آموزش علوم نهم

teaching season1 science9

آموزش فصل اول علوم نهم | مواد و نقش آن‌ها در زندگی

تدریس و آموزش فصل اول علوم نهم به دلیل سختی مباحث این فصل که جزو بخش شیمی کتاب علوم سال نهم است برای دانش آموزان یکی از چالش‌های قابل ذکر است. من سالار احمدی در این مقاله به برسی درس […]

آموزش فصل اول علوم نهم | مواد و نقش آن‌ها در زندگی مشاهده مطلب

آموزش فصل دوم علوم نهم | رفتار اتم‌ها با یکدیگر

آموزش فصل دوم علوم نهم | رفتار اتم‌ها با یکدیگر

در مقاله آموزش فصل اول علوم نهم مواد و نقش آن‌ها در زندگی به آموزش فصل اول در یک مقاله جذاب و کامل همراه با کلی تصویر آموزشی نوین پرداختیم، در این مقاله نیر قصد داریم به آموزش فصل دوم

آموزش فصل دوم علوم نهم | رفتار اتم‌ها با یکدیگر مشاهده مطلب

پیمایش به بالا