جواب تمرینات عربی هشتم

سلام پوریا فانی، دبیر آموزش و پرورش هستم امروز در سایت بخون به بررسی جواب تمرینات عربی هشتم بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی خواهیم پرداخت. در پایان این مقاله می‌توانید کل پاسخ‌های عربی هشتم را به صورت PDF دریافت کنید.

عربی هشتم درس اول با جواب

خب عزیزان من این درس شامل 13 تمرین می‌باشد. در ادامه هر کدام از تمارین درس اول عربی هشتم را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد. درضمن یک خبر خوب هم برای شما عزیزان داریم؛ بعد از خواندن این مقاله، اگر به دنبال رسیدن به بهترین نتیجه در عربی هشتم هستید؛ توصیه می‌کنم به هیچ‌وجه مقاله آموزش قواعد عربی هشتم را از دست ندهید.

جواب تمرین اول درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 1 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 2 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 3 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 4 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 5 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 6 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین هفتم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 7 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین هشتم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 8 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین نهم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 9 درس 1 عربی هشتم پاسخ تمرین 9 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین دهم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 10 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین یازدهم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 11 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین دوازدهم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 12 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین سیزدهم درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین 13 درس 1 عربی هشتم

خب دوستان خوبم به انتهای حل تمرینات درس اول عربی هشتم رسیدیم. برای مشاهده سایر محتواهای مربوط به این درس به‌صورت تخصصی می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید:

عربی هشتم درس دوم با جواب

خب عزیزان این بخش یعنی جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم به بررسی 7 تمرین و یک کنز الحکمة خواهیم پرداخت.

جواب تمرین اول درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین 1 درس 2 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین 2 درس 2 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین 3 درس 2 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین 4 درس 2 عربی هشتم

 1. از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم.
 2. تو سخن پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کنی.
 3. تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی.
 4. من به کلاس هشتم داخل شدم و تو به کلاس پنجم داخل می شوی.

جواب تمرین پنجم درس دوم عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس دوم عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین 6 درس 2 عربی هشتم

جواب تمرین هفتم درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین 7 درس 2 عربی هشتم

 1. أنا بِخَیرِ.
 2. إسمی اَمیر.
 3. أنا طالِبُ.
 4. فی المَدرَسَة.
 5. لا.

ترجمه صفحه 32 عربی هشتم

کنزالحکمه درس دوم عربی هشتم

 1. هر چیزی راهی دارد و راه بهشت علم است.
 2. علم برتر از عبادت است.
 3. زکات علم، گسترش آن است.
 4. هر کس پرسید، دانست.
 5. هر کس علم را پنهان کند (کرد)، گویی که جاهل است.

این هم حل تمرینات درس دوم عربی هشتم. برای مشاهده سایر محتواهای مربوط به این درس هم لینک‌های زیر از همین‌جا منتظر شما هستند و بعد از مشاهده گام به گام درس 2 عربی هشتم توصیه می‌کنم حتما از آنها دیدن کنید.

عربی هشتم درس سوم با جواب

همانطور که می‌دانید در جواب تمرینات عربی هشتم درس سوم با 5 تمرین و یک کنز الحکمة روبه‌رو هستیم که تک تک آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

جواب تمرین اول درس 3 عربی هشتم

پاسخ تمرین 1 درس 3 عربی هشتم

 1. بَساتینُ العُلماءِ
 2. خِدمَه الناس
 3. مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ
 4. سَاْصیِرُ طَبیباً
 5. کُلُ مِهنَه مُهِمَّهُ

ترجمه

 1. پیامبر در مورد کتاب‌ها چه چیزی فرموده است؟ کتاب‌ها باغ‌های دانشمندان هستند.
 2. هدف از انتخاب شغل چیست؟ خدمت به مردم.
 3. درس امروز در مورد کدام موضوع بود؟ شغل تو در آینده.
 4. در آینده چه چیزی خواهی شد؟ معلمی خواهم شد.
 5. به نظر تو کدام شغل مهم است؟ هر شغلی.

جواب تمرین دوم درس 3 عربی هشتم

پاسخ تمرین 2 درس 3 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 3 عربی هشتم

پاسخ تمرین 3 درس 3 عربی هشتم

 1. تو (مذکر) آهنگر هستی. درها و پنجره‌ها را می‌سازی. (تَصنَعُ)
 2. من سرباز هستم. پرچم وطنم ایران را بالا می‌برم. (أَرفَعُ)
 3. من پرستار هستم. به همه مریض‌ها خدمت می‌کنم. (أَخدِمُ)
 4. من نصیحتت می‌کنم که بروی نزد چشم پزشک. (أَنصَحُ- تَذْهَب)
 5. تو در امتحانات پایان سال موفق خواهی شد. (تَنجَحینَ)

جواب تمرین چهارم درس 3 عربی هشتم

پاسخ تمرین 4 درس 3 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 3 عربی هشتم

پاسخ تمرین 5 درس 3 عربی هشتم

 1. فی الصَّفِّ الثامن
 2. مِن ایرانَ
 3. نَعَم
 4. ثَلاثَهُ
 5. فی جَنوب ایرانَ

ترجمه صفحه 44 عربی هشتم

پاسخ صفحه 44 درس سوم عربی هشتم

 1. (ارزش) انسان به عقل اوست.
 2. عقل، شمشیری برنده است.
 3. عقل حفظ تجربه هاست.
 4. نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.
 5. نهایت عقل، اعتراف به نادانی است.

جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم

در این بخش یعنی گام به گام عربی هشتم درس چهارم شامل 6 تمرین و یک کنز الحکمة که در ادامه به کمک شما عزیزان هر کدام را بررسی و حل خواهیم کرد.

ترجمه صفحه 53 عربی هشتم

ترجمه صفحه53 درس چهارم عربی هشتم

 1. تو روی زمین می‌نشینی و مادرت روی صندلی می‌نشیند.
 2. خواهرم می‌گوید: «ای برادرم، آیا تو حقیقت را گفتی؟»

جواب تمرین اول درس 4 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس چهار عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 4 عربی هشتم

پاسخ تمرین دوم درس چهار عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 4 عربی هشتم

پاسخ تمرین سوم درس چهار عربی هشتم

 1. و هر کس که سپاسگزار باشد (شکر کند)، برای خودش شکر می‌کند.
 2. آیا چوب‌ها را جمع می‌کنی یا خواهرت جمع می‌کند؟
 3. پدربزرگم از ما کمک نخواست و مادربزرگم کمک خواست.
 4. پدر ما در کارگاه (کارخانه) کار می‌کند و مادر ما در کتابخانه کار می‌کند.

جواب تمرین چهارم درس 4 عربی هشتم

پاسخ تمرین 4 درس چهار عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 4 عربی هشتم

پاسخ تمرین 5 درس چهار عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 4 عربی هشتم

پاسخ تمرین 6 درس چهار عربی هشتم

 1. فی ساحه ملاجامی.
 2. المَحفَظه (الحقیقه).
 3. ثَمانَیه.
 4. لا.
 5. نعم.

جواب کنزالحکمه درس چهارم عربی هشتم

جواب صفحه 57 درس چهارم عربی هشتم

 1. در گفتار هیچ خبری نیست مگر با کار (همراه) باشد.
 2. سکوت طلاست و سخن، نقره.
 3. بیشتر خطاهای آدمی‌زاد در زبان اوست.
 4. حرف مانند داروست. کم آن مفید است (سود می‌رساند)، و زیاد آن کشنده است.
 5. خشم نادان در گفتار اوست و خشم عاقل در کار او.

خب عزیزان من تا اینجای آموزش به شما خسته نباشید می‌گم. یه استراحتی بکنید و برگردید تا با ادامه مقاله در خدمت شما باشیم. راستی، در ادامه می‌توانید چندین مقاله مرتبط با پایه هشتم که ممکنه واسه شما مفید باشه را ببینید.

جواب تمرینات درس پنجم عربی هشتم

در این بخش یعنی جواب تمرین های عربی هشتم درس پنجم، درسی نه چندان مشکل که دارای 5 تمرین و یک کنز الحکمة است و با کمک هم در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی و حل خواهیم کرد.

جواب تمرین اول درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 5 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 5 عربی هشتم

 1. جاهل (نادان) دروغ می‌گوید و عاقل راست می‌گوید.
 2. من دیروز رفتم و تو فردا خواهی رفت.
 3. ای دوست من، این چراغ چیست؟ من قبلا او را ندیده بودم.
 4. تو یک ساعت قبل برگشتی و ما یک ساعت دیگر باز خواهیم گشت.
 5. مادرم غذای خوشمزه‌ای خواهد پخت و ما آن را خواهیم خورد.

ترجمه صفحه 69 درس 5 عربی هشتم

6. answer page 69 lesson 5 arabic 8

 1. عالمان چراغ‌های زمین هستند.
 2. علم گنجینه است و کلید آن پرسیدن است.
 3. علم زندگی و نور چشم هاست.
 4. داناترین مردم، کسی است که علم مردم را به علم خود بیفزاید.
 5. علم بهتر از مال است. علم تو را نگه می‌دارد و تو مال را نگه می‌داری.

جواب تمرینات درس ششم عربی هشتم

دوستان عزیز در حل تمرینات درس ششم عربی هشتم با 6 تمرین و یک نور السماء روبه‌رو هستیم که مثب آب خوردن به حل کردن آنها می‌پردازیم.

جواب تمرین اول درس 6 عربی هشتم

پاسخ تمرین 1 درس ششم عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 6 عربی هشتم

پاسخ تمرین 2 درس ششم عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 6 عربی هشتم

پاسخ تمرین 3 درس ششم عربی هشتم

 1. همانا خداوند به عدل و خوبی امر می‌کند.
 2. آیا به آبی که می‌نوشید نگاه کرده‌اید؟
 3. آیا شما آن را می‌آفرینید یا ما آفریننده آن هستیم؟
 4. ای کشاورزان، آیا میوه‌ها را برای فروش جمع نمی‌کنید؟
 5. ای هم‌کلاسی‌های من، بعد از دو هفته کجا می‌روید؟

جواب تمرین چهارم درس 6 عربی هشتم

پاسخ تمرین 4 درس ششم عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 6 عربی هشتم

پاسخ تمرین 5 درس شش عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 6 عربی هشتم

جواب تمرین 6 درس ششم عربی هشتم

 1. مَرّهً واحِدَهً
 2. لِلزیارَهً
 3. نَعَم
 4. أربَعَهُ
 5. الکِتابُ وَ القَلَمُ

ترجمه صفحه 83 درس ششم عربی هشتم

پاسخ صفحه 83 درس ششم عربی هشتم

 1. … و به شما نمی‌گویم که گنجینه‌های خدا نزد من است و من غیب را نمی‌دانم.
 2. … خداوند مثل‌ها را برای مردم می‌زند و خدا به هر چیزی آگاه است.
 3. … و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.

جواب تمرینات درس هفتم عربی هشتم

دوستان خوبم این درس شامل 4 تمرین و یک کنز الحکمة می‌باشد که به آسانی به حل آن‌ها خواهیم پرداخت.

جواب تمرین اول درس 7 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس 7 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 7 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 7 عربی هشتم

 1. در آن برای شما میوه‌های زیادی است و از آن‌ها می‌خورید
 2. گفتند: چه کسی این (کار) را با خدایان ما کرده است؟
 3. به درستی که ما قرآن را عربی قرار دادیم.
 4. و پروردگارت به کسی ستم نمی‌کند.

جواب تمرین سوم درس 7 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 7 عربی هشتم

 1. تو زبان عربی را خوب می‌دانی و خواهرت مانند تو نمی‌داند.
 2. هم‌کلاسی‌ات لباس‌های پاییزی پوشیده است پس چرا تو نمی‌پوشی؟
 3. تو دیروز احساس ناراحتی کردی و امروز احساس شادمانی (امروز شاد هستی) می‌کنی.
 4. من احساس سردرد می‌کنم (سردرد دارم.) به درمانگاه خواهم رفت.

جواب تمرین چهارم درس 7 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 7 عربی هشتم

ترجمه صفحه 95 درس هفتم عربی هشتم

ترجمه صفحه 95 درس هفتم عربی هشتم

 1. همانا (قطعا) حسد خوبی‌ها را می‌خورد (از بین می‌برد) همانطور که آتش هیزم را می‌خورد.
 2. همانا نیازهای مردم به شما نعمتی از خداست.
 3. امانت روزی می‌آورد و خیانت فقر می‌آورد.
 4. همانا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.
 5. تلف کردن فرصت، موجب اندوه است.

آمدیم پیش شما با یک استراحتی دیگر و چند پیشنهاد جذاب دیگر. تا شما یه استراحتی به خودتون بدید عزیزان دل ما هم چند مقاله آموزشی به شما پیشنهاد می‌دهیم که ممکن است بسیار برای شما مفید باشد.

جواب تمرینات درس هشتم عربی هشتم

درس هشتم عربی هشتم شامل 6 تمرین و یک نور السماء می‌باشد. با بررسی هر یک از آن‌ها به ادامه درس خواهیم پرداخت.

جواب تمرین اول درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 8 عربی هشتم

 1. بدان که وعده خدا حق است اما بیشتر آنها نمی‌‌دانند.
 2. این دو کشاورز در بهار برنج می‌کارند.
 3. آن همسایه‌ها از مهمانی بر می‌گردند.
 4. این دو (دختر بچه) میان درختان بازی می‌کنند.
 5. این دو همسایه به مهمانی می‌روند.
 6. ای دو همسایه به کجا می‌روید؟

جواب تمرین سوم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 8 عربی هشتم

ترجمه صفحه 107 درس 8 عربی هشتم

ترجمه صفحه 107 درس 8 عربی هشتم

 1. همانا من 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم. آنها را سجده‌کنان بر من (خودم) دیدم.
 2. عزت و بزرگی از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است اما منافقان نمی‌دانند.
 3. کسی که در آسمان‌ها و زمین است غیب را نمی‌داند به جز خدا.
 4. مسلّماً مؤمنان برادرند.

درس نهم عربی هشتم با جواب

درس نهم عربی هشتم از 7 تمرین و یک نور السماء تشکیل شده است. در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

جواب تمرین اول درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس 9 عربی هشتم

 1. لِسفرة عِلمیه
 2. نَعَم، الْجَوّالُ مَسموحٌ فِی السَّفرَهِ
 3. مِن مُحافَظَهٍ شیراز
 4. إلی یاسوج
 5. بالحافِله
 6. باردُ
 7. ثَلاثَه أیام

جواب تمرین دوم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 9 عربی هشتم

 1. قطعا خداوند به مردم ظلم نمی‌کند اما مردم خودشان ستم می‌کنند.
 2. و دیدی (می ‌بینی) که مردم در دین خدا وارد می‌شوند.
 3. مؤمنان در زندگی راست می‌گویند و دروغ نمی‌گویند.
 4. دو خواهر حرف خانم معلم را شنیدند و آنها به آن عمل می‌کنند.
 5. برای شام سر سفره غذای زیادی داریم؛ آن را با هم می‌‌خوریم.

جواب تمرین چهارم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین ششم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین هفتم درس 9 عربی هشتم

جواب تمرین هفتم درس 9 عربی هشتم

ترجمه صفحه 121 درس 9 عربی هشتم

ترجمه صفحه 121 درس 9 عربی هشتم

 1. کسی که در آسمان‌ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درخت بر او سجده می‌کنند.
 2. بدانید که دوستان خدا ترسی ندارند و اندوهگین نمی‌شوند.
 3. کسانی که با خدا، خدای دیگری قرار می‌دهند، خواهند دانست.
 4. قطعا خداوند همهٔ گناهان را می‌بخشد.
 5. همانا خدا با ماست.

درس دهم عربی هشتم با جواب

این درس 5 تمرین دارد و خاتمه بخش عربی سال هشتم است.

جواب تمرین اول درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین دوم درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین سوم درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم درس 10 عربی هشتم

درضمن دوستان خوبم. اگر در درس عربی از پایه مشکل دارید و قصد یادگیری سریع مطالب هفتم را هم دارید توصیه می‌کنم از مقاله مربوط به جواب تمرینات عربی هفتم را هم به صورت کاملا رایگان از همین سایت مطالعه کنید.

جواب تمرین پنجم درس 10 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم درس 10 عربی هشتم

کلام پایانی

خب دوستان بخونی به انتها مقاله جواب تمرینات عربی هشتم رسیدیم. در این مقاله کامل‌ترین پاسخ عربی هشتم را در اختیار شما قرار دادیم و سعی کردیم تمامی تمرین‌ها و سوالات داخل هر درس را بررسی کنیم. برای اطلاع از آخرین مقالات منتشر شده، حتمأ در خبرنامه سایت عضو شوید و درصورتی که در هربخش از مطالب مربوط به حل تمرینات عربی هشتم دچار ابهام یا سوالی شدید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به سایر مقالات عربی من دسترسی داشته باشید.

سوالات متداول

 1. تمرینات عربی هشتم با جواب به صورت PDF هم در دسترس است؟
  بله. پی دی اف جواب تمرینات عربی هشتم را در انتهای مطلب می‌توانید دانلود کنید.
 2. مقاله جواب عربی هشتم کل تمرینات را پوشش داده است؟
  بله. در جواب کتاب عربی هشتم، کل تمرینات بررسی شده است.
 3. در مقاله کتاب عربی هشتم با جواب، معنی درس ها هم وجود دارد؟
  بله. متن درس هم ترجمه شده است.
 4. آیا جواب سوالات عربی هشتم براساس تغیرات کتاب درسی است؟
  بله. کتاب کار عربی هشتم با جواب را براساس آخرین تغیرات کتاب درسی می‌توانید مشاهده کنید.
 5. آیا با خواندن پاسخنامه عربی هشتم نیاز به منبع دیگری هم خواهیم داشت؟
  خیر. زیرا جواب تمام سوالات به صورت کامل بررسی شده است.
4.7/5 - (10 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
18 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا