یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی

سلام به همراهان سایت بخون. من ناصر گاگمی هستم و امروز قصد دارم جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی را برای شما بررسی کنیم. در این مقاله پاسخ تمامی فعالیت‌های تاریخ دوازدهم انسانی را بطور کامل و مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی برای شما قرار داده‌ایم.

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی درس اول

جواب فعالیت صفحه 3 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 3 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ:

 • الف: توجه ویژه به ارائه اطلاعات درباره فرمانروایان، جنگ‌ها و روابط سیاسی با دیگر دولت‌ها
 • ب: عدم توجه به جنبه‌های دیگر تاریخی از جمله اوضاع اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، هنری و …
 • پ: ذکر وقایع بدون پرداختن به علل و عوامل رویدادها و بی‌توجهی به تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی

دوستان خوبم یکی دیگر از بخش‌های بسیار مهم تاریخ دوازدهم انسانی، پرسش‌های نمونه است. ما برای شما پاسخ کامل پرسش‌های نمونه تاریخ دوازدهم انسانی را در لینک جواب پرسش های نمونه تاریخ دوازدهم انسانی قرار داده‌ایم.

جواب فعالیت صفحه 5 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 5 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: با توجه به متن، مردم عادی به واسطه نظم و امنیتی که با درایت امیر کبیر برقزاز شده بود از او بسیار خشنود بودند. اما صاحبان ثروت و قدرت به‌دلیل از دست دادن موقعیت خود با وی به دشمنی برخاستندو

جواب 2: استواری و عدم سستی و ضعف از جمله ویژگی‌های بارز امیر کبیر بود. در دوران کوتاه مدت عداوت وی، بسیاری از افراد شرور فرصت عرض اندام نداشتند. با مرگ او این حقیقت به اثبات رسید که صاحبان ثروت و قدرت، هر مانعی را از سر راه خود بر می‌دارند.

جواب 3: میرزا محمد جعفر خورموجی، تنها مورخی است که پرده از راز قتل امیر کبیر برداشت و لذا با عضب ناصرالدین شاه مواجه شده و به عراق تبعید گردید.

جواب فعالیت صفحه 8 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 8 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ:

 • توجه مورخین به جنبه‌های مختلف تاریخی، علاوه بر تاریخ سیاسی، از جمله اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 • آشنایی ایرانیان با روش‌ها و منابع تاریخ نگاری در غرب و ترجمه برخی منابع تاریخی به زبان فارسی
 • توجه به منابعی غیر از منابع تاریخی از جمله منابع ادبی، متون فقهی، جغرافیایی، فلسفی و غیره که حاوی اطلاعات سودمند تاریخی بودند.

جواب فعالیت صفحه 10 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 10 تاریخ دوازدهم انسانی

متن اول: در حوزه سیاسی و اقتصادی است که بیانگر رقابت استعماری روس و انگلیس در ایران می‌باشد. این دو دولت با گرفتن امتیازات گوناگون، سعی بر سیطره هرچه بیشتر بر ایران داشتند تا از منافع اقتصادی ایران، سود بیشتری ببرند.

متن دوم: بیانگر بخش تاریخ فرهنگی ایران در زمینه‌ی معماری است، که می‌گوید اصول معماری در ایران بر اصول محکمی استوار است. و در هر منظقه معماران با توجه به اوضاع جغرافیایی و آب‌وهوایی دست به ساخت بناهایی می‌زدند، که موجب آسایش آن جامع می‌شد.

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی درس دوم

جواب فعالیت صفحه 16 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 16 تاریخ دوازدهم انسانی

در دوران ایران اسلامی، در پی فروپاشی هر یک از حکومت‌ها، زمینه برای هرج و مرج و بی‌ثباتی فراهم می‌شد. در چنین فضای نامساعدی از نظر سیاسی و اجتماعی، برخی از اقوام، ایلات و عشایر، فرصت را برای کسب قدرت مناسب می‌دیدند. این روند به ویژه پس از سقوط سلسله سفوی نمود بیشتری یافت. بطوی که سلسله افشاریه توسط ایل افشار، سلسله زندیه توسط ایل زند و سلسله قاجار تویط ایل قاجار به قدرت رسیدند.

جواب فعالیت صفحه 18 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 18 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: حل اختلافات بین پیروان تشیع و تسنن و ایجاد جوی محترمانه در انجام مناسک حج.

جواب 2: اگرچه نادرشاه در برپایی شورای نجف نیت خیر داشته، اما متاسفانه بدلیل عمق خصومت بین طرفین این اقدامات چندان نتیجه بخش نبود.

کلاس دوازدهمی‌های عزیز ما برای شما پاسخ تمامی بخش های کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در سایت بخون قرار داده‌ایم، شما با کلیک بر لینک‌های زیر به مباحث مختلف تحلیل فرهنگی می‌توانید دسترسی داشته باشید:

جواب فعالیت صفحه 19 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 19 تاریخ دوازدهم انسانی

این نقص بزرگ باعث شد تصمیمات نادرشاه در زمینه‌های گوناگون بدون کار کارشناسی لازم اتخاذ شده و لذا بخشی از نابسامانی‌های این دوره حاصل همین ضعف عمده بوده است.

جواب فعالیت صفحه 20 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 20 تاریخ دوازدهم انسانی

با مقایسه‌ی نقشه ایران در دوره افشاریه و زندیه:

 • 1: شخصیت نظامی نادرشاه و فتوحات متعدد و گسترده باعث شد، مرزهای سیاسی ایران در دوره افشار گسترده‌تر باشد.
 • 2: قلمروی ایران در دوره افشار ار وحدت و یکپارچگی بیشتری برخوردار بود، در حالی که در دوره‌ی زندیه، تعدادی از خاندان‌ها توانستند در نقاط مختلف حکومت تشکیل دهند. به همین دلیل حوزه‌ی نفوذ دولت زندیه محدودتر بوده است.

جواب فعالیت صفحه 27 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 27 تاریخ دوازدهم انسانی

اگرچه طبق اعلامیه‌ی استقلال آمریکا و سایر قوانین بین‌المللی ازجمله، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق همه انسان‌ها صرف نظر از تفاوت قومیتی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و رنگ و پوست و …، به رسمیت شناخته شده اما، دولتمردان بسیاری از کشورها از جمله آمریکا به این قوانین بین‌المللی پایبند نبوده و تبعیض‌های زیادی بر شهروندان خو اعمال کرده‌اند.

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی درس سوم

جواب فعالیت صفحه 32 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 32 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ:

 • 1: تلاش برای دست یافتن به ذخایر، منابع و مواد اولیه ایران از طریق سیاست توسعه طلب
 • 2: تلاش در جهت تسلط بر بازار ایران از طریق صدور همه نوع کالا و محصولات
 • 3: تلاش برای نفوذ و سلطه بر ایران از طریق احذ امتیازات متعدد سیاسی و اقتصادی
 • 3: تلاش برای نفوذ در دستگاه حاکمه قاجار، به منظور سلطه‌ی همه جانبه بر ایران به عنوان دروازه هند

جواب فعالیت صفحه 35 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 35 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: نویسنده در وصف کمالات قائم مقام فراهانی به حق کم نگذاشته و به‌ویژه اقتدار صدر اعظم را از هر جهت مورد تحریف و تمجید قرار داده است. اگرچه، حسینعلی میرزا فرمانفرما، فرزند فتحعلیشاه و حاکم فارس که پس از مرگ پدر، با ادعای سلطنت شوریده بود، با درایت صدراعظم و توسط فیروزمیرزا، برادر کوچک محمد شاه قاجار شکست خورد، اما به نظر می‌رسد، نویسنده کینه‌ای شخصی از قائم مقام به دل نگرفته است و انصاف را درباره او رعایت نموده است. با این وجود اگر نویسنده به موضوع پدرش هم اشاره می‌کرد، قابل درک بود.

جواب 2: برابر متن، با توجه به شخصیت ممتاز قائم مقام فراهانی در سروسامان دادن به امور کشور و نفوذناپذیری وی، جلوگیری از دخالت‌های درباریان و حتی شاه در امور مختلف، کاملا با رویه و روحیات وی سازگار بوده است. این اقدامات، خود در برقراری نظم و سامان دهی به اوضاع جاریه‌ی کشور بی‌تردید نقش داشته است. و بخشی از قضاوت مثبت تاریخ درباره او به لحاظ همین مواضع شجاعانه وی بوده است. اگرچه این اقدامات در نهایت به قیمت برکناری وی انجامید.

جواب فعالیت صفحه 39 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 39 تاریخ دوازدهم انسانی

اشکالات نظام مالیاتی برابر توضیحات مورگان شوستر:

 • موروثی بودن شغل مستوفی گری
 • احاطه کامل مستوفیان بر نحوه‌ی محاسبه مالیات مناطق مختلف و اسناد و دفاتر مربوطه
 • انحصاری دانستن دفاتر مالیاتی و احیانا عدم پاسخگویی مستوفیان به مقامات دولتی در این خصوص
 • عدم شفافیت دفاتر مالیاتی و مقاومت مستوفیان در خصوص هرگونه حسابرسی احتمالی

جواب فعالیت صفحه 41 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 41 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ:

 • ناتوانی دولت مرکزی در برقراری نظم و امنیت داخلی و سرکوب شورش‌های داخلی و راهزنی و …
 • ناکار آمدی دولت ایران در مقابله با تهدیدهای خارجی که به دفعات باعث ضرر و زیان شده و باعث جدایی مناطق زیادی از ایران شد.

جواب فعالیت صفحه 43 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 43 تاریخ دوازدهم انسانی

الف: نظامی: فقدان ارتش دائمی و سازمان دهی‌شده، قدیمی بودن ساز و برگ جنگی ابرانیان، عدم آشنایی به فنون نظامی روز دنیا.

ب: سیاسی: بی اطلاعی مامورین سیاسی از مناسبات بین‌المللی و ناتوانی در مذاکرات و بروز برخی خیانت‌ها

پ: اقتصادی: عدم تامین مخارج سنگین نظامی با توجه به ضعف بنیه اقتصادی ایران و فساد گسترده دربار قاجار

ث: مناسبات خارجی: تکیه‌ی بیش از حد به قول و قرارهای دو کشور انگلیس و فرانسه که حاصلی جز نفوذ آنها به ویژه انگلیسی‌ها و شکست در جنگ با روسیه نداشت.

پاسخ فعالیت صفحه 43 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 43 تاریخ دوازدهم انسانی

ضعف مفرط دولتمردان قاجار در مواجه با مشکلات بین‌المللی و عدم برنامه ریزی صحیح در مذاکرات سیاسی با دولت استعمارگر به نظر می‌رسد، این دولت را در موضعی انفعالی قرار داده بود. از سوی دیگر چنانکه از متن بر می‌آید، ناصرالدین شاه به وضوح به ضعف نظامی ایران در مواجه با دولت متجاور روسیه اشاره می‌نماید و از بدقولی‌های دولت انگلیس در کمک‌های نظامی گله‌مند است.

جواب فعالیت صفحه 44 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 44 تاریخ دوازدهم انسانی

این معاهده یکی از بدترین معاهدات تاریخ ایران است، این کشور از لحاظ روابط سیاسی، کاملا تحت نظر انگلیس قرار دارد و زمینه ساز قراردادهای شوم دیگری همچون گلستان و پاریس شد.

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی درس چهارم

جواب فعالیت صفحه 47 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 47 تاریخ دوازدهم انسانی

جامعه‌ی ایران در دوره‌ی قاجار صرف نظر از زندگی در سه قالب شهری، روستایی و عشایری، از گروه‌های اجتماعی متعددی به ویژه در شهرها تشکیل شده بود. وجود اصناف مختلف در قالب بازار که قلب اثتصادی شهرها و به خصوص تهران محسوب می‌شد، در کنار تجار و بارزگانان با نفوذ، حضور روحانیت و مرجعیت شیعه به عنوان رهبران معنوی جامعه که از جایگاه رفیعی نزد مردم برخوردار بودند و بالاخره وجود قشر روشنفکر و تحصیل‌کرده که در پی نوسازی فضای ایران برابر استانداردهای بین‌المللی بودند، می‌توانست معادلات قدرت و تحولات سیاسی دوره قاجار را تا حدودی خارج از اراده پادشاهان قاجار رقم بزند. شناخت خاستگاه هر یک از این گروه‌ها، همچنین ارتباط و همگرایی این گروه‌ها در برخی حرکت‌های اجتماعی از جمله جنبش تحریم تنباکو و سپس نهضت مشروطه، بدون تردید نقش موثری در فهم و درک و تاثیرگذاری آنها در تحولات دوره‌ی قاجار خواهد داشت.

جواب فعالیت صفحه 50 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 50 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: با توجه به فعالیت گسترده کمپانی‌های انگلیسی در ایران دوره قاجار که در پس اخذ انواع امتیازات سیاسی و اقتصادی طبیعی می‌نمود، به نظر می‌رسد بازار کالاهای انگلیسی به‌ویژه انواع پارچه در ایران بسیار پر رونق بوده و به طوری که نویسنده نیز خشنودی خود را از سودهای کلانی که عاید شرکت‌های متبوع می‌شذ را پنهان نمی‌کند.

جواب 2:

 • ورود بی‌رویه انواع کالاهای خارجی به‌ویژه پارچه که موجب رکود تولیدات داخلی و ورشکستگی کارگاه‌ها در نقاط مختلف به‌ویژه اصفهان گردید.
 • جذابیت کالاهای وارداتی برای ایرانیان و بی‌توجهی اقشار محتلف مردم، اعم از ثروتمندان و مردم عادی ب تولیدات داخلی که به نوبه خود تقاضا برای تولیدات داخلی را کاهش داد.
 • عدم سرمایه‌گذاری و حمایت کافی از سوی دولت در بخش صنایع داخلی که به مرور زمان برخی از این صنایع را به تعطیلی کشاند.

جواب فعالیت صفحه 51 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 51 تاریخ دوازدهم انسانی

سرمایه گذاری در تولید بخشی از محصولات کشاورزی نظیر ابریشم، تریاک، تنباکو و پنبه که بیشتر جنبه‌ی صادراتی داشته، اگرچه به لحاظ کسب درآمدهای ارزی می‌توانسته مد نظر قرار گرفته باشد، اما از سوی دیگر بدلیل بی‌توجهی در تولید برخی محصولات کشاورزی مهم به‌ویژه گندم که به نظر قوت قالب ایرانیان در دوره قاجار بوده، در برخی مقاطع تاریخی و در پی قحطی‌های مقطعی دردسر ساز می‌شد. تاکید برگشت برخی محصولات جایگزین همچون سیب زمینی، بطور مثال در دوره مظفرالدین‌شاه، هم از این منظر قابل تفسیر است.

جواب فعالیت صفحه 52 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 52 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: به نظر می‌رسد، مطالعه بر روی عادات غذایی اقشار مختلف مردم، از یک سو می‌تواند به فهم و درک اوضاع اجتماعی و جایگاه طبقات مختلف مردم کمک کرده و از سوی دیگر به لحاظ اقتصادی می‌تواند به روشن شدن وضعیت تولید مواد غذایی کشور نیز منجر شود.

جواب 2: با توجه به متن، مسئولین وقت به کشت سیب زمینی به عنوان کشت جایگزین گندم نگاه می‌کردند و در پی گسترش اراضی زیر کشت این محصول یودند، تا خطر قحطی ناشی از کمبود گندم را مرتفع سازد. همچنین ظاهرا کشت سیب زمینی به صرفه‌تر از گندم بوده و سود سرشاری را نیز نصیب مالکین و زمین‌داران می‌کرد.

جواب فعالیت صفحه 54 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 54 تاریخ دوازدهم انسانی

با توجه به دخالت‌های زیاد دو کشور استعمارگر روسیه و انگلیس و همچنین آسیب‌های متعددی که از قبل این مداخلات در دوره‌های قبل از ناصرالدین شاه، به لحاظ سیاسی، اقتصادی و تمامیت ارضی به ایران وارد شد، به نظر می‌رسد امیرکبیر از یک سو دی پی محدود کردن نفوذ کشورهای استعمارگر و از سوی دیگر به‌دنبال این هدف یود که حوزه علم و دانش از نفوذ کشورهای مزبور در امان‌مانده و از این طریق نسلی مستقل و وطن پرست برای آینده‌ی ایران تربیت شود.

جواب فعالیت صفحه 58 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 58 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: اگرچه متن نشان‌دهنده اهتمام دولت قاجار و به خصوص شخص محمدشاه قاجار به سرکوب مخالفان و تنبیه اشرار اصفهان است اما، حضور محمدشاه قاجار با لشکریان بسیار، بیشتر به یک لشکرکشی شبیه است. از این گذشته، به نظر می‌رسد کار از سرکوب شورشیان گذشته و حضور قشون قاجار خود موجب احساس ناامنی مردم عادی شده است و به قول معروف، تر و خشک را با هم سوزانده است. به‌طوری که موجب نارضایتی گسترده اهابی شهر شده است.

جواب 2: استفاده از نمایش‌های کمدی توسط هنرمندان منطقه در حضور شاه و بیان هنرمندانه و طنزآلود کم کاری‌ها و به خصوص بدرفتاری مامورین دولتی با مردم، به نظر می‌رسد نظر شاه را جلب نموده بطوری که دستور رسیدگی به اوضاع داده شده است.

جواب فعالیت های درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 61 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 61 تاریخ دوازدهم انسانی

حضور ایرانیان در جنگ‌های ایران و روس و روبرو شدن با یک قدرت شبه اروپایی سبب جل توجه حاکمان و نیز مردم ایران به پیشرفت‌های اروپا شد و با ایجاد این ذهنیت که ایران از دنیای مدرن عقب مانده است و دلایل اصلی این عقب ماندگی حاکمیت قاجار است. سنگ بنای درخواست تغییر گذاشته شد. تغییر در سیاست قانون و نهایتا ساختار حکومت که در انقلاب مشروطه نمود یافت. تلاش‌های افرادی مانند عباس میرزا، امیر کبیر، قائم مقام قراهانی و … در این زمینه گواه این مسئله است. دولتمردان، بازرگانان و روحانیون به تدریج با غرب آشنا شدند. در روزنامه‌ها و کتاب‌ها به مقایسه‌ی اوضاع ایران با غرب پرداختند و کم کم نمود این مسئله در هنر، ادبیات و فرهنگ مردم ظهور کرد.

جواب فعالیت صفحه 62 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 62 تاریخ دوازدهم انسانی

انقلاب مشروطه‌ی ایران یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر است و می‌توان از آن به عنوان آغاز دوره‌ای از مردم سالاری، حاکمیت قانون و نظام تصمیم گیری پارلمانی در ایران یاد نمود. بررسی ریشه‌ها، زمینه‌ها و عوامل مختلف انقلاب مشروطه، همچنین نقش گروه‌ها و اقشار مختلف در حوادث میدانی آن با تکیه بر اسناد و مدارک باقی مانده از آن دوران، بی‌تردید برای درک بهتر نتایج و اوضاع پس از آن تا به امروز نقش بسزایی خواهد داشت.

جواب فعالیت صفحه 63 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 63 تاریخ دوازدهم انسانی

به‌دلیل حاکمیت استبداد و نظارت شدید دستگاه حاکم بر نشریات، اجازه نوشتن و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی وجود نداشت. لذا روزنامه‌ها در خارج چاپ می‌شد و مخفیانه وارد کشور می‌شد.

جواب فعالیت صفحه 64 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 64 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ:

 • وجود استبداد شدید در ایران
 • وجود جهالت و کمبود بلوغ فکری و اجتماعی
 • آرزوی انجام اصلاحات در امور اجتماعی
 • عدم همراهی حاکمان کشورهای غربی و شرفی
 • دادن روحیه به مردم برای مبارزه تا رسیدن به هدف که همان از بین بردن استبداد و ایجاد حکومت مبتنی بر قانون بود.

جواب فعالیت صفحه 66 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 66 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ بر عهده دانش‌آموز.

جواب فعالیت صفحه 69 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 69 تاریخ دوازدهم انسانی

مظفرالدین شاه تسلیم خواسته‌های مردم شده بود. مشروطه خواهان نمی‌خواستند، این فرصت مناسب برای تصویب متن قانون اساسی توسط شاه را از دست بدهند. چون مظفرالدین شاه بیمار بود و اگر این قانون به امضای شاه نمی‌رسید، امکان داشت ولیعهد که محمد علی میرزا بود، بعد از رسیدن به سلطنت با قانون اساسی مخالفت کند.

جواب فعالیت صفحه 70 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 70 تاریخ دوازدهم انسانی

چون در جریان مشروطه انحراف ایجاد شده بود. از یک سو متن قانون اساسی اقتباس از کشورهای غربی بود و از سوی دیگر بدلیل نفوذ شدید روس و انگلیس، بعضی از نمایدگان، وابسته به این دولت‌های استعمارگر بودند. او برای جلوگیری از تسلط دولت‌های استعمارگر بر مجلس اصرار بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی داشت.

جواب فعالیت های درس۶ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 78 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 78 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ بر عده دانش آموز.

جواب فعالیت صفحه 80 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 80 تاریخ دوازدهم انسانی

در سال 1850 اروپای شرقی بین امپراطوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه تقسیم شده بود، اما در 1918-1915، کشورهای مستقلی مانند بلغارستان، صربستان، رومانی و یونان در این منطقه و خصوصا در قلمروی سابق عثمانی، تشکیل شده بودند. آلمان و ایتالیا نیز هنوز کشوری متحد نبودند. آلمان در آن زمان شامل پروس و اتحادیه‌ی آلمانی (شامل چندین ایالت مستقل) بود و ایتالیا نیز کشوری چند پارچه بود که بر هر قسمت آن خاندان‌های مختلف، پاپ‌ها و یا کشورهای همسایه (اتریش و فرانسه) حکومت می‌کردند. در 1850، هنوز اتحادیه‌های سیاسی وجود نداشت و اروپا از تعدادی کشور مستقل تشکیل شده بود، اما در 1915-1918، اروپا به سه گروه اتحاد مثلث، اتفاق مثلث و کشورهای بی‌طرف تقسیم شده بود.

جواب فعالیت صفحه 84 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 84 تاریخ دوازدهم انسانی

قتل ولیعهد اتریش و همسرش توسط یه جوان صرب متعصب، بطور قطع نمی‌توانسته علت اصلی شروع جنگی به بزرگی جنگ جهانی اول بوده باشد. علت اصلی بروز این جنگ را می‌بایست در چهارچوب مجموعه‌ای از عوامل از جمله بروز اختلافات مرزی، اختلافات قومی، احاسات ناسیونالیستی و از همه مهمتر بر سر منافع استعماری جستجو کرد.

جواب فعالیت صفحه 86 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 86 تاریخ دوازدهم انسانی

امپراطوری‌ها آلمان، اتریش-مجارستان، عثمانی و روسیه تزاری از بین رفتند و با فروپاشی آنها، کشورهای جدید پدید آمد. در کنار یوگوسلاوی، شش کشور جدید دیگر نیز در پایان جنگ متولد شدند. کشورهای چکسلواکی، لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فنلاند، اتریش و مجارستان هم به کشورهای مستقل از یکدیگر تبدیل شدند. با فروپاشی عثمانی کشورهای جدید مانند لبنان، عراق، سوریه، اردن، عربستان، لیبی و … پدید آمد که هر یک تحت سیطره‌ی یکی از قدرت‌های فاتح جنگ یعنی فرانسه یا انگلیس قرار داشتند.

جواب فعالیت صفحه 87 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 87 تاریخ دوازدهم انسانی

از پیشرفت صنایع و تکنولوژی، هم می‌توان به نفع بشریت و نجات انسان‌ها و برقراری صلح استفاده کرد و هم برای کشتار، دست درازی به سرزمین‌های دیگر و جنگ، بهره برد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، پیشرفت‌های علمی و فنی جهان ابزار سلطه‌ی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای قدرتمند شد، به همین دلیل، خوش بینی اولیه بشر به پیشرفت فناوری، با تردید روبرو شد.

پاسخ فعالیت صفحه 87 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 87 تاریخ دوازدهم انسانی

بدلیل یک قرن پیشینه استعماری این دو کشور در ایران-روسیه با قراردادهای مختلف، قسمت‌های مهمی را از ایران جدا نمود و در تمام امور ایران مداخله می‌کرد. انگلستان نیز در این رقابت شریک روسیه بود تا جایی که در آستانه جنگ جهانی اول در سال 1907، ایران را میان خود تقسیم نموده بودند. بنابراین مردم به شدت از این دو دولت استعمارگر متنفر بودند و هر دولتی که در مقابل آنها قد علم می‌کرد. مورد حمایت و توجه ایرانی‌ها بود. به همین دلیل، ایرانیان طرفدار آلمان و متحدین عثمانی در جنگ جهانی اول بودند. از طرف دیگر مردم ایران تصور می‌کردند که دولت آلمان قادر است، دولت روس و انگلیس را شکست دهد. از این رو طرفدار آلمان‌ها بودند.

جواب فعالیت صفحه 89 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 89 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: این متن، مرگ گسترده ایرانیان را در نتیجه گرسنگی، سوء تغذیه، بیماری و قحطی نشان می‌دهد.

جواب 2: بر عهده دانش‌آموز.

جواب فعالیت صفحه 91 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 91 تاریخ دوازدهم انسانی

انگلیسی‌ها مانند روس‌ها، در ذهن ایرانیان سابقه چندان مطلوبی نداشتند و نوعی نفرت نسبت به آنها در میان طبقات مختلف جامعه ایران وجود داشت. از دیدگاه مخالفان، سپردن امور کشور به کشوری بیگانه و با سابقه استعماری کهن، خیانت محسوب می‌شود.

جواب فعالیت های درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 92 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 92 تاریخ دوازدهم انسانی

برخلاف قاجار و حکومت‌های پیش از آن که بر اساس یک رسم و روال دیرین، یعنی پیروزی یک ایل بر ایالات رقیب به قدرت رسید. کودتای اسفند 1299 شمسی که زمینه پادشاهی رضاشاه را فراهم کرد، بنابر شواهد موجود نقشه‌ی طراحی شده از جانب انگلستان بود. رضاشاه برخلاف سران ایلان و عشایر به قدرت رسید. با کمک نیروی نظامی ارتش خود توانست قدرت را به دست بیاورد. روند انتقال قدرت برای اولین بار از طریق مجلس شواری ملی صورت گرفت و در انتقال قدرت روحانیون نقش چندانی نداشتند.

جواب فعالیت صفحه 95 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 95 تاریخ دوازدهم انسانی

اقتصاد فروپاشیده و بدهکار به شرکت‌های خارجی، قحطی‌های پی در پی، ناکارآمدی حکومت قاجار، پیامدهای اقتصادی، معیشتی و سیاسی مصیبت بار حاصل از جنگ جهانی اول، اوضاع آشفته ایران و شورش‌های محلی و پیدایش قدرت‌های کوچک و مرکز گریز، از ویژگی‌های شرایط اجتماعی دوران روی کار آمدن رضاخان است، که زمینه را برای ظهور رضاخان به عنوان عامل برقراری نظم و ثبات و امنیت، فراهم کرد.

جواب فعالیت های درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 99 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 99 تاریخ دوازدهم انسانی

الف: پس از جنگ جهانی اول، معاهده ورسای بسته شد، که نه تنها مسائل بین کشورهای اروپایی را حل نکرد، بلکه برای برخی ملت‌ها نتیاج تحقیرآمیزی به بار آورد، که معاهدات صلح را بسیار شکننده ساخت.

ب: در فاصله میان دو جنگ، جهان و به ویژه کشورهای اروپایی گرفتار مسائل و مشکلات بزرگی شدند که زمینه را برای جنگ جهانی دوم فراهم آورد. مهمترین این مسائل و مشکلات، صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسای، ضعف جامعه ملل، بحران اقتصادی و بیکاری در برخی کشورها خصوصا آلمان، نزاع و جنگ داخلی در کشوری چون شوروی و ظهور حکومت‌های خود کامه تک حزبی و نظامی گرا در آلمان، ایتالیا و شوروی بود.

جواب فعالیت صفحه 101 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 101 تاریخ دوازدهم انسانی

استالین دست پرورده تمدن غرب در قرن بیستم می‌باشد. قرنی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اوج ترقی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی به شمار می‌رفت. اما با عملکرد افرادی چون هتیلر، موسولینی و استالین در به راه انداختن جنگ و کشتار مردم، دستاوردهای این پیشرفت و ترقی در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار می‌گیرد. زیرا از منظر انسانی مردم در این صدمات مهلکی دیدند. در حقیقت پیشرفت‌های قرن بیستم به کام مردم تلخ شد. به خصوص در دوران حاکمیت اشخاصی همچون استالین.

جواب فعالیت صفحه 103 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 103 تاریخ دوازدهم انسانی

به نظر می‌رسد در عصر جدید و با گسترش رسانه‌ها و همچنین در اختیار گرفتن رسانه‌های بزرگ توسط قدرت‌های سیاسی برتر، هر باوری را می‌شود یه ملت‌های مغلوب القا کرد. این اتفاق به خصوص برای شکست خوردگان و مغلوبین که عزت خود را از دست می‌دهند، به راحتی محقق می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 104 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 104 تاریخ دوازدهم انسانی

سرمایه‌داران و صاحبان صنایع اسلحه سازی به خصوص سرمایه داران و بانکداری آمریکایی که کمترین خسارت را در این دو جنگ متحمل شدند.

جواب فعالیت صفحه 109 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 109 تاریخ دوازدهم انسانی

پس از جنگ جهانی دوم، و مشاهده این حجم از خشونت و ویرانی، یاس و ناامیدی روح انسان را در قرن 20 در برگفت. از این رو با بدبینی به همه وقایع می‌نگریست. که این امر در آثار ادبی آن دوران به وضوح پیداست. تامل در این جمله ادلر ترسی بی‌انتها در وجود آدمی ایجاد می‌کند، که اگر زمانی کشورها پیشرفت‌های علمی و صنعتی بیشتری برسند و بتوانند تولیدات کشتار جمعی و اتمی را افزایش دهند، در صورت بروز جنگ، نابودی تمام جهان پیش روی ماست. زیرا تمامی قدرت‌های جهانی راه و روش انهدام دیگری را از طریق ساخت این سلاح‌های مخرب آموخته‌اند.

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 114 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 114 تاریخ دوازدهم انسانی

با پیشرفت و گسترش صنعت در یکصد و پنجاه سال اخیر، نفت به عنوان مهمترین منبع تامین انرژی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافت. در دنیای کنونی کمتر صنعتی را می‌توان یافت که به نوعی به نفت و مشتقات آن وابسته نباشد. جنگ جهانی اول و دوم اهمیت و ارزش تسلط و دسترسی به منابع نفتی را بیش از گذشته برای سیاستمداران و رهبران کشورهای قدرتمند آشکار ساخت. با کشف معادن نفت در خاورمیانه و از جمله میهن ما در اویل سده‌ی 200 میلادی، توجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع بزرگ بیش از گذشته به این منطقه و ایران جلب شد. دستیابی به طلای سیاه در ایران، باعث تحولات بنیادین در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شد. با وجود این اهمیت، بعضی از کارشناسان، درآمدهای نفتی را عامل عقب ماندگی اقتصادی و ضعف دموکراسی می‌دانند، و با تاثیرات منفی آن در ابعاد اقتصادی و سیاسی تاکید می‌کنند.

جواب فعالیت صفحه 118 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 118 تاریخ دوازدهم انسانی

در قرارداد الحاقی، سهم ایران از 12 درصد به 30 درصد افزایش یافت، ولی قرارداد دارسی به مدت 30 سال دیگر تمدید شد. و غالبا ایراد و انتقاد اساسی وارد بر گس-گلشاییان همین موضوع است. اگرچه این قرارداد راه ره به جایی نبرد و اساسی به مجلس نگذشت و نفت ایران تحولات بعدی را از سر گذارند. با اینکه برخی از مفاد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد الحاقی، توانست به اعتبار قانون قرارداد دارسی بیافزاید، زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند، تمدید 33 ساله آن را تایید و تقویت کنند. بر اساس ماده 10 قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال قوت و اعتبار خود باقی بوده و دولت ایران به راحتی نتوانست آن را لغو کند.

جواب فعالیت صفحه 122 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 122 تاریخ دوازدهم انسانی

محمد علی موحد، در کتاب خود (خواب آشفته نفت) معتقد است، آنچه مشخص بود این است که مصدق با صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی مخالفت کرده بود و قطعا این عزم را داشت که با مداخله شورای امنیت نیز مخالفت کند. در عین حال مصمم بود که باب مذاکره را با انگلستان نبندند، امیدوار بود که سرانجام بتواند مذاکرات را با پادرمیانی آمریکا در مسیر دلخواه بیاندزاد. از سوی دیگر، در ایران از مخالفت با دخالت شورای امنیت تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها را دارد. جالب آنکه، هنگامی که شورای امنیت قطعنامه صادر کرد که این امر به دادگاه لاهه ارجاع داده شود. در لاهه رای قطعی صادر شد که دادگاه در صلاحیت خود رسیدگی به این پرونده را نمی‌بیند. چرا که این کی دعوای بین یک شرکت و یک دولت است.

جواب فعالیت صفحه 124 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 124 تاریخ دوازدهم انسانی

آمریکا ترس از آن داشت که دعوای ایران و انگلیس بر سر نفت، در آب قطع جریان نفت و یا بی‌ثباتی بازار نفت شده و به دنبال آن بخش عمده‌ای از صنعت و تجارت آمریکا متضرر گردد. از طرفی، فتوای مشکلات اقتصادی که بر اثر تحریم نفت گریبان‌گیر، ایران شده بود، این کشور را به سمت شوروی، رقیب درجه یک آمریکا در جنگ سرد سوق داده و در دام کمونیست بیاندزاد. این بود که آمریکا خواهان حل مسئله نفت و خواباندن غافله به منظور تامین منافع ملی خود بود. مهمترین اهداف آمریکا در جریان ملی شدن نفت عبارت بود از:

 • جلوگیری از بی‌ثباتی بازار نفت و تضمین صدور نفت و بازارهای جهانی
 • جلوگیری از خارج شدن ایران از مدار اقمار غرب و افتادن به دام کمونیست و شوروی
 • شکستن انحصار نفتی انگلستان و سهیم شدن در نفت ایران
 • کنترل منابع نفتی توسط قدرت‌های بزرگ و ممانعت ازملی شدن نفت در کشورهای تولید کننده نفت، مانند ایران

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی درس دهم

جواب فعالیت صفحه 127 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 127 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ:

 • نبود آزادی‌های سیاسی
 • وجود بی‌عدالتی اقتصادی
 • نفوذ و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور
 • رشد و گسترش انواع مفاسد سیاسی و اقتصادی
 • بازگشت به خویشتن و اصل فرهنگی و مذهبی
 • ظلم و بی‌عدالتی حکام نسبت به مردم
 • وجود فاصله طبقاتی شدید
 • افزایش آگاهی مردم و …

پاسخ فعالیت صفحه 127 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 127 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب 1: آمریکا برای حفظ سلطه‌ی خود در دیگر کشورها از جمله ایران، از سران کشور خواسته تا با انجام اصلاحات اجتماعی، مانع از بروز جنبش‌های اعتراضی و شکل گیری نهضت‌های مردمی شود. البته برنامه اصلاحات فقط به ایران محدود نمی‌شد، بلکه در سایر کشورهای تحت سلطه و نفوذ آمریکا نیز برای تحقق اهداف زیر به اجر درآمد:

 • اعتبار بخشیدن به افراد دست نشانده خود در این کشورها
 • کاهش فشار بر مردم زیر سلطه
 • فریب مردم و جلوگیری از شکل‌ گیری حرکت‌های مردمی
 • دین زدایی و زمینه سازی برای گسترش نفوذ آمریکا در ایران

جواب 2: سیاست خارجی آمریکا در دروه ریاست جمهوری جان اف کندی، در برابر کشورهای توسعه نیافته جهان سوم و خاورمیانه، اجرای اصلاحات از بالا به پایین با هدف پیشگیری از انقلاب‌های قهرآمیز بود. این سیاست به عنوان اتحاد برای پیشرفت در کشورهایی که در معرض خطر کمونیسم بودند، اجرا می‌شد.

جواب فعالیت صفحه 129 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 129 تاریخ دوازدهم انسانی

اصول ششگانه انقلاب سفید:

 • 1: لغو مناسبات ارباب و رایتی
 • 2: ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور
 • 3: فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
 • 4: سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی
 • 5: اصلاح قانون انتخابات
 • 6: ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلمیات عمومی و اجباری

شاید به ظاهر، هیچ یک از این امور جنبه‌ی منفی نداشته و در راستای پیشرفت و ترقی کشور باشد، اما مخالفت اصلی امام خمینی و حتی بسیاری از متفکران آن دوران با این برنامه، گذشته از تضعیف جایگاه اسلام و احکام قرآن در میان مردم، وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا، چه از نظر برنامه‌ریزی و چه از نظر سرمایه‌گذاری در پرو‌ژه‌های متعدد در چارچوب انقلاب سفید و در نتیجه حضور مستشاران آمریکایی در ایران و آثار سوء سیاسی و فرهنگی آن بود.

جواب فعالیت صفحه 132 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 132 تاریخ دوازدهم انسانی

به علت ضعف‌هایی که متوجه مبارزه مسلحانه و گروه‌های مسلح بود، از جمله:

 • ضعف برنامه‌ریزی و اتحاد فکری و ساختاری گروه‌ها
 • عدم سازمان‌دهی نیروها و رفتار‌های هیجانی
 • اختلافات عقیدتی و فکری میان مبارزان
 • خشن بودن مبارزه مسلحانه و نداشتن پشتوانه‌های فرهنگی

جواب فعالیت صفحه 133 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 133 تاریخ دوازدهم انسانی

سیاست کندی، در برابر کشورهای توسعه نیافته جهان سوم خاورمیانه، اجرای اصلاحات از بالا به پایین با هدف پیشگیری از انقلاب‌های قهرآمیز بود. این سیاست به عنوان اتحاد برای پیشرفت در کشورهایی که در معرض خطر کمونیسم بودند، اجرا شد. با اینکه نظام دیکتاتوری و استبدادی حاکم بر آن کشورها تغییر یابد و در صورت مقاومت مردم، به زور برای اجرای آن پیشبینی شده بود.

جواب فعالیت های درس11 تاریخ دوازدهم انسانی

درس 11 هیچ فعالیتی ندارد.

جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی درس دوازدهم

جواب فعالیت صفحه 150 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 150 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ بر عده دانش‌آموز.

جواب فعالیت صفحه 151 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 151 تاریخ دوازدهم انسانی

قادسیه نام نبردی است که مسلمانان در سال 14 قمری، علیه نیروهای ایران در زمان یزدگرد سوم به راه انداختند، و با پیروزی آنان به خاتمه رسید. در یان جنگ، عده‌ای از ایرانیان که از ظلم و ستم پادشاه خود به تنگ آمده بودند، در کنار مسلمانان قرار گرفتند، و زمینه پبروزی مسلمانان را فراهم کردند. صدام حسین ماه‌ها قبل از آغاز جنگ رسمی علیه ایران، در جریان دیدار از پادگان قهرمانان ملی قادسیه، چنین می‌گوید: شما در پادگان قادسیه انقلاب خود را پیش رو دارید، که شما را با مفهوم قدسی رهبری آشنا می‌کند. شما در اینجا تنها نام قادسیه را بر خود ندارید، بلکه شرف، مفهوم و روح آن را نیز با خویش دارید. شما آمادگی بالای گذشت و ایثار را همان‌گونه که صفت مردان قادسیه نخستین، در رهایی امت عرب و رهایی مام میهن عربی بوده، دارا هستید. و تنها برای پاسداری و نگهبانی از عراق آزاد و سرافراز مبارزه نمی‌کنید.این سخنرانی در 18 خرداد 1359 ایراد شد. آنچه بعد قاصدی صدام نامیده شد، به گونه‌ای آشکار و روشن، از این سخنرانی در پادگانی بدین نام الهام گرفته بود. صدام با انتخاب لقب قادسیه برای خود، جنگ علیه ایران را آغاز کرد. هدف رژیم بعد از انتخاب لقب سردار قادسیه، طراحی جنگ اعراب مسلمان علیه ایرانیان زرتشتی بود، که صدام همواره ایرانیان را محبوس می‌نامید، و جنگ تحمیلی، با عنوان جنگ اعراب و محبوسیان یاد می‌کرد، تا پشتیبانی کشورهای عربی را نیز جلب نماید.

جواب فعالیت صفحه 152 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 152 تاریخ دوازدهم انسانی

چنانکه مشاهده می‌شود، در قطعنامه ۴۷۹ لحن آن خشن است. این لحن و این توصیه در حالی بود که عراق جنگ را آغاز کرده و ارتش این کشور طی یک هفته، هزاران کیلومتر در خاک ایران پیشروی کرده بود. بدیهی بود پذیرش این قطعنامه از سوی ایران به معنای قبول حضور دشمن در خاک این کشور بود که می‌توانست پیامد‌های عرضی و سیاسی جبران ناپذیری به بار آورد. چنین قطعنامه‌ای که در آن نشانه‌ای و اشاره‌ای به طرف مهاجم و کشور مدافع وجود نداشته بیش از هر چیزی به واکنش از نوع رفع تکلیف می‌ماند، تا قطعنامه الزام آور از سوی نهادهای بین المللی که دغدغه برهم خوردن به سرعت امنیت جهانی را داشته است. این واقعی زمانی ملموس تر است که همزمان با تهاجم عراق به کویت، شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله با فشارهای آمریکا و متحدانش پیش از سپیده دم همان روز، تشکیل شد اولین قطعنامه با شماره ۶۶۰ را تصویب کرد به طور کلی و خلاصه، قطعنامه ۶۶۰ در مقایسه با قطعنامه ها و بیانیه های شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق تفاوت های آشکار زیر را داشت؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد در نخستین ساعت حمله عراق به کویت شخیص داد کهصلح و امنیت بین المللی نقد شده و اقدام جدی برای اعداد حضور ضروری است. در حالی که در مورد ایران پس از ۷ سال جنگ خونین و خسارات جانی و مالی هولناک و جبران ناپذیر، شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۵۹۸ به این تشخیص نائل شد که صلح و امنیت نقض شده است . قطعنامه ۶۶۰، عراق را محکوم و این دولت را متجاوز به حریم کویت معرفی کرد. در حالی که در قطعنامه ۴۷۹ با اینکه عراق متجاوز بود، چنین پیامی را مشاهده نمیکنید. در قطعنامه ۶۶۰ شورای امنیت عراق خواست، فورا و بدون قید و شرط کلیه نیروهای خود را به مواضعی که در اول اوت ۱۹۹۰ مستقر بودند به عقب فراخواند، در حالی که در قطعنامه ۴۷۹ با اینکه ارتش عراق هزاران کیلومتر از خاک ایران را اشغال کرده بود چنین درخواستی مطرح نشده بود.

جواب فعالیت صفحه 160 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 160 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ بر عهده دانش‌آموز.

دوستان همیشگی سایت بخون، به پایان مقاله جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی رسیدیم. امیدوارم توانسته باشیم بهترین‌ پاسخ‌ها را برای فعالیت‌های تاریخ دوازدهم انسانی برای شما به ارمغان آوریم. اما برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. همچنین برای مشاهده کلی مطالب خفن از پایه دوازدهم، وارد لینک دوازدهم شوید.

سوالات متداول جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی

 • آیا مقاله جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی، متناسب با آخرین تغییرات کتاب درسی نوشته شده است؟
  بله، پاسخ فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی، مطابق تغییرات کتاب درسی سال جدید می‌باشد.
 • چگونه می‌توانیم جزوه مقاله جواب فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی را دریافت کنیم؟
 • شما مخاطبین عزیز، با مراجعه به قسمت چاپ مقاله و دانلود pdf، می‌توانید جزوه این مقاله را در دسترس خود داشته باشید.
4.7/5 - (4 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا