گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتداییششم ابتداییمطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم

مطابق تغییرات کتاب درسی سال 1400-1401

سلام به همه بخونی‌های عزیز، با مقاله جامع مطالعات اجتماعی پنجم از سایت بخون با عنوان جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم همراه شما دوستان هستیم. در این مقاله سعی شده است به همه‌ فعالیت‌های کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی، بطور کامل پاسخ داده شود. پس امیدواریم که این جواب‌ها برای شما مفید واقع باشد و بتوانید نهایت استفاده را ببرید. همچنین شما همراهان گرامی اگر به گام به گام، فصل به فصل مطالعات اجتماعی ششم نیاز دارید می‌توانید با مراجعه به لینک گام به گام مطالعات اجتماعی ششم، از این بخش هم استفاده کنید.

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم درس اول

جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 11 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت3:
دوست خوب باید صادق، درست‌کار، وفادار، باگذشت، بخشنده و قابل اعتماد باشد.

پاسخ فعالیت4:
بیت اول: تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی کردي، تا پس از آن من بگویم که تو چگونه انسانی هستی.
بیت دوم: دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان تو شود.

جواب فعالیت‌های درس 2 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه 12 مطالعات ششم

پاسخ فعالیت صفحه 12مطالعات اجتماعی ششم
پاسخ فعالیت: عدم صداقت، وفادار نبودن، عدم گذشت از یکدیگر، نداشتن اعتماد به هم و غیر قابل اعتماد بودن از رفتارهایی است که باعث به هم خوردن دوستی‌ها می‌شود. 

جواب فعالیت صفحه 14 مطالعات ششم

جواب فعالیت صفحه 14 مطالعات ششم
پاسخ فعالیت: دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاري دست دوست خود را بگیرد.

جواب فعالیت‌های درس 3 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات ششم

جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات ششم

پاسخ فعالیت: 
1- تصمیم مثبتی است، زیرا باعث دوستی بیشتر حسن با دیگران می‌شود و بر اخلاق او تاثیر می‌گذارد.
2- تصمیم منفی است، زیرا برای فرهاد و دوستانش خطرناک است و بر سلامتی آن‌ها تاثیر مستقیم دارد.
3- تصمیم مثبتی است، زیرا باعث پیشرفت درسی زهرا خواهد شد و بر وضعیت نمره او تاثیر می‌گذارد.
4- تصمیم مثبتی است، زیرا برای بدن مضراند و بر سلامتی فرهاد تاثسر مستقیم دارد.
5- تصمیم منفی است، زیرا الهام نمی‌تواند در امتحان فردا نمره خوبی کسب کند و بر آینده تحصیلی او تاثیر دارد.
6- تصمیم درستی است، زیرا باعث نظم در کارهای بهروز می‌شود و بر رفتار او تاثیر می‌گذارد.

جواب فعالیت های درس 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات ششم

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات ششم

پاسخ فعالیت: 

به خاک مناسب، آب مورد نیاز کشاورزی، آب و هوا، نور خورشید، وسایل کاشت محصول، کود، زمین حاصلخیز، بیل، عوامل انسانی، مواد، سرمایه نیاز داریم.

جواب فعالیت‌های درس 6 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات اجتماعی ششم پاسخ فعالیت:
غلات: گندم، برنج، جو، ذرت
حبوبات: نخود، عدس، لپه، ماش، لوبیا
محصولات جالیزی: خیار، گوجه‌فرنگی، هندوانه، خربزه و…

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات ششمپاسخ فعالیت صفحه 26مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت3:

الف) سخن ایشان اهمیت و ارزش کشاورزی را نشان می‌دهد. کاری با زحمت و درآمدی حلال است.
ب) بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیعتر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرحهاى جنگلدارى، مرتع دارى و آبخیز دارى در مقابل خسارتهاى ناشى از سوانح طبیعى است.
پ) هرکدام از تولید کنندگان بخش کشاورزی در قالب فردی یا تشکل‌های تعاونی با توجه به فعالیت و خطرات احتمالی پروسه تولید می‌توانند به شعب بانک کشاورزی منطقه خویش مراجعه نموده و با تنظیم قرارداد بیمه یا بیمه نامه از مزایای آن برخوردار شوند.

پاسخ فعالیت4:

هر هکتار 10000 متر مربع است که دو هکتار برابر است با: 20000 متر مربع.

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم دبستان درس 7 | 1400

جواب فعالیت صفحه 36مطالعات ششم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 36مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت2:
از آن‌جایی که ایران کشوری کم باران و به نسبت خشک است و بیشتر آن در مناطق خشک قرار دارد، به همین دلیل تولید برق از راه آبی کمتر است از حرارتی.

پاسخ فعالیت3:
برق حرارتی از طریق سوزاندن سوخ‌های فسیلی بدست می‌آید و هوا را آلوده می‌کند. پس تولید از طریق آبی بهتر است.

پاسخ فعالیت صفحه 38 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 38مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت5:
سوخت خانه ی ما گاز شهری است وبرای پخت و پز استفاده می‌کنیم وقتی گاز را از نفت گرفتند از طریق لوله‌ها به دست ما می‌رسد وما ازآن استفاده می‌کنیم.

جواب فعالیت‌های درس 8 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 40 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 40مطالعات اجتماعی ششمپاسخ فعالیت:
 وسایلی که با نورخورشید کار می‌کنند، بهتراند. چون انرژی باتری تمام می‌شود اما انرژی خورشیدی هیچوقت، باتری تمام شده در طبیعت چون تجزیه نمی‌شود آن را آلوده می‌کند ولی انرژی خورشیدی نه، انرژی خورشیدی رایگان است اما برای باتری باید هزینه کرد.

جواب فعالیت‌های درس 9 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 45 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 45مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
به قاره‌هایی چون آسیا، آفریقا، اروپا که به کشورهایی چون
در آسیا: ایران، قزاقستان، اندونزی.
در اروپا: اسپانیا.
در آفریقا: مصر، لیبی، الجزایر راه‌ یافت.

جواب فعالیت صفحه 48 مطالعات ششم

پاسخ فعالیت صفحه 48مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
الف) ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، ابوعلی سینا.
ب) در آن زمان چون مسلمانان پیشرفت بسیار کرده بودند، زبان اصلی آن دوره عربی بود.

جواب فعالیت صفحه 49 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 49مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
زکریای رازی: نیمه دوم قرن سوم . نیمه اول قرن چهارم
خیام: نیمه اول قرن پنجم . نیمه اول قرن ششم

جواب فعالیت‌های درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 57 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 57مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت1:
مسجد شیخ لطف الله، پل خواجو، سی و سه پل، کاخ چهل ستون، مدرسه چهار باغ، منارجنبان و…

پاسخ فعالیت2:
مهمان‌سرای عباسی

جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 61مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت3:
مسجد شیخ لطف‌الله مناره ندارد اما مسجد امام مناره‌هایی با طول بیش از 40 متر دارد.

پاسخ فعالیت4:
خطاطی، نقاشی مینیاتوری، گچ‌بری، کتیبه نویسی، معماری، سنگ کاری.

جواب فعالیت‌های درس 12 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 64 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 61مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت2:
علت‌ها:

 • حکومت قدرتمند و یکپارچه
 • رونق تجارت
 • برقراری امنیت در راه‌ها و شهرها
 • حمایت از هنرمندان

جواب فعالیت‌های درس 13 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 68 مطالعات ششم

پااسخ فعالیت صفحه 68مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت3:
الف) انسان با خواندن نماز بندگی خود به خداوند را اثبات می‌نماید و از طریق خواندن دعا و قرآن خود را به خداوند نزدیک می‌کند و مسلما هر فردی به خداوند نزدیک شود عاقبت به خیر می‌شود.
ب) کارهای بیهوده‌ای مانند استفاده بیش‌از حد از گوشی، بازی‌های طولانی، تلوزیون نگاه کردن زیاد و.. باعث وقت تلف کردن می‌شود.

پاسخ فعالیت4:
منظور این است که اوقات خود را تلف نکنیم و از آن برای انجام فعالیت‌های درست و مناسب استفاده کنیم در غیر این‌صورت باعث پشیمانی شخص می‌شود.

جواب فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی ششم درس 14 | 1400

جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 72مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
نداشتن فرصت برای انجام فعالیت‌های زندگی
از دست رفتن فرصت در کنار خانواده بودن
پرخاشگری
مشکلات جسمانی مانند بینایی و …

جواب فعالیت‌های درس 15 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 79مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
زیرا این لباس‌ها هویت ماست و با نگهداری آن در موزه در واقع فرهنگ یک ملت را حفاظت می‌کنند.

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم درس 16 | 1400

جواب فعالیت صفحه 80 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 80مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
کیف، لباس، شیر، مرغ و..

جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 82مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
این سود براي تأمین هزینه‌هایی نظیر اجاره مغازه، حقوق کارکنان، پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اداره ي زنـدگی فرد مغازه دار است.

جواب فعالیت‌های درس 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 89 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 89مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
در چنین روزی، در زمان شاه عباس صفوي نیروهاي دلاور ایرانی توانستند پرتغالی‌ها را از طریق خلیج فارس به ایران حمله کرده بودند شکست داده و آن‌ها را بیرون براننـد. بـرا ي گرامی داشـت این روز، آن را روز ملّی خلیج فـارس نامیدند.

جواب فعالیت‌های درس 18 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 90 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 90مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
زیرا خلیج فارس داراي منابع سرشار نفت و گاز است، همچنین همه روزه نفت کش‌هاي عظیمی از طریق خلیج فـارس و تنگه هرمز، نفت کشورهاي نفت خیز را به سایر کشورهاي جهان انتقال می‌دهند. کشتی‌هاي تجاري نیز از این مسیر براي انتقال کالاهایشان استفاده می‌کنند ، از این‌رو کشورهاي قدرتمنـد همـواره در پی نفوذ به این منطقه پر ارزش هستند.

جواب فعالیت صفحه 92 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 92مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
برآمدگی سر و ته کنسرو نشانه ي فساد آن است. ضمنا به تاریخ انقضاي کنسرو نیز دقـت می‌کنیم.

جواب فعالیت صفحه 93 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 93مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت4:
ماهی‌گیري، قایق‌رانی، کشتی‌سازي، ملوانی، کنسروسازي، غواصی، کار در سکوهاي نفتی، کار در سازمان شیلات، آموزش شنا، کار در سازمان بنادر و کشتی‌رانی، بارگیري و باراندازي کالاهاي کشتی‌ها، انبارداري در بنادر و …

پاسخ فعالیت5:
ب) سازمان بنادر و دریانوردی در اموري چون پاکسازي و لایروبی بنادر، احداث اسکله حمـل و نقـل کشتی ها و … فعالیت می‌کند. سازمان شیلات در امور مربوط به ماهی‌گیري و صیادي در دریا خرید کشتی‌هاي ماهی‌گیري، آموزش ماهی‌گیران و امور مربوط به قایق‌هاي ماهی‌گیري، تولید کنسرو و … فعالیت می‌کند.

جواب فعالیت صفحه 99 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 99مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
خانه‌ي کعبه در شهر مکّه در کشور عربستان و حرم مطّهر پیامبر گرامی اسلام (ص) در شهر مدینه در کشور عربستان قرار دارد. حرم حضرت علی بن ابی طالب (ع) در شهر نجف، حرم امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) در شهر کربلا در کشور عراق واقع شده‌اند.

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم درس 19 | 1400

جواب فعالیت صفحه 100 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 100مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
در گذشته ایران بسیار وسیع‌تر از زمان کنونی بوده است و در نتیجه آداب و رسوم مشترکی داشتند.

جواب فعالیت‌های درس 20 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 104 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 104مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
در اطراف ترکیه دریاي‌سیاه، مرمر، اژه و مدیترانه قرار دارد. ترکیــه بــه کشــورهاي گرجســتان، ارمنســتان، عــراق، ســوریه و بلغارســتان دسترســی دارد و بــا آن‌هــا همســایه است. افعانستان به دریا راه ندارد. ایـن کشـور بـه کشـورهاي ایـران، ترکمنسـتان، تاجیکسـتان، چـین و پاکسـتان دسترسـی دارد و بـا آن‌هـا همسـایه است.
ترکیه موقعیت مکانی بهتری دارد زیرا از جهات مختلف به چهار دریا دسترسی دارد.
ترکیــه بــیش‌تــر نــواحی آب و هــواي ســرد کوهســتانی دارد و در ســواحل ملایــم و مرطــوب اســت. امــا افغانستان زمستان‌هاي سرد و تابستان‌هاي گرم دارد.
ترکیه 72 میلیون نفر و افغانستان 30 میلیون نفر جمعیت دارند.
دین مردم ترکیه و مردم افغانستان اسلام است. زبان مردم ترکیه ترکی و زبان مردم افغانستان فارسی دري است. مسجد ایاصوفیه و مسجد سلطان احمد از بناهاي باشکوه ترکیه هستند. مســجد آبــی در مــزار شــریف، دره‌ي بامیــان و منــاره‌ي جــم از مکــان‌هــاي تــاریخی و دیــدنی معــروف در
افغانستان است.
از سـی سـال پـیش مـردم افغانسـتان جنـگ و مشـکلات زیـادي را تحمل کـرده‌انـد.
سـال هـاي طـولانی جنـگ، عـدم وجـود امنیـت و نبـود شـغل و درآمـد کـافی و فقـر باعـث مهـاجرت افغـانی‌هـا بـه کشورهاي دیگر شده است.

جواب فعالیت‌های درس 21 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 108 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 108مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
دریانوردان در طی سال‌ها توانستند قاره‌ي آفریقا را دور بزنند، به شرق آسیا بروند و بعد قاره‌ي آمریکا را کشف کنند.

جواب فعالیت صفحه 109 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 109مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
کشورهاي استعمارگر براي غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجه قرار می‌دادند. کشورهاي انگلیس، روسیه و آمریکا در امور ایران دخالت می‌کردند.
این امتیازات و دخالت‌ها باعث غارت منابع و معادن ایران و جلوگیري از پیشرفت کشور شد. شاهان قاجار و پهلوي به مردم اتکا نداشتند و براي حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه‌ي دخالت می‌دادند.

جواب فعالیت‌های درس 22 مطالعات اجتماعی ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 110 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 110مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
عشق به وطن، فداکاری و ایمان، شجاعت و جسارت، مبارزه با دخالت بیگانگان و…

جواب فعالیت صفحه 112 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 112مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت2:
امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوري آباد و مستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشد. از این رو براي پیشـرفت صنعت چند کارخانه تأسیس کرد.

پاسخ فعالیت4:
الف) آن روز مبارک است برما که سلطه جهان‌خواران بر ملت‌های مستضعف شکسته شود و تمام ملت‌های جهان سرنوشت خود را به دست خودشان بگیرند.

پاسخ فعالیت5:
چون روز ملی شدن صنعت نفت است و مجلس شورای اسلامی این کار را کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه بکند.

جواب فعالیت‌های درس 23 مطالعات ششم 1400

جواب فعالیت صفحه 114 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 114مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت1:
خرمشهر، دزفول، آبادان، اهواز، قصرشیرین، گیلانغرب و…

پاسخ فعالیت2:
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان

جواب فعالیت صفحه 118 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 118مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت3:
خوزستان

پاسخ فعالیت4:
این بود که ملت ایران با ایمان به خداوند حکومت پهلـوي را کـه قـدرت‌هـاي بـزرگ از او حمایت می‌کردند از بین برد و در مقابل استعمارگران ایستاد، پس از صدام که قدرت چندانی ندارد نباید بترسد، باید قدرتمند باشد و به خدا اتکا کند.

پاسخ فعالیت6:
علت‌ها:

 • عدم آمادگی کافی نیروهاي نیروهاي نظامی ایران براي دفاع
 • حمایت ایران از مظلومان خصوصاً مردم فلسطین
 • قطع منافع کشورهاي استعمارگر پس از انقلاب اسلامی در ایران

معلول: جنگ تحمیلی ایران و عراق

جواب فعالیت‌های درس 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 1400

جواب فعالیت صفحه 122 مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت صفحه 122مطالعات اجتماعی ششم

پاسخ فعالیت:
زیرا رزمندگان اسلام مردان خدا بودند به دعا و راز و نیاز بـا خـدا می‌پرداختنـد و بـراي آزادي خرمشـهر سـخت می‌جنگیدند از این رو به یاري خداوند توانستند ارتش عراق را که به وسیله قدرت‌هاي بزرگ به انواع سلاح‌هاي روز دنیا مجهز شده بود، شکست دهند و خرمشهر را از چنگال دشمن ازاد کنند.

کلام آخر

خب دوستان عزیز به پایان مقاله گام به گام فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم رسیدیم. تمام سعی من این بود که جواب فعالیت‌های مطالعات ششم را به بهترین و ساده‌ترین روش ممکن در اختیار شما عزیزان قرار بدم؛ امیدوارم استفاده لازم را برده‌باشید. برای اطلاع از آخرین و داغ‌ترین مقالات ما، حتمأ در خبرنامه سایت بخون ثبت نام کنید. همچنین از قسمت ارسال دیدگاه و نظرات سایت، سوالات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و برای بهبود کیفیت کار ما، انتقادات خود را با ما در میان بگذارید و برای دل‌گرمی و قوت قلب ما می‌توانید در انتها مطلب، به ما امتیاز دهید.

سوالات متداول

 1. آیا در مقاله جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم، جواب کاربرگه‌ها نیز وجود دارد؟
  خیر، این مقاله صرفأ شامل جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم می‌باشد؛ برای مطالعه جواب کاربرگه‌ها، به لینک موجود در متن مقاله مراجعه کنید.
 2. چگونه می‌توانیم جزوه مقاله جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی را دریافت کنیم؟
  شما مخاطبین عزیز، با مراجعه به قسمت چاپ مقاله و دانلود pdf، می‌توانید جزوه این مقاله را به صورت کاملأ رایگان در دسترس خود داشته باشید.
5/5 - (1 امتیاز)

هژار بتوراک

من هژار بتوراک هستم. از سال 1400 افتخار حضور در تیم بزرگ بخون را دارم و مفتخرم که مقالات خودم را به‌صورت رایگان و با کیفیت بالا در اختیار شما بخونی‌های دوست‌داشتنی قرار دهم.
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا