آموزش گرامر زبان دهم

سلام دوستان خوبم. امروز در این مقاله از سایت بخون می‌خواهم آموزش گرامر زبان دهم را به صورت کامل و همراه با نکات کنکوری در اختیار شما قرار دهم. این مقاله شامل آموزش گرامر درس 1 تا 4 دهم با نکاتی شگفت‌انگیز می‌باشد که شما با مطالعه این مقاله کامل‌ترین آموزش زبان انگلیسی دهم را به صورت رایگان و بدون نیاز به منابع دیگر به دست خواهید آورد.

اگر به دنبال معنی درس‌ های زبان دهم هستید، روی لینک آن کلیلک کنید تا ترجمه کامل دروس 1 تا 4 زبان را به دست بیاورید.

همچنین در لینک معنی لیسنینگ زبان دهم، متن و جواب لیسنینگ‌های زبان دهم را از درس اول تا آخر مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان دهم درس اول

ترجمه صفحه 24 زبان دهم

گرامر زبان دهم درس اول
معنی گرامر زبان دهم درس اول
جواب درک و دریافت فارسی دهم را که شامل جواب درس اول تا آخر فارسی دهم و پاسخ‌های کاملاً درست می‌باشد

گرامر زبان دهم درس اول | زمان آینده ساده

وقتی اطلاعاتی را در مورد آینده مطرح می‌کنیم، یا درباره اتفاقاتی حرف می‌زنیم که مربوط به آینده است ولی قبلا در مورد آن فکر و برنامه‌ریزی نکرده‌ایم، از زمان آینده ساده استفاده می‌کنیم. برای ساخت این زمان، کافی است فعل وجهی will را در کنار یک فعل ساده قرار دهیم:

Affirmative

گرامر درس 1 زبان دهم
will را می‌توانیم به شکل کوتاه شده II’ بنویسیم. مانند جمله زیر:
 
 
.I’ll save nature. = I will save nature

برای سوالی کردن و منفی کردن از خود will استفاده می‌کنیم. که به جای will not از شکل کوتاه شده آن یعنی won’t استفاده می‌کنیم. مثال:

?Will they play football

.I will not leave. = I won’t leave

نکته: هیچ وقت برای منفی کردن will از عبارت willn’t استفاده نمی‎‌کنیم، چون کاملا غلط است.

Negative

گرامر درس اول زبان دهم

معنی عربی دهم انسانی که مختص رشته انسانی می‌باشد را در لینک داده شده بدون نیاز به منابع دیگر مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان دهم درس 1 | آینده ساده و کاربردهای آن

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس اول

گرامر زبان دهم درس اول | عبارت be going to

برای حرف زدن از آینده، می‌تولنیم از ساختار be going to در کنار یک فعل ساده استفاده کنیم. عبارت be going to را برای زمانی که کاری از قبل برنامه‌ریزی شده، تصمیم گرفته شده یا دارد کم کم شروع می‌شود، به کار می‌بریم. در واقع ساختار be going to برای گفتاری رایج و غیررسمی بیشتر کاربرد دارد. فعل be در این عبارت، به شکل am, is, are صرف می‌شود و با استفاده از خود این فعل‌ها، جمله‌ها را سوالی یا منفی می‌کنیم.

گرامر درس 1 زبان دهم

گرامر درس 1 زبان دهم | ساختار will و be going to

آموزش گرامر زبان دهم درس اول

جواب کاوش کنید های شیمی دهم را از فصل اول تا آخر به صورت یکجا در لینک مقاله داده شده مشاهده کنید.

تفاوت‌ will و be going to

1- هنگام تصمیم‌گیری، از will برای تصمیم‌های لحظه‌ای و آنی استفاده می‌کنیم، ولی وقتی از be going to استفاده می‌کنیم، نشان دهنده آن است که از قبل برنامه‌ریزی شده است.

2- وقتی از will استفاده می‌کنیم حدسی را مطرح می‌کنیم که صرفا نظر شخصی گوینده است. اما هنگام استفاده از be going to تاکیید روی نشانه‌ای بیرونی است؛ نشانه‌هایی که واضح است  گوینده و شنونده هر دو دارند می‌بینند.

آموزش گرامر زبان دهم درس دوم

ترجمه صفحه 52 زبان دهم

معنی گرامر درس دوم زبان دهم
گرامر درس دوم زبان دهم

آموزش گرامر درس 2 زبان دهم | صفت

صفت در تمامی زبان‌های موجود در جهان وجود دارد. تعریف آن به این صورت است: (( کلمه‌ای که برای توصیف اسم به کار می‌رود.)) محل قرار گرفتن صفت در فارسی و انگلیسی کاملا برعکس هم می‌باشد. صفت‌های انگلیسی قبل از اسم و یا بعد از فعل اسنادی می‌آیند. فعل‌های اسنادی، فعل‌هایی هستند که صفت را به فاعل خود ربط می‌دهند. به همین خاطر به آن‌ها، فعل ربطی هم گفته می‌شود. مهم‌ترین فعل اسنادی در زبان انگلیسی، خانواده to be (بودن) است که وقتی صرف می‌شود یا بعد از یک فعل به کار می‌رود، شکل‌‌های مختلفی پیدا می‌کند:

am, is, are, was, were, be, been, being, to be

گرامر درس 2 زبان دهم

گرامر درس 2 زبان دهم | صفت برتر

صفت برتر یا تفضیلی دو اسم را از نظر یک صفت با هم مقایسه می‌کند. در زبان فارسی با اضافه کردن پسوند ((تر)) به انتهای صفت ساخته می‌شود. هنگام استفاده از صفت برتر، اگر طرف دوم مقایسه را هم در ادامه جمله ذکر کنیم، به حرف اضافه ((از)) احتیاج پیدا می‌کنیم. معادل انگلیسی حرف اضافه ((از)) همان than است.

گرامر درس 2 زبان دهم | صفت برتر

گرامر درس 2 زبان دهم | صفت برترین

صفت برترین، برتری کسی یا چیزی را نسبت به سایر چیزها یا افراد نشان می‌دهد. این نوع صفت با اضافه کردن صفت ((ترین)) به انتهای صفت ساخته می‌شود. قبل از استفاده از صفت برترین حتما از حرف تعریف the در ابتدای آن استفاده می‌کنیم.

گرامر درس 2 زبان دهم | صفت برترین

جواب خود را بیازماییدهای شیمی دهم را از فصل اول تا آخر را به صورت تشریحی و بدون نیاز به منابع دیگر در لینک داده شده مشاهده بفرمایید.

آموزش گرامر زبان دهم درس دوم | صفت‌های بی‌قاعده

همان‌طور که از نام این صفت‌ها پیداست، از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی‌کنند و باید آن‌ها را به همان شکل که هستند به خاطر بسپاریم.

آموزش گرامر زبان دهم درس دوم | صفت‌های بی‌قاعده

آموزش گرامر زبان دهم درس سوم

ترجمه صفحه 82 زبان دهم

معنی گرامر درس سوم زبان دهم

جواب پیوند با ریاضی های شیمی دهم را از فصل اول تا آخر در لینک داده شده به صورت کاملاً تشریحی و بدون نیاز به منابع دیگر دنبال کنید.

گرامر درس سوم زبان دهم

آموزش گرامر زبان دهم درس سوم | زمان گذشته استمراری

زمان گذشته ساده نشان می‌دهد که یک عمل در زمان مشخصی در گذشته انجام شده است. این زمان در داستان‌ها و توصیفات و گزارش‌هایی که از اتفاقات گذشته داریم، رایج است. .لی اگر بخواهیم تاکید کنیم که در طلول زمان مشخصی در گذشته، عملی به طور پیوسته در جریان بوده، از رمان گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. برای ساختن زمان گذشته استمراری، قسمت دوم فعل یا همان past simple را به کار می‌بریم.

گرامر درس 3 زبان دهم | ساختار گذشته استمراری

برای ساخت گذشته استمراری، فعل‌های کمکی was و were را در کنار یک فعل ingدار قرار می‌دهیم. فعل‌های was و were شکل‌های گذشته فعل to be هستند. ترجمه زمان گذشته استمراری معادل ماضی مستمر در فارسی است.

گرامر درس 3 زبان دهم | ساختار گذشته استمراری

در لینک آزمایشگاه علوم تجربی دهم، مقالاتی وجود دارد که شامل پاسخ به همه تمرینات کتاب آزمایشگاه دهم می‌باشد، پس حتما آن را دنبال کنید.

گرامر زبان دهم درس سوم | نحوه صرف زمان گذشته استمراری

گرامر زبان دهم درس سوم | نحوه صرف زمان گذشته استمراری

آموزش گرامر زبان دهم درس 3 | ضمایر انعکاسی و تاکیدی

ضمیرهای خودم، خودت، خودش و … می‌توانند در دو شکل انعکاسی و تاکیدی به کار روند. در هر دو حالت تاکیدی و انعکاسی شکل ضمیرها یکسان است. باید دقت کنیم که در حالت جمع، self- به شکل selves- درمی‌آید:

آموزش گرامر زبان دهم درس 3 | ضمایر انعکاسی و تاکیدی

حالت انعکاسی

اگر در جمله، فاعل کار را برای خودش یا روی خودش انجام داده باشد، از ضمیر انعکاسی استفاده می‌کنیم:

.Alexander Graham Bell invented the telephone himself

.Marie Curie found uranium herself

.Animals protect themselves in different ways

حالت تاکیدی

اگر بخواهیم روی فاعل یا مفعول جمله تاکید کنیم و بگوییم خود آن شخص یا خود آن چیز از ضمیر تاکییدی استفاده می‌کنیم. ضمیر تاکیدی معمولا بلافاصله بعد از آن اسم یا آن ضمیر قرار می‌گیرد.

.Alexander Graham Bell himself invented the telephone

.She talk to the manager herself

.They went shopping themselves

جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم را به صورت تشریحی و همراه با پاسخ‌های کاملاً درست در لینک داده شده مطالعه کنید.

آموزش گرامر زبان دهم درس چهارم

ترجمه صفحه 107 زبان دهم

معنی گرامر درس چهارم زبان دهم
معنی گرامر درس 4 زبان دهم

اگر به دنبال منبعی مناسب برای ترجمه درس های عربی دهم و همچنین حل تمرین های عربی دهم هستید، حتما لینک معنی درس های عربی دهم و جواب تمرینات عربی دهم را باز کنید تا کامل‌ترین ترجمه را از درس های عربی دهم و پاسخ تمرینات این پایه داشته باشید.

آموزش گرامر زبان دهم درس چهارم | افعال وجهی (Modals)

افعال وجهی که شامل can, must, should, may می‌شوند، همیشه بعد از خودشان به یک فعل ساده نیاز دارند. این فعل‌ها هرگز صرف نمی‌شوند و با to مصدری، یا پسوندهای ing- و ed- و s- سوم شخص مفرد به کار نمی‌روند. برای منفی کردن و سوالی کردن فعل‌های وجهی، از خودشان استفاده می‌کنیم و نیازی به استفاده از  do, does و did نداریم.

گرامر درس چهارم زبان دهم

آموزش گرامر درس 4 زبان دهم | حروف اضافه مکان و زمان

سه حرف اضافه in, on, at در زبان انگلیسی از سایر حروف اضافه رایج‌تر و پرکاربردتر هستند. در کتاب درسی پایه دهم حروف اضافه زمان و مکان مطرح شده است. در این‌جا به کاربرد آن‌ها می‌پردازیم.

آموزش گرامر درس 4 زبان دهم | حروف اضافه مکان و زمان
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس چهارم

کامل‌ترین جواب پرسش‌های فیزیک دهم را به صورت یکجا و همراه با پاسخ‌های کاملاً تشریحی و بدون نیاز به منابع دیگر در لینک داده شده مطالعه کنید.

به پایان مقاله آموزش گرامر زبان دهم رسیدیم، امیدورام برای شما مفید واقع شده باشد. برای اطلاع از آخرین مقالات آپدیت و بروز ما در خبرنامه سایت بخون عضو شوید. هر سوالی راجع به آموزش گرامر زبان دهم برایتان پیش آمد، در بخش نظرات از ما بپرسید تا سریعا پاسخگو باشیم.

راستی اگر برای امتحانات خود در درس زبان هم به نمونه سوال نیاز دارید ما در سایت بخون یک بانک استاندارد از نمونه سوالات هم آماده کرده‌ایم برای دسترسی می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

سوالات متداول

  • آیا آموزش گرامر زبان دهم شامل آموزش کامل هر چهار درس می‌باشد؟
    بله.در این مقاله آموزش کامل درس 1 تا 4 گرامر به طور کامل داده شده است.
  • آیا مقاله آموزش گرامر زبان دهم شامل معنی قسمت گرامر می‌باشد؟
    بله. مقاله آموزش گرامر زبان دهم شامل ترجمه خط به خط گرامر به صورت صحیح می‌باشد.

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغ سایت کنکور دیدن کنید.

4.3/5 - (18 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
5 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا