جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم

بخونی‌های عزیز سلام؛ یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز در بخون با مهم‌ترین مقاله شیمی پایه دهم یعنی جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم همراه شما خواهم بود. در این مقاله، به تمامی تمرینات دوره‌ای سه فصل شیمی دهم پاسخ داده شده است. در نظر داشته باشید که تمامی پاسخ‌ها مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شیمی دهم چاپ 1401 بوده و سعی شده است به آسان‌ترین روش به سوالات پاسخ داده شود. پس با ما در مقاله پاسخ به تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم همراه با PDF رایگان با هدف کسب بهترین نمرات در این درس، همراه باشید.

جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم فصل اول

فصل اول از شیمی دهم، اولین تجربه شما در مورد درس شیمی است. در این فصل به کیهان. چگونگی ساخت و عناصر موجود در آن خواهیم پرداخت. تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دهم، شامل 11 سوال می‌باشد. در ادامه به حل تک تک این سوالات خواهیم پرداخت.

جواب سوال 1 و 2 تمرین‌های دوره‌ای صفحه 42 شیمی دهم:

پاسخ سوال 1 و 2 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

جواب سوال 3 و 4 تمرین‌های دوره‌ای صفحه 42 شیمی دهم:

پاسخ سوال 3 و 4 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

پاسخ سوال 4 تمرینات دوره‌ای شیمی دهم صفحه 42:

4) وجود نمک خوراکی (یونهای سدیم و کلر) در خیارشور می‌تواند باید رسانایی شود زیرا یون‌ها به سوی قطب‌های ناهم‌نام حرکت می‌کنند، پس از مدتی حرکت انتقالی یون‌ها در بافت گیاهی محدود شده اما با وجود میدان الکتریکی، یون‌های سدیم با جذب انرژی شروع به نشر می‌کنند. این فرآیند باعث ایجاد رنگ زرد درخشان میشود (نشر یون‌های کلرید در گستره فرابنفش است و دیده نمی‌شود).

پاسخ سوال 5 و 6 تمرین‌های دوره‌ای صفحه 43 شیمی دهم 1401:

پاسخ سوال 5 و 6 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول 1401

بخونی‌های عزیز در اینجا می‌خواهم نظر شما را به مطالب دیگر شیمی پایه دهم جلب کنم چرا که قطعاً شما بدنبال کسب بهترین نتیجه در این درس هستید؛ پس فقط از طریق یک کلیلک ساده وارد شوید:

پاسخ سوال 7 و 8 تمرین‌های دوره‌ای صفحه 43 شیمی دهم :

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 8 صفحه 43

پاسخ سوال 9 و 10 تمرین‌های دوره‌ای صفحه 43 و 44 شیمی دهم 1401:

پاسخ سوال 9 و 10 تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول صفحه 43 و 44

پاسخ سوال 10 تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم:

برای این کار کافی است هر خط را در طیف نمونه با توجه به جایگاه آن، با خطوط موجود در الگوی طیف نشری تک تک فلزها مقایسه کنید. با انجام این کار در می یابید که تنها فلزهای مس و جیوه در نمونه وجود دارند.

پاسخ سوال 11 تمرین‌ دوره‌ای صفحه 44 شیمی دهم فصل اول:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول سوال 11

در پایان تمرینات دوره‌ای فصل اول شیمی دهم، به شما پیشنهاد می‌کنم از سایر مطالب مروبط به دروس پایه دهم نیز دیدن فرمائید و مطمئن باشد از آنها لذت خواهید برد:

سوالات درس اول زیست دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات فیزیک دهم فصل اول با جواب

نمونه سوال فصل اول ریاضی دهم با جواب

جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دهم

جواب تمرینات عربی دهم

جواب تدبرهای دینی دهم

جواب تمرین‌های دوره‌ای فصل دوم شیمی دهم

فصل دوم شیمی دهم، در مورد گازها و نقش آنها در زندگی ما می‌باشد. این فصل بسیار مهم است و هم برای نوبت اول و هم نوبت دوم امتحانات نمرات زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم فصل دوم، دارای 7 سوال می‌باشد. با ما همراه باشید تا پاسخ کامل این 7 سوال را در اختیار داشته باشید.

پاسخ سوال 1 و 2 تمرین‌ دوره‌ای صفحه 83 شیمی دهم فصل دوم:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل فصل دوم سوال 1 و 2

پاسخ سوال 3 و 4 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 83 شیمی دهم:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم 1401 فصل دوم سوال 3 و 4

جواب سوال 5 و 6 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 84 شیمی دهم 1401:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم 1401 فصل دوم سوال 5 و 6

پاسخ سوال 6 قسمت ب تمرین دوره‌ای شیمی دهم صفحه 84:

ب) اتانول یک ترکیب آلی اکسیژن‌دار است، که شمار اتمهای کربن موجود در هر مولکول آن به مراتب کمتر از هیدروکربن‌های سازنده گاز و بنزین است. از سوی دیگر به دلیل وجود اکسیژن در ساختار آن، اکسیژن کمتری برای سوختن کامل مصرف می‌کند.

پاسخ سوال 7 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 84 شیمی دهم:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 7

اما قطعاً شما دوست عزیز بدنبال کسب نمره عالی در امتحانات خود هستید. پس از همینجا از شما دعوت می‌کنم تنها از طریق لینک‌های زیر وارد دنیایی از نمونه سوالات مربوط به پایه دهم شوید:

نمونه سوالات فیزیک دهم فصل اول با جواب

نمونه سوال فصل اول ریاضی دهم با جواب

جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم فصل سوم 1401

پاسخ سوال 1 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 120 شیمی دهم:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 1

پاسخ سوال 2 و 3 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 120 شیمی دهم:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 2 و 3 صفحه 120

پاسخ سوال 4 و 5 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 121 شیمی دهم:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 4 و 5

پاسخ کامل سوال 4 و 5 تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم صفحه 121 کتاب 1401:

جواب سوال 4:

آ) در آب آشامیدنی، 1/4 و در آب دریا، 1/1 است.

ب) با افزایش دما از میزان انحلال‌پذیری اکسیژن، هم در آب آشامیدنی و هم در آب دریا کاسته می‌شود.

پ) بله، نمک‌ها ترکیب‌های یونی هستند که هنگام انحلال در آب، یون‌ها جاذبه‌های قوی یون دو قطبی با مولکول‌ها تشکیل می‌دهند، از این رو اغلب آنها به خوبی در آب حل می‌شوند اما در اکسیژن از مولکول‌های قطبی تشکیل شده که با جاذبه‌های ضعیف واندروالس در آب حل می‌شوند. حال اگر در یک نمونه آب، حل شونده‌های یونی به میزان زیادی حل شده باشند مولکول‌های آب تمایل کمتری برای انحلال مواد دیگر و نیز گازها دارد.

جواب سوال 5:

آ) برخی مواد مانند شکر، انحلال‌پذیری معینی در آب با دمای 25 درجه دارند یعنی با افزودن حل‌شونده بیشتر، انحلال تا پدید آمدن محلول سیر شده پیش می‌رود. به طوری که در هر 100 گرم آب 25 درجه، حداکثر 205 گرم شکر حل شده و 305 گرم محلول سیر شده پدید می‌آید و مطابق شکل 95 گرم شکر در ته ظرف باقی می‌ماند.

ب) برخی مواد مانند روغن (ترکیب‌های ناقطبی) در آب نامحلول هستند یعنی به میزان بسیار ناچیز در آب حل می‌شوند و با افزودن بیشتر آنها انحلال‌پذیری تغییری نمی‌کند.

پ) برخی مواد مانند اتانول، به هر نسبتی در آب حل می‌شوندو هیچ‌گاه نمی‌توان از آنها محلول سیر شده تهیه کرد در واقع با افزایش بیشتر اتانول به آب به محلول‌هایی دست می‌یابیم که در آنها اتانول حلال و آب حل‌شونده خواهد بود.

پاسخ سوال 6 و 7 تمرین‌‌های دوره‌ای صفحه 122 شیمی دهم 1401:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل سوم سوال 6 و 7

دهمی‌های عزیز مقاله‌ی جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی دهم به پایان رسید. بی‌شک تمام سعی من این بود که کامل‌ترین و صحیح‌ترین جواب‌ها را در اختیارتان قرار دهم تا شما را از هرگونه منبع دیگر بی‌نیاز کنم. نهایت لطف و محبت شماست که انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرت برای ما ارسال کنید. در ضمن برای مشاهده سایر مطالب مربوط به پایه دهم لینک‌های زیر را دنبال کنید:

4.3/5 - (29 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
19 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا