گام به گام پیام‌های آسمان هشتمپیام های آسمان هشتمهشتم

جواب فعالیت کلاسی پیام‌های آسمان هشتم

دوستان خوبم سلام. من بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در یک مقاله دیگر از بخون با شما عزیزان هستم تا جواب فعالیت کلاسی پیام‌های آسمان هشتم را در اختیار شما عزیزان قرار دهم. در این مقاله به‌صورت کامل به بررسی جواب فعالیت‌های پیام‌های آسمان هشتم از درس اول تا درس آخر خواهیم پرداخت و در انتهای مقاله هم می‌توانید پاسخ فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمانی هشتم را به‌صورت جزوه هم دانلود کنید. در هر بخش از مقاله هم دچاری سوالی شدید سریعا از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

جواب فعالیت کلاسی درس اول پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 12 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 12 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: برافراشته شدن آسمان‌ها، گستردگی زمین، آفرینش شتر و سایر موجودات جهان، استواری کوه‌ها

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 2 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 19 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 19 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: هیچ کسی گناهش بخشیده نمش‌شد و همه به دوزخ می‌رفتند. غفار بودن خداوند هم باعث بخشایش گناهان انسان شده و یک شروع دوباره برای انسان است تا گذشته را جبران و باعث آرامش انسان و بهره بردن از رحمت الهی می‌گردد.

ویدیو فعالیت کلاسی صفحه 19 پیام آسمانی هشتم

در ویدیو زیر که بخشی از آموزش شبکه آموزش می‌باشد، جواب فعالیت کلاسی صفحه 19 پیام آسمانی هشتم به نمایش گذاشته شده و در اختیار شما دوستان به صورت رایگان قرار داده شده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: 1. جامعه دچار بی نظمی و هرج و مرج شده و برکت و آرامش و انصاف از جامعه رفته و هر کسی فقط به فکر منافع خودش است و در زمان مشکلات انسان‌ها به هم کمک نمی‌کنند و جامعه هم بوی الهی خود را از دست می‌دهد.

2. افراد بی گذشت: هنگامی که بحثی بین خود و دوستانشان به وجود می‌آید، با رفتاری تند و نامناسب بیشتر دوستان خود را کم کم از دست می‌دهند.
افراد بخشنده: در هنگام به وجود آمدن بحثی بین خود و دوستانشان، خطاهای دوستان خود را بخشیده و دوستان وفادار زیادی دارند.

ویدیو جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام آسمانی هشتم

در این فیلم که بخشی از آموزش پیام آسمانی پایه هشتم بر روی شبکه آموزش می‌باشد، پاسخ فعالیت کلاسی مربوط به صفحه 20 به نمایش گذاشته شده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام آسمانی هشتم

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام‌های آسمانی هشتم

ویدیو جواب فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام آسمانی هشتم

ویدیو زیر که قسمتی از شبکه آموزش برای دانش‌آموزان است قسمتی از جواب فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام آسمانی را به صورت فیلم توضیح داده و در اینجا در اختیارتان گذاشته‌ایم.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 3 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 27 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 27 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: داشتن مزرعه و خانه‌ای زیبا، دیدار با فرشتگان، دیدار با پدر و مادر

جواب فعالیت کلاسی صفحه 28 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 28 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: زیرا جهنمیان در دنیا به خداوند مهربان و فرستادگانش ایمانی نداشتند و مومنان را هم اذیت و آزار می‌دادند و از انجام هیچ یک از گناهان روی گردان نبودند و توشه‌ای برای سفر آخرتشان جمع‌آوری نکرده بودند.

ویدیو جواب فعالیت کلاسی صفحه 28 پیام آسمانی هشتم

در این ویدیو به صورت کامل به فعالیت کلاسی پیام آسمانی هشتم که در صفحه 28 وجود دارد، پاسخ داده شده و در اختیارتان گذاشته شده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 29 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 29 پیام‌های آسمانی پایه هشتم

پاسخ: قدرت تفکر و اندیشیدن و وجود پیامبران

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 4 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی پیام‌های آسمانی هشتم صفحه 34

پاسخ: چون نعمت اهل بیت بالاترین نعمت است که خداوند از طریق پیامبران برای ما فرستاده است پس قدر و درک کردن این نعمت ما را از سرگردانی در این دنیا و جهان آخرت نجات می‌دهد.

ویدیو جواب فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام آسمانی هشتم

در این ویدیو که مربوط به پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام آسمانی هشتم است، بر روی شبکه آموزش پخش شده و الان به صورت کامل در اختیارتان گذاشته شده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

این آیات را کنار هم قرار دهید و دربارهٔ پیامی که از آنها در می یابید در کلاس گفت وگو کنید.

پاسخ: قرآن کریم در یک کتاب محفوظ قرار دارد و اهل بیت هم از پلیدی و گناه در امان هستند پس تنها اهل بیت هستند که می‌توانند معنای عمیق مفاهیم آیات الهی را بفهمند.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 5 پیام‌های آسمانی هشتم

فعالیت کلاسی پیام‌های آسمانی هشتم در درس پنجم برای ارزیابی دانش‌آموزان فقط یک مورد است و جواب مربوط به آن در ادامه متن به صورت کامل نوشته شده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: نشانه این می‌باشد که پیامبر خدا هیچ گاه جامعه را بعد از خود بدون ولی رها نخواهد کرد و او به فرمایش خداوند عمل کرد و حضرت علی را جانشینش قرار داد تا باعث نا امیدی کافران و منافقان شود و دین اسلام با رهبری حضرت علی و امامان بعد از او در بین مردم بیشتر از همیشه درخشید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 6 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 53 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 53 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: آداب نماز مستحب است که انجام شود و واجب نیست.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام آسمانی هشتم

با توجه به آنچه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام اسمانی هشتم

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 7 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 59 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 59 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: روزه‌دار باید قرآن بخواند، اخلاق نیکو داشته باشد، صلوات بفرستد، طلب آمرزش نماید و دعا کند، به سایر روزه‌داران افطاری دهد تا در روز قیامت به راحتی از صراط عبور کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 61 پیام آسمانی هشتم

چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه‌داری وجود دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: درختانی که در مناطق کوهستانی و سرد هستند سختی‌های زیاد و کم آبی بسیاری را تحمل می‌کنند و با این کار در برابر طوفان‌ها صبر و اسقامت بیشتری دارند همچون روزه‌داران که سختی و تشنگی و گرسنگی را تحمل و با این کار تقوا و صبر را در خود تقویت می‌کنند و در برابر وسوسه‌های شیطان صبر و استقامت بیشتری خواهند داشت.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام‌های آسمانی پایه هشتم

پاسخ:1. تقوا و پرهیزکاری
2. اشاره به امت‌های پیشین و گذشتگان

یک پیشنهاد فوق‌العاده برای دوستان سال هشتمی، اگر به دنبال راحت‌ترین راه برای رسیدن به آموزش‌ها و حل تمرینات مربوط به دروس پایه هشتم هستید از همین جا، با کلیک بر روی لینک‌های گذاشته شده به جواب سوالات خود برسید.

آموزش درس اول عربی هشتم
آموزش فصل اول علوم هشتم
جواب آزمایش کنیدهای علوم هشتم
جواب انس با قرآن در خانه هشتم
جواب تمرینات عربی هشتم
جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 8 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: این تابلوها ضروری و لازم هستند تا همه ما متوجه اطرافمان شویم و دچار تصادف و سایر خطرات نشویم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 67 پیام آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان جدول زیر را در کلاس کامل کنید.

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 67 پیام‌های آسمانی پایه هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام آسمانی هشتم

با کمک هم گروهی‌های خود بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تأثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد.

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 9 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 74 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 74 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: دیدگاه هر دو گروه اشتباه می‌باشد.
بهترین راه، روش میانه روی و تعادل است. یعنی نه اینکه نعمت‌های دنیایی را استفاده نکنیم و نه اینکه بیش از حد نیاز استفاده کنیم. این دو روش نهی شده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 75 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 75 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: اصلا مورد تایید خدا نیست چون خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 76 پیام آسمانی هشتم

در هریک از موارد زیر رفتارهای صحیح و غیرصحیح را بیان کنید.

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 76 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 78 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 78 پیام‌های آسمانی پایه هشتم

پاسخ: هیچ زمانی بیش از مقدار مورد نیازمان، خرید نکنیم. در مصرف چیزی حرص نخوریم و تا زمانی که وسیله‌ای سالم است دور نریزیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 79 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالت کلاسی صفحه 79 پیام‌های اسمانی هشتم

پاسخ: استفاده کردن از سیگار، بی اهمیتی به دوستان و آشنایان، لباس‌های نامناسب باعث می‌شود پایه‌های فرهنگی جامعه سست شود و موقعیت اجتماعی هر فرد به خطر می‌افتد، فرد را نیز به بیهودگی و و پوچی می‌کشاند و بسبب آشفتگی ذهنی می‌شود.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 10 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: شباهت (هر دو داور دارند، هر دو میدان مشخصی دارند، هر دو زمان محدودی دارند، در هر دو به دنبال پیروزی هستند).
تفاوت ( زمان فوتبال مشخص است ولی زمان زندگی مشخص نیست، داور فوتبال ممکن است خطا کند ولی داور زندگی خطا نمی‌کند، مسابقه فوتبال امکان تجدید دارد ولی زندگی امکان تجدید را ندارد، نتیجه مسابقه فوتبال ممکن است تساوی شود ولی زندگی زندگی یا برد است یا باخت)

جواب فعالیت کلاسی صفحه 84 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 84 پیام‌های آسمانی پایه هشتم

پاسخ: دوستی با افراد ناباب، خوش گذرانی، عجله کردن، عدم توجه به خدا
تفکر و اندیشیدن، اگر انسان فکر کند که نعمت عمر فقط یکبار به او داده شده و اینکه کارهای او توسط خدا ثبت و ضبط می‌شود و باید در آن دنیا جواب کارهایش را بدهد، حواسش را خوب جمع می‌کند و از عمر خود درست استفاده می‌کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 86 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 86 پیام آسمانی هشتم

پاسخ: خیانت در امانت، آزار دادن دیگران، بی احترامی کردن به والدین، انجام کارهای زشت و ناپسند همچنین بی توجهی به عبادات و تکالیف الهی نتایج و عواقبی مثل: دوری از خدا، غرق شدن در گناه، رنج و عذاب دنیوی و حسرت و پشیمانی را به همراه دارد.
اگر ما قبل از انجام این کارها به نتایج آن فکر می‌کردیم هرگز این کارها را انجام نمی‌دادیم.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 11 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 88 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 88 پیام آسمانی هشتم

پاسخ: استفاده درست از این نعمت می‌تواند سبب سعادت اخروی و دنیوی گردد و استفاده اشتباه از این نعمت باعث رنج و عذاب دنیوی و اخروی انسان می‌گردد. خیر، همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده نمی‌کنند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 91 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 91 پیام آسمانی هشتم

پاسخ: به آن‌ها اطلاع دهیم که غیبت کردن جزو گناه‌های بزرگ است که از آن به شدت نهی شده است. اگر غیبت را ادامه دادند آن جمع را ترک کنیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 93 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 93 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: در حالتی که نهی از منکر او را این کارش منصرف نکند، باید از آن فرد دوری کرد.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 12 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 98 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 98 پیام آسمانی هشتم

پاسخ: دزدی، از بین رفتن امنیت و آرامش در جامعه، رواج بی بندوباری، فساد

جواب فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام آسمانی هشتم

پاسخ: مستجاب نشدن دعاها،
1. پیام: از بین رفتن برکت از مال
2. از دست دادن مال در جای نادرست

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 13 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 105 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 105 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، دعای قنوت نماز، صلوات

جواب فعالیت کلاسی صفحه 107 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی 107 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: دعا کردن در حق دیگران، دعا کردن بعد از صدقه دادن، دادن حق‌الناس، دعا کردن در هنگام قرائت قرآن، دعا کردن در هنگام اذان

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 14 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 111 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 111 پیام‌های اسمانی هشتم

پاسخ: کمک مادی و معنوی به آن‌ها، برقراری روابط تجاری و دوستانه با آن‌ها، برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آن‌ها، احساس همدردی با آن‌ها

جواب فعالیت کلاسی صفحه 113 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 113 کتاب پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: دنیایی پر از شادی و متحد بودن که در آن همه مسلمانان زیر پرچم اسلام همدرد یکدیگر هستند و هیچ دولت بیگانه‌ای جرات نفوذ کردن به این اجتماع بزرگ مسلمانان را نخواهد داشت.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام‌های آسمانی پایهد هشتم

پاسخ: یعنی دشمنان با استفاده از اختلافات شیعیان و اهل سنت باعث کشتار می‌شوند و اینکه این کشت و کشتار تنها کسی که برنده می‌شود دشمن است.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس 15 پیام‌های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 122 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 122 پیام‌های آسمانی هشتم

پاسخ: همه آن وظیفه‌ها در جای خود مهم هستند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 124 پیام آسمانی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 124 پیام آسمانی هشتم

پاسخ: باید به جای آن چندین نهال زیبای دیگر بکارد.
1. آلوده کردن محیط زیست 2. ریختن زباله در خیابان 3. آتش زدن جنگل 4. آلودگی صوتی

دوستان و همراهان عزیز سایت بخون، به پایان مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمانی هشتم رسیدیم. امیدوارم توانسته باشم بهترین‌ درمان‌ها را برای دردهای بی‌جوابی شما از خوانش درس پیام‌های آسمانی هشتم به کمک یکدیگر به عمل آوریم. اما برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتما در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

درضمن پاسخ سایر سوالات پیام‌های آسمان هشتم را در بخش گام به گام پیام‌های آسمان هشتم و جواب خودت را امتحان کن پیام‌های آسمانی هشتم را می‌توانید با کلیک بر روی لینک‌های گذاشته شده مشاهده کنید.

سوالات متداول جواب فعالیت کلاسی پیام‌های آسمان هشتم

  1. آیا مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمانی هشتم شامل جواب سایر سوالات داخل کتاب نیز می‌باشد؟
    خیر، این مقاله فقط به بررسی جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمانی پایه هشتم پرداخته‌ایم.
  2. آیا مقاله جواب فعالیت کلاسی پیام آسمانی هشتم، متناسب با آپدیت کتاب درسی چاپ 1400 نوشته شده است؟
    بله، جواب هر یک از فعالیت‌های کلاسی، مطابق تغییرات کتاب درسی 1400 می‌باشد.
  3. چگونه می‌توانیم جزوه مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام آسمانی هشتم را دریافت کنیم؟
    شما مخاطبین عزیز، با مراجعه به قسمت چاپ مقاله و دانلود pdf، می‌توانید جزوه این مقاله را در دسترس خود داشته باشید.
امتیاز بدهید!

بی‌نظیر عزیزی دهبکری

دوست خوبم سلام. من بی‌نظیر عزیزی هستم؛ دانشجوی رشته دام‌پزشکی و حدود 2 سال است که شروع به فعالیت در زمینه مشاوره کرده‌ام. افتخار این را دارم که در سایت بخون و در قالب مقالات آموزشی کمکی هرچه‌قدر ناچیز در راستای موفقیت شما عزیزان کرده باشم.
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا