گام به گام شیمی دهمدهمشیمی دهم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم

آپدیت 1400 + پاسخ کامل

بخونی‌های عزیز سلام. امروز در بخون با مهم‌ترین مقاله شیمی پایه دهم یعنی جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم همراه شما هستیم. در این مقاله، به تمامی تمرینات دوره‌ای سه فصل شیمی دهم پاسخ داده شده است. تمامی پاسخ‌ها مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی بوده و سعی شده است به آسان‌ترین روش به سوالات پاسخ داده شود.

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

فصل اول از شیمی دهم، اولین تجربه شما در مورد درس شیمی است. در این فصل به کیهان . چگونگی ساخت و عناصر موجود در آن خواهیم پرداخت. تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دهم، شامل 11 سوال می‌باشد. در ادامه به حل تک تک این سوالات خواهیم پرداخت.

جواب سوال 1 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 1 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب سوال 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 2

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 2

شیمی‌دان های عزیز برای اینکه آمادگی بیشتری در امتحان درس شیمی خود داشته باشید، باید پاسخ خود ارزیابی های  شیمی دهم را نیز به خوبی یاد بگیرید. ما برای شما پاسخ تمامی خود ارزیبای ها را در مقاله‌ی جواب خود را بیازماییدهای شیمی دهم قرار داده‌ایم.

جواب سوال 3 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 3 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب سوال 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم سوال 4

در خیار شور یون‌های مثبت (سدیم) و منفی (کلر) وجود دارد. هرگاه جریان برق با ولتاژ بالا (110 وات) را از درون خیارشور عبور دهیم، به علت آنکه یون‌ها می‌توانند حرکت کنند، نور رنگی ایجاد می‌شود.

جواب سوال 5 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 5 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

نوشته های مشابه

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 5

آ: اتم باریم فلزی بوده و با از دست دادن الکترون‌های ظرفیتی خود به آرای گاز نجیب [Xe] تبدیل می‌شود، و Ba2+ ایجاد می‌کنند. ولی اتم ید نافلزی بوده و با گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب [Xe] تبدیل می‌شود و یون Iایجاد می‌کند.

ب: فرمول شیمایی باریم یدید: BaI2

جواب سوال 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 6

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 6

همچنین به شما پیشنهاد می‌کنم پس از به پایان رساندن این مقاله و یادداشت کردن سوالات مهم، حتما مقاله‌ی جواب کاوش کنید های شیمی دهم را نیز مطالعه کنید.

جواب سوال 7 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 7 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 7

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 7

جواب سوال 8 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 8 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 8

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 8

جواب سوال 10 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 10 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 10

با منطبق کردن دو نوار مس و جیوه با نمونه، می‌توان نتیجه گرفت که در این سفال دو فلز مس و جیوه وجود دارد.

جواب سوال 11 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 11 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 11

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 11

یکی دیگر از دروس مهم شما دوستان دهمی، فیزیک می‌باشد. اگر در حل کردن فعالیت‌های فیزیک خود دچار مشکل شده‌اید، حتما مقاله‌ی جامع و عالی جواب فعالیت‌های فیزیک دهم را مطالعه کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم

فصل دوم شیمی دهم، در مورد گازها و نقش آنها در زندگی ما می‌باشد. این فصل بسیار مهم است و هم برای نوبت اول و هم نوبت دوم امتحانات نمرات زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم فصل دوم، دارای 7 سوال می‌باشد. با ما همراه باشید تا پاسخ کامل این 7 سوال را در اختیار داشته باشید.

جواب سوال 1 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 1 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 1

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 1

جواب سوال 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 2

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 2

جواب سوال 3 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 3 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 3

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 3 

جواب سوال 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

ب: نیتروژن، زیرا هم واکنش پذیزی کم و هم قیمت کمتری دارد و در ضمن آلاینده هم نمی‌باشد.

ما برای شما یک مقاله فوق‌العاده عالی و کاربردی در سایت بخون قرار داده‌ایم. شما با مطالعه مقاله‌ی جواب تمرینات عربی دهم به راحتی می‌توانید برای پاسخ 50 درصد از سوالات امتحان عربی خود آمادگی داشته باشید.

جواب سوال 5 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 5 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

 

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 5

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 5

جواب سوال 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 6

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 6

آ: جواب قسمت  آ را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

ب: سوخت‌های فسیلی علاوه بر تولید آلاینده کربن دی اکسید، آلاینده‌های دیگری چون گوگرد دی اکسید و گوگرد تری اکسید و اکسیدهای نیتروژن را نیز تولید می‌کنند.

جواب سوال 7 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

پاسخ سوال 7 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 7

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم سوال 7

دوستان خوبم، اگر در حل تمرینات ریاضی خود با مشکل مواجه شده‌اید. می‌توانید با مراجعه با لینک گام به گام فصل اول ریاضی دهم | مجموعه، الگو و دنباله، پاسخ تمامی قسمت‌های فصل اول ریاضی خود را در اختیار داشته باشید.

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب سوال 1 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 1 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 1

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 1

جواب سوال 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 2

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 2

جواب سوال 3 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 3 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 3

آ: C، زیرا با توجه به داده‌های تجربی مولکول‌های آن قطبی‌تر است.

ب: A < B <C

پ: A، زیرا میزان قطبی بودن با گشتاور دو قطبی مولکول‌های آن کم بوده و می‌توان گفت ناقطبی‌اند. پس ناقطبی مانند هگزان به میزان بیشتری حل می‌شود.

جواب سوال 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین‌ های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 4

آ: در آب آشامیدنی 1/40 و در آب دریا، 1/1 است.

ب: با افزایش دما از میزان انحلال پذیری اکسیژن، هم در آب آشامیدنی و هم آب دریا کاسته می‌شود.

پ: بله، نمک‌ها ترکیب‌های یونی هستند که هنگام انحلال در آب، یون‌ها جاذبه‌های قوی یون-دو قطبی با مولکول‌ها تشکیل می‌دهند. از این رو اغلب آنها به خوبی در آب حل می‌شوند. اما اکسیژن از مولکول‌های ناقطبی تشکیل شده که با جاذبه‌های ضعیف واندروالسی در آب حل می‌شوند. حال اگر در یک نمونه آب، حل شونده‌های یونی به میزان زیادی حل شده باشند، مولکول‌های آب تمایل کمتری برای انحلال مواد دیگر و نیز گازها دارند. می‌توان گفت انحلال ترکیب جامد در مایع، راه را برای خروج گازهای حل شده هموار کرده و گاز کمتری در مایع حل می‌شود.

دوستان کلاس دهمی، ما پاسخ قسمت باهم بیندیشم شیمی دهم را هم فراموش نکرده‌ایم، پاسخ تمامی باهم بیندیشیم‌ها در لینک جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم قرار گرفته است.

جواب سوال 5 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 5 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 5:

آ: یک گرم شکر بطور کامل در آب حل می‌شود. اگر 300 گرم از شکر را در آب حل کنیم، 205 گرم حل شده و 95 گرم حل نشده باقی می‌ماند.
نتیجه: انحلال شکر در آب در دمای مشخص مقدار مشخص بوده و مولکول‌های آب نمی‌توانند بیش از حد معینی شکر را در خود حل کنند.

ب: روغن در آب حل نشده و روی سطح آب قرار می‌گیرد. قطره‌های روغن همچنان روی سطح آب شناور هستند.
نتیجه: قطرات روغن (ناقطبی) در آب (قطبی) حل نمی‌شوند.

پ: اتانول در آب حل می‌شود. اتانول بیشتر بطور کامل در آب حل می‌شود.
نتیجه: اتانول به هر نسبتی در آب حل می‌شود.

جواب سوال 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 6

آ: شکل سمت چپ ( پای گچ گرفته ) کلسیم سولفات و دیگری آمونیوم نیترات است. از کلسیم سولفات برای ساختمان‌سازی، گچ گرفتن و … استفاده می‌شود. از آمونیوم نیترات که یک کود شیمیایی است، برای نیترات کردن خاک، جهت رشد بهتر گیاهان استفاده می‌شود.

ب: در تصویر زیر می‌توانید پاسخ را مشاهده کنید.

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 6

جواب سوال 7 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

پاسخ سوال 7 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 7

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 7

شیمی دهم فصل سوم، در مورد آب و نقش آن بر حیات موجودات زنده می‌باشد. تمرین‌های دوره‌ای فصل سوم شیمی دهم، شامل 7 سوال بسیار مهم می‌باشد. در ادامه به حل این سوالات خواهیم پرداخت.

شیمی‌دان های عزیز مقاله‌ی جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم به پایان رسید. بی‌شک تمام سعی من این بود که کامل‌ترین و صحیح‌ترین جواب‌ها را در اختیارتان قرار دهم تا شما را از هرگونه منبع دیگر بی‌نیاز کنم. نهایت لطف و محبت شماست که انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرت برای ما ارسال کنید. در ضمن برای مشاهده سایر مطالب مربوط به پایه دهم لینک‌های زیر را دنبال کنید:

سؤالات متداول جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم

  • آیا مقاله‌ی جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم را می‌توانیم به صورت PDF داشته باشیم؟
    بله، در قسمت پایین مقاله می‌توانید آن را به صورت PDF دانلود کرد.
  • آیا مقاله‌ی جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم منطبق بر کتاب درسی چاپ جدید می‌باشد؟
    بله، مقاله‌ی پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
امتیاز بدهید!

ناصر گاگمی

سلام. من ناصر گاگمی هستم؛ عضوی کوچک از خانواده بزرگ بخون. در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته کامپیوتر شاخه نرم افزار هستم و در زمینه نویسندگی، سئو و طراحی سایت فعالیت می‌کنم. مفتخرم که درکنار تیم بخون، تجربیات خود را در زمینه آموزش تقدیم شما عزیزان کنم.
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا