جواب فعالیت‌های تکمیلی منطق دهم انسانی

انسانی‌های عزیز سلام، به سایت بخون خوش آمدید. من یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز با جواب فعالیت‌های تکمیلی منطق دهم انسانی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی 1402 در کنار شما هستم. این مقاله شامل پاسخ فعالیت‌های تکمیلی منطق دهم انسانی به صورت کامل همراه با pdf رایگان برای دانلود است. پس در ادامه با من همراه باشید و هرجا سوال داشتید از بخش نظرات بپرسید تا پاسخ دهیم.

جواب فعالیت تکمیلی درس اول صفحه 10 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس اول صفحه 10 منطق دهم انسانی

2- منطق معیار تفکر است=تصدیق / منطق=تصور / تصدیق بخشی از علم است=تصدیق کوه / سهند=تصو ر
3- ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد. منطق دانان این قواعد را کشف کرده اند و به صورت علم منطق در اختیار ما قرار داده اند. گرچه ذهن انسان به طور طبیعی منطقی رفتارمی کند و بدون دانستن نامهای این قواعد، آنها را در زندگی خود به کار می برد؛ اما ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معمولا در استدلالهای پیچیده یا تعریف دقیق اصطلاحات خاص، دچار اشتباه می شود. به همین دلیل با به کارگیری علم منطق که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد، سریع تر و دقیق تر می توان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد.

خب در پایان فعالیت تکمیلی درس اول از مقاله جواب فعالیت‌های تکمیلی منطق دهم انسانی از شما دعوت می کنم از سایر مطالب مربوط به این درس دیدن فرمائید:

جواب فعالیت تکمیلی درس دوم صفحه 18 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس دوم صفحه 18 منطق دهم انسانی

1) الف) ۱- خانمی که فامیل او پزشکی بود ۲- زن یک پزشک یا خانمی که پزشکی شغل او بود
ب) ۱-او گفت که این کتاب مال خودش است ۲- او گفت که این کتاب مال من گوینده است
ج) ۱- پسر گرد و خاک لباس خودش را تکاند ۲- پسر گرد و خاک لباس پدرش را نکاند
د) ۱- از او گشتن: از ان او شدن ۲- از او گشتن: از او برگشتن و به او پشت کردند
ه) ۱-سعید فرد دینداری است ۲-همسایه سعید فرد دینداری است
و) ۱- عفو، لازم نیست اعدامش کنید ۲- عفو لازم نیست،اعدامش کنید
2) الف) جناس تام
ب) برادر که در بند خویش است، نه برادر نه خویش است
ج) دلالت التزامی

جواب فعالیت تکمیلی درس 2 صفحه 18 منطق دهم انسانی

3) الف) دلالت التزامی
ب) دلالت مطابقه
ج) دلالت تضمن: زیرا فقط روی کفش را واکس میزنیم
د) دلالت التزامی
4) الف) مغالطه توسل به معنای ظاهری
ب) پاسخ سلمانی توسل به معنای ظاهری بوده است
5) شما می توانید به وسیله فتحه، کسره و ضمه معنای کلمات را تغییر دهید.

همراهان عزیز از همینجا از شما دعوت می کنم از سایر مطالب پایه دهم انسانی که بصورت کاملاً رایگان برای شما آماده کرده ایم نیز دیدن فرمائید:

جواب فعالیت تکمیلی درس سوم صفحه 26 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس سوم صفحه 26 منطق دهم انسانی

2) الف) جزئی / کلی
ب) کلی / کلی
ج) جزئی / کلی
3) عموم و خصوص من وجه / تباین / عموم و خصوص مطلق / تساوی / عموم و خصوص مطلق / عموم و خصوص من وجه / عموم و خصوص مطلق / تباین

answer supplementary activities logic10 humanity 5

جواب فعالیت تکمیلی درس چهارم صفحه 37 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس چهارم صفحه 37 منطق دهم انسانی

1) تعریف لغوی
2) شابک: شماره استاندارد بین المللی کتاب
نداجا: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پهپاد: پرنده هدایت پذیر از راه دور
هما: هواپیمای ملی جمهوری ایران
3) الف) نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص و…در این تعریف از آبگوشت به عنوان مفهوم عام استفاده می شود و وجه تمایز دیزی ذکر میشود.
ب) نوعی غذا شامل آب، گوشت، سیب زمینی، نخود و…
ج) در تعریف از مفاهیم اشنا و معلوم نزد مخاطب استفاده می کنیم و همواره از بدیهی ترین یا عام ترین مفاهیم اولیه اغاز نمی کنیم.
4) الف) تعریف از طریق ذکر مصادیق یا تعریف یه مثال

پاسخ فعالیت تکمیلی درس 4 صفحه 37 منطق دهم انسانی

ب) تعریف تحلیلی( این تعریف دوری نیست زیرا فرد عینک را می شناخته و می خواهد، دو کانونی را بشناسد)
ج) تعریف تحلیلی
د) تعریف تحلیلی
5) تعریف تحلیلی، آمار: به مطالعه نحوه گرد اوری، سازماندهی، تحلیل و تفسیر داده ها برای استخراج اطلاعات و تصمیم گیری، امار گفته می شود.
تعریف تحلیلی، کنش: به فعالیتی که انسان انجام میدهد، کنش می گویند. کنش اگاهانه، ارادی و هدفدار است.
6) الف) تعریف دوری است
ب) تعریف واضح نیست و از الفاظ دشوار استفاده شده است

جواب فعالیت تکمیلی درس 4 صفحه 37 منطق دهم انسانی

ج) تعریف جامع افراد نیست و همه انواع تعریف را شامل نمی شود.
د) تعریف دوری است
ه) مانع نیست، زیرا دوزیستان نیز دارای ابشش هستند.

جواب فعالیت تکمیلی درس پنجم صفحه 51 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس پنجم صفحه 51 منطق دهم انسانی

1) الف) نتیجه گیری طوطی استدلال تمثیلی است.
ب) قیاس در ادبیات مطابق با تمثیل در منطق است.
2) الف) استدلال تمثیلی است. وجه شباهت تنها در سفید بودن است و نمی توان از این مطلب به شور بودن رسید.
ب) استدلال تمثیلی است
ج) استقرا ضعیف است و تعمیم شتاب زده انجام شده است.
د) استدلال تمثیلی است. فرد شبیه اقراد مهربان و قابل اعتماد بوده است، اما دلیل ندارد مانند انها قابل اعتماد باشد.
ه) استقرا ضعیف است و تعمیم شتاب زده انجام شده است. زیرا نمونه گیری از هزار نفر برای تعمیم به چندین میلیون نفر کافی نیست.

پاسخ فعالیت تکمیلی درس 5 صفحه 51 منطق دهم انسانی

3) الف) استدلال تمثیلی به تنهایی استدلالی ضعیف است اما اگر نمونه های زیاد تمدن های تاریخی را بررسی کنیم، از راه استقرا میتوان ان را استدلالی استقرایی نیمه قوی دانست.
ب) استنتاج بهترین تبیین (استدلال قوی) نتیجه قطعی نیست، زیرا ممکن است سگ را موقتا بیهوش کرده باشند. یا سگ پارس هم کرده است، ولی به دلیل سر و صدایی دیگر، کسی صدای او را نشنیده است و احتمالات دیگری که همچنان وجود دارند.
ج) استقرا، نمونه گیری در مدت یکسال می توانند استدلال قوی ایجاد کند.
د) استنتاج بهترین تبیین است از تجربه های قبلی استفاده کرده است که وقتی چند روز شهر تعطیل است معمولا مردم به مسافرت می روند و شهر خلوت می شود. لذا استدلال استقرایی قوی است. میتوان ان را به راحتی نوعی قیاس معتبر دانست بدین ترتیب که بگوییم از حکمی کلی درمورد مسافرت مردم استفاده کرده است و نتیجه گرفته است. زیرا می دانند که مردم به مسافرت رفته اند.

جواب فعالیت تکمیلی درس 5 صفحه 51 منطق دهم انسانی

ه) استقرای قوی
و) قیاس معتبر. چون گفته مطابق قانون پس از حکم کلی نتیجه گرفته است و قیاس است. اما اگر می گفت تمام تاکسی ها در این مثال مسافرکش و آژانس نیست بلکه عضو اتحادیه تاکسی است.
4) الف) تخمینی
ب) جامعه آماری حیطه ای است که در آن داده های آماری خود را جمع آوری می کنیم (مجموعه کل واحد های آماری یعنی مجموعه افراد یا چیز هایی که داده های مربوط به انها در یک بررسی آماری گرد اوری می شود را جامعه آماری می گویند) جامعه آماری همان حیطه ای است که در آن به یک استقرا می پردازیم.
ج) خیر، همواره مشت نمونه خروار نیست. ولی اگر خروار یکنواخت باشد مشت نمونه خروار است.

پاسخ فعالیت تکمیلی درس پنجم صفحه 51 منطق 10 انسانی

5) الف) ممکن است واقعا بیمار و نیازمند باشد. ممکن است شیاد باشد. با توجه به زیاد شدن این نوع درخواست توسط شیادان، لازم است به سرعت حکم به بیمار و نیازمند بودن وی نکنیم. همچنین بهتر است تاریخ نسخه یا عکس رادیولوژی وی را ببینیم.
ب) به احتمال زیاد نذری می دهند مخصوصا اگر در ایام محرم باشد.
ج) احتمالا دسته عزاداری از آنجا عبور می کند یا شربت توزیع می کنند، گرچه احتمال تصادف وجود دارد اما احتمال ان کم است.

همراهان دهمی حتما برای کسب بالاترین معدل به نمونه سوالات مفید و جامع از درس های خود نیاز دارید؛ پس حتماً وارد لینک های زیر شوید:

جواب فعالیت تکمیلی درس ششم صفحه 61 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس ششم صفحه 61 منطق دهم انسانی

1) الف) قضیه است. جمله خبری است
ب) قضیه نیست. جمله انشایی است
ج) قضیه است. جمله خبری است
د) قضیه نیست. جمله انشایی است
2) الف) قضیه حملی
ب) قضیه شرطی
3) الف) موجه جزئیه، موضوع: درخت ها محمول: همیشه سبز رابطه: هستند
ب) شخصیه موجبه، موضوع: بینالود محمول: بزرگترین کوه خراسان ربطه: است
ج) شخصیه سالبه، موضوع: لفظ سیمرغ محمول: بی معنا رابطه: نیست
د) موجبه کلیه، موضوع: دشمنان محمول: نابود رابطه: شدند
ه) سالبه جزئیه، موضوع: فرش ها محمول: دستباف رابطه: نیستند
و) سالبه کلیه، موضوع: کسی(فرد، انسان) محمول: امده به کلاس رابطه: نیست

جواب فعالیت تکمیلی درس 6 صفحه 61 منطق دهم انسانی

4) تساوی: هر الف ب است، هر ب الف است.
تباین: هیچ الف ب نیست، هیچ ب الف نیست.
عموم و خصوص مطلق(در حالتی که الف<ب) : هر الف ب است، بعضی الف ب است، بغضی ب الف نیست.
عموم و خصوص من وجه: بعضی الف ب است، بعضی الف ب نیست، بعضی الف ب است، بعضی ب الف نیست.

جواب فعالیت تکمیلی درس هفتم صفحه 69 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس هفتم صفحه 69 منطق دهم انسانی

1) در مربع تقابل، جای موضوع و محمول ثابت است، اما در عکس مستوی جای آن ها تغییر می کند.
2) الف) کاذب: تناقض
ب) کاذب: تناقض
ج) کاذب: تضاد
د) صادق: تداخل
ه) صادق: عکس مستوی
و) مشخص نیست: داخل تحت تضاد

پاسخ فعالیت تکمیلی درس 7 صفحه 69 منطق دهم انسانی

4) در تناقض هم کمیت تغییر می کند هم کیفیت- در تضاد کمیت ثابت ولی کیفیت تغییر می کند- در تداخل کمیت تغییر می کند ولی کیفیت ثابت است- در عکس مستوی کمیت در مواردی ثابت و در مواردی متغییر است ولی کیفیت ثابت است.

جواب فعالیت تکمیلی درس 7 صفحه 69 منطق دهم انسانی

5) رابطه تناقض از نظر صدق و کذب رابطه دوطرفه است. سایر روابط از نظر صدق و کذب یک طرفه اند. در تضاد از صدق یک طرف، کذب طرف دیگر نتیجه می شود. اما کذب طرف دیگر، صدق طرف نخست را نتیجه نمی دهد. اما در عکس مستوی از صدق میرسیم یعنی از صدق اصل قضیه می رسیم. اما کذب اصل نمی توان به کذب عکس رسید ولی از کذب عکس، میتوان به کذب قضیه اصلی رسید.

جواب فعالیت تکمیلی درس هشتم صفحه 82 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس هشتم صفحه 82 منطق دهم انسانی

1) الف) حد وسط در دو مقدمه عینا تکرار نشده است، محمول در مقدمه اول «از خاک» است و در مقدمه دوم «خاک» است.
ب) هر دو مقدمه قیاس سالبه است و ای باعث نا معتبر شدن قیاس شده است.
ج) حد وسط هم معنا نیست. اشتراک لفظ است و در مقدمه ی اول شیر به معنای شجاع است و در مقدمه دوم به معنای یکی از حیوانات وحشی است.
د) حد وسط باید در یک مقدمه حداقل مثبت باشد ولی در هر دو منفی است.
ه) هر دو مقدمه ی قیاس، سلبی است و قیاس نا معتبر است.
2) خیر زیرا آنچه در نتیجه موضوع است، در مقدمه اول به کار می رود و آنچه در نتیجه محمول است. در مقدمه دوم به کار می رود. لذا با جا به جا کردن مقدمات قیاس شکل اول و ثابت نگه داشتن نتیجه، همچنان شکل اول را خواهیم داشت. برای تبدیل شدن شکل اول به شکل چهارم، علاوه بر جا به جا کردن مقدمات باید جای موضوع و محمول را در نتیجه عوض کنیم.

پاسخ فعالیت تکمیلی درس 8 صفحه 82 منطق دهم انسانی

جواب فعالیت تکمیلی درس نهم صفحه 96 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس نهم صفحه 96 منطق دهم انسانی

1) الف) قضیه شرطی متصل اگر از باغ رعیت «مقدم» انگاه غلامان او «تالی»
ب) شرطی منفعل حقیقی: اگر تلویزیون با کلید اصلی روشن شود دیگر با کلید کنترل از راه دور روشن نشده است و برعکس نیز نمی شود که از هیچ راهی روشن نشده باشد
ج) شرطی منفصل مانعه الجمع(غیر قابل جمع در صدق). هر دو نمره را که نمی توان در یک درس و یک امتحان گرفت.
د) شرطی منفعل حقیقی. حروف انگلیسی از این دو حالت خارج نیست.
ه) شرطی منفعل مانعه الجمع( غیر قابل جمع در صدق). با آن پول نمی شود هر دو را خرید.
و) شرطی منفعل مانعه الجمع(غیر قابل جمع در کذب) ممکن است در پخت شیرینی ها از هر دو شیره استفاده می شود.
ز) شرطی متصل: اگر به صورت ادمی (مقدم) انگاه احمد و بوجهل (تالی)

پاسخ فعالیت تکمیلی درس 9 صفحه 96 منطق دهم انسانی

2) الف) قیاس استثنایی اتصالی: نا معتبر است و در واقع مغالطه ی رفع مقدم است. اگر سیگار بکشم. اگر قلیان بکشم.اگر معتاد باشم.پس عمرم کوتاه خواهد شد.
ب) قیاس استثنایی اتصالی: نامعتبر است. مغالطه ی وضع تالی. اگر پلیس مخفی باشد. اگر دزد باشد پس: او اسلحه دارد
ج) قیاس استثنایی اتصالی: معتبر- رفع تالی- معتبر
د) قیاس استثنایی اتصالی رفع مقدم- نامعتبر- مغالطه رفع مقدم
ه) قیاس استثنایی اتصالی- نامعتبر- مغالطه وضع عالی

answer supplementary activities logic10 humanity 22

3) الف) امروز مدارس به علت الودگی هوا تعطیل نیستند (قیاس استثنایی اتصالی، رفع تالی، معتبر)
ب) قیاس استثنایی اتصالی: نامعتبر است. مغالطه ی وضع تالی. اگر پلیس مخفی باشد. اگر دزد باشد پس: او اسلحه دارد
ج) زهرا تحقیق تحویل داده است (قیاس استثنایی انفصالی مانعه الرفع (غیر قابل جمع در کذب))، معتبر
د) شهرام در اتاق کناری است (قیاس استثنایی انفصالی مانعه الجمع (غیر قابل جمع در صدق))، معتبر

جواب فعالیت تکمیلی درس دهم صفحه 113 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس دهم صفحه 113 منطق دهم انسانی

1) الف) مغالطه توسل به احساسات- تطمیع
ب) مغالطه مسموم کردن چاه
ج) مغالطه تله گذاری
د) مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی
ه) مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

پاسخ فعالیت تکمیلی درس 10 صفحه 113 منطق دهم انسانی

2) تیتر اول بزرگ نمایی / تیتر دوم کوچک نمایی
3) خیر زیرا بدون ذکر دلایل و مستندات سعی در اثر گذاری بر احساسات افراد شده است و از مغالطه بزرگ نمایی استفاده شده است
4) تاثیر پذیری از اجتماع: نیاز به تحسین از طرف اطرافیان، مدگرایی، عدم اعتماد به نفس، عدم شناخت ارزش ها و…
5) مثبت: ملی پوشان فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی مصمم، ثابت قدم و استوار هستند.
منفی: در هیچ زمینه ای نباید یک دنده، لجوج و کله شق باشیم
خنثی: علی هنوز هم در رابطه با دیگران به احترام گذاشتن پایبند است.

دهمی‌های عزیز به پایان مقالۀ جواب فعالیت‌های تکمیلی منطق دهم انسانی رسیدیم، امیدوارم مورد قبول و رضایت شما بوده باشد. حتماً در قسمت خبرنامۀ سایت شرکت کنید تا از جدیدترین مقالات منتشر شده روز باخبر شوید. همچنین در قسمت نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید. راستی از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به سایر مباحث مربوط به رشته و پایه خود دسترسی داشته باشید و از محتواهای رایگان استفاده کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا