نکن / با ما به خوبی رفتار می‌کردند.
7-  مؤمن پروردگارش را یاد کرده است. / به نیکی یاد شدی. / شاید(ممکن است، احتـمـال دارد)استاد دانش آموزان قدیمی اش را یاد بکند.
8- پدربزرگم و مادربزرگم من را یه یاد آوردند. / معلم ما را به یاد خواهد آورد. / ای همکارم؛ تو را به یاد نمی‌آوردم.

جواب تمرین هفتم صفحه 35 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هفتم صفحه 35 عربی دوازدهم انسانی

1- حال / هر کس با دورویی زندگی کند زیان کار می‌میرد.
2- حال / قوی ترینِ مردم کسی است که دشمنش را درتوانـمندی عفو کند.
3- حال / هنگام رخ دادنِ سختی ها دشمنی به سرعت می رود.
4- جمله حالیه ، جمله حالیه / هر کس گناه کند در حالی که می‌خندد در آتش می‌رود در حالی که می‌گرید.
5- حال / نیکوکار زنده باقی می ماند اگرچه به خانه های مردگان منتقل شود.
6- اگر(هرگاه)خواستی(بخواهی)درکارت موفق شوی پس به تنهایی به ان اقدام کن و بر مردم توکل(تکیه)نکن

جواب تمرین هشتم صفحه 36 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هشتم صفحه 36 عربی دوازدهم انسانی

همراهان عزیز در پایان تمرینات درس دوم عربی دوازدهم انسانی از شما دعوت می کنم از سایر مطالب پایه دوازدهم نیز دیدن فرمائید:

جواب تمرینات درس سوم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه 47 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین اول صفحه 47 عربی دوازدهم انسانی

۱- الیافِع – الأمرُد / کودکی قبل از سن بلوغ
۲- أعتَقَ / اورا آزاد قرار داد و از بندگی خارج کرد.
۳- العَجوز / مرد یا زن بزرگسال
۴- الرّداء / تکه پارچه ای مانند چادر که بالای لباس ها پوشیده می شود.
5- الفسیلَة / میوه ای که پوستش سفت و نامناسب برای خوردن است و برای مصرف کردنش شکسته می شود.

جواب تمرین دوم صفحه 47 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین دوم صفحه 47 عربی دوازدهم انسانی
حل تمرین دوم صفحه 47 عربی دوازدهم انسانی

۱- چرا واژه «مسجد» بار نخست بدون «ال» و بار دوم با «ال» آمده است؟
۲- نوع این کلمات چیست؟ مصدر باب تفعیل ، اسم فاعل ، اسم تفضیل
۳- نوع این دو فعل و صیغه آن دو و بابشان را بنویس.
مضارع// سوم شخصِ جمع مذکر غائب// باب تفعُّل
ماضي // اول شخص مفرد(متکلم وحده)//باب اِفعال
۴-جواب در تصویر
5- مترادف «جَلَسَ» وَ «بُعِثتُ» و «أحسَنُ» در متن را بنویس.
قعَدَ: جَلَسَ(نشست) / أُرسلتُ: بُعِثْتُ(فرستاده شدم) / أَفضَل: أحسَنُ(برتر)
6- جمع شکسته برای این اسم‌ها را بنویس.
رَسول: ج رُسُل، جاهِل: ج جُهَلاء، أفضَل: ج أفاضل و تَعلیم: ج تعالیم

جواب تمرین سوم صفحه 49 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین سوم صفحه 49 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین چهارم صفحه 49 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین چهارم صفحه 49 عربی دوازدهم انسانی

غَلا ≠ رَخُصَ ، الشِّراء ≠ البَیع ، اتَّسَعَ ≠ ضاقَ ، أعطَی ≠ أخَذَ ، الشَّمال ≠ الیَمین
قَدَرَ = اِستَطاعَ ، الدَّاء = المَرَض ، الصَّبیّ = الوَلَد ، راحَ = ذَهَبَ ، الأعوام = السِّنین ، الرَّوح = الرَّحمَه ، صارَ = أصبَحَ

جواب تمرین پنجم صفحه 50 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین پنجم صفحه 50 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین ششم صفحه 51 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین ششم صفحه 51 عربی دوازدهم انسانی

1- مُداراهُ: مبتدا ، النّاسِ: مضاف الیه ، نِصفُ: خبر ، الْإیمان: مضاف الیه / مهربانی با مردم نصف ایــمـان است.
2- عَدوٌّ: مبتدا ، عاقلٌ: صفت ، خَیرٌ: خبر ، صَدیقٍ: مجرور به حرف جرّ ، جاهِلٍ: صفت / دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است
3- کَلاماً: مفعول ، الحَقَّ: مستثنی / ای دوست من هرگز سخنی به جز حق نگو
4- العِلم: مبتدا ، النَّقشِ: مجرور به حرف جرّ ، الْحَجَرِ: مجرور به حرف جرّ / علم در کودکی مانند حکاکی(نگاره) در سنگ است.
5- أَضعَفُ: مبتدا ، الناّسِ: مضاف الیه ، کِتمانِ: مجرور به حرف جرّ ، سِرّ: مضاف الیه / ضعیف ترینِ مردم کسی است که از پنهان کردنِ رازش ناتوان باشد.

جواب تمرین هفتم صفحه 52 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هفتم صفحه 52 عربی دوازدهم انسانی

الف)
1- الأمّارَه: اسْمِ المُبالغَهِ
2- خَیْر: اسْمِ التفَّضیلِ ، أقدَم: اسْمِ التفَّضیلِ
3- أکْبَر: اسْمِ التفَّضیلِ
4-  أشَدّ: اسْمِ التفَّضیلِ
5- مَجلِسِ: اسْمِ المَکانِ ، مُعَلِّمِ: اسِمِ الفْاعِلِ
6- الظّالِمِ: اسِمِ الفْاعِلِ ، أشَدّ: اسْمِ التفَّضیلِ ، المَظلوم: اسْمِ المَفعولِ
ب)
1- النَّفْسَ: اسم إنّ ، لَأمّارَهٌ: خبر إنّ / بدون شک نفس بسیار امر کننده ی به بدی هاست.
2- خَیْرَ: اسم إنّ ، الْإخوانِ: مضاف الیه ، أقدَمُ: خبر إنّ / بدان که بهترین دوستانتان قدیمی ترینشان است.
3- أکْبَرُ: مبتدا ، الْحُمقِ: مضاف الیه ، الْإغراقُ: خبر / بزرگترین حـمـاقت زیاده روی در ستایش و بدگویی کردن است.
4- طَلَبُ: مبتدا ، أشَدُّ: خبر / طلب کردن نیاز از غیر اهلش سخت تر از مرگ است.
5- مَجلِسِ: مجرور به حرف جار / از جای نشستنت به احترام پدر و معلّمت برخیز و اگرچه فرمانده باشی.
6- یَومُ: مبتدا ، الْعَدلِ: مضاف الیه، أشدُّ: خبر ، یوم: مجرور به حرف جر ، المَظلوم: مجرور به حرف جر

دوازدهمی‌های پرتلاش حتما برای کسب بهترین نمرات و بهترین معدل به نمونه سوالات از درس های خود نیاز دارید؛ پس بدون معطلی وارد شوید:

جواب تمرینات درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه 64 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین اول صفحه 64 عربی دوازدهم انسانی

۱- الْخَضراوات / انواعی از گیاهان که انسان با آنها تغذیه می کند.
2- الْحَقل / زمینِ گسترده ی سرسبزی که انواع محصولات در آن کشت می شود.
3- الْخبیر / دانشمندی متخصص در امور یک شغل یا یک کار یا یک برنامه
4- ْالـْأَسمِدَة الْکیمیاویّة / موادی شیمیایی و طبیعی برای تقویت خاک ضعیف
5- الْـفَأْرَة / حیوانی کوچک که زیر زمین زندگی می کندبـیـمـاری طاعون را منتقل می کند؛ و گربه از دشمنانش است.

جواب تمرین دوم صفحه 64 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین دوم صفحه 64 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین سوم صفحه 66 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین سوم صفحه 65 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین چهارم صفحه 66 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین چهارم صفحه 66 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین پنجم صفحه 67 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین پنجم صفحه 67 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین ششم صفحه 68 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین ششم صفحه 68 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین هفتم صفحه 69 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هفتم صفحه 69 عربی دوازدهم انسانی

۱- فَتحاً: مفعول مطلق نوعی ، مُبیناً: صفت. / بی گـمـان ما فتح روشنی را گشودیم.
۲- الْقُرآنَ: مفعول ، تَنزیلاً: مفعول مطلق تأکیدی. / به راستی ما قرآن را قطعاً بر تو نازل کردیم .
۳- فَقْرَ: اسم لای نفی جنس، کالأدَبِ: جار و مجرور / هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.
۴- کُلُّ: فاعل ، بِالْإنفاقِ: جار و مجرور ، الْعِلْمَ: مستثنی / هر چیزی با انفاق و بخشش کم می‌شود به جز علم، چرا که آن زیاد می‌شود.
۵- البَخیلُ: فاعل ، عَیْشَ: مفعول مطلق نوعی ، الْفُقَراءِ: مضاف الیه ، محاسبَهَ: مفعول مطلق نوعی ، الأغنیاءِ: مضاف الیه / بخیل در دنیا مانند فقیران زندگی می کند و در آخرت مانند ثروتـمـندان محاسبه می شود(مورد حسابرسی قرار می گیرد).

جواب تمرین هشتم صفحه 69 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هشتم صفحه 69 عربی دوازدهم انسانی

ماهی دفن شده
نوعی از ماهی ها در آفریقا وجود دارد که خودش را هنگام خشکسالی در پوششی از مواد مخاطی که از دهانش خارج می شود پنهان می کند، و خودش را در زیر خاک پنهان می کند، سپس بیش از یکسال عمیقاً می خوابدو مانند زندگان به آب و غذا و هوا احتیاج ندارد ؛ و داخل حفره ی کوچکی به انتظار بارش باران زندگی می کند، تا اینکه به طرز عجیبی از پوشش خارج می شود. اما شکارچیان آفریقایی قبل ازبارش باران به مکان پنهان شدنش می روند و خاک خشک را برای شکارش حفر می کنند .

حل تمرین هشتم صفحه 69 عربی دوازدهم انسانی

۱- یوجَدُ هذَا السَّمَکُ فی إفریقیا. / این ماهی کجا یافت می شود؟
۲- أَکْثَرَ مِنْ سَنَهٍ. / چه مدّتی ماهی دفن شده می خوابد؟
۳- تحتَ الطینِ / ماهی دفن شده خودش را در چه چیزی پنهان می کند؟
۴- تَخرُجُ الموادُ المخاطیّة مِن فَمِهِ / ماهی دفن شده چگونه مواد مخاطی را می سازد؟
۵- إفرْیقیا. / اسم قاره ای که ماهی دفن شده در آن زندگی می کند چیست؟
۶- الصَّیادونَ الْإفریقیّونَ / چه کسی خاک خشک را برای شکار ماهی دفن شده حفر می کند؟
۷- لِصَیدِ السَّمَکُ الْمَدفونُ. / چرا صیادان آفریقایی خاک خشک را بر حسبِ مـتـن حفر می کنند
۸- عِندَ الجَفافِ. / ماهی دفن شده چه موقع خودش را در پوششی ازمواد مخاطی پنهان می کند؟
۹- تدخلُ ≠ تَخْرُجُ | فَوق ≠ تحت | أموات ≠ أحیاء | یَموتُ ≠ یعیش | صُعود ≠ نزول | غذاء = طعام | یَروحُ = یَذهبُ | عام = سنه | یرقدُ = یَنام
۱۰- المَفعولِ المُطلقِ: نَوْماً عَمیقاً؛ احتْیاجَ الْأحَیاء؛ خُروجاً عَجیباً | المُضافِ إلیهِ: نفْسَهُ؛ عِندَ الجَفافِ؛ فَمِهِ؛ نَفْسَهُ؛ تَحْتَ الطّینِ؛ داخِلَ حفُرْه؛ انتْظِارِ نُزولِ المَطرِ؛ مَکانِ اخْتفِائهِ؛ قبَلَ نُزولِ المَطرِ؛ صَیدِهِ. | الصِّفَهِ: المَواد المُخاطیهِّ؛ نَوْماً عَمیقاً؛ حفُرْهَ صَغیرهَ؛ خُروجا عَجیباً؛ الصَّیادونَ الْإفریقیّونَ؛ التُّرابَ الجْافَّ. | الجْارِّ وَ المَجرورِ: مِنَ الْأسَماکِ؛ فی إفْریقیا؛ فی غِلافٍ؛ مِنَ المَواد؛ مِنْ فَمِ؛ مِنْ سَنَهٍ؛ إلیَ الْماء؛ فِی انتْظِارِ؛ مِنْ الغِلافِ؛ إلی مَکانِ.

حل تمرین 8 صفحه 69 عربی دوازدهم انسانی

۱۱- الجمع سالـم: الصیادونَ// الافریقیونَ // الجمع التّکسیر: الاسـمـاک، الموادّ، الأَحیاء
۱۲- یسترُ: فعل مضارع// و سوم شخص مفرد مذکر و متعدی

جواب تمرینات درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه 77 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین اول صفحه 77 عربی دوازدهم انسانی

1- المُجیب / کسی که دعا را می پذیرد و آن از نام های نیک خداست.
2- الإنشِراح / احساس شادی و سرور زیاد
3- البَسمَه / خنده ی خفیفِ بدون صدا
4- أنارَ / در آن نوری قرار داد
5- أعانَ / کمک کرد و یاری نـمـود

جواب تمرین دوم صفحه 77 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین دوم صفحه 77 عربی دوازدهم انسانی
حل تمرین دوم صفحه 77 عربی دوازدهم انسانی

۱- محل اعراب برای نَفس در نَفسَکَ و نَفسِکَ چیست؟ «نَفسَکَ»: مفعول ، «نَفسِکَ»: مجرور به حرف جرّ
۲- نوع فعل تَکرَهُ و صیغه آن چیست؟ مضارع؛ للمخاطب
۳- آیا کلمه میزاناً معرفه است یا نکره؟ نَکرَه
۴- آیا فعل لا تَقُل لازم است یامتعدی؟ مُتَعَدٍّ
۵- فعل اَحسِن از کدام باب است؟ باب إفعال
۶- دو فعل برای امر را ذکر کن. اِجعَلْ – أَحْسِنْ

جواب تمرین سوم صفحه 78 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین سوم صفحه 78 عربی دوازدهم انسانی

1- او برگشته است(برگشت).
۲- او گاهی بر می گردد (شاید بر گردد، ممکن است بر گردد).
۳- او بر نـمی گردد.
۴- او بر گشته بود.
۵-  او می خواهد که برگردد.
۶- لطفاً بر گرد.
۷-  لطفاً بر نـگرد.
۸- او خواهد برگشت.
۹- او خواهد بر گشت.
۱۰- او نخواهد برگشت.
۱۱- او بر نگشت (برنگشته است).
۱۲- او بر نگشت.
۱۳- اگر بر گردی بر می گردم.
۱۴- او بر می گشت.

جواب تمرین چهارم صفحه 79 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین چهارم صفحه 79 عربی دوازدهم انسانی

1- أ. اسمُ، مُفرَدٌ، مذکّرٌ، مُعَرَّفٌ بِأل                        مُبتَدَأ و مرفوع √
2- ب. اسمُ مُبالَغَهٍ، مُفرَدٌ، مُعَرِّفٌ بِأل، مُعرَبٌ              صِفَهٌ و مرفوعهٌ بالتَّبَعیهِ لِمَوصوفِها √
3- ب. فعلٌ ماضٍ، مُفرَدٌ مُذکَّرٌ غائبٌ، ثلاثی مزیدٌ مِن باب تفعُّل، معلومٌ، لازِمٌ               خبرٌ و مبنی √
4- ب. اسمُ فاعلٍ، جمعُ تکسیرٍ وَ مُفرَدُهُ «الطّالِبُ»، مُعرَبٌ             مُضافٌ إلَیهِ و مجرورٌ √
5-  أ. اسمُ مَکانٍ، مُفرَدٌ، مُؤنّثٌ، مَعرِفَهٌ، مُعرَبٌ           مَجرورٌ بِحَرفِ جَرٍّ(فی المَدرَسَهِ: جارٌّ وَ مَجرورٌ) √
6- أ. فعلٌ مُضارِعٌ، مُفرَدٌ مُؤنّثٌ غائبٌ، ثلاثی مُجَرَّدٌ، معلومٌ، معربٌ، لازِمٌ √
7- ب. اسمُ فاعلٍ، مُفرَدٌ، مُؤنّثٌ، مُعَرَّفٌ بِأل، مُعرَبٌ                   فاعلٌ و مرفوع وَ الجُملَهُ فعلیهٌ √
8- أ. اسمُ مَکانٍ، مُفرَدٌ، مُؤنّثٌ، مُعَرَّفٌ بِأل               مَجرورٌ بِحَرفِ جَرٍّ(إلَی المَکتَبَهِ: جارٌّ وَ مَجرورٌ) √

جواب تمرین پنجم صفحه 80 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین پنجم صفحه 80 عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین ششم صفحه 81 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین ششم صفحه 81 عربی دوازدهم انسانی

1- أَیهَا النَّاسُ: گروه منادایی ، رَبَّ: مفعول / ای مردم پروردگارتان که شـمـارا آفرید را بپرستید
2- إِبْلِیسُ: منادا / ای شیطان(ابلیس)تورا چه شده است که با سجده کنندگان نـمی باشی.
3- عِبَادِی: منادا ، وَاسِعَهٌ: خبر «إنّ» / ای بندگان من که ایـمـان آورده اید قطعاً زمین من وسیع(پهناور) است.
4- رَسولُ: فاعل ، عَلی: منادا ، سیدُ: مبتدا ، الْکَلامِ: مضاف الیه ، الْقُرآنُ: خبر / پیامبر خدا فرمود: ای علی سرور سخن قرآن است.
5- مَنْ: منادا ، طولُ: فاعل / ای کسی که به دنیایش سرگرم شده است درازی آرزو او را فریفته است
الموت: مبتدا ، صُندوقُ: خبر / مرگ ناگهان می آید و قبر صندوق عمل است
6- اَلسَّلامُ: مبتدا ، رَسولَ: منادا ، نَبی: منادا ، الرَّحْمَهِ: مضاف الیه / سلام بر تو ای فرستاده ی خدا، ای پیامبر رحمت(مهربانی)

جواب تمرین هفتم صفحه 82 عربی دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین هفتم صفحه 82 عربی دوازدهم انسانی

۱-  لِیسْمَحْ: باید اجازه بدهد ، لَنْ یسْمَحَ: اجازه نخواهد داد
۲-  اُکْتُمْ: پنهان کن ، لاتَکْتُمْ: پنهان نکن.
۳-  اَلْمُقَلِّد: تقلید کننده ، اَلْمُقَلَّد: تقلید (کرده) شده
۴-  ما رَفَعَ: برنداشت ، قَدْ رَفَعَ: برداشته است
۵-   یساعِدُ: کمک می کند ، ساعِدْ: کمک کن.
۶-  لا یصْنَعُ: نمی سازد ، لَمْ یصْنَعْ: نساخت، نساخته است.
۷-   یدَرِّسُ: درس می دهد ، اَلتَّدریس: درس دادن
۸-  اَلْکاتِب: نویسنده ، اَلْمَکتوب: نوشته [شده]
۹-  اَلْأَعلَم: داناتر؛ داناترین ، العلّامهَ: بسیار دانا
۱۰-  اَلصّابِر: صبرکننده ، اَلصَّبّار: بسیار صبرکننده
۱۱-  اَلْمَعابِد: عبادتگاه ها ، اَلْمَعبود: عبادت شده
۱۲- اَلصُّغری: کوچکتر؛ کوچکترین ، اَلْأَصاغِر: کوچکترها، کوچکترین ها

خب انسانی‌های عزیز به پایان جواب تمرینات عربی دوازدهم انسانی رسیدیم؛ سعی کردم پاسخ تمرینات را بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار دهم. اگر مقاله مورد پسندتون قرار گرفت برای اطلاع از مقالاتی از این دست حتماً در خبرنامه سایت عضو شوید و اگر در هر بخش از مقاله سوالی یا ابهامی داشتید حتما در بخش نظرات مطرح کنید. برای دسترسی به مطالب و محتواهای بیشتر درباره عربی انسانی می‌توانید از طریق لینک‌های پایین به سایر بخش‌های سایت به صورت کاملاً رایگان دسترسی پیدا کنید.

4.3/5 - (6 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
4 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا