گام به گام فصل دو ریاضی پنجم | کسر

در مقاله قبلی به صورت کامل آموزش فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم؛ اگر هنوز آموزش فصل دوم ریاضی پنجم را مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنم از طریق لینک قرار داده شده، ابتدا مقاله را مطالعه کنید. سپس امروز در سایت بخون به سراغ گام به گام فصل دوم ریاضی پنجم دبستان خواهیم رفت. شما چه دانش‌آموز و یا چه معلم پایه پنجم ابتدایی هستید، از الان باید خاطر جمع شوید که با خواندن این مقاله تنها با اختصاص چند دقیقه از وقت خود، به کامل‌ترین جواب سوالات فصل دوم ریاضی پنجم دبستان دسترسی خواهید داشت.

برای گرفتن نمره بیست در امتحانات، کافی است تا انتها این مقاله را مطالعه کنید، تا هم جواب سوالات فصل دو ریاضی پنجم ابتدایی را مشاهده کنید و هم این‌ که به یک سری از اطلاعات ارزشمند که در مورد مباحث و سوالات این فصل باید بدانید، دست پیدا کنید. در این مطلب با هم به ترتیب سوال‌های حل مسئله و فعالیت‌ها و تمرین‌های درس‌های کسرهای بزرگتر از واحد، جمع و تفریق اعداد مخلوط، ضرب کسرها، تقسیم کسرها، ضرب عددهای مخلوط و در نهایت مرور فصل را با هم پاسخ می‌دهیم.

جواب فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

 

فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

الف) پاسخ فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم دبستان

ب) پاسخ فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پ) پاسخ فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم دبستان

فعالیت صفحه 22 کتاب ریاضی پنجم دبستان

ت) به ترتیب از بالا به پایین
چهار سوم است یعنی 4/3.
پنج سوم است یعنی 5/3.

ث) در اینجا 5 قسمت کامل داریم که هر یک از  3 قسمت 1/3 ی تشکیل شده‌است، که می‌شود 15/3 و در طرف بعد یک قسمت 2/3 ی داریم که جمع هر دو می‌شود 17/3.

حل کار در کلاس صفحه 23 ریاضی پنجم

کار در کلاس صفحه 23 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 23 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- پاسخ کار در کلاس صفحه 23 کتاب ریاضی پنجم دبستان

2- پاسخ کار در کلاس صفحه 23 کتاب ریاضی پنجم دبستان

3-پاسخ کار در کلاس صفحه 23 کتاب ریاضی پنجم دبستان

4- پنج ظلعی سبز به سومین کسر از بالا متصل می‌شود. 2و2/5 = 12/5
محور قرمز به آخرین کسر از بالا متصل می‌شود. 3و1/5 = 16/5
محور سبز به اولین کسر از بالا متصل می‌شود. 2و1/2 = 5/2
مثلث بنفش به دومین کسر از بالا متصل می‌شود. 2و3/4 = 11/4

حل فعالیت صفحه 24 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 24 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 24 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

روش آرش: بنابراین 2 نان کامل و 1/4 نان مصرف شده است. و می‌توان با عدد مخلوط 2و1/4 نشان داد.

روش امین: پس 2 نان کامل و 1/4 نان مصرف شده است.

جواب کار در کلاس صفحه 25 ریاضی پنجم دبستان

کار در کلاس صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- پاسخ کار در کلاس صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

2- پاسخ کار در کلاس صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

جواب تمرین صفحه 25 ریاضی پنجم دبستان

حل تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1-پاسخ تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

2-
شکل سمت چپ= 14/4
شکل سمت راست=10/4
شکل سمت چپ بزرگتر است.

3- پاسخ تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

4- پاسخ تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

5- فقط کسر 4و1/5 بزرگتر است. زیرا برابر 21/5 است که به عبارتی می‌شود 4.2.

6- پاسخ تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

7- فقط عبارت دومی از چپ نادرست است که باید علامت بیشتر به سمت چپ قرار داده شود.

8- علی  1و1/2 لیوان شیر خورده است.

9- پاسخ تمرین صفحه 25 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل فعالیت صفحه 27 فصل دوم ریاضی پنجم

حل فعالیت صفحه 27 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 27 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

پاسخ فعالیت صفحه 27 کتاب ریاضی پنجم دبستان

بهنام و سعید روی هم به اندازه کسر بالا پیاده‌روی کرده‌اند.

کار در کلاس صفحه 27 فصل دوم ریاضی پنجم

کار در کلاس صفحه 27 کتاب ریاضی ابتدایی

پاسخ کار در کلاس صفحه 27 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

پاسخ کار در کلاس صفحه 27 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل فعالیت صفحه 28 فصل دوم ریاضی پنجم

حل فعالیت صفحه 28 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال یک فعالیت صفحه 28 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

پاسخ سوال یک فعالیت صفحه 28 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل فعالیت صفحه 28 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال دو فعالیت صفحه 28 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

ب) بله با کمک محور نیز حل می‌شود. باید 2 واحد از نقطه مشخص شده کم کنیم که می‌شود، 3و1/4.

پ) پاسخ سوال دو فعالیت صفحه 28 کتاب ریاضی پنجم دبستان

کار در کلاس صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم دبستان

کار در کلاس صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ کار در کلاس صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

حل فعالیت صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل فعالیت صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

روش بهمن: ابتدا یک محور که فاصله بین یک واحد تا واحد دیگر آن برابر 3 است را می‌کشیم و 4و1/3 را مشخص می‌کنیم. سپس به اندازه 5/3 واحد به عقب برمی‌گردیم و به پاسخ مورد نظر می‌رسیم.

روش مجید: در این روش با تبدیل عددهای مخلوط به کسر، به جواب مورد نظر می‌رسیم.
پاسخ فعالیت صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم دبستان

برای پیدا کردن جواب از طریق شکل، ابتدا 5 شکل 3 واحدی می‌کشیم و همه را رنگ می‌کنیم و فقط در شکل آخر یک واحد را رنگ می‌کنیم. بعد به اندازه 1 و 2/3 شکل از آن کم می‌کنیم که پاسخ مورد نظر بدست می‌آید.

کار در کلاس صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

کار در کلاس صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ کار در کلاس صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

 

حل تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

حل تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1-پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

2- پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

3-

رضا به اندازه 4 و1/2 ساعت پیاده‌روی کرده‌است. هوشنگ به اندازه 1و1/2 ساعت پیاده‌روی کرده‌است. آن‌ها روی هم چند ساعت پیاده‌روی کرده‌اند؟

پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

4-پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

5- از راست ومین کسر درست است.

حل تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

6- وسطی اشتباه محاسبه شده‌است چون باید پاسخ 2و4/5 باشد.

7-از سمت چپ به راست:

1/4 و3
1/3 و6

8-پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل فعالیت صفحه 32ریاضی پنجم

حل فعالیت صفحه 32ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 32 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

4=2÷8

روش اول: 4

روش دوم: 4=1/2×8

روش سوم: 4

کار در کلاس صفحه 32 ریاضی پنجم ابتدایی

کار در کلاس صفحه 32 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 32 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

1- پاسخ کار در کلاس صفحه 32 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی2-

2.5=1/2×5

3-
مثلث: 3تا 3/4 برابر است با 2 و 1/4

دایره: 4تا 2/3 برابر است با 2 و 2/3

4- پاسخ کار در کلاس صفحه 32 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

حل فعالیت صفحه 33ریاضی پنجم

حل فعالیت صفحه 33ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 33 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

در شکل بالا مشخص است که از 3 قسمت هر نان، 2 قسمت آن خورده شده است؛ یعنی 4 ضرب‌در 2/3 که می‌شود:8/3

کار در کلاس صفحه 32 ریاضی پنجم ابتدایی

کار در کلاس صفحه 32 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 33 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

1-پاسخ کار در کلاس صفحه 33 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

2-پاسخ کار در کلاس صفحه 33 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

3-

برابر 8 است.
8=12×2/3

4-پاسخ کار در کلاس صفحه 33 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

5-پاسخ کار در کلاس صفحه 33 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

در شکل سمت راست باید 8 مربع رنگ شود و در شکل سمت چپ باید 4 مربع رنگ شود.

حل فعالیت صفحه 34ریاضی پنجم

 

حل فعالیت صفحه 34ریاضی پنجم دبستانپاسخ فعالیت صفحه 34 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

برای حل ضرب دارای صورت و مخرج کافی است که صورت در صورت و مخرج در مخرج ضرب شود. پس پاسخ شکل می‌شود:8/15

کار در کلاس صفحه 34 ریاضی پنجم ابتدایی

کار در کلاس صفحه 34 ریاضی پنجم دبستانپاسخ کار در کلاس صفحه 34 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

1-
شکل دایره: از بالا دومین عملیات کسر.
شکل مربع: از بالا اولین عملیات کسر.
محور اعداد: از بالا سومین عملیات کسر.

2-پاسخ کار در کلاس صفحه 34 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

3-پاسخ کار در کلاس صفحه 34 کتاب ریاضی پنجم دبستان

حل تمرین صفحه 35 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

حل تمرین صفحه 35 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

پاسخ سوال 1 و 2:پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

3-پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

4-
1/5

5-
االف) نادرست؛ چون اگر 5 را در 5 ضرب کنیم می‌شود 25 نه 5.
ب) صحیح.
پ) نادرست؛ چون اگر 5 را در 5 ضرب کنیم می‌شود 25 نه10.

6- کتاب مریم 100 صفحه باشد و کتاب نسرین 500 صفحه باشد.

حل تمرین صفحه 35 کتاب ریاضی پنجم دبستان

7- پاسخ تمرین صفحه 31 کتاب ریاضی پنجم دبستان

8-  با استفاده از محور مشخص می‌شود که 2/3 عدد 6 برابر است با عدد 4.

9-
الف) علی 4 رفیق دارد. به هرکدام نصف سیب می‌دهد. علی در ابتدا چند سیب داشته است؟
حل: ابتدا 2 سیب داشته است.

ب) کلاسی دارای 9 دانش‌آموز است. 2/3 از این کلاس به اردو رفته‌اند. چه تعداد دانش آموز این کلاس به اردو رفته است؟
حل: برابر است با 6؛ یعنی 6 نفر به اردو رفته‌اند.

پ) مریم 1/5 ساعت پیاده‌روی کرده است و سارا 1/2 ساعت پیاده‌روی کرده است. آن‌ها روی هم چند ساعت پیاده‌روی کرده‌اند؟
حل: روی هم 1/10 ساعت پیاده‌روی کرده‌اند.

10-

3/5×2/4

حل فعالیت صفحه36 ریاضی پنجم

حل فعالیت صفحه36 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- 5 تا 1/3 می‌شود5/3.
سهم هر نفر از یک کلوچه 1/3 کلوچه می‌شود و چون 5 کلوچه داریم پس به هر نفر 5 تا 1/3 کلوچه می‌رسد؛یعنی: 5/3
پیس به هر نفر 1و 2/3 کلوچه می‌رسد.

2- سهم هر نفر از یک متر پارچه 1/4 متر می‌شود. بنابراین، سهم هر نفر از کل پارچه 7/4 متر می‌شود.

به‌جای آنکه عددی را بر 2 تقسیم کنیم، می‌توانیم آن را در کسر 1/2 ضرب کنیم.
به‌جای آنکه عددی را بر 5 تقسیم کنیم، می‌توانیم آن را در کسر 1/5 ضرب کنیم.

کار در کلاس صفحه 36 ریاضی پنجم ابتدایی

کار در کلاس صفحه 36 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

1-

2/5=5÷2

2-پاسخ کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

 

جواب فعالیت صفحه37 ریاضی پنجم دبستان

 

حل فعالیت صفحه37 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- ندا: 1/6

2- 1/12

جواب کار در کلاس صفحه 36 ریاضی پنجم ابتدایی

 

کار در کلاس صفحه 36 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

جواب فعالیت ریاضی پنجم صفحه 38

 

فعالیت صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- چون هر ساندویچ 2 تا 1/2 ساندویچ است و از طرفی 5 ساندویچ داریم، روی هم 10 تا 1/2 ساندویچ داریم.

2-

12=4×3

حل کار در کلاس صفحه 38 ریاضی پنجم

کار در کلاس صفحه 38 ریاضی پنجم دبستان

 

پاسخ کار در کلاس صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

1- 8=4×2

2-

پاسخ کار در کلاس صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

جواب تمرین صفحه 39 ریاضی پنجم ابتدایی

حل تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- پاسخ تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم دبستان

2-پاسخ تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم دبستان

3-

1/20=1/4×1/5=4÷1/5

4-

20=1/5÷4

5-

سمت چپ: اگر 4 کیلوگرم قند را در بسته‌های نیم کیلوگرمی بریزیم، چند بسته به وجود می‌آید؟
پاسخ: 8 بسته

سمت راست: یک سوم از کیک را به 6 قسمت تقسیم کرده‌ایم. هر قسمت چه کسری از کیک است؟
پاسخ: 1/18

حل تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم دبستان

6-
الف) دومی درست است؛ چون 6 در 2 ضرب می‌شود نه تقسیم.
ب) اولی درست است؛ چون 4 بر 2 تقسیم می‌شود.

7- گروهی که 3 کیک به آن‌ها تعلق گرفته است.

8- خیر؛ چون 6=1/2÷3 و 1/6=3÷1/2.

فعالیت صفحه 40 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم دبستانپاسخ فعالیت صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

 

پاسخ فعالیت صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم دبستان

کار در کلاس صفحه 40ریاضی پنجم دبستان

کار در کلاس صفحه 40ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ کار در کلاس صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

حل کار در کلاس صفحه 41 ریاضی پنجم

کار در کلاس صفحه 41 ریاضی پنجم ابتدایی

 

پاسخ کار در کلاس صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ کار در کلاس صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 42 ریاضی پنجم دبستان

فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1- همانطور که نشان داده شده است، در هر کسر باید اندازه تعداد کسر رفته را در عدد کسر اول ضرب کنیم.

12/20=15/25=18/30

2- چون بر بزرگترین عددی که بخش پذیر بوده تقسیم شده‌است.

3-پاسخ فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم دبستان

4- به اعدادی که بخش‌پذیر بودن تقسیم شده است.

کار در کلاس صفحه 43 ریاضی پنجم دبستان

 

کار در کلاس صفحه 43 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان:

1- پاسخ کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

2- کسر 9/12؛ چون کسرهای دیگر با ساده شدن 2/3 می‌شوند.

حل تمرین صفحه 43 ریاضی پنجم ابتدایی

حل تمرین صفحه 43کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1-پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان

2-پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان

3- سومین کسر؛ چون با محاسبه متوجه می‌شویم که این کسر نسبت به همه به 1/2 نزدیک‌تر است.

4- فقط گزینه الف.پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان

5-پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان

6-پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان

7-پاسخ تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم دبستان

جواب تمرین صفحه 44 ریاضی پنجم

حل تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم ابتدایی:

1-پاسخ تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان

2- علی برای رنگ کردن دیوار روز شنبه 2و1/4 ساعت زمان گذاشت و روز یکشنبه 5و3/4 ساعت زمان گذاشت. علی چه مقدار وقت برای رنگ دیوار قرار داد؟

3-پاسخ تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان4-

3/8=2÷3/4

5-پاسخ تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان

 

حل تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان

6-پاسخ تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان

8-

پاسخ تمرین صفحه 44کتاب ریاضی پنجم دبستان

ایستگاه آخر

خب دوستان عزیز به پایان مقاله گام به گام فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی رسیدیم. تمام سعی من این بود که جواب سوالات فصل دوم ریاضی پنجم را به بهترین و ساده‌ترین روش ممکن در اختیار شما عزیزان قرار بدم؛ امیدوارم استفاده لازم را برده‌باشید. شما عزیزان می‌توانید برای مطالعه سایر مقالات گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی، را مطالعه نمایید. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به لینک ریاضی پنجم ابتدایی، سایر مقالات مرتبط با آموزش، گام به گام و نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم دبستان را مطالعه کنید.

اما اگر به دنبال یک منبع مطمئن، کامل و رایگان و برای سایر دروس کلاس پنجم می‌گردید، پیشنهاد می‌کنم لینک پنجم را دنبال کنید و به تمام دروس پایه پنجم ابتدایی دسترسی داشته باشید. برای اطلاع از آخرین مقالات داغ سایت بخون، در قسمت خبرنامه ثبت نام کنید و چنانچه سوال، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید از طریق ارسال دیدگاه سایت، برای ما ارسال کنید و با رنگی کردن ستاره‌های ما، موجبات قوت قلب و پپیشرفت را برای ما فراهم کنید.

 

سوالات متداول

  • آیا این مطلب دارای عکس است؟
    بله، در این مطلب پاسخ‌ها به صورت عکس قرار داده شده است.
  • آیا پاسخ تمرین مرور فصل 2 ریاضی پنجم در این مطلب قرار دارد؟
    بله، این مطلب شامل تمام سوالات فصل 2 ریاضی پنجم به غیر از کار در کلاس‌ها می‌شود.
  • با خواندن این مطلب به جواب سوالات فصل 2 ریاضی پنجم می‌رسیم؟
    بله، به طور کامل به آن‌ها دست پیدا می‌کنید.
3.6/5 - (8 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
4 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا