نمونه سوال فصل دو ریاضی پنجم | کسر

سلام به همراهان همیشگی سایت بخون، من ناصر گاگمی، ابنبار با مطلب نمونه سوال فصل دو ریاضی پنجم همراه شما دوستان عزیز هستم. همان طور که می‌دانید درس ریاضی نیاز به تمرین و حل نمونه سوالات متفاوت دارد. در این مقاله سعی شده است بهترین نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم، گنجانده شود تا شما با این نمونه سوالات آشنا شوید و با حل چند باره آن‌ها به مهارت کامل در این فصل دست یابید. پس تا انتهای این مطلب را با دقت بخوانید تا بتوانید نمره کامل را از این درس کسب کنید.

دوستان عزیر بخون، مطمئن هستم که حتما آموزش فصل دوم ریاضی پنجم را به خوبی مطالعه کرده‌اید و بر آن تسلط کامل دارید. اما اگر این آموزش را از یاد برده‌اید و یا قسمتی از آن را فراموش کرده‌اید حتما دوباره این آموزش را با دقت مطالعه کنید.

در فصل دوم ریاضی پنجم چه چیزی را یاد گرفتیم؟

در فصل دوم ریاضی پنجم، با اعمال مختلفی که می‌توانیم روی کسر‌ها انجام دهیم آشنا شدیم. با کسر‌های بزرگتر از واحد هم در ابتدای فصل مواجه شدیم. همچنین یاد گرفتیم چگونه کسر‌ها و اعداد مخلوط را ضرب و تقسیم کنیم. همچنین شما دانش‌آموزان عزیز برای حل سوالات داخل کتاب فصل دوم ریاضی پنجم می‌توانید، از مقاله گام به گام فصل دوم ریاضی پنجم بهره ببرید.

نمونه سوال ریاضی پنجم کسرهای بزرگتر از واحد

1_ درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل دوم با جواب

اگر می‌خواهید نمره کامل فصل دوم ریاضی پنجم را کسب کنید، پس از مطالعه‌ی این مقاله، سراغ گام به گام فصل دو ریاضی پنجم | کسر، تا نمره کامل این فصل را کسب کنید.

2_ در جای خالی عدد یا عبارت مناسب را بنویسید.

سوالات ریاضی پنجم فصل دوم با جواب

3_ عددهای مخلوط را به کسر و کسرهای زیر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

نمونه سوال تبدیل عدد مخلوط به کسر ریاضی پنجم

4_ سوال 4 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال تبدیل عدد مخلوط به کسر ریاضی پنجم

پاسخ نمونه سوال ریاضی پنجم کسرهای بزرگتر از واحد

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: نادرست
 • ب: درست
 • پ: نادرست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: 5
 • ب: بزرگتر

پاسخ سوال 3: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

پاسخ تشریحی سوالات فصل دوم ریاضی پنجم

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم

اگر در پاسخ دادن به بخش کامل کنیدهدیه‌های پنجم مشکل دارید، دیگر لازم نیست که نگران باشید، پاسخ تمامی کامل کنیدهای هدیه پنجم، در لینک جواب کامل کنید هدیه‌های آسمان پنجم ابتدایی قرار گرفته است.

جمع و تفریق عددهای مخلوط پایه پنجم

1_ حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

امتحان ریاضی پنجم فصل دوم

2_ سوال 2 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال ریاضی فصل دوم پنجم ابتدایی

3_ سوال 3 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال امتحانی فصل دوم ریاضی پنجم

پاسخ جمع و تفریق عددهای مخلوط پایه پنجم

پاسخ سوال شماره 1: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

امتحان ریاضی پنجم فصل دوم

 

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال ریاضی فصل دوم پنجم دبستان

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوال فصل دوم ریاضی پنجم

 

مسئله ضرب کسرها ریاضی پنجم

1_ کسرهای زیر را ساده کنید.

نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی

دوستان عزیز پایه پنجم، قصد معرفی یکی از مقاله‌های جامع بخون برای شما را داریم. مقاله‌ی جواب کاربرگه‌های مطالعات اجتماعی پنجم، یکی از کاملترین منابع مطالعات پنجم ابتدایی می‌باشد، که می‌توانید پیدا کنید.

2_ سوال 2 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوال اعداد مخلوط ریاضی پنجم

 

3_ سوال 3 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال ضرب کسر ریاضی پنجم

4_ سوال 4 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوالات ضرب کسرها ریاضی پنجم فصل دوم

5_ سوال 5 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل سوالات کسر فصل دوم ریاضی پنجم

6_ سوال 6 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

ضرب کسرها فصل دوم ریاضی پنجم

برای آمادگی بیشتر در امتحانات علوم پنجم، می‌توانید مقاله‌های ذکر شده در پایین را مطالعه کنید:

پاسخ مسئله ضرب کسرها ریاضی پنجم

پاسخ سوال شماره 1: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوالات فصل دوم ریاضی پنجم

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوالات ریاضی پنجم فصل دوم

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

ضرب کسرها در ریاضی پنجم

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

پاسخ نمونه سوال عدد مخلوط

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوالات دوم ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال شماره 6: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم

ما درس فارسی پنجم را هم فراموش نکرده‌ایم، پاسخ قسمت‌هایی از فارسی پنجم را می‌توانید در لینک‌های زیر مشاهده کنید:

تقسیم کسرها کلاس پنجم

1_ سوال 1 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

تقسیم کسرها ریاضی پنجم فصل دوم

2_ تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

حل نمونه سوال کسریات فصل دوم ریاضی پنجم

3_ سوال 3 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال کسرها فصل دوم ریاضی پنجم

4_ سوال 4 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال تقسیم کسر پنجم

5_ درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

تقسیم کسرها در فصل دوم ریاضی پنجم

6_ سوال 6 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

تقسیم کسرها فصل دوم ریاضی پنجم

پاسخ تقسیم کسرها کلاس پنجم

پاسخ سوال شماره 1: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

تقسیم کسرها ریاضی پنجم فصل دوم

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

تقسیم کسرها فصل دوم ریاضی پنجم

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

مثال تقسیم کسرها پنجم دبستان

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال شماره 5:

 • الف: درست
 • ب: درست

پاسخ سوال شماره 6: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان

 

ضرب عددهای مخلوط پنجم ابتدایی

1_ سوال 1 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

ضرب عدد های مخلوط فصل دوم ریاضی پنجم دبستان

2_ سوال 2 را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

question of fraction5

پاسخ ضرب عددهای مخلوط پنجم ابتدایی

پاسخ سوال شماره 1: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

مساخت زمین بصورت تقریبی برابر 28 متر مربع و بصورت دقیق برابر 27 متر مربع است.

نمونه سوال ضرب اعداد مخلوط

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوالات ضرب اعداد مخلوط

خب به پایان حل نمونه سوال فصل دو ریاضی پنجم رسیدیم. امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد. سعی کنید نمونه سوالات را چند بار با دقت مطالعه و حل کنید تا تسلط کامل را بر انواع تیپ و مدل مختلف سوالات داشته باشید. همچنین شما همراهان عزیر می‌توانید سایر مباحث پایه پنجم را از طریق لینک‌های زیر دنبال کنید:

سوالات متداول

   • آیا در مقاله نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم، سوالات با کتاب درسی منطبق است؟
    بله، همه سوالات با توجه به آموزش‌ها و کتاب می‌باشد.
   • آیا نمونه سوالات سایر درس‌های پایه پنجم در سایت قرار دارد؟
    بله نمونه سوالات همه پایه‌ها و همه دروس در سایت بخون قرار دارد.
   • فصل دوم ریاضی پنجم، شامل چه مباحثی می‌باشد؟
    کسرهای بزرگتر از واحد، جمع و تفریق عددهای مخلوط، ضرب و تقسیم کسرها و ضرب عددهای مخلوط

 

 

4.3/5 - (95 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
95 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا