جواب انس با قرآن پایه هفتم

سلام به دوستان خوبم. امروز می‌خواهیم مقاله جواب انس با قرآن پایه هفتم را در سایت بخون بررسی کنیم، تا بدون نیاز به منابع دیگر کامل‌ترین جواب انس با قرآن هفتم را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم. جواب انس با قرآن هر درس پایه هفتم مطمئناً به عهده خود دانش‌آموز می‌باشد و باید جواب درست و صحیح را پیدا کند. اما نگران نباشید چرا که با مطالعه مقاله جواب انس با قرآن پایه هفتم، به پاسخ صحیح انس با قرآن درس 1 تا 12 به طور کامل دسترسی پیدا می‌کنید.

جواب انس با قرآن درس اول قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 17

جواب صفحه 17 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- الف لام را، این نشانه‌های کتاب حکمت آمیز است.

2- او کسی است که قرار داد خورشید را فروزان و ماه را تابان

3-خلق نکرد خدا این‌ها را جز به حق

4- قطعاً در آمد و شد شب و روز

5- و آنچه آفرید خدا در آسمان‌ها و زمین

6- قطعا نشانه‌هایی است برای قومی که تقوا دارند.

پاسخ قسمت ج:

1- یا ایها الذین آمنوا: ای کسانی که ایمان آورده‌اید.

2- واتقوا الله: از خدا پروا کنید.

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 21

جواب صفحه 21 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- قطعاً خدا ظلم نمی‌کند به مردم هیچ مقدار

2- و لیکن مردم به خورشان ظلم می‌کنند.

3- آگاه باشید قطعا برای خداست آنچه در آسمان‌ها و زمین است.

4- آگاه باشید قطعا وعده خدا حق است.

5- و لیکن بیشتر آن‌ها می‌دانند.

پاسخ قسمت ج:

1- الا قلیلا منهم: جز تعداد کمی از آن‌ها

2- قرضا حسنا: قرض نیکو

جواب فعالیت‎‌های قرآن هفتم را که شامل پاسخ‌های کامل و تشریحی است را در لینک داده شده بدون نیاز به منابع دیگر و به صورت رایگان مطالعه کنید.

جواب انس با قرآن درس دوم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 25

جواب صفحه 25 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- بگو ای مردم

قطعاً آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان

2- به سوی خدا  است بازگشت شما

3- و او بر همه چیز توانا است.

پاسخ قسمت ج:

1- یتقبل الله: داوند را خواهید پذیرفت

2- علی القوم الفاسقین: بر گروه گناهکاران

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 29

جواب صفحه 29 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- قطعاً من توکل کردم بر خدا که پروردگار من و شماست.

2- و فرستادیم به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را

3- ای قوم من عبادت کنید خدا را

به او توکل کردم و به سوی او روی می‌آورم.

پاسخ قسمت ج:

1- بما انزل الله: به آنچه خداند نازل کرد.

2- فاولئک هم ظالمون: پس کسی از ستمکاران خواهد بود.

جواب انس با قرآن درس سوم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 34

جواب صفحه 34 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- و برای خدا است نهان آسمان‌ها و زمین

2- و به سوی او بازگردانده می‌شود همه کارها

3- پس عبادت کن او را و توکل کن بر او

4- و نیست پروردگار غافل از آنچه انجام می‌دهید.

پاسخ قسمت ج:

1- یا ایها الرسول: ای رسول خدا

2- قل یا ایها الکتاب: بگو ای اهل کتاب

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 38

جواب صفحه 38 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- و پیروی کردم آیین پدرانم را (یعنی) حضرت ابراهیم و اسحاق یعقوب

آن لطف خدا بر ما و بر مردم است

و بیشتر مردم شکرگذاری نمی‌کنند.

2- و از بین نمی‌بریم پاداش نیکوکاران را

3- و قطعاً پاداش آخرت بهتر است برای کسانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند.

پاسخ قسمت ج:

1- انزل الیه: نازل شده بر او

2- و انهم لایستکبرون: و قطعا آن‌ها تکبر نمی‌کنند.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنیدهای علوم هفتم را به صورت یکجا از درس اول تا آخر در لینک داده شده به صورت رایگان مطالعه کنید.

جواب انس با قرآن درس چهارم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 44

جواب صفحه 44 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- گفت: آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش هنگامی که نادان بودید؟!

2- گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟

گفت: من یوسف هستم و این برادر من است.

3- پس قطعا خدا از بین نمی‌برد پاداش نیکوکاران را

پاسخ قسمت ج:

1- تفلحون: رستگار شوید

2- یعقلون: فکر می‌کنید

3- عالمین: عالمان

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 47

جواب صفحه 47 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- بگو خداوند آفریننده همه چیز است و او تنها مقتدر است.

2- بدانید (فقط) با یاد خدا آرام می‌گیرد قلب‌ها

3- الف لام را، کتابی که نازل کردیم آن را بر تو تا خارج کنی مردم را از تاریکی‌ها

به سوی نور به اذن پروردگارشان به سوی راه (خداوند) عزیز ستوده

پاسخ قسمت ج:

1- ینزل علینا: نازل کرد بر ما

2- قلوا امنا: گفتند ایمان آوردیم

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی هفتم را از درس اول تا آخر به صورت یکجا که شامل پاسخ‌های کاملاً تشریحی می‌باشد را در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب انس با قرآن درس پنجم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 52

جواب صفحه 52 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- ستایش برای خدا است که بخشید به من در کهنسالی اسماعیل و اسحاق را

2- قطعا پروردگارم شنونده دعا است.

3- پروردگارا قرار بده مرا برپاکننده نماز و نیز فرزندان مرا

4- پروردگارا و بپذیر دعای من را

5- پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم و مومنین را روزی که برپا می‌شود حساب (روز قیامت)

پاسخ قسمت ج:

1- باذن ربهم: به اجازه خداوند

2- خالق کل شیء: خالق همه چیز

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 55

جواب صفحه 55 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- قطعا پرهیزگاران در بهشت و چشمه‌ سارها هستند.

2- داخل آن شوید با سلامتی و امنیت

3- خلق کرد آسمان‌ها و زمین را به حق

پاسخ قسمت ج:

1- والذین کذبو: و کسانی که تکذیب کردند.

2- اکثرهم لایعلمون: بیشترشان بی‌خبرند.

3- ان الله قادر: خداوند تواناست.

جواب انس با قرآن درس ششم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 60

جواب صفحه 60 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- می‌رویاند برای شما آب باران، زراعت‌ها و زیتون و درختان خرما و درختان انگور را

2- و از هر میوه‌ای

3- قطعا در آن نشانه است، برای گروهی که فکر می‌کنند.

4- و در خدمت شما قرار داد شب و روز و خورشید و ماه را

5- و ستارگان رام به فرمان تو هستند؛

6- قطعا در آن نشانه‌ای است برای گروهی که اندیشه می‌کنند.

پاسخ قسمت ج:

1- قلوبهم منکره: قلب‌هایشان انکار می‌کند.

2- مکرالذین: کسانی که حیله می‌کنند.

3- ان الله غفور رحیم: قطعا خدا آمرزنده و مهربان است.

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 63

جواب صفحه 63 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- و برای خداست نهان آسمان‌ها و زمین

2- قطعا خدا بر همه چیز قادر است.

3- و خدا قرار دا برای شما خانه‌هایتان را محل سکونت و آرامش

4- قطعا خداوند امر می‌کند به عدالت و احسان

پاسخ قسمت ج:

1- یقولون علی الله: می‌گفتند بر خدا

2- هدی الناس: هدایت است برای مردم

3- والذین یومنون: و کسانی که ایمان آوردند

کامل‌ترین جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم را از درس اول تا آخر به صورت یکجا در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب انس با قرآن درس هفتم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 68

جواب صفحه 68 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- قطعا این قرآن هدایت می‌کند به چیزی که آن چیز درست‌ترین و ماندگارترین است.

2- و بشارت می‌دهد به مومنان کسانی که کارهای خوب انجام می‌دهند

قطعا برای آنان پاداش بزرگ است

3- و قطعا کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند

4- آماده کردیم برایشان عذابی سخت

پاسخ قسمت ج:

1- و هو اللطیف الخبیر: و او عالم آگاه است.

2- قد جاءکم: آمد برای شما

3- واعرض عن المشرکین: و از مشرکان روی برگردان

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 71

جواب صفحه 71 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- قطعا شیطان بر انسان است دشمنی آشکار

2- قطعا بندگان برای تو نیست(ای شیطان) بر آن‌ها هیچ تسلطی

3- قطعا او(خدا) است بر شما مهربان

4- قطعا بخشنده است خدا بر تو (ای پیامبر) بزرگ (و بسیار)

پاسخ قسمت ج:

1- خسر الذین: آن‌ها زیان کارانند.

2- و لایذکرون اسم اله: و نام خداوند را یاد نمی‌کنند.

جواب انس با قرآن درس هشتم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 76

جواب صفحه 76 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- حمد و ستایش مخصوص خدایی است کسی که نازل کرد بر بندگانش کتاب را و در آن هیچ‎‌گونه نادرستی و ناراستی قرار نداد.

2- قطعا قرار داد برایمان بر روی زمین زیبایی‌هایی از آن

3- تا بیازماییم آن‌ها را که کدام یک از آن‌ها بهترین عمل را دارند.

4- هنگامی که پناه گرفتند جوانان به غار؛

5- پس گفتند: پروردگارا عطا کن به ما

پاسخ قسمت ج:

1- نحن نرزقکم: ما روزی دادیم به شما

2- لعلکم تعقلون: باشد که تفکر کنیم

پاسخ‌های کامل فعالیت‌های علوم ششم را در مقاله جواب فعالیت‌های علوم هفتم به صورت تشریحی و کاملاً رایگان مطالعه کنید.

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 79

جواب صفحه 79 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- آیا کافر شدی به کسی که خلق کرد تو را از خاک؟

2- نیست هیچ توان و قدرتی جز از خدا

3- و گفتند ای وای بر ما چیست این کتاب

جا نمانده است هیچ چیز کوچک و بزرگ جز آن که به حساب آمده است آن،

و یافتند آنچه انجام داده‌اند

ستم نمی‎‌کند پروردگارت به هیچ کسی

پاسخ قسمت ج:

1- و هوالذی جعلکم: و او کسی است که قرار داد برای شما

2- لایشرک له: قرار نده شریکی برایش

3- و انه غفور رحیم: و اوست آمرزنده و مهربان

جواب انس با قرآن درس نهم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 84

جواب صفحه 84 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- بگو قطعا من انسانی هستم مانند شما که فقط به من وحی می‌شود؛

2- قطعا که پروردگار شما فقط خداوند یکتاست؛

3- پس هر کس امید دارد دیدار پروردگار را

پس باید انجام دهد عمل شایسته

و شریک نگیرد برای پرستش پروردگار کسی را

4- یادی از رحمت پروردگارش به بنده‌اش (حضرت) زکریا

پاسخ قسمت ج:

1- عن هذه الشجره: از این درخت

2- اکثرهم شاکرین: بیشترشان شکر گذارند.

و اقل لکما: و نگفتیم که

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 87

جواب صفحه 87 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- (قرآن) نازل شده از سوی کسی است که  زمین و آسمانی بلند را

2- برای او است آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین و آنچه بین آن‌ها است.

3- کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش و آسایش

و درست کرد برای شما در آن راه‌هایی

و نازل کرد از آسمان آب را

پاسخ قسمت ج:

1- الیل و و النهار: شب و روز

2- هل ینظرون: آیا می‌بینید؟

جواب انس با قرآن درس دهم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 92

جواب صفحه 92 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- پس صبر کن بر آنچه مردم می‌گویند (مردم)؛

2- و تسبیح همراه با ستایش کن، پروردگارت را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن

3- و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.

4- و فرمان ده خانواده‌ات را به نماز و در این کار صبور و شکیبا باش؛

5- از تو روزی نمی‌خواهیم؛

6- ما روزی می‌دهیم به تو،

7- و عاقبت برای پرهیزگاری است

پاسخ قسمت ج:

1- و الی ثمود: و بر قوم ثمود

2- فی ارض الله: در زمین خدا

3- عذاب الیم: عذابی سخت

کامل‌ترین جواب خودت را امتحان کن پیام‌های آسمان هفتم را در لینک مقاله داده شده مطالعه کنید تا مشکلی در پاسخ به سوال‌های این قسمت نداشته باشید.

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 95

جواب صفحه 95 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- قطع نازل کردیم برای شما کتابی که (وسیله) تذکر و هدایت شماست، پس آیا تعقل و اندیشه نکردید؟

2- گفتند: ای وای بر ما که بسیار ستمگر بودیم

3- و قرار دادیم از آب هر چیز زنده‌ای را؛ پس آیا ایمان نمی‌آورید

4- و او کسی است که آفرید شب و روز و خورشید و ماه را

5- گفت: بلکه پروردگارتان، پروردگار آسمان‌ها و زمین است کسی که پدید آورد آن‌ها را

پاسخ قسمت ج:

1- علی قوم کافرین: بر قوم کافران

2- رسالات ربی: پیام‌های خدا

3- الذین کذبوا: کسانی که تکذیب کردند

جواب انس با قرآن درس یازدهم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 100

جواب صفحه 100 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- و حضرت یونس زمانی که رفت با خشم و ناراحتی،

2- پس گمان کرد که ما بر او سخت نمی‌گیریم!

3- پس ندا آمد در تاریکی که قطعا نیست خدایی جز خدا یکتا

4- تو پاک و منزهی، قطعا من از ستمکاران هستم

5- پس دعای او را پذیرفتیم و نجات دادیم او را از غم

6- و این چنین نجات می‌دهیم مومنان را

پاسخ قسمت ج:

1- فی الارض: در زمین

2- و العاقبه للمتقین: و عاقبت برای پرهیزگاران است.

3- من الثمرات: بر کشت و زرع

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 103

جواب صفحه 103 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- آیا نمی‌بینی که خدا را سجده می‌کنند هر کس که در  آسمان‌ها و زمین است

و نیز خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درخت و جنبندگان و بسیاری از انسان‌ها؛

2- قطعا خدا دفاع می‌کند از کسانی که ایمان آوردند

3- و قطعا خدا بر یاری آن‌ه توانا است.

4- پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام داده‌اند

برای آن‌ها آمرزش و روزی ارزشمندی است.

پاسخ قسمت ج:

1- قال رب: پروردگار گفت

2- القوم الظالمین: قوم ستمگر

3- امر ربکم: پروردگارتان دستور داد

کامل‌ترین جواب گفت‌و‌گو کنیدهای علوم هفتم را در به صورت تشریحی در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب انس با قرآن درس دوازدهم قرآن هفتم

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 108

جواب صفحه 108 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- ای کسانی که ایمان آورده‌اید، رکوع کنید و سجده کنید و عبادت کنید پروردگارتان را

2- و انجام دهید کارهای نیک تا شاید شما موفق و رستگار شوید.

3- پس به‌ پا دارید نماز را و بپردازید زکات را

4- و تمسک بجویید به خدا که او سرپرست شماست

5- پس چه خوب سرپرستی است و چه خوب یاوری است

پاسخ قسمت ج:

1- و اکتب لنا: و نوشت برای ما

2- الذین تتبعون: کسانی که پیروی می‎‌کنند

3- کل شیء: همه یز

جواب انس با قرآن هفتم صفحه 111

جواب صفحه 111 قرآن هفتم

پاسخ قسمت ب:

1- و او کسی است که زنده می‎‌کند و می‌میراند

و از اوست آمد و شد شب و روز؛ پس آیا تعقل و اندیشه نمی‌کنید؟!

2- و بگو: پروردگارا پناه می‌برم به تو از وسوسه‌های شیطان

3- و بگو: پروردگارا و بیامرز و رحم و مهربانی کن و تو بهترین مهربانانی

پاسخ قسمت ج:

1- والله الاسماء: و برای خداست آسمان‌ها

2- والذین کذبوا: و کسانی که تکذیب کردند

3- او لم یتفکروا: آیا آن‌ها فکر نکردند؟

دوستان خوبم به انتهای مقاله جواب انس با قرآن پایه هفتم رسیدیم. امیدوارم نهایت استفاده را از آن برده باشید و برای شما عزیران مفید بوده باشد. همانطور که قول داده بودم کامل‌ترین جواب انس با قرآن پایه هفتم را در اختیار شما قرار دادم. برای اطلاع از آخرین مقالات آموزشی و آپدیت سایت بخون، پیشنهاد می‌کنم حتما در خبرنامه سایت عضو شوید. هر سوالی راجب مقاله جواب انس با قرآن پایه هفتم برایتان پیش آمد، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا سریعا پاسخگو باشیم.

درضمن از طریق لینک‌های زیر به سایر محتواهای مرتبط هم می‌توانید دسترسی داشته باشید:

دانلود PDF جواب انس با قرآن هفتم

سوالات متداول

  • آبا مقاله جواب انس با قرآن پایه هفتم شامل جواب فعالیت‌های قرآن هفتم می‌باشد؟
    خیر. مقاله جواب انس با قرآن پایه هفتم، فقط شامل جواب انس با قرآن درس 1 تا 12 قرآن هفتم می‌باشد.
  • جوا فعالیت‌های قرآن هفتم را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟
    در مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم، جواب فعالیت‌های درس 1 تا 12 قرآن پایه هفتم را می‌توانید بیابید.
4.1/5 - (8 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
6 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا