جواب تمرین‌های منطق دهم انسانی

انسانی‌ها سلام به بخون خوش آمدید. من، یاش‌گین ولی پور هستم و امروز با مقاله جواب تمرین‌های منطق دهم انسانی همراه شما هستم. این مقاله شامل کامل‌ترین پاسخ تمرینات منطق دهم انسانی بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی 1402 است. در جریان باشید که با خواندن مقاله پاسخ تمرینات منطق دهم به دقیق‌ترین جواب‌ها دست می‌یابید و همچنین pdf رایگان برای دانلود نیز برای شما قرار داده شده است. پس اگر دنبال جواب تمرینات منطق دهم انسانی هستید تا انتها با من همراه باشید و هر جا سوال داشتید از بخش نظرات بپرسید تا پاسخ دهیم.

جواب تمرین‌های درس اول منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌های صفحه 8 و 10 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌های درس اول منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 8:
تصور / تصدیق / تصور / تصدیق
تمرین صفحه 10:
استدلال / تعریف / استدلال / تعریف

جواب تمرین‌های درس دوم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌ صفحه 14 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌های صفحه 14 منطق دهم انسانی

1) -خواب شیرین: ۱- خواب خوش / ۲- خوابی که شیرین می بیند
-کاری: ۱- فعال، کوشا و پر تلاش / ۲-نوعی ادویه و طعم دهنده غذا
2) اجازه ندارید / مهارت ندارید / قدرت لازم را ندارید

جواب تمرین‌های صفحه 15و 16 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌های صفحه 15و 16 منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 15:
-تضمن(منظور صفحات کتاب است)
-التزام(منظور شجاع بودن فرد است)
-مطابقه(منظور کا کتاب است)
-تضمن(منظور بخشی از ماشین است مثلا موتور آن خراب شده است)
تمرین صفحه 16:
۱-به نظر، علی احمدی دانشجوی خوبی است. / ۲-به نظر علی ،احمدی دانشجوی خوبی است.
-یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت در شهر بوشهر، برگزار می شود. / یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت، در شهر بوشهر برگزار می شود.
-ارز: پول خارجی، بها / عرض: پهنا در برابر طول/ ارض: زمین، سرزمین / مُلک: کشور، پادشاهی / مَلک: به صورت ملک به معنی پادشاه ، به صورت مَلَک به معنی فرشته / مِلک: دارایی، آنچه در تصرف شخص باشد

جواب تمرین‌ صفحه 18 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌های صفحه 18 منطق دهم انسانی

۱- لعنت خدا بر فرمانروای ظالم باد / ۲- لعنت خدا بر شخصیت مورد علاقه مردم باد
۱-سارا کتاب ها را به برادر احمد داد / ۲- سارا کتاب ها را به برادر خودش داد

دهمی‌های عزیز به شما مژده می دهم که از طریق لینک های زیر می توانید به سایر مطالب از پایه دهم انسانی دسترسی رایگان داشته باشید:

جواب تمرین‌های درس سوم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌های صفحه 21 و 24 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌های صفحه 21 و 24 منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌های درس چهارم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌ صفحه 33 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌ صفحه 33 منطق دهم انسانی

تعریف لغوی / تعریف از طریق ذکر مصادیق / تعریف مفهومی / تعریف از طریق ذکر مصادیق / تعریف لغوی / تعریف مفهومی / تعریف از طریق ذکر مصادیق / تعریف مفهومی / تعریف مفهومی

جواب تمرین‌ صفحه 36 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌ صفحه 36 منطق دهم انسانی

-مانع اغیار نیست. زیرا حیوان راست قامت شامل کانگورو هم می شود
-تعریف دوری است
-جامع افراد نیست. زیرا شامل تمامی انواع پرنده از جمله شتر مرغ نمی شود.
-تعریف واضح نیست و از استعاره استفاده شده است.
-تعریف واضح نیست و از لفظ دشوار و نامأنوس استفاده شده است.

جواب تمرین‌های درس پنجم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌ صفحه 45 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌ صفحه 45 منطق دهم انسانی

-تربیت برای نا اهلان امکان پذیر نیست زیرا همانطور که گردو (گردکان) بر بالای گنبد نمی ایستد، تربیت نیز در نا اهلان اثر نمی کند.
-بیان می کند که تربیت تاثیر دارد. زیرا همانطور که آفتاب با یک لکه ابر ناپدید می شود، اثرات بد همنشینان نیز خوبی های انسان را از میان می برد و تاثیرات تربیتی بدی بر انسان دارد.
-درمورد استدلال های ذکر شده در این تمرین، باید توجه داشت که نتایج این دو استدلال را به نحوی میتوان باهم جمع کرد بدین ترتیب که استدلال اول درمورد نا اهلان است و نمی گوید که تربیت بر همه انسانها تاثیر ندارد. اما استدلال دوم مربوط به همه انسان ها است و نقش همنشین بد را یاداوری میکند.
-هر دو استدلال تمثیلی هستند و استدلال هایی ضعیف به شمار می آیند.

جواب تمرین‌ صفحه 48 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌ صفحه 48 منطق دهم انسانی

-استدلال استقرایی قوی، زیرا از تعداد زیادی نمونه استفاده کرده است.
-استدلال استقرایی ضعیف، زیرا این اتفاق به صورت نادر و اتفاقی رخ داده است.
-استدلال استقرایی قوی، تکرار نمونه ها در صد سال می تواند نشانه اب و هوای خاص در ان منطقه باشد.
-استدلال استقرایی ضعیف، این استدلالی است که معمولا افراد سود جو از ان سو استفاده می کنند و میوه های خود را به افراد می فروشند.

جواب تمرین‌ صفحه 50 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌ صفحه 50 منطق دهم انسانی

1)-احتمالا خوراکی را می خواهد که برایش نمی خرند، اما همچنان احتمالات دیگری نیز وجود دارند، مثلا میخواهند او را به جایی ببرند که دوست ندارد.
-احتمالا خبر ناراحت کننده ای در باره اوست مثلا تصادف یا فوت کرده اند و… اما همچنان احتمالات دیگری نیز وجود دارند مثلا ممکن است ممکن است بخواهد شما از پدربزرگتان برای وی پول قرض کنید.
-به احتمال زیاد پلیس آن را با جرثقیل برده است، اما همچنان احتمالات دیگری نیز وجود دارند مثلا ممکن است دزد ان را برده باشد.
2)-استدلال قیاسی، از قوانین کلی زمین شناسی استفاده شده است.
-استدلال تمثیلی، از تشبیه به یک بیماری استفاده شده است.
-استدلال استقرایی، از جامعه اماری و نمونه های قبلی استفاده شده است.

دهمی های پرتلاش حتما از نمونه سوالات زیر برای کسب بهترین نمرات در آزمون های خود استفاده نمائید:

جواب تمرین‌های درس ششم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌‌های صفحه 56 و 57 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌های صفحه 56 و 57 منطق دهم انسانی

صفحه 56:
1) -قضیه نیست. (جمله پرسشی است)
-قضیه نیست. (جمله امری است)
-قضیه است.
-قضیه است.
2) -درست / صحیح
-نادرست / غلط
صفحه 57:
1) -(فعل جمله را باید به است تبدیل کرد.) سیل غمت برده خانه دل را / سیل غمت: موضوع پرنده خانه: محصول است: رابطه
-(فعل جمله را باید به است تبدیل کرد) او تکالیفش را تحویل داده است / او: موضوع تکالیفش را تحویل داده: محمول است: رابطه
-دانش آموزان: موضوع مریض: محمول شدند: رابطه
-کتاب ها: موضوع ارزشمند: محمول هستند: رابطه
2) موجبه / سالبه / موجبه

جواب تمرین‌‌ صفحه 60 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌ صفحه 60 منطق دهم انسانی

-شخصیه (سالبه جزئیه)
-محصوره (موجبه کلیه)
-محصوره (سالبه کلیه)
-محصوره (سالبه جزئیه)
-شخصیه (موجبه جزئیه)
-محصوره (موجبه جزئیه)

جواب تمرین‌های درس هفتم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌‌های صفحه 63 و 64 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌های صفحه 63 و 64 منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌‌های صفحه 66 و 69 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌های صفحه 66 و 69 منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 69:
-هیچ کافری مسلمان نیست
-بعضی وطن دوست ها ایرانی هستند
-عکس مستوی لازم الصدق ندارد چون سالبه جزئیه است
-بعضی آهکی ها سنگ هستند

جواب تمرین‌های درس هشتم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌‌های صفحه 73 و 74 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌های صفحه 73 و 74 منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 74:
-برگ در مقدمه اول به معنای «برگ درخت» و در مقدمه دوم به معنای «برگه کاغذ» است ( حد وسط هم معنا نیست و اشتراک لفظ است)
-انسان در مقدمه اول به معنای «مصداق خارجی انسان» و در مقدمه دوم به معنای «لفظ انسان» است (حد وسط عینا تکرار نشده است)

جواب تمرین‌‌های صفحه 75 و 77 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌های صفحه 75 و 77 منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 75:
-قانون رعایت نشده، هر دو مقدمه موجبه است ولی نتیجه سالبه است.
-قانون رعایت نشده، هر دو مقدمه موجبه و نتیجه نیز موجبه است.
-قانون رعایت نشده، مقدمه اول سالبه ولی نتیجه موجبه است.
-قانون رعایت نشده، هر دو مقدمه سالبه ولی نتیجه موجبه است.

جواب تمرین‌‌ صفحه 80 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌ صفحه 80 منطق دهم انسانی
جواب تمرین‌‌ صفحه 80 منطق 10 انسانی

جواب تمرین‌های درس نهم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌‌‌های صفحه 86 و 89 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌‌‌های صفحه 86 و 89 منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 86:
-مقدم: اگر فردا امتحان داشته باشیم، تالی: نمیتوانیم امشب به مهمانی برویم
-تالی: با والیبال خداحافظی خواهم کرد ، مقدم: در صورتی که در بازی فردا برنده نشویم
-تالی: تمرینها را امشب مینویسم ، مقدم: اگر وقت پیدا کنم
تمرین صفحه 89:
مانعه الجمع / حقیقی / مانعه الخلو / حقیقی / مانعه الجمع

جواب تمرین‌‌های درس دهم منطق دهم انسانی

جواب تمرین‌‌‌ صفحه 110 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین‌ درس دهم منطق دهم انسانی

خب انسانی‌های عزیز جواب تمرین‌های منطق دهم انسانی به پایان رسید؛ سعی کردم جواب تمرینات درس ها را به صورت بی نقص و کامل در اختیار شما عزیزان قرار بدم تا بتوانید براحتی چه در امتحانات و چه در کنکور پاسخ سوالات را بدهید. اگر مقاله را دوست داشتید برای اطلاع از مقالاتی از این دست حتماً در خبرنامه سایت بخون عضو شوید و اگر در هر بخش از مقاله ابهامی یا سوالی داشتید حتما در بخش نظرات مطرح کنید.

امتیاز بدهید!
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا