جواب باهم بیندیشم‌های شیمی دهم

همراهان همیشگی بخون سلام. من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با شما هستم با مقاله کامل جواب باهم بیندیشم‌های شیمی دهم. این مقاله یکی از بهترین مقاله‌های شیمی سال دهم شما می‌باشد چراکه تمامی پاسخ‌های قرار گرفته در مقاله پاسخ با هم بیاندیشیم‌های شیمی دهم، کامل و مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی سال 1401 می‌باشند. همچنین در جریان باشید که پاسخ تمام درس‌های شیمی دهم در مقاله جواب با هم بیاندیشیم‌های شیمی دهم جای داده شده‌اند.

جواب باهم بیندیشیم‌های شیمی دهم فصل اول

فصل اول شیمی دهم، در مورد کیهان، چگونگی به وجود آمدن آن و ساختار آن است. این فصل از شیمی دهم بسیار مهم و دارای مفاهیمی است که برای سال‌های آینده شما نیز لازم و ضروری است. پس سعی کنید به خوبی این مقاله را مطالعه کنید و یاد بگیرید.

درضمن اگر برای کسب بهترین نمرات به دنبال نمونه سوال جهت آمادگی در امتحانات هستید توصیه می‌کنم از نمونه سوالات نوبت دوم شیمی دهم با جواب استفاده کنید که یک بانک سوالات امتحانی فوق‌العاده به‌صورت کاملا رایگان برای شما آماده شده است و به شدت می‌تواند مفید باشد.

جواب با هم بیندیشم صفحه 6 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 6 شیمی دهم

جواب با هم بیندیشم شیمی دهم صفحه 6

جواب سوال 1:

 • آ: شباهت‌ها: عدد اتمی (z) یکسان
  تفاوت‌ها: عدد جرمی (A)
 • ب:یک نمونه طبیعی مخلوطی از 3 ایزوتوپ می‌باشد.
 • پ: هیدروژن با عدد اتمی 7 از همه ناپایدارتر است.
 • ت: جواب در شکل
 • ث: جواب در شکل
 • ج: جواب در شکل
 • چ: نشان‌دهنده میزان حضور در یک نمونه طبیعی از اتم‌های آن عنصر است. اغلب هر چه درصد فراوانی بیشتر باشد پایداری نیز بیشتر خواهد بود.

جواب سوال 2:

لتیوم با عدد جرمی 7:    %94 = 100 × 47/50
لتیوم با عدد جرمی 6:    %6  = 100 × 3/50

دوستان عزیز کلاس دهمی، اگر به پاسخ سوالات بخش خود را بیازمایدهای شیمی دهم خود نیاز دارید، حتما به شما توصیه می‌کنم مقاله‌ی عالی جواب خود را بیازماییدهای شیمی دهم را مطالعه کنید. همه پاسخ‌های موجود در این مقاله کامل و بصورت تصویری می ‌باشند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 9 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 9 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 9

جواب سوال 1: گلوکز در بدن انسان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین غذا و انرژی برای سلول‌هاست، از این رو رشد غیرعادی و سریع سلول‌ها و تشکیل توده‌های سرطانی در قسمتی از بدن با مصرف سریع و غیرعادی گلوکز آشکار می‌شود.

جواب باهم بیندیشم صفحه 15 شیمی دهم سال 1401

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 15 شیمی دهم

همراهان گرامی سایت بخون اگر برای آمادگی در امتحانات فیزیک سال دهم خود مشکل دارید، می‌توانید مقاله‌ی جواب فعالیت‌های فیزیک دهم را مطالعه کنید. در این مقاله پاسخ تمامی فعالیت‌های فیزیک سال دهم بطور کامل قرار گرفته است و می‌تواند بسیار برای گرفتن نمره 20 در امتحان به شما کمک کند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 16 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 16 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 16

جواب سوال 1:

 • آ: پاسخ در تصویر بالا مشخص شده است.
 • ب: کاغذ آ 4، زیرا جرم یک کاغذ از دقت ترازو (0.1) بیشتر است.
 • پ: ابتدا روی ترازوی دیجیتال آنقدر خاکشیر می‌ریزیم تا یک گرم شود. سپس تعداد دانه‌های موجود در یک گرم خاکشیر را می‌شماریم. سپس یک گرم خاکشیر را بر تعداد دانه‌های خاکشیر تقسیم خواهیم کرد.
 • ت: خیر – چون دانه‌های برنج یکسان نیستند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 37 شیمی دهم 1401

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 37 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 37

جواب سوال 1:

 • آ: انتظار می‌رود اتم عنصرهای گروه 1، 2 و 13 با از دست دادن الکترون، به کاتیون تبدیل شوند و به آرایش گاز نجیب پیش از خود برسند. در حالی که انتظار می‌رود اتم عنصرهای گروه 15، 16 و 17 با به دست آوردن الکترون، به آنیون تبدیل شوند و به آرایش الکترونی گاز نجیب پس از خود در همان دوره برند. برای اتم عنصرهای گروه 14 انتظار می‌رود 4 الکترون به دست آورند یا 4 الکترون از دست بدهند تا به آرایش گاز نجیسب برسند.
 • ب: بررسی جدول که بر اساس یافته‌های پژوهشی و داده‌های تجربی است نشان می‌دهد که:
 • اغلب اتم عنصرهای گروه 1 و 2 و آلومینیوم از گروه 13 در شرایط مناسب با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل می‌شوند و به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره پیش از خود می‌رسند، در حالی که اغلب عنصرهای گروه 15، 16 و 17 در شرایط مناسب با به دست آوردن الکترون به آنیون تبدیل می‌شوند و به آرایش الکترونی گاز نجیب پس از خود در همان دوره می‌رسند، اما اتم عنصرهای گروه 14 هیچ یونی تشکیل نمی‌دهند.

جواب سوال 3:

انتظار می‌رود اتم عنصر شماره 7 جدول با به دست آوردن سه الکترون در شرایط مناسب، به آنیون بار الکتریکی 3- و اتم عنصر شماره 12 با از دست دادن دو الکترون در شرایط مناسب، به کاتیون با بار الکتریکی +2 تبدیل شود.

بخونی‌های عزیز، ما برای شما یک مقاله‌ی عالی را در نظر گرفته‌ایم که با مطالعه آن می‌توانید از امتحان عربی خود نمره 20 را کسب کنید. شما با مطالعه مقاله جواب تمرینات عربی دهم به خوبی می‌توانید خود را برای امتحان عربی خود آماده کنید.

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 38 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 38 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 38

جواب سوال 1:

نخست نماد شیمیایی کاتیون سپس نماد شیمیایی آنیون (بدون بار الکتریکی) را می‌نویسیم، اما تعداد آنها را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که ترکیب یونی حاصل از لحاظ بار الکتریکی خنثی باشد، این تعداد را به صورت زیروند برای کاتیون و آنیون می‌نویسیم.

جواب سوال 3:

انتظار می‌رود اتم عنصر شماره 7 جدول با به دست آوردن سه الکترون در شرایط مناسب، به آنیون بار الکتریکی 3- و اتم عنصر شماره 12 با از دست دادن دو الکترون در شرایط مناسب، به کاتیون با بار الکتریکی +2 تبدیل شود. در جدول نام ترکیب‌های یونی از بالا به پایین به ترتیب منیزیم اکسید، کلسیم کلرید، پتاسیم اکسید، سدیم فسفید و لیتیم برمید است.

 

جواب با هم بیندیشیم‌های شیمی دهم تجربی فصل دوم

فصل دهم شیمی دهم، در مورد انواع گازها، نحوه تولید آنها، نقش آنها در زندگی ما و… است. فصل دوم شیمی پایه دهم بسیار مهم است زیرا به عوان پیش نیازی برای پایه‌های دهم و یازدهم شما عزیزان می‌باشد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 47 شیمی دهم 1401

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 47 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شمی دهم صفحه 47

جواب سوال 1:

 • الف: بله، چون با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای آن بطور نامنظیم تغییر کرده است. یعنی ابتدا چند کیلومتر دما کاهش، سپس افزایش می‌یابد.
 • ب: بله، وجود یونها نشان می‌دهد که تابش‌های کیهانی باعث جدا شدن الکترون از اتم‌ها و مولکول شده است.

جواب سوال 2: فشار کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که با افزایش ارتفاع، گازها رقیق شده‌اند. به عبارتی تعداد ذرات در واحد حجم کاهش یافته است.

باهم بیندیشم صفحه 50 شیمی دهم با جواب کامل

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 50 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 50

جواب سوال 1:

 • الف: اکسیژن، آرگون، نیتروژن، هلیم
 • ب: قرمز: اکسیژن، آبی: نیتروژن، بی‌رنگ: آرگون
 • پ: گاز، در دمای 80- یا 193k چون دمای جوش اجزای سازنده هوای مایع کمتر از این دما است. لذا همگی در بالاتر از دمای جوش خود بوده و به شکل گاز هستند.
 • ت: چون تفاوت دمای جوش اجزای مخلوط گازی ناچیز است.

بخونی‌های عزیز کمی بالاتر مقاله‌ی تمرینات عربی را به شما معرفی کردیم. اما اگر معنی کامل تمام درس‌های عربی دهم را هم نیاز دارید. می‌توانید مقاله معنی درس های عربی دهم را مطالعه کنید.

باهم بیندیشم صفحه 53 شیمی دهم 1401 با پاسخ تشریحی

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 53 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 53

جواب باهم بیندیشم صفحه 55 شیمی دهم 1401

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 55 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 61 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 61 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 61

جواب سوال 1: در این دست سازه، تعداد قطعه‌های پلاستیکی هم‌شکل، هم‌اندازه و هم‌رنگ برابر است، و تنها شیوه‌ی اتصال آنها با یکدیگر تفاوت دارد، از این رو هر دو دست سازه یکسان می‌باشند.

جواب سوال 2: در تصویر بالا مشخص شده است.

جواب سوال 3: اشیاء آهنی مانند میخ در هوای مرطوب زنگ می‌زنند. زنگار تولید شده بدلیل واکنش آهن با اکسیژن و رطوبت موجود در هوا است. در وافع جرم میخ زنگ زده برابر با مجموع جرم میخ آهنی با جرم اکسیژن در رطوبت جذب شده برای تشکیل زنگ آهن می‌باشد.

جواب سوال 4: مخلوط واکنش در آغاز تنها شامل مواد واکنش دهنده بوده، اما پس از انجام واکنش شامل مواد فراورده و گاهی مقدار باقی مانده از واکنش دهنده‌ای که در واکنش شرکت نکرده است. به همین دلیل بهتر است قانون پایستگی جرم در واکنش‌ها بصورت زیر نوشته شود.
جرم مواد پس از واکنش=جرم مواد پیش از واکنش

بخونی‌های عزیز، ما برای شما یک مقاله‌ی عالی را در نظر گرفته‌ایم که با مطالعه آن می‌توانید از امتحان عربی خود نمره 20 را کسب کنید. شما با مطالعه مقاله جواب تمرینات عربی دهم به خوبی می‌توانید خود را برای امتحان عربی خود آماده کنید.

دوستان کلاس دهمی عزیز، اگر در حل سوالات فصل دوم ریاضی خود مشکل دارید. به شما پیشنهاد می‌کنم مقاله‌ی گام به گام فصل دو ریاضی دهم | مثلثات را مطالعه کنید. در این مقالات پاسخ تمامی بخش‌های فصل دو ریاضی دهم قرار گرفته است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 65 شیمی دهم چاپ 1401

با هم بیاندیشیم شیمی دهم صفحه 65

جواب باهم بیندیشم صفحه 67 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 67 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شمی دهم صفحه 67

جواب سوال 1:

 • الف: با افزایش مقدار گاز کربن دی اکسید، میانگین دمای زمین افزایش یافته است. یعنی ارتباط مستقیم دارد. سطح آبهای آزاد بالا آمده است، که ارتباط مستقیم دارد.
 • ب: دلیل گرم شدن کره زمین امکان شکوفا شدن درختان زودتر از قبل فراهم می‌شود.
 • پ: همه می‌گویند زمستان‌های قدیم یادتان هست!

جواب باهم بیندیشم صفحه 72 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 72 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 72

جواب سوال 1:

 • الف: هیدروژن.
 • ب: ظاهرا انتظار می‌رود دانش‌آموز با ملاحظات صرفا اقتصادی به پاسخ خیر برسد. اما پس از آشنا شدن با ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی، ادامه بحث در دیدگاه خود تجدی نظر خواهد کرد.

جواب سوال 2:

 • الف: چون استفاده از آن در مسیر توسعه پایدار قرار داشته و در بلند مدت به نفع کشور می‌باشد.
 • ب: علت آن هزینه‌های زیاد بازیافت و همچنین ضرر هنگفت پلاستیک‌ها با پایه نفتی برای محیط زیست و ساکنان کره زمین است، و در مسیر توسعه پایدار است.
 • پ: چون حذف کربن دی اکسید با تولید کربن دی اکسید کمتر سبب می‌شود که جامعه از زبان‌های زیست محیطی این گاز گلخانه‌ای در امان باشد.

باهم بیندیشم صفحه 75 شیمی دهم با جواب کامل

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 75 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 75

جواب سوال 1:

 • آ: اگر فقط در جهت (1) پیش برود، همه اوزون به اکسیژن تبدیل می‌شود و لایه محافظی در برابر تابش فرابنفش خورشید وجود نخواهد داشت، این در حالی است که اگر واکنش تنها در جهت (2) پیش برود، همه اکسیژن به اوزون تبدیل و چرخه مختل می‌شود.
 • ب: واکنش‌هایی که تنها در یک جهت معین (جهت رفت یا جهت (1)) پیش می‌روند واکنش‌های برگشت پذیر نام دارند مانند سوختن مواد سوختی، مچاله شدن پلاستیک‌ها در برابر گرما، سخت شدن سیمان در اثر جذب رطوبت و … .
  اما واکنش‌هایی که امکان انجام آنها در هر دو جهت (1) و (2)، جهت رفت و برگشت وجو دارند، برگشت پذیر نامیده می‌شوند مانند تبخیر و میعان، پر و خالی شدن باتری‌های قابل شارژ ، تبدیل اوزون به اکسیژن و … .
 • پ: بر اساس معادله واکنش نوشته شده با پیشرفت واکنش در جهت (1)، اوزون مصرف می‌شود در حالی که با پیشرفت واکنش در جهت (2)، اوزون تولید می‌شود، حال اگر میزان مصرف اوزون با میزان تولید آن همخوانی داشته و برابری کند، مقدار اوزون موجود در لایه استراتوسفر ثابت می‌ماند و نقش محافظتی خود را به خوبی ایفا می‌کند.

یکی دیگر از درس‌های مهم رشته تجربی به جز شیمی، زیست می‌باشد. ما برای شما گام به گام فصل دوم زیست را نیز قرار داده‌ایم. شما با مراجعه به لینک گام به گام فصل دو زیست دهم | گوارش و جذب مواد می‌توانید این گام به گام را مطالعه کنید.

جواب باهم بیندیشم صفحه 78 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 78 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 78

جواب سوال 1:

 • الف: افزایش، چون جنب و جوش مولکول‌ها بیشتر شده، ضربات زیادتری به پیستون روان وارد می‌کند. پس آن‌را به سمت بالا حرکت می‌دهد.
 • ب: رابطه مستقیم، چون با افزایش دما فاصله میان مولکول‌های گازی بیتشر می‌شود.

جواب سوال 2: حجم یک گاز با تعداد مول یا مولکول‎های آن گاز رابطه مستقیم دارد. پس در فشار ثابت، با افزایش تعداد مولکول‌های گاز، حجم گاز نیز افزایش می‌یابد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 81 شیمی دهم 1401

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 81 شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم‌های شیمی دهم فصل سوم مطابق با چاپ 1401

فصل آخر شیمی دهم، در مورد مایه‌ی حیات زندگی ما یعنی آب است. فصل سوم نسبت به فصل‌های اول و دوم آسان‌تر است. اما در امتحانات پایان ترم شما نمرات زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 96 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 96 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 99 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 99 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 99

جواب سوال 1:

 • آ: حجم محلول هر دو ظرف یکسان است.
 • ب: شمار ذره ها یا مول های حل شونده.
 • پ: در تصویر می‌توانید پاسخ را مشاهده کنید.
 • ت: به مقدار مول ماده حل شونده در یک لیتر محلول، غلظت مولی آن ماده گفته می‌شود.
 • ث: محلول سمت چپ غلیظ تر از محلول سمت راست است.

جواب سوال 2: در انتهای شکل

برای کامل‌تر شدن اطلاعات خود در مورد فیزیک دهم، حتما مقاله‌ی جواب فعالیت‌های فیزیک دهم را مطالعه کنید. در این مقاله پاسخ تمامی فعالیت‌های فیزیک دهم بصورت درس به درس قرار گرفته است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 102 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 102 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 102

جواب سوال 1:

 • آ: با توجه به نمودار در دمای 85 درجه سانتی گراد انحلال پذیری لیتیوم سولفات در حدود 23 گرم است. و طبق همین نمودار انحلال پذیری 28 گرم مربوط به دمای 50 درجه سانتی گراد است.
 • ب: نقطه c: محلول سیر نشده است و نقطه B محلول فراسیر شده را نشان می‌دهد. هر نقطه روی منحنی انحلال پذیری، محلول سیر شده را در آن دما نشان می‌دهد و نقاط زیر منحنی، محلولهای سیر نشده و نقطه‌های بالای منحنی محلول فراسیر شده را نشان می‌دهند.
 • پ: انحلال پذیری لیتیم سولفات در 20 درجه سانتی گراد برابر با 33 گرم و در 70 درجه سانتی گراد برابر با 25 گرم است. با این توصیف اگر 133 گرم محلول سیر شده را از 20 درجه سانتی گراد تا 70 درجه گرم کنیم انتظار میرود، 133g-125g=8g ، لیتیم سولفات جامد ته نشین شود.
 • ت: سدیم کلرید، زیرا نمودار 2 نشان می‌دهد که با افزایش چشمگیر دما انحلال پذیری آن به میزان کمی افزایش می‌یابد.
 • ث: نقطه A نشان دهنده‌ی میزان انحلال پذیری KCL در دمای صفر درجه است.

بخونی‌های عزیز کمی بالاتر مقاله‌ی تمرینات عربی را به شما معرفی کردیم. اما اگر معنی کامل تمام درس‌های عربی دهم را هم نیاز دارید. می‌توانید مقاله معنی درس های عربی دهم را مطالعه کنید.

جواب باهم بیندیشم صفحه 104 شیمی دهم 1401

پاسخ با هم بیاندیشیم شیمی دهم صفحه 104

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 107 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 107 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه شیمی دهم صفحه 107

جواب سوال 1:

 • آ: در جدول سمت چپ آمونیاک و در جدول سمت راست هیدروفلوریک اسید. زیرا دمای جوش هریک از آنها با جرم مولی کمتر نسبت به ترکیبات مشابه، بطور غیر عادی بالاتر است.
 • ب: پاسخ در تصویر مشخص شده است.

جواب سوال 2: در ساختار اتانول برخلاف استون، هیدروژن با پیوند کووالانسی به اتم اکسیژن متصل است. پس میان مولکول‌های آن، پیوندهای قوی هیدروژنی وجود دارد. و باید دمای جوش بالاتری از استون داشته باشد. در واقع دمای جوش 78 درجه مربوط به اتانول و 56 درجه مربوط به استون است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 111 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 111 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 111

جواب سوال 1:

 • آ: انحلال استون در آب: هر دو قطبی هستند ( گشتاور دو قطبی نزدیک به هم و بالایی دارند) و به همین دلیل استون در آب حل می‌شود.
 • ب: انحلال ید در هگزان: هر دو ناقطبی هستند، زیرا ید دو اتمی با اتم‌های مشابه است و هگزان هیدروکربن می‌باشد. و با توجه با اینکه هر دو ناقطبی هستند، چون گشتاور دوقطبی آنها صفر است، در هم حل می‌شوند.
 • پ: حل نشدن هگزان در آب: آب با گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر و هگزان با گشتاور دو قطبی صفر ، از مولکولهای قطبی تشکیل شده اند. پس هگزان ناقطبی در آب قطبی حل نمی‌شوند، لذا یک مخلوط ناهمگن پدید می‌آید.

جواب سوال 2: بله، یعنی مواد قطبی در حلال‌های قطبی و مواد ناقطبی در حلال‌های ناقطبی حل می‌شوند.

جواب سوال 3: بصورت کامل در تصویر پایین.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 111 کتاب شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 114 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 114 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 118 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 118 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 118

جواب سوال 1:

 • الف: با گذشت زمان تنها مولکول‌های آب با عبور از غشای نیمه تراوا از آب خالص به سوی آب دریا مهاجرت می‌کنند. (پدیده اسمز)
 • ب: خیر، با این روش آب خالص مصرف شده و اب دریا رقیق‌تر می‌شود. در واقع با این روش نمی‌توان آب دریا را نمک زدایی کرد و به آب شیرین رسید.
 • پ: وارد کردن فشار به پیستون مانع از مهاجرت خود به خود مولکول‌های آب از آب خالص رقیق‌تر به آب دریا یا همان محلول غلیظ‌تر می‌شود. به طوری که اگر فشاری وارد شده به پیستون به یک حد معین برسد. مهارجت مولکول‌های آب از آب خالص به سوی محلول متوقف می‌شود. یعنی از انجام روند معمولی پدیده اسمز جلوگیری شد.
 • ت: اگر فشار وارد بر پیستون از یک حد معین فراتر رود. مولکول‌های آب از محلول آب دریا به سوی آب خالص مهاجرت می‌کنند. پدیده‌ای که خلاف جهت روند طبیعی پدیده اسمز رخ می‌دهد. از این رو به آن، اسمز معکوس می‌گویند.

جواب سوال 2: آب دریا از یک سو وارد دستگاه شده، سپس با ایجاد فشار بیش از حد نیاز، مولکول‌های آب، با عبور از غشای نیمه تراوا به شوی آب شیرین مهاجرت کرده و محلول غلیظ‌تر از سوی دیگر خارج می‌شود. در واقع با اسمز معکوس می‌توان از آب دریا، نمک زدایی کرد و به تدریج به حجم آب شیرین افزود. پس به این روش از آب شور، آب شیرین را می‌توان تهیه کرد.

همراه عزیز بخونی، به پایان مقاله جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم رسیدیم. امیدوارم نهایت استفاده را از آن برده باشید. هر سوالی راجب مقاله پاسخ باهم بیندیشم های شیمی دهم برایتان پیش آمد، در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم.در ضمن برای مشاهده سایر مطالب مربوط به عربی پایه دهم به آسانی در همین مقاله لینک‌های مربوطه را گذاشته‌ایم و فقط کافیست بر روی لینک مورد نظر کلیک بفرمایید:

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغات بنری کنکور دیدن کنید.

4/5 - (19 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
15 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا