گام به گام فصل سه ریاضی پنجم | نسبت، تناسب و درصد

سلام به همه بخونی‌های عزیز و باهوش. امروز در سایت بخون با مقاله گام به گام فصل سه ریاضی پنجم همه شما را شگفت‌زده خواهیم کرد. شما با مقاله آموزش فصل سه ریاضی پنجم اولین قدم برای تسلط بر مطالب این فصل را برداشتید(حتما حتما قبل از مطالعه گام به گام فصل سه ریاضی پنجم، مقاله آموزشی را بخوانید!!!). ریاضی پایه پنجم از جمله دروس مهمی است که یادگیری آن اهمیت زیادی دارد. همان‌طور که در کتاب درسی ریاضی پنجم مشاهده کرده‌اید، فصل سه این کتاب به مبحث نسبت، تناسب و درصد اختصاص دارد. مباحثی که در گام به گام فصل سه ریاضی ششم مشاهده می‌کنید، عبارتند از:

 • نسبت
 • نسبت‌های مساوی
 • تناسب
 • درصد

هر یک از این مباحث دارای تمرینات و فعالیت‌هایی در کتاب درسی ریاضی پنجم هستند. اغلب دانش‌آموزان در حل تمرینات کتاب درسی و پاسخ فعالیت‌های آن با مشکل رو به رو می‌شوند. همین مشکل باعث می‌شود که نمره کلاسی دانش‌آموزان کاهش یابد و از درس ریاضی تنفر پیدا کنند!!! اما ما در بخون برای هر مشکلی یک راه‌حل درست و منطقی داریم. به همین منظور تمامی تمرینات و فعالیت‌ها فصل سه کتاب ریاضی پنجم را در قالب مقاله گام به گام فصل سه ریاضی پنجم حل خواهیم کرد. پس دیگر نگران تمرینات کتاب درسی نباشید!!! کافیست کمتر از 15 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا انتها دنبال کنید.

گام به گام فصل سه ریاضی پنجم | نسبت

اولین مبحثی که در گام به گام فصل سه ریاضی پنجم به آن خواهیم پرداخت، مبحث نسبت است. برای تسلط بر مباحث این فصل باید قدم به قدم سوالات کتاب درسی را مورد بررسی قرار دهیم. پس شما نیز کاغذ و خودکار بیاورید و همراه با گام به گام فصل سه ریاضی ششم به حل سوالات این فصل بپردازید.

پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 48 ریاضی پنجم سوال 1 و 2

سوال 1) الف- 3 به 8 یا 3/8  ،  پ- 5 به 3 یا 5/3  ،  ت- 8 به 5 یا 8/5

سوال 2)

پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی پنجم سوال 2

فعالیت صفحه 48 ریاضی پنجم سوال 3 تا 5

سوال 3) الف- 5/11  ،  ب- 11/3  ،  3/3 = تعداد پرتقال‌ها/تعداد انارها

سوال 4) الف- 400/5  ،  ب- کیلومتر80 = 5 ÷ 400

سوال 5) میزان برق مصرفی، میزان ورزش کردن، میزان خواب و …..

پاسخ تمرین صفحه 50 ریاضی پنجم

تمرین صفحه 50 ریاضی پنجم سوالات 1 تا 3

سوال 1) 3/7 = نسبت تعداد مربع‌ها به تعداد کل شکل‌ها ، 4/7 = نسبت تعداد مثلث‌ها به تعداد کل شکل‌ها

4/3 = نسبت تعداد مثلث‌ها به تعداد مربع‌ها ، 3/4 = نسبت تعداد مربع‌ها به تعداد مثلث‌ها

سوال 2) 5/3 = نسبت اندازه پاره‌خط ب پ به اندازه پاره‌خط آ ب ، 3/5 = نسبت اندازه پاره‌خط آ ب به اندازه پاره‌خط ب پ

5/8 = نسبت اندازه پاره‌خط ب پ به اندازه پاره‌خط آ پ ، 3/8 = نسبت اندازه پاره‌خط آ ب به اندازه پاره‌خط آ پ

سوال 3) 8/16 = نسبت مربع‌های رنگی به کل شکل  ،  1/4 = نسبت قسمت رنگی به کل لوزی

1/2 = نسبت قسمت رنگی به کل دایره  ،  1/8 = نسبت قسمت رنگی به کل مستطیل

تمرین صفحه 50 ریاضی پنجم سوال 4

سوال 4) 14/7 = تعداد مساوی/تعداد برد  ،  4/25 = تعداد باخت/تعداد کل بازی  ،  14/4 = تعداد برد/تعداد باخت

تمرین صفحه 50 ریاضی پنجم سوال 5 و 6

سوال 5) 10/1 = 30/3 = تعداد ساعت/تعداد صفحه : فرزانه ، 9/1 = 36/4 = تعداد ساعت/تعداد صفحه : کیمیا

کیمیا در هر ساعت 9 صفحه و فرزانه در هر ساعت 10 صفحه خوانده است.

سوال 6) 2/3 = 120/180 = اندازه طول درخت/اندازه سایه درخت

تمرین صفحه 50 ریاضی پنجم سوال 7

سوال 7) الف- 5/10 = ضلع دیگر مثلث (الف)/ضلع دیگر مثلث (ب) 

3/6 = کوچک‌ترین ضلع مثلث (الف)/کوچک‌ترین ضلع مثلث(ب) 

6/12 = بزرگ‌ترین ضلع مثلث (الف)/بزرگ‌ترین ضلع مثلث (ب)

ب- همه نسبت‌ها با هم مساوی و برابر 1/2 می‌باشد.  1/2 = 3/6 = 5/10 = 6/12

گام به گام فصل سه ریاضی پنجم | نسبت‌های مساوی

در بخش دوم از گام به گام فصل سه ریاضی پنجم به حل تمرینات مبحث نسبت‌های مساوی خواهیم پرداخت. در فصل سه ریاضی پنجم مباحث کاملا با یکدیگر در ارتباط هستند. یعنی با یادگیری هر مبحث، گامی برای یادگیری مبحث بعدی برخواهیم داشت. پس کاغذ و خودکار خود را آماده کنید تا با گام به گام فصل سه ریاضی پنجم به جنگ سوالات نسبت‌های مساوی برویم!!!

پاسخ فعالیت صفحه 52 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 52 ریاضی پنجم

سوال 1) الف- بله، زیرا هر دو برابر 1/2 هستند.

ب- خیر، زیرا نصف پارچ از نصف لیوان بزرگ‌تر است.

پ- شیرینی هردو به یک اندازه است، زیرا در هر دو آنها آب و شربت با نسبت مساوی مخلوط شده‌اند.فقط در پارچ مقدار بیشتری از همان شربت با همان میزان شیرینی داریم.

سوال 2) 3/4 = مساحت قسمت رنگ شده/مساحت کل مستطیل ، 3/4 = 6/8 = مساحت قسمت رنگ شده/مساحت کل دایره

پس در هر دو شکل (الف) و (ب)، نسبت مساحت قسمت رنگی به کل شکل برابر با 3/4 است.

پاسخ فعالیت صفحه 53 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 53 ریاضی پنجم

روش هاله: هاله یک مستطیل کشید و به اندازه 4/6 از آن را رنگ کرد. سپس با رسم یک خط در همان شکل، آن را به 12 قسمت مساوی تقسیم کرد و دید که 8/12 از شکل رنگ شده است.

روش نسرین: نسرین هر دو نسبت را تا حد امکان ساده کرد و دید که ساده شده آنها با هم برابر است.

روش مهتاب: مهتاب می‌دانست اگر صورت و مخرج کسری را در عددی غیر صفر ضرب کند، کسر مساوی با آن بدست می‌آید.

روش شبنم: شبنم می‌دانست که با تقسیم صورت و مخرج کسری بر عدد غیر صفر، کسر مساوی با آن بدست می‌آید.

پاسخ تمرین صفحه 54 و 55 ریاضی پنجم

تمرین صفحه 54 ریاضی پنجم سوال 1 و 2

برای پاسخ دادن به تمرینات 1 و 2 از نوشتن کسرهای مساوی کمک می‌گیریم:

پاسخ تمرین صفحه 54 ریاضی پنجم

تمرین صفحه 55 ریاضی پنجم سوالات 3 تا 5

برای پاسخ به این سوالات نیز از نوشتن نسبت‌های مساوی کمک می‌گیریم:

پاسخ تمرین صفحه 55 ریاضی پنجم سوالات 3 تا 5

تمرین صفحه 55 ریاضی پنجم سوالات 6 تا 8

سوال 6) برای نوشتن نسبت‌های مساوی با یک نسبت، باید هر عملیاتی را که روی صورت انجام می‌دهیم، عین همان را روی مخرج انجام دهیم. اگر صورت را در عددی ضرب می‌کنیم، مخرج را نیز باید در همان عدد ضرب کنیم و اگر صورت را بر عددی تقسیم می‌کنیم، مخرج را نیز باید بر همان عدد تقسیم کنیم. بنابراین کسر‌های نوشته شده به ترتیب از راست به چپ، درست، درست و نادرست هستند.

سوال 7) الف- 6/28 ⇒ 28 = 6 + 10 + 12 = محیط مثلث بزرگ

ب- 3/14 ⇒ 14 = 3 + 5 + 6 = محیط مثلث کوچک ، این دو نسبت با هم برابر هستند ⇒ 3/14 = 6/28

سوال 8) 3 = طول مستطیل جدید ⇒ 3/5 = طول مستطیل رسم شده/طول مستطیل جدید

1 = عرض مستطیل جدید ⇒ 1/3 = عرض مستطیل رسم شده/عرض مستطیل جدید

1/5 = 3/15 = مساحت مستطیل رسم شده/مساحت مستطیل جدید ⇒ 15=5×3=مساحت مستطیل رسم شده، 3=3×1=مساحت مستطیل جدید

1/2=8/16=محیط مستطیل رسم شده/محیط مستطیل جدید ⇒ 16=2×(3+5)=محیط مستطیل رسم شده، 8=2×(3+1)=محیط مستطیل جدید

گام به گام فصل سه ریاضی پنجم | تناسب

در ایستگاه بعدی از مقاله گام به گام فصل سه ریاضی پنجم به مبحث تناسب خواهیم پرداخت. این مبحث پیش زمینه‌ای برای ورود به مبحث درصد نیز می‌باشد. در نتیجه حل سوالات مبحث تناسب کمک زیادی در تسلط بر مباحث این فصل خواهد کرد. پس کاغذ و خودکار خود را آماده کنید و همراه با گام به گام فصل سه ریاضی پنجم به حل تمرینات تناسب بپردازید.

پاسخ فعالیت صفحه 56 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 56 ریاضی پنجم سوال 1

سوال 1) الف-

ردیف 4ردیف 3آزمایش دومآزمایش اولمقدار
6241812کلسیم(گرم)
5201510شیر(لیتر)

6/5 = 18/15 : آزمایش دوم ، 6/5 = 12/10 : آزمایش اول

ب- بله، زیرا ساده شده آنها با هم برابر است.

پ- گرم کلسیم 24 = 2 × 12 = ؟ ⇒ 20/؟ = 12/10

ت- لیتر شیر 5 = 2 ÷ 10 = ؟ ⇒ ؟/6 = 12/10 

6/5 = 18/15 ، 24/20 = 12/10 ، 18/15 = 12/10

فعالیت صفحه 56 ریاضی پنجم سوال 2

سوال 2)الف-

10521اندازه ضلع
402084اندازه محیط
10521اندازه ضلع
1002541اندازه مساحت

ب- همانطور که دیده می‌شود تمام نسبت‌ها با هم مساوی‌اند. 4/1=40/10 و 4/1=20/5 و 4/1=8/5 و 4/1

پ- همانطور که دیده می‌شود هیچ یک از نسبت‌ها با هم برابر نیست. 10/1=100/10 و 5/1=25/5 و 2/1=4/2 و 1=1/1

پاسخ فعالیت صفحه 57 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 57 ریاضی پنجم

سوال 1) تومان 150000 = 50000 × 3 = مربع ⇒ 400000/مربع = 3/8

تومان 250000 = 50000 × 5 = دایره ⇒ 400000/دایره = 5/8

فعالیت صفحه 57 ریاضی پنجم سوال 2

سوال 2) درجه 25 = 5 × 5 = ؟ ⇒ 10/؟ = 5/2 : زاویه کوچک‌تر

درجه 15 = 5 × 3 = ؟ ⇒ 10/؟ = 3/2 : زاویه بزرگ‌تر

پاسخ تمرین صفحه 59 ریاضی پنجم

تمرین صفحه 59 ریاضی پنجم سوال 1

سوال 1) پاسخ تمرین صفحه 59 ریاضی پنجم سوال 1

مشخص است که در قسمت‌های (الف) و (پ) تناسب برقرار است ولی در قسمت (ب) تناسب برقرار نیست.

تمرین صفحه 59 ریاضی پنجم سوال 2 تا 4

برای پاسخ به این سوالات از تناسب استفاده می‌کنیم:

پاسخ تمرین صفحه 59 ریاضی پنجم سوال 2 تا 4

تمرین صفحه 59 ریاضی پنجم سوالات 5 تا 7

در حل این سوالات فقط باید دقت کنید که تناسب را درست تشکیل دهید.

سوال 5)الف- 7/9 = مخلوط/ماسه ⇒ پبمانه ، 9 = 2 + 7 :مخلوط

ب- 147 = 21 × 7 = ماسه⇒ 189/ماسه = 7/9 ، 42 = 21 × 2 = سیمان ⇒ 189/سیمان = 2/9

بنابراین در 189 پیمانه از این مخلوط، 147 پیمانه ماسه و 42 پیمانه سیمان وجود دارد. 

سوال 6) اختلاف کتاب‌های زهره و نسرین برابر 12 است، بنابراین از تناسب زیر داریم:

30 = 6 × 5 = تعداد کتاب‌های زهره ⇒ 12/تعداد کتاب‌های زهره=5/2 ، 18 = 6 × 3 = تعداد کتاب‌های نسرین ⇒ 12/تعداد کتاب‌های نسرین=3/2

سوال 7) نسبت تعداد گل‌های مریم به سارا 2 به 7 است. اگر مریم 8 گل داشته باشد، سارا چند گل خواهد داشت؟

28 = 4 × 7 = تعداد گل‌های سارا ⇒ تعداد گل‌های سارا/8 = 2/7

گام به گام فصل سه ریاضی پنجم | درصد

آخرین مطلب گام به گام فصل سه ریاضی پنجم مبحث درصد است. تمامی تمرینات مربوط به این مبحث را در ادامه به طور کامل حل خواهیم کرد. در ضمن به جز بحث گام به گام شما برای تسلط به آموزش و هم‌چنین نمونه سوال استاندارد هم نیاز خواهید داشت؛ اما نگران نباشید، ما به صورت کاملا رایگان این کار را برای شما انجام داده‌ایم و از طریق بخش‌های آموزش ریاضی ششم و نمونه سوال ریاضی ششم به صورت کاملا رایگان دیگر چیزی برای ریاضی ششم باقی نگذارید.

پاسخ فعالیت صفحه 60 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 60 ریاضی پنجم سوال 1

سوال 1) الف- 4/25 = 24/150   ،   ب- 16/100 = 4/25   ،   پ- 16 نفر

فعالیت صفحه 60 ریاضی پنجم سوال 2

سوال 2)پاسخ فعالیت صفحه 60 ریاضی پنجم سوال 2

پاسخ فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم

فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم سوالات 1 و 2

پاسخ فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم سوالات 1 و 2

فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم سوالات 3 و 4

پاسخ فعالیت صفحه 62 ریاضی پنجم سوال 3 و 4

پاسخ تمرین صفحه 63 ریاضی پنجم

تمرین صفحه 63 ریاضی پنجم سوالات 1 تا 4

پاسخ تمرین صفحه 63 ریاضی پنجم سوالات 1 تا 4

فعالیت صفحه 63 ریاضی پنجم سوالات 5 تا 7

پاسخ تمرین صفحه 63 ریاضی پنجم سوالات 5 تا 7

گام به گام فصل سه ریاضی پنجم | فرهنگ نوشتن

فرهنگ نوشتن فصل سه ریاضی پنجم

سوال 1) بدست آوردن یک ارتباط عددی بین آن دو مقدار به طوری که تعیین کنیم یکی چند برابر دیگری است.

سوال 2) در یک ساعت 60 کیلومتر طی می‌کند.

سوال 3) تساوی داده شده، تساوی کسرها است. اگر مخرج کسر اول در عدد 3 ضرب شود، مخرج کسر دوم بدست می‌آید. بنابراین برای بدست آوردن صورت کسر دوم، باید صورت کسر اول را در عدد 3 ضرب کنیم. 6 = 3 × 2

سوال 4) نسبت ضلع به محیط عدد ثابتی است.

سوال 5) 125/2 = 250/4  ،  250/3 = 500/6 ⇐ ساده شده این دو نسبت با هم برابر نیست. پس متناسب نیستند.

سوال 6) از هر 100 نفر، 60 نفر به ورزش فوتبال علاقه دارند.

پاسخ تمرین صفحه 64 و 65 ریاضی پنجم

تمرین صفحه 64 ریاضی پنجم

سوال 1) الف- 3/4 = زرد/آبی ، 3/3 = قرمز/آبی ، 4/3 = قرمز/زرد ، 4/3 = آبی/زرد ، 3/3 = آبی/قرمز

ب- 3/10 = کل/قرمز ، 4/10 = کل/زرد

سوال 2) الف- 490/7  ب- بنابراین این لاکپشت در هر ساعت 70 کیلومتر راه می‌رود. ⇒ 70 = 7 ÷ 490

سوال 3) گزینه 3 یعنی 4/3 درست است.

تمرین صفحه 65 ریاضی پنجم سوالات 4 تا 8

پاسخ تمرین صفحه 65 ریاضی پنجم سوالات 4 تا 8

در سوال 8، قسمت‌های 1 و 3 تناسب تشکیل می‌دهند.

تمرین صفحه 65 ریاضی پنجم سوالات 9 تا 13

پاسخ تمرین صفحه 65 ریاضی پنجم سوالات 9 تا 13

کلام پایانی

دوستان عزیز به پایان مقاله گام به گام فصل سه ریاضی پنجم رسیدیم. در پایان از شما می‌خواهیم با عضویت در خبرنامه بخون به بهترین مقالات برای هر پایه تحصیلی به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. شما عزیزان می‌توانید از طریق لبنک گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی به سایر مقالات گام به گام درس ریاضی دسترسی داشته باشید. همچنین برای مشاهده مقالات آموزشی، گام به گام و نمونه سوال از لینک ریاضی پنجم ابتدایی استفاده کنید. برای مطالعه مقالات سایر دروس پایه پنجم کافیست بر روی لینک پنجم ابتدایی کلیک کنید.

در انتهای گام به گام فصل سه ریاضی پنجم از شما می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین با نوشتن انتقادات و پیشنهادات خود در قسمت نظرات ما را در هرچه بهتر نوشتن مقالات یاری کنید. در ضمن با رنگی کردن ستاره‌ها آسمان مقاله گام به گام فصل سه ریاضی پنجم را ستاره باران کنید و موجب دلگرمی و خوشحالی ما شوید.

سوالات متداول

 • آیا در گام به گام فصل سه ریاضی پنجم تمامی تمرینات کتاب درسی حل شده است؟
  بله، در این مقاله به تمامی سوالات کتاب درسی پاسخ داده‌ایم.
 • آیا برای سایر فصل‌های ریاضی پنجم نیز مقاله گام به گام وجود دارد؟
  بله، کافیست بر روی لینک گام به گام فصل اول ریاضی پنجم و گام به گام فصل دو ریاضی پنجم کلیک کنید.
 • آیا pdf مقاله گام به گام فصل سه ریاضی پنجم نیز در سایت وجود دارد؟
  بله، در انتها این متن فایل pdf گام به گام فصل سه ریاضی پنجم وجود دارد.
4.4/5 - (11 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
17 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا