نمونه سوال فصل اول ریاضی پنجم | عدد نویسی و الگوها

در مقاله قبلی، به بررسی کامل و آموزش فصل 1 ریاضی پنجم پرداختیم. همان‌طور که می‌دانید، فصل اول ریاضی پنجم مربوط به مباحث عددنویسی و الگوها می‌باشد. از آن جایی که اکثر دانش آموزان در ایام امتحانات کلاسی، میان‌ترم و پایان‌ترم به دنبال نمونه سوالاتی در رابطه با درس مورد نظر می‌باشند، ممکن است به فکر هزینه‌های گزاف برای تهیه کتاب‌ها و منابع مختلف باشند. اما من برای شما یک مژده دارم که نیازی به این همه هزینه گزاف ندارد!

چرا که در این مقاله از سری مقالات نمونه سوالات دروس پایه پنجم سایت بخون، این بار به سراغ بررسی نمونه سوال فصل اول ریاضی پنجم به همراه پاسخ تشریحی خواهیم رفت. همچنین بعنوان یادآوری در ابتدا هر قسمت توضیح مختصری از مبحث برای شما عزیزان قرار داده شده است. پس برای گرفتن نمره 20، ابتدا مقاله مربوط به آموزش فصل اول ریاضی پنجم را مطالعه کنید. سپس، قلم و کاغذ آماده کرده و به مطالعه این مقاله ادامه دهید. تا انتها مطلب، همراه ما بمانید ..

نمونه سوال فصل اول ریاضی پنجم | عددنویسی

اولین قسمت از کتاب درسی مربوط به یادآوری مباحث عددنویسی و محاسبات عددی از سال چهارم است. در این قسمت از مقاله نمونه سوال فصل اول ریاضی پنجم، به سراغ نمونه سوالات مبحث عددنویسی و محاسبات عددی خواهیم رفت. با توجه به این که پاسخ هر یک از سوالات نوشته شده است، پیشنهاد می‌شود ابتدا در کاغذ خود به سوالات جواب دهید، سپس پاسخ آن‌ها را مشاهده نمایید. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به لینک نمونه سوال ریاضی پنجم، از نمونه سوالات سایر فصول ریاضی پنجم بهره‌مند شوید.

 1. دو عدد زیر را مقایسه کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ مناسب دهید. 
  47082019    40780209
  a. مرتبه رقم 7 در عدد بزرگ‌تر را بنویسید.
  b. عدد کوچک‌تر را به حروف بنویسید


  پاسخ سوال 1:
  عدد 47082019 بزرگ‌تر از 40780209 می‌باشد.   7 > 0
  پاسخ قسمت a سوال 1: مرتبه عدد در رقم بزرگ‌تر، دهگان میلیون است.
  پاسخ قسمت b سوال 1: چهل میلیون و هفتصد و هشتاد هزار و دویست و نه

 2. با توجه به عدد ارائه شده، به سوالات زیر پاسخ دهید.
  23574619
  a. عدد را به حروف بنویسید.
  b. رقم 5 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟
  c. ارزش مکانی کدام رقم بیش‌تر است؟


  پاسخ سوال 2:
  پاسخ قسمت a سوال 2: بیست و سه میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و نوزده
  پاسخ قسمت b سوال 2: مرتبه عدد 5 در رقم فوق، صدگان هزار است.
  پاسخ قسمت c سوال 2: ارزش مکانی عدد 2 با مرتبه دهگان میلیون، بیش‌تر از بقیه است.

 3. عدد 37005281 را در جدول قرار داده شده طبقه‌بندی کنید و نام هر طبقه را جداگانه بنویسید.

  هزار
  281

  پاسخ سوال 3:

  یکی هزار میلیون
  281 005 37

   

 4. جدول داده شده را با اطلاعات درست کامل کنید.

  عدد به حروف عدد به رقم
  4682175032
  سه عدد صحیح و بیست و هشت صدم

  پاسخ سوال 4:

  عدد به حروف عدد به رقم
  چهار میلیارد و ششصد و هشتاد و دو میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار و سی و دو 4682175032
  سه عدد صحیح و بیست و هشت صدم 3/28
 5. اگر اعداد 751 و 49512 و 85043 را 100 برابر کنیم، ارزش عدد 5 در آن‌ها چقدر خواهد شد؟


  پاسخ سوال 5: 
  جواب نمونه سوال مبحث عددنویسی-فصل 1 ریاضی پنجم

 6. اگر عداد 72400 و 31007000 و 760000 بر 100 تقسیم شوند، ارزش مکانی عدد 7 در آن‌ها چند خواهد شد؟


  پاسخ سوال 6:
  جواب نمونه سوال عددنویسی ریاضی پنجم فصل اول

نمونه سوال امتحان ریاضی فصل اول کلاس پنجم | معرفی میلیارد

می‌رسیم به قسمت دوم از فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی که مربوط به مبحث میلیارد می‌باشد. در این مبحث آموختیم که اگر 10 دسته 100 هزارتایی در کنار هم قرار گیرند و همچنین اگر 100 بسته 10 هزارتایی را نیز در کنار هم قرار دهیم، طبقه جدیدی به نام میلیارد به جدول ارزش مکانی اضافه خواهد شد. اما برای بهره‌مندی از سایر مقالات آموزشی مربوط به ریاضی پایه پنجم ابتدایی، لینک ریاضی پنجم ابتدایی را دنبال کنید.

 1. عدد مربوط به جدول ارزش مکانی زیر را به حروف بنویسید.
  نمونه سوال ارزش مکانی اعداد ریاضی پنجم فصل 1


  پاسخ سوال 1:
  دو میلیارد و پنج میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و نود و یک

 2. عدد نهصد و پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون و سی و چهار هزار و هفتصد و سه را به رقم در جدول ارزش مکانی قرار دهید.


  پاسخ سوال 2:
  جواب نمونه سوال عددنویسی از ریاضی پنجم فصل 1

 3. کدام یک از عددهای زیر، هفت میلیارد و سیصد و سی و شش می‌باشد؟

الف. 70000000336
ب. 7000000336
ج.
700000336


پاسخ سوال 3اگر عدد فوق را در جدول ارزش مکانی قرار دهیم، به شکل زیر خواهد بود:
جواب نمونه سوال عدد نویسی5ام

همان طور که می‌بینید، عدد به صورت 7000000336 خواهد بود.
پس گزینه ب، گزینه صحیح است.

 1. به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید.الف.عدد هفتاد و سه میلیارد و سیصد و شصت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و سیصد و بیست و نه را به رقم بنویسید.
  ب.
  رقم‌های طبقه میلیون عدد فوق را با ذکر ارزش مکانی بیان کنید.
  ج.
  اگر 100 میلیون را 10 برابر کنیم، چند می‌شود؟


  پاسخ سوال 4:

  الف. عدد به رقم: 73360850329
  ب. طبقه میلیون عدد 360 است که عدد 3 صدگان میلیون و 6 دهگان میلیون و صفر در مرتبه یکان میلیون قرار دارد.
  ج. اگر 100.000.000 را 10 برابر کنیم:
  1000000000 = 10 × 100000000 می‌شود یک میلیارد

نمونه سوال امتحانی فصل اول ریاضی پنجم | مقایسه اعداد

اما آن چه در قسمت سوم از این فصل آموخته‌اید، مربوط به مبحث مقایسه اعداد می‌باشد. هدف از مقایسه اعداد این است که ببینیم آیا دو عدد با یکدیگر مساوی هستند یا نه! و اگر مساوی نیستند، عدد بزرگ‌تر را از عدد کوچک‌تر تفکیک کنیم. بدین منظور اعداد را می‌شماریم، اگر تعداد ارقام یک عدد بیش‌تر باشد، آن عدد بزرگ‌تر است. اما اگر تعداد ارقام مساوی باشد، از ارقام با ارزش‌تر شروع کرده و مرتبه آن‌ها را مقایسه می‌کنیم.

 1. اعداد زیر را با هم مقایسه کنید.
  الف.503241111 … 6578999ب.  47892675 …  47891675  


  پاسخ سوال 1:
  الف.
  با مقایسه دو عدد، مشاهده می‌کنیم که عدد 503241111 عددی 9 رقمی است و از عدد 6578999 که عددی 7 رقمی است، بزرگ‌تر می‌باشد. 503241111 > 6578999
  ب. تعداد ارقام هر دو عدد یکی است. پس به سراغ بررسی ارزش مکانی ارقام با ارزش‌تر می‌رویم. با بررسی مشاهده می‌کنیم که عدد 2 از جایگاه با ارزش‌تری برخوردار است پس عدد 47892675 بزرگ‌تر است. 47892675 > 47891675

 2. الگو عددی زیر را ادامه دهید.
  نمونه سوال الگو عددی پنجم


  پاسخ سوال 2:
                    جواب نمونه سوال الگو عددی                                                      

 3. الگوهای عددی زیر را به مناسب‌ترین شکل ممکن ادامه دهید.
  نمونه سوال الگو عددی اعداد مرکب ریاضی پنجم فصل 1


  پاسخ سوال 3:
  جواب نمونه سوال الگو عددی اعداد مرکب ریاضی پنجم فصل 1

آزمون ریاضی پنجم فصل اول با جواب | مقدار تقریبی اعداد روی محور

اما قسمت بعدی فصل یکم مربوط به مبحث مقدار تقریبی اعداد روی محور می‌باشد. برای نشان دادن مقدار تقریبی یک عدد روی محور بدین صورت عمل می‌کردیم؛ ابتدا با توجه به تقریب خواسته شده، اندازه هر واحد را مشخص می‌کردیم. سپس دو عدد متوالی‌ای که عدد خواسته شده در بین آن دو بود را مشخص می‌نمودیم. در نهایت با مقایسه عدد خواسته شده با دو عدد متوالی تعیین شده، جایگاه تقریبی عدد به دست می‌آمد.

 1. مقدار تقریبی اعداد خواسته شده را روی محور نشان دهید.
  الف.
  مقدار تقریبی عدد 4721320 با تقریب رقم صدگان هزار
  ب. مقدار تقریبی عدد 6281000000 با تقریب رقم صدگان میلیون
  ج. مقدار تقریبی عدد 3724000000 با تقریب رقم یک میلیارد


  پاسخ سوال 1:
  الف. مقدار تقریبی عدد 4،721،320 با تقریب رقم صدگان هزار:
  مقدار تقریبی اعداد روی محور
  ب. مقدار تقریبی عدد 6،281،000،000 با تقریب رقم صدگان میلیون
  مقدار تقریبی اعداد روی محور
  ج. مقدار تقریبی عدد 3724000000 با تقریب رقم یک میلیارد
  مقدار تقریبی اعداد روی محور

 2. مقدار عددهای داده شده را با صفر کردن مرتبه‌های پایین‌تر از تقریب مورد نظر، بنویسید.                                                                            نمونه سوال الگو عددی

        پاسخ سوال 2: 
  جواب نمونه سوال الگو عددی

 3.    جدول زیر را با تقریب‌های خواسته شده بنویسید.   نمونه سوال مقدار تقریبی اعداد ریاضی پنجم

پاسخ سوال 3:
جواب نمونه سوال مقدار تقریبی اعدا ریاضی پنجم

آزمون فصل اول ریاضی پنجم | جمع و تفریق

در قسمت مربوط به جمع و تفریق انواع عدد نیز آموختیم که عملیات جمع و تفریق به دو صورت انجام می‌گیرند که نوع اول جمع و تفریق اعداد با طبقه یکسان و نوع دوم جمع و تفریق با زیر هم نویسی بود. در روش اول اعداد را هم طبقه کرده و سپس عملیات جمع و تفریق را انجام می‌دادیم و در روش دوم با ارزش‌ترین رقم عدد دوم را از با ارزش‌ترین رقم عدد اول کم می‌کردیم.

 1.  جمع و تفریق‌های زیر را انجام دهید.
  جمع و تفریق ریاضی پنجم


  پاسخ سوال 1: 
  جمع و تفریق اعداد _ ریاضی پنجم فصل یک

 2. مقدارهای زیر را به صورت عدد مرکب بنویسید.
  نمونه سوال اعداد مرکب پنجم


  پاسخ سوال 2:
  جواب نمونه سوال اعداد مرکب ریاضی پنجم

 3. الگوهای زمانی زیر را ادامه دهید.
  نمونه سوال الگو زمانی اعداد مرکب پنجم ابتدایی


  پاسخ سوال 3:                                                                                 
                    جواب نمونه سوال الگو زمانی اعداد مرکب ریاضی پنجم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول با جواب | ضرب

در قسمت مباحث مربوط به ضرب آموختیم که برای ضرب اعدادی که در سمت راست آن‌ها صفر وجود دارد، ابتدا اعداد را  بدون در نظر گرفتن صفرهای آن‌ها در هم ضرب کنیم سپس، بعد از حاصل شدن جواب نهایی، صفرها را در سمت راست عدد قرار دهیم. اگر به آموزش سایر دروس پایه پنجم نیاز دارید، لینک پنجم ابتدایی را دنبال کنید و از آموزش‌های بی‌نهایت ما به صورت رایگان استفاده کنید.

 1. ضرب‌های زیر را انجام دهید.
  نمونه سوال ریاضی پنجم-ضرب


  پاسخ سوال 1:
  تمرین ضرب ریاضی پنجم فصل اول

 2. در جای خالی، عدد مناسب بنویسید.
  سوال ضرب از فصل اول ریاضی پنجم


  پاسخ سوال 2:
  جواب تمرین ضرب ریاضی کلاس پنجم

 3. جدول زیر را تکمیل کنید.
  نمونه سوال ضرب پنجم ابتدایی


  پاسخ سوال 3:
  با توجه به نمونه، مشاهده می‌کنیم که هر عدد در 10 ضرب شده است. پس ادامه جدول بدین صورت خواهد بود:
  جواب نمونه سوال ضرب پنجم ابتدایی

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1 | تقسیم

در مبحث مربوط به تقسیم از کتاب ریاضی پنجم فصل 1، تقسیم دو عدد را به دو صورت می‌توانستیم انجام دهیم: اولین مورد، تقسیم دو عدد بر هم بخش‌پذیر بود که در این صورت، باقی‌مانده تقسیم صفر می‌شود. دومین روش، روشی بود که هنگام بخش‌پذیر نبودن اعداد بر یکدیگر به کار می‌بردیم و بدین ترتیب تقسیم حاصل، باقی مانده خواهد داشت.

 1. تقسیم‌های زیر را با روش ساده کردن انجام دهید.
  نمونه سوال تقسیم ریاضی پنجم


  پاسخ سوال 1:
  جواب نمونه سوال تقسیم ریاضی پنجم

کاربرگ ریاضی پنجم فصل اول | الگویابی

در آخرین قسمت از فصل اول ریاضی، با مبحث الگویابی آشنا شدیم. همان‌طور که می‌دانید، الگویابی، روشی برای راحت‌تر نمودن حل مسئله می‌باشد. مهم‌ترین مسئله‌ای که در الگویابی مطرح است، موضوع پیدا کردن رابطه منطقی و درست بین عددها و شکل‌ها می‌باشد؛ به گونه‌ای که بتوان اعداد یا شکل‌های بعدی را پیش‌بینی کرد.

 1. جدول زیر را کامل کنید.
  نمونه سوال الگویابی عددی ریاضی پنجم


  پاسخ سوال 1: 
  جواب نمونه سوال الگویابی عددی ریاضی پنجم

 2. جدول زیر را کامل کنید.
  نمونه سوال الگویابی عددی ریاضی کلاس پنجم


  پاسخ سوال 2:
  جواب نمونه سوال الگویابی عددی ریاضی کلاس پنجم

 3. الگو بعدی را رسم کنید.
  نمونه سوال الگو هندسی ریاضی پنجم


  پاسخ سوال 3:
  جواب نمونه سوال الگو هندسی ریاضی پنجم

 4. در الگو عددهای مثلثی، شکل هشتم چه تعداد دایره دارد؟


  پاسخ سوال 4:
  در عددهای مثلثی، با فرمول زیر تعداد دایره‌های هر مرحله را به دست می‌آوریم:
  جواب نمونه سوال عددهای مثلثی ریاضی پایه پنجم

 5. در الگو عددهای مربعی، شکل ششم چه تعداد دایره دارد؟


  پاسخ سوال 5: 
  جواب نمونه سوال عددهای مربعی ریاضی پایه پنجم

 6. در جدول زیر، شکل پنجم چه عددی است؟
  نمونه سوال الگو دو مرحله‌ای ریاضی پنجم دبستان


  پاسخ سوال 6:
  در ابتدا باید در مرحله 1، میزان افزایش هر مرحله را نسبت به مرحله قبل به دست آوریم. سپس در مرحله 2، رابطه بین این میزان افزیش را به دست آوریم. که بدین صورت می‌باشد:
  جواب نمونه سوال الگو دو مرحله‌ای ریاضی پنجم دبستان

سخن پایانی 

دوستان عزیز به پایان مقاله نمونه سوال فصل یک ریاضی پنجم دبستان رسیدیم. اما این تمام ماجرا نیست! شما مخاطبین عزیز می‌توانید با مراجعه به لینک گام به گام فصل اول ریاضی پنجم، جواب تمامی تمارین فصل 1 از ریاضی پنجم ابتدایی را به صورت کاملأ رایگان دریافت کنید. همچنین برای اطلاع از آخرین مقالات آموزشی ما، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید.

در صورتی که سوالی داشتید، از قسمت ارسال دیدگاه سایت بخون، برای ما ارسال کنید. همچنین می‌توانید نظرات، پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و برای ارتقا سطح کیفیت مقالات، انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. درصورت تمایل و برای ایجاد دل‌گرمی و قوت قلب ما بخونی‌ها، از قسمت انتها مقاله، با ستاره‌های خود به ما امتیاز دهید.

سوالات متداول

 1. در این مقاله چه تعداد نمونه سوال آورده شده است؟
  در این مقاله، در حدود 30 سوال برای فصل یک ریاضی پنجم دبستان گردآوری شده است.
 2. چگونه می‌توانم این نمونه سوالات را دانلود کنم؟
  در انتها مقاله برای شما عزیزان لینک دانلود Pdf مقاله قرار داده شده است. بدین منظور کلیک کنید.
4.3/5 - (176 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
18 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا