جواب نوشتن های فارسی هفتم

هفتمی‌ها سلام. پوریا فانی، دبیر آموزش و پرورش هستم و امروز در سایت بخون با جواب نوشتن های فارسی هفتم پیش شما عزیزان آمده‌ام. در ادامه به بررسی کامل نوشتن‌های تمام 17 درس فارسی هفتم به صورت کاملا رایگان پرداخته‌ام. این پاسخ‌ها کامل‌ترین منبع موجود برای جواب نوشتن های فارسی هفتم می‌باشد.

پاسخ نوشتن درس اول فارسی هفتم

جواب نوشتن درس اول صفحه 16 فارسی هفتم

 1. الف) صفر
  ب) غریب

جواب نوشتن فارسی هفتم صفحه 22

حل نوشتن درس دوم فارسی هفتم

 1. غرق = فرو رفتن
  چشمه‌ی معرفت = مبدأ آگاهی
  نوجوانان امیدوار ذرت‌ها = بلال‌های ریز کوچک
  کلاس شگفت آفرینش = آفریده‌های خدا
  روح مذاب = هستی بخش جاری، رگ‌های خشکیده
  جوی مزرعه =ریشه خشکیده درختان
  کودکان پر نشاط گل بوته = غنچه‌های پر طراوت گل‌ها
 2. اعجاز ← عجز، معجزه
  غرق ← غریق، اغراق
  نقطه ← نقاط
  معصوم ← عصمت
 3. زرت‌ها = ذرت‌ها
  عامین= آمین
  قرور= غرور
  سحرا= صحرا

جواب نوشتن فارسی هفتم صفحه 35

پاسخ نوشتن درس سوم صفحه 35 فارسی هفتم

 1. باز پس گرفته بودند / بود / آمد / گفت / تفاوت کرده است / می‌گفت / باور نمی‌کرد / بتوانند / درست کرده بودند / پس بگیرند.
 2. الف) صلاح
  ب) مایه
 3. مقتدر ← اقتدار،قادر
  متعال ← تعالی، اعلا،عالی
  نظام ← ناظم، نظم، منظوم
  متخصّص ← تخصص، اختصاص

پاسخ نوشتن درس چهارم فارسی هفتم

جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم

 1. ۱- آفریدگار هم شکوفه‌ها و زیبایی‌ها، اوست.
  ۲- این همه کتاب خوب و آموختنی ما را به سوی خود می‌خوانند.
  ۳- دوست خوب کیمیا است.
  ۴- نوجوانی دوره‌ای شبیه به رویا و زیباست.
  ۵- رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان بسیار مهم است.
 2. مثل ← امثال، مثال، تمثیل نظر ← ناظر، مناظره، منظر جاری ← جریان، مجری، مجرا
 3. آهسته + ی← آهستگی
  زنده + ی ← زندگی
  شکفته + ی ← شکفتگی

بخونی جان، خسته نباشید. در ادامه چند لینک پر کاربرد برای شما عزیزان گذاشته‌ایم:

جواب نوشتن درس ششم فارسی هفتم

حل نوشتن درس ششم صفحه 56 فارسی هفتم

 

 1. خیلی خیلی، کوچولو کوچولو، خدا خدا، جان جان، خالی خالی،تمام تمام، کوچک کوچک
 2. رزمندگان: نهاد | دشمن: مفعول
  من: نهاد | عموی خوش اخلاقم: مفعول
  همه معلّم‌ها: نهاد | بچّه‌ها: مفعول
 3. الف) حیات – حیاط
  ب) خُرد – خورد
 4. 1. جمله عاطفی
  2. آن
  3. جا
  4. من
  5. اگ
  6. نز
  7. ار
  8. مه
  9. انعام
  10. گزاره
  11. یاران
  12. نهاد

حل نوشتن صفحه 63 فارسی هفتم

پاسخ نوشتن درس 7 فارسی هفتم

 1. پرید از شـاخـــکی بر شـــاخــساری / گذشت از بامــــــکی بر جـو کناری
  پاسخ: شاخکی، شاخساری، بامکی، جو کناری
  ز وحشت، سست شد بر جـــای، ناگاه / ز رنــج خستـــگی درمـــاند در راه
  پاسخ: وحشت، جای، ز، رنج، راه
 2. کامل: گاهی | کوتاه شده: گهی
  کامل: شاخه‌ای | کوتاه شده: شاخی
 3. الف) هجوم
  ب) عجز
 4. مفعول: مدتی است دارم فکر می کنم این قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم.
  متمم: این طور شد که به خودم گفتم: دیگر انتخاب کردن بس است.

پاسخ نوشتن درس 8 فارسی هفتم

جواب نوشتن درس 8 صفحه 69 فارسی هفتم

 1. قلب، مهمان خانه نیست. | دیگر انتخاب کردن بس است. | امروز را به فردا افکندن و به امید آینده نشستن، کار درستی نیست.
 2. در اثنای سفر – صاحبان قبور – غفلت – اضطراب – دائماً – تأمل – فکر و عبرت – اندوه – دل آزرده – دقایق تلف شده
 3. هیرت: حیرت
  حیاط: حیات
  مجتبا: مجتبی

جواب نوشتن صفحه 85 درس نهم فارسی هفتم

پاسخ نوشتن درس نهم فارسی هفتم

 1. – علّامه جعفری کنجکاو بود.
  جواب: مسند (کنجکاو): علامه جعفری فعال بود. یا علامه جعفری دقیق بود.
  – او شیفتهٔ طبیعت است.
  جواب: مسند (شیفته): او علاقه مند طبیعت است. او عاشق طبیعت است.
 2. درس: تدریس، مدرس، دروس، مدرسه
  سعادت: سعید، مسعود
  راضی: راضیه، مرضیه
  طبیعت: طبیعی، طبع
 3. حجره، حضرت، ضریح، حرم، محضر
 4. الف) نصیب
  ب) گشت و گذار

دوست خوبم یه خسته نباشید ویژه تقدیم به شما. در ادامه چند لینک دیگر برای شما عزیزان قرار داده‌ام:

جواب نوشتن درس دهم فارسی هفتم

حل نوشتن صفحه 95 فارسی هفتم

 1. خواهم رفت: آینده
  می‌نویسند: حال
  گرفته بودی: گذشته
  شنیدیم: گذشته
  نشسته بودید: گذشته
  آمدند: حال
 2. پیام: نتیجه‌ی اعمال و رفتار ما به خودمان بر می‌گردد.
  قافیه: را / صدا
  ردیف: است
 3. – لحن
  – تلاوت
 4. تصلیم: تسلیم
  سبر: صبر
  تاقت: طاقت

جواب نوشتن صفحه 104 فارسی هفتم

پاسخ نوشتن درس 11 فارسی هفتم

 1. 1. توصیه، وصی، وصیت
  2. خصلت، خصال
  3. منتظر، نظارت، ناظر
  4. موظف، وظایف، وظیفه
  5. ضعف، ضعیف، تضعیف
 2. فعلشخصشمار
  گرفتماول شخصمفرد
  دیدیددوم شخصجمع
  آمدسوم شخصمفرد
  می‌شنویماول شخصجمع
  خواهند رفتسوم شخصجمع
 3. الف) صحن
  ب) غلتیدند
 4. «گاهی عاجزانه از دکتر می‌خواستم بی‌هوشم کند تا ساعاتی از درد رها شوم.
  می‌گفت: «نمی‌شه، اگه بی‌هوشت کنیم، می‌میری
  در آن دقایق، مرگ برایم خواستنی‌تر از تحمل زجر بود اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه دردها بود؛ درِد زخم‌های تنم و درِد جاماندن از شهدا…».
 5. 1. ماضی
  2. ضمیر
  3. یواش
  4. مو
  5. یا
  6. جدی
  7. آرش
  8. دم
  9. بعید
  10. بدر
  11. دور

پاسخ نوشتن درس دوازدهم فارسی هفتم

پاسخ نوشتن صفحه 112 فارسی هفتم

 1. ذوق: قریحه، استعداد
  ادیب: سخندان، دانشمند
  استعداد: توانایی
  مظاهر: نشانه‌ها
 2. اخلاص: خالص، خلوص
  قبول: قابل، مقبل
  حافظ: محفوظ، حفاظ
  تمدن: مدنیت، مدینه
 3. اخلاص، تنوع، ظهور، حصار، مبالغه، مطیع، تمثیل، مدعا، معرق سازی
 4. – شهید رجایی به همراهانش گفت: من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته‌ام.
  گسسته: من / پیوسته: ـَ ش در همراهانش
  – مصطفیٰ دست‌هایش را داخل جیبش فرو برد.
  گسسته: او / پیوسته: ـَ ش در دست‌هایش
  – ما همه مشتاقیم تا ترجمه‌تان را بخوانیم.
  گسسته: ما / پیوسته: -ِ تان در ترجمه‌تان

جواب نوشتن صفحه 118 فارسی هفتم

جواب نوشتن درس سیزدهم صفحه 118 فارسی هفتم

 1. حضور: حاضر، احضار، محضر، حضار
  عطوفت: عاطفه، معطوف، عطف
  حریم: محرم، حرمت، محروم، حرام
 2. الف) برمی‌خاست
  ب) دادخواهی
 3. می‌خوانم : خوان
  می‌روم: رو
  می‌پرسد: پرس
  می‌شنوند: شنو

جواب نوشتن صفحه 125 فارسی هفتم

حل نوشتن درس چهاردهم فارسی هفتم

 1. مظلوم: ظالم، ظلم
  جذاب: جاذبه، مجذوب، جذب
  قدرت: قادر، مقدور
  محبوب: حبیب، محبت، حب
 2. عبادت، عابد، تبعید، تداعی، ابداع، بعید
 3. رسیدند: رسید
  گرفتی: گرفت
  گریختید: گریخت
  گذشتیم: گذشت

حل نوشتن درس شانزدهم فارسی هفتم

جواب نوشتن صفحه 153 فارسی هفتم

 1. درخت بلوط: ترکیب اضافی
  احساس خوب: ترکیب وصفی
  افراد سرشناس: ترکیب وصفی
  صدای بلند: ترکیب وصفی
  مربای زردآلو: ترکیب اضافی
  اسم من: ترکیب اضافی
 2. مطئمن: اطمینان
  سؤال: مسئول
  قصه: قصص
  توجه: وجهه
 3. – شناسنامه ما: نهاد | عمر حقیقی ما: مفعول
  – فرصت‌های خوب و عزیز: نهاد
  – دانش آموزان: نهاد | شهید رجایی: مفعول
  گل‌ها و سبزه‌ها: متمم
 4. ایستادند: خواهند ایستاد
  می‌آید: خواهد آمد
  پرسیدند: خواهند پرسید
  گفت: خواهد گفت

پاسخ نوشتن درس هفدهم صفحه 160 فارسی هفتم

حل نوشتن درس هفدهم فارسی هفتم

 1. سادهغیر ساده
  روزورقه
  دستخاکی
  شاگردسخنرانی
  کاغذنمادین
  گوشتخته
 2. مأمن، لحن، مدهوش، اخلاص، محزون، محدب، مصاحبت، ملاعت، اذیت، حصار
 3. وسط: واسطه، وساطت
  اطاعت: مطیع، مطاع
  رحمت: رحیم، ترحیم
  اعلامیه: اعلام، علائم
 4. 1. کلیک
  2. کوبا
  3. ام
  4. کرمانی
  5. یکتا
  6. امری
  7. خبری
  8. خواهش
  9. سرزنش
  10. نهی
  11. یوشیج
  12. کاج

دانلود PDF جواب نوشتن های فارسی هفتم

بخونی‌های عزیز به پایان مقالهٔ جواب نوشتن‌ های فارسی هفتم رسیدیم. تمام سعی من بر آن بود که کامل‌ترین پاسخ‌ها را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهم. برای اطلاع از آخرین مقاله‌های منتشره شدهٔ مربوط به پایهٔ خود در قسمت خبرنامهٔ سایت ثبت‌نام کید. همچنین با ارسال نظرات و انتقادات خود در پیشرفت مقاله‌ها به ما کمکی شایانی خواهید کرد.

در ادامه چندین لینک برای کمک هر چه بیشتر به شما عزیزان قرار داده‌ایم:

سؤالات متداول

 • آیا مقالهٔ جواب نوشتن‌های فارسی هفتم منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
  بله، مقاله جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی بر اساس چاپ جدید می‌باشد.
 • آیا مقالهٔ جواب نوشتن‌های فارسی هفتم را می‌توان به‌صورت PDF دانلود کرد؟
  بله، در انتهای این مقاله می‌توانید آن را به صورت PDF داشته باشید.
3/5 - (4 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
11 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا