جواب خود ارزیابی های فارسی هفتم

سلام به همراهان همیشگی سایت بخون، من پوریا فانی، دبیر آموزش و پرورش و این‌بار با مقاله جواب خود ارزیابی‌های فارسی هفتم همراه شما دوستان عزیز هستم. در این مقاله سعی کرده‌ایم صحیح‌ترین پاسخ‌های قسمت خود ارزیابی فارسی هفتم را برای شما آماده کنیم. همه پاسخ‌ها از طریق بهترین معلم‌ها و کتاب‌ها گردآوری شده است و نیازی نیست که دیگر نگران پاسخ‌های این بخش باشید.

جواب خود ارزیابی صفحه 14 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 1 فارسی هفتم

1: شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه پرستو، جوجه‌هاي کبوتران و معلم.

2: منظورش اين است که مي‌خواهم با گرماي خورشيد بخار شوم و به آسمان بروم و با خورشيد يکي شوم. و يا مثل آفتاب پر نور شوم.

3: آرزوي اینکه جنگل سبز همیشه سبز باشد.

پاسخ خود ارزیابی درس دوم فارسی هفتم

جواب خود ارزیابی صفحه 21 فارسی هفتم

1: عظمت، جلال و جاذبه‌ی خالق را می‌توان درک کرد.

2: اين درختانند هم چون خاکيان دست‌ها برکرده‌اند از خاکدان

با زبان سبز و با دست دراز از ضمير خاک می‌گويند راز

بر روی سبزه‌ها و کشته‌های سيراب، درختان سرسبز باغ و صحرا را ديديم که شاخه‌ی دست‌های خويش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می‌کردند.

3: گلزارها، ستارگان، رنگين‌کمان، بيابان‌ها.

دوستان عزیزم با لینک‌های زیر می‌توانید از انواع مقالات آموزشی دیگر بهره‌مند شوید:

جواب خود ارزیابی درس سوم فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی صفحه 34 فارسی هفتم

1: جوان و نوجوان خوب بايد اهل فکر کردن دريافتن و تحليل کردن باشد.

2: با حرف زدن نميتوان پيشرفت کرد. براي پيشرفت کردن و ساختن آينده بايد کار کرد و با عمل وکار و کوشش آينده را ساخت.

3: تلاش، ذکاوت، پشتکار، اعتماد به نفس و ايمان قلبي.

جواب خود ارزیابی درس 4 صفحه 40 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 4 فارسی هفتم

1: با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگي بخش شد وهمه سردي هاو غصه ها از بين رفت.

2: چون فرصتي براي برگشت به آن دوران و استفاده درست از آن را ندارند.

3: بايد قدر آن را بدانيم و قشنگي آن را بدانيم وقشنگي آن را با کم حوصلگي و دل خوري هاي بيهوده ،زشت و تاريک نکنيم.

حل خود ارزیابی صفحه 54 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس ششم فارسی هفتم

1: چون اگر خالي باشد مثل يک گلدان، خالي و زشت مي شود و انسان را آزار می‌دهد.

2: زیرا مانند یک دنیای بی‌کران است که با امواج گاهی آشفته و گاهی آرام است. آسمان، کهکشان و …

3: چون یک انسان پول دوست و خسیس بود که نمی‌توانست از ثروتش دل بکند و همواره به وسیله ثروت خویش در اسارت بود.

جواب خود ارزیابی درس 7 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی صفحه 61 فارسی هفتم

1: چون او کوچک و بی‌تجربه بود و آن مسير کوتاه، برايش طولانی و خسته‌کننده شده بود.

2: پذيرفتن نصيحت مادر و عمل کردن به آن.

3: آموختن راه و روش زندگي و تجربه کسب کردن.

پاسخ خود ارزیابی درس هشتم فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی صفحه 67 فارسی هفتم

1: زيرا با صرف وقت می‌توان طلا به دست آورد، ولی دقايق تلف شده را با طلا نمی‌توان خريد.

2: زيستن و زندگی زيبا، فقط همان فرصت‌هايی است که با رفتارهايی زيبا و کارهای بزرگ می‌گذرد. بقّيه روزها و سال‌های ما جزء عمر واقعی ما محسوب نمی‌شوند.

3: ما بايد از وقت خود بهترين استفاده را ببريم و نگذاريم وقتمان تلف شود.

خسته شدید؟ لینک‌های زیر کمکتون می‌کنه:

پاسخ خود ارزیابی درس نهم فارسی هفتم

جواب خود ارزیابی صفحه 84 فارسی هفتم

1: زيرا امام بزرگوار از همه گناهان دور بود و بت‌شکن بود و به مدت چهل سال نمازهای شبشان ترک نشد.

2: به وظايف اسلامی که انسان را می‌سازد عمل کنيد و اخلاق خود را نيکو کنيد و اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنيمت شماريد و آنها را ازخود راضي کنيد و به معلم‌هايتان احترام زيادی بگذاريد.

3: وقتی وارد زيارتگاه می‌شويم دل ما به خدا نزديک‌تر می‌شود و از امامان سرمشق می‌گيريم وقتی وارد مدرسه می‌شويم چون سواد من افزايش پيدا می‌کند فهم و انديشه ما هم افزايش می‌یابد.

جواب خود ارزیابی صفحه 93 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 10 فارسی هفتم

1: معلم گفت: آفرين آفرين خيلی خوب بود آقای علی اسفندياری!

2: مطالعه کتاب، منظم بودن، انجام تکاليف دينی، حافظ قرآن بودن.

3: زيرا اگر علم داشته باشيم اما انجام ندهيم و عمل نکنيم در زندگی به درد ما نمی‌خورد.

حل خود ارزیابی صفحه 102 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 11 فارسی هفتم

1: من دير نمی‌‏آيم شما هم دير نياييد. من غيبت نمی‌‏کنم شما هم غيبت نکنيد. من به شما دروغ نمی‌گويم شما هم به من دروغ نگوييد. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می‌‏کنم شما هم به هر قولی که به من می‌‏دهيد وفا کنيد.

2: چون شيطان می‌خواست با گفتن خودت بيشتر به اين پول احتياج داری او را فريب دهد و اين باعث شد او کمی مکث کند.

3: وقتی در مدرسه يکی از دوستانمان تغذيه خود را جا گذاشته و گرسنه است تغذيه خود را به دوستمان بدهيم اين هم يک نوع ايثار است. جنگ رزمندگان اسلام با دشمن و …

جواب خود ارزیابی درس دوازدهم فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی صفحه 110 فارسی هفتم

1: سلمان جزو خانواده من است. سلمان از اهل بيت است.

2: يکی از مظاهر خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده‌اند ادبا عرفا و سخنوران ايرانی حقایق قرانی را با جمله زيبای شعر و نثر فارسی به نحو احسن آرايش داده‌اند و حقايق اسلامی و معانی لطيف قرانی را در ميان حکاياتی شيرين آورده‌اند.

3: با انجام دادن به وظايف مذهبی و ملی، با به کارگری هوش و لياقت و استعداد، آشنايی با فرهنگ و تمدن‌های ديگر و هماهنگ کردن آنها با فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی، عشق و ايمان.

پاسخ خود ارزیابی درس 13 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی صفحه 117 فارسی هفتم

1: رسول اکرم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می‌کرد. وقتی به سجده می‌رفت حسن (ع) و حسين (ع) بر گردن و پشتش می‌نشستند و او چنان در سجده می‌ماند تا به آرامی پايين بيايند و وقتی از سجده بر می‌خواست هر دوتا را صورتشون را بوسه‌ای می‌زد.

2: يکی از رفتار‌های خوب پيامبر (ص) اخلاق خوب آن است. اگر اخلاق خوب داشته باشی همه تو را دوست دارن و باعث شايستگی فرد نيز می‌شود.

3: زيرا بدرفتاری با خود مسله‌ای شخصی است و می‌توان از آن گذشت ولی قانون‌شکنی مسئله‌ای اجتماعی و عمومی است و حق ديگران را ضايع می‌کند و قابل گذشت است.

جواب خود ارزیابی صفحه 124 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 14 فارسی هفتم

1: مهرباني ،سادگي ، فروتني،خوش بيانی، نظم و دقت و سيمای جذاب از ويژگی‌های درخشان ايشان بود.

2: همه به فرمان امام در کوچه‌ها و خيابان‌ها تظاهرات می‌کردند و درس انقلاب را با بانگ بلند به گوش جهانيان می‌رساندند آن روزها ملت، يک آموزگار، يک معلم و يک استاد داشت و او کسی جز امام خمينی (ره) نبود.

3: اين که قدرتمند بود و به مال و ثروت اهميت نمی‌داد.

حل خود ارزیابی درس شانزدهم صفحه 151 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 16 فارسی هفتم

1: شاپرک با همه تماشاگران فرق داشت، سوالاتی که می‌کرد در برنامه‌ريزی آدم‌آهنی نبود، صدايش بسيار شيرين بود، آدم‌آهنی را تروم عزيز صدا می‌زد.

2: چون آدم‌آهنی ناراحت بود که شاپرک را نجات نداد و به سوالات شاپرک جواب درستی نداده بود.

3: يعنی درخت بلوط به شاپرک آسيب رساند شاپرک با اين که می‌دانست جانش در خطر است باز هم به درخت بلوط رفت می‌توانست بگردد شايد درخت بلوط ديگری پيدا می‌کرد.

پاسخ خود ارزیابی صفحه 159 فارسی هفتم

پاسخ خود ارزیابی درس 17 فارسی هفتم

1: من نمی‌توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم، من نمی‌توانم عددهای بيشتر از سه رقم را تقسيم کنم، من نمی‌توانم کاری کنم که مرا دوست داشته باشند.

2: چون می‌خواست با اين کار تمام نمی‌توانم‌ها را ازبين ببرد و آن‌ها را درون خاک بگذارد و به همه بگويد که ما می‌توانيم.

3: منظور اين است که ما هميشه بايد به خودمان بگويم من می‌توانم و به خاطر همين است که بچه‌ها اين روز را فراموش نمی‌کنند.

دانلود PDF جواب خود ارزیابی های فارسی هفتم

دوستان عزیز به پایان مقاله رسیدیم، به همه سوالات به‌صورت کامل پاسخ دادیم. امیدواریم که این پاسخ‌ها برای شما مفید واقع شده باشد و بتوانید از آنها برای امتحانات خود استفاده کنید. اگر به خوبی پاسخ‌ها را مطالعه کنید، می‌توانید به خوبی آنها را فرا بگیرید و برای همکلاسی‌ها و دوستان خود نیز این پاسخ‌ها را به خوبی توضیح دهید.

برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. درضمن از لینک‌های زیر می‌توانید به سایر محتواهای رایگان هشتم هم دسترسی داشته‌باشید:

سوالات متداول

  • آیا جواب خود ارزیابی های فارسی هفتم کامل است؟
    بله این گام به گام با ترکیب متن و عکس تمامی تجواب خود ارزیابی های فارسی هفتم را در برگرفته و کامل پاسخ داده است.
  • آیا می‌توانم با خوندن این گام به گام در امتحان 20 بگیریم؟
    خب تنها با خواندن این گام به گام امکان مسلط شدن بر این درس وجود نداره. شما باید گام‌به‌گام تمام بخش‌های دیگر را بررسی و سپس با تسلط بر تک تک آنها بالاترین نتیجه را کسب کنید.
  • اگه سوالی داشته باشم می‌توانید کمکم کنید؟
    بله البته، همکاران ما همیشه روی خط هستند و هر لحظه آماده پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان هستند.
4.4/5 - (31 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
10 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا