سوالات درس اول زیست دهم تجربی با جواب

دوست خوبم سلام؛ در این مقاله از بخون به سراغ بررسی کامل سوالات درس اول زیست دهم تجربی با جواب خواهیم پرداخت؛ در ابتدا دو سری از سوالات زیست دهم فصل اول را به‌صورت تصویر و pdf بررسی خواهیم کرد و در ادامه هم به بررسی سوالات متن زیست دهم فصل اول با جواب به‌صورت خط به خط خواهیم پرداخت. در هر بخش از سوالات فصل اول زیست دهم دچار ابهام یا سوالی شدید سریعا از بخش نظرات مطرح کنید و پاسخ خود را دریافت کنید.

سوالات فصل اول زیست دهم با جواب بهزاد محمدی

سوالات فصل اول زیست دهم

سوالات گفتار یک زیست دهم

سوالات فصل اول زیست دهم با جواب

سوالات درس اول زیست دهم

نمونه سوال فصل اول زیست دهم

سوالات متن درس اول زیست دهم تجربی با جواب

سوالات زیست دهم تجربی فصل اول

خب دوستان عزیزم به پایان بررسی بخش اول از سوالات درس اول زیست دهم تجربی رسیدیم؛ قبل ادامه بررسی سوالات متن زیست دهم فصل اول با جواب از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا از طریق لینک‌های زیر به محتوای سایر دروس مربوط به نمونه سوالات فصل اول و سایر مطالب فصل اول زیست دهم دسترسی رایگان و سریع داشته باشید:

نمونه سوال فصل اول زیست دهم با جواب استاد محمدی

نمونه سوال زیست دهم فصل اول با جواب

نمونه سوال زیست دهم فصل اول

سوالات فصل یک زیست دهم

سوالات فصل ۱ زیست دهم

سوالات درس ۱ زیست دهم

سوالات فصل اول زیست دهم تجربی روی کتاب

سوالات زیست دهم فصل اول با جواب

سوالات گفتار ۱ فصل ۱ زیست دهم

دوستان عزیز به پایان بخش دوم از بررسی سوالات درس اول زیست دهم تجربی با جواب رسیدیم؛ شما می‌توانید در ادامه PDF مربوط به سوالات زیست دهم فصل اول با جواب را هم دانلود کنید؛ اما در این بخش از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا برای سایر دروس خود نیز از محتواهای رایگان سایت بخون از لینک‌های زیر استفاده کنید:

سوالات خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم فصل اول | گفتار1

 1. خدمات بوم سازگان چیست؟ به چه چیز وابسته است؟
  پاسخ:
  به طورکلّی منابع و سودهایی را که هر بوم‌سازگان در بردارد، خدمات بوم‌سازگان می‌نامند. میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد
 2. از موضوعات اخلاق زیستی 3 مورد نام ببرید.
  پاسخ:
  1.محرمانه بودن اطاعات ژنی  2. اطاعات پزشکی افراد 3. حقوق جانوران از موضوع‌های اخلاق زیستی هستند.
 3. گستره حیات از کدام سطح سازمان‌یابی شروع و به کدام ختم می‌شود؟
  پاسخ: از سلول شروع و به زیست‌کره ختم می‌شود.
 4. پروانه مونارک چگونه مسیر خود را در یک مهاجرت طولانی پیدا می کند؟
  پاسخ:
  در بدن پروانه مونارک، یاخته‌های عصبی (نورون‌هایی) وجود دارد که پروانه‌ها با استفاده از آنها، جایگاه خورشید درآسمان و جهت مقصد را تشخیص می‌دهند و به سوی آن پرواز می‌کنند 
 5. پیامدهای جنگل زدایی برای سیاره زمین چیست؟
  پاسخ: تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک
 6. مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی توسط انسان را بیان کنید.
  پاسخ: 
  سال‌ها زمان می‌برد تا حجم مصرفی تامین شود یعنی تجدید ناپذیرند و تمام می‌شوند. با سوختنشان محیط زیست را آلوده می‌کنند. باعث گرم‌شدن زمین می‌شوند. تولید گازهای مضر مانند کربن مونوکسید و دی‌اکسید‌گوگرد می‌کنند. باعث ایجاد باران های اسیدی می‌شوند.
 7. پزشکی شخصی را تعریف کرده و کاربرد آن را بنویسید.
  پاسخ:
  روشی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها درحال گسترش است که پزشکی شخصی نام دارد. پزشکان در پزشک شخصی برای تشخیص ودرمان بیماری‌ها علاوه بر بررسی وضعیت بیمار، با بررسی اطلاعاتی که در دنای (DNA) هر فرد وجود دارد، روش‌های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی می‌کنند.
 8. در هر اکوسیستم (بوم‌سازگان) جمعیت‌های گوناگون با هم تعامل دارند و یک ……. را به وجود می آورند.
   1) جمعیت     2) گونه     3) اجتماع       4) زیست بوم
  پاسخ: گزینه 3 درست می‌باشد
 9. چه تعداد از جملات ز در باره پروانه مونارک صحیح باشد؟ 
  1) سامانه دفاعی آن از نوع متانفریدی است.
  2)در تعیین مسیر مهاجرت از یاخته‌های عصبی استفاده می‌کند.
  3)دارای دستگاه گردش خون باز است.
  4)سامانه تنفسی آن از نوع تراشه ( یا نایدیسی) است.
  1) 1      2) 2     3)3         4)4
  پاسخ: گزینه 3 درست است. فقط گزینه 1غلط است زیرا حشرات لوله های مالپیگی دارند 

نمونه سوال فصل اول زیست دهم تجربی | گفتار دوم

 1. هر کدام از موارد زیر به کدام ویژگی جانداران اشاره دارد.
  الف) خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور
  ب) موهای سفید خرس قطبی
  پ) دفع سدیم اضافی از کلیه‌ها
  پاسخ: الف) پاسخ به محیط ب) سازش با محیط پ) هم‌ایستایی
 2. هفت ویژگی مهم موجودات زنده را نات بیرید
  پاسخ: نظم و ترتیب، هم ایستایی (هومئوستازی)، رشد و نمو، فرایند جذب و استفاده از انرژی، پاسخ به محیط، تولیدمثل، سازش با محیط
 3. -منظور از هم ایستایی (هومئوستازی) در جانداران چیست؟
  پاسخ: 
  محیط جانداران همواره در تغییر است اما جاندار می‌تواند وضع درون پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.
 4. گستره و سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام بیرید؟
  پاسخ:
   یاخته، بافت، اندام، دستگاه، فرد، جمعیت، اجتماع، بوم‌سازگان، زیست‌بوم، زیست‌کره
 5. جمعیت را تعریف کنید.
  پاسخ: 
  افراد یک گونه که در زمان و مکان خاص زندگی می‌کنند، یک جمعیت را به وجود می‌آورند.
 6. یاخته را تعریف کنید.
  پاسخ:
  پایین‌ترین سطح ساختاری است که همه فعالیت‌های زیستی در آن انجام می‌شود.
 7. واژه رشد با نمو را با اختصار مقایسه کنید.
  پاسخ:
  رشد، به‌طور کلی، به معنای افزایش اندازه پیکر جاندار است. رشد ممکن است همراه با افزایش تعداد یاخته‌ها باشد و یا در اثر افزایش برگشت‌ناپذیر اندازه‌ی سلول‌ها رخ دهد.
  نمو، به معنی تشکیل بخش‌های جدید است مثلا، تشکیل اولین گل در گیاه، نمونه‌ای از نمو است.
 8. در جملات زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.
  1) گازوئیل زیستی که از (سلولز _ دانه‌های روغنی) به دست می‌آید.
  2) گستره حیات، از (اندامک _ یاخته) شروع می‌شود و با (زیست‌بوم _ زیست‌کره) پایان می‌یابد.
  3) دو سطح بعد از اندام ( دستگاه _ فرد) است.
  4) ریبوز مونوساکاریدی با (5_6) کربن است.
  5) پلی‌ساکاریدها از تعداد فراوانی مونوساکارید ( گلوکز_ ریبوز) تشکیل‌شده است.
  پاسخ: 1) دانه‌های روغنی   2) یاخته_زیست‌کره   3) فرد    4) 5    6) گلوکز

نمونه سوالات زیست دهم فصل اول با جواب | گفتار3

 1. از میان کلمات داده شده در داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.
  الف) از یک جفت استوانه عمود بر هم تشکیل شده‌است و در تقسیم یاخته‌ای نقش دارد. (میانک _کافنده تن)
  ب) شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص و فعالیت‌های آن را کنترل می‌کند. (هسته_سیتوپلاسم)
  ج) مولکول‌هایی مانند اکسیژن و کربن دی‌اسید با روش………. از غشا عبور می‌کنند. (انتشار ساده_انتشار تسهیل‌شده)
  د) در زردپی و رباط بافت پیوندی ………. وجود دارد. (سست_ متراکم)
  و) فرایند خروج ذره‌های بزرگ از یاخته………. نام دارد. (درون‌بری _ برون‌رانی)
  پاسخ: الف) میانک    ب) هسته    ج) انتشار ساده    د) متراکم    و) برون‌رانی
 2. درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.
  الف) بافت پوششی در مری برخلاف گردیزه(نفرون) از نوع بافت پوششی سنگ‌فرشی چند لایه ای است.
  ب) در فرایند انتقال فعال، مولکول‌های پروتئینی با صرف انرژی، ماده‌ای را جهت شیب غلظت منتقل می‌کنند.
  ج) در بافت پیوندی متراکم میزان رشته‌های کلاژن از بافت پیوندی سست کمتر است.
  د) یاخته‌های عصبی تنها با یاخته‌های ماهیچه‌ای ارتباط دارند.
  و)یاخته‌های بافت پوششی، به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند و بین آنها فضای بین یاخته‌ای اندکی وجود دارد.
  پاسخ: الف) درست ب) نادرست  ج) نادرست  د) نادرست  و) درست
 3. انواع روش‌هایی که برای عبور از غشا به انرژی  ATP نیاز ندارند ذکر کنید.
  پاسخ: انتشار، اسمز و انتشار تسهیل‌شده
 4. نقش بافت چرب و محل آن را بنویسید.
  پاسخ: نقش: ذخیره کننده انرژی در بدن، نقش ضربه‌گیر، به عنوان عایق حرارتی عمل می‌کند
  محل: کف دست و پاها
 5. ساختار یاخته عصبی از چه بخش هایی درست شده است.
  پاسخ: جسم یاخته‌ای، دندریت و آکسون
 6. چرا یاخته‌های بدن ما به طور معمول در اثر اسمز نمی‌ترکند؟
  پاسخ: زیرا غلظت مواد در مایع بین یاخته‌ای و خون، مشابه غلظت مواد در درون یاخته است. در نتیجه آب بیش از حد وارد نمی‌شود.
 7. دو تشابه انتشار ساده و تسهیل شده را نام ببرید.
  پاسخ: در هردو جهت جریان مواد در جهت شیب غلظت است. و در هردو انرژی زیستی (ATP) مصرف نمی‌شود.
 8. کدام عبارت، درست است؟در انسان ساده‌ترین قندها……
  1) در ساختار خود سه گروه فسفات دارد.
  2) در ساختار خود، یک اتم کربن، بستر از قند موجود در ATP دارد.
  3) با ترکیب با یکدیگر می‌توانند سایر مولکول‌های زیستی را بسازند.
  4) از تجزیه کامل فراوان‌ترین ترکیب آلی طبیعت حاصل نمی‌شود.
  پاسخ: گزینه 2 صحیح می‌باشد.
 9. تفاوت بافت پیوندی سست و متراکم
 10. فرق ساکارز با لاکتوز چیست؟
  پاسخ: ساکارز از پیوند بین گلوکز و فروکتوز تشکیل می‌شود. لاکتوز دی‌ساکارید دیگری است که به قند شیر نیز معروف است.

سخن پایانی

همراهان عزیز به پایان مقاله نمونه سوالات فصل اول زیست پایه دهم رسیدیم. برای مطالعه سایر دروس مربوط به پایه دهم، لینک دهم را دنبال نمایید. شما مخاطبین عزیز، برای اطلاع از داغ‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، می‌توانید در قسمت خبرنامه سایت، ثبت‌نام کنید. همچنین می‌توانید، نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را از قسمت ارسال دیدگاه سایت، برای ما ارسال کنید و در صورت تمایل و رضایت‌مندی خاطر، با ستاره‌های خود، موجب دل‌گرمی و قوت قلب ما بخونی‌ها باشید.

4.3/5 - (29 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
11 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا