همراهان گرامی بخون سلام. با شما هستیم با مقاله کامل جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم . این مقاله یکی از بهترین مقاله‌های شیمی سال دهم شما می‌باشد. تمامی پاسخ‌های قرار گرفته در این مقاله کامل و مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشند. همچنین پاسخ جواب باهم بندیشم های تمام درس‌های شیمی دهم در این مقاله جای داده شده‌اند.

جواب باهم بیندیشیم شیمی دهم فصل اول

فصل اول شیمی دهم، در مورد کیهان، چگونگی به وجود آمدن آن و ساختار آن است. این فصل از شیمی دهم بسیار مهم و دارای مفاهیمی است که برای سال‌های آینده شما نیز لازم و ضروری است. پس سعی کنید به خوبی این مقاله را مطالعه کنید و یاد بگیرید.

درضمن اگر در بازه زمانی نزدیک به امتحانات پایان ترم خود هستید و به دنبال نمونه سوال جهت آمادگی امتحانات هستید توصیه می‌کنم از نمونه سوالات نوبت دوم شیمی دهم با جواب استفاده کنید که یک بانک سوالات امتحانی فوق‌العاده به‌صورت کاملا رایگان برای شما آماده شده است و به شدت می‌تواند مفید باشد.

جواب با هم بیندیشم صفحه 6 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 6 شیمی دهم

جواب با هم بیندیشم شیمی دهم صفحه 6

جواب سوال 1:

 • الف: شباهت‌ها: عدد اتمی(تعداد پروتون‌ها) یکسان، خواص شیمیایی یکسان.
  تفاوت‌ها: عدد جرمی، جرم، میزان پایداری، نیمه عمر طبیعی، تعداد نوترون‌ها
 • ب: سه ایزوتوپ، زیرا سایر ایزوتوپ‌های این عنصر ساختگی هستند.
 • پ: هیدروژن با عدد اتمی 7
 • ت: از ایزوتوپ های طبیعی، هیدروژن با عدد اتمی 3 و ایزوتوپ‌های ساختگی همگی پرتوزا هستند. بنابراین 5 ایزوتوپ پرتوزا هستند.
 • ث: همه هیدروژن‌هایی که عدد جرمی آنها 3 و بیشتر از 3 است.
 • ج: همه هیدروژن‌هایی که عدد جرمی آنها 3 و از 3 بیشتر است.
 • چ: بیانگر میزان پایداری آن است. زیرا هرچه فراوانی بیشتر باشد، نشان می‌دهد که مقدار بیشتری از آن ایزوتوپ به صورت سالم و دست نخورده و پایدار باقی مانده است.

جواب سوال 2:

لتیوم با عدد جرمی 7:    %94 = 100 × 47/50
لتیوم با عدد جرمی 6:    %6  = 100 × 3/50

دوستان عزیز کلاس دهمی، اگر به پاسخ سوالات بخش خود را بیازمایدهای شیمی دهم خود نیاز دارید، حتما به شما توصیه می‌کنم مقاله‌ی عالی جواب خود را بیازماییدهای شیمی دهم را مطالعه کنید. همه پاسخ‌های موجود در این مقاله کامل و بصورت تصویری می ‌باشند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 9 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 9 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 9

جواب سوال 1: ابتدا گلوکز دارای اتم پرتوزا به بدن بیمار تزریق می‌شود و از طریق گردش خون، جذب توده‌ی سرطانی می‌شود. توده‌ی سرطانی در مقایسه با یاخته‌ی سالم گلوکز بیشتری جذب می‌کند. گلوکزهای پرتوزا به یاخته سرطانی تابش می‌کنند و بازتاب این پرتو توسط دستگاه جذب شده و با بررسی این تابش‌ها به ویژگی‌های یاخته سرطانی پی می‌برند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 15 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 15 شیمی دهم

همراهان گرامی سایت بخون اگر برای آمادگی در امتحانات فیزیک سال دهم خود مشکل دارید، می‌توانید مقاله‌ی جواب فعالیت‌های فیزیک دهم را مطالعه کنید. در این مقاله پاسخ تمامی فعالیت‌های فیزیک سال دهم بطور کامل قرار گرفته است و می‌تواند بسیار برای گرفتن نمره 20 در امتحان به شما کمک کند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 16 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 16 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 16

جواب سوال 1:

 • الف: پاسخ در تصویر بالا مشخص شده است.
 • ب: کاغذ آ 4، چون بقیه مواد جرمشان کمتر از یک گرم است و ترازوی دیجیتالی نمی‌تواند جرم کمتر از گرم را نشان می‌دهد.
 • پ: ابتدا روی ترازوی دیجیتال آنقدر خاکشیر می‌ریزیم تا یک گرم شود. سپس تعداد دانه‌های موجود در یک گرم خاکشیر را می‌شماریم. سپس یک گرم خاکشیر را بر تعداد دانه‌های خاکشیر تقسیم خواهیم کرد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 37 شیمی دهم

پاسخ با هم بیندیشم صفحه 37 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 37

جواب سوال 1:

 • الف: آرایش الکترون-نقطه‌ای، گازهای نجیب همگی جفت و کامی می‌باشد. با توجه به تعداد الکترون‌های تک می‌توان پیش‌بینی نمود که هر یک دارای چند اتصال یا پیوند خواهند بود. برای مثال عنصر گروه 15 دارای 3 الکترون تک است. پس می‌تواند 4 پیوند کووالانسی تشکیل دهد. یا اینکه 4 الکترون دریافت کرده و به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود دربیاید.
 • ب: عناصر فلزی 1 و 2 یا 3 الکترون از دست می‌دهند و به آرایش گاز نجیب قبل از خود می‌رسند. عناصر گروه 14 بطور معمول با به اشتراک گذاری الکترون به پایداری می‌رسند.

جواب سوال 3:

عنصر خانه 7 در گروه 15 جای دارد. بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره پس از خود 3 الکترون دریافت می‌کند و به یون تبدیل می‌شود. اما عناصری که در خانه 12 قرار دارند، متعلق به گروه 2 بوده  و با از دست دادن 2 الکترون به آرایش گاز نجیب پیش از خود می‌رسد.

بخونی‌های عزیز، ما برای شما یک مقاله‌ی عالی را در نظر گرفته‌ایم که با مطالعه آن می‌توانید از امتحان عربی خود نمره 20 را کسب کنید. شما با مطالعه مقاله جواب تمرینات عربی دهم به خوبی می‌توانید خود را برای امتحان عربی خود آماده کنید.

جواب باهم بیندیشم صفحه 38 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 38 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 38

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 38

جواب سوال 1:

 • الف: فلزها به تعداد الکترون‌های ظرفیت خود به نافلزها، الکترون می‌دهند.
 • ب: فلزها فاقد الکترون شده و به کاتیون تبدیل می‌شوند.
 • پ: نافلزها الکترون تک خود را کامل کرده و به آنیون تبدیل می‌شوند.
 • ت: تعداد کاتیون و آنیون‌های بدست آمده را در زیروند قرار می‌دهیم با این شرط که فلز سمت چپ و نافلز سمت راست قرار گیرد.

جواب با هم بیندیشیم شیمی دهم تجربی فصل دوم

فصل دهم شیمی دهم، در مورد انواع گازها، نحوه تولید آنها، نقش آنها در زندگی ما و… است. فصل دوم شیمی پایه دهم بسیار مهم است زیرا به عوان پیش نیازی برای پایه‌های دهم و یازدهم شما عزیزان می‌باشد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 47 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 47 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شمی دهم صفحه 47

جواب سوال 1:

 • الف: بله، چون با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای آن بطور نامنظیم تغییر کرده است. یعنی ابتدا چند کیلومتر دما کاهش، سپس افزایش می‌یابد.
 • ب: بله، وجود یونها نشان می‌دهد که تابش‌های کیهانی باعث جدا شدن الکترون از اتم‌ها و مولکول شده است.

جواب سوال 2: فشار کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که با افزایش ارتفاع، گازها رقیق شده‌اند. به عبارتی تعداد ذرات در واحد حجم کاهش یافته است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 50 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 50 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 50

جواب سوال 1:

 • الف: اکسیژن، آرگون، نیتروژن، هلیم
 • ب: قرمز: اکسیژن، آبی: نیتروژن، بی‌رنگ: آرگون
 • پ: گاز، در دمای 80- یا 193k چون دمای جوش اجزای سازنده هوای مایع کمتر از این دما است. لذا همگی در بالاتر از دمای جوش خود بوده و به شکل گاز هستند.
 • ت: چون تفاوت دمای جوش اجزای مخلوط گازی ناچیز است.

بخونی‌های عزیز کمی بالاتر مقاله‌ی تمرینات عربی را به شما معرفی کردیم. اما اگر معنی کامل تمام درس‌های عربی دهم را هم نیاز دارید. می‌توانید مقاله معنی درس های عربی دهم را مطالعه کنید.

جواب باهم بیندیشم صفحه 53 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 53 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 53

جواب باهم بیندیشم صفحه 55 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 55 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم صفحه 61 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 61 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 61

جواب سوال 1: در این دست سازه، تعداد قطعه‌های پلاستیکی هم‌شکل، هم‌اندازه و هم‌رنگ برابر است، و تنها شیوه‌ی اتصال آنها با یکدیگر تفاوت دارد، از این رو هر دو دست سازه یکسان می‌باشند.

جواب سوال 2: در تصویر بالا مشخص شده است.

جواب سوال 3: اشیاء آهنی مانند میخ در هوای مرطوب زنگ می‌زنند. زنگار تولید شده بدلیل واکنش آهن با اکسیژن و رطوبت موجود در هوا است. در وافع جرم میخ زنگ زده برابر با مجموع جرم میخ آهنی با جرم اکسیژن در رطوبت جذب شده برای تشکیل زنگ آهن می‌باشد.

جواب سوال 4: مخلوط واکنش در آغاز تنها شامل مواد واکنش دهنده بوده، اما پس از انجام واکنش شامل مواد فراورده و گاهی مقدار باقی مانده از واکنش دهنده‌ای که در واکنش شرکت نکرده است. به همین دلیل بهتر است قانون پایستگی جرم در واکنش‌ها بصورت زیر نوشته شود.
جرم مواد پس از واکنش=جرم مواد پیش از واکنش

بخونی‌های عزیز، ما برای شما یک مقاله‌ی عالی را در نظر گرفته‌ایم که با مطالعه آن می‌توانید از امتحان عربی خود نمره 20 را کسب کنید. شما با مطالعه مقاله جواب تمرینات عربی دهم به خوبی می‌توانید خود را برای امتحان عربی خود آماده کنید.

دوستان کلاس دهمی عزیز، اگر در حل سوالات فصل دوم ریاضی خود مشکل دارید. به شما پیشنهاد می‌کنم مقاله‌ی گام به گام فصل دو ریاضی دهم | مثلثات را مطالعه کنید. در این مقالات پاسخ تمامی بخش‌های فصل دو ریاضی دهم قرار گرفته است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 67 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 67 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شمی دهم صفحه 67

جواب سوال 1:

 • الف: با افزایش مقدار گاز کربن دی اکسید، میانگین دمای زمین افزایش یافته است. یعنی ارتباط مستقیم دارد. سطح آبهای آزاد بالا آمده است، که ارتباط مستقیم دارد.
 • ب: دلیل گرم شدن کره زمین امکان شکوفا شدن درختان زودتر از قبل فراهم می‌شود.
 • پ: همه می‌گویند زمستان‌های قدیم یادتان هست!

جواب باهم بیندیشم صفحه 72 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 72 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 72

جواب سوال 1:

 • الف: هیدروژن.
 • ب: ظاهرا انتظار می‌رود دانش‌آموز با ملاحظات صرفا اقتصادی به پاسخ خیر برسد. اما پس از آشنا شدن با ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی، ادامه بحث در دیدگاه خود تجدی نظر خواهد کرد.

جواب سوال 2:

 • الف: چون استفاده از آن در مسیر توسعه پایدار قرار داشته و در بلند مدت به نفع کشور می‌باشد.
 • ب: علت آن هزینه‌های زیاد بازیافت و همچنین ضرر هنگفت پلاستیک‌ها با پایه نفتی برای محیط زیست و ساکنان کره زمین است، و در مسیر توسعه پایدار است.
 • پ: چون حذف کربن دی اکسید با تولید کربن دی اکسید کمتر سبب می‌شود که جامعه از زبان‌های زیست محیطی این گاز گلخانه‌ای در امان باشد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 75 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 75 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 75

جواب سوال 1:

 • الف: اگر فقط واکنش (1) انجام شود پس از مدتی اوزون مصرف شده و تمام می‌شود. در نتیجه تمام اشعه‌های خورشید از جمله اشعه فرابنفش به زمین رسیده و آثار زیان باری دارد. اگر فقط واکنش (2) انجام شود، در این صورت اوزون به گاز اکسیژن و اتم اکسیژن تجزیه نخواهند شد، در نتیجه پرتو فرابنفش، جذب نخواهد شد و به زمین می‌رسد.
 • ب: واکنش برگشت پذیر: واکنشی است که امکان تبدیل مواد سمت چپ به سمت راست و بالعکس وجود دارد، مانند: تبخیر آب، تهیه آمونیاک و انجماد آب.
  واکنش برگشت ناپذیر: واکنشی است که در آن فقط امکان تبدیل مواد در سمت چپ به سمت راست وجود دارد. مانند: پختن غذا، سوختن بنزین، فساد مواد غذای و رسیدن میوه.
 • پ: این عمل برگشت پذیر سبب می‌شود که مرتبا اشعه زیان‌آور فرابنفش به اشعه‌ی بی‌ضرر و فروسرخ تبدیل شود و ساکنان زمین از خطرات آن در امان بمانند.

یکی دیگر از درس‌های مهم رشته تجربی به جز شیمی، زیست می‌باشد. ما برای شما گام به گام فصل دوم زیست را نیز قرار داده‌ایم. شما با مراجعه به لینک گام به گام فصل دو زیست دهم | گوارش و جذب مواد می‌توانید این گام به گام را مطالعه کنید.

جواب باهم بیندیشم صفحه 78 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 78 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 78

جواب سوال 1:

 • الف: افزایش، چون جنب و جوش مولکول‌ها بیشتر شده، ضربات زیادتری به پیستون روان وارد می‌کند. پس آن‌را به سمت بالا حرکت می‌دهد.
 • ب: رابطه مستقیم، چون با افزایش دما فاصله میان مولکول‌های گازی بیتشر می‌شود.

جواب سوال 2: حجم یک گاز با تعداد مول یا مولکول‎های آن گاز رابطه مستقیم دارد. پس در فشار ثابت، با افزایش تعداد مولکول‌های گاز، حجم گاز نیز افزایش می‌یابد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 81 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 81 شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم شیمی دهم فصل سوم

فصل آخر شیمی دهم، در مورد مایه‌ی حیات زندگی ما یعنی آب است. فصل سوم نسبت به فصل‌های اول و دوم آسان‌تر است. اما در امتحانات پایان ترم شما نمرات زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

جواب باهم بیندیشم صفحه 96 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 96 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 96

جواب سوال 1:

 • الف: جرم حل شونده: 80 گرم – جرم محلول: 50 گرم – جرم حلال: 42 گرم
 • ب: از آنجا که جرم محلول دو برابر شده، بنابراین جرم حلال و حل شونده را دو برابر می‌کنیم.
 • پ: یعنی در 100 گرم از این محلول 16 گرم از پتاسیم کلرید حل شده است.
  مطابق تعریف به مقدار ماده‌ی حل شونده بر حسب گرم در 100 گرم از یک محلول درصد جرمی آن محلول می‌گویند.
 • ت: درصد جرمی برابر است با جرم حل شونده تقسیم بر جرم محلول ضربدر 100.
 • ث: یعنی در 100 گزم از این محلول 0/9 گرم سدیم کلرید حل شده است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 99 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 99 شیمی دهم

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 99

پاسخ باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 99

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 99

جواب سوال 1:

 • الف: حجم محلول هر دو ظرف یکسان است.
 • ب: مفدار حل شونده درون ظرف متفاوت است.
 • پ: در تصویر زیر می‌توانید پاسخ را مشاهده کنید.
 • ت: به مقدار مول ماده حل شونده در یک لیتر محلول، غلظت مولی آن ماده گفته می‌شود.
 • ث: محلول (1)، زیرا غلظت مولی کمتری نسبت به محلول دیگر دارد.

برای کامل‌تر شدن اطلاعات خود در مورد فیزیک دهم، حتما مقاله‌ی جواب فعالیت‌های فیزیک دهم را مطالعه کنید. در این مقاله پاسخ تمامی فعالیت‌های فیزیک دهم بصورت درس به درس قرار گرفته است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 102 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 102 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 102

جواب سوال 1:

 • الف: با توجه به نمودار در دمای 85c انحلال پذیری لیتیوم سولفات در حدود 23 گرم در 100 گرم آب است. و طبق همین نمودار انحلال پذیری 28 گرم مربوط به دمای 50c است.
 • ب: نقطه c: محلول سیر نشده است. زیرا گرم جسم حل شونده کمتر از انحلال پذیری در این دما است. و نقطه B محلول فراسیر شده را نشان می‌دهد. زیرا گرم جسم حل شده بیش از میزان انحلال پذیری در این دما است. نقاط روی منحنی انحلال پذیری، محلول سیر شده را در آن دما نشان می‌دهد.
 • پ: انحلال پذیری لیتیم سولفات در دمای 20c برابر با 23 گرم است و در 70c برابر با 25 گرم است.
 • ث: نقطه A نشان دهنده‌ی انحلال پذیری KCL در دمای صفر درجه سلسیوس است.

بخونی‌های عزیز کمی بالاتر مقاله‌ی تمرینات عربی را به شما معرفی کردیم. اما اگر معنی کامل تمام درس‌های عربی دهم را هم نیاز دارید. می‌توانید مقاله معنی درس های عربی دهم را مطالعه کنید.

جواب باهم بیندیشم صفحه 107 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 107 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم صفحه شیمی دهم صفحه 107

جواب سوال 1:

 • الف: در جدول سمت چپ آمونیاک و در جدول سمت راست هیدروفلوریک اسید. زیرا دمای جوش هریک از آنها با جرم مولی کمتر نسبت به ترکیبات مشابه، بطور غیر عادی بالاتر است.
 • ب: پاسخ در تصویر مشخص شده است.

جواب سوال 2: در ساختار اتانول برخلاف استون، هیدروژن با پیوند کووالانسی به اتم اکسیژن متصل است. پس میان مولکول‌های آن، پیوندهای قوی هیدروژنی وجود دارد. و باید دمای جوش بالاتری از استون داشته باشد. در واقع دمای جوش 78c مربوط به اتانول و 56c مربوط به استون است.

جواب باهم بیندیشم صفحه 111 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 111 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 111

جواب سوال 1:

 • الف: انحلال استون در آب: هر دو قطبی هستند ( گشتاور دو قطبی نزدیک به هم و بالایی دارند) و به همین دلیل در هم حل می‌شوند.
 • ب: انحلال ید در هگزان: هر دو ناقطبی هستند، زیرا ید دو اتمی با اتم‌های مشابه است و هگزان هیدروکربن می‌باشد. و با توجه با اینکه هر دو ناقطبی هستند، در هم حل می‌شوند.
 • پ: حل نشدن هگزان در آب: آب قطبی و هگزان ناقطبی می‌باشد، و به همین دلیل در هم حل نمی‌شوند.

جواب سوال 2: بله، یعنی مواد قطبی در حلال‌های قطبی و مواد ناقطبی در حلال‌های ناقطبی حل می‌شوند.

جواب سوال 3:

 • الف: پیوند هیدروژنی، زیرا در همه پیوند O-H وجود دارد.
 • ب: پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های اتانول < پینود هیدروژنی در بین مولکول‌های آب < پیوند هیدروژنی اتانول و آب
 • پ: جون مولکول‌های اتانول توسط پیوند هیدروژنی با مولکول‌های آب احاطه می‌شوند. به همین علت مولکول‌های حل شده ماهیت خود را حفظ می‌کنند و ساختار مولکولی تغییر نمی‌کند.

جواب باهم بیندیشم صفحه 118 شیمی دهم

پاسخ باهم بیندیشم صفحه 118 شیمی دهم

 

جواب باهم بیندیشم شیمی دهم صفحه 118

جواب سوال 1:

 • الف: با گذشت زمان تنها مولکول‌های آب با عبور از غشای نیمه تراوا از آب خالص به سوی آب دریا مهاجرت می‌کنند. (پدیده اسمز)
 • ب: خیر، با این روش آب خالص مصرف شده و اب دریا رقیق‌تر می‌شود. در واقع با این روش نمی‌توان آب دریا را نمک زدایی کرد و به آب شیرین رسید.
 • پ: وارد کردن فشار به پیستون مانع از مهاجرت خود به خود مولکول‌های آب از آب خالص رقیق‌تر به آب دریا یا همان محلول غلیظ‌تر می‌شود. به طوری که اگر فشاری وارد شده به پیستون به یک حد معین برسد. مهارجت مولکول‌های آب از آب خالص به سوی محلول متوقف می‌شود. یعنی از انجام روند معمولی پدیده اسمز جلوگیری شد.
 • ت: اگر فشار وارد بر پیستون از یک حد معین فراتر رود. مولکول‌های آب از محلول آب دریا به سوی آب خالص مهاجرت می‌کنند. پدیده‌ای که خلاف جهت روند طبیعی پدیده اسمز رخ می‌دهد. از این رو به آن، اسمز معکوس می‌گویند.

جواب سوال 2: آب دریا از یک سو وارد دستگاه شده، سپس با ایجاد فشار بیش از حد نیاز، مولکول‌های آب، با عبور از غشای نیمه تراوا به شوی آب شیرین مهاجرت کرده و محلول غلیظ‌تر از سوی دیگر خارج می‌شود. در واقع با اسمز معکوس می‌توان از آب دریا، نمک زدایی کرد و به تدریج به حجم آب شیرین افزود. پس به این روش از آب شور، آب شیرین را می‌توان تهیه کرد.

همراه عزیز بخونی، به پایان مقاله جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم رسیدیم. امیدوارم نهایت استفاده را از آن برده باشید. هر سوالی راجب مقاله پاسخ باهم بیندیشم های شیمی دهم برایتان پیش آمد، در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم.در ضمن برای مشاهده سایر مطالب مربوط به عربی پایه دهم به آسانی در همین مقاله لینک‌های مربوطه را گذاشته‌ایم و فقط کافیست بر روی لینک مورد نظر کلیک بفرمایید:

دانلود PDF جواب باهم بیندیشیم های شیمی دهم

سوالات متداول جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم

 • آیا مقاله مربوط به پاسخ باهم بیندیشم های شیمی دهم مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی نوشته شده است؟
  بله، تک به تک پاسخ‌های موجود در این مقاله با توجه به آخرین آپدیت کتاب درسی شیمی دهم نوشته شده است.
 • آیا در این مقاله از ویدیو برای حل تمرینات استفاده شده است؟
  بله، در این مقاله جواب باهم بیندیشیم های شیمی دهم بصورت ویدیویی نیز موجود است.

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغات بنری کنکور دیدن کنید.

4.1/5 - (13 امتیاز)