یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب فعالیت‌های روانشناسی یازدهم انسانی

سلام همراهان همیشگی. من یاش‌گین ولی‌پور هستم. در سایت بخون جواب فعالیت‌های روانشناسی یازدهم انسانی را به صورت کامل نوشته‌ام. پاسخ همه فعالیت‌ها، کامل و همراه با فایل pdf رایگان می‌باشد. در نظر داشته باشید که پاسخ فعالیت‌های روانشناسی یازدهم انسانی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی است. پس هر جا سوال داشتید از بخش نظرات بپرسید تا پاسخ دهیم.

جواب فعالیت‌های درس اول روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 10 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 10 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 1 صفحه 10 روانشناسی یازدهم انسانی:
یك روانشناس چگونه با كودكان استثنایی رفتار می كند؟
چگونه روان شناسی بر زندگی ما تاثیر می گذارد؟
روانشناسان چگونه مغز را تسکین می بخشند؟

جواب فعالیت‌ صفحه 11 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 11 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 2 صفحه 11 روانشناسی یازدهم انسانی:
اکثراً موفقیت خود را به دانش تخصصی مربوطه نسبت می دهند. اما علاوه بر این میزان علاقه، مطالعه، سبک یادگیری، میل به پیشرفت، خلاقیت، تجربه، تلاش، سخت کوشی و دهها عامل دیگر هم در انتخاب حرفه ی آنها مؤثر می باشد.

جواب فعالیت‌ صفحه 13 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 3 صفحه 13 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 3 صفحه 13 روانشناسی یازدهم انسانی:
1- نظریه عبارت است از الگووقانون موثر در تجرید، تلخیص، تركیب، تلفیق، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات پژوهشی برای تکوین رشته های علمی یا حل مشکل معینی ویا نظریه حرف یك دسته قوانین یا روابط علت و معلولی است. فرضیه حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است. قانون علمی یك اصل نظری است كه از واقعیت های خاصی استنتاج شده و قابل اعمال به گروهی معین یا طبقه ای از پدیده. بیان می شود، هاست،كه بوسیله گزاره ای كه مبین رابطه علیت مابین دو پدیده است مسئله بروز و بیان یك مشکل است. با این وجود برای بررسی یك موضوع باید از هر یك از این مراحل عبور كرد.
2- . قوانین نیوتون / . قانون جاذبه نیوتن / . قانون پایستگی انرژی

جواب فعالیت‌ صفحه 16 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 16 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 4 صفحه 16 روانشناسی یازدهم انسانی:
1- جمله اول توصیف است _زیرا حافضه را وصف نموده است.
جمله دوم تبیین است _زیرا یك موضوع را بررسی كرده است.
2- جمله اول _زیرا ثابت شده می باشد و با واژه های آسان تری بیان شده است.

جواب فعالیت‌ صفحه 18 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 18 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 18 روانشناسی یازدهم انسانی:
حرفه ای در ایران؟
مسئله :چگونگی پدید آمدن آموزش فنی
فرضیه :گسترش علم و صنعت

جواب فعالیت‌ صفحه 21 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 21 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 21 روانشناسی یازدهم انسانی:
مستقیم / غیر مستقیم / مستقیم / غیر مستقیم

جواب فعالیت‌ صفحه 23 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 7 صفحه 23 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 7 صفحه 23 روانشناسی یازدهم انسانی:
سپیده زیرا به باطن لباس اهمیت داده است.

جواب فعالیت‌ صفحه 27 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 8 صفحه 27 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 8 صفحه 27 روانشناسی یازدهم انسانیک
دكتر عادل آذر و دكتر محمد علی بشارت به عنوان پر تولیدترین محققان علوم انسانی كشور معرفی شدند.
تعدادی زیادی از محققان در حوزه روانشناسی فعالیت میکنند، نظیر روانشناسان انجمن های مختلف بالینی و پژوهشی

جواب فعالیت‌ صفحه 27 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 9 صفحه 27 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 9 صفحه 27 روانشناسی یازدهم انسانی:
جلوه های چهره ای، حالت های اندام و حركت های بیانگر، و آهنگ صدا همراه با خشم، لذت، شادی، غم، ترس و هیجان های دیگر تغییر می كنند.

جواب فعالیت‌ صفحه 28 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 10 صفحه 28 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 10 صفحه 28 روانشناسی یازدهم انسانی:
آزمون ciss در تعیین انواع سبک های مقابله ای شامل اجتنابی، هیجانی و حل مسئله در هنگام برخورد با استرس مورد استفاده است.

جواب فعالیت‌ صفحه 30 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 11 صفحه 30 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 11 صفحه 30 روانشناسی یازدهم انسانی:
استفاده از وسیله ی نقلیه ایمن، کلاه کاسکت در موتور سواری و اطلاع از کمکهای اولیه در حوادث در کاهش مرگ و میر در تصادفات جادهای بسیار موثر است.
برای پیشگری از تصادف مجهز كردن تمامی جاده های كشور به دوربین های ثبت تخلف و جریمه نمودن افراد متخلف را پیشنهاد می دهیم.

یازدهمی‌های عزیز برای دسترسی به تمامی مطالب مرتبط با پایه یازدهم انسانی حتماً وارد لینک های زیر شوید:

جواب فعالیت‌های درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 39 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 39 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 43 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 43 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 2 صفحه 43 روانشناسی یازدهم انسانی:
تولد تا 2 سالگی(طفولیت) 2-6 سالگی(کودکی اول) 7-11 سالگی (کودکی دوم) 12-17 سالگی (نوجوانی)
سن و تغییرات جسمانی و شناختی و اجتماعی مرتبط با تقسیم بندی می باشند.

جواب فعالیت‌ صفحه 45 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 3 صفحه 45 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 3 صفحه 45 روانشناسی یازدهم انسانی:
شکاف کام و لب – ناهنجاریهای اندام ها – ناهنجاریهای قلب و عروق – عقب ماندگی های ذهنی – نارسایی های کلیه

جواب فعالیت‌ صفحه 48 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 48 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 4 صفحه 48 روانشناسی یازدهم انسانی:
لیوان باریک و بلند ، زیرا فکر میکند شیر بیشتری درون آن نسبت لیوان پهن وجود دارد.

جواب فعالیت‌ صفحه 50 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 50 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 50 روانشناسی یازدهم انسانی:
در تصویر بالا کودک به تنهایی بازی می کند اما در تصویر پایین کودکان به صورت گروهی بازی می کنند .
کودکی که گروهی بازی می کند رشد اجتماعی بهتر خواهد داشت.

جواب فعالیت‌ صفحه 52 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 52 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 52 روانشناسی یازدهم انسانی:
مینا و برادرس عمل غیراخلاقی انجام نداده اند. بچه های 6 – 5 به دلیل نوع استدلال خود رفتار مینا را به دلیل عدم اطلاع مادر غیراخلاقی می دانند.

جواب فعالیت‌ صفحه 58 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 8 صفحه 58 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 8 صفحه 58 روانشناسی یازدهم انسانی:
-آموزش ریاضی برای کنترل هیجانات معلم
– سروصدا در کلاس و اختلال در تدریس معلم
– مهارت های خودآگاهی و شناخت ویژگی های جسمانی ، شناختی، هیجانی و اجتماعی می باشند

جواب فعالیت‌های درس سوم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 68 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 68 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 1 صفحه 68 روانشناسی یازدهم انسانی:
صدای بوق چند ماشین، موتورسیکلتی در حال عبور، صدای جیک جیک گنجشکها و…

جواب فعالیت‌ صفحه 69 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 69 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 2 صفحه 69 روانشناسی یازدهم انسانی:
انجام این فعالیت انجامش سخت می باشد شاید برای مدت کوتاه بشه تجربه کرد.
محرومیت حسی ازلحاظ عاطفی موجب بیقراری می شود.

جواب فعالیت‌ صفحه 70 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 3 صفحه 70 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 3 صفحه 70 روانشناسی یازدهم انسانی:
من و دوستانم نازنین و سحر مشغول مطالعۀ درسی بودیم و از غذای روی گاز غافل شدیم. بوی سوختگی پخش شد (احساس) مریم گفت یه بویی میاد (توجه) و ناگهان سمیه فریاد زد غذا سوخت و به طرف آشپزخانه دوید. (ادراک)

جواب فعالیت‌ صفحه 70 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 70 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 4 صفحه 70 روانشناسی یازدهم انسانی:
بنابه نظریه ی جبران حسی اگریکی از گذرگاههای حسی نظیر حس بینایی قطع شود حواس دیگر بطور خودکار قویتر و نیرومندتر خواهند شد. مغز آدمی این توانایی را دارد که حس آسیب دیده خودرا با تقویت حواس دیگر بهبود بخشد.

جواب فعالیت‌ صفحه 71 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 71 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 71 روانشناسی یازدهم انسانی:
اگر بتوان موضوعی را با چند حس دریافت کرد. دریافت ما قوی تر می شود. درترکیب این روش یادداشت برداری موجب درگیری حواس بینایی و شنوایی بایکدیگر می شود پس دیدن ،شنیدن و یاداشت برداری با هم یادگیری بیشتری ایجاد می کند بنابراین یادگیری چند حسی قوی تر خواهد بود تا یک حس به تنهایی.

جواب فعالیت‌ صفحه 75 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 75 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 75 روانشناسی یازدهم انسانی:
به قصد تماشای سریال مورد علاقه ی خود تلویزیون را تماشا میکنیم. اما در حین پخش سریال مورد نظر ما به دفعات آگهی های تبلیغاتی پخش میشود. با اینکه برای دیدن تبلیغات سراغ تلویزیون نیامدهایم، آگهی های پخش شده ما را آماده خرید آن وسایل در هنگام دیدن آنها در فروشگاه ها مینماید.

جواب فعالیت‌ صفحه 76 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 7 صفحه 76 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 7 صفحه 76 روانشناسی یازدهم انسانی:
گزینه دوم مطالعه بخشی ازدرس برای اینکه یکنواختی ایجاد نشود.

جواب فعالیت‌ صفحه 78 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 8 صفحه 78 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 8 صفحه 78 روانشناسی یازدهم انسانی:
هشدار کاذب چون تعداد عوامل انحرافی زیاد است _درس با اهمیت تر چون برای از دست ندادن هدف اصلی مطالعه ممکن است با علایم انحرافی بیشتری دچار شود.

جواب فعالیت‌ صفحه 80 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 9 صفحه 80 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 9 صفحه 80 روانشناسی یازدهم انسانی:
خلوت چون تعداد عوامل انحرافی کم است .رنگ کمیاب هم راحت است چون ویژگی منحصربه فرد دارد.

جواب فعالیت‌ صفحه 81 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 10 صفحه 81 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 10 صفحه 81 روانشناسی یازدهم انسانی:
چون رنگ قرمز برجسته تر و منحصر به فرد است
تاثیر کمتری داشت
اثر استروپ یعنی :دخالت رنگ در ادراک.
مثلا وفتی کلمه زرد را با رنگ ابی نشان داده شود وقتی از افراد پرسیده شود به اشتباه می گویند ابی در صورتی که رنک کلمه آبی بوده است خود لغت زرد است افراد دچار خطا می شوند .

جواب فعالیت‌ صفحه 82 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 11 صفحه 82 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 11 صفحه 82 روانشناسی یازدهم انسانی:
مثل کسی که لباس تیره می پوشد تا لاغر نشان داده شود یا کسی که لباس چهار خونه درشت می پوشد چاق تر به نظر می رسد.

دوستان خوبم در این قسمت مقاله به شما پیشنهاد می کنم حتما از نمونه سوالات پایه یازدهم دیدن فرمائید:

جواب فعالیت‌های درس چهارم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 92 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 92 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 94 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 3 صفحه 94 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 3 صفحه 94 روانشناسی یازدهم انسانی:
اطلاعات محیط پیرامون ابتدا از طریق گیرنده های حسی دریافت می شوند؛ سپس در مدت زمان بسیار کمی در حافظۀ حسی باقی می مانند. در صورت حافظه حسی حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری حافظه بلند مدت توجه به اطلاعات تبدیل می شوند و به حافظۀ کوتاه مدت انتقال می یابند و بر اثر تمرین و تکرار در حافظۀ بلند مدت ذخیره می شوند.

جواب فعالیت‌ صفحه 96 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 96 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 4 صفحه 96 روانشناسی یازدهم انسانی:
گنجایش حافظه کوتاه مدت بین ۲۵ تا ۵۰ درصد است یعنی هر فردی بین ۵ تا ۹ کلمه را به خاطر می آورد.

جواب فعالیت‌ صفحه 101 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 101 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 101 روانشناسی یازدهم انسانی:
بر اساس نمودار بعد از ۴۸ ساعت مطالب موجود در حافظه به تدریج فراموش می شوند. بنابراین حسین نسبت به رضا فراموشی کمتری خواهد داشت و روش مطالعه ی او بهتر است.

جواب فعالیت‌ صفحه 104 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 104 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 104 روانشناسی یازدهم انسانی:
اگر بین اطلاعات رمز گردانی و ذخیره شده، علاوه بر نشانه های بیرونی، نشانه های درونی هم وجود داشته باشد، بازیابی آنها از حافظه با مشکلات کمتری روبه رو خواهد بود و فراخوانی آن اطلاعات آسانتر خواهد شد.

جواب فعالیت‌ صفحه 105 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 7 صفحه 105 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 7 صفحه 105 روانشناسی یازدهم انسانی:
پاسخ سوالات چندگزینه ای به علت کوتاه بودن زودتر به خاطر آورده می شوند. راهنمایی: مطالعات انجام شده در مورد روشهای مطالعه و پاسخگویی به سوالات تشریحی، کوتاه پاسخ و چند گزینه ای نشان می دهد به علت اینکه آزمونهای تعیین کننده مانند کنکور، آزمونهای ورودی مدارس و مراکز آموزشی و … به شیوه ی تستی و چند گزینه ا ی مطرح می شود. تقویت حافظه و مهارت پاسخگویی دانش آموزان و داوطلبان در این راستا و یادآوری بهتر و موثرتر پاسخ به سوالات تستی می تواند به پیشرفت تحصیلی فراگیران کمک کند.

جواب فعالیت‌ صفحه 107 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 8 صفحه 107 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 8 صفحه 107 روانشناسی یازدهم انسانی:
هنگام سوال از خواهرمان، ناخودآگاه روی موضوع تمرکز می کنیم و این کار باعث یادآوری و کشف موضوع می شود. وجود خواهر بنا به اصل مجاورت، خاطره ای را که مربوط به وسیلۀ مورد نظر است به یادمان می آورد.

جواب فعالیت‌های درس پنجم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 115 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 115 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 1 صفحه 115 روانشناسی یازدهم انسانی:
– پدر زهرا با مسئله ی انتخاب وسیله ی مناسب و سریع برای مسافرت روبه رو است که به آن تصمیم گیری گفته می شود.
– (به عهده دانش آموز) راهنمایی: سال گذشته محل آموزشگاه زبان من تغییر کرد و از منزل ما بسیار دور شد. طوری که رفت و آمد به آنجا موجب دیر رسیدن من به خانه و در نتیجه کمبود وقت برای رسیدگی به درس ها و کارهایم می شد. از طرفی نمی توانستم کلاس زبان را رها کنم و بسیار به آن علاقه مند بودم.

جواب فعالیت‌ صفحه 116 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 116 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 2 صفحه 116 روانشناسی یازدهم انسانی:
به عهده دانش آموز (مسئله: کسب نکردن رتبه ی خوب در آزمون جامع دبیرستان. دلایل عدم حل: ضعف درسی، فراتر بودن سوالات از تدریس برخی از دبیران، دشواری سوالات، کمبود وقت برای مطالعه ی مناسب)

جواب فعالیت‌ صفحه 117 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 3 صفحه 117 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 3 صفحه 117 روانشناسی یازدهم انسانی:
– با تفکر و بررسی امکانات
– هدف گره زدن دو رشتۀ طناب، تنها امکانات در دسترس «انبردست» است.
– نداشتن تجربه در استفاده از انبردست به عنوان پاندول.

جواب فعالیت‌ صفحه 119 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 119 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 4 صفحه 119 روانشناسی یازدهم انسانی:
– با اعداد فرد یک رقمی چند مضرب دو رقمی برای عدد ۵ می توان نوشت؟ کوچکترین عدد اول پنج رقمی چیست؟
– چرا همکلاسی شما به درسها علاقه نشان نمی دهد؟ چرا معلم ریاضی با علاقۀ زیاد به تدریس می پردازد.

جواب فعالیت‌ صفحه 122 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 122 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 122 روانشناسی یازدهم انسانی:
بزرگسالان، زیرا تجربه های بیشتری دارند که باعث می شود ساختهای شناختی پیچیده تر و موثر تری داشته باشند. فرد ۳۰ ساله به علت تجربیات گذشته خود موفقیت بیشتری در این آزمایش نشان می دهد.
قسمت دوم به عهده دانش آموزان

جواب فعالیت‌ صفحه 125 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 9 صفحه 125 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 9 صفحه 125 روانشناسی یازدهم انسانی:
– ۱) مریم فرصت مطالعه ی خود را تا شروع امتحانات یادداشت کرده و آنها را با توجه به وقتش بین دروس تقسیم میکند. ۲) مدیر مدرسه ای برای مراسم دعای کمیل در روز پنجشنبه بر اساس تجربۀ پنجشنبه های گذشته، اقدام به تهیه وسایل پذیرایی می کند.
– ۱. زهرا با شروع امتحانات به سراغ درس می رود و حدس میزند بتواند خود را آماده کند.
۲. محمد برای صعود دو روزه به قله دنا، اقدام به تهیه وسایل مورد نیاز می کند.

جواب فعالیت‌ صفحه 126 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 10 صفحه 126 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 10 صفحه 126 روانشناسی یازدهم انسانی:
– روش خرد کردن؛ زیرا یک مسئله را به چهار مسئله کوچکتر و فرعی تر تقسیم کرده است.
– این مسئله خوب تعریف شده است چرا که کاملا مسئله ی پیش آمده و روش حل آن نیز توضیح داده شده است.

جواب فعالیت‌ صفحه 127 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 11 صفحه 127 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 11 صفحه 127 روانشناسی یازدهم انسانی:
پاسخ پیشنهادی: کارخانه ی شکلات به علت عدم تنوع در محصولاتش با کاهش درآمد روبه رو شده است. مدیران آن برای افزایش فروش به تدریج محصولات جدیدی تولید میکنند. یا یک آژانس مسافرتی که فقط کاروان های زیارتی را برنامه ریزی میکند برای جلوگیری از زیان، به برنامه ریزی برای تورهای سیاحتی نیز اقدام کرده است.

جواب فعالیت‌ صفحه 127 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 12 صفحه 127 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 12 صفحه 127 روانشناسی یازدهم انسانی:
داستان کلاغ و مار در کلیله و دمنه از کلاغی حکایت می کند که ماری زیر درختی که او لانه دارد زندگی می کند و در غیاب او جوجه هایش را می خورد. کلاغ می خواهد چشمان مار را با نوک خویش در بیاورد، اما روباه راه حلی به کلاغ یاد می دهد که در پایان، مردم ده، مار را با چوب می کشند.

جواب فعالیت‌ صفحه 128 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 13 صفحه 128 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 13 صفحه 128 روانشناسی یازدهم انسانی:
1- تعریف مسئله: سرمای هوا و تمایل به اجرای مسابقه ی ورزشی هیجان آور
2- ارائه راه حل های مختلف: اجرای کلاسی، بازی در سالن ورزشی، اجرا در نمازخانه ی مدرسه، اجرا با پوشاک مناسب، مسابقه فوتسال، والیبال
3- معیارها عبارتاند از: هزینه، قابلیت اجرا و موافقت اکثریت دانش آموزان و کادر مدرسه با پیشنهادهای مطرح شده، استفاده از معلمان برای داوری مسابقات تا برای رعایت بی طرفی
4- بهترین راه حل: برگزاری بازی فوتسال در یک سالن ورزشی نزدیک مدرسه

جواب فعالیت‌ صفحه 130 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 14 صفحه 130 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 14 صفحه 130 روانشناسی یازدهم انسانی:
فرد پرخاشگر اعتماد به نفس پایین داشته و مهارت کنترل خشم نیز ندارد و به همین دلیل باید با مهارت های لازم مانند جرأت آموزی، ارتباط کلامی و روش های کلامی ابراز خود آشنا شود.

جواب فعالیت‌های درس ششم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 137 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 137 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 1 صفحه 137 روانشناسی یازدهم انسانی:
1- تصمیم گیری در مورد انتخاب لباس برای شرکت در جشنی خاص
2- تصمیم گیری درباره ی انتخاب رشتۀ تحصیلی در دانشگاه
تصمیم گیری دوم دشوارتر است، زیرا عوامل زیادی در انتخاب وجود دارد و آینده زندگی به آن بستگی دارد.

جواب فعالیت‌ صفحه 140 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 140 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 144 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 144 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ 4 صفحه 144 روانشناسی یازدهم انسانی:
پاسخ پیشنهادی: در بازدید از یک مکان تفریحی تصمیم گرفتم با وجود احساس ترس سوار زیپ لاین شوم. ولی در نیمه ی راه وحشت زده شدم و تحمل ادامه مسیر را نداشتم.

جواب فعالیت‌ صفحه 145 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 145 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 145 روانشناسی یازدهم انسانی:
– یکی از دوستانم بدون اطلاع خانواده اش از منزل خارج میشد و به گشت و گذار در مکانهای عمومی می پرداخت. یک شب او از من درخواست کرد به والدینش بگویم که وی میهمان منزل ما است و من با یک تصمیم گیری هیجانی موافقت کردم و دوستم در آن شب تصادف کرد.
– مطلع شدن والدین او، مواخذه شدن من توسط والدینم و مطلع شدن مسئولین مدرسه از ماجرا.

جواب فعالیت‌ صفحه 146 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 146 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 146 روانشناسی یازدهم انسانی:
– پاسخ پیشنهادی: در دورهی ابتدایی به یکی از دوستانم بسیار علاقه مند بودم و سعی میکردم انتخاب هایم را با علایق او انطباق دهم. با این که در ورزش والیبال بیش از بسکتبال استعداد داشتم برای بودن با دوستم ورزش بسکتبال را ادامه دادم.
– عدم موفقیت در ورزش بسکتبال ، دور شدن از ورزش والیبال

جواب فعالیت‌ صفحه 147 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 7 صفحه 147 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ 7 صفحه 147 روانشناسی یازدهم انسانی:
– سال گذشته در درس عربی با افت زیادی رو به رو بودم و تصمیم گرفتم در کلاس های تقویتی عربی شرکت کنم. اما هر ترم ثبت نام و شرکت در کلاس را به تعویق می انداختم.
– نتوانستم در امتحان خرداد موفق باشم و مجبور به شرکت مجدد در امتحانات شهریور ماه شدم.

جواب فعالیت‌ صفحه 147 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 8 صفحه 147 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 149 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 9 صفحه 149 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 9 صفحه 149 روانشناسی یازدهم انسانی:
مرحله ۱: شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظر مانند خرید یخچال
مرحله ۲: شناسایی تعداد انتخاب ها یا اولویتهای آن تصمیم، مانند یخچال ایرانی از بین پنج برند معتبر.
مرحله ۳: بیان ویژگی های هر انتخاب یا اولویت، مانند حجم، رنگ، میزان مصرف برق و…
مرحله ۴: ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت، مانند کارایی زیاد و تناسب با اندازۀ آشپزخانه
مرحله ۵: اجرای بهترین اولویت، مانند انتخاب یخچال با برند برتر
مرحله ۶: تعهد و پایبندی به اجرای اولویت مورد نظر، مانند آشنایی با طرز کار و روشهای استفاده و مراقبت
مرحله ۷: بررسی پیامدها و نتایج اجرای اولویت مورد نظر، مانند استفاده بهینه و ابراز رضایت از محصول.

جواب فعالیت‌ صفحه 150 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 10 صفحه 150 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 10 صفحه 150 روانشناسی یازدهم انسانی:
اعتماد افراطی، اعتماد و اتکای زیاد به تصمیمات خودم و عدم مشورت با دیگران از موانع تصمیم گیری های من بود.

جواب فعالیت‌ صفحه 151 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ 11 صفحه 151 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 11 صفحه 151 روانشناسی یازدهم انسانی:
1- انتخاب بین دو شهر زیبا برای مسافرت
2- انتخاب بین دو فیلم با موضوعات جذاب
3- انتخاب بین دو شغل ایده آل برای کار

جواب فعالیت‌ صفحه 152 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 12 صفحه 152 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 12 صفحه 152 روانشناسی یازدهم انسانی:
پوشیدن لباسی که دوست دارم ولی با قوانین مدرسه سازگار نیست یا انتخاب بین لباسی که مدل آن را خیلی دوست داشتم، اما رنگ آن را نمی پسندیدم.

جواب فعالیت‌ صفحه 152 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 13 صفحه 152 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 13 صفحه 152 روانشناسی یازدهم انسانی:
شخصی نیاز به جراحی دندان دارد، ولی از جراحی هراس دارد؛ پس باید یا دندان درد را تحمل کند یا بر ترسش غلبه کرده و جراحی کند.

جواب فعالیت‌ صفحه 155 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 14 صفحه 155 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 14 صفحه 155 روانشناسی یازدهم انسانی:
سوار قایق شدن یا شنا کردن در دریای متلاطم، رانندگی بدون گواهینامه (زیر سن قانونی)، موتور سواری بدون کلاه ایمنی، عدم رعایت مقررات در استفاده از وسایل شهربازی، شرکت در فعالیت های پرهیجان مانند کوه نوردی، صخره نوردی، چتر بازی و… بدون آموزش، امکانات و حضور مربیان متخصص

دوستان یازدهمی عزیز حتماً با استفاده از لینک‌های زیر هر آنچه که در مورد کنکور نیاز است را هر چه زودتر یاد بگیرید:

جواب فعالیت‌های درس هفتم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 163 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 1 صفحه 163 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 164 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 164 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 166 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 3 صفحه 166 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 3 صفحه 166 روانشناسی یازدهم انسانی:
– بله
– ایجاد نگرش نسبت به شهر و بروز رفتارهای مرتبط با آن
– حفظ نظافت شهر، زیباسازی چهره ی شهر، تفکیک زباله، مراقبت از امنیت شهر و رعایت مقررات حاکم بر آن
– شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است.- احترام به قانون احترام به خود است- محیط زیست امانت فرزندانمان است و…

جواب فعالیت‌ صفحه 169 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 169 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 169 روانشناسی یازدهم انسانی:
پاسخ پیشنهادی: استفاده از GPS برای پیدا کردن راه های مناسب برای رسیدن به آدرس مورد نظر.

جواب فعالیت‌ صفحه 171 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 171 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 171 روانشناسی یازدهم انسانی:
عناصر مثبت: فرد چاق قدرمتمند به نظر می رسد. چاقی باعث پر شدن صورت و زیباتر شدن فرد می گردد.
عناصر منفی: چاقی خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد. چاقی مانع تحرک و شادابی روانی انسان است.

جواب فعالیت‌ صفحه 175 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 7 صفحه 175 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 176 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 8 صفحه 176 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 8 صفحه 176 روانشناسی یازدهم انسانی:
پاسخ بستگی به نظر شخصی فرد، درماندگی آموخته شده شدت و ضعف و به سن و تجربۀ شخص دارد.
– رأی می دهم تا مشارکت داشته باشم.
– درس می خوانم تا در ترم های بعدی قادر به نمره آوردن از آن درس باشم یا بتوانم پس از اعالم نتیجه، دادخواهی کنم.
– داد میزنم تا آنچه حق است بیان کرده باشم و هرگز امید خود را از دست ندهم.
– سعی میکنم راه های دوستیابی را پیدا کنم و با بهره گیری از این مهارت ها به تدریج دوستانم را افزایش دهم.
– به پزشک مراجعه می کنم تا روش بهبود آن را دریابم.
– اگر خودم موفق به روشن کردن آن نشوم از امداد خودرو کمک می گیرم.
– از دیگران کمک می گیرم و در نهایت اتاق را ترک می کنم. چون صدای زنگ آزارم می دهد.

جواب فعالیت‌های درس هشتم روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 191 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 2 صفحه 191 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 197 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 4 صفحه 197 روانشناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت‌ صفحه 200 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 5 صفحه 200 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 5 صفحه 200 روانشناسی یازدهم انسانی:
۱) گسترش ارتباطات اجتماعی ۲) استفاده از مهارت تصمیم گیری ۳) مسافرت و برنامه تفریحی ۴)تقویت هوش هیجانی

جواب فعالیت‌ صفحه 203 روانشناسی یازدهم انسانی

پاسخ فعالیت‌ 6 صفحه 203 روانشناسی یازدهم انسانی

حل فعالیت‌ 6 صفحه 203 روانشناسی یازدهم انسانی:
– مقابله ی ناسازگارنه، روش استفاده از داروهای شیمیایی.
– مقابله ی ناسازگارانه با انجام رفتارهای تکانشی و بدون تفکر و تأمل
– قابله ی سازگارانه، روش مشورت و راهنمایی گرفتن.
– مقابله ی سازگارانه، روش مهارت های حل مسئله

خب انسانی‌های عزیز جواب فعالیت های روانشناسی یازدهم انسانی به پایان رسید؛ سعی کردم جواب فعالیت درس ها را به صورت بی نقص و کامل در اختیار شما عزیزان قرار بدم تا بتوانید براحتی چه در امتحانات و چه در کنکور پاسخ سوالات را بدهید. اگر مقاله را دوست داشتید برای اطلاع از مقالاتی از این دست حتماً در خبرنامه سایت بخون عضو شوید و اگر در هر بخش از مقاله ابهامی یا سوالی داشتید حتما در بخش نظرات مطرح کنید.

امتیاز بدهید!
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا