گام به گام فصل اول ریاضی پنجم | عدد نویسی و الگوها

در مقاله آموزش فصل اول ریاضی پنجم مطالب به طور کامل آموزش داده شد و در این مقاله به گام به گام فصل یک ریاضی پنجم می‌پردازیم و جواب تمام سوالات مربوط به تمرین و فعالیت را در اختیار شما قرار خواهم داد. از همین الان مطمئن باشید که با خواندن این مطلب تا انتها، به کامل‌ترین جواب سوالات فصل اول ریاضی پنجم دسترسی پیدا می‌کنید. در ادامه نیز در سایت بخون مقاله‌های مربوط به نمونه سوالات فصل اول ریاضی پنجم که به صورت کاملا رایگان برای شما آماده شده است، را نیز می‌توانید مشاهده کنید. بریم به ادامه کار بپردازیم.
در این قسمت درس‌های مربوط به فصل یک را مرور می‌کنیم و سپس به جواب تمرینات و فعالیت‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

 • درس اول: یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
 • درس دوم: معرفی میلیارد
 • درس سوم: جمع و تفریق اعداد مرکب
 • درس چهارم: الگوها
 • مرور فصل: تمرین

همان‌طور که معلوم است درس اول این فصل یادآوری مباحثی است که در ریاضی چهارم دبستان با آن مواجه شده‌اید و آموزش‌های لازم را دیده‌اید. اما اگر آن را به خوبی یاد نگرفته‌اید، هیچ نگران نباشید و به مطلب، آموزش فصل اول ریاضی پنجم مراجعه کنید و آموزش‌های لازم را ببینیید. در این دروس به سوال‌های بخش‌های تمرین، فعالیت و در نهایت به مرور فصل می‌پردازیم.

حل فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم دبستان

سوال یک فعالیت صفحه 2 فصل اول ریاضی پنجم، بازی و ریاضی است که سوالی در آن مطرح نشده است. پس این سوال را به عهده خودتان قرار می‌دهم و از سوال 2 فعالیت صفحه 2 فصل اول ریاضی پنجم شروع می‌کنیم.

فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی:

2450000 ریال پول دارد.

بله، می‌تواند یک کوله پشتی و یک پالتو بخرد.

اگر او یک جفت کفش بخرد، با بقیه پولش می‌تواند فقط کتاب و کیف بخرد.

3- با توجه به جدول ارزش مکانی زیر، توضیح دهید که چگونه با ضرب یک عدد در 10 ارزش هر رقم تغیر می‌کند؟

جواب فعالیت صحفه 2 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی:

ضرب هر عددی در 10 آن عدد را ده برابر می‌کند و جایگاه آن عدد در جدول ارزش مکانی یک رقم به سمت چپ است.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 4 فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی:

به ترتیب از بالا به پایین

در مرتبه صدگان قرار دارد.

در مرتبه دهگان هزار قرار می‌گیرد.

پاسخ سوال 5 فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی:

به ترتیب از بالا به پایین

10000 تایی

1000000 تایی

حل فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان

فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان:

جواب ضرب صدیقه برابر 1598 است.
جواب ضرب مائده برابر 4277 است.

الف) حاصل‌ضرب عددهای مائده بیشتر است.

ب) به عهده دانش‌آموز است.

پ) اعداد 91 و 47 جون هرچقدر دهگان بزرگتر باشد، حاصل‌ضرب اعداد بیشتر است.

فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان:

به ترتیب از بالا به پایین

400 یعنی چهارتا صدتایی پس 4 تا صدتایی را به 5 تا صدتایی اضافه می‌کنیم که می‌شود 927. و یک واحد کم می‌کنیم می‌شود 926.

600 یعنی شش تا صدتایی پس 6 تا صدتایی را از 7 صدتایی کم می‌کنیم که می‌شود 101.

سوال‌های 3 و 4 فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال‌های 3 و 4 فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ سوال‌های 3 و 4 فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان

حل تمرینات صفحه 5 ریاضی پایه پنجم

تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم دبستان:

جواب سوال 1 تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم دبستان:

به ترتیب از بالا به پایین

11200

1200

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم دبستان:

به ترتیب از بالا به پایین

10000000, 9000000, 8000000

10 میلیون , 9 میلیون , 8 میلیون

فعالیت صفحه 6 کتاب ریاضی پنجم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان:

ردیف اول

10 تا 100 تایی می‌شود 1000
10 تا 10 تایی می‌شود 100
10 تا یکی می‌شود 10

ردیف دوم

10 تا 100000 تایی می‌شود 1000000
10 تا 10000 تایی می‌شود 100000
10 تا 1000 تایی می‌شود 10000

ردیف سوم

1000 تا یک میلیون می‌شود یک میلیارد
10 تا 10 میلیون می‌شود صد میلیون
10 تا یک میلیون می‌شود 10 میلیون

پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 2 پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان:

1101001000100001000001000000100000001000000001000000000
یکدهصدهزارده‌ هزارصد هزاریک میلیونده میلیونصد میلیونیک میلیارد

پاسخ سوال 3 پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان:

از بالا به پایین به ترتیب

1,000,000,000   ,   900,000,000   ,   800,000,000
1,000,000,000   ,   990,000,000   ,   980,000,000
1,000,000,000   ,   999,000,000   ,   998,000,000
1 میلیارد            ,   900 میلیون     ,    800 میلیون

پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 4 پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان:

پاسخ سوال 4 فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان

گام به گام ریاضی پنجم | صفحه 8 با جواب

فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم دبستان:

محور صورتی: 980 میلیون
محور نارنجی: 5 میلیارد و 200 میلیون
محور سبز: 78 میلیارد

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم دبستان:

از نظر تعداد عدد سمت چپی بیشتر است. یعنی:  1,000,753,000

جواب تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم دبستان

 تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی:

ضخامت هر 100 برگ یک سانتی متر است.

10,000,000 = 100 ÷ 1,000,000,000

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی:

وسطی درست است.

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی:

هرکدام از اعداد زیر را در جای خالی می‌توان نوشت.
200,000,000
300,000,000
400,000,000
و …

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی:

الف) 307 میلیون
ب) 307,500,000

جواب سوال‌های فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم

پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 1 پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم ابتدایی:

ساعت آبی:
1 و 55 دقیقه و 30 ثانیه
30 : 55 : 1

ساعت بنفش:
9 و 15 دقیقه و 35 ثانیه
35 : 15 : 9

پاسخ سوال 2 پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم ابتدایی:

3 و 2:40 و 2:20 و 2

فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 3 پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم ابتدایی:

الف) 3  ,  2:30  ,  2

ب)
1:40  ,  1:30  ,  1:20
40 : 21 : 1  ,  30 : 21 : 1  ,  20 : 21 : 1

سوال 4 به عهده خود دانش‌آموز است.

پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 5 پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم ابتدایی:

باید 5:19 دقیقه را از 12:4 دقیقه کم کرد. که جواب می‎شود 6:45 دقیقه.

فعالیت صفحه 12 کتاب ریاضی پنجم دبستان

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی پنجم

پاسخ سوال 1 جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی پنجم:

1200 گرم یعنی 1 کیلوگرم و 200 گرم و جمع هندوانه‌ها روی هم 10 کیلو و 200 گرم است.

پاسخ سوال 2 جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی پنجم: 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 12 ریاضی پنجم دبستان

جواب تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان

تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان:

ایستگاهشهید مفتحشهید بهشتیمصلیشهید همتمیرداماد
زمان10:2110:2410:2910:3310:40
زمان11:4911:5211:5712:0112:08
زمان12:5512:5813:313:0713:14

رضا ساعت 16:04 دقیقه به میرداماد می‌رسد.

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان: 

زنگ تفریح اول در ساعت 8:35 دقیقه زنگ می‌خورد.
زمان تعطیل شدن 12:35 دقیقه است.

تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان

  پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان:

ساعت 5 صبح روز پنج شنبه است.

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان: 

حمید بزرگتر است. چون فاصله سال 1379 تا سال 1400 بیشتر است از فاصله سال 1382 تا سال 1400.

حمید 21 سال و حمیده 18 سال دارند.

پاسخ فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان

فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان:

از چپ به راست

12   ,   12   ,   8   ,   8

پاسخ فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان:

الف)

ب)40 = 4 × 10

پ) 36 = 4 × Y
9 = Y

ت) 12  ,  8  ,  4

حل فعالیت صفحه 15 ریاضی پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 15 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 15 ریاضی پنجم دبستان:

الف) شکل یک دارای 3 چوب کبریت است. شکل دو دارای 6 چوب کبریت است. هر شکل از شکل قبلی تعداد 3 چوب کبریت بیشتر دارد. پس در جای خالی جدول اعداد زیر را می‌نویسیم.  15  ,  12  ,  9  ,  6  ,  3
شکل دهم از 30 چوب کبریت ساخته شده است.
خیر.

ب) شکل اول دارای 6 چوب کبریت است. شکل دوم دارای 12 چوب کبریت است. هر شکل از شکل قبلی تعداد 6 چوب کبریت بیشتر دارد. پس در جای خالی جدول اعداد زیر را می‌نویسیم. 42  ,  36  ,  30  ,  24  ,  18  ,  12  ,  6

پاسخ فعالیت صفحه 16 ریاضی کلاس پنجم

فعالیت صفحه 16 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 16 ریاضی پنجم دبستان:

برای رسم شکل به هر ردیف یک دایره اضافه کنید و این کار را ادامه دهید تا به یک دایره می‌رسید.
21  ,  15  ,  10  ,  6  ,  3  ,  1
شکل بیست و یکم با 231 مهره تشکیل می‌شود.

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 16 ریاضی پنجم دبستان:

برای رسم شکل، به شکل یک ردیف و یک ستون از دایره اضافه کنید.
49  ,  36  ,  25  ,  16  ,  9  ,  4  ,  1
شکل دهم با صد دایره ساخته می‌شود.

جواب تمرین صفحه 17 ریاضی کلاس پنجم 

تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان:

برای رسم شکل چهار، به شکل 3 تعداد 2 مربع اضافه می‌کنیم.
با 21 مربع ساخته می‌شود.
شکل 15 هم.

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان:

18 مربعتمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان

 

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان:

الف) 37  ,  26  ,  17  ,  10  ,  5  ,  2

ب)

پاسخ تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم ابتدایی

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان:

در ردیف اول شکل تعداد 4 تا شش ظلعی می‌کشیم و هر ردیف که به بالا می‌رویم، یک شش ظلعی کمتر می‌کشیم.

گام به گام فصل اول ریاضی پنجم صفحه 18

جواب ریاضی پنجم صفحه 18

پاسخ سوال 1 صفحه 18 ریاضی پنجم:

1,000,000 = 5 × 200,000
یک میلیارد = 1000 × 1,000,000
3 میلیارد = 3 × یک میلیارد
15 میلیارد = 5 × 3 میلیارد

پاسخ سوال 2 صفحه 18 ریاضی پنجم:

جمعه ساعت 23:34 بوده است.

پاسخ سوال 3 صفحه 18 ریاضی پنجم:

5 هزار
در 20 کیلوگرم حدودا 100,000 دانه برنج وجود دارد.

پاسخ سوال‌های  صفحه 19 ریاضی پنجم

ریاضی پنجم صفحه 19

پاسخ سوال 4 صفحه 19 ریاضی پنجم:

شکل چهارم همانند شکل سوم است ولی فقط یک واحد از شکل سه بیشتر دارد.
شکل دهم با 60 چوب کبریت ساخته می‌شود.

پاسخ سوال 5 صفحه 19 ریاضی پنجم:

این شب 14 ساعت و 19 دقیقه طول می‌کشد.

پاسخ سوال 6 صفحه 19 ریاضی پنجم

پاسخ سوال 6 صفحه 19 ریاضی پنجم:

تعداد تپش قلب در یک ساعت، 4200 = 70 × 60 است.
تعداد تپش قلب در یک شبانه روز، 100800 = 70 × 60 × 24 است.
تعداد تپش قلب در یک سال، 36792000 = 100800 × 365 است.

پاسخ سوال 7 صفحه 19 ریاضی پنجم:

از بالا به پایین و چپ به راست

120 هزارتا               2300 هزارتا
1 میلیون تا              150 میلیون

سخن پایانی

دوستان عزیز به پایان مقاله گام به گام فصل یک ریاضی پنجم دبستان رسیدیم. اما این تمام ماجرا نیست! شما مخاطبین عزیز می‌توانید با مراجعه به لینک نمونه سوال فصل اول ریاضی پنجم، نمونه سوالات شبیه‌ساز مدارس از فصل 1 از ریاضی پنجم ابتدایی را به صورت کاملأ رایگان دریافت کنید. همچنین برای اطلاع از آخرین مقالات آموزشی ما، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید.

اما اگر مقالات گام به گام  سایر دروس مربوط به ریاضی پابه پنجم ابتدایی را مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنم سری به لینک گام به گام ریاضی پنجم زده و جواب تمارین تمام کتب درسی را مطالعه کنید. همچنین برای دسترسی به سایر مقالات ریاضی پنجم دبستان، به لینک ریاضی پنجم ابتدایی مراجعه فرمایید و چنان‌چه به مقالات آموزش، گام به گام و یا نمونه سوال سایر دروس کلاس پنجم نیاز داشتید، لینک پنجم را دنبال نمایید.

در صورتی که سوالی داشتید، از قسمت ارسال دیدگاه سایت بخون، برای ما ارسال کنید. همچنین می‌توانید نظرات، پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و برای ارتقا سطح کیفیت مقالات، انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. درصورت تمایل و برای ایجاد دل‌گرمی و قوت قلب ما بخونی‌ها، از قسمت انتها مقاله، با ستاره‌های خود به ما امتیاز دهید.

سوالات متداول

 • آیا این مطلب دارای عکس است؟
  بله، در این مطلب پاسخ‌ها به صورت عکس قرار داده شده است.
 • آیا پاسخ تمرین مرور فصل2 ریاضی پنجم در این مطلب قرار دارد؟
  بله، این مطلب شامل تمام سوالات فصل 2 ریاضی پنجم به غیر از کار در کلاس‌ها می‌شود.
 • با خواندن این مطلب به جواب سوالات فصل 2 ریاضی چهارم می‌رسیم؟
  بله، به طور کامل به آن‌ها دست پیدا می‌کنید.
4/5 - (14 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا