جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم

سلام بخونی‌های عزیز، به بخون خوش آمدید. امروز با جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم همراه شما عزیزان هستیم. در این مقاله تمامی سوالات فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم کتاب درسی به صورت خط به خط بررسی خواهیم کرد. در واقع جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم یک منبع کامل و جامع است که پاسخ تمامی سوالات را به صورت کاملا رایگان در اختیار شما می‌گذارد. من ناصر گاگمی هستم و تا انتهای این مقاله با شما دوستان هستم تا تمامی سوالات را پاسخ دهیم.

جواب فعالیت نوشتاری فارسی هشتم درس اول

پاسخ فعالیت نوشتاری درس اول فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم:

1: زبان، پوزش پذیر، همه چیز، بزرگی، جز، حضور، زمین، زیبا، زود، نماز، ذهن، لحظه، وضو، تازه، نزدیک،

2: فعل رفت:

 • بن مضارع: رو
 • مصدر: رفتن
 • زمان: گذشته (ماضی)

فعل دارد:

 • بن مضارع: دار
 • مصدر: داشتن
 • زمان:  حال (مضارع)

3: بین هشتم← ردیف: نبود، قافیه: ما و زیبا _ بیت هجدهم← ردیف: تازه کرد، قافیه: رو و گو

4: مصراع اول به داستان حضرت ابراهیم اشاره دارد و مصراع دوم نیز به داستان حضرت موسی اشاره دارد.

دوستان عزیزم، اگر در پاسخ دادن به قسمت فرصتی برای اندیشیدن کتاب فارسی هشتم خود مشکل دارید. دیگر نیاز نیست که نگران باشید، ما برای شما پاسخ تمامی فرصت اندیشیدن را در مقاله‌ی جواب فرصتی برای اندیشیدن‌های فارسی هشتم قرار داده‌ایم.

جواب فعالیت نوشتاری درس دوم فارسی هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 2 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 22 فارسی هشتم:

1: اندیشه‌ات، بتوانی، همتا، اسرار، تاریکی، چسبیده، سخن، داس، می‌ترسند، تمام، انسان، طاووس، استوار، چتری، سر، سرخی، اطراف

2: ملخ دوپای داس مانند دارد که با آنها اشیاء را بر می‌دارد:

 • مشبه: دوپا
 • مشبه به: داس
 • وجه شبه: برداشتن
 • ادات تشبیه: مانند

مهربان و ساده بی‌کینه است / مثل نوری در دل آینه است

 • مشبه: او
 • مشبه به: نور
 • وجه شبه: روشنایی
 • ادات تشبیه: مثل

3: خورشید مانند لامپی فروزان جهان را روشن می‌سازد.

4: فصل بهار

جواب فعالیت نوشتاری درس 3 فارسی هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس سوم فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • خواستگاه: غلط _ خاستگاه: درست
 • فروق: غلط _ فروغ: درست
 • بگذارد: غلط _ بگزارد: درست

2: پاسخ:

 • مفرد همگان: همه
 • جمع ارمغان: ارمغان‌ها
 • مفرد رادان: راد
 • جمع ادب: آداب

3: ایرانیان با دیگر مردمان پیوسته به مردی و دانایی رفتار می‌کردند.

4: کشور ما هموراه سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

کلاس هشتمی‌های عزیز، اگر به دنبال 20 گرفتن در امتحان فارسی خود هستید، حتما به شما پیشنهاد می‌کنم پس از به پایان رساندن این مقاله، مقاله‌ی دیگر فارسی هشتم یعنی، جواب خود ارزیابی‌های فارسی هشتم را مطالعه کنید.

جواب فعالیت نوشتاری درس چهار فارسی پایه هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری فارسی هشتم درس چهار

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 41 فارسی هشتم:

1: استعداد و ضعف‌ها، مهارت‌های لازم، بهره و نصیب، احساسات و هیجانات، نظیر و مانند

2: پاسخ:

ندا آمد:

 • نهاد: ندا
 • مفعول: ندارد
 • متمم: ندارد
 • فعل: آمد

حسین سیب خورد:

 • نهاد: حسین
 • مفعول: سیب
 • متمم: ندارد
 • فعل: خورد

علی روزنامه را به دوستش داد:

 • نهاد: علی
 • مفعول: روزنامه
 • متمم: دوستش
 • فعل: داد

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 4 فارسی هشتم به‌صورت ویدیویی

فعالیت نوشتاری درس چهار فارسی هشتم، یکی از مهمترین فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم ‌می‌باشد. به همین دلیل ویدیوی پاسخ این فعالیت نوشتاری را که از شبکه آموزش منتشر شده است را برای شما در این بخش قرار داده‌ایم.

جواب فعالیت نوشتاری فارسی هشتم درس ششم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 6 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 50 فارسی هشتم:

1: خود، خواب، خویش

2: پاسخ:

 • بیت سوم ← ردیف: باش _ قافیه: مهربان، جان
 • بیت چهارم ← ردیف: را _ قافیه: پدر، سر
 • بیت ششم ← ردیف: باشی _ قافیه: تمیز، عزیز

3: متمم: گفته _ مفعول: سعادت تو

4: سه بیت آخر درس:

 • هر شب که روی به جامه‌ی خواب / کن نیک تامل اندر این باب
 • کان روز به علم تو چه افزود / وز کرده‌ی خود چه برده‌ای سود
 • روزی که در آن نکرده‌ای کار / آن روز عمر خویش مشمار

جواب فعالیت نوشتاری درس هفتم فارسی هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 7 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 57 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • عارف: آگاه
 • طعام: غذا
 • بعض: کینه
 • غفلت: بی‌خبری
 • عرض کرد: گفت
 • رضا: خشنودی
 • ذکر: یاد
 • ذهن: فکر

3: این حکایت محتوای اندرز دارد پس با لحن و آهنگ نصیحت پند خوانده می‌شود. به گونه‌ای که شنونده حس کند خودش مخاطب را اندرز است.

همراهان عزیز، اگر در پیدا کردن پاسخ فعالیت‌های کتاب قرآن خود دچار مشکل شده‌اید. دیگر لازم نیست که نگران باشید ما برای شما مقاله‌ی جواب فعالیت‌های قرآن هشتم را در یخون قرار داده‌ایم.

جواب فعالیت نوشتاری درس هشتم فارسی سال هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس هشتم فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 62 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • دلق: نوعی جامه پشمی
 • چرخ: آسمان
 • دولت: سعادت نیک بختی
 • حد: اندازه
 • سفتن: سوراخ کردن
 • عطا: بخشش
 • خرف: پیر
 • خس: خاشاک
 • ثنا: ستایش
 • خواری: پستی
 • عزت: ارجمندی
 • رخش: اسب خیالات

2: دولت در گذشته به معنی سعادت بود اما امروز دولت به معنی مجموعه افرادی که کشور را اداره می‌کنند است.

3: پاسخ شعر زیر:

 • کای فلان چاشت بده یا شامم / نان و آبی که خورم و آشامم
 • شکر گویم که مرا خوار نساخت / به خسی چون تو گرفتار نساخت
 • داد با این همه افتادگی‌ام / عز آزادی و آزادگی‌ام

4: پیرمرد امیر قافله نفس است او نقش خود را در دست دارد و به هر سو میکشید. دلیل آزادگی او عدم توجه به ظاهر و مادیات است، او به آنچه دارد خرسند است و شکرگزار و همین که محتاج هر کس و ناکس نیست خوشحال است. دلیل آزادگی او همین است که به هیچ کس محتاج نیست.

جواب فعالیت نوشتاری درس نهم درس فارسی پایه هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 9 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 74 فارسی هشتم:

1: فرزندان حقیقی، مسئول، اطرافیان، صدای رسا، خطاب، واکسینه، از قضا، حاضر، طراوت، ماه صفر، قلک، ذهن، قلم و کاغذ، ظرف‌ها، هیاهوی کلاغ‌ها، فاصله، اسحاق، حکمت، استعداد بی‌نظیر، انیس و مونس، حفظ اشعار و مطالب، قائم مقام، معرفی

2: پاسخ:

 • اندیشمند، عزیز، موثر
 • درخشان
 • سبز و گرم

3: پاسخ:

 • مطالب: مطالب مهم
 • لهجه: لهجه غلیظ
 • کاشف: کاشف بزرگ
 • دریا: دریای امواج

جواب فعالیت نوشتاری درس 10 فارسی سال هشتم

پاسخ فعالیت درس دهم فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 79 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • استانبول: استامبول
 • وقتی: وختی

2: پاسخ:

 • گروه اسمی: شعر زیبا، گزینش لفظ، بیان معنا، توجه مخاطب
 • وابسته: شعر، گزینش، بیان، توجه

3: پاسخ:

 • جویم، گویم
 • چمان، چمن
 • قامت، قیمت

بخونی‌های عزیز، ما در بخون مقاله‌های بسیار زیادی برای پایه هشتم در نظر گرفته‌ایم. یکی از این مقاله‌ها جواب فعالیت کلاسی پیام‌های آسمان هشتم می‌باشد. در این مقاله پاسخ تمامی فعالیت‌های کلاس پیام های آسمانی کتاب خود را می‌توانید پیدا کنید.

جواب فعالیت نوشتاری درس یازدهم فارسی هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 10 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 85 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • عظیم← مترادف: بزرگ _ متضاد: صغیر
 • حامیان← مترادف: حمایت کننده _ متضاد: دشمنان
 • رها← مترادف: آزاد _ متضاد: اسیر
 • عزت← مترادف: ارجمندی _ متضاد: ذلت

2: پاسخ:

 • دشمن (هسته) بی‌رحم (صفت بیانی)، بمب بر مردم (هسته) بی گناه (صفت بیانی)، فرو می‌ریخت.
 • این (صفت اشاره) ملت (هسته) شجاع (صفت بیانی)، در هشت (صفت شمارشی ترتیبی) سال (هسته)، حماسه‌های (هسته) شگفت انگیز (صفت بیانی) آفریدند.

3: جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسلامی (مشبه)، همانند (ادات) قلل (مشبه به) استوار و پایدارند (وجه شبه).

جواب فعالیت نوشتاری درس دوازدهم فارسی هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 12 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 92 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • اخلاص: خلوص، خاص
 • حق: حقوق، حقیقت
 • مامور: امر، امور

2: اسد به معنی شیر است. (او مانند شیر شجاع است.)

 • او : مشبه رکن اول
 • شیر : رکن دوم مشبه به
 • شجاع :‌ رکن سوم وجه شبه
 • مانند : رکن چهارم ادات تشبیه

3: پاسخ:

 • صفت پرسشی: چه، عجب
 • اسم: انشای، لباس
 • صفت بیانی: زیبایی، گران قیمتی

4: پاسخ:

 • صفت تعجبی: چه، عجب، چه
 • اسم: انشای، لباس، پرسش
 • صفت بیانی: زیبایی، گران قیمتی، دقیقی

جواب فعالیت نوشتاری فارسی هشتم درس سیزده

پاسخ فعالیت نوشتاری فارسی هشتم درس سیزده

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 98 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • ترکیب وصفی (موصوف صفت): واقعه عظیم / معیارهای ارزشی / بنیان گذار فرزانه
 • ترکیب اضافی (مضاف مضاف الیه): نظام شاهنشاهی / ولایت فقیه / وحدت کلمه / انقلاب ادبیات

2: پاسخ:

 • عوامل← مفرد: عامل _ جمع با ان / ها: عاملان
 • آثار← مفرد: اثر _ جمع با ان / ها: اثرها
 • فضایل← مفرد: فضیلت _ جمع با ان / ها: فضیلت‌ها
 • مفاهیم← مفرد: مفهوم _ جمع با ان / ها: مفهوم‌ها
 • افکار← مفرد: فکر _ جمع با ان / ها: فکرها
 • علما← مفرد: عالم _ جمع با ان / ها: عالمان

3: پاسخ:

 • نخستین (وابسته پیشین) عامل (هسته) مهم (وابسته پسین)
 • صبح (اسم (هسته)) صادق (صفت بیانی)
 • یک (وابسته پیشین) اثر (اسم (هسته)) ادبی (وابسته پسین)
 • این (وابسته پیشین) انقلاب (اسم (هسته)) امید بخش (وابسته پسین)
 • همان (وابسته پیشین) ملت (اسم (هسته)) غیور (وابسته پسین)

4: پاسخ:

 • «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند» کنایه از جوان آگاه نیست و پیر توانانی ندارد.
 • ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. کنایه است از هر کاری خواستی در هر وقت شروع کنی ارزشمند است.

ما در اینجا قصد داریم مقاله‌ای را به شما معرفی کنیم، که می‌تواند شما را بسیار به گرفتن نمره 20 در امتحان عربی کمک کند. شما دوستان با مطالعه مقاله‌ی جواب تمرینات عربی هشتم، می‌توانید پاسخ تمامی تمرین‌های عربی پایه هشتم را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید.

جواب فعالیت نوشتاری فارسی هشتم درس 14

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 14 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 101 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • بحر و بر
 • بزرگ و کوچک
 • اکبر و اصغر
 • تشنه و سیراب
 • خشک و تر

2: پاسخ:

 • لب خشک← لب: هسته _ خشک: وابسته پسین
 • دل سوخته← دل: هسته _ سوخته: وابسته پسین
 • دیده‌ی تر← دیده: هسته _ تر: وابسته پسین

3: پاسخ:

 • بر، بحر
 • بر، تر

4: پاسخ:

 • آن روز
 • آن خسرو
 • آن بر

جواب فعالیت نوشتاری درس شانزدهم فارسی پایه هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 16 فارسی پایه هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 117 فارسی هشتم:

1: پاسخ:

 • آمد: بیامد
 • افروخته است: بیفروخته است
 • افکنده بودند: بیفکنده بودند

2: پاسخ

 • سخن: هسته _ ارزشمند: وابسته پسین، صفت بیانی
 • شعر: هسته _ زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی
 • درخت: هسته _ چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

3: دنیا تولد ملتی دیگر را می‌ بیند و قدرت مظلومان آشکار می‌شود.

اگر به دنبال گرفتن نمره بالا در امتحان علوم خود هستید، حتما به شما پیشنهاد می‌کنم مقاله‌ی جواب فعالیت‌های علوم هشتم را به خوبی مطالعه کنید. مقاله‌ی جواب فعالیت های علوم هشتم، نوشته شده‌ی همکار عزیزم آقای مامندی می‌باشد، که یکی از بهترین مشاورین کنکور محسوب می‌شوند. پس اصلا لازم نیست بابت ناکامل یا غلط بودن سوالات نگران باشید.

جواب فعالیت نوشتاری درس 17 فارسی هشتم

پاسخ فعالیت نوشتاری درس 17 فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه 117 فارسی هشتم:

1: مسلما، اصلا

2: پاسخ:

 • این: وابسته پیشین (صفت اشاره) _ بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)
 • چه: وابسته پیشین (صفت تعجبی) _ شگفت انگیز: وابسته پسین ( صفت بیانی)
 • هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)

4: پاسخ:

 • بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.
 • من یک دانش‌آموز هستم. من در تهران زندگی می‌کنم.
 • من کتاب‌هایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.

پاسخ ویدیویی فعالیت نوشتاری درس هفده فارسی هشتم

شما در ویدیوی بالا می‌توانید پاسخ فعالیت نوشتاری درس آخر فارسی هشتم را که از شبکه آموزش پخش شده است را مشاهده کنید. سعی کنید این فعالیت نوشتاری را به خوبی یاد بگیرد، زیرا سوالات زیادی از آن برای امتحانات شما خواهد آمد.

خب دوستان بخونی به انتها مقاله‌ی جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم رسیدیم. در این مقاله کامل‌ترین پاسخ فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم را در اختیار شما قرار دادیم و سعی کردیم تمامی سوالات داخل هر درس را بررسی کنیم. برای اطلاع از آخرین مقالات منتشر شده، حتمأ در خبرنامه سایت عضو شوید.درضمن از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به محتواهای رایگان و بی‌نظیر ما هم دسترسی رایگان داشته باشید:

سوالات متداول جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم

 • مقاله جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم قابل دانلود است؟
  بله. شما می‌توانید جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم را در انتهای مقاله به‌صورت پی دی اف هم دانلود کنید.
 • آیا جواب جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم براساس تغیرات کتاب درسی است؟
  بله. جواب فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم را براساس آخرین تغیرات کتاب درسی می‌توانید مشاهده کنید.
4.7/5 - (6 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
10 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا