جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم

امروز در بخون می‌خواهیم با جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم، یک هدیه خوب به شما عزیزان بدهیم. من میلاد خالدیان هستم و به شما این مژده را می‌دهم که با مطالعه جواب تمام فعالیت های کلاسی دینی هفتم به هیچ منبع دیگری نیاز نخواهید داشت. در ضمن در هر قسمتی از مقاله که دچار ابهام شدید یا سوالی برای شما پیش آمد؛ در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخ‌گوی شما عزیزان باشیم.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس اول پیام‌های آسمان هفتم

در ابتدای مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم به سوالات درس اول پاسخ خواهیم داد. هدف در این درس این است که شما بدانید، خداوند در همه حال شما را می‌بیند و ناظر بر اعمال و رفتار شما است. در درس اول سه سوال طرح شده است که در ادامه به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 17 هدیه‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال بر عهده خودتان است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 18 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 18 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: عقل، اختیار، تفکر، هوش، توانایی یادگیری و…..

جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس دوم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: می‌خواست ثابت کند که تنها خداوند از همه نیازهای انسان آگاه است و این نیازها به دست پرقدرت خداوند برآورده می‌شود. همچنین ناتوانی پادشاه را در برآورده کردن نیازهایش ثابت کرد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 31 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 31 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: نیکی به پدر و مادر – صدقه دادن – جنگ در راه خدا – صبر و تقوا – انجام واجبات – دعا کردن – ترک گناه – دفاع از ارزش‌های دین – ترک محرمات

جواب فعالیت‌های کلاسی درس سوم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام‌های اسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس چهارم پیام‌های آسمان هفتم

در ادامه جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم به سوالات درس هفتم خواهیم پرداخت. در این درس سه فعالیت کلاسی در کتاب درسی مطرح شده است. همان‌طور که به شما قول دادیم در مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم به تمامی سوالات پاسخ خواهیم داد. خبر خوب اینکه با کلیک بر روی لینک جواب تمرینات عربی هفتم، می‌توانید پاسخ تمامی تمرینات عربی را مشاهده کنید.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: بله. چون شهدا جان خود را در راه خدا و دفاع از وطن فدا کرده‌اند و مرگ با عزتی دارند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 50 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 50 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: با پدر و مادر خود مهربان باشیم و با آنان خوش رفتار باشیم. احترام پدر و مادر خود را نگه داریم. در انجام کارها به پدر و مادر خود کمک کنیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 54 پیام‌های اسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 54 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس پنجم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: کارهای شخصی خود را خودمان انجام دهیم و به دیگران واگذار نکنیم. به روش زندگی پیامبران مراجعه کنیم و ایشان را الگو خود قرار دهیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: با الگو قرار دادن و پیروی کردن از دستورات و راهنمایی‌های ایشان. زیرا پیامبر در هر کاری به رضایت خداوند توجه داشتند. مثل ایشان به دیگران کمک کنیم، همیشه تبسم بر لب داشته باشیم، با احترام با دیگران برخورد کنیم.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس ششم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: چون با خدا معامله می‌کرد و با این کار خشنودی خدا را بدست آورد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 75 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 75 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: تا خداوند را بخاطر تقسیم بیت‌ المال شکر کرده و از او برای تقسیم آن و رعایت مساوات و عدالت کمک بخواهد.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس هفتم پیام‌های آسمان هفتم

تا اینجا که از مفاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم خسته نشدید؟!! در درس هفتم دو فعالیت کلاسی وجود دارد که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد. راستی دوستان خوبم با کلیک بر روی لینک‌های نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم و گام به گام فصل اول ریاضی هفتم، از این مقالات به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 81 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 81 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: چون خداوند خواست باور غلط مردم زمان پیامبر را تغییر دهد و به دختر ارزش و منزلت ببخشد.

جواب فعالیت‌ کلاسی صفحه 83 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: چون حضرت فاطمه کاری نمی‌کرد که برخلاف دستور خداوند باشد و اعمال و رفتارش در راستای رضایت خداوند بود.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 86 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 86 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: آیه اول: درون خانه را می‌نگرد. نه خوراکی برای سیر کردن فقیر دارد، نه لباسی برای پوشاندن او، فقیر را هم نمی‌توان دست خالی بازگرداند.

آیه دوم: ناگهان چیزی به نظر ایشان می‌رسد، گردن‌بندی را که برایش خیلی ارزشمند است و یادگاری از عزیزان می‌باشد، از پشت در به فقیر می‌دهد.

آیه سوم: غلام از شادمانی با صدای بلند می‌خندد. می‌گوید: عجب گردنبند پر برکتی، گرسنه‌ای را سیر کرد، برهنه‌ای را پوشاند، فقیری را بی‌نیاز کرد، بنده‌ای را آزاد ساخت و در آخر به صاحب اصلی‌اش بازگشت.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس هشتم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 92 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 92 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: درس خواندن – رعایت بهداشت – رعایت حجاب

جواب فعالیت کلاسی صفحه 96 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 96 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس نهم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: بله، قرآن که تمام برنامه‌ها و دستورات دینی برای زندگی سعادتمندانه ما در آن وجود دارد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 104 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 104 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس دهم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: در هر شرایطی حتی سخت‌ترین شرایط نباید نماز اول وقت را فراموش کنیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 112 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 112 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال بر عهده خودتان است.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس یازدهم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 117 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 117 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: چون ارزش و ثواب نماز جماعت بیشتر از نماز فرادی است و دین اسلام عبادت‌های جمعی را والاتر از عبادت‌های فردی می‌شمارد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 118 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 118 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: اتحاد و همدلی مسلمانان با یکدیگر – نزدیک شدن قلب مسلمانان به همدیگر – توجه بیشتر به خدا – آگاه شدن مسلمانان از حال یکدیگر – مورد بخشش خداوند قرار گرفتن.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس دوازدهم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 128 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 128 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: قرار دادن اشیاء گران قیمت در گاو صندوق – وصل دزدگیر به منازل و اتومبیل‌ها – حصار کشیدن دور مزرعه، محصول یا خانه.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 129 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 129 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: زیرا حفظ حجاب موجب در امان ماندن در مقابل آزار و اذیت افراد سودجو و هوس‌ران می‌شود. ما نیز باید با رعایت حجاب از آرمان‌های شهدا حفاظت و حراست کنیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 131 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 131 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: اهمیت این موضوع را می‌رساند که برای سلامت جامعه باید هم مردان و هم زنان در رفتار و گفتار و کردار خود حیا و عفت را رعایت کنند و این یک مسئولیت همگانی است.

جواب فعالیت کلاسی درس سیزدهم پیام‌های آسمان هفتم

در درس سیزدهم با اهمیت علم و دانش و سفارش دین به یادگیری علم اشاره می‌شود. در این درس سه فعالیت کلاسی وجود دارد. اصلا نگران نباشید، در جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم به تمامی سوالات ریز و درشت کتاب پاسخ خواهیم داد. رفقای پایه هفتم شما می‌توانید با استفاده از لینک آموزش فصل اول علوم هفتم به یک مقاله بی‌نظیر دسترسی داشته باشید.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 135 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 135 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: به خاطر سفارش خداوند و ارزش علم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 136 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 136 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 137 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 137 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: انسان اگر سکوت نکند نمی‌تواند چیزی یا سخنی را بشنود و اگر نشنود، یادگیری هم اتفاق نمی‌افتد. هدف از علم‌آموزی عمل به آن است اگر مراحل جا به جا شود به این هدف نمی‌توان رسید.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس چهاردهم پیام‌های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 143 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 143 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: دوست خوب بر رفتار انسان تاثیر می‌گذارد. رفتارهای خوب انسان را تقویت می‌کند و رفتارهای بد را اصلاح می‌کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 145 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 145 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: چون کسی که نماز می‌خواند به خواست و فرمان خدا اهمیت می‌دهد و در انجام همه کارها رضایت خدا را در نظر می‌گیرد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 146 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 146 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: دوستانشان بخاطر بدقولی از آن‌ها ناراحت می‌شوند و اعتماد خود را نسبت به آن‌ها از دست می‌دهند، بنابراین دوستی آن‌ها پایان می‌پذیرد.

جواب فعالیت‌های کلاسی درس پانزدهم پیام‌های آسمان هفتم

به ایستگاه پایانی جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم رسیدیم. در گام آخر به سوالات درس پانزدهم کتاب پاسخ خواهیم داد. در این درس دو فعالیت کلاسی در کتاب درسی مطرح شده است. در ضمن برای جواب خودت را امتحان کن پیام‌های آسمان هفتم، کافیست از لینک قبلی استفاده کنید.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 154 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 154 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 156 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 156 پیام‌های آسمان هفتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

به پایان مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات(انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی ما را خوشحال و دلگرم کنید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

سوالات متداول جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم

  • آیا در این مقاله به تمامی فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمانی هفتم پاسخ داده‌اید؟
    بله، جواب تمامی فعالیت‌ها را به صورت کامل نوشته‌ایم.
  • آیا فایل pdf مقاله جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم نیز در سایت بخون وجود دارد؟
    بله، در پایان همین متن فایل pdf قابل دانلود است.
3.5/5 - (6 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا